Byla 2-1189/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje Nr. 2-2252-258/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Konstantino Gurino, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo O. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria atsisakyta atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje Nr. 2-2252-258/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Ieškovas O. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei L. J. dėl nuosavybės teisių į dalį turto bendrojoje dalinėje nuosavybėje pripažinimo, ieškinio suma – 228 380 Lt (b. l. 1-3). Ieškovas nurodė, jog su atsakove nesusituokęs gyveno nuo 1995 metų, susilaukė dviejų vaikų, gyvenant kartu įgijo nekilnojamąjį turtą, kurį įregistravo atsakovės vardu. 2010 m. kovo mėnesį atsakovės iniciatyva pora išsiskyrė. Ieškovas mano, jog per penkiolika metų su atsakove įgytas turtas yra bendras.

5Ieškovas O. K. pareikšdamas ieškinį sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio, o nuo likusios 5 068 Lt šio mokesčio dalies sumokėjimo prašė atleisti. Nurodė, kad yra bedarbis, neturi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, gyvena valstybės nuomojamame bute, kredito įstaigose piniginių lėšų neturi.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi šio ieškovo prašymo netenkino ir nustatė terminą trūkstamai 5 068 Lt žyminio mokesčio daliai sumokėti. Teismas nurodė, kad ieškovas yra darbingo amžiaus, byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovas turi kokių nors sveikatos problemų, be to, pateiktos tik dviejų kredito įstaigų pažymos, todėl tai nesudaro pagrindo teismui atleisti ieškovą nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovui šiuo metu gali būti sudėtingas laikotarpis ekonomine prasme ir sprendė, jog tikslinga atidėti likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimą iki sprendimo (nutarties) byloje priėmimo.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovas O. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį ir atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Skunde teigiama, kad ieškovas nesupranta, kokią teisinę reikšmę turi jo sveikatos būklė sprendžiant klausimą dėl ieškovo turtinės padėties. Be to, ieškovui nesuprantama, kaip esant bedarbiu, būtų galima sumokėti po teismo sprendimo šioje byloje priėmimo nustatytą žyminį mokestį. Pažymi, jog pateikė įrodymus apie pinigines lėšas iš tų kredito įstaigų, kuriose turi sąskaitas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

11Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

12Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio dalies mokėjimo, bet atidėtas šio mokesčio sumokėjimas iki bus priimtas teismo sprendimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.). Skundžiama nutartimi teismas netenkino ieškovo O. K. prašymo įvertinęs jo darbingą amžių, sveikatos būklę bei tai, kad ieškovas pateikė tik dvejų kredito įstaigų pažymas.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra ir žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.).

14Pagal susiklosčiusią teismų praktiką taikant CPK 83 straipsnio 3 dalį, asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet nėra duomenų apie tai, kad tokia turtinė padėtis ateityje gali iš esmės pagerėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Tuo tarpu CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo taikomas nustačius, kad minimi sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011).

15Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Kartu pažymima, kad duomenys iš registrų ir kredito įstaigų turi būti pateikiami su tam tikra laiko perspektyva, nes duomenys apie banko sąskaitose esamą likutį neparodo jose esančių piniginių lėšų judėjimo, o iš registrų pateiktos pažymos apie šiuo metu asmens turimą turtą neleidžia spręsti apie asmens veiksmus netolimoje praeityje; šių duomenų visuma leistų nuspręsti ne tik tai, ar pareiškėjo turtinė padėtis yra labai sunki, bet ir išsiaiškinti tikrąsias tokios padėties atsiradimo priežastis. Akcentuojama, kad teismas turi ne tik formaliai įvertinti asmens sunkią turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki, o taip pat į ieškiniu ginamą teisinį interesą (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2007 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-347/2007). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 178 str.).

16Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas sumokėjo 500 Lt, tai yra dalį žyminio mokesčio, o nuo likusios 5 068 Lt dalies mokėjimo prašė atleisti, nes jo turtinė padėtis yra sunki, jis yra bedarbis, neturi nei kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, nei piniginių lėšų, tačiau atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą neprašė. Be to, nėra aplinkybių, rodančių, jog artimiausiu laiku ieškovo sunki turtinė padėtis gali pagerėti, kad netolimoje ateityje jis turės realią galimybę gauti pajamas, įgyti kilnojamojo ar nekilnojamojo turto, ar kitaip ateityje pagerinti savo turtinę padėtį tiek, kad būtų pajėgus sumokėti bylinėjimosi išlaidas bylos pralaimėjimo atveju, todėl nebuvo pagrindo spręsti klausimo dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo.

17Apeliantas atskirąjį skundą grindžiant sunkia turtine padėtimi, šioje byloje nagrinėtinas klausimas dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį sumokėjimo. Į bylą yra pateikti įrodymai apie tai, kad Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis apeliantas nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, neturi (b. l. 7), Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje turima informacija, apelianto vardu nėra įregistruotų transporto priemonių (b. l. 8), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl valstybės nuomojamo buto (b. l. 9-10), apelianto vardu yra atidarytos AB SNORAS ir AB Swedbank bankuose sąskaitos, tačiau lėšų jose nėra (b. l. 18, 19-20), be to, teismo nutartyje nurodžius, kad ieškovas pateikė duomenis tik iš dviejų kredito įstaigų, su atskiruoju skundu jis papildomai pateikė dar trijų kredito įstaigų pažymas, liudijančias apie sąskaitų nebuvimą (b. l. 30, 31, 32).

18Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti duomenys apie jo turtinę padėtį, leidžia daryti išvadą, jog sumokėti likusią 5 068 Lt žyminio mokesčio dalį jam būtų pernelyg sunki finansinė našta, ginčas dėl kurio išnagrinėjimo siekiama kreiptis į teismą, yra kildinamas iš ilgalaikių santykių tarp šalių (bendras gyvenimas, du vaikai), todėl, priešingai nei sprendė teismas, yra pagrindas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo. Kartu teisėjų kolegija laiko, kad atsižvelgiant į tai, jog viena iš žyminio mokesčio instituto paskirčių yra prevencinis šio mokesčio poveikis, o taip pat į tai, kad ginčas tarp šalių yra kilęs dėl nemažos vertės turto, ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies, tai yra jis įpareigotinas papildomai sumokėti 500 Lt šio mokesčio (CPK 185 str.).

19Esant išdėstytoms aplinkybėms ir remiantis CPK 3 straipsnio nuostata, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teisėjų kolegija sprendžia, kad nutartis, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą atleisti jį nuo žyminio mokesčio dalies už pareikštą ieškinį mokėjimo ir atidėtas šio mokesčio mokėjimas iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo, panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo prašymas atleisti jį nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo tenkinamas iš dalies, t. y. jis atleidžiamas nuo 4 568 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 329 str. 1 d.). Ieškovas jau yra sumokėjęs 500 Lt šio žyminio mokesčio, todėl teisėjų kolegija nustato terminą iki 2011 m. gegužės 31 d. sumokėti likusią dalį, t. y. 500 Lt žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

21Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti ieškovą O. K. nuo 4 068 Lt žyminio mokesčio dalies už pareikštą ieškinį.

22Nustatyti apeliantui O. K. terminą iki 2011 m. gegužės 31 d. sumokėti 500 Lt (penki šimtai litų) žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus pirmosios instancijos teismui.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Bylos esmė... 4. Ieškovas O. K. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei L. J. dėl... 5. Ieškovas O. K. pareikšdamas ieškinį sumokėjo 500 Lt žyminio mokesčio, o... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. sausio 27 d. nutartimi šio ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Ieškovas O. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 11. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d.... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas... 14. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką taikant CPK 83 straipsnio 3 dalį,... 15. Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia... 16. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje ieškovas sumokėjo 500 Lt, tai yra dalį... 17. Apeliantas atskirąjį skundą grindžiant sunkia turtine padėtimi, šioje... 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo pateikti duomenys apie jo turtinę... 19. Esant išdėstytoms aplinkybėms ir remiantis CPK 3 straipsnio nuostata, kad... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartį ir klausimą... 22. Nustatyti apeliantui O. K. terminą iki 2011 m. gegužės 31 d. sumokėti 500...