Byla 2-1593/2013
Dėl perkanciosios organizacijos sprendimo panaikinimo, kur treciasis asmuo – uždaroji akcine bendrove „Elsis Ts“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Donatas Šernas, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios akcines bendroves „Fima“ atskiraji skunda del Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartis, priimtos civilineje byloje Nr. 2-4075-275/2013 pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Fima“ ieškini atsakovui akcinei bendrovei „Litgrid“ del perkanciosios organizacijos sprendimo panaikinimo, kur treciasis asmuo – uždaroji akcine bendrove „Elsis Ts“.

2Išnagrinejes atskiraji skunda, n u s t a t e :

3I. Ginco esme

4Ieškovas UAB „Fima“ kreipesi i Vilniaus apygardos teisma su ieškiniu atsakovui

5AB „Litgrid“ del neteiseto viešojo pirkimo vykdymo, prašydamas pripažinti, kad perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo, skelbiamo supaprastintu derybu budu, konkurso (pirkimo Nr. 114710) dalyvis UAB „Elsis Ts“ neatitinka pirkimo salygu reikalavimu; panaikinti perkanciosios organizacijos AB „Litgrid“ 2013 m. kovo 17 d. rašte Nr. SD-1142 „Del galutiniu pasiulymu eiles, laimejusio pasiulymo ir pirkimo sutarties sudarymo“ nurodyta sprendima pripažinti UAB „Elsis Ts“ perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo, skelbiamo supaprastintu derybu budu, konkurso (Pirkimo Nr. 114710) laimetoju; pripažinti UAB „Fima“ perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo, skelbiamo supaprastintu derybu budu, laimetoju.

6Ieškovas taip pat praše ieškinio užtikrinimui taikyti laikinaja apsaugos priemone – sustabdyti perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo, skelbiamo supaprastintu derybu budu, konkurso (pirkimo Nr. 114710) proceduras.

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo patenkino ir sustabde perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo skelbiamu supaprastintu derybu budu konkurso (pirkimo Nr. 114710) proceduras bei ipareigojo perkanciaja organizacija nesudaryti viešojo pirkimo sutarties iki teismas išnagrines ginca ir priims sprendima.

8Treciasis asmuo UAB „Elsis Ts“ atsiliepimu i ieškini pareiške prašyma priemus nutarti taikyti laikinasias apsaugos priemones, pareikalauti iš ieškovo nuostoliu, galinciu atsirasti del pritaikytu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo, atlyginimo užtikrinima.

9Atsakovas AB „Litgrid“ padave atskiraji skunda, kuriuo praše panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti ir išspresti klausima iš esmes – atmesti ieškovo prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esme

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovo AB „Litgrid“ atskiraji skunda patenkino: panaikino Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutarti ir atmete ieškovo UAB „Fima“ prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo. Šia nutarti teismas leido vykdyti skubiai. Taip pat teismas atmete treciojo asmens UAB „Elsis Ts“ prašyma del nuostoliu atlyginimo užtikrinimo.

11Teismas padare išvada, jog laikinuju apsaugos priemoniu taikymas šioje byloje pažeidžia viešaji interesa, kuris persveria privatuji. Teismas sprende, jog isigyjami darbai yra butini ir svarbus tinkamam elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui bei strategine reikšme turinciu projektu vystymui ir vykdymui. Teismo teigimu, jei butu paliktos galioti ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemones ir atsakovas butu ipareigotas nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, tokiu atveju butu sutrikdyta elektros energijos perdavimo sistemos Lietuvos Respublikos vartotojams ir verslo subjektams veikla, taip pat galetu sustoti strategiškai svarbiu projektu vykdymas. Teismo vertinimu, toks darbu uždelsimo terminas (kol bus išnagrineta byla) gali lemti tai, kad Lietuvos vartotojai ir ukio subjektai negales gauti elektros energijos, nes dabartinis atsakovo sistemos valdymo centro pultas gali buti ne tik nebetinkamas funkcionuoti ir tarnauti, perduodant Lietuvos vartotojams bei verslininkams elektra, taciau gali buti ir elektros perdavimo tinklu avariju priežastimi. Teismas pažymejo, kad nesuremontavus Lietuvos elektros energetikos sistemos valdymo pulto ir neirengus vaizdo sienos operatyvines schemos vaizdavimui, butu nevykdomi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. isakymu Nr. 1-211 patvirtintu Elektriniu ir elektros tinklu eksploatavimo taisykliu VII skyriaus „Operatyvinis valdymas“ IX poskyrio „Dispecerinio valdymo sistemos“ reikalavimai. Teismo teigimu, sustabdžius pirkimo proceduras, šiu paslaugu pirkimas gali buti nukeltas ilgesniam laikui ir tai turetu neigiama itaka visuomenes gerovei, nebutu užtikrintas patikimas, efektyvus, kokybiškas ir saugus elektros energijos perdavimas. Todel, anot teismo, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemones prieštarautu ekonomiškumo principui (CPK 7 str.). Šiu aplinkybiu pagrindu teismas padare išvada, kad egzistuoja neabejotinas viešasis interesas neatidelioti pirkimo, del kurio teisetumo yra kiles gincas, vykdymo, todel atsakovo atskiraji skunda patenkino ir laikinasias apsaugos priemones panaikino. Be to, teismas pažymejo, jog tuo atveju, jei šioje byloje pareikštas ieškinys butu patenkintas, ieškovas savo subjektines teises galetu apginti ir pagal bendrasias ginco teisenos taisykles, paduodamas ieškini del žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtu (CPK 5 str., VPI 96 str.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai

13Ieškovas UAB „Fima“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo

142013 m. balandžio 26 d. nutarti, kuria leista toliau vykdyti perdavimo sistemos operatoriaus

15AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo, skelbiamo supaprastintu derybu budu, konkurso (pirkimo Nr. 114710) proceduras, ir pritaikyti prašytas laikinasias apsaugos priemones: sustabdyti konkurso proceduras. Atskiraji skunda grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas nepagristai nurode, kad laikinuju apsaugos priemoniu taikymas šioje byloje pažeidžia viešaji interesa, kuris persveria privatuji. Teismas neivertino to, jog butent ieškovas iš dalies užtikrina viešojo intereso gynima vykdomo pirkimo kontekste, kadangi: pirma, siekia, jog tiek atsakovas, tiek treciasis asmuo laikytusi konkurso salygu nuostatu; antra, tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemones butu nepritaikytos, sutartis butu sudaryta ir ivykdyta, o ieškovo ieškinys patenkintas, ieškovas galetu reikalauti žalos atlyginimo, o tai tik dar labiau padidintu atsakovo patiriamus nuostolius, kas akivaizdžiai prieštarautu VPI 3 straipsnio 2 dalyje itvirtintam viešuju pirkimu tikslui - racionaliai naudoti lešas.
 2. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas savo subjektines teises galetu apginti ir pagal bendrasias ginco teisenos taisykles, paduodamas ieškini del žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtu (CPK 5 str., VPI 96 str.), iš esmes ižvelge realia ieškovo reikalavimu tenkinimo galimybe. Todel nebuvo pagrindo panaikinti laikinasias apsaugos priemones.
 3. Sudarius viešojo pirkimo sutarti, apeliantui liktu tik galimybe reikalauti žalos atlyginimo, kuri, jo nuomone, objektyviai negaletu buti igyvendinta, nes irodyti patirtos žalos dydi, aplinkybe, kad viešojo pirkimo sutartis tikrai butu sudaryta su ieškovu, priežastini ryši tarp neteisetu veiksmu ir žalos yra sudetinga. Todel, apelianto nuomone, realu ir neapsunkinta teismo sprendimo ivykdyma gali užtikrinti tik laikinuju apsaugos priemoniu taikymas – draudimas sudaryti viešojo pirkimo sutarti.
 4. Tiek atsakovas, tiek treciasis asmuo iki šio atskirojo skundo padavimo teismui dar nera pateike ieškovo reikalaujamos dokumentacijos, kuri paneigtu ieškovo teiginius del treciojo asmens neatitikties konkurso salygu reikalavimams. Tokia atsakovo ir treciojo asmens pozicija leidžia daryti neabejotina išvada del treciojo asmens neatitikties konkurso salygoms, o atsakovas ir treciasis asmuo samoningai siekia nuslepti tokia informacija, todel vien del to pritaikyti laikinasias apsaugos priemones yra butina.
 5. Nepaisant to, kad atsakovo vykdomas pirkimas turi tam tikra reikšme, vykdant elektros sistemos pletros projektus, taciau tai nepateisina vykdomo pirkimo neteisetumo ir tik patvirtina laikinuju apsaugos priemoniu taikymo butinybe. Viešuju pirkimu reglamentavimo tikslas lemia, kad perkancioji organizacija neturi teises, remdamasi nepagristomis priežastimis (pvz., tam tikru projektu svarbos mastu, Europos Sajungos strukturiniu fondu lešu naudojimu ir pan.) pateisinti vykdomu pirkimu neteisetumo, o tuo labiau reikalauti teismo, jog butu leidžiama sudaryti sutarti su tiekeju, kuris neatitinka konkurso salygu reikalavimu.
 6. Viešuoju pirkimu siekiama isigyti tik atvaizdavimo sistemos pagerinima, todel sugedus dispecerinei valdymo sistemai, nenukentetu kritinis sistemos funkcionalumas. Be to, atvaizdavimo sistema tiesiogiai nedaro itakos elektros energijos perdavimo sistemos valdymui, nes valdymas vyksta kompiuteriu, SCADA kompiuterines sistemos pagalba. Todel teismas, teigdamas, jog darbai yra butini ir svarbus tinkamam elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui bei strategine reikšme turinciu projektu vystymui ir vykdymui, yra suklaidintas neteisingu atsakovo teiginiu. Atitinkamai nepagristi teismo motyvai, kad palikus galioti laikinasias apsaugos priemones, butu sutrikdyta elektros energijos perdavimo sistemos Lietuvos Respublikos vartotojams ir verslo subjektams veikla. Elektros energijos tiekimo procesu kontrole nebutu sutrikdyta, nes ja lemia visiškai kiti dispecerines valdymo faktoriai.
 7. Ieškovo reikalavimu pagristuma patvirtina tai, kad 2012 m. balandžio 25 d. teismas prieme nutarti, kuria ipareigojo tiek treciaji asmeni, tiek atsakova pateikti irodymus, galimai pagrindžiancius treciojo asmens neatitikima konkurso salygu reikalavimams.

16Atsiliepimu i atskiraji skunda treciasis asmuo UAB „Elsis Ts“ teigia, kad taikyti laikinasias apsaugos priemones nera pagrindo. Atsiliepima grindžia tokiais argumentais:

 1. Ieškinys pateiktas be jokiu realiu irodymu, pagristas tik spelionemis ir prielaidomis. Ieškovas pateike ieškini tik noredamas susipažinti su treciojo asmens konfidencialia informacija - pasiulymo turiniu, kuris yra svarbus konkurencine prasme.
 2. Ieškovas atskirajame skunde teigia, jog gaves treciojo asmens atsiliepima i ieškini, išsiaiškino, kad treciasis asmuo neatitinka dar daugiau viešojo pirkimo salygu reikalavimu, taciau šiu teiginiu visiškai nepagrindžia.
 3. Ieškovas teigia, jog jis iš skundžiamos teismo nutarties ižvelgia realia ieškovo reikalavimu tenkinimo galimybe, taciau ši išvada padaryta, iškreipiant teismo teiginius.
 4. Ieškovas nepatirs jokios realios žalos del to, kad nesudarys viešojo pirkimo sutarties su atsakovu, o ieškovo išlaidos, patirtos ruošiant pasiulyma, laikytinos normalia ukine rizika.
 5. Treciasis asmuo yra patyres ir pajegus tinkamai atlikti atsakovo perkamus darbus, jo pasiulyta kaina yra racionali ir konkurencinga, žemesne už ieškovo pasiulyta kaina, todel nera jokio pagrindo teigti, jog atsakovas neracionaliai naudos lešas.

17Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas AB „Litgrid“ prašo atmesti ieškovo atskiraji skunda ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarti palikti galioti. Atsiliepima grindžia tokiais argumentais:

 1. Perkami darbai yra butini ir svarbus tinkamam elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui bei strategine reikšme turinciu projektu vystymui ir vykdymui: 1) dabartinis elektros sistemos valdymo pultas yra fiziškai nusidevejes ir jam butini remonto darbai, todel esamo dispecerinio valdymo pulto nesuremontavimas galetu buti elektros perdavimo tinklu ar sisteminiu avariju priežastimi, todel teismas pagristai konstatavo, kad galetu iškilti gresme nepertraukiam elektros energijos tiekimui tiek vartotojams, tiek verslo subjektams. Skirtingai nei teigia apeliantas, vaizdo siena yra esminis SCADA mazgas; 2) negaletu buti tinkamai vykdomas strateginiu elektros jungciu su Švedija ir Lenkija (NordBalt ir LitPol Link tarpsisteminiu jungciu) projektu igyvendinimas; 3) butu nevykdomi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. isakymu Nr. 1-211 patvirtintu Elektriniu ir elektros tinklu eksploatavimo taisykliu VII skyriaus „Operatyvinis valdymas“ IX poskyrio „Dispecerinio valdymo sistemos“ reikalavimai; 4) Neirengus naujos vaizdo sienos operatyvinei Lietuvos elektros energetikos sistemos schemai vaizduoti bei keturiu operatyviniu darbuotoju darbo vietu (kartu su tam reikalinga iranga), nebutu užtikrintas saugus atsakovo darbuotoju darbas, kadangi dabartinis valdymo pultas yra nusidevejes, o kartu nebutu užtikrintas ir saugus, efektyvus bei nepertraukiamas elektros energijos tiekimas šalies elektros energijos vartotojams ir ukio subjektams.
 2. Teismu praktikoje pažymima, kad laikinosios apsaugos priemones neturi buti taikomos, jeigu pripažistant vieno asmens interesus, butu paneigti kito asmens teiseti interesai, ju neigiamos pasekmes galetu viršyti ju teikiama nauda ar butu pažeistas viešasis interesas.
 3. Tuo atveju, jei butu patenkintas ieškinys, taciau sutartis jau butu ivykdyta ir ieškovui tektu kreiptis del tariamai patirtos žalos atlyginimo, aplinkybe, jog ieškovui tektu irodineti visas su tariama žala susijusias salygas, negali buti vertinama kaip teises i efektyvia ieškovo teisiu gynyba suvaržymas, kadangi kiekvienas subjektas privalo irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.). Be to, argumentai del apsunkinto ieškovo hipotetines žalos atlyginimo pagrindžia, kad jis abejoja savo ieškinio pagristumu, o tai tik patvirtina, kad laikinosios apsaugos priemones panaikintos visiškai pagristai, ieškinys prima facie yra nepagristas (CPK 144 str. 1 d.).
 4. Ieškovas teigia, jog jis iš skundžiamos teismo nutarties ižvelgia realia ieškovo reikalavimu tenkinimo galimybe, taciau ši išvada padaryta, iškreipiant teismo teiginius.
 5. Nustacius aplinkybe, kad byloje egzistuoja butinybe apsaugoti viešaji interesa, šio intereso apsauga laikytina prioritetine, nagrinejant prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu.
 6. Spresdamas laikinuju apsaugos priemoniu klausima, teismas neturi atlikti išsamaus irodymu tyrimo, kuris atliekamas byla nagrinejant iš esmes, o turi ivertinti tik tai, ar pareikštas ieškinys nera akivaizdžiai nepagristas. Atsižvelgiant i tai, kad taikant laikinasias apsaugos priemones nera nagrinejama bylos esme, ieškovo argumentai, kurie susije su tariamu jo ieškinio pagristumu, atmestini kaip nesusije ir nepagrindžiantys nutarties neteisetumo ar nepagristumo.
 7. Nepagristi ieškovo argumentai del valdymo pulto technines specifikacijos, kuri tariamai pagrindžia, jog nutartimi nepagristai konstatuota, kad darbai yra butini ir svarbus tinkamam elektros energijos perdavimo sistemos funkcionavimui bei strategine reikšme turinciu projektu vykdymui. Pirma, ieškovo argumentai nepagristi jokiais irodymais. Antra, šie argumentai nepaneigia viešojo intereso ir jo gynybos svarbos. Trecia, ieškovo teiginiai, kad avariju atveju elektros perdavimo veikla gali buti užtikrinama iš kitu miestu, yra nepagristi, nes elektros energetikos sistemos valdymas šiuo metu vykdomas iš dvieju Vilniuje esanciu pultu, kuriu vienas yra praktiškai netinkamas naudoti, todel avariju atveju ar stichiniu gamtos reiškiniu metu nebutu užtikrinamas nei saugumas, nei patikimas elektros energijos sistemos darbas bei nepertraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams.
 8. Ieškovas nepagristai teigia, jog ieškinio pagristuma irodo tai, kad teismas tiek iš atsakovo, tiek iš treciojo asmens išreikalavo irodymu, nes irodymu išreikalavimas yra tiesiog procesine priemone, neirodanti ieškinio pagristumo.

18Teismas konstatuoja:

19Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis paliktina nepakeista.

20IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

21Apeliacijos objekta sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 15 d. nutartis, kuria buvo nutarta taikyti laikinasias apsaugos priemones, t. y. perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena, darbu pirkimo skelbiamu supaprastintu derybu budu konkurso (pirkimo Nr. 114710) proceduru sustabdyma bei ipareigojima perkanciajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, iki teismas išnagrines ginca ir priims sprendima šioje byloje, teisetumo ir pagristumo patikrinimas.

22Atskiruoju skundu ieškovas prašo, panaikinus, anot jo, nepagrista pirmosios instancijos teismo nutarti, taikyti laikinasias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo konkurso proceduras.

23Sprendžiant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisetumo ir pagristumo klausima, butina ivertinti ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonemis siekiamus tikslus ir ju paskirti vykdomu viešuju pirkimu kontekste. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo proceduru sustabdymas bei ipareigojimas perkanciajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemones, yra tiekejo interesu gynimo priemones, taikytinos pareiškus teisme ieškini del viešojo pirkimo proceduru pažeidimu, kol šios proceduros dar nera pasibaigusios. Viešuju pirkimu istatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimetojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiulymai; nutraukiamos pirkimo proceduros; per nustatyta termina nepateikiama nei viena paraiška ar pasiulymas; pasibaigia pasiulymu galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma del priežasciu, kurios priklauso nuo tiekeju; visi tiekejai atsiima pasiulymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutarti). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažistama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo proceduru sustabdyma, kaip laikinaja apsaugos priemone, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir ipareigojima perkanciajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužes 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo del laikinuju apsaugos priemoniu nagrinejimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrinda ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnes instancijos teismas buvo taikes laikinasias apsaugos priemones, ar buvo atmetes ieškovo prašyma, apeliacines instancijos teismas turi priimti procesini sprendima, kuriuo ieškovo prašymas butu atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankiška pagrinda atmesti ieškovo prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo viešuju pirkimu byloje, kuriu dalyka sudaro viešojo pirkimo konkurso proceduru sustabdymas arba ipareigojimas perkanciajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutarti palikti nepakeista (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilineje byloje Nr. 2-1932/2012).

24Atsakovas AB „Litgrid“, vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2013 m. gegužes 30 d. nutarti, pateike teismui naujus rašytinius irodymus, patvirtinancius, jog tarp atsakovo ir treciojo asmens „Elsis Ts“ jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis – t. y. pateikta tarp atsakovo ir treciojo asmens 2013 m. gegužes 3 d. sudarytos rangos sutarties Nr. SUT-127-13 kopija, taip pat pateikta tarp atsakovo ir treciojo asmens 2013 m. gegužes 3 d. sudarytos konfidencialumo sutarties Nr. SUT-126-13 kopija.

25Apeliacines instancijos teismas, atsižvelgdamas i tai, kad viešojo pirkimo sutartis tarp atsakovo ir konkursa laimejusio tiekejo UAB „Elsis Ts“ yra sudaryta, o ieškovas nera pareiškes prašymo taikyti laikinaja apsaugos priemone – sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdyma, sprendžia, jog taikyti prašomas laikinasias apsaugos priemones nebera pagrindo, kadangi jos neatliktu teismo sprendimo ivykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju. Todel atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutartis paliekama nepakeista. Del šiu priežasciu del atskirojo skundo argumentu teismas atskirai nepasisako, kadangi nagrinejamo klausimo teisingam išsprendimui jie teisines reikšmes neturi.

26Esant tokioms aplinkybems ir nenustates absoliuciu skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindu, apeliacines instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra iš esmes teiseta bei pagrista, ja keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nera pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.).

27Apeliacines instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

28Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarti nepakeista.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Donatas Šernas,... 2. Išnagrinejes atskiraji skunda, n u s t a t e :... 3. I. Ginco esme... 4. Ieškovas UAB „Fima“ kreipesi i Vilniaus apygardos teisma su ieškiniu... 5. AB „Litgrid“ del neteiseto viešojo pirkimo vykdymo, prašydamas... 6. Ieškovas taip pat praše ieškinio užtikrinimui taikyti laikinaja apsaugos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškovo prašyma... 8. Treciasis asmuo UAB „Elsis Ts“ atsiliepimu i ieškini pareiške prašyma... 9. Atsakovas AB „Litgrid“ padave atskiraji skunda, kuriuo praše panaikinti... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovo AB... 11. Teismas padare išvada, jog laikinuju apsaugos priemoniu taikymas šioje byloje... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimu i ji argumentai... 13. Ieškovas UAB „Fima“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 2013 m. balandžio 26 d. nutarti, kuria leista toliau vykdyti perdavimo... 15. AB „Litgrid“ sistemos valdymo centro pulto remonto, irengiant vaizdo siena,... 16. Atsiliepimu i atskiraji skunda treciasis asmuo UAB „Elsis Ts“ teigia, kad... 17. Atsiliepimu i atskiraji skunda atsakovas AB „Litgrid“ prašo atmesti... 18. Teismas konstatuoja:... 19. Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26... 20. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos aplinkybes, teisiniai argumentai... 21. Apeliacijos objekta sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d.... 22. Atskiruoju skundu ieškovas prašo, panaikinus, anot jo, nepagrista pirmosios... 23. Sprendžiant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisetumo ir... 24. Atsakovas AB „Litgrid“, vykdydamas Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu... 25. Apeliacines instancijos teismas, atsižvelgdamas i tai, kad viešojo pirkimo... 26. Esant tokioms aplinkybems ir nenustates absoliuciu skundžiamos 27. Apeliacines instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos... 28. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 26 d. nutarti nepakeista....