Byla 2A-863-117/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dalios Kačinskienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, uždaroji akcinė bendrovė „Sweco hidroprojektas“ ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o (dabar Sweco Polska).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė panaikinti atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos 2014-10-22 sprendimą Nr. (11.7)2-5150 „Dėl kvalifikacinių duomenų įvertinimo ir procedūros rezultatų“, kuriuo atmestas UAB „Kamesta“ kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco hidroprojektas“, „Sweco Infraprojekt Sp.zo.o.“ 2014-08-21 pasiūlymas ir kuriuo atsakovas: 1) nustatė pasiūlymų eilę, joje pirmu numeriu įrašydamas AB „Kauno tiltai“ su pasiūlymu 9 269 991,50 Lt su PVM; 2) laimėtoju pasirinko dalyvio AB „Kauno tiltai“ pasiūlymą; 3) nusprendė sutartį už 9 269 991,50 Lt sudaryti su dalyviu AB „Kauno tiltai“, taip pat atsakovo Viešųjų pirkimų komisijos 2014-11-03 sprendimą Nr. (11.7)2-5500, kuriuo netenkinta UAB „Kamesta“ pretenzija ir atnaujintos sustabdytos viešojo pirkimo procedūros.

6Nurodė, kad atsakovas (toliau ir – Perkančioji organizacija) 2014-08-05 centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3019 Mairiškiai-Žibartoniai-Gudžiūnai ruožo nuo 9,7 iki 15,31 km rekonstravimo projektavimas, projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas (pirkimo Nr. 154371)“ (toliau – Konkursas). Ieškovas kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco hidroprojektas“ ir „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o (toliau ir – Tiekėjas) pateikė atsakovui 2014-08-21 pasiūlymą dalyvauti Konkurse, pasiūlymo kaina 6 776 009,79 Lt. Atsakovas 2014-09-19 raštu paprašė ieškovą patikslinti pateiktą pasiūlymą, t. y. paaiškinti tiekėjo kvalifikacinius duomenis ir pateikti reikiamus dokumentus. Ieškovas 2014-09-25 raštu pateikė rašytinius paaiškinimus apie savo kvalifikaciją bei pateikė papildomus dokumentus. Atsakovas 2014-10-22 raštu informavo ieškovą, kad remdamasis atsakovo supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių VI skyriaus 35.1 punktu ir pirkimo dokumentų VIII skyriaus 52.1 punktu, atmeta ir toliau nenagrinėja ieškovo pateikto pasiūlymo, kadangi ieškovo pateikti kvalifikaciniai duomenys netenkina pirkimo dokumentų III skyriaus 12.11 ir 12.14 punktų kvalifikacijos reikalavimų. Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) sudarė pasiūlymų eilę, kurioje pirmu numeriu nurodė AB „Kauno tiltai“, pasiūlymo kaina 9 269 991,50 Lt. Ieškovas 2014-10-29 pareiškė pretenziją dėl sprendimo atmesti jo pateiktą pasiūlymą. 2014-11-03 atsakovas nusprendė pretenzijos netenkinti ir atnaujino sustabdytas viešojo pirkimo procedūras. Atsakovo teiginys, kad ieškovas po pasiūlymo pateikimo, t. y. kartu su 2014-09-25 raštu pateikdamas priedą Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14, pakeitė informaciją dėl darbų dalies verčių paskirstymo tarp partnerių, prieštarauja teisinio reguliavimo analizei bei suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai 2013-06-07 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-324/2013; 2008-12-23 nutartyje Nr. 3K-3-583/2008; 2011-06-27 nutartyje Nr. 3K-3-293/2011. Ieškovas 2014-08-21 pasiūlymo formoje nurodė, kad ūkio subjektų grupės partnerių dalies verčių paskirstymas yra toks: UAB „Kamesta“ atliks kelio rekonstrukcijos darbus už 5 320 007,69 Lt (95 proc.), partneris UAB „Sweco hidroprojektas“ atliks projektavimo ir inžinerines paslaugas bei vykdys geologines paieškas ir žvalgybą už 168 000,24 Lt (3 proc.), partneris „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. atliks projektavimo ir inžinerines paslaugas ir vykdys geologines paieškas ir žvalgybą už 112 000,16 Lt (2 proc.), kainos nurodytos be PVM. Tuo tarpu kartu su 2014-09-25 raštu nurodomi tie patys partneriai, nors darbų dalies verčių pasiskirstymas nežymiai patikslintas (UAB „Kamesta“ – 5 350 008,09 Lt, UAB „Sweco hidroprojektas“ – 60 000,00 Lt, „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o – 190 000,00 Lt), tačiau visų partnerių gamybiniai pajėgumai bei teisė verstis atitinkama veikla yra pakankami pirkimo sąlygų reikalavimams vykdyti, o minėtas patikslinimas nedaro jokios įtakos pasiūlymo turiniui ir jo galutinei kainai. Ieškovo partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ atitikimą pirkimo dokumentų 12.11.2. punkto reikalavimams patvirtina tinkamai ir laiku parengtas objekto „Šilalės m. Basanavičiaus g. dalies, sutampančios su krašto keliu Nr. 165 Šilalė-Šilutė rekonstrukcija“ techninis projektas, kurio vertė 165 000 Lt įskaitant PVM, ir šio projekto tikslinimai pagal keturias sutartis, kurių bendra vertė 75 330,00 Lt įskaitant PVM. Be to, sudėjus partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ per paskutinius 5 metus dvejas didžiausios vertės sutartis, jų suma siekia 42 586,78 Lt. Ieškovas, įgyvendindamas Konkurso sąlygų 12.14 punkto („Kvalifikuotų ir patyrusių specialistų užtikrinimas“) reikalavimus, pateikė specialisto S. T. gyvenimo aprašymą bei jam išduotą atestatą, atitinkantį Konkurso sąlygų reikalavimus ir galiojantį iki 2015-03-16. Nors atsakovas prašė pateikti ne mažiau kaip vieną specialistą, ieškovas pasiūlė net du specialistus, visiškai atitinkančius Konkurso sąlygų reikalavimus. Todėl atsakovas visiškai nepagrįstai laikė, jog Tiekėjo kvalifikacija neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškovo UAB „Kamesta“ ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, raštu patvirtino, kad sutinka su visomis Pirkimo sąlygomis, ir užpildė nustatytą Pasiūlymo formą, kurioje tuo atveju, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, privalomai turi būti nurodyta informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės partnerio darbų dalies vertę. Pasiūlymo formoje partnerių darbų dalies vertės atitiko 2014-08-19 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 2.2 punkto nuostatas, kad UAB „Kamesta“ tenka 95% darbų vertės, UAB „Sweco hidroprojektas“ - 3%, o „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. - 2%. Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, teismas konstatavo, kad pasiūlymo duomenys apie ūkio subjektų grupės partnerius bei jiems atitenkančią įsipareigojimų dalį yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis, t. y. duomenys apie planuojamą pirkimo sutarties vykdymą. Todėl, pasak teismo, Perkančioji organizacija, vertindama Tiekėjo pasiūlymą, pagrįstai atskyrė kvalifikacijos duomenų patikslinimo ir pasiūlymo siaurąja prasme (darbų pasiskirstymo tarp partnerių) patikslinimo procedūras. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio nuostatomis, Perkančioji organizacijos turėjo teisę ir pareigą kreiptis dėl kvalifikacijos duomenų patikslinimo, o Tiekėjas – teisę ir pareigą juos patikslinti / papildyti. Tačiau keisti pasiūlymą siaurąja prasme Tiekėjas teisės neturėjo – toks pakeitimas yra itin ribotas ir skirtas iš esmės tik klaidų ar neaiškumų taisymui. Pagal VPĮ 39 straipsnio 1 dalį Perkančioji organizacija neturėjo teisės leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti darbų pasiskirstymo tarp partnerių kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, todėl teismas sprendė, kad Tiekėjui pakeitus pasiūlymą siaurąja prasme, Perkančioji organizacija pagrįstai atmetė Tiekėjo pasiūlymą.

10Teismas nustatė, kad Tiekėjas, vykdydamas įpareigojimą patikslinti duomenis, Perkančiajai organizacijai pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma yra tik 42 586,78 Lt. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neturi teisės remtis neteisėtai pakeistu pasiūlymu. Todėl teismas sprendė, kad Tiekėjo pasiūlymas pagrįstai buvo atmestas ir tuo pagrindu, kad pateikti kvalifikaciniai duomenys neatitiko Pirkimo sąlygų III skyriaus 12.11 punkte nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, t. y. kad partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma būtų ne mažesnė kaip 117 600,17 Lt.

11Teismas sutiko su Perkančiosios organizacijos Komisijos išvadomis, kad Tiekėjo pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų III skyriaus 12.14 punkto kvalifikacijos reikalavimų turėti ne mažiau kaip 1 specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėje. Pasak teismo, pateikti S. T. kvalifikacijos atestatai Nr. B 4807 ir B 2096 patvirtina, kad S. T. teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas pirmą kartą buvo suteikta tik 2010-06-13, pagal kvalifikacijos atestatą Nr. B 2096, kuris buvo išduotas 2004-11-11 ir galiojo iki 2009-11-11, S. T. buvo suteikta statinio statybos bendrųjų darbų vadovo kvalifikacija. Komisija pagrįstai nustatė, kad S. T. gyvenimo aprašyme nurodyti tik du projektai, kurių pagrindu specialisto skaičiuojama ypatingo statinio vadovo patirtis yra tik 23 mėnesiai, kuomet pagal Pirkimo sąlygas buvo reikalaujama turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių atitinkamą patirtį. Šių aplinkybių ieškovas nepaneigė ir įrodymų, patvirtinančių pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygų III skyriaus 12.14 punkto kvalifikacijos reikalavimams, teismui nepateikė.

12Teismas konstatavo, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra pagrįstas ir jo naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Atitinkamai nėra pagrindo naikinti ir Perkančiosios organizacijos sprendimų nustatyti pasiūlymų eilę, joje pirmu numeriu įrašant AB „Kauno tiltai“, laimėtoju pasirinkti dalyvio AB „Kauno tiltai“ pasiūlymą ir su juo sudaryti sutartį už 9 269 991,50 Lt bei sprendimo netenkinti UAB „Kamesta“ pretenzijos ir atnaujinti sustabdytas viešojo pirkimo procedūras.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliantas UAB „Kamesta“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai 2014-09-5 raštu pateiktame Priede Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 nurodytų partnerių atliekamų darbų dalies verčių patikslinimą priskyrė prie duomenų apie planuojamą pirkimo sutarties vykdymą, darbų paskirstymą, nepagrįstai reikalavimus jungtinės veiklos sutarties sąlygoms priskyrė prie reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai. Tokia pozicija prieštarauja šioje byloje pateiktai ir teismo iš esmės neįvertintai teisinio reguliavimo analizei bei suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai, pagal kurią reikalavimai tiekėjams skirstomi į: reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai ir kitus reikalavimus. Reikalavimai, susiję su jungtine veiklos sutartimi, priskirtini būtent kitiems reikalavimams, nes tokia sąlyga nekvalifikuotina reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai, kaip tokiai, o pripažintina sąlyga (reikalavimu) dėl pasiūlymo rengimo, dalyvavimo konkurse bei viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m,. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011). Atsižvelgiant į tai, kad toks reikalavimas tiekėjams nėra reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai, kaip tokiai, tai atitikties nustatymui ar netikslumų šalinimui netaikytinos VPĮ nuostatos dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo (VPĮ 32 str. 5 d.) ar pasiūlymų vertinimo (VPĮ 39 str. 1 d.). Tokio pobūdžio reikalavimai tiekėjams VPĮ nenustatyta konkrečios atitikties vertinimo tvarkos. Vis dėlto tai per se negali lemti absoliutaus draudimo tiekėjams paaiškinti, patikslinti jungtinės veiklos sutarties ar perkančiajai organizacijai jos turinį vertinti tinkamu, jei formos ar kitokio pobūdžio netikslumai nekeičia jų esmės. Pagal pasiūlymų vertinimo proporcingumo principą bei dėl jungtinės veiklos sutarties pobūdžio (kiti reikalavimai tiekėjams) ir tikslo tiekėjai turi teisę tikslinti ir aiškinti šios sutarties turinį, jei be šių veiksmų, vadovaujantis turininguoju vertinimu, perkančioji organizacija iš karto negali konstatuoti pasiūlymo plačiąja prasme atitikties pirkimo sąlygoms. 2014-09-25 raštu pateiktame Priede Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 nurodomi tie patys trys partneriai, ir nors darbų dalies verčių pasiskirstymas nežymiai patikslintas, tačiau visų partnerių gamybiniai pajėgumai bei teisė verstis atitinkama veikla nebuvo keičiami, buvo pakankami pirkimo sąlygų reikalavimams vykdyti.

162. Teismo išvados dėl partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ neatitikimo pirkimo dokumentų 12.11.2 punktui yra visiškai nepagrįstos. Pagal Priedą Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ darbų dalies vertė be PVM yra 60 000 Lt, todėl pagal Konkurso sąlygų 12.11.2 punktą per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma turi būti ne mažesnė kaip 42 000 Lt be PVM (60 000 Lt × 0,7).

173. Teismas netinkamai ir ne iš esmės įvertino pateiktus įrodymus ir argumentus bei paaiškinimus apie specialisto S. T. kvalifikaciją. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, kartu pateikė specialisto S. T. gyvenimo aprašymą bei jam išduotą atestatą, atitinkantį keliamus reikalavimus ir galiojantį iki 2015-03-16. Patvirtindamas specialisto patirtį, Tiekėjas 2014-09-25 papildomai pateikė 2006-09-12 pripažinimo tinkamu naudoti aktą, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus (kelias Jurbarkas–Skaudvilė priskirtas valstybinės reikšmės automobilių keliams), taip pat 2006-09-12 pripažinimo tinkamu naudoti aktą, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus (Šiaurinis Jurbarko aplinkkelis priskirtas valstybinės reikšmės automobilių keliams), 2007-07-12 pripažinimo tinkamu naudoti aktą (kelias A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas) priskirtas valstybinės reikšmės automobilių keliams). S. T. patirties šiuose objektuose laikotarpis visiškai atitinka Perkančiosios organizacijos keliamus ir Konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus. Teismas taip pat neįvertino ir neatsižvelgė į tai, kad Konkurso sąlygų 12.14 p. 2 papunkčiu Lietuvos automobilių kelių direkcija prašė pateikti ne mažiau kaip vieną specialistą, tuo tarpu Tiekėjas pasiūlė net du specialistus, visiškai atitinkančius Konkurso sąlygų reikalavimus – J. C. ir S. W. D. Tarp šalių nekilo ginčo dėl šių specialistų kvalifikacijos tinkamumo ir atsakovas tai pripažino procesiniuose dokumentuose.

18Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir trečiasis asmuo AB „Kauno tiltai“ prašo ieškovo skundą atmesti ir skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimuose nurodo šiuos argumentus:

191. Apelianto cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys negali būti laikomos precedentais šioje byloje, nes jose yra skirtinga teisinė situacija, skiriasi šių bylų aplinkybės, jose buvo sprendžiami kiti klausimai. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad pasiūlyme duomenys apie subrangovus bei subrangovams atitinkančią įsipareigojimų dalį yra pasiūlymo siaurąja prasme dalis, t. y. duomenys ne tik apie kvalifikaciją, bet ir duomenys apie planuojamą sutarties vykdymą. VPĮ 28, 39 straipsnių prasme po pasiūlymų pateikimo galutinio termino suėjimo perkančioji organizacija negali leisti keisti pasiūlyme nurodyto darbų pasiskirstymo, nes tai keičia pasiūlymo esmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-06-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1258/2014). Šiuo atveju po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Tiekėjo iniciatyva pateiktas Priedas Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14, kuriame pasikeitė ūkio subjektų grupės partnerių darbų dalies verčių pasiskirstymas tarp partnerių, negali būti traktuojamas kaip „nežymus“ ar „nekeičiantis pasiūlymo esmės“, nes po šio patikslinimo pasiūlymas, neatitinkantis pirkime nustatytų reikalavimų, taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tokia situacija būtų traktuojama kaip VPĮ 39 str. 1 d. pažeidimas. Tiekėjo pateikta 2014-08-19 jungtinės veiklos sutartis Nr. 14 yra aiški ir tiksli ir joje nurodytas partnerių darbų dalies verčių pasiskirstymas sutampa su nurodytu dalyvio pasiūlymo formoje, todėl tikslinti ar aiškinti šios sutarties nebuvo jokio teisinio pagrindo. Pakeitus Jungtinės veiklos sutartį, pasiūlyme, pagal kurį apskaičiuojama kvalifikacijos reikalavimo kriterijaus reikšmė, nurodyta partnerio darbų dalies vertė be PVM nebuvo pakeista.

202. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 2.2 punktą, partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM 168 000,24 Lt. Šis partneris pirkimo dokumentų 12.11.2 p. reikalavimą tenkintų, jeigu per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma būtų ne mažesnė kaip 117 600,17 Lt (168 000,24 Lt × 0,7). Iš papildomai pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma yra tik 42 586,78 Lt.

213. Pagal pateiktus kvalifikacijos atestatus matyti, kad S. T. teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas pirmą kartą buvo suteikta tik 2010-03-16. Šio specialisto gyvenimo parašyme nurodyti tik du projektai, kuriuose jis ėjo statybos vadovo pareigas (jo turima ypatingo statinio statybos vadovo patirtis šiuose projektuose yra tik 23 mėn.). Kiti projektai, nurodyti S. T. gyvenimo aprašyme ir pagal pateiktus papildomus dokumentus, neįskaičiuoti į reikalaujamą 36 mėn. patirtį, nes buvo atlikti jam neturint teisės eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Aplinkybė, jog pirkimo sąlygų III skyriaus 12.14.2 p. nustatytą kvalifikacijos reikalavimą (turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas statinių grupėje) atitinka J. C. ir S. D., nepaneigia fakto, kad apelianto pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų III skyriaus 12.14.1 p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo – turėti ne mažesnę kaip 36 mėnesių ypatingo statinio statybos vadovo patirtį nurodytoje statinių grupėje.

22Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

26Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Tiekėjo atitikimo kvalifikacijos reikalavimams, nustatytiems Perkančiosios organizacijos paskelbto Konkurso sąlygose.

27VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, o šio straipsnio 7 dalyje numatyta, kad dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertintini vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais bei procedūromis.

28Dėl Tiekėjo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų 12.11.2 punkto reikalavimams

29Byloje nustatyta, kad Tiekėjas pateikė pasiūlymą Perkančiajai organizacijai, kuriame nurodytos partnerių darbų dalies vertės atitiko 2014-08-19 Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 2.2 punkto nuostatas, kad UAB „Kamesta“ tenka 95 % darbų vertės, UAB „Sweco hidroprojektas“ – 3 %, o „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o. – 2 %. Ūkio subjektų grupės partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ pasiūlyme nurodyta darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje be PVM – 168 000,24 Lt. Atsakovo Komisija 2014-09-19 raštu paprašė patikslinti Tiekėjo kvalifikacinius duomenis, nurodydama, kad su pasiūlymu nebuvo pateikti dokumentai, įrodantys ūkio subjektų grupės partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ atitiktį pirkimo dokumentų 12.11.2 punkto reikalavimams, pagal kuriuos partnerio savo jėgomis kaip tiekėjo, ūkio subjektų grupės partnerio arba subtiekėjo per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdyta mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma ypatingų statinių grupei priskiriamuose statiniuose turi būti ne mažesnė kaip pasiūlyme nurodytos partnerio darbų dalies vertė be PVM × 0,7 (Lt). Taigi Tiekėjas turėjo pateikti įrodymus, kad partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ per 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos vienos arba dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma būtų ne mažesnė kaip 117 600,17 Lt (168 000,24 Lt × 0,7). Iš papildomai pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „Sweco hidroprojektas“ 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo įregistravimo dienos dviejų tinkamai įvykdytų sutarčių suma yra tik 42 586,78 Lt. Ieškovas šios aplinkybės neneigia. Ginčas kilo dėl to, kad kartu su Perkančiosios organizacijos reikalautais pateikti kvalifikacijos atitiktį patvirtinančiais dokumentais Tiekėjas pateikė 2014 m. rugpjūčio 19 d. pasirašytą Priedą Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14, pagal kurį šalys susitarė, kad laimėjus Konkursą, darbų vertė bus pasiskirstoma taip: UAB „Kamesta“ – 5 350 008,09 Lt, UAB „Sweco hidroprojektas“ – 60 000,00 Lt, „Sweco Infraprojekt“ Sp.zo.o – 190 000,00 Lt. Toks darbų vertės pasiskirstymas reiškia, kad partneriui UAB „Sweco hidroprojektas“ tenka nebe 3 proc., o tik 0,88 proc. darbų vertės. Taigi Priedu Nr. 1 buvo pakeista Jungtinės veiklos sutarties 2.2 punkto sąlyga.

30Perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovas, pakeisdamas Jungtinės veiklos sutartyje numatytą darbų vertės pasiskirstymą tarp partnerių, iš esmės pakeitė savo pasiūlymą. Todėl atsakovo Komisija, vertindama partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ atitiktį pirkimo dokumentų 12.11.2 punkto reikalavimams, pagrįstai vadovavosi Tiekėjo pasiūlyme nurodyta partnerio darbų dalies verte, kuri atitinka Jungtinės veiklos sutarties 2.2 punkto sąlygas, o ne vėliau pateikto šios sutarties Priedo Nr. 1 sąlygas.

31Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas reikalavimų jungtinės veiklos sutarties sąlygoms nepriskyrė prie reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai. Atsakovas, 2014-10-22 raštu atmesdamas Tiekėjo pasiūlymą, taip pat pažymėjo, kad jungtinės veiklos sutartis nėra priskiriama prie reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai vertinti, o yra priskiriama prie pasiūlymo vertinimo. Apelianto teigimu, papildomai pateiktu Priedu Nr. 1 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 14 buvo tik nežymiai patikslinta. Apeliantas vadovaujasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2013-06-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013 pateiktais išaiškinimais, kad reikalavimai, susiję su jungtinės veiklos sutartimi, nėra reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai, ir tokio pobūdžio reikalavimams tiekėjams VPĮ nenustatyta konkrečios atitikties vertinimo tvarkos, tačiau tai per se negali lemti absoliutaus draudimo tiekėjams paaiškinti, patikslinti jungtinės veiklos sutarties ar perkančiajai organizacijai jos turinį vertinti tinkamu, jei formos ar kitokio pobūdžio netikslumai nekeičia jų esmės; pagal pasiūlymų vertinimo proporcingumo principą bei dėl jungtinės veiklos sutarties pobūdžio (kiti reikalavimai tiekėjams) ir tikslo tiekėjai turi teisę tikslinti ir aiškinti šios sutarties turinį, jei be šių veiksmų, vadovaujantis turininguoju vertinimu, perkančioji organizacija iš karto negali konstatuoti pasiūlymo plačiąja prasme atitikties pirkimo sąlygoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju Perkančioji organizacija nereikalavo pašalinti Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 trūkumų, nes ši sutartis buvo aiški ir pagal ją buvo galima vertinti pateikto pasiūlymo atitiktį Konkurso sąlygoms. 2014-09-25 raštu pateiktame Priede Nr. 1 prie Jungtinės veiklos sutarties Nr. 14 ne patikslinamas, o pakeičiamas partnerių darbų vertės pasiskirstymas, dėl ko pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas tapo atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Tokiu būdu pateiktas pasiūlymas buvo iš esmės pakeistas, nepaisant to, kad visų partnerių gamybiniai pajėgumai bei teisė verstis atitinkama veikla nebuvo keičiami. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas neturi teisės remtis neteisėtai pakeistu pasiūlymu (VPĮ 39 str. 1 d.). Esant nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad apelianto partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentų 12.11.2 punkto reikalavimų.

32Dėl Tiekėjo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų 12.14.1 punkto reikalavimams

33Pagal pirkimo dokumentų 12.14.1 punktą, Tiekėjo kvalifikacijai keliamas reikalavimas turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, turintį ne mažesnę kaip 36 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos darbų patirtį, einant statinio statybos vadovo pareigas statinių grupėse: susisiekimo komunikacijos: keliai: valstybinės reikšmės keliai; miestų, miestelių gatvės su indeksu A, B ar C.

34Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė specialisto S. T. gyvenimo aprašymą ir kvalifikacijos atestatus. Iš pateiktų duomenų nustatyta, kad S. T. pagal 2004 m. lapkričio 11 d. išduotą ir iki 2009 m. lapkričio 11 d. galiojusį kvalifikacijos atestatą Nr. B 2096 buvo suteikta teisė eiti statinio statybos bendrųjų darbų vadovo pareigas, pagal 2010 m. kovo 16 d. išduotą ir iki 2015 m. kovo 16 d. galiojusį kvalifikacijos atestatą Nr. B 4807 buvo suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 33 punktą, statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai. Šio punkto 1 ir 3 papunkčiuose yra pateikiami atitinkamai statinio statybos vadovo ir statinio statybos bendrųjų darbų vadovo apibrėžimai, iš kurių matyti, kad pastarasis vadovauja bendriesiems statybos darbams, būdamas techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui. Esant nustatytoms aplinkybėms bei vadovaujantis minėtu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad S. T. laikotarpiu nuo 2004 m. lapkričio 11 d. iki 2009 m. lapkričio 11 d. neturėjo teisės būti ypatingo statinio statybos vadovu. Tai, kad Tiekėjo papildomai pateiktuose 2006-09-12, 2006-09-12 ir 2007-07-12 pripažinimo tinkamu naudoti aktuose S. T. nurodomas kaip statybos vadovas, nereiškia, kad jis tuo metu turėjo teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Jokių kitų įrodymų, kad S. T. minėtu laikotarpiu buvo atestuotas eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, Tiekėjas Komisijai nepateikė. Apeliantas neginčija tos aplinkybės, kad S. T., turėdamas 2010 m. kovo 16 d. išduotą kvalifikacijos atestatą Nr. B 4807, dalyvavo tik dviejuose projektuose, kuriuose jo kaip ypatingo statinio statybos vadovo patirtis yra tik 23 mėnesiai. Todėl Komisija pagrįstai atmetė Tiekėjo pasiūlymą ir tuo pagrindu, kad Tiekėjo kvalifikacija netenkina pirkimo sąlygų III skyriaus 12.14.1 punkte nustatyto reikalavimo.

35Apeliacinio skundo argumentas, kad Tiekėjas pasiūlė net du specialistus (J. C. ir S. D.), visiškai atitinkančius pirkimo dokumentų 12.14.2 punkto reikalavimus, nors Perkančioji organizacija prašė pateikti ne mažiau kaip vieną specialistą, neturi teisinės reikšmės šioje byloje, kadangi Tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas ne dėl neatitikimo 12.14.2 punkto kvalifikacijos reikalavimams (turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas), o dėl neatitikimo 12.14.1 punkto kvalifikacijos reikalavimams (turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, su 36 mėn. patirtimi).

36Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, tinkamai jas kvalifikavo, nepažeidė proceso teisės normų dėl įrodymų vertinimo taisyklių, iš esmės tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, nenukrypo nuo teismų suformuotos praktikos, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisingą ir pagrįstą procesinį sprendimą (CPK 263 str.). Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamo teismo sprendimo, todėl apelianto skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

37Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 6. Nurodė, kad atsakovas (toliau ir – Perkančioji organizacija) 2014-08-05... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 5 d. sprendimu ieškovo UAB... 9. Teismas nustatė, kad Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą Perkančiajai... 10. Teismas nustatė, kad Tiekėjas, vykdydamas įpareigojimą patikslinti... 11. Teismas sutiko su Perkančiosios organizacijos Komisijos išvadomis, kad... 12. Teismas konstatavo, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliantas UAB „Kamesta“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės... 15. 1. Teismas nepagrįstai 2014-09-5 raštu pateiktame Priede Nr. 1 prie... 16. 2. Teismo išvados dėl partnerio UAB „Sweco hidroprojektas“ neatitikimo... 17. 3. Teismas netinkamai ir ne iš esmės įvertino pateiktus įrodymus ir... 18. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 19. 1. Apelianto cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys negali būti... 20. 2. Pagal Jungtinės veiklos sutarties 2.2 punktą, partnerio UAB „Sweco... 21. 3. Pagal pateiktus kvalifikacijos atestatus matyti, kad S. T. teisė eiti... 22. Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 26. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Tiekėjo atitikimo kvalifikacijos... 27. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo... 28. Dėl Tiekėjo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų 12.11.2 punkto... 29. Byloje nustatyta, kad Tiekėjas pateikė pasiūlymą Perkančiajai... 30. Perkančioji organizacija negali leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti... 31. Priešingai nei teigia apeliantas, pirmosios instancijos teismas reikalavimų... 32. Dėl Tiekėjo kvalifikacijos atitikimo pirkimo dokumentų 12.14.1 punkto... 33. Pagal pirkimo dokumentų 12.14.1 punktą, Tiekėjo kvalifikacijai keliamas... 34. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė specialisto S. T. gyvenimo aprašymą ir... 35. Apeliacinio skundo argumentas, kad Tiekėjas pasiūlė net du specialistus (J.... 36. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 37. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 5 d. sprendimą palikti...