Byla eB2-1502-866/2020
Dėl kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,

2sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,

3dalyvaujant suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Pilaitės terasos“ atstovui advokatui Dainiui Čičeliui,

4uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Architelio statyba“ atstovui advokatui gediminui Gudeliauskui,

5žodiniame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Legal Balance“ prašymą dėl kreditorinių reikalavimų sąrašo patikslinimo,

Nustatė

61.

7Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Architelio statyba“ (į. k. 302330448), iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Draugo petys“. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 13 d.

82.

92017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų sąrašas, kurių administratorius neginčijo, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis. Tame tarpe patvirtinti trečios eilės kreditorių reikalavimai: UAB „Geotechniniai projektai“ 87 848,46 Eur sumai, UAB „Mazuro AD“ 159 320,43 Eur sumai, UAB „Pilaitės terasos“ 135 475,65 Eur sumai ir advokato J. K. 14 520 Eur sumai. Nurodyti reikalavimai proceso eigoje nebuvo ginčijami bei tikslinami.

103.

11Galiojantis patikslintas kreditorių sąrašas patvirtintas 2019 m. gegužės 15 d. teismo nutartimi. Nurodyta nutartimi įtrauktas pareiškėjo UAB „Legal Balance“ trečios eilės reikalavimas 995,89 Eur sumai, nutartis įsiteisėjusi.

124.

13Kreditorius UAB „Legal Balance“ pateikė prašymą dėl kreditorinių reikalavimų ir kreditorių sąrašo tikslinimo, kuriuo prašo teismo išbraukti iš kreditorių sąrašo UAB „Pilaitės terasos“ ir šio kreditoriaus kreditorinio reikalavimo 135 475,65 Eur dydžio sumai netvirtinti. Pareiškėjas nurodo, kad kreditorius savo reikalavimą grindė tuo, kad patyrė 172 188, 28 Eur išlaidų, dėl bankrutavusios įmonės netinkamai atliktų darbų, todėl įskaičius kreditoriaus mokėtiną 36 712,63 Eur sumą bankrutavusiai įmonei, prašė patvirtinti 135 475,64 Eur (172 188,28 Eur – 36 712,63 Eur) reikalavimą.

145.

15Prašymą motyvuoja tuo, jog kreditorius UAB „Pilaitės terasos“ nepateikė jokių nurodomas išlaidas pagrindžiančių dokumentų; nėra aišku, kokiu pagrindu ir kaip buvo apskaičiuotos šios palūkanos; nepateikė įrodymų, kad dėl bankrutavusios įmonės kaltės tretiesiems asmenims mokėjo netesybas; taip pat nei su kreditoriniu reikalavimu, nei su atsiliepimu jokių dokumentų, patvirtinančių defektinių trūkumų buvimą, trūkumų šalinimą ir trūkumų šalinimo kainą, nepateikta.

166.

17Atsiliepimu UAB „Pilaitės terasos“ nurodė su pareiškimu sutinkanti iš dalies. Kreditorės nuomone, kreditorinis reikalavimas mažintinas iki 97 919, 95 Eur. Likusioje dalyje su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad pagal 2016 m. spalio 10 d. Susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties nutraukimo, susitarė, jog įmonės įsipareigojimai pagal Sutartį, atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, sudaro 127 991,40 Eur.

187.

19Susitarime šalys aptarė, kad minėtą 127 991,40 Eur sumą sudaro: 16 170 Eur kompensacija už prekybinio ploto praradimo; 45 856,60 Eur išlaidos defektinių aktų ištaisymams; 23 077,43 Eur už esamą palūkanų permoką; 59 600 Eur už būsimą palūkanų permoką; 20 000 Eur klientų netesybų suma; 36 712,63 Eur Kreditoriaus mokėtinos sumos įskaitymas. Kreditorius patikslintame atsiliepime detalizuoja skaičiavimus dėl patirtų išlaidų ir prašo nagrinėti klausimą žodiniame teismo posėdyje.

208.

21BUAB „Architelio statyba“ bankroto administratorius atsiliepimuose iš esmės su pareiškimu sutiko. Kartu su patikslintu atsiliepimu pateikė vėlesnį, t. y. 2016 m. spalio 30 d. tarpusavio skolų užskaitymo aktą, kuriame nurodyta, kad užskaičius atitinkamus mokėjimus, UAB „Pilaitės terasos“ skola bankrutavusiai įmonei sudaro 1 096,30 Eur.

229.

23Suinteresuoti asmenys (kreditorės) UAB „Euremsta“ ir UAB „Ulma Construccion Baltic“ atsiliepimais su pareiškimu sutiko.

24Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados

2510.

26Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi UAB „Pilaitės terasos“ (toliau – Kreditorius) kreditorinius reikalavimus patvirtino, remdamasis į bylą pateiktais dokumentais. Bankroto administratorius teikdamas šį kreditorinį reikalavimą prieštaravimų nereiškė.

2711.

28Teismų praktikoje pažymima, kad kreditorių reikalavimų patvirtinimo procesas, nors pagal savo teisinę prigimtį ir yra panašus į pareikšto ieškinio nagrinėjimą, tačiau procesiniu požiūriu reikalavimų tvirtinimui netaikomos tos pačios taisyklės kaip nagrinėjant civilinę bylą ginčo teisena. Sutiktina, kad šia nutartimi sprendžiami ne tik procesinio pobūdžio klausimai, bet ji yra susijusi su materialiaisiais teisės klausimais – ja sukuriamas teisinis pagrindas kreditoriui, laikantis ĮBĮ nustatytos reikalavimo tenkinimo eilės, gauti visą ar dalį teismo nutartimi patvirtintos sumos iš bankrutuojančios įmonės turto. Tačiau kartu ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta kreditoriaus reikalavimo tikslinimo galimybė, kuri išlieka iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

2912.

30Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą nesuteikia galimybės bankroto proceso dalyviams patvirtintus kreditorių finansinius reikalavimus tikslinti bei peržiūrėti nesant tokio teisės aktuose nustatyto pagrindo. Kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimas yra galimas tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, dėl kurių reikalavimo patenkinimas nebelaikytinas teisėtu ir pagrįstu, kurios iki tol nebuvo žinomos ir dėl kurių teismas nėra pasisakęs įsiteisėjusia nutartimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-233/2014).

3113.

32Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pažymima, kad tiktai teismo nutarčiai, kuria patvirtinami jo finansiniai reikalavimai, įsiteisėjus, bankrutuojančios įmonės kreditorius tampa byloje dalyvaujančiu asmeniu ir įgyja visas kreditoriaus teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010, 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-274/2012; kt.).

3314.

34Nagrinėjamu atveju, ginčijamas kreditorinis reikalavimas patvirtintas nesant ginčo iš esmės, bankroto administratoriui patikrinus ir pateikus kreditorinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei teismų praktikos išaiškinimus darytina išvada, kad bankroto proceso metu paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pareiškėjas turėjo teisę inicijuoti kreditorinio reikalavimo tikslinimo ar išbraukimo iš kreditorių sąrašo klausimą, atitinkamai pagrindžiant teisinį pagrindą bei įrodant naujas esmines aplinkybes, kurios nebuvo žinomos ir teismo įvertintos, dėl ko patvirtintas kreditorinis reikalavimas neturėtų būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

3515.

36Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ kreditorinis reikalavimas 135 475,65 Eur sumai, buvo grindžiamas 2016 m. kovo 25 d. Rangos sutartimi Nr. 2016/03/25 - ARS-PT (toliau – Sutartis), pagal kurią Bankrutuojanti įmonė įsipareigojo atlikti bendrastatybinius darbus, o kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ už šiuos darbus atsiskaityti. Nagrinėjamu atveju, dėl kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ 135 475,65 Eur patvirtinto kreditorinio reikalavimo sumos kreditorė UAB „Legal Balance“ pateikė savo argumentus dėl, jos nuomone, nepagrįstos 135 475,65 Eur reikalavimo sumos, atitinkamai pateikdama savo analizę tarp kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ ir BUAB „Architelio statyba“ 2016 m. spalio 10 d. pasirašyto Susitarimo dėl 2016 m. kovo 25 d. Rangos sutarties Nr. 2016/03/25 - ARS-PT nutraukimo, kuriame susitarė, jog Bankrutuojančios įmonės įsipareigojimai pagal Sutartį, atlikus priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, sudaro 127 991,40 Eur. Kreditorė UAB „Legal Balance“ pažymėjo, kad kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ reikalavimas, kurį sudaro 135 475,64 Eur dydžio suma, yra nepagrįstas ir neturėjo būti tvirtinamas, kadangi kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ nepateikė jokių šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų ir neįrodė, kad šią žalą (nuostolius) patyrė iš tikrųjų.

3716.

38Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog 2016 m. spalio 10 d. pasirašytu Susitarimu šalys sutarė, kad 127 991,40 Eur kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ nuostolius sudaro: 16 170 Eur dydžio kompensacija už prekybinio ploto praradimo; 45 856,60 Eur dydžio išlaidos defektinių aktų ištaisymams; 23 077,43 Eur - už esamą palūkanų permoką; 59 600 Eur - už būsimą palūkanų permoką; 20 000 Eur klientų netesybų suma; 36 712,63 Eur kreditorės mokėtinos sumos įskaitymas. Kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ patikslintu atsiliepimu nurodė, kad dėl Bankrutuojančios įmonės kaltės patyrė iš viso 97 919,95 Eur (14 973 Eur + 73 802,98 Eur + 45 856,60 Eur - 36 712,63 Eur) nuostolių, kuriuos iš esmės prašo patvirtinti remiantis 2016 m. spalio 10 d. Susitarimu dėl sutarties nutraukimo. Kadangi, kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ atsisakė nuo dalies reikalavimų teismas nagrinėja ir pasisako tik dėl šių suformuluotų reikalavimų.

3917.

40Kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ nurodo, kad dėl BUAB „Architelio statyba“ rangos darbus pagal Sutartį atliko nekokybiškai ir nelaiku, jų nebaigė, dėl ko nutraukiant 2016 m. kovo 25 d. Rangos sutartį Nr. 2016/03/25 - ARS-PT kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ patyrė išlaidas ir nuostolius už prekybinio ploto praradimą, palūkanų permokas, būsimų palūkanų permokas ir klientų netesybas, bei nuostolius defektinių aktų ištaisymams. Asmuo, kuris reikalauja atlyginti žalą, privalo įrodyti jam padarytus nuostolius ir jų dydį (CPK 178 straipsnis). CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, jo turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Civilinės atsakomybės taikymui svarbu, kad būtų priteisiamos tik tos išlaidos, kurios yra būtinos realiam kreditoriaus turtinės padėties atkūrimui, priežastiniu ryšiu susijusios su žalos padarymu bei patikimai įrodytos. Be to, jos turi būti protingos ir pagrįstos. Kasacinio teismo išaiškinta, kad nuostolius išlaidų forma apibūdina tokie požymiai: realumas, būtinumas ir protingumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-688/2013). Nuostolių, kaip piniginės žalos išraiškos, turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Didesnio nei faktiškai asmens patirto žalos dydžio atlyginimas reikštų tokio asmens nepagrįstą praturtėjimą.

4118.

42Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus bei atsižvelgęs į šalių paaiškinimus daro išvadą, kad bankroto byloje nėra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių UAB „Pilaitės terasos“ kreditorinį reikalavimą. Nagrinėjamu atveju UAB „Pilaitės terasos“ nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių nuostolius ar žalos būvimo faktą. Byloje taip pat nėra pateikta jokių įrodymų, kurie paaiškintų žalos atsiradimo aplinkybes bei priežastis.

4319.

44Šalių 2016 m. kovo 25 d. Rangos sutarties Nr. 2016/03/25 - ARS-PT, 9.10 p. numatė, jog „nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės jis atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant nuostolius“. Tačiau, vien sutartyje įtvirtinta sąlyga, dėl nuostolių atlyginimo pati savaime neatleidžia prašančio nuostolių atlyginimo asmens nuo pareigos įrodyti patirtų nuostolių pagrįstumą. Patirti nuostoliai iš esmės yra grindžiami šalių 2016 m. spalio 10 d. susitarimu.

4520.

46Teismo vertinimu, šalių 2016 m. spalio 10 d. susitarimas, bei papildomai pridedami defektiniai aktai, fotonuotraukos, Kredito sutartis, palūkanų apskaičiavimo ataskaitos, nesudaro pagrindo objektyviai išvadai dėl kreditoriaus patirtų nuostolių realumo ir pagrįstumo, juo labiau, įvertinti patirtų nuostolių dydį. Vien aplinkybė, kad sudarydamos minėtą Susitarimą, šalys aiškiai įvardijo nuostolius su kuriais siejama bankrutuojančios įmonės atsakomybė ir įsipareigojimai kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ atžvilgiu, nesudaro pagrindo išvadai, jog kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ nurodytos aplinkybės dėl finansinio kreditorinio reikalavimo pagrįstumo yra įrodytos. Jokių kitų įrodymų apie žalai (nuostoliams) apskaičiuoti reikšmingus duomenis byloje nepateikta.

4721.

48Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ įrodinėjama aplinkybė, kad dėl Bankrutuojančios įmonės netinkamai atliktų darbų buvo prarastas 3.05 kv. m. prekybinis plotas už 14 973 Eur, neįrodyta, kadangi dokumentų, patvirtinančių šio ploto praradimą, byloje nėra pateikta, o vien tik Susitarimu įtvirtintas įsipareigojimas kompensuoti Kreditoriui nuostolius, neįrodo tokio fakto buvimo, tuo labiau, kad kreditorinio reikalavimo 14 973 Eur suma skiriasi nuo 2016 m. spalio 10 d. Susitarime nurodytos sumos (16 170 Eur), o tokios aplinkybės tik sustiprina įsitikinimą dėl pateiktų duomenų prieštaringumo. Susitarime nurodyta 45 856,60 Eur dydžio suma reikalinga darbų defektų pašalinimui taip pat nėra detalizuota – nei su kreditoriniu reikalavimu, nei su atsiliepimu jokių dokumentų, patvirtinančių konkrečių trūkumų apimtį, detalią jų šalinimo kainą, nėra pateikta. Nors kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ poziciją grindžia tiek pačiame Susitarime įtvirtinta ją sudariusių šalių valia, tiek defektiniais aktais, tačiau pažymėtina, jog vien tik byloje esančios fotonuotraukos neįrodo, kad jose užfiksuoti būtent ginčo objekto trūkumai reikalaujamai 45 856,60 Eur nuostolių sumai. Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ pateiktos sąskaitos faktūros bei kiti duomenys, yra prieštaringi, 2016 m. rugsėjo 18 d. pranešime dėl Sutarties nutraukimo kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ buvo nurodžiusi, kad Bankrutuojančios įmonės atliktų darbų trūkumų šalinimas jai kainavo 27 250,34 Eur. Taigi, faktą, kad 2016 m. spalio 10 d. Susitarime esanti informacija apie kreditorės patirtus 45 856,60 Eur nuostolius yra netobjektyvi patvirtina ir pati kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ teikdama prieštaringus duomenis bei nuolat tikslindama nuostolių sumą, nepateikiant tam jokių objektyvių įrodymų. Kita vertus pažymėtina ir tai, kad pati Rangos sutartis nelemia išvados, apie bankrutavusios įmonės prisiimtus įsipareigojimus atlyginti užsakovo patirtus nuostolius dėl mažesnio ploto, tame tarpe, apskritai nepateikta jokių detalių nei apie tai kokia buvo statybos apimtis, nei dėl kokių priežasčių statomas plotas sumažėjo, juolab, kad atsakomybę dėl to turėtų prisiimti rangovas.

4922.

50Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. iki 2017 m. vasario 15 d. priskaičiuotos 73 802,98 Eur esamų palūkanų ir būsimų palūkanų permokos taip pat nepagrįstos byloje esančiais įrodymais. Nuostolius dėl palūkanų kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ kildina iš Kredito sutarties prisiimtų prievolių ir dėl bankrutuojančios įmonės laiku neatliktų darbų, dėl ko kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ tam tikrą laiką, kuri kaip ji teigia, privalėjo mokėti palūkanas bankui. Tačiau, nagrinėjamu atveju, kreditorė ne tik, kad nepateikė jokių objektyvių duomenų nei dėl bankrutavusios įmonės neteisėtų veiksmų apimties, nei dėl patirtų nuostolių apskaičiavimo, bet šių aplinkybių negalėjo paaiškinti ir teismo posėdyje, tame tarpe negalėjo pagrįsti priežastinio ryšio tarp bankrutavusios įmonės veiksmų ir atsiradusios žalos.

5123.

52Teismo vertinimu, bendro pobūdžio teiginiai apie tai, kad laiku nebuvo atlikti rangos darbai (dėl to ginčo iš esmės nėra) bei tai, kad užsakovas buvo paėmęs kreditą objekto statybai, kurio grąžinimo terminas vėliau buvo pratęstas, savaime nesuponuoja išvados dėl rangovo atsakomybės nurodomų nuostolių apimtyje. Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ atstovas teismo posėdžio metu negalėjo teismui paaiškinti kaip apskaičiuotos palūkanos, t. y. nėra aišku nei už kokį laikotarpį reikalaujama palūkanų, nei kaip ji apskaičiuota, nei kaip apskritai šios palūkanos susijusios su negautų pajamų kaip nuostolio forma vertinimu, nei koks yra priežastinis ryšys ryšyje su nesavalaikiai atliktais darbais.

5324.

54Be to, sprendžiant dėl kreditorės nurodomų, tačiau objektyviai nepagrįstų nuostolių, pažymėtina ir tai, kad kito kreditoriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme buvo gautas 2016 m. rugsėjo 28 d., ir nors pareiškimas priimtas 2016 m. spalio 12 d. nutartimi ir viešai apie tai paskelbta tą pačią dieną, o aptariamas šalių susitarimas dėl nuostolių sudarytas 2016 m. spalio 10 d., tačiau mažiausiai 30 dienų iki pareiškimo pateikimo, įmonė žinojo apie atitinkamo kreditoriaus ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Šios aplinkybės, teismui leidžia pagrįstai manyti, kad sudarant šalių 2016 m. spalio 10 d. susitarimą, nebuvo siekiama objektyvaus teisinio ir faktinio pagrindo nustatymo, susitariant dėl neva patirtų nuostolių atlyginimo.

5525.

56Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad UAB „Legal Balance“ prašymas išbraukti iš kreditorių sąrašo UAB „Pilaitės terasos“ yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291 straipsniais teismas

Nutarė

58išbraukti iš BUAB „Architelio statyba“ trečios eilės kreditorių sąrašo UAB „Pilaitės terasos“.

59Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė,... 2. sekretoriaujant Audingai Petrauskienei,... 3. dalyvaujant suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB)... 4. uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „Architelio statyba“ atstovui... 5. žodiniame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Legal... 6. 1.... 7. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gruodžio 14 d. nutartimi UAB „Architelio... 8. 2.... 9. 2017 m. gegužės 22 d. nutartimi patvirtintas kreditorių reikalavimų... 10. 3.... 11. Galiojantis patikslintas kreditorių sąrašas patvirtintas 2019 m. gegužės... 12. 4.... 13. Kreditorius UAB „Legal Balance“ pateikė prašymą dėl kreditorinių... 14. 5.... 15. Prašymą motyvuoja tuo, jog kreditorius UAB „Pilaitės terasos“ nepateikė... 16. 6.... 17. Atsiliepimu UAB „Pilaitės terasos“ nurodė su pareiškimu sutinkanti iš... 18. 7.... 19. Susitarime šalys aptarė, kad minėtą 127 991,40 Eur sumą sudaro: 16 170 Eur... 20. 8.... 21. BUAB „Architelio statyba“ bankroto administratorius atsiliepimuose iš... 22. 9.... 23. Suinteresuoti asmenys (kreditorės) UAB „Euremsta“ ir UAB „Ulma... 24. Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados... 25. 10.... 26. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi UAB „Pilaitės... 27. 11.... 28. Teismų praktikoje pažymima, kad kreditorių reikalavimų patvirtinimo... 29. 12.... 30. Bankroto teisės normose nustatyta teisė tikslinti kreditoriaus reikalavimą... 31. 13.... 32. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pažymima, kad tiktai teismo... 33. 14.... 34. Nagrinėjamu atveju, ginčijamas kreditorinis reikalavimas patvirtintas nesant... 35. 15.... 36. Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ kreditorinis reikalavimas 135 475,65... 37. 16.... 38. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog 2016 m. spalio 10 d. pasirašytu... 39. 17.... 40. Kreditorė UAB „Pilaitės terasos“ nurodo, kad dėl BUAB „Architelio... 41. 18.... 42. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus bei atsižvelgęs į šalių... 43. 19.... 44. Šalių 2016 m. kovo 25 d. Rangos sutarties Nr. 2016/03/25 - ARS-PT, 9.10 p.... 45. 20.... 46. Teismo vertinimu, šalių 2016 m. spalio 10 d. susitarimas, bei papildomai... 47. 21.... 48. Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ įrodinėjama aplinkybė, kad dėl... 49. 22.... 50. Kreditorės UAB „Pilaitės terasos“ už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio... 51. 23.... 52. Teismo vertinimu, bendro pobūdžio teiginiai apie tai, kad laiku nebuvo... 53. 24.... 54. Be to, sprendžiant dėl kreditorės nurodomų, tačiau objektyviai... 55. 25.... 56. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad UAB... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290- 291... 58. išbraukti iš BUAB „Architelio statyba“ trečios eilės kreditorių... 59. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, atskiruoju skundu skundžiama...