Byla 2-633-769/2014
Dėl mainų sutarties pripažinimo negaliojančia ir ieškovės R. S. priešieškinį dėl 2011-06-06 UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Joanai Runelienei, Dainorai Adomaitytei, Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovei bei trečiojo asmens UAB "Pajūrio administratorių agentūra" atstovei L. K., ieškovės atstovui advokatui Justinui Čobotui, atsakovams R. S., R. Š., atsakovų atstovei advokatei Viktorijai Safošinai, teismo posėdžio metu išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Laimos L. K. ieškinį atsakovams R. S., R. Š., tretiesiems asmenims UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, S. N. (S. N.) dėl mainų sutarties pripažinimo negaliojančia ir ieškovės R. S. priešieškinį dėl 2011-06-06 UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti 2013-08-23 akcijų mainų sutartį Nr. RŠ-01 negaliojančia ir taikyti restituciją. Nurodė, kad 2011-06-06 tarp ieškovės ir atsakovės R. S. buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kuria R. S. perleido L. K. 40 vnt. paprastųjų vardinių UAB "Pajūrio administratorių agentūra" akcijų; R. S. 2011-06-22 kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą su ieškiniu L. K., trečiajam asmeniui UAB "Pajūrio administratorių agentūra" dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo. 2012-06-14 Palangos miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą R. S. ieškinį atmesti. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs apeliacinį R. S. skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo sprendimo nusprendė sprendimo dalį, kuria R. S. ieškinys buvo atmestas, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą: R. S. skundą tenkinti, pripažinti, jog akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta 2011-06-06 tarp R. S. ir Laimos L. K., yra nutraukta; taikyti restituciją ir grąžinti R. S. 40 vnt. paprastųjų vardinių UAB "Pajūrio administratorių agentūra" akcijų. I. L. L. K. dėl minėtos Klaipėdos apygardos teismo nutarties kreipėsi su kasaciniu skundu į Lietuvos Aukščiausiąjį teismą, kuris 2013-08-30 panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-09 nutartį ir paliko galioti 2012-06-14 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą. Iš trečiojo asmens UAB "Pajūrio administratorių agentūra" gauto 2013-08-29 akcininkų sąrašo ieškovė sužinojo, kad R. S. 2013-08-23 sudarė mainų sutartį su R. Š., kuria perleido ne tik 5 vnt. R. S. nuosavybės teise priklausančių UAB "Pajūrio administratorių agentūra" akcijų, bet ir 40 vnt. akcijų, dėl kurių vyko ginčas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme. Ieškovė nurodo, kad ginčijama akcijų mainų sutartimi atsakovė R. S. perleisdama R. Š. ne tik 5 neareštuotas ir jai priklausančias akcijas, bet ir 40 vnt. akcijų, dėl kurių tarp jos ir ieškovės vyko ginčas, elgėsi nesąžiningai, jas perleido norėdama turėti įtaką bendrovės valdymui. Be to, abu atsakovai yra asmenys, turintys teisinį išsilavinimą, todėl sudarydami ginčijamą sutartį turėjo įvertinti aplinkybę, kad po septynių dienų turi būti paskelbta galutinė ir neskundžiama Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis. Ieškovė nurodė, kad atsakovai sudarydami akcijų mainų sutartį išvengė Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47 str. įtvirtintos akcininkų pirmumo teisės įsigyti akcijas ir nepranešė ieškovei, dėl ko sandoris yra akivaizdžiai apsimestinis. Be to, 40 vnt. akcijų 2011-10-06 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo areštuotos, tebėra areštuotos iki šiol ir ginčijama mainų sutartis buvo sudaryta galiojant laikinajam nuosavybės teisių apribojimui. Teigia, kad abu atsakovai sudarydami akcijų mainų sutartį apie areštą ir akcininkų ginčą žinojo, nes R. Š. 2013-08-18 dalyvavo kratoje, prisistatęs UAB "Pajūrio administratorių agentūra" teisininku. Nurodo, kad atsakovas R. Š. nėra ir negali būti laikomas sąžiningu ginčo akcijų įgijėju, nes turėdamas teisinį išsilavinimą ir teisėsaugos institucijų pareigūno darbo patirties prieš įgydamas akcijas galėjo ir turėjo pasidomėti apie UAB "Pajūrio administratorių agentūra" Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomuose registruose. Dėl minėtos mainų sutarties, ieškovė negali įgyvendinti savo, kaip pagrindinės UAB "Pajūrio administratorių agentūra" akcininkės, teisių. I. L. L. K. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, prašydama civilinę bylą dalyje dėl R. S. priešieškinio dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nutraukti, o jei teismas nuspręs nenutraukti – priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-09-30 priėmė sprendimą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, todėl byla yra nutrauktina. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad R. Š. žinojo viską apie akcijas, ginčą, kasaciją, akcijos negalėjo būti perleistos, nes buvo areštuotos, sandorio šalys buvo nesąžiningos; buvo bandymas sužlugdyti įmonę, bendrovę privedė iki bankroto; pagal Įmonių bankroto įstatymą administratorių paskiria teismas, jei darbuotojas išeina iš darbo, atsakomybę toliau „neša“ juridinis asmuo.

3Ieškovės atstovas advokatas prašė ieškinį tenkinti, nes R. S. žinojo apie akcijų areštą- buvo perleistos areštuotos akcijos, R. Š., patvirtino, kad apie areštą taip pat žinojo, sąmoningai priėmė sprendimą dėl akcijų perleidimo, tačiau numatė, kad trečiajam asmeniui pareikalavus pagal sutartį gautus daiktus atiduoti. Priešieškinis tapatus išnagrinėtam Lietuvos Aukščiausiajame teisme ieškiniui, todėl byla dalyje turi būti nutraukta, nes ginčas negalimas, arba priešieškinis atmestas, neįrodžius, kad buvo valios trūkumų. Mainų sutartis buvo apsimestinis, nesąžiningas sandoris,- akcijos areštuotos, byla nagrinėjama Lietuvos Aukščiausiajame teisme; atsakovė R. S., sudarydama su L. K. sandorį, buvo darbinga, galėjo blaiviai mąstyti, tuo metu „vedė“ 30 bylų, savo ateities nesiejo su L. K. firma. Ieškovės atstovas prašo taikyti LR Civilinio proceso kodekso 95 straipsnį ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti atsakovei R. S. baudą valstybės naudai.

4A. R. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nesutikdamas su ieškiniu nurodė, kad tarp jo ir R. S. sudarytos mainų sutarties teisėtumą ir galiojimą patvirtina tai, jog sutartis buvo sudaryta teisėtai, laisvanoriškai, remiantis įstatymais ir kitais teisės aktais bei šalių gera valia. Atsakovo tikroji valia ir ketinimai buvo įsigyti bendrovės akcijas, dalyvauti bendrovės valdyme ir plėtoti jos veiklą, o R. S. įsigyti unikalius vienetinius daiktus, kurių negalėjo pasiūlyti ieškovė ar kitas bendrovės akcininkas S. N.. Nurodė, kad nors ir nežinojo apie vykstančius teisminius ginčus, nei jis, nei R. S. negalėjo žinoti, ką ateityje nuspręs Lietuvos Aukščiausias teismas. Prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, o jeigu teismas vis dėlto nuspręs pripažinti mainų sutartį negaliojančia – netaikyti restitucijos natūra, o taikyti piniginę kompensaciją atitinkamą bendrovės akcijų nominaliai vertei išmokant ieškovei 4000,00 Lt. Teismo posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad jis yra 45 procentų akcijų savininkas, jas įgijo mainų sutartimi, gavo akcijų sertifikatą; į surašytą mainų sutartį nelabai gilinosi, mainomų daiktų neįvertino, nežino, kokios vertės sandorį su R. S. sudarė.

5A. R. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, nesutikdama su ieškiniu ir prašydama jį atmesti, kaip nepagrįstą, o jeigu teismas nuspręstų pripažinti mainų sutartį negaliojančia – netaikyti restitucijos natūra, o taikyti piniginę kompensaciją, atitinkamą bendrovės akcijų nominaliai vertei, išmokant ieškovei 4000,00 Lt. Pažymi, kad R. Š. mainų sutartimi perleido 45 vnt. materialiųjų akcijų, kurios buvo išleistos ir apskaitytos bendrovėje 2013-05-10, tuo tarpu ieškovė yra įsigijusi 40 vnt. paprastųjų nematerialiųjų akcijų, kurių faktiškai bendrovė net nėra išleidusi, akcijos, kurias perleido R. Š. yra ne tapačios. Nurodė, kad mainų sutartimi buvo mainyti individualiais požymiais apibrėžti daiktai ir atsakovė perleisdama jai nuosavybės teise priklausančias akcijas, kaip atlyginimą už jas pasirinko konkrečius daiktus, - A. K. paveikslą ir senovinį antikvarinį laikrodį. Nei ieškovė, nei trečiasis asmuo negalėjo atsakovei pasiūlyti jos ketinamų įsigyti daiktų, dėl šios priežasties atsakovė neprivalėjo pranešti bendrovės bendrasavininkams apie ketinimą perleisti savo akcijų dalį. Teismo posėdžio metu atsakovė R. S. paaiškino, kad akcijų pardavimo ieškovei sutartį pasirašė psichologiškai spaudžiama, gąsdinama, kad iš jos atims įgaliojimus, ji tik prašė leisti pabaigti savo darbus; po pasirašymo iš jos iš karto atėmė įgaliojimus, todėl ji iš karto kreipėsi į teismą; iki akcijų pirkimo-pardavimo sandorio ji įsteigė bendrovę „Eurobankrotas“; pasirašant su R. Š. mainų sutartį keičiamų daiktų vertinimo nebuvo. A. R. S. pateikė teismui priešieškinį, prašydama pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011-06-06 UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei taikyti dvišalę restituciją natūra, įpareigojant ieškovę grąžinti atsakovei UAB "Pajūrio administratorių agentūra" 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, sudarant ir pateikiant juridinių asmenų registrui patikslintą UAB "Pajūrio administratorių agentūra" akcininkų sąrašą, o atsakovę įpareigojant grąžinti ieškovei 4000,00 Lt. Nurodė, kad nuo 2006-09-04 iki 2011-06-27 dirbo UAB "Pajūrio administratorių agentūra" direktorės pavaduotoja ir vykdė bankroto administratorės pareigas. Per savo darbo laikotarpį įmonei buvo suradusi apie 70 objektų. 2011 metų pradžioje ieškovės ir atsakovės santykiai pasikeitė, įsivyravo psichologinė įtampa, kurią, atsakovės teigimu, sukūrė ieškovė. Dėl neigiamų emocijų, paūmėjo atsakovės liga - cukrinis diabetas. Šiai ligai paūmėjus, ieškovė pasiūlė atsakovei pasirašyti akcijų pirkimo pardavimo sutartį (40 akcijų) ir pažadėjo, kad galės pabaigti visus savo vestus objektus. Minėta sutartis buvo pasirašyta 2011-06-06 ir kitą dieną be pagrindo buvo panaikinti atsakovei išduoti įgaliojimai dėl įmonių bankroto procedūrų vedimo ir perduoti vesti kitai darbuotojai. Atsakovė pažymi, kad sutartis buvo pasirašyta naudojant psichologinį spaudimą ir grasinimus susidoroti profesinėje srityje jos atžvilgiu. Esant tokiam spaudimui, atsakovė paprašė atleisti ją iš einamų pareigų. Atsakovės valios formavimosi procesui turėjo įtakos tai, kad ji nesuvokė tikrosios sandorio esmės, nes buvo apgauta ieškovės, bei savo sprendimą dėl sandorio sudarymo priėmė nesavarankiškai, tiesioginio akcijų pardavimo sutarties pasirašymui tikslo neturėjo, sutikimą davė tik dėl to, kad ieškovė pažadėjo atsakovei netrukdyti pastarajai užbaigti jos vedamas bankroto procedūras, todėl 2011-06-06 akcijų pirkimo sutartis turi būti pripažinta negaliojančia LR CK 1.91 str. pagrindu kaip sudaryta dėl apgaulės.

6Atsakovų atstovė advokatė prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti; apeliacinio teismo 2013-01-09 sprendimu sutartis buvo panaikinta, R. S. buvo akcijų savininkė, areštas akcijoms nebegaliojo de jure, be to, areštas buvo taikytas R. S., o ne L. K. iniciatyva; nėra jokių įrodymų, kad mainų sutartis apsimestinis sandoris, R. Š. siekė įsigyti akcijas, jis sąžiningas įgijėjas tik neatidus, nepasidomėjo dėl arešto įregistravimo Registrų centre, jam pakako apeliacinio teismo sprendimo; priešieškinis tenkintinas, nes Lietuvos Aukščiausiasis teismas nepasisakė dėl sandorio šalių valios, nes tai nebuvo ginčijama, dabar šis sandoris ginčijamas dėl naudotos apgaulės, R. S. buvo apgauta, buvo nutylėta, kad panaikins jos įgaliojimus, R. S. tuo metu turėjo 34 bylas, jai buvo nerimas, bloga savijauta.

7Trečiasis asmuo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ pateikė atsiliepimą į priešieškinį. Nurodė, kad priešieškiniu keliami reikalavimai negali būti patenkinti, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-08-30 galutine ir neskundžiama nutartimi jau yra išsprendęs ginčą dėl 2011-06-06 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties. Ginčo šalys, ieškinio pagrindas ir dalykas buvo tie patys, kaip ir priešieškinyje. Jau išnagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo nustatyta, kad ginčijama sutartis būtų turėjusi valios trūkumų, taigi ji sudaryta laisva valia.

8Trečiasis asmuo S. N. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, nurodęs, kad su pateiktu priešieškiniu sutinka ir prašo tenkinti visiškai; ieškovė tyčia suklaidino atsakovę dėl esminių sandorio aplinkybių, sąmoningai nuslėpdama savo ketinimus perimti atsakovės objektus ir uždirbtas pajamas. Trečiasis asmuo S. N. į posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (CPK 247 str.).

9Ieškinys tenkintinas.

10Byla dalyje nutrauktina.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013-08-23 mainų sutartimi Nr. RŠ-01 R. S. 45 vnt. akcijų perleido R. Š. (b.l.193, I t.). Sutarties 1.1. punkte nurodyta, kad pirmoji mainų šalis (R. S.) jai nuosavybės teise priklausančias 45 vnt, UAB "Pajūrio administratorių agentūra" paprastąsias vardines materialias akcijas į antrajai mainų (R. Š.) šaliai priklausantį dailininko R. K. paveikslą ir antikvarinį laikrodį, sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos CK 6.435 straipsnio nuostatos ( 4.1.). Dėl 40 vnt. akcijų, kurias atsakovė R. S. perleido R. Š., vyko teisminis ginčas ( civilinė byla Nr.2-41-890/2012). Minėtoms akcijoms Klaipėdos apygardos teismo 2011-10-06 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas 40 vnt. UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ vardinių 100 Lt vertės nominalios vertės nematerialiųjų akcijų, kuris įregistruotas Centrinėje hipotekos įstaigoje, Turto arešto aktu Nr. 0311004895 (b.l. 24, I t.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2013-08-30 nutartimi paliko galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2012-06-14 sprendimą dėl R. S. ieškinio L.L. K. dėl 2011-06-06 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kuriuo R. S. ieškinys atmestas (b.l. 15-19, I t). Po Lietuvos Aukščiausio Teismo nutarties priėmimo, ieškovė kreipėsi į UAB "Pajūrio administratorių agentūra" su prašymu pateikti VĮ "Registrų centras" pasikeitusį akcininkų sąrašą, iš kurio matyti, kad 2013-08-29 R. S. mainų sutartimi 2013-08-23 perleido 45 vnt. akcijų, kurias įgijo R. Š., kiti akcininkai L. K. - 45 vnt. akcijų, S. N. - 10 vnt. akcijų (b.l. 23, I t.). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju A. B. parodė, kad jis dirbo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ administratoriumi, bendradarbiavo tiek su ieškove, tiek su atsakove; atleidžiant jį iš darbo L. K. ir jam neleido pabaigti turėtų bylų. Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-41-890/2012 duomenų matyti, jog R. S. 2011-06-27 kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą, prašydama pripažinti 2011-06-06 tarp jos ir Laimos L. K. sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia, pritaikyti restituciją ir grąžinti sutarties šalis į pradinę padėtį, kadangi L.L. K. nesumokėjo už akcijas. 2012-06-04 sprendimu Palangos miesto apylinkės teismas R. S. ieškinį atmetė. Apeliaciniame skunde ir atsiliepime į kasacinį skundą atsakovė R. S. nurodė, kad prieš akcijų pasirašymą buvo susitarta su ieškove dėl vedamų bankroto bylų užbaigimo, dėl atlygio gavimo, sutartį pasirašė psichologiškai spaudžiama ir pan., R. S. didžiąja dalimi to, ko pagal sutartį pagrįstai tikėjosi gauti. 2013-01-09 Klaipėdos apygardos teismas sprendimu ieškinį tenkino; 2013-08-30 Lietuvos Aukščiausiasis teismas nutartimi panaikino 2013-01-09 nutartį ir paliko galioti 2012-06-14 sprendimą, nutartyje nurodęs, kad nenustatyta esminių sutarties pažeidimą konstatavimą lemiančių faktų.

12Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008). Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje Nr.3K-3-300/2008 yra nurodyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra pripažinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 1999 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/1999; 1999 m. gruodžio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-945/1999; 2004 m. spalio 4 d. nutartis Nr. 3K-3-513/2004; 2005 m. kovo 2 d. nutartis Nr. 3K-3-147/2005), kad civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo.

13Sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas; sudarydami sandorius asmenys įgyvendina savo civilinį teisnumą, tačiau civilinių teisinių santykių subjektų autonomijos principas nėra absoliutus, nes įgyvendindami savo civilines teises ir vykdydami pareigas, asmenys negali pažeisti imperatyviųjų įstatymo nuostatų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų (CK 1.137 str.). Kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar viešasis interesas,- pažeidimai šalinami ir pažeistos teisės ginamos taikant sandorio negaliojimo institutą,- jį nuginčijant ar pripažįstant niekiniu (CK 1.78 str.). Ieškovė prašo pripažinti mainų sandorį niekiniu, nes jis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Pagal CK 1.81 straipsnio 1 dalį viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Iš bylos duomenų matyti, kad Mainų sandoris tarp atsakovų R. S. ir R. Š. buvo sudarytas 2013-08-23, prieš pat Lietuvos Aukščiausiajam teismui priimant neskundžiamą nutartį ( 2013-08-30) ginče, padėtame 2011-06-27 dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, praėjus daugiau kaip septyniems mėnesiams po Klaipėdos apygardos teismo sprendimo, palankaus R. S., priėmimo. Mainų sandoriu buvo perleistos akcijos, dėl kurių nuosavybės ginčas buvo nagrinėjamas kasaciniame teisme, kurioms nuo 2011-10-06 dienos buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės,-uždėtas areštas, siekiant užkirsti kelią akcijų perleidimui. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra privaloma vykdyti (CPK 18 str.). Laikinosios apsaugos priemonės pobūdis – drausti atlikti tam tikrus veiksmus, t. y., nedalyvauti sudarant sandorius, nesudaryti sutarčių ir panašaus pobūdžio – yra įsakmus (CPK 145 str. 1 d. 6 p.), todėl vertinamas kaip imperatyvus. Jis nustatytas viešosios teisės normų – civilinio proceso įstatymo – ir įtvirtintas privalomu vykdyti teismo procesiniu dokumentu – nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Sandoris, kuris yra sudarytas pažeidžiant tokį teismo nutartimi nustatytą draudimą, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai yra niekinis ir negalioja (CK1.81 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į 2011-10-06 nutartimi uždėtą areštą 40 vienetų UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ akcijų, draudžiantį bet kokį akcijų perleidimo sandorį, laikytina, kad 2013-08-23 akcijų mainų sutartis Nr. RŠ-01 yra niekinė, todėl negaliojanti, kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo nuostatoms, tiek pagal sandorio objektą – mainomos areštuotos akcijos, tiek pagal sandorio tikslą – nuslėpti turtą, taip teismo sprendimo įvykdymą padarant neįmanomu. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovų atstovės teiginius, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos R. S., o ne L. K. iniciatyva, todėl draudimas mainyti akcijas atsakovei R. S. netaikytinas. Civilinio proceso nuostatos numato, kad laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis- užkirsti kelią kilti grėsmei teismo sprendimo neįvykdymui. Ginčas tarp R. S. ir L.L. K. dėl 2011-06-06 akcijų pirkimo-pardavimo sutarties buvo galutinai išspręstas 2013-08-30 nutartimi, nustačius, jog akcijų perleidimo sandoris buvo teisėtas. Tai, kad R. S. iniciatyva uždėtas areštas akcijoms apeliacinės instancijos ar Palangos miesto apylinkės teismo nebuvo panaikintas iki Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-08-30 nutarties priėmimo, sudarė galimybę L.L. K. pakartotinai nesikreipti į teismą dėl naujo arešto ginčo akcijoms uždėjimo, tačiau nepanaikino įsakmaus draudimo atlikti bet kokius sandorius su areštuotomis akcijomis. Teismas sutinka su ieškovės teiginiais, kad Mainų sandorio šalys buvo nesąžiningos, - areštuotų akcijų perleidimo sandorį sudarė nesulaukę Lietuvos Aukščiausiojo teismo galutinio sprendimo dėl ginčo civilinėje byloje Nr.2-41-890/2012, sandorį sudarė dėl areštuotų akcijų, apie ketinimą perleisti akcijas nepranešė UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ ir t.t., nes sąžiningo sandorio dalyvio elgesio standartą atitinkantis reikalavimas yra veikti aktyviai ir pasidomėti, ar sudarant sandorį nebus pažeisti kitų asmenų interesai. Tai, kad Mainų sutartis buvo sudaryta paskubomis, nesulaukus galutinio sprendimo byloje, siekiant padaryti neįmanomu jo įvykdymą, patvirtino teismo posėdžio metu paaiškinimus davęs atsakovas R. Š., nurodęs, kad į mainų sutartį nelabai gilinosi ( dėl ko buvo įrašytas su sandoriu jokio ryšio neturintis 2.2 punktas), mainomų daiktų neįvertino, nežino, kiek vertas buvo paveikslas ir laikrodis, kokios vertės sandorį su R. S. sudarė, tačiau sutartyje nurodęs CK 6.435 straipsnio nuostatas, manant, kad ateityje dėl sandorio gali kilti ginčas. Kai sandoris negalioja, viena šalis privalo grąžinti kitai šaliai, ką yra gavusi pagal sandorį, todėl ieškinį patenkinus, taikytina restitucija. Įvertinus pripažintinos negaliojančia Mainų sutarties sąlygas, nustatančias, kad trečiosios šalies reikalavimu akcijos bus grąžintos gera valia, atsakovų išreikšti prašymai netaikyti restitucijos natūra, o taikyti piniginę kompensaciją, atitinkamą bendrovės akcijų nominaliai vertei išmokant ieškovei 4000,00 Lt, atmestini kaip nepagrįsti.

14Priešieškiniu yra prašoma pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011-06-06 UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei taikyti dvišalę restituciją natūra, įpareigojant ieškovę grąžinti atsakovei UAB "Pajūrio administratorių agentūra" 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, sudarant ir pateikiant juridinių asmenų registrui patikslintą UAB "Pajūrio administratorių agentūra" akcininkų sąrašą, o atsakovę įpareigojant grąžinti ieškovei 4000,00 Lt, motyvuojant tuo, kad sutartis buvo pasirašyta apgaule, siekiant pašalinti R. S. iš įmonės veiklos. Iš civilinės bylos Nr.2-41-890/2012 duomenų matyti, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2013-08-30 nutartyje, įvertinęs ir 2013-04-02 atsiliepime į kasacinį skundą R. S. nurodytus motyvus, kad po akcijų pirkimo L.L. K. sustabdė jos įgaliojimus įmonėje, dėl tokių veiksmų R. S. sutriko sveikata, dėl ko ji buvo priversta išeiti iš įmonės, ji „negavo to, ko tikėjosi iš sutarties dėl akcijų pardavimo- atlyginimo už parduotas akcijas bei priklausančio už jau atliktą bankroto administratoriaus darbą užmokesčio, dar nepervesto bendrovei, taip pat nekliudomai vykdyti bankroto administratoriaus veiklą pagal licenciją“ ( 24 b.l., II t. prijungtos civilinės bylos Nr.2-41-890/2012), konstatavo, kad ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas teismui nėra privalomas ir jo nesaisto, „ ieškovė suformulavo ieškinio dalyką- ji siekė pripažinti akcijų pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia ab initio ir abi šalis grąžinti į pirminę padėtį, t.y. ginčijo sudarytą sandorį, <...> argumentai, kuriais akcentuojami procesiniai netikslumai formuluojant ieškinio reikalavimus nėra svarbūs“. Išanalizavęs visą bylos medžiagą, teismas nenustatė esminių sutarties pažeidimo konstatavimą lemiančių faktų, vadovavosi fovor contractus principo taikymo nuostatomis, pabrėždamas, kad ginčijamojoje pirkimo-pardavimo sutartyje nėra nustatyta jokių papildomų sąlygų, dėl kurių „esą buvo tartasi sudarant akcijų perleidimo sutartį“.

15Vadovaujantis CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį, įsiteisėjus teismo sprendimui, nutarčiai ar nutarimui, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali iš naujo teisme pareikšti tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus bei teisinius santykius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad ieškinių tapatumas nustatomas pagal tris kriterijus: ginčo šalis, ieškinio dalyką ir pagrindą. Šalių tapatumo klausimu kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad, sprendžiant dėl šalių tapatumo, svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje; vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-284/2012, 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2010). Ieškinio dalykas – tai ieškovo atsakovui pareikštas materialus teisinis reikalavimas, o ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (CPK 135 str. 1 d. 2, 4 p.). Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais, (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2011, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą įvertinus, kad priešieškinio pagrindas,- apgaulė sudarant akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, buvo nurodytas ir išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr.2-41-890/2012 ( tiek 2012-07-14 Apeliaciniame skunde, tiek 2013-04-02 R. S. atsiliepime į kasacinį skundą); R. S. prašymas pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2011-06-06 UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ 40 vnt. paprastųjų vardinių akcijų pirkimo – pardavimo sutartį abiejose bylose grindžiamas tais pačiais motyvais- pažado, kad R. S. galės pabaigti visus savo vestus objektus, nesilaikymu ir pan., laikytina, kad tiek civilinėje byloje Nr.2-41-890/2012, tiek šioje byloje faktinės aplinkybės, kuriomis yra grindžiamas reikalavimas, nurodomos tapačios. Lietuvos Aukščiausiasis teismas, ištyręs visą bylos medžiagą, susipažinęs su R. S. procesiniais dokumentais, šias aplinkybes išnagrinėjo ir, įvertinęs R. S. asmenybę- patyrusi verslininkė, įmonių administravimo srityje dirbanti nuo 2003 metų, vadovaujanti bendrovei, nenustatė „esminių sutarties pažeidimo konstatavimą lemiančių faktų“ , „ieškovės interesus pažeidžiančių sutarties nutraukimo aplinkybių“, nenustatė jokių papildomų sąlygų, dėl kurių „esą buvo tartasi sudarant akcijų perleidimo sutartį“. Teismas vadovavosi fovor contractus principo taikymo nuostatomis ir R. S. reikalavimą atmetė. Pakartotinis ginčo nagrinėjimas aiškinantis sąlygas, dėl kurių šalys tarėsi/nesitarė prieš pasirašydamos akcijų perleidimo sutartį nėra galimas. Byla dalyje dėl priešieškinio nutrauktina.

16Ieškovės atstovas prašė skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. LR CPK 95 straipsnio 1 dalyje piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis apibūdinamas kaip nesąžiningas nepagrįsto ieškinio (apeliacinio, kasacinio skundo) pareiškimas ar sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teismas, nustatęs piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki 20 000 Lt baudą (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2005-04-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005 yra išaiškinęs, jog LR CPK 95 straipsnio 1 dalyje yra numatytos dvi būtinos sąlygos (conditio sine qua non) pripažinti asmenį piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Be to, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis procesinėmis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimą, nenustačius atsakovės R. S. nesąžiningumo teikiant teismui kito advokato surašytą priešieškinį, LR CPK 95 straipsnis atsakovei netaikytinas.

17Ieškinį patenkinus, pagrįstos ir būtinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei priteistinos iš atsakovų. Ieškovė prašo priteisti už procesinių dokumentų rengimą 5445 Lt, atstovavimą Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2420 Lt, už susijusias teisines paslaugas- 968 Lt, iš viso 8833 litus. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme ( Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimas byloje S. J. v. Lietuva). Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos padarytos; 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, atsižvelgusi į bylos pobūdį ( dėl sutarties pripažinimo negaliojančia), bylos sudėtingumą (byloje nebuvo kilusių sudėtingų ar naujų teisinių klausimų), ieškovės advokato darbo ir laiko sąnaudas (byla buvo nagrinėjama teismo posėdžiuose iš viso 4 valandas), laikytina, kad optimali priteistina advokato išlaidų suma- 4000 Lt už procesinių dokumentų rengimą, 500 Lt už atstovavimą teisme. Iš atsakovų ieškovei priteistina 500 litų už ieškinį sumokėtas žyminis mokestis.

18Iš atsakovų valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

192013-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

20Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas,

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Pripažinti 2013-08-23 akcijų mainų sutartį Nr. RŠ-01 negaliojančia ir taikyti restituciją, grąžinant ieškovei UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ 40 vienetų akcijų.

23Bylą dalyje dėl priešieškinio nutraukti.

24Priteisti solidariai iš atsakovų R. S. ir R. Š. ieškovei L. K., a.k( - ) 5000 Lt ( penkis tūkstančius litų ( 1448,10 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

25Priteisti solidariai iš atsakovų R. S., a.k.4630704676,ir R. Š., a.k( - ) valstybei 71,50 Lt ( septyniasdešimt vieną litą ir 50 ct) (20,71 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama pripažinti 2013-08-23... 3. Ieškovės atstovas advokatas prašė ieškinį tenkinti, nes R. S. žinojo... 4. A. R. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nesutikdamas su ieškiniu... 5. A. R. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, nesutikdama su ieškiniu ir... 6. Atsakovų atstovė advokatė prašė ieškinį atmesti, priešieškinį... 7. Trečiasis asmuo UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ pateikė... 8. Trečiasis asmuo S. N. pateikė atsiliepimą į priešieškinį, nurodęs, kad... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Byla dalyje nutrauktina.... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2013-08-23 mainų sutartimi Nr. RŠ-01 R. S. 45... 12. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 13. Sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir... 14. Priešieškiniu yra prašoma pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento... 15. Vadovaujantis CPK 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kiekvienas suinteresuotas... 16. Ieškovės atstovas prašė skirti atsakovei baudą už piktnaudžiavimą... 17. Ieškinį patenkinus, pagrįstos ir būtinos bylinėjimosi išlaidos ieškovei... 18. Iš atsakovų valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 19. 2013-11-05 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios... 20. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas,... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Pripažinti 2013-08-23 akcijų mainų sutartį Nr. RŠ-01 negaliojančia ir... 23. Bylą dalyje dėl priešieškinio nutraukti.... 24. Priteisti solidariai iš atsakovų R. S. ir R. Š. ieškovei L. K., a.k( - )... 25. Priteisti solidariai iš atsakovų R. S., a.k.4630704676,ir R. Š., a.k( - )... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...