Byla 2-186-877/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovo AB SEB banko atstovei R. M., atsakovui R. P., jo atstovui advokatui Ričardui Lilui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui R. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo R. P. 12331,22 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodyta, kad ieškovas AB SEB bankas ir atsakovas R. P. 2006-08-02 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052953-83 (toliau – Sutartis), kuria ieškovas suteikė atsakovui 10000 Lt vartojimo kreditą, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-08-01. Atsakovas sutartinės prievolės nevykdė, su ieškovu Sutartyje nustatytais terminais bei tvarka neatsiskaitė ir ieškovui įsiskolino 5397,88 Lt nesugrąžinto kredito, 1698,52 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 5234,82 Lt delspinigių, iš viso 12331,22 Lt.

4Ieškovo atstovė patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad neprieštarauja, jog teismas atsakovo reikalavimu taikytų 6 mėnesių senatį dėl delspinigių priteisimo ir priteistų iš atsakovo 1236,78 Lt delspinigių laikotarpiu nuo 2012-01-24 iki 2012-07-23. Neprieštarauja, jei skolos mokėjimas atsakovui būtų išdėstytas terminui iki dvejų metų.

5Atsakovas R. P. atsiliepime į ieškinį (26 b.l.) su ieškiniu nesutiko, nurodydamas, nes ieškovė pasiskaičiavo per didelius delspinigius, kuriems, vadovaujantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., taikytinas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

6Atsakovas ir jo atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį išdėstytas aplinkybes ir paaiškino, kad ieškovas, kaip stipresnė sutarties pusė, reikalauja per didelių delspinigių. Ieškovas, skaičiuodamas delspinigius, taiko 0,1 proc. dydžio normą už kiekvieną dieną nuo nesumokėtos sumos, tačiau protinga delspinigių norma nagrinėjamoje byloje būtų 0,02 proc., tokia delspinigių norma nebūtų per didelė našta atsakovui kaip kredito gavėjui. Jis sutinka su ieškovo reikalavimais dėl 5397,88 Lt negrąžinto kredito, 1698,52 Lt nesumokėtų palūkanų priteisimo bei prašo mažinti delspinigių normą iki 0,02 proc., priteisiant ieškovui iš jo 210 Lt delspinigių. Taip pat prašo priteistos sumos mokėjimą išdėstyti dalimis, nurodydamas, kad kas mėnesį gali mokėti po 380 Lt.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2006-08-02 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618052953-83 (5-8 b.l.), kuria ieškovas suteikė atsakovui 10000 Lt kreditą. Sutartimi šalys susitarė dėl 9,50 proc. dydžio metinės palūkanų normos ir galutinės kredito grąžinimo datos, t.y. atsakovas įsipareigojo kreditą su palūkanomis grąžinti iki 2011-08-01. Atsakovas prievolės ieškovui mokėti kreditą ir palūkanas kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike (7-8 b.l.) nustatytomis dalinėmis įmokomis ir terminais tinkamai nevykdė, ieškovui įsiskolino 5397,88 Lt nesugrąžinto kredito, 1698,52 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų. Teismo posėdyje atsakovas sutiko su ieškovo reikalavimais dėl nesugrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų priteisimo. CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai vykdant sutartyje numatytas sąlygas, laikantis prievolės įvykdymo terminų. Atsakovas sutartinių nuostatų nesilaikė ir ieškovui įsiskolino. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, taip pat į tai, kad atsakovas su ieškinyje išdėstytais argumentais ir ieškinio reikalavimais dėl kredito ir palūkanų priteisimo iš esmės sutinka, darytina išvada, kad ieškinys dalyje dėl kredito ir palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais ir tenkintinas, iš atsakovo priteistina ieškovui 5397,88 Lt nesugrąžinto kredito, 1698,52 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų.

9Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 5234,82 Lt delspinigių, nurodydamas, kad šalys Sutartimi susitarė, jog atsakovas mokės ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą grąžinti kreditą ir sumokėti palūkanas dieną (5.3 p., 5.4 p.). Iš delspinigių paskaičiavimo lentelės (31-50 b.l.) matyti, kad ieškovas paskaičiavo atsakovui 5234,82 Lt delspinigių sumą, taikydamas 0,1 proc. dydžio normą laikotarpiu nuo 2008-12-03 iki 2012-07-23. Atsakovas su ieškovo nurodytu delspinigių paskaičiavimo laikotarpiu ir delspinigių norma nesutiko, prašydamas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikyti šešių mėnesių senatį ir sumažinti delspinigių normą iki 0,02 proc.

10CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškinio reikalavimams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 str. 2 d.). Atsižvelgiant į atsakovo prašymą ir CK 1.125 str. 5 d. 1 p. reglamentavimą dėl sutrumpinto šešių mėnesių senaties termino reikalavimui dėl delspinigių priteisimo taikymo, atsakovo prašymas dėl senaties delspinigiams taikymo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Ieškovo atstovė teismo posėdyje neprieštaravo dėl sutrumpinto šešių mėnesių senaties termino delspinigiams taikymo ir sutiko, kad teismas priteistų iš atsakovo 1236,78 Lt delspinigių laikotarpiu nuo 2012-01-24 iki 2012-07-23, taikant 0,1 proc. dydžio delspinigių normą.

11Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės. Tokiais atvejais teismas turi teisę mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 ir kt.). Kontroliuodamas netesybų dydį teismas siekia, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010). Tai ypač svarbu, kai delspinigių dydis yra nustatytas vartojimo sutartyje. Kasacinio teismo praktikoje yra pabrėžiama, kad siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies – vartotojo – teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas, nes vartotojas yra priverstas priimti jam siūlomas sutarties sąlygas. Dėl šių priežasčių vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva, nes šios kategorijos bylose teismas yra aktyvus, atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009).

12Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje Sutartyje buvo nustatyti 0,1 proc. delspinigiai nuo laiku nesumokėtų piniginių sumų už kiekvieną uždelstą dieną. Teismas sprendžia, kad 0,1 proc. delspinigių norma, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas yra vartotojas ir laikytinas silpnesniąja Sutarties puse, kuri iš esmės privalėjo sutikti su ieškovo pasiūlytomis Sutarties sąlygomis bei nustatytų netesybų dydžiu, yra neprotingai didelė, akivaizdžiai neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, pažeidžia šalių interesų pusiausvyrą ir neproporcingai, palyginti su pagrindinio įsiskolinimo suma, apsunkina atsakovo (vartotojo) padėtį, todėl mažintina iki 0,05 proc. Byloje esantys duomenys (paskolos sąskaitos akivaizdinė (62-66 b.l.), atsakovo sąskaitos AB SEB banke išrašas (67 b.l.), skolos apmokėjimus patvirtinantys dokumentai (80-83 b.l.) patvirtina, kad atsakovas iš dalies vykdė sutartinę prievolę ieškovui, t.y. nors ir nesilaikydamas kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafike (7-8 b.l.) nustatytų dalinių įmokų dydžių bei terminų, mokėjo ieškovui įsiskolinimo sumas (pvz. 2011-07-22 pervedė ieškovui 200 Lt, 2012-01-28 pervedė 300 Lt ir kt.). Ieškovas nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku patyrė didesnių nuostolių nei 0,05 proc. dydžio delspinigiai vertine išraiška, 0,05 proc. dydžio delspinigiai, kurie, mokėtini kas dieną, sudaro 18,25 proc. per metus, atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovas tinkamai sutartinės prievolės nevykdo nuo 2008 metų, pakankamai kompensuoja nukentėjusiai šaliai, t.y. ieškovui, galimai jo patirtus nuostolius dėl nesavalaikio ir/ ar nevisiško prievolės įvykdymo. Be to, galiojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatyta, jog kredito gavėjui vėluojant mokėti eilines įmokas, jam negali būti skaičiuojamos didesnės netesybos nei 0,05 proc. už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Šis įstatymas negaliojo Sutarties sudarymo metu, tačiau šio įstatymo normomis galima vadovautis sprendžiant, ar netesybos nėra neprotingai didelės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašoma priteisti 1236,78 Lt delspinigių suma laikotarpiu nuo 2012-01-24 iki 2012-07-23, taikant 0,1 proc. dydžio normą, laikytina aiškiai per didele ir pažeistų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, kurie reikalauja, kad priteistos netesybos turi būti protingos, todėl ieškovo prašoma delspinigių suma mažintina iki 618,39 Lt, taikant 0,05 proc. dydžio normą, ši delspinigių suma priteistina iš atsakovo ieškovui.

13Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovo, atsižvelgiant į 62,56 proc. teismo patenkintų ieškinio reikalavimų dalį, priteistina ieškovui 231,47 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d., 2 d.).

15Atsakovas 2013-01-17 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu (73 b.l.) 100 proc. buvo atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo. Atsakovą byloje atstovavęs ir valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą teikęs advokatas Ričardas Lilas 2013-03-12 pateikė teismui pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų, iš kurios matosi, kad valstybė šioje byloje patyrė 360 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į 37,44 proc. teismo atmestų ieškinio reikalavimų dalį, iš ieškovo priteistina valstybei 135 Lt antrinės teisinės pagalbos išlaidų (CPK 96 str. 3 d., 99 str.).

16Iš ieškovo, atsižvelgiant į teismo atmestų ieškinio reikalavimų dalį, priteistinos 6 Lt pašto išlaidos valstybei yra mažesnės, nei Civilinio proceso kodekso 96 str. 6 d. tvarka 2011 m. lapkričio 7 d. Teisingumo ministro ir Finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, jos iš ieškovo valstybei nepriteistinos ir neišieškotinos (CPK 96 str. 6 d.).

17Ieškovas prašė priteistos įsiskolinimo sumos mokėjimą išdėstyti dalimis, nurodydamas, kad dėl blogos turtinės padėties kas mėnesį galėtų mokėti po 380 Lt. Ieškovo atstovas teismo posėdyje neprieštaravo, kad teismas priteistos sumos mokėjimą išdėstytų dvejiems metams. Atsižvelgiant į atsakovo blogą turtinę padėtį, į aplinkybę, kad atsakovas dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, jo pajamos nestabilios, esant ieškovo sutikimui, 7714,79 Lt skolos, kurią sudaro 5397,88 Lt nesugrąžinto kredito, 1698,52 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 618,39 Lt delspinigių, taip pat procesinių palūkanų ir 231,47 Lt žyminio mokesčio mokėjimas išdėstytinas 21 mėnesiui dalimis, 2013 m. balandžio – 2014 m. lapkričio mėnesiais sumokant po 380 Lt kas mėnesį, o 2014 m. gruodžio mėnesį sumokant 346,26 Lt skolos ir procesines 5 proc. dydžio metines palūkanas (CPK 271 str.).

18Atsakovui išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 96 str. 3 d., 99 str., 259 str., 260 str., 263-270 str.,271str., 284 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti AB SEB bankui, buveinė Gedimino pr. 12, 01103 Vilniuje, juridinio asmens kodas 112021238, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), iš R. P., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ), 7714,79 Lt (septynis tūkstančius septynis šimtus keturiolika litų 79 ct) skolos, 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (7714,79 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 231,47 Lt (du šimtus trisdešimt vieną litą 47 ct) žyminio mokesčio.

22Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

23Išdėstyti R. P., a.k. ( - ) priteistos 7946,26 Lt sumos ir 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo mokėjimą AB SEB bankui, juridinio asmens kodas 112021238, tokia tvarka: iki 2013 m. balandžio – 2014 m. lapkričio mėnesių paskutinės dienos sumokėti po 380 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt litų) įsiskolinimo; iki 2014 m. gruodžio mėnesio paskutinės dienos sumokėti likusią 346,26 Lt (trijų šimtų keturiasdešimt šešių litų 26 ct) sumą ir 5 (penkių) proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Išaiškinti atsakovui, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę pateikti teismo vykdomąjį raštą antstoliui ir išieškoti įsiskolinimą pilnai.

25Priteisti valstybei iš AB SEB banko, buveinė Gedimino pr. 12, 01103 Vilniuje, juridinio asmens kodas 112021238, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), 135 Lt (vieną šimtą trisdešimt penkis litus) antrinės teisinės pagalbos išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąsk. Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5630.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Ieškovo atstovė patvirtino ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir paaiškino,... 5. Atsakovas R. P. atsiliepime į ieškinį (26 b.l.) su ieškiniu nesutiko,... 6. Atsakovas ir jo atstovas patvirtino atsiliepime į ieškinį išdėstytas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys 2006-08-02 sudarė Vartojimo... 9. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 5234,82 Lt delspinigių,... 10. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. nustato, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio... 11. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 12. Nagrinėjamu atveju šalių sudarytoje Sutartyje buvo nustatyti 0,1 proc.... 13. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškovu, priteistina ieškovui 5 proc.... 14. Iš atsakovo, atsižvelgiant į 62,56 proc. teismo patenkintų ieškinio... 15. Atsakovas 2013-01-17 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 16. Iš ieškovo, atsižvelgiant į teismo atmestų ieškinio reikalavimų dalį,... 17. Ieškovas prašė priteistos įsiskolinimo sumos mokėjimą išdėstyti... 18. Atsakovui išaiškintina, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 96 str. 3 d., 99... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti AB SEB bankui, buveinė Gedimino pr. 12, 01103 Vilniuje, juridinio... 22. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Išdėstyti R. P., a.k. ( - ) priteistos 7946,26 Lt sumos ir 5 (penkių) proc.... 24. Išaiškinti atsakovui, kad nevykdant teismo sprendimo, ieškovas turi teisę... 25. Priteisti valstybei iš AB SEB banko, buveinė Gedimino pr. 12, 01103 Vilniuje,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...