Byla e2-45-761/2015
Dėl skolos priteisimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėjas Osvaldas Briedis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui T. G., dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 796,80 Eur (2751,20 Lt) skolos, kurią sudaro 362,03 Eur (1250 Lt) paskolos suma, 32,41 Eur (111,91 Lt) palūkanos iki kredito grąžinimo termino, 402,37 Eur (1389,29 Lt) palūkanos po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2015-01-13 viešo paskelbimo būdu, įpareigojant atsakovą per 14 dienų pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovas atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, taip pat nenurodė atsiliepimo nepateikimo priežasčių, todėl priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 6.2, 6.38, 6.59, 6.63, 6.200, 6.205, 6.210, 6.256, 6.258, 6.881 str., 6.889 str.).

5Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad 2012-03-29 šalys nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 837639002, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 289,62 Eur (1000 Lt) sumos kreditą 30 dienų terminui. Atsakovas 2012-04-05 pateikė prašymą papildomai 72,4 Eur (250 Lt) sumai. Tokiu būdu atsakovui ieškovė iš viso paskolino 362,03 Eur (1250 Lt), o atsakovas 2012-04-28 turėjo grąžinti ieškovei 362,03 Eur (1250 Lt) skolą ir 32,41 Eur (111,91 Lt) palūkanas, iš viso 394,44 Eur (1361,91 Lt) sumą. Atsakovas Sutartyje numatyta tvarka ir iki nustatyto termino tinkamai neįvykdė prievolės grąžinti paimto kredito, todėl liko skolingas ieškovei 362,03 Eur (1250 Lt) skolą ir 32,41 Eur (111,91 Lt) palūkanas. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs iš sutarties kylančias prievoles ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos, delspinigių priskaičiavimo, byloje nėra.

6Tarp šalių kredito sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (LR CK 6.1-6.4 str., 6.881 str., 6.886 str.). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str. l d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 str. l d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.59 str.).

7Ieškovė savo pareigą įvykdė tinkamai – suteikė atsakovui nuosavybėn pinigus, o atsakovas įsipareigojo grąžinti tokią pat pinigų sumą. Formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad atsakovas, negrąžindamas gauto kredito dalių sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, iš sutarties kylančių prievolių nevykdė. Laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolių įvykdymo terminus (LR CK 6.63 str. l d. 2 p., 6.205 str.), ir tai laikytina esminiu sutarties pažeidimu. Asmuo, neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovo priteistina 362,03 Eur (1250 Lt) negrąžinto kredito, 32,41 Eur (111,91 Lt) palūkanų iki kredito grąžinimo termino. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 402,37 Eur (1389,29 Lt) palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t. y. 113,69 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos) remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu, 6.874 straipsnio 1 dalimi. Prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

8Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

9Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 113,69 procentų, skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, teigdama, kad palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012-04-29 iki 2012-12-17, iš viso paskaičiuota 402,37 Eur (1389,29 Lt) palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už beveik aštuonis mėnesius paskaičiuota 402,37 Eur (1389,29 Lt) palūkanų suma didesnė už paties kredito sumą yra neprotingai didelė. Esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai už nepilnus aštuonis mėnesius laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį 2012-04-29 iki 2012-12-17, dydis mažintinas per pusę, t. y. iki 201,19 Eur (694,65 Lt).

10CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-12-01, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

11Ieškovei jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, priteistinos iš atsakovo, t.y. ieškovei priteistinos 17,96 Eur (62 Lt) dydžio išlaidos dėl žyminio mokesčio sumokėjimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktai, 93 straipsnio 1, 2 dalys).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 - 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovei UAB „4finance“ iš atsakovo T. G., a. k. ( - ) 362,03 Eur (tris šimtus šešiasdešimt du eurus 3 centus) (1250 Lt) skolą, 32,41 Eur (trisdešimt du eurus 41 centą) (111,91 Lt) palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 201,19 Eur (du šimtus vieną eurą 19 centų) (694,65 Lt) palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 595,63 Eur (2056,59Lt) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-12-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 17,96 Eur (septyniolika eurų 96 centus) (62 Lt) žyminio mokesčio.

15Likusią dalį ieškinio dėl reikalautų sutartinių palūkanų priteisimo atmesti.

16Atsakovas T. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilalės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai