Byla 2A-747/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. M. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-440-212/2011 pagal ieškovo bankrutuojantčios uždarosios akcinės bendrovės „Vilkablauzdės lentpjūvė“ ieškinį atsakovams A. U. , R. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. U. , R. M. ir prašė solidariai priteisti iš atsakovų 389 198 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Panevėžio apygardos teismo 2010 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovui iškelta bankroto byla. Atsakovai yra buvę bendrovės vadovai, R. M. buvo akcininkas ir vadovas nuo 2003 m. rugpjūčio 20 d. iki 2009 m. liepos 12 d., o A. U. – nuo 2009 m. liepos 13 d. iki bankroto bylos iškėlimo 2010 m. sausio 15 d. Įmonės dokumentai ir turtas ieškovo administratoriui neperduoti. Pagal paskutinį pateiktą balansą, 2008 m. rugsėjo 1 d. bendrovė turėjo 389 198 Lt turto ir pinigų, todėl šią sumą ieškovas ir prašė priteisti iš atsakovų.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš R. M. 389 198 Lt žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų nuo šios sumos už laiką nuo bylos iškėlimo teisme 2010 m. lapkričio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ įsiteisėjo 2010 m. sausio 26 d., įmonės turtas ir dokumentai perduoti nebuvo. Administratorius 2010 m. rugpjūčio 9 d. kreipėsi į atsakovą R. M. , prašydamas perduoti turtą už 389 198 Lt sumą pagal 2007 m. gruodžio 31 d. balansą, nes tai paskutinis oficialiai perduotas VMI ir viešai paskelbtas balansas, tačiau atsakovas į šį prašymą neatsakė. Teismas nustatė, kad 2009 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi R. M. pardavė jam priklausančias 60 paprastų vardinių akcijų A. U. už 1 Lt. Tą pačią dieną buvo pasirašytas dokumentų, kasos bei antspaudo priėmimo-perdavimo aktas, tačiau bendrovės turtas perduotas nebuvo. Nors atsakovas teigia, kad pardavė A. U. ir kito akcininko akcijas, tokių duomenų teismui nepateikė, nors buvo įpareigotas tai padaryti. Teismas taip pat nustatė, kad R. M. panašiomis aplinkybėmis yra pardavęs UAB ,,Magris“ akcijas. Šios bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo ir dokumentų perdavimo aplinkybės nustatytos baudžiamojoje byloje. Iš teismo 2009 m. rugsėjo 9 d. baudžiamojo įsakymo matyti, kad akcijų pirkėjas R. P. pripažintas kaltu pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, t. y. už dokumentų suklastojimą ir suklastotų dokumentų laikymą. Bendrovės akcijos parduotos per tarpininką, UAB ,,Finansinių sprendimų grupė“, o jos vadovas paaiškino, kad UAB „Magris“ vadovas R. M. pardavė įmonės akcijas dėl skolų. Konstatuota, nors dokumentų, kasos bei antspaudo priėmimo-perdavimo aktas buvo surašytas ir pasirašytas, realiai sandoris neįvyko, akcijų R. P. nepirko, įmonės dokumentai neperduoti. Teismas sprendė, kad yra pagrindas manyti, kad analogiškai buvo parduotos ir UAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ akcijos. Tokią išvadą teismas darė atsižvelgdamas į tai, kad bendrovė nekilnojamojo turto neturėjo, jos vardu registruotas vienas automobilis, kurio buvimo vieta nežinoma, iš paskutinio viešas paskelbto įmonės balanso matyti, kad 2007 m. gruodžio 31 d. deklaruota, jog įmonė turi turto už 389 198 Lt, o įsipareigojimų suma siekia 117 282 Lt. Liudytoja apklausta įmonės buhalterė A. V. paaiškino, kad buhaltere dirbo nuo 2006 m. spalio mėnesio iki 2009 m. liepos 3 d., t. y. iki akcijų pardavimo. Teigia, kad už 2008 metus taip pat sudarė balansą ir tais metais atsargų buvo jau mažiau, skolų daugiau, įmonės veikla buvo nuostolinga, konkrečių skaičių nepamena, balanso už 2009 metų I pusmetį ji nesudarė. Teismas sprendė, kad visos šios aplinkybės rodo, kad įmonė 2009 metų pradžioje buvo nemoki. Ta aplinkybė, kad atsakovas R. M. savo akcijas pardavė už 1 Lt, leidžia daryti išvadą, kad taip jis siekė išvengti bankroto ir skolų mokėjimo. Naujoji įmonės savininkė ir vadovė A. U. nuo 2009 m. liepos 1 d. (akcijų įgijimo dienos) nevykdė jokios veiklos ir neketino to daryti. Šią išvadą teismas daro atsižvelgdamas į jos elgesį: prašydama panaikinti teismo jai paskirtą baudą, nurodė, kad 2009 m. liepos 15 d. akcijas pardavė kitam asmeniui ir pateikė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir dokumentų, kasos bei antspaudo priėmimo-perdavimo aktą (civ. byla Nr. B2-185-212/2011, b. l. 76-82). Teismas šiuos dokumentus laikė niekiniais, nes jie neatitiko ABĮ 46 straipsnio 3, 4 dalių reikalavimų. Teismas pažymėjo, kad kitų dokumentų A. U. nepateikė, jos pačios jokiais būdais surasti nepavyko. Teismas konstatavo, kad bankroto byloje patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 174 025,72 Lt sumai, tačiau tai nėra galutinė įmonės kreditinių reikalavimų suma nes teismui įmonės dokumentai nepateikti, administratoriui finansinės atskaitomybės dokumentai ir turtas neperduoti. Atsižvelgdamas į tai, kad akcijų pardavimas buvo tik formalus ir atsakovė A. U. jokios veiklos nuo 2009 m. liepos 1 d. nevykdė, teismas padarė išvada, kad skolos kreditoriams susidarė dar iki 2009 m. liepos 1 d., t. y. tada, kai įmonei vadovavo atsakovas R. M. . Teismas sprendė, kad nesant kitų duomenų apie įmonės finansinę padėtį ir turėtą turtą, konstatuotina, kad įmonė turėjo turto už 389 198 Lt. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu, t. y. juridinio asmens valdymo organu ir akcininku, iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakingas už įmonės turtą, jo išsaugojimą, nes A. U. turtas neperduotas. Teismas pažymėjo, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda tik esant visoms civilinės atsakomybės sąlygoms: žalai (nuostoliams); neteisėtiems veiksmams; priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; už žalą atsakingo asmens kaltei. Teismas pažymėjo, kad atsakovo civilinės atsakomybės sąlyga - kaltė - yra preziumuojama (CK 6.248 str.), todėl siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, jis turėjo įrodyti, kad balanse įrašytas 389 198 Lt turtas neprarastas, perduotas, parduotas, tinkamai panaudotas ir pan., t. y. dėl šio turto nebuvimo jo kaltės nėra. Be to, Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi(kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipia į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Už šios pareigos nevykdymą vadovas privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismas nagrinėjamu atveju konstatavo tik atsakovo R. M. (bendrovės vadovo) kaltę, nes siekdamas išvengti atsakomybės kreditoriams, tik jis atliko neteisėtus veiksmus, naujai akcininkei ir vadovei A. U. bendrovės apskaityto turto neperdavė, o perdavimo akto 5.53 punktą teismas laikė niekiniu, nes jo nepatvirtina jokie dokumentai, nėra šio turto aprašo, įvertinimo, nėra balanso akcijų pardavimo dienai. Teismas sprendė, kad atsakovas, parduodamas akcijas iš esmės pardavė tik įmonės skolas ir tai nulėmė akcijų pardavimo kainą (1 Lt). Atsakovas nepateikė jo kaltę paneigiančių įrodymų. Teismas pažymėjo, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės rodo, kad akcijų pirkimo-pardavimo sandoris buvo sudarytas siekiant išvengti atsakovo R. M. atsakomybės. Toks sandoris yra niekinis (fiktyvus) dėl sandorio šalių valios ydingumo, nes jame išreikšta valia nėra tikra ir neatitinka tikrųjų sandorio šalių ketinimų.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

5Atsakovas R. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. BUAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ direktoriumi apeliantas buvo nuo 2003 m. rugpjūčio 20 d. iki 2009 m. liepos 12 d., nuo 2009 m. liepos 13 įmonės direktorės pareigas ėjo A. U. . Šie duomenys yra įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, nėra nuginčyti, todėl teisingi. Vadovės pareigas A. U. ėjo nuo 2009 m. liepos 13 d., tuo tarpu bankroto byla įmonei buvo iškelta 2010 m. sausio 15 d. Kas vyko bendrovėje per šį pusmetį, apeliantui nežinoma. Kol bankrutavusiai bendrovei vadovavo apeliantas, bendrovė veikė pelningai. Pasirašius akcijų pirkimo-pardavimo sutartį apeliantas perdavė A. U. visus įmonės dokumentus bei įmonės turtą.
  2. Teismas, spręsdamas, kad akcijos buvo perleistos fiktyviai, nepateikė jokio objektyvių ir neginčytinų įrodymų, pagrindžiančių šią teismo poziciją. Sudaryta akcijų pirkimo pardavimo sutartis yra galiojanti, ji nėra nuginčyta įstatymo nustatyta tvarka.
  3. Teismo minėtos baudžiamosios bylos medžiaga neturi jokios prejudicinės galios nagrinėjant šią civilinę bylą. 2009 m. rugsėjo 9 d. baudžiamajame įsakyme nustatytos faktinės aplinkybės yra susijusios su kitais asmenims bei nuturi jokios sąsajos su šios civilinės bylos nagrinėjimu.
  4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad A. U. turtas nebuvo perduotas, nes nenurodė jokių tokios išvados pagrindų. Pabrėžtina, kad priėmimo perdavimo aktas atitiko visus įstatymo reikalavimus, be to, A. U. būdama bankrutavusios įmonės direktore daugiau negu pusę metų nė karto nebuvo pareiškusi pretenzijų, jog jai neperduotas įmonės turtas.
  5. Teismas visiškai nepagrįstai nurodė, kad apelianto civilinės atsakomybės sąlyga - kaltė - yra preziumuojama. Vadovaujantis CK 6.248 straipsniu, yra preziumuojama skolininko kaltė. Vertinant tą aplinkybę, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, bendrovės direktorės pareigas ėjo būtent A. U. , darytina išvada, kad jos kaltė galėjo būti preziumuojama. Būtent A. U. būdama bendrovės direktore turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą BUAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad viešame registre nurodyti duomenys gali būti paneigti – tai ir buvo padaryta skundžiamu sprendimu, konstatavus, kad akcijų perleidimas buvo fiktyvus.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, jo teisiniai argumentai ir išvados

7Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

8CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. CPK įtvirtintai ribotai apeliacijai būdinga tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje tiriama ar pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamai įrodymų savo išvadoms pagrįsti, ar tuos įrodymus tinkamai ištyrė bei įvertino, ar nepažeidė įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas nėra proceso pirmojoje instancijoje pakartojimas iš naujo, tai - pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 29 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-607/2007, 2005 m. lapkričio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-426/2005).

9Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad neperdavus ieškovo bankroto administratoriui įmonės turto ir dokumentų, tokiais veiksmais ieškovui buvo padaryta žala (CK 2.87 str. 7 d.), tačiau kartu pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas ne visai tiksliai įvertino nagrinėjamą atvejį paskirstydamas atsakovų atsakomybę, todėl yra pagrindas skundžiamą teismo sprendimą pakeisti.

10Faktinės bylos aplinkybės

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2010 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovui iškėlė bankroto bylą ir įpareigojo UAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ vadovą per 15 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, perduoti teismo paskirtam administratoriui bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis bei visus dokumentus, tačiau įmonės turtas ir dokumentai administratoriui perduoti nebuvo. Paskutinis oficialiai VMI perduotas ir viešai paskelbtas UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansas buvo sudarytas 2007 m. gruodžio 31 d. duomenimis. Pagal jį įmonė turi turto už 389 198 Lt, o įsipareigojimų suma siekia 117 282 Lt (9 b. l.). Vėlesnių balansų į bylą nėra pateikta. Iš pateiktų į bylą dokumentų taip pat matyti, kad 2009 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi R. M. pardavė jam priklausančias UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ 60 paprastų vardinių akcijų (60 proc. visų įmonės akcijų) A. U. už 1 Lt; tą pačią dieną buvo pasirašytas dokumentų, kasos bei antspaudo priėmimo-perdavimo aktas. Duomenų, kad buvo perduotas ir bendrovės turtas, byloje nėra.

12Iš LITEKO informacinės sistemos matyti, jog Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartimi, priimtoje UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ bankroto byloje, patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai 220 759,26 Lt sumai.

13Dėl atsakovų atsakomybės paskirstymo

14Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad už ieškovui padarytą žalą yra atsakingas tik atsakovas R. M. , nes parduodant UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ akcijas buvo panaudota ta pati akcijų pardavimo schema, kokia buvo nustatyta Vilniaus m. 2 apylinkės teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-753-369/2009 tiriant UAB „Magris“, kurios akcininku buvo R. M. , akcijų pirkimą-pardavimą ir dokumentų perdavimą. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog tarp atsakovų 2009 m. liepos 1 d. sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis yra galiojanti, ji nėra nuginčyta įstatymo nustatyta tvarka, o pirmosios instancijos teismo sprendime minėtos baudžiamosios bylos medžiaga neturi jokios prejudicinės galios nagrinėjant šią civilinę bylą; 2009 m. rugsėjo 9 d. baudžiamajame įsakyme nustatytos faktinės aplinkybės yra susijusios su kitais asmenims ir nesusijusi su šioje civilinėje byloje nagrinėjamomis faktinėmis aplinkybėmis. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, remdamasis vien baudžiamąja byla Nr. 1-753-369/2009 neturėjo pagrindo konstatuoti nagrinėjamoje byloje aktualios akcijų pirkimo-pardavimo sutarties fiktyvumo (CPK 185 str.).

15Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010). Be to, įmonės vadovas privalo būti lojalus, tinkamai organizuoti įmonės kasdienę veiklą, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (ABĮ 19 str. 8 d., 37 str. 12 d.; CK 2.82 str. 3 d., 2.87 str. 1-3 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Akcinė bendrovė privalo veikti, atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, tarp jų ir kreditorių, interesus, o įmonės padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. bendrovei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti, todėl bendrovės vadovo fiduciarinė pareiga tokiu atveju pripažįstama ne tik akcininkų, bet ir kreditorių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

16Pažymėtina, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 21 dalį, ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą yra ūkinė operacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos dokumentais, o už apskaitos organizavimą pagal įstatymo reikalavimus ir apskaitos dokumentų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas (BAĮ 12 str. 1 d., 21 str.).

17Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį (CK 6.246 – 6.249 str.), o, nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

18Pažymėtina, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvio atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 2.50 str. 3 d., 6.245 str. 5 d.), o bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai (CK 6.279 str. 1 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra pagrindas spręsti, jog dalį žalos atsakovai padarė bendrai, todėl ji turi būti atlyginama solidariai, o kita dalis turi būti atlyginama subsidiariai. Bylos medžiaga įrodo, kad atsakovai įmonės direktoriais buvo skirtingais laikotarpiais, t. y. R. M. įmonės direktoriumi buvo nuo 2003 m. rugpjūčio 20 d. iki 2009 m. liepos 1 d., o A. U. - nuo 2009 m. liepos 1 d. (10 b. l.). Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad, kaip minėta, atsakovas R. M. , po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, 2009 m. liepos 1 d. aktu, kaip buvęs ieškovo įmonės direktorius, perduodamas dokumentus ir antspaudą, jokio turto, taip pat ir pinigų, atsargų, atsakovei A. U. neperdavė, todėl darytina išvada, jog už ieškovo bankroto administratoriui neperduotą turtą ir dėl to atsiradusią žalą yra atsakingas atsakovas R. M. . Kita vertus, 2009 m. liepos 1 d. kasos bei antspaudo priėmimo-perdavimo aktas patvirtina, kad buvęs direktorius R. M. perduoda direktorei A. U. visus dokumentus bei antspaudą, taip pat nurodoma, kad buvo surašyti du vienodos juridinės galios šio akto egzemplioriai (36 b. l.). Šis aktas nėra nuginčytas, todėl daroma išvada, jog už ieškovo bankroto administratoriui neperduotus dokumentus ir dėl to atsiradusią žalą yra atsakinga atsakovė A. U. .

19Dėl A. U. subsidiarios atsakomybės

20Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonės savininkė ir vadovė A. U. nuo akcijų įgijimo dienos (2009 m. liepos 1 d.) nevykdė jokios veiklos ir neketino to daryti. Kadangi, teismo nuomone, akcijų pardavimas buvo tik formalus, o skolos kreditoriams susidarė dar iki 2009 m. liepos 1 d., t. y. tada, kai įmonei vadovavo atsakovas R. M. , teismas sprendė, kad nėra pagrindo žalą priteisti iš atsakovės A. U. .

21Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutikti nėra pagrindo.

22Kaip minėta, 2009 m. liepos 1 d., pasirašius akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, šalių buvo pasirašytas dokumentų, kasos bei antspaudo priėmimo-perdavimo aktas. Šiame akte nurodoma, kad buvęs direktorius R. M. perduoda direktorei A. U. visus dokumentus bei antspaudą, taip pat nurodoma, kad buvo surašyti du vienodos juridinės galios šio akto egzemplioriai (36 b. l.). Iš VĮ Registrų centro pažymos matyti, kad A. U. įmonės direktorės pareigas eina nuo 2009 m. liepos 1 d. (10 b. l.). Teismo posėdžio apeliacinėje instancijoje metu A. U. , kuriai buvo išaiškinta teisė turėti kvalifikuotą atstovą, nurodė, kad parašas ant perdavimo dokumentų yra jos, dokumentus pasirašė, sutarties neginčija. Taip pat nurodė, kad yra baigusi technikumą ir turi specialų vidurinį išsilavinimą. Šios aplinkybės leidžia spręsti, jog atsakovė, pasirašydama akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, turėjo suvokti visas su tuo susijusias teises ir pareigas. Kadangi byloje nėra duomenų, jog atsakovė A. U. būtų perėmusi ieškovo bendrovės turtą, ji, kaip minėta, gali būti atsakinga tik dėl žalos, atsiradusios dėl dokumentų ieškovo bankroto administratoriui nepateikimo. Pagal paskutinį 2007 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansą, ieškovo įmonė turėjo 2 380 Lt per vienerius metus gautinų sumų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nesant įmonės dokumentų, už kurių išsaugojimą ir pateikimą atsakinga A. U. , ieškovo bankroto administratorius neturi galimybės išsiieškoti debitorių skolų, nes nėra aišku, kokie asmenys yra skolininkai ir kokias konkrečias sumas jie skolingi BUAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis, sprendžia, kad minėta 2 380 Lt suma turi būti priteista iš atsakovės A. U. (CK 2.4 str., 2.82 str. 3 d. 2.87 str. 7 d.).

23Dėl R. M. subsidiarios atsakomybės

24Bylos duomenys įrodo, kad, kaip minėta, atsakovas R. M. po akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo, 2009 m. liepos 1 d. aktu perduodamas dokumentus ir antspaudą A. U. , jokio turto, taip pat ir pinigų, atsakovei A. U. neperdavė. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl daroma išvada, jog už ieškovo bankroto administratoriui neperduotą turtą (jo identifikavimui nėra būtinų atsakovei A. U. perduotų dokumentų) ir dėl to už atsiradusią žalą yra atsakingas atsakovas R. M. .

25Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansą, ieškovo įmonė turėjo 258 202 Lt trumpalaikio turto, kurį sudarė 250 041 Lt vertės atsargos, išankstiniai apmokėjimai, 2 380 Lt per vienerius metus gautinos sumos, 5 781 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai. Kadangi dėl per vienerius metus gautinų sumų jau pasisakyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl 255 822 Lt dydžio (258 202 - 2 380) žalos atsakingas atsakovas R. M. , nes byloje nėra duomenų, jog dėl šio turto dingimo yra kalti kiti asmenys. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo visiškai atlyginti padarytą žalą juridiniam asmeniui, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 str. 7 d.). Minėta 255 822 Lt suma priteistina iš atsakovo R. M. .

26Dėl žalos dydžio

27Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansą, ieškovo įmonė turėjo 389 198 Lt turto (130 996 Lt ilgalaikio turto ir 258 202 Lt trumpalaikio turto). Atkreiptinas dėmesys, kad atsakomybė už 2008 m. finansinės atskaitomybės nesudarymą ir nepateikimą VMĮ tenka iki 2009 m. liepos 1 d. UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ ėjusiam direktoriaus pareigas atsakovui R. M. , todėl aplinkybė, jog 2007 m. balanso duomenys nėra tikslūs, negali būti vertinami atsakovo R. M. naudai. Šios faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad minėtame 2007 m. balanse užfiksuotas įmonės turtas (jo vertė) gali būti priteistas iš atsakovo R. M. , tačiau atsakovė A. U. , perėmusi visus įmonės dokumentus ir daugiau nei pusę metų (iki bankroto bylos iškėlimo) nesiėmusi jokių veiksmų dokumentuose užfiksuotam turtui rasti, jį išsaugoti, taip pat solidariai atsakinga už šio turto praradimą: tapusi bendrovės savininke ir perėmusi bendrovės finansinius dokumentus, kuriuose buvo nurodytas ir bendrovės turtas, ji privalėjo nedelsiant pasidomėti tuo turtu, jo būkle ir imtis priemonių jį išsaugoti, o nustačius, kad turtas prarastas, nedelsiant veikti ir siekti, kad jis (turtas) būtų surastas ir grąžintas bendrovei.

28Byloje esančiais dokumentais ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad į minėtame balanse užfiksuotą 130 996 Lt vertės įmonės ilgalaikį turtą įtraukta medienos džiovykla, medžio pjovimo staklės ir automobilis VW Transporter v/n ARH 090. Duomenų, jog ieškovo įmonė turėjo kito ilgalaikio turto, byloje nėra (CPK 178 str.).

29Pasisakydama dėl medienos džiovyklos, teisėjų kolegija pažymi, kad šį turtą UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ už 122 881,39 Lt (+ PVM) ketino įsigyti nuosavybės teise 2005 m. liepos 25 d. lizingo sutarties Nr. 2005/07-T112, sudarytos su UAB ,,NORD/LB lizingas“, pagrindu. Kadangi UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ tinkamai nevykdė sutarties sąlygų (pradelsė eilinius lizingo mokėjimus), AB DnB NORD bankas 2009 m. rugsėjo 3 d. pranešimu lizingo sutartį vienašališkai nutraukė, įpareigojo UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ grąžinti turtą – medienos džiovyklą. Ginčo dėl to, jog šis turtas perduotas bankui – byloje nėra. Byloje taip pat nėra dokumentų, patvirtinančių, kokia verte šis turtas buvo įtrauktas į UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansą, tačiau liudytoja A. V. , kuri iki 2009 m. liepos 1 d. dirbo UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ buhaltere, 2012 m. balandžio 23 d. teismo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu parodė, jog į balansą įtrauktos medienos džiovyklos vertė galėjo būti 70 000 Lt. Iš esmės su tokiais teiginiais sutiko ir ieškovo atstovas, pažymėdamas, kad negalėjo tikslinti ieškinio šioje dalyje, nes neturėjo tai patvirtinančių dokumentų. Atsakovai kitokios į balansą įtrauktos džiovyklos vertės neįrodinėjo (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad yra pagrindas sumažinti prašomą priteisti balansinio turto vertę medienos džiovyklos, grąžintos lizingo davėjui AB DnB NORD bankui, kaina - 70 000 Lt (130 996 – 70 000 = 60 996). Priešingas sprendimas – įpareigojimas atlyginti už realiai nesantį turtą, prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.).

30Byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus civilinio proceso kodekse numatytas išimtis (CPK 185 str.). Priimdamas sprendimą, teismas įvertina įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas konkrečioje byloje ir ar ieškinys yra tenkintinas (CPK 265 str. 1 d.). Įvertinęs įrodymų visumą, teismas padaro išvadą, ar aplinkybės, kuriomis buvo grindžiami šalių reikalavimai ir atsikirtimai, laikytinos nustatytomis. Nors nagrinėjamu atveju pareikšdamas ieškinį dėl žalos, padarytos atsakovų neteisėtu neveikimu, tinkamai neįvykdžius Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytos pareigos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, atlyginimo ieškovas negalėjo tiksliai nurodyti vienos iš civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - žalos dydžio, tačiau vien dėl šios aplinkybės atmesti ieškinį, kaip pageidauja apeliantas, nėra pagrindo, nes jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas (CK 6.249 str. 1 d.). atsisakydama dėl automobilio VW Transporter v/n ARH 090 (1991 m. gamybos), teisėjų kolegija konstatuoja, kad, kaip matyti iš Utenos apskrities vyriausiojo PK Nusikaltimų tyrimo skyriaus 2012 m. balandžio 6 d. rašto, apie minėto automobilio vagystę Utenos raj. PK pranešimą gavo dar 2005 m. spalio 8 d., tačiau automobilis iki šiol nesurastas, kalti asmenys nenustatyti (114 b. l.). Byloje nėra tikslių duomenų apie automobilio VW Transporter v/n ARH 090 ir medžio pjovimo staklių, užfiksuotų kaip ilgalaikis turtas įmonės 2007 metų balanse, vertę, todėl teismas daro išvadą, kad likusi vertė, atskaičiuos medienos džiovyklos vertę, yra tikroji minėto turto vertė. Atsakovai jos nenuginčijo.

31Dėl solidarios atsakovų atsakomybės

32Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovų bendrovei padarytą žalą solidariai. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas bendrasis principas, kad solidari prievolė nėra preziumuojama, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Ši taisyklė reiškia, kad galioja priešinga dalinės prievolės prezumpcija, jei neįrodyta priešingai. Tačiau minėto straipsnio 3 dalis nustato atvejus, kada skolininkų solidarioji pareiga preziumuojama. Tai, jei prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, atsakovų veiksmus, susijusius su bendrovės turto bei finansinės atskaitomybės dokumentų priėmimu - perdavimu vienas kitam, jų praradimu, sprendžia, kad bendrovės ginčo turtas prarastas abiejų atsakovų (bendrovės vadovų) bendrai padarytais veiksmais (neveikimu), esant tyčiai: atsakovas R. M. privalėjo perduoti turtą, o A. U. - jį patikrinti, tinkamai priimti ir išsaugoti. Atsakovų neveikimą pateisinančių įrodymų nepateiktą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pasikeitus bendrovės savininkams, atsakovai nepatikrino turto, jo neįvertino ir neapskaitė, ignoravo bendrovės turto bei jų apskaitos dokumentų perdavimo-priėmimo procedūrą, dėl ko bendrovė neteko turto, patyrė turtinę žalą ir neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais. Atsakovai minėtais bendrais nesąžiningais veiksmais sąmoningai leido atsirasti žalai, todėl 60 996 Lt privalo atlyginti bendrovei solidariai (CK 6. 279 str. 1 d., CPK 178, 185 str.).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Pirmosios instancijos teisme priteistos bylinėjimosi išlaidos neskundžiamos, o apeliacinės in stacijos teisme prašymų jas priteisti nepateikta.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

36Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

37,,Ieškinį patenkinti iš dalies.

38Priteisti iš atsakovų R. M. ( - ) ir A. U. ( - ) solidariai ieškovui bankrutavusiai UAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ (įm. k. 184293955) 60 996 Lt (šešiasdešimt tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt šešis litus) žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (60 996 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2010 m. lapkričio 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

39Priteisti iš R. M. ( - ) 255 822 Lt (du šimtus penkiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt du litus) ieškovui bankrutavusiai UAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ (įm. k. 184293955) žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą (255 822 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2010 m. lapkričio 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 624,95 Lt (šešis šimtus dvidešimt keturis litus 95 centus) bylinėjimosi išlaidų, 6 000 Lt (šešis tūkstančius litų) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

40Priteisti iš A. U. ( - ) ieškovui bankrutavusiai UAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ (įm. k. 184293955) 2 380 Lt (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt litų) žalai atlyginti, 5 procentus metinių palūkanų už šią sumą (2 380 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2010 m. lapkričio 10 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

41Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.“

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas BUAB „Vilkablauzdės lentpjūvė“ kreipėsi į teismą su... 4. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. gegužės 30 d. sprendimu ieškinį... 5. Atsakovas R. M. apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą BUAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ prašo... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 8. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 9. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad neperdavus ieškovo... 10. Faktinės bylos aplinkybės... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2010 m. sausio 15... 12. Iš LITEKO informacinės sistemos matyti, jog Panevėžio apygardos teismo 2011... 13. Dėl atsakovų atsakomybės paskirstymo... 14. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad už... 15. Kartu teisėjų kolegija pažymi, kad įmonės administracijos vadovas yra... 16. Pažymėtina, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 21... 17. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę... 18. Pažymėtina, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvio atsakomybė yra subsidiaraus... 19. Dėl A. U. subsidiarios atsakomybės... 20. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įmonės savininkė ir vadovė A.... 21. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutikti nėra pagrindo.... 22. Kaip minėta, 2009 m. liepos 1 d., pasirašius akcijų pirkimo-pardavimo... 23. Dėl R. M. subsidiarios atsakomybės... 24. Bylos duomenys įrodo, kad, kaip minėta, atsakovas R. M. po akcijų... 25. Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansą,... 26. Dėl žalos dydžio ... 27. Pagal 2007 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Vilkablauzdės lentpjūvė“ balansą,... 28. Byloje esančiais dokumentais ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad į... 29. Pasisakydama dėl medienos džiovyklos, teisėjų kolegija pažymi, kad šį... 30. Byloje esančius įrodymus teismas įvertina pagal vidinį savo įsitikimą,... 31. Dėl solidarios atsakovų atsakomybės... 32. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovų bendrovei padarytą žalą... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Pirmosios instancijos teisme priteistos bylinėjimosi išlaidos neskundžiamos,... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. sprendimą pakeisti ir jo... 37. ,,Ieškinį patenkinti iš dalies.... 38. Priteisti iš atsakovų R. M. ( - ) ir A. U. ( - ) solidariai ieškovui... 39. Priteisti iš R. M. ( - ) 255 822 Lt (du šimtus penkiasdešimt penkis... 40. Priteisti iš A. U. ( - ) ieškovui bankrutavusiai UAB „Vilkablauzdės... 41. Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.“...