Byla 2-2336/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Aivilina“ ir trečiojo asmens L. L. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutarties, kuria iškelta uždarajai akcinei bendrovei ,,Aivilina“ bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-3838-603/2011 pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Aivilina“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys Danske Bank A/S Lietuvos filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Eurocom“, L. L., V. I.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė D. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Aivilina“. Ieškovė nurodė, kad atsakovas yra skolingas ieškovei – neišmokėta premija. Atsakovui savo įsipareigojimų ieškovei neįvykdžius, ieškovė prašė iškelti UAB „Aivilina“ bankroto bylą, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti R. R.

5Į bylą įtrauktas tretysis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Avere“, tretysis asmuo UAB „Eurocom“ įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Mikola“ (UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“), tretysis asmuo L. L. įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Valeksa“ tretysis asmuo V. I. įmonės bankroto administratoriumi siūlė paskirti A. S.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi iškėlė UAB „Aivilina“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą, todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu ir 2 straipsnio 8 punktu, nurodė, kad UAB „Aivilina“ laikytina nemokia, jai keltina bankroto byla. Taip pat teismas nurodė, kad visos siūlomos skirti atsakovo bankroto administratorių kandidatūros pareiškė sutikimus dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo, duomenų, kad administratorių kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kuriais pritaria siūlomiems kandidatams administruoti UAB „Aivilina“. Atsižvelgdamas į tai, kad visos siūlomos bankroto administratorių kandidatūros atitinka joms keliamus reikalavimus ir yra tinkamos šioms pareigoms, teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise sprendžiant klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo, konstatavo, jog UAB „Aivilina“ bankroto administratoriumi skirtinas trečiojo asmens UAB „Eurocom“ pasiūlytas UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“. Šią išvadą teismas padarė įvertinęs tai, kad pagal Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis R. R. vykdo 3 bankroto procedūras, UAB „Avere“ dirbantys 2 darbuotojai vykdo 26 bankroto procedūras, UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ (UAB „Mikola“) dirbantys 2 darbuotojai vykdo 8 bankroto procedūras, UAB „Valeksa“ dirbantys 13 darbuotojų vykdo 57 bankroto procedūras, A. S. vykdo 18 bankroto procedūrų. Teismas sprendė, kad UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ galės užtikrinti operatyvesnį bei nuoseklesnį bankroto procesą nei kiti pasiūlyti bankroto administratoriai.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Atsakovas UAB ,,Aivilina“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį panaikinti ir išspęsti klausimą iš esmės – paskirti UAB ,,Aivilina“ bankroto administratoriumi A. S. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Byloje trečiuoju asmeniu įtraukta UAB ,,Eurocom“ nėra suinteresuotas asmuo nagrinėjamoje byloje atsižvelgiant į tai, kad visi UAB ,,Eurocom“ kreditoriniai reikalavimai atsakovui 2011 m. liepos 20 d. buvo patenkinti. Todėl UAB ,,Eurocom“ nėra UAB ,,Aivilina“ kreditorius ir ši bendrovė ĮBĮ 5 ir 11 straipsnių nustatyta tvarka neturi teisės dalyvauti UAB ,,Aivilina“ bankroto procese bei siūlyti administratoriaus kandidatūrą. Dėl šių aplinkybių teismas priėmė neteisėtą nutartį bankroto administratoriumi byloje paskirdamas „Eurocom“ pasiūlytą UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ bankroto administratoriaus kandidatūrą.

112. Teismas paskirdamas atsakovo administratoriumi UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ neištyrė ir nenurodė kokių aplinkybių pagrindu minėtas administratorius galės užtikrinti operatyvesnį bei nuoseklesnį bankroto procesą.

12Trečiasis asmuo L. L. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo panaikinti ir atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB ,,Valeksa“. Skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas argumentas, kad UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ dirbantys 2 darbuotojai, kurie vykdo 8 bankroto procedūras galės užtikrinti operatyvesnį bei nuoseklesnį procesą nei kiti pasiūlyti bankroto administratoriai, yra visiškai nepagrįstas. Teismo paskirtas bankroto administratorius turi ženkliai mažesnę darbo patirtį, palyginus su bankroto administratoriumi UAB ,,Valeksa“. Ši įmonė teikia įmonių bankroto administravimo paslaugas nuo 1997 m. ir yra baigusi 204 bankroto procedūras, joje dirba 15 specialistų. L. L. yra viena iš UAB ,,Aivilina“ akcininkų, turinčių 50 proc. įmonės akcijų, todėl ji yra ypatingai suinteresuota skaidriomis ir nešališkomis UAB ,,Aivilina“ bankroto procedūromis, todėl pasiūlė atsakovo administratoriumi skirti UAB ,,Valeksa“, atsižvelgdama į ilgametę jų patirtį, patikimą reputaciją.

142. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. UAB ,,Eurocom“ visose bankroto procedūrose bankroto administratoriumi siūlo tik UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“. Ši įmonė jau administruoja UAB ,,M.Foodmaster“, kurios kreditorius UAB ,,EurocomSIP“ yra glaudžiai susijęs su UAB ,,Eurocom“. Taigi akivaizdu, kad UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ yra suinteresuota veikti UAB ,,Eurocom“ naudai, kas prieštarauja Įmonių bankroto įstatymui, neužtikrina skaidrios bankroto procedūros, visų kreditorių interesų apsaugos.

15Atsakovas UAB ,,Aivilina“ atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pagal teismų praktiką ta aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos. Tačiau šiuo atveju dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Aivilina“ kreipėsi ne įmonės akcininkė bei vadovė V. I., o įmonės darbuotoja. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio pagrindo daryti prielaidą, jog UAB ,,Aivilina“ direktorės siūlomas bankroto administratorius veiks priešingai visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtiems interesams.

16Trečiasis asmuo L. L. atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad UAB ,,Aivilina“ direktorės V. I. veiksmai bankroto proceso metu rodo jos suinteresuotumą vilkinti bankroto procesą – įmonės direktorė laiku teismui nepateikė reikalingų dokumentų, o teismui priėmus nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, padengė UAB ,,Eurocom“ dar praėjusiais metais susidariusį įsiskolinimą. Tai rodo, kad įmonės direktorė veikia nesąžiningai, todėl yra pagrįstų abejonių, kad jos siūlomas bankroto administratorius A. S. neužtikrins operatyvaus, nuoseklaus ir skaidraus bankroto proceso. Be to, A. S. veiklą vykdo Alytuje, o UAB ,,Aivilina“ buveinė yra Vilniuje.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Atskirieji skundai netenkintini.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

21Teismas, iškėlęs bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Bankroto proceso eigoje administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Taigi teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę.

22Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi UAB ,,Aivilina“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“. Apeliantai ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą, siūlydami bankroto administratorių UAB „Valeksa“ ir A. S. kandidatūras.

23Bylos duomenys patvirtina, kad tiek teismo paskirtas bankroto administratorius, tiek apeliantų siūlomos bankroto administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus: administratoriai turi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 161, 175, 216), yra apsidraudę profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 162, 176, 218), jų kandidatūroms yra pritaręs Įmonių bankroto valdymo departamentas (b. l. 168, 224), administratoriai sutinka administruoti atsakovą (b. l. 158, 173, 217). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos skelbiamų duomenų matyti, kad UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2006 m. gegužės 23 d., bendrovė vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 4 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirba 3 fiziniai bankroto administratoriai. UAB ,,Valeksa“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2003 m. lapkričio 28 d., bendrovė vykdo 56 bankroto administravimo procedūras ir yra baigusi 205 bankroto administravimo procedūras, bendrovėje dirba 13 fizinių bankroto administratorių. A. S. leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2006 m. lapkričio 13 d., bendrovė vykdo 17 bankroto administravimo procedūrų ir yra baigusi 36 bankroto administravimo procedūras.

24Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis apie siūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, teismo paskirto administratoriaus užimtumą ir patirtį, negali teigti, jog būtų objektyvus pagrindas keisti šį bankroto administratorių. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės L. L. argumentu, kad jos siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra turi didžiausią darbo patirtį administruojant įmones, tačiau pagal teismų praktiką aplinkybė, kad administratorius turi didesnę darbo patirtį, pakankamai didelį baigtų procedūrų skaičių, savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2006, 2010 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1515/2010).

25Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-350/2009, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1626/2009). Bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, pagrįstai verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas įpareigoja šalis įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str.). Skunduose nepateikta reikšmingais duomenimis pagrįstų argumentų, jog teismo paskirtas bankroto administratorius negalės tinkamai ginti visų bankrutuojančios UAB „Aivilina“ kreditorių ir pačios įmonės teisių, kad apeliantų siūlomos kandidatūros yra iš esmės pranašesnės už teismo paskirtą administratorių.

26Atmestinas atsakovo UAB ,,Aivilina“ atskirajame skunde nurodytas argumentas, kad visi UAB ,,Eurocom“ kreditoriniai reikalavimai atsakovui 2011 m. liepos 20 d. buvo patenkinti, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai paskyrė UAB ,,Eurocom“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi UAB ,,Eurocom“ buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, į UAB ,,Aivilina“ bankroto bylą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį, kuria UAB ,,Aivilina“ bankroto administratoriumi buvo paskira trečiojo asmens UAB ,,Eurocom“ pasiūlyta bankroto administratoriaus kandidatūra, priėmė 2011 m. liepos 12 d., t. y. tuo metu, kai skola UAB ,,Eurocom“ nebuvo grąžinta. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir vertindamas visas byloje siūlomas bankroto administratorių kandidatūras, tarp jų ir trečiojo asmens UAB ,,Eurocom“ pasiūlytą bankroto administratoriaus kandidatūrą, ĮBĮ normų nepažeidė.

27Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės valdytojas, turintis įstatymo, įmonės kreditorių susirinkimo suteiktus įgalinimus įmonės bankroto procese, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo skaidrumas bei sklandumas, todėl ĮBĮ yra numatyta galimybė spręsti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo ar jo pakeitimo. Tai, kad teismas paskyrė ne apeliantų siūlytus administratorius, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

28Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl apeliantų skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė D. K. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos... 5. Į bylą įtrauktas tretysis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas įmonės... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 12 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Atsakovas UAB ,,Aivilina“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. 1. Byloje trečiuoju asmeniu įtraukta UAB ,,Eurocom“ nėra suinteresuotas... 11. 2. Teismas paskirdamas atsakovo administratoriumi UAB „Macrofinance... 12. Trečiasis asmuo L. L. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2011... 13. 1. Teismas argumentas, kad UAB „Macrofinance Insolvency Solutions“... 14. 2. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad... 15. Atsakovas UAB ,,Aivilina“ atsiliepimu į trečiojo asmens atskirąjį skundą... 16. Trečiasis asmuo L. L. atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Atskirieji skundai netenkintini.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Teismas, iškėlęs bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių... 22. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi UAB ,,Aivilina“ bankroto... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad tiek teismo paskirtas bankroto administratorius,... 24. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo... 25. Pagal formuojamą teismų praktiką pirmosios instancijos teismo nutartis,... 26. Atmestinas atsakovo UAB ,,Aivilina“ atskirajame skunde nurodytas argumentas,... 27. Teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės bankroto administratorius yra įmonės... 28. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 30. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį palikti nepakeistą....