Byla e2-1593-516/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. e2-3626-656/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Emilė“ patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „BK investicija“ ir antstoliui A. N. (tretieji asmenys – uždarosios akcinės bendrovės „Minera“ ir „Šiaulių banko turto fondas“) dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo ir teisėtumo.

52.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Emilė“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) pripažinti negaliojančiu 2017 m. balandžio 11 d. turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuriuo atsakovei UAB „BK investicija“ parduotas už 940 320 Eur pastatas – bankas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), inžineriniai tinklai – šilumos trasa – ilgis 24,0 m, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), ir žemės sklypo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), nuomos teisė, esantys adresu (duomenys neskelbtini) (toliau – ir ginčo turtas); 2) panaikinti turto teisinę registraciją viešame registre; 3) pripažinti negaliojančiais atsakovės UAB „BK investicija“ sudarytą 2017 m. gegužės 18 d. susitarimą pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-169-(14.49.57.) ir sudarytus 2017 m. gegužės 24 d. hipotekos sandorius (dėl pastato – banko ir inžinerinių tinklų – šilumos trasos, esančių adresu (duomenys neskelbtini)), bei panaikinti jų teisinę registraciją; 4) taikyti restituciją ir grąžinti ieškovei iš atsakovės UAB „BK investicija“ turtą.

73.

8Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi ieškiniui užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrašas viešame registre dėl UAB „BK investicija“ nuosavybės teise priklausančių: pastato – banko (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), inžinerinių tinklų – šilumos trasos – ilgis 24,0 m (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančių adresu (duomenys neskelbtini); ir žemės sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), esančio adresu (duomenys neskelbtini), nuomos teisės perleidimo, apsunkinimo, įkeitimo draudimo.

94.

10Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame papildė ieškinio reikalavimus dar vienu reikalavimu – priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „BK investicija“ 95 661,15 Eur ginčo turto nuomos pajamų.

115.

12Patikslintam ieškinio reikalavimui užtikrinti ieškovė prašė taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti atsakovę UAB „BK investicija“ gaunamą nuomos mokestį pagal 2010 m. lapkričio 30 d. su banku „Swedbank“, AB sudarytas nuomos sutartis Nr. S-ECL-2010/12-10 ir S-ECL-2010/12-9 mokėti į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą, kur šios pajamos būtų saugomos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

136.

14Ieškovės tvirtinimu, ji ieškinyje išsamiai nurodė visas aplinkybes, teisinius motyvus ir pateikė reikalavimą pagrindžiančius įrodymus, todėl jos reikalavimai yra preliminariai pagrįsti. Ieškovės nuomone, egzistuoja ir antroji sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, nes atsakovė už nuomą gaunamas pajamas gali naudoti savo nuožiūra, o jos finansinė padėtis yra nestabili. Tai patvirtina balanso duomenys, pagal kuriuos turto ir įsipareigojimų santykis yra neigiamas.

15II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

167.

17Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą.

188.

19Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė atsakovės finansinės atskaitomybės duomenis, kurie patvirtina, jog atsakovė veikia nuostolingai, galimai turi finansinių problemų. Tačiau teismas akcentavo, kad ieškovė neįrodinėja atsakovės nesąžiningumo, o prašymą grindžia išimtinai didele ieškinio suma bei nestabilia atsakovės turtine padėtimi. Teismo vertinimu, ieškovės prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, atsakovei apribojant galimybes naudotis apyvartinėmis lėšomis, juo labiau kad teismo proceso operatyvumas ir trukmė priklauso ir nuo ieškovės veiksmų (kaip šiuo atveju, teikiant patikslintą ieškinį), būtų neproporcinga priemonė, kuri itin varžytų atsakovės, kaip ūkio subjekto, galimybes vykdyti veiklą. Teismo įsitikinimu, ieškovei nepagrindus, kad atsakovė imasi veiksmų turtui paslėpti, perleisti ar kitų nesąžiningų veiksmų, kurie galimai apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą ieškinio tenkinimo atveju, nėra pagrindo taikyti ieškovės prašomas papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

219.

22Ieškovė UAB „Emilė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės prašymą tenkinti. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

239.1.

24Teismas neatkreipė dėmesio į patikslinto ieškinio 59–66 punktus, kuriuose kalbama apie atsakovės nesąžiningumą.

259.2.

26Nesąžiningumo aspektas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo etape yra sunkiai įrodomas ar apskritai neįmanomas įrodyti ir Lietuvos teismų praktikoje neišvengiamai susijęs su didelės ieškinio sumos prezumpcija. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pažymima, kad faktinę grėsmę ieškinio pateikimo metu daugeliu atvejų įrodyti yra sudėtinga ar netgi neįmanoma, todėl arešto taikymo prašančiam asmeniui suteikta teisė remtis ir didelės ieškinio sumos kriterijumi (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-648-370/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2-552-943/2017 ir kt.). Šiuo atveju ieškovė pagrįstai rėmėsi didelės ieškinio sumos kriterijumi, kurio atsakovei nepaneigus, savaime atsiranda grėsmė, kad sprendimas dėl pajamų priteisimo gali likti neįvykdytas.

279.3.

28Teismas neatsižvelgė, kad atsakovė prašomomis priteisti nuomos pajamomis gali nevaržomai disponuoti savo nuožiūra. Išlieka rizika ir galima neabejotinai daryti prielaidą, kad atsakovė šias lėšas gali nukreipti į trečiųjų asmenų sąskaitas. Taigi, ieškinio tenkinimo metu atsakovė gali nebeturėti jokio turto ir lėšų, iš kurio galėtų būti išieškoma priteista pinigų suma. Teismas pats pripažino, kad atsakovės finansinė padėtis nėra gera, o tai reiškia, jog būtina konservuoti ir apsaugoti atsakovės gaunamas nuomos pajamas iki bus išnagrinėta ši byla.

299.4.

30Atsakovės nesąžiningumas kildinamas iš jos sunkios finansinės padėtis, kuri gali pastūmėti atsakovę paslėpti ar išvaistyti turimas pajamas. Atsakovė turi turto už 2 751 250 Eur, o įsipareigojimų už 2 792 250 Eur, taigi, atsakovės įsipareigojimai viršija turto vertę. Nuosavas kapitalas yra -41 000 Eur, veikla nuostolinga tiek 2016, tiek 2017 metais.

319.5.

32Tokia pat laikinoji apsaugos priemonė buvo taikyta, pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 7 d. nutartimi byloje Nr. e2-431-236/2016. Iš teismo nutarties motyvų matyti, kad laikinoji apsaugos priemonės taikyta pagrįstai, nes ieškinio suma didelė lyginant su atsakovės finansinė padėtimi, kuri nėra stabili, o tai jau savaime sukelia grėsmę.

3310.

34Atsakovė UAB „BK investicija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3510.1.

36Nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrįstų abejonių, kad išsprendus bylą bus priimtas ieškovei palankus sprendimas. Nei vienas iš ieškovės nurodytų reikalavimų negalės būti tenkintas, nes: pirma, ieškovė neįrodė, kad turtas parduotas už pernelyg mažą kainą; antra, ieškovė neįrodė pagrindų taikyti restituciją natūra; trečia, ieškinys pateiktas pasibaigus sutrumpintam ieškinio senaties terminui; ketvirta, ieškovė neįrodė pagrindo senaties terminui atnaujinti; penkta, konstatuotas akivaizdus ieškovės nesąžiningumas, piktnaudžiavimas savo teisėmis, teismo klaidinimas dėl esminę reikšmę turinčių aplinkybių. Ieškovė (ir su ja susijusios bendrovės) nuolat skundė ir toliau skundžia visus antstolio priimtus sprendimus (atliktus veiksmus), tik siekdama vilkinti išieškojimo iš ginčo turto procedūras. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-41800-871/2017 ieškovei buvo paskirta 500 Eur bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

3710.2.

38Ieškovės reikalavimai taikyti restituciją bei priteisti iš atsakovės pastarosios gautas nuomos pajamas negalėtų būti tenkinti net ir tuo atveju, jeigu turto pardavimo iš varžytynių aktas būtų panaikintas, kaip neteisėtas. Atsakovė neatliko jokių neteisėtų veiksmų, sąžiningai tikėjosi, kad turto kaina nustatyta tinkamai ir negalėjo numatyti galimai egzistuojant pagrindui pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu. Be to, atsakovė jau yra investavusi daugiau nei 100 000 Eur, pati surado naujus nuomininkus. Savo ruožtu ieškovės finansinė padėtis yra labai sunki, todėl pritaikius restituciją, atsakovė, tikėtina, ne tik netektų turto, bet ir neatgautų už jį sumokėtos sumos. Taigi, restitucijos taikymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl net preliminariai šis ieškovės reikalavimas nepagrįstas. Atitinkamai preliminariai nepagrįstas ir nesąžiningas reikalavimas priteisti nuomos pajamas.

3910.3.

40Ieškovė nepagrindė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio reikalavimų patenkinimas taptu neįmanomu ar iš esmės apsunkintu. Restitucijos taikymo atveju atsakovė įgytų teisę reikalauti iš ieškovės už turtą sumokėtos sumos – 940 320 Eur. Be to, atsakovė į turtą jau investavusi daugiau kaip 100 000 Eur, kurios taip pat reikalautų. Taigi, ieškinio tenkinimo atveju atsakovė įgytų teisę reikalauti iš ieškovės 10 kartų didesnę sumą nei ieškovės patikslintu ieškiniu prašoma priteisti nuomos pajamų suma. Dėl šios priežasties praranda prasmę ieškovės argumentai dėl didelės ieškinio sumos ir atsakovės finansinių sunkumų.

4110.4.

42Ieškovės prašomos pritaikyti priemonės yra neproporcingos ir jas pritaikius būtų pažeista šalių teisių ir interesų pusiausvyra. Tokios priemonės pažeistų sąžiningos ir jokių neteisėtų veiksmų neatlikusios atsakovės interesus, varžytų jos veiklą.

4311.

44Tretieji asmenys UAB „Minera“ ir UAB „Šiaulių banko turto fondas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4511.1.

46Ieškovė, prašydama laikinųjų apsaugos priemonių, nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kad atsakovė galimai veikia nesąžiningai arba gali veikti nesąžiningai. Apeliantės teiginys, kad ieškinyje yra pasisakoma apie atsakovės nesąžiningumą, atmestinas, nes ieškinyje pateikti bendro pobūdžio samprotavimai, o duomenų apie atsakovės nesąžiningumą ir juos pagrindžiančių įrodymų su ieškiniu nebuvo pateikta.

4711.2.

48Jei teismas būtų ieškovės prašymą tenkinęs, atsakovė būtų patekusi į kritinę situaciją, nes netektų pajamų, kurios, tikėtina, yra naudojamos atsiskaityti su ginčo turto įsigijimo finansuotoju. Toks tikėtinas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo rezultatas pažeistų adekvatumo ir proporcingumo principus, kurie visais atvejais yra taikomi, vertinant, ar ieškovės prašomos priemonės nesukurs grėsmės asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, egzistavimui.

4911.3.

50Ieškovė prašė įpareigoti nuomos pajamas perversti į teismo depozitinę sąskaitą visą laikotarpį, kol byla būtų nagrinėjama teisme. Įvertinant bylų nagrinėjimo teismuose bendrąsias tendencijas, tai būtų pakankamai ilgas laikotarpis, kurio trukmė labai priklauso būtent nuo pačios ieškovės sąžiningumo, o jos sąžiningumu tretieji asmenys, turintys ilgą ir įvairią bylinėjimosi su ieškove istoriją, turi rimto pagrindo abejoti.

5111.4.

52Atsakovė įsigijo ginčo turtą viešosiose varžytynėse, kurias organizuoja antstolis. Turto, parduodamo viešosiose varžytynėse, įsigijimo kaina yra nustatoma itin objektyviu ir skaidriu būdu – varžytinių dalyviams rungiantis tarpusavyje. Asmuo, laimėjęs varžytynes, dažniausiai skolinasi lėšas, būtinas turtui įsigyti, taip įgydamas įsipareigojimų kreditoriui, tokias lėšas jam paskolinusiam. Šiuo atveju atsakovė, įsigijusi ginčo turtą, naudoja jį tokiam pat tikslui, kuriam naudojo ieškovė – ginčo turtą nuomoja. Ieškovė nepateikė jokių duomenų, kad atsakovė būtų veikusi nesąžiningai. Esant tokiai aplinkybių visumai, ieškovės prašoma priemonė neturėtų būti pritaikyta ir dėl to, kad reikalavimo dėl nuomos pajamų priteisimo patenkinimas yra labiau abejotinas, negu tikėtinas.

5311.5.

54Ieškovė, prašydama laikinosios apsaugos priemonės, dėl kurios pritaikymo būtų iš esmės paralyžuota atsakovės veikla, ne tik siekia didinti spaudimą atsakovei UAB „BK investicija“, bet ir stengiasi atgrasyti kitus potencialius UAB „Emilė“ turto pirkėjus. UAB „Minera“ ir šiuo metu nėra atgavusi skolos iš UAB „Emilė“. Paskutinės UAB „Emilė“ turto varžytynės neįvyko, nes nedalyvavo nė vienas pirkėjas, nors civilinėse bylose ieškovė siekia įtikinti teismus, kad turtas neva yra du kartus didesnės vertės, negu ta kaina, už kurią buvo bandyta jį parduoti. Jeigu teismas tenkintų ieškovės prašymą, ieškovei pavyktų pasiekti, kad joks potencialus jos turto pirkėjas neberizikuotų pirkti UAB „Emilė“ turto.

55Teismas

konstatuoja:

56IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5712.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

5913.

60Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

6114.

62Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę, teismui konstatavus, kad ieškovė neįrodė grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, t. y. antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

6315.

64Apeliantė UAB „Emilė“, nesutikdama su teismo nutartimi, teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovės akcentuojamą didelės ieškinio sumos prezumpciją, kurios atsakovei nepaneigus, savaime atsiranda grėsmė, jog sprendimas dėl pajamų priteisimo gali likti neįvykdytas. Apeliantės įsitikinimu, sunki atsakovės finansinė padėtis suponuoja būtinybę konservuoti ir apsaugoti atsakovės gaunamas nuomos pajamas iki bus išnagrinėta ši byla, nes atsakovė šiuo metu jomis gali disponuoti nevaržomai, o sunki finansinė būklė, ieškovės nuomone, gali pastūmėti atsakovę paslėpti ar išvaistyti turimas pajamas.

6516.

66Nesutikdamas su ieškovės dėstoma pozicija, apeliacinės instancijos teismas visų pirma pažymi, kad, priešingai nei interpretuoja apeliantė, atskirajame skunde nurodyti teismų praktikos pavyzdžiai nepagrindžia skundo argumento, jog teismas privalėjo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl didelės ieškinio sumos kriterijaus.

6717.

68Antai, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-552-943/2017, kuria rėmėsi ieškovė, aiškiai nurodyta, kad vien didelė ieškinio suma negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau tuo atveju, kai laikinosios apsaugos priemonės teismo taikytos siejant jas ir su didele ieškinio suma, tokiu atveju įrodinėjimo našta perkeliama atsakovui. Iš esmės analogiškai pasisakyta ir Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-648-370/2017.

6918.

70Nagrinėjamu atveju, skirtingai nuo minėtose Lietuvos apeliacinio teismo nutartyse analizuotų situacijų, laikinosios apsaugos priemonės teismo taikytos nebuvo, todėl ieškovė, remdamasi vien tik didelės ieškinio sumos argumentu, negali perkelti įrodinėjimo naštos atsakovei, teigdama, kad atsakovės nesąžiningumas savaime suponuojamas dėl blogos atsakovės finansinės padėties ir atitinkamai didelės jai ieškinio sumos. Būtent ieškovei, kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo siekiančiai šaliai, kyla pareiga įrodyti abi CPK 144 straipsnyje įtvirtintas sąlygas, taigi ir realiai tikėtiną, o ne ieškovės deklaruojamą, grėsmę, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomu.

7119.

72Pastebėtina, kad pirmiau nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartyje, be kita ko buvo aiškiai pažymėta ir tai, jog laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kad atsakovas galėtų paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ir ateityje vengti jam nepalankaus sprendimo vykdymo.

7320.

74Būtent tokios pozicijos, paneigiančios didelės ieškinio sumos prezumpciją, kaip absoliutų ir savaime pakankamą pagrindą laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, laikomasi ir naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. liepos 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-995-464/2018 ir joje nurodytą teismų praktiką; 2018 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1462-516/2018). Aktualioje teismų praktikoje pasisakyta, kad finansinis neišgalėjimas įvykdyti sprendimą ir nenorėjimas jį įvykdyti (t. y. siekis išvengti vykdymo) yra visiškai skirtingos faktinės situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu ir (ar) piniginėmis lėšomis apribojimai. Tuo atveju, kai ieškinio reikalavimai patenkinami, bet jiems įvykdyti skolininko turto neužtenka, negalėjimą įvykdyti teismo sprendimą lemtų objektyvios su to asmens turtine padėtimi susijusios aplinkybės (reikalavimo ir turto disproporcija), o ne laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-464/2018).

7521.

76Remiantis naujausiais Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai asmuo pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti ieškovo naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo, t. y. bent tikėtinai pagrindžiančių sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį ir taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1462-516/2018; 2018 m. birželio 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-773-464/2018; 2017 m. sausio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; kt.).

7722.

78Šiuo atveju, kaip pagrįstai pastebėjo tretieji asmenys, ieškovė nepateikė jokių konkrečių duomenų, pagrindžiančių, jog atsakovė galimai veikia ar gali veikti nesąžiningai, siekdama išvengti atsakovei galbūt nepalankaus sprendimo vykdymo. Kaip minėta, net ir bloga finansinė padėtis savaime atsakovės nesąžiningo veikimo, turint tikslą išvengti sprendimo vykdymo, nesuponuoja, savo ruožtu ieškovės akcentuojamos, 59–66 patikslinto ieškinio punktuose išdėstytos, aplinkybės apie tai, kad atsakovė, prieš įgydama ginčo turtą iš varžytynių, ieškovės nuomone, galėjo ir privalėjo pasidomėti apie ginčo turto pardavimo aplinkybes, apie ginčą dėl jo vertės nustatymo, t. y. turėjo žinoti, jog nepagrįstai ir nesąžiningai įgis ginčo turtą už per mažą kainą, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro bylos nagrinėjimo iš esmės dalyką ir negali būti laikomos įrodytomis, taigi ir pagrindžiančiomis atsakovės nesąžiningumą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo etape.

7923.

80Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta šioje nutartyje, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisiniu reguliavimu ir naujausia bei ginčui aktualia teismų praktika, pagrįstai priėjo išvadą, jog ieškovei nepagrindus, kad atsakovė imasi ar gali imtis veiksmų turtui paslėpti, perleisti ar kitaip apriboti, nėra pagrindo taikyti ieškovės prašomos papildomos laikinosios apsaugos priemonės, taigi, atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

8124.

82Kadangi pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (ieškinio prima facie pagrįstumas) nėra apeliacijos, pradėtos pagal ieškovės atskirąjį skundą, objektas (CPK 320, 338 straipsnis), o atsakovė atskirojo skundo nepateikė, atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai dėl, jos įsitikinimu, akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo, šioje nutartyje nenagrinėjami.

83Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

84Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos... 5. 2.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Emilė“... 7. 3.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 9 d. nutartimi ieškiniui... 9. 4.... 10. Ieškovė pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame papildė ieškinio... 11. 5.... 12. Patikslintam ieškinio reikalavimui užtikrinti ieškovė prašė taikyti... 13. 6.... 14. Ieškovės tvirtinimu, ji ieškinyje išsamiai nurodė visas aplinkybes,... 15. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 7.... 17. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi atmetė... 18. 8.... 19. Teismas nurodė, kad ieškovė pateikė atsakovės finansinės atskaitomybės... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 21. 9.... 22. Ieškovė UAB „Emilė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 23. 9.1.... 24. Teismas neatkreipė dėmesio į patikslinto ieškinio 59–66 punktus, kuriuose... 25. 9.2.... 26. Nesąžiningumo aspektas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo etape yra... 27. 9.3.... 28. Teismas neatsižvelgė, kad atsakovė prašomomis priteisti nuomos pajamomis... 29. 9.4.... 30. Atsakovės nesąžiningumas kildinamas iš jos sunkios finansinės padėtis,... 31. 9.5.... 32. Tokia pat laikinoji apsaugos priemonė buvo taikyta, pavyzdžiui, Lietuvos... 33. 10.... 34. Atsakovė UAB „BK investicija“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 35. 10.1.... 36. Nagrinėjamu atveju egzistuoja pagrįstų abejonių, kad išsprendus bylą bus... 37. 10.2.... 38. Ieškovės reikalavimai taikyti restituciją bei priteisti iš atsakovės... 39. 10.3.... 40. Ieškovė nepagrindė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 41. 10.4.... 42. Ieškovės prašomos pritaikyti priemonės yra neproporcingos ir jas pritaikius... 43. 11.... 44. Tretieji asmenys UAB „Minera“ ir UAB „Šiaulių banko turto fondas“... 45. 11.1.... 46. Ieškovė, prašydama laikinųjų apsaugos priemonių, nepateikė jokių... 47. 11.2.... 48. Jei teismas būtų ieškovės prašymą tenkinęs, atsakovė būtų patekusi į... 49. 11.3.... 50. Ieškovė prašė įpareigoti nuomos pajamas perversti į teismo depozitinę... 51. 11.4.... 52. Atsakovė įsigijo ginčo turtą viešosiose varžytynėse, kurias organizuoja... 53. 11.5.... 54. Ieškovė, prašydama laikinosios apsaugos priemonės, dėl kurios pritaikymo... 55. Teismas... 56. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 57. 12.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 59. 13.... 60. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 61. 14.... 62. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 63. 15.... 64. Apeliantė UAB „Emilė“, nesutikdama su teismo nutartimi, teigia, kad... 65. 16.... 66. Nesutikdamas su ieškovės dėstoma pozicija, apeliacinės instancijos teismas... 67. 17.... 68. Antai, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartyje civilinėje... 69. 18.... 70. Nagrinėjamu atveju, skirtingai nuo minėtose Lietuvos apeliacinio teismo... 71. 19.... 72. Pastebėtina, kad pirmiau nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 2... 73. 20.... 74. Būtent tokios pozicijos, paneigiančios didelės ieškinio sumos prezumpciją,... 75. 21.... 76. Remiantis naujausiais Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimais, laikinosios... 77. 22.... 78. Šiuo atveju, kaip pagrįstai pastebėjo tretieji asmenys, ieškovė nepateikė... 79. 23.... 80. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta šioje nutartyje, konstatuotina, kad... 81. 24.... 82. Kadangi pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (ieškinio... 83. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 84. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti...