Byla 2-150-903/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Gintarui Aleknavičiui, atsakovo atstovams direktoriui V. G. ir advokatui V. Ž., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Kuršių marių žuvis“ ieškinį atsakovui UAB „JVA partneris“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 64851,38 Lt skolą, 1827,99 Lt delspinigių, iš viso 66648,49 Lt, 7,37 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimo išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta ilgalaikė žuvies produktų pirkimo-pardavimo sutartis, kuria ieškovas įsipareigojo tiekti atsakovui prekes - žuvies produktus pagal sutartyje nurodytą asortimentą ir kainas, o atsakovas įsipareigojo priimti šias prekes ir sumokėti už jas sutartyje nurodyta tvarka. Ieškovas sutartimi prisiimtus įsipareigojimus vykdė tinkamai - teikė atsakovui jo užsakomas prekes, už pristatytas prekes išrašydavo sąskaitas-faktūras, kurias priimdami atsakovo darbuotojai pasirašydavo. Atsakovui laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2014-03-31 ieškovas išrašė 24 sąskaitas-faktūras, kurias atsakovas turėjo apmokėti per 21 kalendorinę dieną (paskutinė sąskaita turėjo būti apmokėta 2014-03-31), tačiau atsakovas, nors ir buvo informuotas apie susidariusią skolą, sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, ieškovo išrašytų sąskaitų-faktūrų neapmokėjo ir iki ieškinio teismui pareiškimo dienos vis dar yra skolingas ieškovui 64851,38 Lt skolos sumą. Ieškovas nuo 2010-01-01 reikalavo, o 2014-03-31 ir paštu atsakovui išsiuntė reikalavimą-tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą dėl skolos grąžinimo, tačiau jokio atsakymo iki šio ieškinio padavimo dienos nesulaukė.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka su delspinigių dydžiu, prašė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant ieškovui iš atsakovo 64851,38 Lt skolą. Atsiliepime nurodyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo iš tikrųjų buvo sudaryta žuvies produktų pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau dėl ieškovo sutarties sąlygų nevykdymo, atsakovas turėjo atsisakyti nuo šios verslo krypties ir prarado papildomas pajamas.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinio reikalavimą dėl 64851,38 Lt skolos ir procesinių palūkanų priteisimo palaikė ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis ir prašė jį tenkinti visiškai, o nuo ieškinio reikalavimo dėl 1827,99 Lt delspinigių priteisimo atsisakė. Papildomai paaiškino, kad bendrą 64851,38 Lt skolą sudaro neapmokėtas 30,88 Lt likutis pagal anksčiau išrašytas sąskaitas-faktūras, taip pat 64820,5 Lt skola pagal į šią bylą pateiktas sąskaitas-faktūras. Ieškovo išrašytas sąskaitas-faktūras priimdavo ir pasirašydavo atsakovo darbuotojos technologė J. S. ir buhalterė S. C., atsakovas nepateikė duomenų, kad šios darbuotojos nebuvo įgaliotos pasirašyti sąskaitų-faktūrų, atsakovas taip pat nepateikė pretenzijų dėl prekių kokybės ar kiekio, dalį tokiu būdu priimtų sąskaitų-faktūrų atsakovas apmokėjo, likusi skola atvaizduota ir atsakovo buhalterinėje apskaitoje, skolos duomenys pateikti ir į civilinę bylą, kurioje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo. Paskutinę sąskaitą-faktūrą Nr.KMŽ45, pasirašytą buhalterės S. C., ieškovas gavo elektroniniu paštu.

5Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai prašė ieškinį atmesti. Atsakovo atstovai paaiškino, kad su ieškovu atsakovas jokios sutarties nebuvo sudaręs, sutartis buvo sudaryta su UAB „Pamario žuvis“, šios bendrovės direktorius yra tas pats asmuo kaip ir ieškovo direktorius. Ieškovas yra priedangos bendrovė siekiant išvengti PVM mokėjimų. Atsakovas sąskaitas-faktūras ieškovo vardu išrašė pagal UAB „Pamario žuvis“ direktoriaus prašymus, tačiau realiai prekės buvo priimtos iš UAB „Pamario žuvis“. Patvirtino, kad technologė J. S. ir buhalterė S. C. yra atsakovo darbuotojos. Ieškovas nepateikė teismui originalios sąskaitos-faktūros Nr.KMŽ45, ieškovo atstovo teigimu ši sąskaita atsiųsta neva elektroniniu būdu, tačiau ieškovas nepateikė šio elektroninio pašto adreso, todėl neatmestina tikimybė, kad ieškovas šią sąskaitą-faktūrą suklastojo.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismo posėdžio metu duotų ieškovo ir atsakovo atstovų paaiškinimų byloje nustatytos tokios faktinės aplinkybės. Iš ieškovo UAB „Kuršių marių žuvis“ apyvartos žiniaraščio nustatyta, kad ieškovas per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-03-31 pateikė atsakovui UAB „JVA partneris“ produkcijos už 85516,38 Lt, atsakovas sumokėjo per tą laikotarpį 20665,00 Lt ir liko nesumokėjęs 64851,38 Lt, t.y. 30,88 Lt pagal 2008-09-26 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 050/08 (visa sąskaitos-faktūros suma 5670,50 Lt), 3300,00 Lt pagal 2010-09-18 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 009-1, 26108,00 Lt pagal 2012-05-31 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 022, 2850,00 Lt pagal 2013-03-29 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 41, 1400,00 Lt pagal 2013-04-29 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 042, 27275,00 Lt pagal 2013-06-28 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 43, 3887,50 Lt pagal 2014-03-31 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 45A (14 b.l.). Iš minėtų sąskaitų-faktūrų turinio nustatyta, kad jose pardavėjas nurodytas UAB „Kuršių marių žuvis“, o pirkėjas UAB „JVA partneris“, jas pasirašytinai gavo arba technologė J. S. (2008-09-26 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 050/08, 2010-09-18 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 009-1, 2013-03-29 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 41, 2013-04-29 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 042, 2013-04-29 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 042, 2013-06-28 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 43), arba buhalterė S. C. (2012-05-31 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 022, 2014-03-31 sąskaitą-faktūrą serija KMŽ Nr. 45A), pasak atsakovo atstovų, atsakovo darbuotojos (77-83, 89-90 b.l.). Iš ieškovo atstovo pateikto UAB „JVA partneris“ kreditorių skolų 2014-08-31 sąrašo nustatyta, kad atsakovo skola ieškovui UAB „Kuršių marių žuvis“ nurodyta 60933,00 Lt (52 b.l.).

8Rungimosi principas įpareigoja kiekvieną šalį įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o teismas, priimdamas procesinį sprendimą, turi vadovautis įrodymų pakankamumo taisykle, kuri grindžiama tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Respublikos CPK 12 str.). Remdamasis šiuo principu išvadą apie fakto buvimą teismas gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina, kad atitinkamas faktas buvo, nei kad jo nebuvo. Tačiau bet kokiu atveju teismo išvados negali būti pagrįstos tik šalių išdėstytais samprotavimais ar spėjimais. Teismas pažymi, kad įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (LAT 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma, suteikiant didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę (LAT 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2012 ir kt.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų, nes tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (LAT 2011 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. E. V., bylos Nr. 3K-3-269/2011).

9Teismui sprendžiant, ar ieškovo ir atsakovo veiksmai yra pakankami patvirtinti, kad šalys turėjo rimtų ketinimų sukurti tarpusavio teises ir pareigas, įvertintini byloje surinkti rašytiniai įrodymai, įvertinant tiek kiekvieno iš jų patikimumą, tiek įrodomųjų duomenų tarpusavio santykį, tiek ir visą įrodymų visetą (Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus – apyvartos žiniaraštį, kuriame atvaizduotos visos atsakovui pateiktos sąskaitos-faktūros, apmokėjimai ir skolos pagal jas, pačias sąskaitas-faktūras, kurios vėlgi atvaizduotos minėtame apyvartos žiniaraštyje ir kuriose pardavėjas nurodytas UAB „Kuršių marių žuvis“, o pirkėjas UAB „JVA partneris“, o jas pasirašytinai gavo atsakovo darbuotojos arba technologė J. S. arba buhalterė S. C.. Nors teismui nebuvo pateikta originali 2014-03-31 sąskaita-faktūra serija KMŽ Nr. 45A, tačiau teismas neturi pagrindo abejoti ieškovo atstovo nurodyta aplinkybe, jog šios sąskaitos-faktūros originalas yra likęs pas atsakovą, o jos nuskenuotą kopiją su buhalterės S. C. parašu atsakovo darbuotojai pateikė ieškovui. Pažymėtina tai, kad atsakovas dėl galimo aptariamo dokumento suklastojimo nesikreipė į teisėsaugos institucijas, taip pat šioje byloje neprašė atlikti rašysenos ekspertizės ar kitų procesinių veiksmų. Teismas įvertina ir tą atsakovų atstovų nurodytą aplinkybę, kad pati produkcija atsakovui buvo faktiškai pateikta, ir nors atsakovo atstovai teigė, kad šią produkciją pateikė ne ieškovas, o kita susijusi bendrovė, tačiau įrodymų apie tokią aplinkybę atsakovas nepateikė. Įvertintina ir tai, kad atsakovas už dalį pateiktos produkcijos su ieškovu yra atsiskaitęs, be to, ieškovas yra nurodytas ir atsakovo kreditorių sąraše, pateiktame kitoje civilinėje byloje dėl bankroto atsakovui iškėlimo. Teismas įvertintina tą aplinkybę, kad atsakovas atsiliepime pripažino, kad tarp ieškovo ir atsakovo iš tikrųjų buvo sudaryta žuvies produktų pirkimo-pardavimo sutartis ir atsakovas liko skolingas ieškovui 64851,38 Lt.

10Atsižvelgiant į teismo pagal įrodymų vertinimo taisykles atliktą įrodymų vertinimą, teismas sprendžia, kad byloje yra įrodyta esminė teisiškai reikšminga faktinė aplinkybė, kad ieškovas ir atsakovas faktiniais veiksmais sukūrė teisinius žuvies produkcijos pirkimo-pardavimo santykius, t.y. ieškovas tiekė atsakovui prekes - žuvies produktus pagal suderintą asortimentą ir kainas, išrašydamas sąskaitas-faktūras, o atsakovas priėmė šias prekes pasirašytinai ir įsipareigojo už jas sumokėti, tačiau visų savo įsipareigojimų neįvykdė – nesumokėjo ieškovui 64851,38 Lt. Taigi įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas, ir tenkintinas, todėl yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti 64851,38 Lt skolą už neapmokėtas sąskaitas-faktūras.

11Kadangi atsakovas praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš atsakovo priteistinos 7,37 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str., Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d.).

12Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 98 str. 1, 3 d.). Ieškovas paduodant ieškinį sumokėjo 14,48 Eur (50,00 Lt) žyminį mokestį, ši suma ieškovui priteistina iš atsakovo. Žyminio mokesčio 583,74 Eur (2015,54 Lt) dalis, kurios mokėjimas buvo atidėtas paduodant ieškinį, priteistina valstybei iš atsakovo (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo UAB „JVA partneris“, įmonės kodas 300026222, registracijos adresas Pamarių g. 15, Priekulės mstl., Klaipėdos r., 18782,26 Eur skolą, 7,37 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-29 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 14,48 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis) ieškovo UAB „Kuršių marių žuvis“, įmonės kodas 152764185, buveinės adresas Naglių g. 19-6, Karklės k., Klaipėdos r, naudai.

17Priteisti iš atsakovo UAB „JVA partneris“ 583,74 Eur žyminio mokesčio ir 5,50 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai