Byla 2-1932/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kagris“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria teismas netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1070-372/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kagris“ ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Respublikinei Šiaulių ligoninei dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Imlitex“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Kagris“ teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės priimtus sprendimus atmesti ieškovo pretenziją bei supaprastinto atvirojo konkurso „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (Architektų g. 77, V. Kudirkos g. 99B ir Darželio g. 10, Šiauliuose) skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas“ laimėtoju, atitinkančiu minimalius konkurso kvalifikacinius reikalavimus, pripažinti ir pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu įrašyti UAB „Imlitex“. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, kartu uždraudžiant atsakovui sudaryti sutartį pagal ginčijamo konkurso rezultatus dėl skalbinių skalbimo ir nuomos su trečiuoju asmeniu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo UAB „Kagris“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, jog atsakovas nepagrįstai nustatė konkurso sąlygas, neteisingai jas išaiškino ir taikė, leisdamas dalyvauti konkurse trečiajam asmeniui, neteisėtai pripažino trečiąjį asmenį laimėtoju ir nepagrįstai atmetė ieškovo pretenzijas. Nurodė, kad, remiantis bylos duomenimis, ieškovo pateikti argumentai ir įrodymai nepagrindžia ieškovo reikalavimo ir rizikos dėl būsimo sprendimo įvykdymo. Pažymėjo, kad ieškovas teismui kartu su ieškiniu nepateikė nei skelbimo apie konkursą, nei konkurso sąlygų, nei ieškovo kreipimųsi į perkančiąją organizaciją, ieškinyje nurodė tik atskirus konkurso sąlygų punktus, tačiau iš to negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo ir tai nesudaro teismui pagrindo laikyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą pagrįstu. Sprendė, jog nagrinėjamu atveju viešasis pirkimas vykdomas siekiant įsigyti gydymo įstaigos skalbinių skalbimo paslaugas, todėl viešojo pirkimo rezultatas yra glaudžiai susijęs su Šiaulių miesto gyventojų interesais į tinkamas gydymo įstaigos paslaugas, tuo pačiu ir sveikatą, tai yra su viešuoju interesu. Nurodė, jog skundžiamo viešojo pirkimo metu siekiama įsigyti paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės, teisėti interesai ir dėl to gali būti padaryta žala socialiai itin reikšmingai vertybei – sveikatai (ligonių higiena ir pan.). Teismas sprendė, jog bylos aplinkybių kontekste egzistuoja neabejotinas viešasis interesas nestabdyti pirkimo, dėl kurio teisėtumo yra kilęs ginčas, vykdymo. Nurodė, jog jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kagris“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Kagris“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti ir sustabdyti atsakovo viešųjų pirkimų – supaprastinto atviro konkurso „Viešosios įstaigos Respublikinė Šiaulių ligoninė skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas“ procedūras, uždraudžiant atsakovui sudaryti sutartį pagal ginčijamo konkurso rezultatus dėl skalbinių skalbimo ir nuomos su trečiuoju asmeniu. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Šiaulių apygardos teismas neteisingai atliko ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą. Ieškovas pateikė visus reikiamus įrodymus galimam preliminariam jo reikalavimų pagrįstumo vertinimui, iš kurių matyti, kad byloje yra tikėtina palankaus sprendimo priėmimo galimybė. Pirmosios instancijos teismas atliko ne preliminarų, o esminį įrodymų vertinimą, kuris turi būti atliekamas kitoje bylos nagrinėjimo stadijoje, todėl nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių ligoninė prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą ir ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o netenkinus prašymo neskirti laikinųjų apsaugos priemonių, įpareigoti ieškovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą pinigų sumą arba pateikti teismui banko garantiją atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. Šiuo metu pagal sutartį atsakovui skalbimo paslaugas teikia ieškovas ir UAB „Šiaulių skalbykla“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį. Atsakovas daug kartų gavo nusiskundimų iš atsakovo darbuotojų dėl nekokybiškai išskalbtų, sugadintų skalbinių. Ligoninės Infekcijų kontrolės skyriui vykdant reguliarią epidemiologinę priežiūrą 2012 m. sausio, vasario mėnesiais paimti pasėliai nuo švarių skalbinių, iš kurių buvo nustatytas enterobacter spp., s.aureus ir seratia spp augimas, todėl atsakovas kreipėsi į Šiaulių visuomenės sveikatos centrą. Ligoninė užtikrina asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Šiaulių regiono gyventojams ir čia kyla didelis infekcijų plitimo pavojus, todėl skalbinių skalbimui yra keliami aukščiausi reikalavimai.

152. Atsakovas yra suinteresuotas kuo greičiau pasirašyti skalbinių skalbimo su skalbinių nuoma paslaugų sutartį su konkurso nugalėtoju, nes šiuo metu ligoninė už vieną išskalbtą skalbinių kilogramą moka 2,05 – 2,10 Lt, o pagal trečiojo asmens UAB „Imlitex” pasiūlymą mokėtų tik 1,61 Lt. Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projekte yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas, kuriuo perkančioji organizacija turi teisę pasinaudoti bet kuriuo metu, jeigu teikiamos paslaugos neatitiks įstatymų, konkurso sąlygose numatytų reikalavimų arba bus teikiamos nekokybiškos paslaugos. Be to, perkančioji organizacija yra įstaiga, kurios veikla finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kitaip tariant iš Lietuvos Respublikos piliečių mokamų mokesčių, todėl taupant lėšas laimėjusiu paskelbtas kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis ir mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas UAB „Imlitex”.

163. Teismui nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo pirkimo procedūras bus nepagrįstai ir neproporcingai siekiamam tikslui suvaržytos atsakovo teisės. Tuo tarpu ieškovas, kurio teisės galimai buvo pažeistos neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmais, turi teisę ne tik reikalauti panaikinti neteisėtus perkančiosios organizacijos veiksmus, bet ir reikalauti nuostolių, t. y. negautų pajamų, atlyginimo. Atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nepaneigia ieškovo teisės į teisminę gynybą.

174. Jei laikinosios apsaugos priemonės bus pritaikytos, ieškovas turėtų būti įpareigotas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Imlitex“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą ir ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Ieškovas neteisingai supranta viešojo intereso sąvoką ir painioja ją su savo privačių interesų tenkinimu. Iš byloje esančių aplinkybių matyti, kad atsakovo paskelbto supaprastino atvirojo konkurso „Viešosios įstaigos Respublikinė Šiaulių ligoninė skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas“ pirkimo objektas – skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugos – yra labai svarbus atsakovo vykdomai veiklai, o minėtų paslaugų negavimas galėtų padaryti didelę žalą ligonių sveikatai, todėl viešasis interesas šioje byloje Šiaulių apygardos teismo buvo teisingai nustatytas bei vertinamas labiau už privačius ieškovo interesus. Pagal teismų formuojamą praktiką laikinosios apsaugos priemonės neturėtų būti taikomos net ir tuo atveju, kai egzistuoja grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti, jei dėl to būtų pažeidžiamas viešasis interesas.

202. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad tretysis asmuo neturi teisės teikti skalbimo paslaugų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. Tarp UAB „Imlitex” ir Latvijos įmonės SIA „Sadzives pakalpojumi“ yra sudaryta 2012 m. kovo 29 d. jungtinės veiklos sutartis, pagal kurią yra paskirstytos šalių pareigos vykdant konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Minėtos sutarties 1.2 punkte nurodyta, kad SIA „Sadzives pakalpojumi“ įnašas yra skalbimo paslaugų teikimo priemonės, įskaitant visus tam reikalingus leidimus, bei skalbimo ir skalbinių nuomos paslaugų suteikimas. Tretysis asmuo pateikė visus reikalaujamus leidimus ir dokumentus, įrodančius, kad UAB „Imlitex“ turi teisę teikti skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugas.

213. Sustabdžius pirkimo procedūras atsakovo patirti nuostoliai neabejotinai būtų didesni už ieškovo galimus nuostolius, nes pirkimo procedūrų sustabdymas gali tiesiogiai atsiliepti atsakovo gydymo įstaigoje besigydančių asmenų sveikatai ir padaryti jai nepataisomą žalą, todėl Šiaulių apygardos teismas teisingai pabrėžė, kad sveikata (ligonių higiena ir pan.) yra itin reikšminga socialinė vertybė, todėl ji turi būti ypatingai saugoma, o pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones to padaryti būtų neįmanoma.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas viešųjų pirkimo byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Ieškovas UAB „Kagris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ Respublikinei Šiaulių ligoninei, prašydamas panaikinti atsakovo vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės (Architektų g. 77, V. Kudirkos g. 99B ir Darželio g. 10, Šiauliuose) skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimas“ priimtus sprendimus, kuriais atmestos ieškovo pretenzijos ir konkurso laimėtoju, atitinkančiu minimalius kvalifikacinius reikalavimus, pripažintas ir pasiūlymų eilėje pirmuoju numeriu įrašytas tretysis asmuo UAB „Imlitex“. Ieškinį grindė perkančiosios organizacijos neteisėtais veiksmais, pripažįstant pasiūlymą pateikusio tiekėjo UAB „Imlitex“, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį su Latvijos įmone SIA SADZIVES PAKALPOJUMI, kvalifikaciją atitinkančia pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams bei pripažįstant jį laimėtoju, tuo pačiu atmetant ieškovo tuo pagrindu pareikštas pretenzijas. Ieškiniu prašė taikyti CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindu nurodė siekį užkirsti kelią viešųjų pirkimų sutarties sudarymui su asmeniu, neturinčiu teisės tiekti viešųjų pirkimų objektą sudarančių paslaugų tam, kad būtų išvengta galimo ieškovo privataus ir viešojo intereso pažeidimo.

25Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, konstatuodamas, jog ieškovo ieškinys ir jo priedai neatitinka CPK 4233 straipsnio 1 dalyje jiems keliamų reikalavimų, dėl ko, atlikus pateiktų duomenų preliminarų įvertinimą, negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo. Teismas, pripažinęs, kad pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos daliai būtinų paslaugų įsigijimą, sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja viešasis interesas nestabdyti pirkimo, dėl kurio teisėtumo yra kilęs ginčas, vykdymo.

26Sprendžiant dėl minėtos Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. teisėtumo ir pagrįstumo, būtina įvertinti ieškovo prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamus tikslus ir jų paskirtį vykdomų viešųjų pirkimų kontekste. CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas bei įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, kaip laikinosios apsaugos priemonės, yra tiekėjo interesų gynimo priemonės, taikytinos pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje įtvirtinami atvejai, kai pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) laikomas pasibaigusiu (sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas; atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai; nutraukiamos pirkimo procedūros; per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas; pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų; visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, pasibaigus pirkimui, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, o tuo atveju, jei pirkimas pasibaigia pirkimo sutarties sudarymu, taip pat išnyksta teisinis pagrindas taikyti ir įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1922/2011). Jeigu tokia sutartis sudaryta iki procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimo, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien šia aplinkybe, turi pagrindą ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Tuo atveju, kai pirkimo sutartis sudaryta po klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo pirmosios instancijos teisme – nepaisant to, ar žemesnės instancijos teismas buvo taikęs laikinąsias apsaugos priemones, ar buvo atmetęs ieškovo prašymą, apeliacinės instancijos teismas turi priimti procesinį sprendimą, kuriuo ieškovo prašymas būtų atmestas. Tai reiškia, kad pirkimo sutarties sudarymas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų byloje, kurių dalyką sudaro viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas arba įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o tokio prašymo atmetimo pirmosios instancijos teisme atveju – tokio teismo nutartį palikti nepakeistą.

27Remiantis atsakovo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės iki atskirojo skundo nagrinėjimo pradžios pateiktais duomenimis, 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarp paslaugų pirkėjo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės ir paslaugų teikėjo UAB „Imlitex“ buvo sudaryta Skalbinių skalbimo ir nuomos paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 60.1-K1-289-PS25112. Kaip minėta, atsakovo vykdyto pirkimo pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu sudaro savarankišką pagrindą šioje byloje konstatuoti nesant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo, kadangi, esant minėtoms aplinkybėms, jos neatliktų teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkcijos ieškinio tenkinimo atveju. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartis paliekama nepakeista. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

28Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo teisme metu pirkimo procedūrai pasibaigus viešųjų pirkimų sutarties sudarymu, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo, jei ieškiniu yra pareikštas reikalavimas dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia. Net ir nesant pareikštam šiam reikalavimui, minėta laikinųjų apsaugos priemonių rūšis galėtų būti taikoma ir teismo iniciatyva, jei tai būtų būtina siekiant apginti viešąjį interesą ir nesiėmus šių priemonių būtų pažeistos asmens, visuomenės ir valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 144 straipsnio 2 dalis), tačiau būtina jų taikymo teismo iniciatyva sąlyga – realiai egzistuojanti šio sandorio pripažinimo niekiniu galimybė, kadangi, vadovaujantis CK 1.78 straipsnio 5 dalimi, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Taip pat pažymėtina, jog viešųjų pirkimų pasibaigimas pirkimo sutarties sudarymu ir jos vykdymas neužkerta kelio, konstatavus perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus vykdant konkretų viešąjį pirkimą, ieškovui ateityje pareikšti reikalavimą dėl nuostolių, kurių atsiradimą sąlygojo minėti neteisėti veiksmai, atlyginimo.

29Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo... 6. Ieškovas UAB „Kagris“ teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi ieškovo UAB... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovas savo ieškinį grindžia tuo, jog atsakovas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kagris“ prašo panaikinti Šiaulių... 12. 1. Šiaulių apygardos teismas neteisingai atliko ieškovo pateiktų įrodymų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas viešoji įstaiga Respublikinė... 14. 1. Šiuo metu pagal sutartį atsakovui skalbimo paslaugas teikia ieškovas ir... 15. 2. Atsakovas yra suinteresuotas kuo greičiau pasirašyti skalbinių skalbimo... 16. 3. Teismui nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius... 17. 4. Jei laikinosios apsaugos priemonės bus pritaikytos, ieškovas turėtų... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Imlitex“ prašo... 19. 1. Ieškovas neteisingai supranta viešojo intereso sąvoką ir painioja ją su... 20. 2. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad tretysis asmuo neturi teisės teikti... 21. 3. Sustabdžius pirkimo procedūras atsakovo patirti nuostoliai neabejotinai... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo... 24. Ieškovas UAB „Kagris“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui VšĮ... 25. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi netenkino... 26. Sprendžiant dėl minėtos Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d.... 27. Remiantis atsakovo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės iki atskirojo... 28. Pažymėtina, jog viešųjų pirkimų bylos nagrinėjimo teisme metu pirkimo... 29. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 31. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti...