Byla 1-805-1060/2019

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorės L. M.-Valaitės pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje T. Z., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, gyvenantis ( - ), deklaruojantis gyvenamąją vietą ( - ) nevedęs, aukštojo išsilavinimo, vykdantis individualią veiklą, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalį.

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4I. Nusikalstamos veikos aplinkybės

5T. Z. 2019 m. gegužės 13 d. apie 13.14 val., ( - ), prie namo Nr. 75, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims, vairavo jam priklausantį automobilį Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai jam nustatytas daugiau kaip 1,51 promilių neblaivumas.

6II. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai

7Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis T. Z. visiškai prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką bei parodė, kad jis vykdo individualią veiklą, atlieka statybos darbus „( - )“, esančiame ( - ). 2019 m. gegužės 13 d., ryte, į darbą atvažiavo su jam priklausančiu automobiliu Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) kurį pirko prieš maždaug dvi savaites ir dar nėra jo užsiregistravęs savo vardu. Pirkimo - pardavimo sutartį turi. Šis automobilis yra neregistruotas, jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra. 2019 m. gegužės 13 d., apie 12.00 val., jis vienas važiavo iš darbo namo. Važiuodamas automobiliu gėrė degtinę. Kiek prisimena, išgėrė gal pusę litro degtinės. Namo važiuoja visada per ( - ). Prisimena, kad pasuko nuo kelio ( - ) Daugiau neprisimena nieko, nei kaip įvyko eismo įvykis, nei kaip jį nuvežė į ligoninę. Alkoholį vartoja nedažnai. Dėl savo tokio poelgio labai gailisi. Jam teisė vairuoti automobilį atimta 2019 m. balandžio mėnesį dvejiems metams. Automobilio vertė 1 000,00 Eur (b. l. 121).

8Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo visiško prisipažinimo įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga.

9Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas V. K. parodė, kad jis yra ( - ). 2019 m. gegužės 13 d. 8.00 val. jis atvyko į darbą. ( - ) patalpos yra prie pat ( - ) gatvės. Būdamas gaisrinės patalpose, per langą pamatė, kad nuo kelio, žole link gaisrinės kiemo bėga vyriškis rankoje iškėlęs butelį. Išėjęs į kiemą vyriškio nematė, tačiau pamatė gatvės kitoje pusėje stovintį automobilį „Volvo“, kuris buvo atidarytomis vairuotojo durelėmis ir įjungtu degimu. Nuo automobilio apie 15 m atstumu iš griovio kėlėsi žmogus kruvina galva. Po minėtu automobiliu buvo dviratis. Kartu su juo buvo kitas kolega E. Š.. Jis liepė kolegai skambinti bendruoju pagalbos numeriu – 112, o pats ėjo ieškoti vyriškio, kurį matė per langą. Gaisrinės kieme buvo kolegos automobilis. Jo automobilis buvo garaže, atidarytomis durelėmis. Kolega sakė, kad matė vyriškį jo automobilyje, todėl jis priėjo prie automobilio ir rado tą patį vyriškį, kurį matė bėgantį. Vyriškis buvo visiškai girtas. Jis vyriškiui liepė sėdėti. Netrukus atvyko policijos pareigūnai ir greitoji medicinos pagalba (b. l. 56 – 57).

10Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato tarnybiniais pranešimais, kuriuose nurodyta, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl to, kad 2019 m. gegužės 13 d. apie 13.14 val. ( - ) prie namo Nr. 75, T. Z., vairuodamas automobilį Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) galimai būdamas neblaivus, partrenkė dviračiu važiavusį R. P. ir jį sužalojo. R. P. dėl patirtų sužalojimų buvo pristatytas į VšĮ Prienų ligoninės priėmimo skyrių. T. Z. laikinai sulaikytas 48 val. (b. l. 1 – 2, 6).

112019 m. birželio 4 d. prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas dalyje dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 2 dalyje, padarymo nutrauktas ir inicijuota administracinė teisena. Konstatuota, kad T. Z. veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 2811 straipsnio 1 dalyje požymių (b. l .9).

12Apžiūros protokolu su nuotraukomis, apžiūrėta ir užfiksuota įvykio vieta, esanti ( - ). Automobilis Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) stovi lygiagrečiai važiuojamosios kelio dalies atžvilgiu, priekiu Piliuonos gyvenvietės kryptimi. Dešinėje pusėje po automobilio dugnu yra dviratis. Nuotraukose užfiksuota kelkraštyje rasta automobilio apdailos detalė, važiuojamojoje kelio dalyje asfalte esantys įbrėžimai bei kelkraštyje esantys padangų pėdsakai (b. l. 13 – 21).

13Teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr. T-A 3954/2019(01), kuria konstatuota, kad T. Z. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,86 promilės etilo alkoholio (b. l. 43).

14Iš VĮ Regitra informacijos ir transporto priemonės pirkimo – pardavimo ( - ) sutarties, matyti, kad automobilis Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) 2019 m. kovo 20 d. parduotas T. Z., apie sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį 2019 m. kovo 27 d. pranešta VĮ Regitra (b. l. 73, 74).

15VšĮ „Emperkis“ duomenimis, vidutinė transporto priemonės – automobilio Volvo V70, kaina be pridėtinės vertės mokesčio 1 034,00 Eur (b. l. 78).

16Byloje surinktų įrodymų visuma, t. y. įvykio vietos apžiūros protokolas, specialisto išvada ir kiti byloje esantys duomenys patvirtina, kad T. Z. pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, draudžiančius vairuoti kelių transporto priemones neblaiviems asmenims, ir 2019 m. gegužės 13 d. apie 13.14 val., važiavo iš „( - )“, esančio ( - ) , į savo namus, kol ( - )., prie namo Nr. 75, padarė eismo įvykį, apsvaigęs nuo alkoholio, kai jam nustatyta daugiau kaip 1,5 promilės (jo kraujyje buvo nustatytos 2,86 promilės) alkoholio.

17Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamojo T. Z. kaltė padarius BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytą jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką visiškai įrodyta.

18III. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai

19BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.

20Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnyje nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad kaltinimas T. Z. dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo – vairavimo transporto priemonę būnant apsvaigus nuo alkoholio, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, pasitvirtino. Kaltinamasis T. Z. būdamas neblaivus sąmoningai sėdo už vairo ir važiavo nuo savo darbovietės „( - )“, esančio ( - )., į savo namus, kol ( - )., prie namo Nr. 75, padarė eismo įvykį ir buvo pagautas liudytojo, kuris iškvietė policijos pareigūnus. T. Z. kraujyje nustatyta mažiausia 2,86 promilių etilo alkoholio koncentracija. Tai kvalifikuojama kaip Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimų pažeidimas (numato draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviems asmenims). Kaltinamasis tokiu būdu sukėlė realų pavojų tiek savo, tiek kitų eismo dalyvių, kitų asmenų sveikatai, ar jų turto saugumui ir aplinkai. Tokiais veiksmais T. Z. tyčia apsvaigęs nuo alkoholio vairavo transporto priemonę ir tokia veika kvalifikuojama kaip BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikaltimas.

21IV. Bausmės parinkimo ir jos skyrimo motyvai

22Teismas konstatuoja, kad yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymą gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatyta bet kuri bausmė – bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 1 metų, bylos aplinkybės yra aiškios.

23Dėl bausmės

24Teismas konstatuoja, kad T. Z. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi ir jos dydžiu (b. l. 131 – 133,135).

25Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju nuosprendžiu asmeniui, padariusiam nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, apribojant nuteistojo teises ir laisves. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalį, teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes; nusikalstama veika padarytą žalą. Be to, BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tai reiškia, kad, individualizuojant bausmę, ne mažiau svarbu tinkamai įvertinti tiek BK bendrosios dalies nuostatų suteikiamas galimybes teismui skiriant bausmę, tiek ir BK 54 straipsnio 2 dalyje numatytas aplinkybes.

26Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas (BK 11 straipsnio 3 dalis).

27T. Z. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). BK 60 straipsnyje numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

28Teismas taip pat atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius T. Z. – neteistas (b. l. 86), eilę kartų baustas administracine tvarka, taip pat ir už tai, kad vairuojant transporto priemonę, įtariant vairavus automobilį esant neblaiviam, vengė pasitikrinti blaivumą (b. l. 87 – 101), vykdantis individualią veiklą (b. l. 102), psichiatro įskaitoje neįrašytas (b. l. 104). Šios aplinkybės neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį. Nors kaltinamajam jau kartą buvo paskirta bauda už tai, kad įtariant, jog neblaivus vairavo transporto priemonę vengė pasitikrinti blaivumą, tačiau tai nesulaikė nuo pažeidimų, jis tinkamų išvadų iš nubaudimo nepadarė ir vairavo neblaivus. Tai rodo, kad už teisės pažeidimus paskirtos bausmės nepasiekė visų joms keliamų tikslų, neatgrasė kaltinamojo nuo pažeidimų darymo. Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamą veiką paskyrus įstatymo sankcijoje numatytą ir prokurorės siūlomą bausmės rūšį – baudą.

29BK 641 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs kaltas bei baudžiamąją bylą pabaigus teismo baudžiamuoju įsakymu, nuteistajam skiriama bausmė, kuri tuo pačiu teismo baudžiamuoju įsakymu sumažinama vienu trečdaliu. Teismas atsižvelgęs į šią įstatymo normą, taip pat į tai, jog T. Z. savo kaltę pripažino ir byla išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą, daro išvadą, kad kaltinamajam skiriama bausmė mažintina vienu trečdaliu.

30Į paskirtą bausmę įskaitomas T. Z. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2019 m. gegužės 13 d. 13.30 val. iki 2019 m. gegužės 15 d. 11.00 val. (viena para), vieną laikino sulaikymo parą prilyginant 2 MGL (100 eurų) dydžio baudai (b. l. 105 – 107, 108).

31Dėl teisės vairuoti transporto priemones

32Baudžiamuoju įsakymu prokurorė prašo skirti kaltinamajam baudžiamojo poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 2 (dvejiems ) metams.

33BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 68 straipsnyje nurodyta, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, žvejoti ir pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. BK 68 straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą teismui visais atvejais, kai padaromas BK 281 straipsnyje numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise (ar ją įgyti) taikymo klausimą tiek skiriant bausmę, tiek atleidžiant kaltininką nuo baudžiamosios atsakomybės ar atidedant paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą. Pagal susiformavusią teismų praktiką uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones paprastai skiriamas nustačius, kad kaltininkas sistemingai pažeidinėja KET ar BK 281 straipsnyje numatytą nusikaltimą padarė šiurkščiai pažeidęs KET ar būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-20/2011, 2K-103/2010, 2K-353/2009, 2K-366/2008). Svarbia aplinkybe sprendžiant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo klausimą gali būti pripažintas ankstesnis kaltininko administracinis baustumas už KET pažeidimus (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-366/2008, 2K-135/2008, 2K-13/2008, Nr. 2K-103/2010, 2K-431/2013, 2K-401/2014). Įstatymas numato, kad teismas uždraudžia naudotis specialiomis teisėmis nuo vienerių iki trejų metų. Baudžiamojo poveikio priemonės laiko nustatymas yra baudžiamojo poveikio priemonės, o kartu kaltininkui skiriamos bausmės, individualizavimo proceso sudėtinė dalis. Nustatant baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo laiką, atsižvelgtina ne tik į objektyviai dėl veikos kilusius padarinius, bet į visumą aplinkybių, apibūdinančių eismo įvykį, jo kilimo priežastis ir mechanizmą, kaltės laipsnį ir kaltininko asmenybę. Kaltinamasis T. Z. anksčiau neteistas, tačiau ne kartą baustas administracine tvarka, tame tarpe ir už vengimą tikrintis blaivumą, kai įtariama, jog vairavo transporto priemonę neblaivus. Nors šios bylos KET pažeidimai nesukėlė sunkių padarinių, tačiau KET pažeidimai laikytini šiurkščiais, nes padaryti neblaivaus asmens, kai jam nustatytas sunkus girtumas (2,86 promilės), jis vairuodamas neblaivus sukėlė eismo įvykį, kurio metu žmogui nežymiai sutrikdyta sveikata. Veika padaryta tyčine kaltės forma, veika priskiriama nesunkiems nusikaltimams. Skiriant baudžiamojo poveikio priemonę, atsižvelgtina ir į kaltininko asmenybę, į eismo įvykių sukėlimą, į tai, kad kaltinamasis vykdo individualią.

34Nagrinėjamu atveju iš administracinių nusižengimų išrašo (b. l. 87 – 101) matyti, kad 2019 m. balandžio 10 d. nutarimu T. Z. paskirta administracinio poveikio priemonė - teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 2 metams. Nors kaltinamajam šiuo metu teisė vairuoti transporto priemonės yra atimta, uždraudimas naudotis specialia teise vairuoti vieneriems metams ar ilgesniam laikui turi savarankišką teisinę reikšmę, nes tokiu atveju, jis neturės galimybės nustatytu laikotarpiu šios teisės įgyti. Atsižvelgiant į padaryto nusikalstamo aplinkybes, įvertinus kaltinamojo T. Z. padaryto nusikaltimo pobūdį, jam nustatytą neblaivumo laipsnį, nenukrypstant nuo kasacinės instancijos teismo formuojamos praktikos, teismas sprendžia, kad kaltinamajam kartu su bausme tikslinga skirti baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 2 metams (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-128/2008, Nr. 2K-103/2010, Nr. 2K-431/2013, Nr. 2K-401/2014, Nr. 2K-418-222/2016 ir kt.).

35Kaip matyti iš bylos duomenų, 2019 m. gegužės 14 d. nutarimu kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – specialiosios teisės sustabdymas (b. l. 124 – 125). Nors specialiosios teisės sustabdymas šiuo atveju buvo tik kardomoji priemonė, vertinant faktiškai kaltinamojo patirtus suvaržymus, matyti, jog galimybės vairuoti transporto priemonę jis neteko iš karto po to, kai jam nutarimu buvo paskirta kardomoji priemonė (nuo 2019 m. gegužės 14 d.), t. y. asmeniui buvo taikomi tokio paties pobūdžio ir griežtumo apribojimai (visiškas apribojimas naudotis teise vairuoti transporto priemones), kokie yra taikomi ir paskyrus baudžiamojo poveikio priemonę – uždraudimą naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones. Todėl šiuo atveju baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai asmeniui buvo realiai atimta galimybė vairuoti transporto priemonę, t. y. nuo 2019 m. gegužės 14 d. (BK 67 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 1 punktas, 3 dalis, 68 straipsnis).

36Dėl transporto priemonės konfiskavimo

37BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo turinį sudaro priverstinis, neatlygintinas iš nusikalstamos veikos gauto, darant nusikalstamą veiką panaudoto ar nusikalstamai veikai daryti suteikto turto paėmimas valstybės nuosavybėn. Konstitucinėje jurisprudencijoje akcentuojami prevenciniai nusikalstamos veikos įrankių, priemonių bei rezultato konfiskavimo tikslai – kai asmuo nuosavybės teise priklausantį turtą panaudoja nusikaltimui padaryti, jam turi būti nustatytos teisinės priemonės panaudoto turto atžvilgiu. Jeigu to nebūtų, kaltininkas, atlikęs bausmę (ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės), turimą turtą galėtų vėl panaudoti nusikaltimams daryti. Kartu pažymėtina, kad nusikalstamai veikai daryti naudojamo, kaltininkui nuosavybės teise priklausančio, turto konfiskavimas neišvengiamai riboja nuosavybės teisę, todėl turi ir nubaudimo elementų. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad konstituciniai teisingumo, teisinės valstybės principai suponuoja, jog už teisės pažeidimus valstybės nustatomos poveikio priemonės būtų proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui, atitiktų siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus, o tarp siekiamo tikslo nubausti teisės pažeidėjus ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją bei pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti būtų teisinga pusiausvyra (proporcingumas). Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros (išskyrus BK 72 straipsnio 4 dalį), jis privalomai skiriamas visais atvejais, nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos jo taikymo sąlygos.

38Nagrinėjamoje byloje automobilis Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas YV1LW7202W2437912, buvo panaudotas kaltinamajam T. Z. darant nusikalstamą veiką, numatytą BK 2811 straipsnio 1 dalyje. Taigi automobilis Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) pripažįstamas nusikaltimo padarymo priemone. Automobilis Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) pagal automobilio pirkimo – pardavimo sutartį priklauso T. Z. (b. l. 74), apie automobilio perleidimą T. Z. pranešta VĮ Regitra (b. l. 79). Šias aplinkybes patvirtino ir pats kaltinamasis. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis yra minėto automobilio savininkas, automobilis, kuris perduotas saugoti kaltinamajam (b. l. 66 – 67), kaip BK uždraustos nusikalstamos veikos priemonė, konfiskuojamas (žr. kasacinė nutartis Nr. 2K-205-628/2018).

39V. Kiti proceso klausimai

40Bylos duomenimis matyti, jog 2019 m. gegužės 14 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros nutarimu skirti laikiną nuosavybės teisės apribojimą iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. laikinai apribota nuosavybės teisė į automobilį Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) (b. l. 66 – 67). Vadovaujantis BPK 151 straipsnio 8 dalimi, laikinas nuosavybės teisės apribojimas paliekamas iki baudžiamojo įsakymo įvykdymo (automobilio konfiskavimo).

41Kaltinamajam T. Z., vadovaujantis BPK 119 straipsniu bei 139 straipsnio 3 dalimi iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios paliekamos kardomosios priemonės – specialiosios teisės sustabdymas, dokumentų paėmimas (paimtas vairuotojo pažymėjimas Nr. R0908304) ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 122 – 123, 124 – 125, 128 – 129).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

43T. Z. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 2811 straipsnio 1 dalyje, ir skirti jam 75 (septyniasdešimt penkių) MGL (3 750,00 Eur (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt eurų)) baudą.

44Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, sumažinti paskirtą bausmę vienu trečdaliu ir T. Z. paskirti galutinę 50 (penkiasdešimt) MGL (2 500,00 Eur (dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų)) baudą.

45Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais, įskaityti į paskirtą bausmę T. Z. laikinojo sulaikymo laiką nuo 2019 m. gegužės 13 d. 13.30 val. iki 2019 m. gegužės 15 d. 11.00 val. (viena para), vieną laikinajame sulaikyme išbūtą parą prilyginant 2 MGL (100,00 eurų) dydžio baudai.

46Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 68 straipsniu, paskirti T. Z. baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejiems) metams, terminą skaičiuojant nuo kardomosios priemonės – specialiosios teisės sustabdymo dienos, t. y. 2019 m. gegužės 14 d.

47Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, konfiskuoti T. Z. priklausantį automobilį Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas YV1LW7202W2437912, saugomą T. Z..

48Palikti galioti T. Z. paskirtas kardomąsias priemones – specialiosios teisės sustabdymą, dokumento paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

49Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduoti T. Z. vairuotojo pažymėjimą (Nr. R0908304) kartu su baudžiamuoju įsakymu VĮ Regitra.

50Palikti galioti automobiliui Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) taikytą laikiną nuosavybės teisių apribojimą iki baudžiamojo įsakymo įvykdymo (automobilio konfiskavimo).

51Informuoti kaltinamąjį T. Z. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.

52Įteikti kaltinamajam Tomui ZAutrai teismo baudžiamojo įsakymo nuorašus, išsiunčiant juos registruotu laišku.

53Išsiųsti įsiteisėjusį baudžiamojo įsakymo nuorašą turto arešto aktų registro tvarkytojui.

54Išaiškinti kaltinamajam T. Z., kad:

55Baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

56Nesutikdami su bausmės skyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

57Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios.

58Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

59Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

60Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. I. Nusikalstamos veikos aplinkybės... 5. T. Z. 2019 m. gegužės 13 d. apie 13.14 val., ( - ), prie namo Nr. 75,... 6. II. Įrodymai ir jų vertinimo motyvai... 7. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis T. Z. visiškai prisipažino... 8. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką be jo... 9. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas V. K. parodė, kad jis yra ( - ).... 10. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos... 11. 2019 m. birželio 4 d. prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas dalyje dėl... 12. Apžiūros protokolu su nuotraukomis, apžiūrėta ir užfiksuota įvykio... 13. Teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijos specialisto išvada Nr.... 14. Iš VĮ Regitra informacijos ir transporto priemonės pirkimo – pardavimo ( -... 15. VšĮ „Emperkis“ duomenimis, vidutinė transporto priemonės –... 16. Byloje surinktų įrodymų visuma, t. y. įvykio vietos apžiūros protokolas,... 17. Teismas, įvertinęs baudžiamojoje byloje surinktus įrodymus, konstatuoja,... 18. III. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai... 19. BK 2811 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tas, kas vairavo motorinę transporto... 20. Ištyręs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus ir įvertinęs juos... 21. IV. Bausmės parinkimo ir jos skyrimo motyvai... 22. Teismas konstatuoja, kad yra Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 23. Dėl bausmės... 24. Teismas konstatuoja, kad T. Z. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą... 25. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo apkaltinamuoju... 26. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 27. T. Z. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs... 28. Teismas taip pat atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius... 29. BK 641 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kai asmuo prisipažįsta esąs... 30. Į paskirtą bausmę įskaitomas T. Z. laikinojo sulaikymo laikas nuo 2019 m.... 31. Dėl teisės vairuoti transporto priemones... 32. Baudžiamuoju įsakymu prokurorė prašo skirti kaltinamajam baudžiamojo... 33. BK 67 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad baudžiamojo poveikio priemonės turi... 34. Nagrinėjamu atveju iš administracinių nusižengimų išrašo (b. l. 87 –... 35. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2019 m. gegužės 14 d. nutarimu kaltinamajam... 36. Dėl transporto priemonės konfiskavimo ... 37. BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio... 38. Nagrinėjamoje byloje automobilis Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas... 39. V. Kiti proceso klausimai... 40. Bylos duomenimis matyti, jog 2019 m. gegužės 14 d. Kauno apygardos... 41. Kaltinamajam T. Z., vadovaujantis BPK 119 straipsniu bei 139 straipsnio 3... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 43. T. Z. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 44. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 45. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65, 66 straipsniais,... 46. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies... 47. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu,... 48. Palikti galioti T. Z. paskirtas kardomąsias priemones – specialiosios... 49. Baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, perduoti T. Z. vairuotojo pažymėjimą... 50. Palikti galioti automobiliui Volvo V70, valstybinis Nr. ( - ) taikytą laikiną... 51. Informuoti kaltinamąjį T. Z. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.... 52. Įteikti kaltinamajam Tomui ZAutrai teismo baudžiamojo įsakymo nuorašus,... 53. Išsiųsti įsiteisėjusį baudžiamojo įsakymo nuorašą turto arešto aktų... 54. Išaiškinti kaltinamajam T. Z., kad:... 55. Baudžiamuoju įsakymu paskirta bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo... 56. Nesutikdami su bausmės skyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika... 57. Kaltinamajam pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja... 58. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali... 59. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą... 60. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....