Byla 2A-494-275/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Snoro lizingas“ apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas” ieškinį atsakovui L. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo L. B. 831,10 Lt negrąžintos skolos, 530 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 208,09 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2006-02-20 ieškovas ir atsakovas sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VM66022014P, kuria ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis pasirinktą prekę, t.y. ryšio priemonę NOKIA 7270, su sąlyga, kad įvykdžius sutartines prievoles, minėta prekė pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutarties mokėjimų grafike nuodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Atsakovas, netinkamai vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovui liko skolingas 831,10 Lt likusių mokėjimų.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš L. B. 831,10 Lt likusių mokėjimų, 30,29 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 861,39 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme nuo 2011-03-31 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 131,10 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Snoro lizingas“ naudai. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad netesybos – tai įstatymu, sutarties ar teismo nustatyta tvarka nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai (CK 6.71 str. 1 d.)). Iš sutarties 8.6. punkto matyti, kad atsakovas, laiku nesumokėjęs ieškovui mėnesio įmokos moka ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Teismai, taikydami teisę, atsižvelgė į teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką bylose dėl netesybų priteisimo, nurodė, kad netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, tačiau netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Teismas konstatavo, kad byloje duomenų, patvirtinančių, jog ieškovas patyrė nuostolių dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku, nėra, todėl teismas sprendė, jog sprendimas, kuriuo būtų patenkinamas ieškovo reikalavimas dėl 0,5 procento dydžio delspinigių priteisimo prieštarautų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Teismas konstatavo, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog pagal sutarties 8.6. punktą skaičiuojant 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų piniginių sumų už kiekvieną uždelstą dieną jų suma sudaro 757,12 Lt, ieškovas, sumažinęs savo reikalavimus prašė priteisti 530 Lt. Teismas, sumažinęs delspinigių dydį iki 0,02 procento, iš atsakovo ieškovui priteisė 30,29 Lt delspinigių.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

7Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą - ieškovo ieškinį tenkinti pilnai. Nurodo, kad teismas netenkino ieškovo reikalavimo dėl 499,71 Lt delspinigių priteisimo, taip pat proporcingai priteistai sumai sumažino ir bylinėjimosi išlaidas, t.y. nepriteisė 24,79 Lt žyminio mokesčio dalies bei 52,20 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, ginčijama suma sudaro 576,70 Lt.

8Dėl netinkamo sutarčių aiškinimo

9Teismas sprendime už akių rėmėsi sutarties 8.6. punktu, pagal kurį atsakovas, laiku nesumokąs ieškovui mėnesio įmokos, moka ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau iš tikrųjų šiame punkte delspinigių dydis nėra nurodytas. Sutarčių 8.6. punktas tik nustato delspinigių skaičiavimo tvarką, jei pirkėjas nevykdo 8.5.1 ar 8.5.2 punktuose numatytų reikalavimų, už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami delspinigiai nuo visos nesumokėtų pagal sutartį eilinių įmokų sumos. Dėl delspinigių normos, kaip ir dėl kitų individualių sutarties sąlygų (palūkanų normos, sutarties termino, pradinės įmokos ir kt.), ieškovas ir atsakovas susitarė sudarant sutartį. Individualios sąlygos su atsakovu buvo atskirai aptartos, dėl šių sąlygų atsakovas sutiko ir joms neprieštaravo. Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalis nurodo, kad nesąžiningomis laikomos vartojimo sutarčių sąlygos, kurios šalių nebuvo individualiai aptartos. Iš to seka, kad ieškovo ir atsakovo individualiai aptarta delspinigių norma yra sąžininga sutarties sąlyga ir todėl negalima laikyti, jog ji leidžia ieškovui piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita.

10Dėl prašomos priteisti delspinigių sumos

11Teismas, atlikdamas tik formalų įrodymų tyrimą, nurodė, kad byloje duomenų, patvirtinančių, jog ieškovas patyrė nuostolių dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku, nėra. Su tokiu teismo teiginiu ieškovas nesutinka. Prie ieškinio pateikti rašytiniai įrodymai, t.y. sutarties nuorašas, delspinigių paskaičiavimo lentelė, aiškiai patvirtinantys prašomą priteisti 530 Lt delspinigių sumą. Delspinigių skaičiavimo lentelėje Nr. 1 paskaičiuoti delspinigiai sudaro 6 968,06 Lt, tokios sumos ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo. Vadovaujantis Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas: 1) ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo, taikant šešių mėnesių senaties terminą, buvo paskaičiuota 757,12 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus bei siekį, kad prievolė būtų įvykdyta kuo greičiau, prašoma priteisti delspinigių suma buvo sumažinta iki 530 Lt, kas sudaro apie 0,35 proc. už praleistą dieną. Lyginant faktiškai paskaičiuotus delspinigius ir prašomus priteisti delspinigius, ieškovas prašomą priteisti delspinigių sumą sumažino 227,12 Lt. Iš teismo sprendimo nėra aišku, kaip teismas paskaičiavo, kad būtent 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo. Teismas negali remtis savo iškeltomis prielaidomis, o priimdamas sprendimą privalo vertinti pateiktus įrodymus, kurie aiškiai nurodo, kokie yra minimalūs ieškovo patirti nuostoliai. 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartine prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Teismas taip pat pasisakė, kad sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje ir kad teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas minimoje nutartyje konstatavo, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal Civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Ieškovas pažymi, jog sutarčių laisvės principas, leidžiantis laisva valia susitarti dėl sutarties sąlygų, nedraudžia sutartyje numatyti ir priteistinų delspinigių dydžio. Tokią teisę suteikia ir Civilinio kodekso 6.71 straipsnyje, kuris leidžia sutarties šalims susitarti dėl delspinigių dydžio, kuris, kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė, skatintų sutarties šalį tinkamai vykdyti sutartį ir užtikrintų kreditoriaus interesų gynybą prievolės pažeidimo atveju. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Atsakovas savo prievolių pagal sutartį nevykdo nuo 2005 m. gegužės mėn., t.y. nuo sutarties sudarymo, nors buvo siunčiami pranešimai dėl netinkamai vykdomų įsipareigojimų, tačiau atsakovas į šiuos pranešimus nereagavo. Ieškovui pateikus ieškinį atsakovas ir toliau piktybiškai vengė vykdyti savo įsipareigojimus nepaisant to, kad procesiniai dokumentai jam buvo įteikti tinkamai.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Skundas dalinai tenkintinas.

14 Dėl nuostolių dydžio vertinimo

15Išperkamosios nuomos sutarties mokėjimo grafiko dalyje numatyta, kad atsakovas mokės 0,5 procento delspinigius, o sutarties nuo 8.6 punkte nurodyta, nuo kokios sumos skaičiuojami delspinigiai, pirmosios instancijos teismas, darydamas išvadą, kad tenkinimas ieškovo reikalavimo dėl 0,5 procentų dydžio delspinigių, priteisimo, prieštarautų Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotai praktikai, vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006-06-14 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006, tačiau neatsižvelgia į vėliau priimtas nutartis, aiškinant netesybų ir kreditoriaus patirtų nuostolių santykį. 2010 m. lapkričio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartine prievolę. Šioje byloje skolininkas neįrodinėja, kad ieškovo nuostoliai būtų mažesni, nei sulygtos netesybos, atsakovas neatsiliepė į ieškinį, neatsiima jam siunčiamos korespondencijos, byla buvo išnagrinėta viešo paskelbimo būdu pranešus atsakovui apie teismo posėdį. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas neginčija susitarto delspinigių dydžio, todėl teismas neturėjo pagrindo atmesti ieškovo aiškinimą, kad jo prašomi priteisti delspinigiai ir sudaro jo nuostolius, kuriuos jis turi, nemokant skolininkui už perduotą vaidyti ir naudotis ieškovui priklausančią prekę- ryšio priemonę Nokia 7270. Tai, kad atsakovo išsinuomota prekė nėra pirmojo būtinumo prekė, kad atsakovas prievolės nevykdo jau nuo 2006-04-21 ( b.l.9), nesikreipia į atsakovą, kad būtų pakeista nustatyta delspinigių suma, taip pat į tai, kad ieškovas sumažino sutartyje numatytų delspinigių dydį nuo 6968,06 Lt ( b.l.11) iki 530 Lt, skundas tenkintinas ir teismo sprendimas dalyje, kuria sumažinti priteisti delspinigiai, keistinas , padidinant priteistą delspinigių sumą iki 530 Lt, bendrą priteistą sumą padidinant iki 1361,10 Lt. Pakeičiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl netinkamo CK 6.73 straipsnio 2 dalies aiškinimo.

16Skundas dalinai tenkinamas dėl to, kad ieškovas prašė panaikinti teismo sprendimą, tačiau nenurodė argumentų, kodėl turi būti panaikinta teismo sprendimo dalis, kuria priteista 831,10 Lt skolos. Padidinant teismo priteistas sumas, teismo sprendimas ne naikinamas, o keičiamas. Apeliaciniam skunde ieškovas nurodo, kad atsakovas nevykdė prievolių nuo 2005 m. gegužės mėn., tačiau darytina išvada, kad atsakovas prievolių nevykdė nuo 2006 m. balandžio mėn. , kadangi ieškovo nurodytą dieną dar nebuvo sudaryta išperkamosios nuomos sutartis, ji buvo sudaryta 2006 m. vasario mėn. 20 d.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų

18CPK 330 straipsnio pagrindu pakeitus teismo sprendimą, atitinkamai keistina ir teismo sprendimo dalis, kuria priteistos bylinėjimosi išlaidos. Patenkinus pilnai ieškovo reikalavimus, iš atsakovo priteistinos visos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, jos sudaro 208,09 Lt ( 67 Lt žyminio mokesčio išlaidos, b.l.12, skelbimų spausdinimas laikraščiuose – 82,28 Lt ir 58, 81 Lt, b. l. 20-21). Taip pat keistina ir teismo sprendimo dalis, kuria į valstybės pajamas buvo priteistos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš ieškovo, padidinant priteistą iš atsakovo sumą iki 5,75 Lt.

19Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 68 Lt žyminio mokesčio (b.l.43), ši suma priteistina ieškovui iš atsakovo, kadangi apeliacinis skundas buvo pilnai patenkintas.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 straipsniais,

Nutarė

21Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą už akių pakeisti, pripažįstant, kad ieškinys pilnai tenkinamas.

22Priteistą ieškovui UAB „Snoro lizingas“ iš atsakovo L. B. delspinigių sumą padidinti iki 530 Lt, priteistą bendrą sumą, nuo kurios skaičiuojamos 5 procentų dydžio palūkanos, padidinti iki 1361,10 Lt. Priteistą bylinėjimosi sumą ieškovui iš atsakovo padidinti iki 208,09 Lt, o priteistą iš atsakovo L. B. valstybei bylinėjimosi išlaidų sumą padidinti iki 5, 75 Lt.

23Pašalinti iš teismo sprendimo rezoliucinės dalies nuostatą, jog priteisiama iš UAB „Snoro lizingas“ 2,13 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir kad dalyje ieškinys atmestas. Kitą teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

24Priteisti ieškovui UAB „Snoro lizingas“ iš atsakovo L. B. 68 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 4. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 5. Trakų rajono apylinkės teismas 2011 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškovo... 6. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 7. Ieškovas UAB „Snoro lizingas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Trakų... 8. Dėl netinkamo sutarčių aiškinimo... 9. Teismas sprendime už akių rėmėsi sutarties 8.6. punktu, pagal kurį... 10. Dėl prašomos priteisti delspinigių sumos... 11. Teismas, atlikdamas tik formalų įrodymų tyrimą, nurodė, kad byloje... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Skundas dalinai tenkintinas.... 14. Dėl nuostolių dydžio vertinimo ... 15. Išperkamosios nuomos sutarties mokėjimo grafiko dalyje numatyta, kad... 16. Skundas dalinai tenkinamas dėl to, kad ieškovas prašė panaikinti teismo... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 18. CPK 330 straipsnio pagrindu pakeitus teismo sprendimą, atitinkamai keistina ir... 19. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo 68 Lt žyminio mokesčio (b.l.43),... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321,... 21. Trakų rajono apylinkės teismo 2011 m. gegužės 27 d. sprendimą už akių... 22. Priteistą ieškovui UAB „Snoro lizingas“ iš atsakovo L. B. delspinigių... 23. Pašalinti iš teismo sprendimo rezoliucinės dalies nuostatą, jog priteisiama... 24. Priteisti ieškovui UAB „Snoro lizingas“ iš atsakovo L. B. 68 Lt...