Byla e2-887-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3985-590/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos kariuomenės 2015 m. sausio 23 d. raštu priimtą sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų reikalavimų, ir 2015 m. vasario 4 d. raštu priimtą sprendimą atmesti ieškovo pretenziją.

4Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo vykdomas pirkimo procedūras (įskaitant, bet neapsiribojant, pasiūlymų pateikimo termino nustatymą, konkurso eilės sudarymą, pirkimo sutarties sudarymą), o jei sudaryta pirkimo sutartis – sustabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą iki įsiteisės teismo sprendimas.

5Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, ieškovas būtų priverstas ginčyti kitus atsakovo sprendimus ir sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones proceso šalių interesų pusiausvyra nebus pažeista, nes atsakovas, ginčą išsprendus teisme, galės toliau vykdyti pirkimo procedūras.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nustatė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Specialios paskirties pastatų (miestelio „Mūšis mieste“) II-III etapų statybos darbų pirkimas“. Specialios paskirties pastatų kompleksas „Mūšis mieste“ skirtas karinio mokymo tikslams, tai yra Lietuvos kariuomenės infrastruktūros elementas, tiesiogiai prisidedantis prie Lietuvos kariuomenės karinės parengties palaikymo, apmokant bei paruošiant karius galimiems koviniams veiksmams gyvenamosiose vietovėse. Viešasis pirkimas susijęs su visuomenės saugumu, t. y. viešuoju interesu. Sustabdžius atsakovo vykdomo pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, nukentėtų visos visuomenės interesai, būtų pažeistas viešasis interesas. Ieškovas gina savo turtinius interesus – negautas pajamas ir pelną.

9Teismas, įvertinęs viešojo pirkimo objektą, sprendė, kad prioritetas taikytinas teisinei vertybei – operatyviai įsigyti specialios paskirties pastatų (miestelio „Mūšis mieste“) II-III etapų statybos darbus, ginti, nes tai susiję su nauda visuomenei, visuomenės saugumui užtikrinti. Ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas padarytų didesnę žalą visuomenei, nei jų netaikymas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas, susipažinęs su pareikšto ieškinio turiniu, turėjo įvertinti, kad ieškinyje skundžiami konkretūs perkančiosios organizacijos veiksmai ir sprendimai akivaizdžiai prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsniui ir viešųjų pirkimų tikslams. Atsakovas ieškovo pasiūlymą atmetė visiškai formaliais pagrindais, nesigilindamas į pasiūlymo esmę.
  2. Pasiūlymus viešajam pirkimui pateikė 13 tiekėjų. Ieškovo turimomis žiniomis, jo pasiūlymas būtų pigiausias. Akivaizdu, kad teismui netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius pirkimo procedūrų arba neuždraudus sudaryti pirkimo sutarties, statybos darbams bus panaudotos didesnės biudžeto lėšos, todėl nebus užtikrinamas racionalus valstybės biudžeto lėšų panaudojimas ir viešasis interesas.
  3. Teismas nenurodė, kokią konkrečiai žalą atsakovas patirtų dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Sutinka, kad tinkamas Lietuvos kariuomenės pasirengimas ir karinės parengties palaikymas yra svarbus ir būtinas veiksnys visuomenės saugumui užtikrinti, tačiau teismas privalėjo įvertinti, kad, siekiant operatyvumo, viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimui CPK nustatyti itin trumpi sprendimo priėmimo terminai. Pagal pirkimo dokumentuose pateiktą rangos sutarties projektą sutartį numatyta įvykdyti per 11 mėnesių su galimybe pratęsti terminą nenumatytam laikotarpiui. Iš viešai skelbiamos informacijos darytina išvada, kad projektas yra planuotas, vykdyto pabaiga numatyta 2017 m. ir sprendimas įrengti mokomąją bazę nėra susijęs su šiuo metu vykstančiais geopolitiniais įvykiais.

12Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Nors atskiruoju skundu turėtų būti sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau ieškovas pakartoja ieškinyje išdėstytus argumentus, kad Lietuvos kariuomenė, atmesdama jo pasiūlymą, pažeidė VPĮ. Kodėl šis pažeidimas yra akivaizdus ir neabejotinas, motyvų nepateikta. Ginčą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo teisėtumo teismas spręs nagrinėdamas bylą iš esmės.
  2. Lietuvos kariuomenei – specialaus statuso subjektui, kuriam įstatymai nustato pareigą saugoti valstybės teritoriją, palaikyti kovinę parengtį, rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose bei vykdyti kitus Lietuvos Respublikos tarptautinius karinius įsipareigojimus, ginklu ginti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, teikti pagalbą kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, būtina kuo greičiau išplėtoti infrastruktūrą, kuri leistų tinkamai ir efektyviai vykdyti karines užduotis ir funkcijas. Lietuvos kariuomenė neturi specialiai mūšiams mieste treniruoti pritaikytos infrastruktūros, nors modernių ginkluotų konfliktų įtampa rodo, kad pagrindiniai mūšiai vyksta apgyvendintose teritorijose. Auganti geopolitinė įtampa liudija, kad ginkluotas tarptautinis konfliktas, kurio metu Lietuvos kariuomenė Aljanso sudėtyje turėtų ginti Lietuvos ar kitos valstybės narės nepriklausomybę ar teritorinį vientisumą nuo agresijos, nėra tik hipotetinių, teorinių spėlionių rezultatas.
  3. UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas, vertinant visą pirkimo kainą, nėra žymiai pigesnis, nei kitų tiekėjų, pvz., ieškovo pasiūlyta kaina – 5 880 648,89 Lt, UAB „Konsolė“ – 5 965 898,25 Lt, UAB „Inžineriniai tinklai“ – 6 039 778,36 Lt. Taigi UAB „Hidrostatyba“ pasiūlymas nėra išskirtinai pigus.
  4. Nesutinka su ieškovu, kad miestelio „Mūšis mieste“ statybos darbai nėra ypatingos skubos, nes sutartį numatytą įvykdyti per 11 mėnesių su galimybe terminą pratęsti nenumatytam laikotarpiui. Sutarties projekte niekada nebuvo numatytos tokios galimybės. Perkančioji organizacija 2014 m. spalio 23 d. rašte dėl konkurso sąlygų paaiškinimo nurodė, kad terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 1 kartą ir ne ilgiau kaip 4 mėnesiams, t. y. bendras sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nustatytas terminas neturi viršyti 15 mėnesių. Sutartį ketinta pasirašyti šių metų kovo mėnesį, atitinkamai buvo suplanuota statybos darbų eiga. Teismui uždraudus pasirašyti pirkimo sutartį, atsižvelgiant į apeliacijos galimybę, sutartis būtų pasirašyta tik rudenį. Tuomet darbus, kuriuos planuota vykdyti šiltuoju metų laiku, reiktų vykdyti sudėtingesnėmis oro sąlygomis – šaltu ir drėgnu oru. Sutarties vykdymas galėtų būti stabdomas dėl šalčio ar drėgmės. Ieškinio patenkinimo atveju ieškovui išliktų teisė į nuostolių atlyginimą.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti viešojo pirkimo procedūras, o jei yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis – stabdyti pirkimo sutarties vykdymą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, jog teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

18Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

19Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

20Nustatyta, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė vykdo atvirą konkursą, kuriuo siekia įsigyti specialios paskirties pastatų (miestelio „Mūšis mieste“) II-III etapų statybos darbus. Paminėtas specialios paskirties pastatų kompleksas „Mūšis mieste“ yra skirtas karinio mokymo tikslams, apmokant ir paruošiant karius galimiems koviniams veiksmams gyvenamosiose vietovėse.

21Remiantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi, Lietuvos kariuomenė – valstybės ginkluotos gynybos institucija, sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos ir oro erdvės neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo, vykdant karines užduotis pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus. Paminėto įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindiniai kariuomenės uždaviniai taikos metu: saugoti valstybės teritoriją, palaikyti kovinę parengtį, rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose, teikti pagalbą kitoms valstybėms ir savivaldybių institucijoms. Taigi siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, neabejotina, kad yra būtina išplėtoti infrastruktūrą (pastatyti specialios paskirties pastatų kompleksą), kuri sudarytų sąlygas Lietuvos kariuomenei tinkamai ir efektyviai vykdyti karines užduotis ir funkcijas, prisidėtų prie Lietuvos kariuomenės karinės parengties palaikymo, padėtų apmokyti ir paruošti karius. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sutiktina, kad atsakovo vykdomas pirkimas (kaip, beje, ir visi viešieji pirkimai) neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu, nes vykdomu pirkimu siekiama įsigyti specialios paskirties pastatų komplekso „Mūšis mieste“ statybos darbus, t. y. išplėtoti infrastruktūrą, kuri, kaip minėta, leistų pasiekti Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme Lietuvos kariuomenei nustatytus tikslus ir uždavinius, susijusius su valstybės saugumu, kovinės parengties palaikymu ir pan. Tenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius pirkimo procedūras ir pirkimo sutarties vykdymą (jei ji sudaryta), būtų pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, vykdančios pirkimą, interesai, susiję su tinkamu Lietuvos karių paruošimu galimiems koviniams veiksmams apgyvendintoje vietovėje, bet ir visuomenės lūkesčiai, susiję su valstybės saugumo užtikrinimu. Esant paminėtoms aplinkybėms, sprendžiama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl tenkinti apelianto atskirąjį skundą ir stabdyti viešojo pirkimo procedūras bei pirkimo sutarties vykdymą (jei ji sudaryta) nėra pagrindo.

22Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad civilinė byla pagal ieškovo UAB „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra išnagrinėta – Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismų praktikoje išaiškinta, jog preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą ir sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo, nes nėra pasibaigęs jo apskundimo apeliacine tvarka terminas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-780/2012, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012; 2014 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-185/2014). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant nors ir neįsiteisėjusiam teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, tačiau galima daryti pagrįstą prielaidą, kad ieškovo reikalavimai preliminariai nepagrįsti ir jam palankaus teismo sprendimo tikimybė yra mažesnė. Taigi egzistuoja ir kitas pagrindas atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovui preliminariai nepagrindus ieškinio reikalavimų (CPK 144 str. 1 d.).

23Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų bylose, todėl atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

24Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 4. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 5. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 2 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas vykdo viešąjį pirkimą „Specialios... 9. Teismas, įvertinęs viešojo pirkimo objektą, sprendė, kad prioritetas... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Hidrostatyba“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 12. Atsakovas Lietuvos kariuomenė pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 19. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes,... 20. Nustatyta, kad atsakovas Lietuvos kariuomenė vykdo atvirą konkursą, kuriuo... 21. Remiantis Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2... 22. Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl... 23. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Pirmosios instancijos teismo... 24. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 25. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 2 d. nutartį palikti nepakeistą....