Byla 2-1515/2010
Dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „Vipa“ bankroto byloje Nr. B2-4429-553/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Gasiūnienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, UAB „Inkaso“, taip pat V. Š., G. Š., V. P. atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutarties dalies dėl bankroto administratoriaus paskyrimo UAB „Vipa“ bankroto byloje Nr. B2-4429-553/2010.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Ramirent“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vipa“. Nurodė, kad atsakovas yra skolingas UAB „Ramirent“ 4461,22 Lt pagal 2009-02-18 nuomos sutartį Nr. 2009/79/N. Ieškovo nuomone, atsakovas yra nemokus. UAB „Ramirent“ pasiūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“.

4Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Euler Hermes Kreditversicherungs-AG nurodė, kad atsakovas jam skolingas 12 225,28 Lt. Bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto valdymas“.

5Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Inkaso“ nurodė, kad iš UAB „Kreisel Vilnius“ yra perėmęs reikalavimo teisę į atsakovą 15 875,42 Lt sumai. Bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Paltaja“.

6Tretieji asmenys, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V. Š., G. Š., V. P. prašė iškelti bankroto bylą UAB „Vipa“ ir nurodė, kad atsakovas neatsiskaito su jais kaip darbuotojais. Bendra skola darbuotojams sudaro 7 520,89 Lt. Bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Paltaja“.

7Atsakovas UAB „Vipa“ atsiliepime į ieškinį ir prašymus iš esmės sutiko su juose išdėstytais argumentais dėl įmonės nemokumo. Nurodė, kad įmonės finansinė situacija pablogėjo 2008 m., kai prasidėjo ekonominis sunkmetis. Įmonė neteko apyvartinių lėšų, iš kurių galėtų vykdyti atsiskaitymus su kreditoriais. Šiuo metu UAB „Vipa“ stengiasi pagerinti įmonės finansinę būklę, tačiau neturi pajamų. Įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 270 686,59 Lt. Atsakovas taip pat ginčijo dalį ieškovo UAB „Ramirent“ kreditorinio reikalavimo.

8Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Vipa“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ siūlomą bankroto administratorių UAB „Bankroto valdymas“. Teismas nurodė, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog atsakovas yra nemokus. Išanalizavęs byloje esančius duomenis teismas nutarė, kad UAB „Viresita“ neatitinka Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 18 d., nes pagal teismui pateiktą administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją, jos draudimo galiojimo terminas pasibaigė 2010 m. birželio 14 d., o galiojančio administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopijos nei ieškovas, nei UAB „Viresita“ teismui nepateikė. Teismas pažymėjo, kad ieškovas UAB „Ramirent“ du kartus teikė teismui paaiškinimus dėl administratoriaus kandidatūros (2010-05-20 ir 2010-06-18), tačiau pratęsta jo siūlomo bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija teismui pateikta nebuvo. Nutartyje nurodoma, kad duomenų apie tai, jog kuris nors iš trečiųjų asmenų siūlomų administratorių - UAB „Bankroto valdymas“ ir UAB „Paltaja“- kandidatūrų prieštarautų imperatyvioms LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, nėra. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pateikė teismui pranešimus, kad pritaria abiems siūlomoms bankroto administratorių kandidatūroms administruoti UAB „Vipa“. Teismas, įvertinęs minėtų pretendentų patirtį, kvalifikaciją, darbo krūvį ir kitas reikšmingas aplinkybes, nutarė, jog UAB „Vipa“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „Bankroto valdymas“. Kaip matyti iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapio esančios informacijos, tiek UAB „Bankroto valdymas“, tiek UAB „Paltaja“ vykdo bankroto procedūras 12 įmonių, abi įmonės yra įsteigtos 2009 metais, jose dirba po tris bankroto administratorius. Įmonių bankroto valdymo departamento tinklapio duomenimis UAB „Paltaja“ vadovas J. P. šiuo metu vykdo net 24 bankroto procedūras, kiti 2 bankroto administratoriai dar 21, tuo tarpu UAB „Bankroto valdymas“ vadovas Nerijus Činčikas šiuo metu vykdo 15 bankroto procedūrų, kiti 2 bankroto administratoriai 12. Šios aplinkybės rodo, kad nors abiejų siūlomų juridinių bankroto administratorių darbo krūvis panašus, tačiau įvertinus jų darbuotojų darbo krūvius akivaizdu, jog šiuo metu UAB „Bankroto valdymas“ darbuotojai lyginant su UAB „Paltaja“ darbuotojais turi ženkliai mažesnį administruojamų įmonių skaičių, o tai leidžia teismui manyti, kad administratoriumi paskyrus UAB „Bankroto valdymas“ bus operatyviau organizuojami ir atliekami bankroto proceso darbai bei atliekamos kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos. Be to, teismas atsižvelgė ir į ieškovo UAB „Ramirent“ išdėstytus argumentus dėl trečiojo asmens UAB „Inkaso“ siūlomos bankroto administratoriaus kandidatūros. Kaip matyti iš UAB „Inkaso“ internetinio tinklapio www.perkuskola.lt, UAB „Inkaso“ pagrindinė veikla yra skolų pirkimas. Įmonė ir jos darbuotojai yra glaudžiai susiję su kai kuriais bankroto administratoriais. Šias aplinkybes patvirtina ieškovo nurodytos aplinkybės dėl UAB „Bankroto departamentas LT“ ir UAB „Inkaso“ tapataus buveinės adreso. UAB „Paltaja“ direktorius yra J. P. taip pat dirbantis ir UAB „Bankroto departamentas LT“. Anot teismo, šios aplinkybės rodo, kad UAB „Inkaso“ ir jo siūlomas bankroto administratorius yra susiję tarpusavio verslo interesais. Nors UAB „Inkaso“ perėmęs reikalavimą į UAB „Vipa“ tapo jos kreditoriumi, tačiau išdėstytos aplinkybės bei jos vykdoma veikla, leidžia teismui abejoti UAB „Inkaso“ siūlomo bankroto administratoriaus UAB „Paltaja“ nešališkumu bei objektyvumu.

9Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, reikalavimų, V. Š., G. Š., V. P., taip pat UAB „Inkaso“ atskiraisiais skundais prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Paltaja“. UAB „Inkaso“ skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ įsteigtas vėliau už bankroto administratorių UAB „Paltaja“, o jų darbo krūvis panašus.
  2. Teismas nukrypo nuo teismų praktikoje suformuotos teisės taikymo taisyklės, pagal kurią teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus skyrimo klausimą, turi atsižvelgti į daugumos kreditorių interesus. Tokiu būdu pasireiškia viešasis interesas.
  3. Ieškovo ir jo siūlomo bankroto administratoriaus registracijos vieta nėra tapati. Tai, kad UAB „Paltaja“ vadovas dirba ir UAB „Bankroto departamentas LT“, nėra reikšminga aplinkybė, kadangi bankroto administratoriai turi teisę dirbti keliose įmonėse.

10reikalavimų, V. Š., G. Š., V. P. atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismas nepagrįstai bankroto administratoriumi paskyrė ne daugumos, o mažumos kreditorių siūlomą asmenį. Tokiu būdu teismo nutartis neatitinka viešojo intereso ir ekonomiškumo principo. Be to, teismo paskirtas bankroto administratorius nėra objektyvus, neturi pakankamai profesinės patirties.

11Ieškovas UAB „Ramirent“ atsiliepime į trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, atskiruosius skundus prašo skundus atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismui suteikta teisė savo nuožiūra parinkti bet kurį bankroto administratorių, jeigu jis atitinka įstatyme įtvirtintus jam keliamus reikalavimus. Teismas bankroto administratorių byloje paskyrė įvertinęs visas byloje esančias aplinkybes, o ne tik atsižvelgęs į tai, jog bankroto administratoriumi turėtų būti skiriamas daugumos kreditorių siūlomas asmuo. Bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ atitinka jam keliamus reikalavimus, nėra abejonių dėl jo nešališkumo ir kita, todėl šis administratorius paskirtas pagrįstai.
  2. Trečiųjų asmenų siūlomo bankroto administratoriaus vadovas yra darbo teisiniais santykiais susijęs su trečiojo asmens UAB „Inkaso“ kitose bylose siūlomu bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimas LT“.
  3. Teismas bankroto administratorių byloje paskyrė nepažeisdamas teisės imperatyvių normų.

    12

13Atskirieji skundai netenkinti.

14Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis, pasiekti pusiausvyrą tarp įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, galimybių išlikti konkurencingu teisės subjektu rinkoje bei tuo pačiu padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintą ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo tvarką“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus iškirtinės svarbos bankroto procese neatsitiktinai tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

15Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje UAB ,,Kraitenė“ administratorius, UAB ,,GM Consult Group“, UAB ,,Imera“ v. UAB ,,Kraitenė“ (bylos Nr. 2-37/2006 m., kat. 126.2). Taigi, skirdamas administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi nesukuria teisinių prielaidų įtarti, jog tokio asmens paskyrimas gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-310/2006). Pastebėtina, kad vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius bei pakankamai didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 28 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-117/2006).

16Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010).

17Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi byloje paskyrė trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Bankroto valdymas“, o ne kitų trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, reikalavimų, V. Š., G. Š., V. P. , UAB „Inkaso“ siūlomą bankroto administratorių UAB „Paltaja“. Tokį procesinį sprendimą teismas iš esmės grindė dviem argumentais: tuo, kad paskirto bankroto administratoriaus UAB „Bankroto valdymas“ užimtumas yra mažesnis už bankroto administratoriaus administratorių UAB „Paltaja“ bei tuo, kad bankroto administratorių UAB „Paltaja“ vadovas netiesiogiai yra susijęs su jį siūlančiu UAB „Inkaso“. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ atitinka įstatymų reikalavimus ir gali būti skiriamas vykdyti atsakovo bankroto procedūras. Apeliantai neįrodė, kad teismo paskirto bankroto administratoriaus užimtumas būtų ženkliai didesnis už jų siūlomo bankroto administratoriaus užimtumą, taip pat nedėstė argumentų, kurie pagrįstų, jog UAB „Bankroto valdymas“ negalėtų vykdyti šių pareigų. Atvirkščiai, teismo paskirto bankroto administratoriaus užimtumas iš tiesų yra mažesnis, o abejones dėl apeliantų siūlomo bankroto administratoriaus galimumo vykdyti atsakovo bankroto procedūras išdėstė tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Euler Hermes Kreditversicherungs“ ir apeliantai šių abejonių iš esmės nepaneigė (CPK 12 str.). Kaip nepagrįstas atmestinas apeliantų argumentas, kad teismas turėjo skirti daugumos atsakovo kreditorių siūlomą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad tai galėtų būti vienas iš kriterijų pasirenkant vieną bankroto administratorių iš kelių lygiaverčių, tačiau tai tikrai nėra esminis kriterijus sprendžiant šį klausimą. Bankroto procedūrų tinkamą vykdymą užtikrina bankroto administratoriaus profesionalumas ir abejonių dėl jo nešališkumo nebuvimas, o ne aplinkybė, kiek atsakovo potencialių kreditorių siūlo vieno ar kito administratoriaus kandidatūrą.

18Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepime į juos išdėstyti argumentai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

19Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto administratoriaus paskyrimą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Naikinti ar keisti šią nutartį atskirųjų skundų argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

20Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Ramirent“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto... 4. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Euler Hermes... 5. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Inkaso“... 6. Tretieji asmenys, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, V. Š., G. Š.,... 7. Atsakovas UAB „Vipa“ atsiliepime į ieškinį ir prašymus iš esmės... 8. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 18 d. nutartimi iškėlė bankroto... 9. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, reikalavimų,... 10. reikalavimų, V. Š., G. Š., V. P. atskirąjį skundą grindžia tuo, kad... 11. Ieškovas UAB „Ramirent“ atsiliepime į trečiųjų asmenų,... 12. ... 13. Atskirieji skundai netenkinti.... 14. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 15. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 16. Tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto... 17. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi... 18. Kiti atskiruosiuose skunduose bei atsiliepime į juos išdėstyti argumentai... 19. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bankroto administratoriaus... 20. Vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....