Byla e2-431-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės BRANDMAKERS LT, uždarosios akcinės bendrovės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d., kuria patenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės LayherBaltic prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. e2-6275-450/2015 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės LayherBaltic ieškinį atsakovėms BRANDMAKERS LT, uždarajai akcinei bendrovei ir ALWAYS SIMPLE, uždarajai akcinei bendrovei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB LayherBaltic kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams BRANDMAKERS LT, UAB ir ALWAYS SIMPLE, UAB, prašydama pripažinti 2015 m. liepos 27 d. reikalavimų perkėlimo (cesijos) sutartį Nr. CS2-20150727 negaliojančia ir taikyti restituciją, t. y. visas pagal 2015 m. balandžio 17 d. subnuomos sutartį Nr. 897S-150417/10 UAB „LitCon“ pervestas įmokas grąžinti atsakovei BRANDMAKERS LT, UAB. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ALWAYS SIMPLE, UAB turtą 17 437,86 Eur sumai, kuri atsakovei BRANDMAKERS LT, UAB buvo pervesta trečiojo asmens UAB „LitCon“, ir įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „LitCon“ toliau mokėtiną nuomos mokestį pagal BRANDMAKERS LT, UAB ir UAB „LitCon“ sudarytą subnuomos sutartį mokėti į teismo depozitinę sąskaitą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi nutarė ieškovės UAB LayherBaltic prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti, areštuoti atsakovei ALWAYS SIMPLE, UAB priklausančias pinigines lėšas 17 437,86 Eur sumai, esančias bankų ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, jų nesant ar nepakankant, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, šiai sumai (17 437,86 Eur), įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „LitCon“ mokėti nuomos mokestį pagal BRANDMAKERS LT, UAB ir UAB „LitCon“ 2015 m. balandžio 17 d. sudarytą subnuomos sutartį Nr. 897S-1504-17/10 į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą Nr. ( - ).

7Teismas, įvertinęs ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sprendė, jog yra pagrindas nurodyta apimtimi taikyti laikinas apsaugos priemones, prašymas atitinka suformuotą teismų praktiką, taikant laikinas apsaugos priemones nurodytais pagrindais.

8Teismas nustatė, jog ieškovė reikalavimą pripažinti cesijos sutartį negaliojančia CK 6.66 straipsnio pagrindu reiškia kaip atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB kreditorius. Ieškovė turi galiojančią reikalavimo teisę į atsakovą, ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinį (CPK 144 str. 1 d.), jį vertinant šioje proceso stadijoje, bei yra tikimybė, kad ieškovės atžvilgiu bus priimtas palankus teismo sprendimas.

9Teismas pažymėjo, jog ieškovė prašo taikyti dvejopas laikinąsias apsaugos priemones: 1) areštuoti ALWAYS SIMPLE, UAB valdomą turtą (faktiškai gautas lėšas pagal ginčijamą sutartį) 17 437,86 Eur sumai; 2) prašo įpareigoti UAB „LitCon“ nuomos mokestį (ar bet kokius kitus mokėjimus) pagal subnuomos sutartį toliau mokėti į teismo depozitinę sąskaitą. Ieškovės teigimu, ieškinio pateikimo dienai trečiasis asmuo UAB „LitCon“ reikalavimo teises įgijusiam ALWAYS SIMPLE, UAB jau yra sumokėjęs 17 437,86 Eur sumą pagal subnuomos sutartį.

10Teismas nurodė, jog ieškovė šioje proceso stadijoje neturi pareigos įrodyti atsakovės turtinės padėties, todėl sutiko, jog atsakovė ALWAYS SIMPLE, UAB gautas lėšas gali perleisti tretiesiems asmenims įvairių susitarimų pagrindu ir esant palankiam teismo sprendimui, ieškovės ieškinio reikalavimų patenkinimas iš kito šios įmonės turto (ne iš trečiojo asmens UAB „LitCon“ bendrovei pervestų lėšų) faktiškai butų neįmanomas, kadangi atsakovė ALWAYS SIMPLE, UAB nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi ir jos finansinė padėtis pagal pateikiamus finansinius duomenis nėra gera.

11Teismas, tenkindamas prašymą įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „LitCon“ nuomos mokestį (ar bet kokius kitus mokėjimus) pagal subnuomos sutartį mokėti į teismo depozitinę sąskaitą, pažymėjo, jog trečias asmuo UAB „LitCon“ raštu patvirtino, kad teismui įpareigojus atlikti mokėjimus pagal 2015 m. balandžio 17 d. sutartį į teismo depozitinę sąskaitą, UAB „LitCon“ jokių suvaržymų ar kitokių veiklos apsunkinimų nepatirs.

12Teismo vertinimu, šia apimtimi prašomos taikyti laikinos apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus, kadangi pervedant mokėtiną nuomos mokestį į teismo depozitinę sąskaitą, tokiu būdu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovės ALWAYS SIMPLE, UAB atžvilgiu būtų sietinos tik su ginčijama sutartimi, šia apimtimi užtikrinus ieškovės teisę į sprendimo įvykdymą, esant jo atžvilgiu priimtam palankiam teismo sprendimui, bei niekaip kitaip nepažeidžiant atsakovės ALWAYS SIMPLE, UAB teisių (didesne apimtimi nei ieškovė nustatytos ginčo ribos).

13Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovei priimto palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių būtų reali grėsmė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, todėl sprendė, jog laikinosios apsaugos priemonės ieškovės reikalavimų dydžio apimtimi yra taikytinos.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atsakovė BRANDMAKERS LT, UAB atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartį panaikinti ir ieškovės UAB LayherBaltic prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Vilniaus apygardos teisme šiuo metu yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-5916-614/2015 pagal ieškovės ieškinį atsakovei dėl skolos priteisimo. Šioje civilinėje byloje yra ginčijamas skolos dydis, todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovė turi galiojančią ir neabejotiną reikalavimo teisę į atsakovę;
  2. Atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB finansinė padėtis nėra sunki, kadangi atsakovė turi ilgalaikio turto, nuosavybės teise priklauso 15289 Eur vertės transporto priemonė, 2015 m. liepos 31 dienai įmonės kasoje buvo 30403,30 Eur, o banko sąskaitoje 3919,50 Eur, atsakovė 2015 m. rugpjūčio 3 dienai neturėjo ir šiuo metu neturi skolų VSDF biudžetui. Atsakovė vykdo veiklą ir niekada nebuvo sustojusi jos vykdyti, gauna pajamas, reikalingas atsiskaitymui su savo kreditoriais (2015-08-25 gauta 450 Eur suma iš ALWAYS SIMPLE, UAB ir 2015-10-15 gauta 12 262,09 Eur suma iš Jokūbausko įmonės „JONAS“), priima į darbą naujus darbuotojus. Atsakovė 2015 m. liepos 31 dienai neturėjo skolų valstybės, savivaldybės biudžetams ir valstybės pinigų fondams, neturi skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartis, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartis, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartis patvirtina, kad ieškovė ėmėsi savo teisių, kylančių iš šalių pirkimo pardavimo bei nuomos santykių, gynybos priemonių ir jos naudai yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės;
  3. Ginčo sutartis nepažeidžia ieškovės interesų, nes perleidusi reikalavimą atsakovė BRANDMAKERS LT, UAB netapo nemoki. Be to, ieškovė nepateikė pakankamų leistinų įrodymų, pagrindžiančių atsakovių BRANDMAKERS LT, UAB ir ALWAYS SIMPLE, UAB nesąžiningumą. Atsakovei BRANDMAKERS LT, UAB nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nedraudžia vykdyti finansinių prievolių kitiems savo kreditoriams;
  4. Ieškovė neįrodė, jog teismo sprendimu pripažinus cesijos sutartį negaliojančia ir nustačius, kad trečiasis asmuo UAB „LitCon“ turi mokėti nuomos mokestį atsakovei BRANDMAKERS LT, UAB, kuri atitinkamai atsiskaitys su ieškove, tokio sprendimo vykdymas (šiuo metu nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių) būtų apsunkintas;
  5. Byloje atsakovėmis yra patrauktos dvi įmonės, t. y. BRANDMAKERS LT, UAB ir ALWAYS SIMPLE, UAB, ir nepateikta įrodymų, kad ieškovė neturės galimybių galimai patirtų nuostolių išsiieškoti iš kitos atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB;
  6. Pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka ekonomiškumo ir protingumo principų, pažeidžia proceso šalių interesų pusiausvyrą, nepagrįstai suteikia ieškovei pranašumą ir suvaržo atsakovių teises daugiau, negu būtina teisėtam tikslui pasiekti, kadangi atsakovei ALWAYS SIMPLE, UAB ribojama galimybė gauti ir naudotis jai priklausančiomis piniginėmis lėšomis, gautinomis iš trečiojo asmens UAB „LitCon“.

16Atsiliepimu į atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB atskirąjį skundą ieškovė UAB LayherBaltic prašo atsakovės atskirąjį skundą atmesti, palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB finansinė padėtis yra bloga, todėl yra reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra teisėtos ir pagrįstos, o atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB veiksmus laiko nesąžiningais, kadangi atsakovės yra susiję subjektai, veikiančios vieno asmens interesais.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo lapkričio 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

20Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria patenkintas ieškovės UAB LayherBaltic prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

21Nagrinėjamu atveju iš atskirojo skundo matyti, kad apeliantė laiko ieškovo ieškinį nepagrįstu. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galbūt nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010, 2010 m. balandžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363-2013 ir kt.). Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios sprendžiant bylą, nes ieškovas bylos nagrinėjimo metu turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą ar dalyką, pateikti naujus įrodymus ir t. t. Taigi į klausimą, ar ieškovė materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus ir įvertinus įrodymų visetą, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės.

22Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010). Ši prezumpcija (ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui tikėtinai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką) nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra tikrai didelė. Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė areštuoti atsakovei ALWAYS SIMPLE, UAB priklausančias pinigines lėšas 17 437,86 Eur sumai. Apeliantė atskirajame skunde neginčija, jog minėta suma atsakovei ALWAYS SIMPLE, UAB laikytina didele. Siekdamas paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją, būtent apeliantė turėjo galimybę, taigi, ir pareigą, pateikti įrodymus, paneigiančius byloje pareikšto atsakovei ALWAYS SIMPLE, UAB didelės sumos ieškinio prezumpciją (CPK 178 str.). Tuo tarpu, apeliantė nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui duomenų, patvirtinančių pastarosios finansinį stabilumą bei galimybę ateityje įvykdyti galimai palankų ieškovei sprendimą. Priešingai, nagrinėjamu atveju apeliantė įrodinėja savo galimai stabilią finansinę padėtį, teigdama, jog turi ilgalaikio turto, vykdo veiklą, neturi įsiskolinimo valstybės biudžetui, jog jos turtui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 30 d. nutartimi, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 10 d. nutartimi, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 23 d. nutartimis jau yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kitose civilinėse bylose. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog apeliantės turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kitose nagrinėtose bylose nėra susijusios su nagrinėjama byla ir neužtikrins galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Dėl to apeliacinės instancijos teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog apeliantė neįrodė galimumo įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones.

23Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog apeliantė neįrodė, jog pirmosios instancijos teismo nutartimi nurodomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neatitinka ekonomiškumo ir protingumo principų, pažeidžia proceso šalių interesų pusiausvyrą, nepagrįstai suteikia ieškovei pranašumą ir suvaržo atsakovių teises daugiau.

24Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

25Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 263 str. 1 d.).

26Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB LayherBaltic kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d. nutartimi nutarė ieškovės... 7. Teismas, įvertinęs ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 8. Teismas nustatė, jog ieškovė reikalavimą pripažinti cesijos sutartį... 9. Teismas pažymėjo, jog ieškovė prašo taikyti dvejopas laikinąsias apsaugos... 10. Teismas nurodė, jog ieškovė šioje proceso stadijoje neturi pareigos... 11. Teismas, tenkindamas prašymą įpareigoti trečiąjį asmenį UAB „LitCon“... 12. Teismo vertinimu, šia apimtimi prašomos taikyti laikinos apsaugos priemonės... 13. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, sprendė, jog nesiėmus... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atsakovė BRANDMAKERS LT, UAB atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 16. Atsiliepimu į atsakovės BRANDMAKERS LT, UAB atskirąjį skundą ieškovė UAB... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo lapkričio 3 d.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 21. Nagrinėjamu atveju iš atskirojo skundo matyti, kad apeliantė laiko ieškovo... 22. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismų praktikoje suformuluota... 23. Apeliacinis teismas pagal bylos duomenis sprendžia, jog apeliantė neįrodė,... 24. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 25. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 26. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo lapkričio 3 d. nutartį palikti nepakeistą....