Byla e2A-1235-790/2018
Dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rasos Gudžiūnienės ir Kazio Kailiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Akvaja“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Akvaja“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“ dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Akvaja“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama: 1) pripažinti atsakovės UAB „Prienų vandenys“ (toliau – ir atsakovė) direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 18G patvirtintas Nuotekų siurblinės automatinių laiptuotų grotų bei hidraulinio mazgo presui pirkimo sąlygas (toliau – ir pirkimo sąlygos) neteisėtomis; 2) nutraukti atsakovės viešojo pirkimo „Nuotekų siurblinės automatinių laiptuotų grotų bei hidraulinio mazgo presui pirkimas“ Nr. 389546 (toliau – ir ginčo pirkimas) procedūras; 3) panaikinti atsakovės 2018 m. liepos 13 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės 2018 m. liepos 11 d. pretenzija; 4) panaikinti atsakovės sprendimus, priimtus vykdant pirkimo procedūras, kuriais tiekėjų pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo sąlygas, sudaryta pirkimo eilė ir nustatytas pirkimą laimėjęs pasiūlymas; 5) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo mažos vertės pirkimą susidėvėjusiems nuotekų siurblinės įrenginiams ir jų dalims pakeisti pagal Nuotekų siurblinės automatinių laiptuotų grotų bei hidraulinio mazgo presui pirkimo sąlygas. Kartu su montavimo, paleidimo, derinimo darbais, technine priežiūra eksploatacijos metu ir garantiniu laikotarpiu atsakovė siekia įsigyti ir nuotekų siurblinės automatinių laiptuotų grotų įrenginį bei esamo preso įrenginio dalį – hidraulinį mazgą. Ieškovė, apžiūrėjusi nuotekų siurblinę vietoje, raštu paprašė atsakovės paaiškinti pirkimo sąlygų 5 punktą ir techninės specifikacijos 19 ir 21 punktų reikalavimus, nes hidraulinio preso drenažinių grotelių latako praplovimui turi būti numatyta jungtis spaudiminei vandens linijai, tačiau tiekėjas preso įrenginio neturi siūlyti (tik preso įrenginio dalį – hidraulinį mazgą). Ieškovė tokios jungties apžiūros metu preso įrenginyje nepastebėjo. Susipažinusi su atsakovės pateiktais išaiškinimais ir patikslinimais, ieškovė nustatė, kad pirkimo sąlygos turėtų būti pripažintos neteisėtomis, nes likus 2 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsakovė pakeitė pirkimo dokumentų sąlygų apimtį, tokiu būdu pažeisdama skaidrumo ir teisėtų lūkesčių principus. Atsakovė, paaiškindama techninės specifikacijos 21 punktą, t. y. nurodydama, kad jame nustatytas ir reikalavimas įrengti spaudiminę vandens liniją, iš esmės papildė pirkimo sąlygų 5 punkte apibrėžtą pirkimo objektą nauju įrenginiu. Tokiu būdu atsakovė pakeitė pagrindinių pirkimo sąlygų esmę.

103.

11Ieškovės vertinimu, techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimas, pagal kurį tiekėjams yra leidžiama siūlyti tik preso įrenginio dalį – hidraulinį mazgą, o ne visą preso įrenginį, diskriminuoja tiekėjus ir dirbtinai riboja konkurenciją. Atsakovės nuotekų siurblinėje esamo MEVA RP 20-70 modelio preso įrenginio dalis – hidraulinis mazgas – gali būti pakeistas tik to pačio modelio preso įrenginio hidrauliniu mazgu, kurį faktiškai gali pasiūlyti tik Švedijos gamintojo partneris Lietuvoje – UAB „DRENUVA“. Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, nes sudaro palankesnes sąlygas vienam iš tiekėjų pasiūlyti ne tik preso dalį, bet ir visą pirkimo objektą.

124.

13Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad pirkimo sąlygose nėra reikalavimo, jog hidraulinis mazgas išimtinai privalo būti MEVA modelio. Šiuo atveju yra visos techninės galimybės siūlyti kitokio modelio hidraulinį mazgą, kuris atitiktų techninėje specifikacijoje nurodomas charakteristikas. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovės reikalavimai pirkimo objektui yra išimtinai orientuoti į Švedijos gamintojo produkciją Lietuvoje, todėl ieškovės keliamos prielaidos dėl tariamai pirkimo sąlygomis sukurtų palankesnių sąlygų atitinkamam tiekėjui, yra nepagrįstos. Būtent perkančiajai organizacijai paliekama teisė spręsti, ką jai reikia įsigyti ir kokia apimtimi. Šiuo atveju visas įrenginys nėra reikalingas, naujomis gali būti keičiamos tik susidėvėjusios įrenginio dalys. Atsakovė techninės specifikacijos 19 punkte aiškiai nurodė, kad bus pilnai keičiamas tik hidraulinis mazgas. Keisti visą įrenginį būtų neekonomiška. Be to, ieškovė kvestionuoja pirkimo sąlygas, nepateikusi jokio konkretaus pasiūlymo atsakovei. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas ne tik pagal pasiūlymo kainą, tačiau ir pagal tai, ar pasiūlymo objektas ir jo apimtis atitinka atsakovės poreikius. Ieškovė neįrodė, kad jos siūlymas įsigyti visą įrenginį atitiktų techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus perkamam objektui. Atsakovė, remiantis pirkimo sąlygų II skyriaus 5 punktu, aiškiai nurodė, kad perka įrangos dalis kartu su montavimo, paleidimo ir derinimo darbais. Atsakovei perkant pirkimo sąlygose nurodytą įrangą ir jos montavimo bei paleidimo – derinimo darbus sukuriama mechaninio nuotekų valymo sistema, kuri turi būti eksploatuojama ir aptarnaujama. Vandens žarnos įrengimas padeda tai padaryti, todėl be šios įrangos neįmanoma tinkama kitų įrenginių priežiūra ir eksploatacija. Atsakovei patikslinus, kad reikalinga įrengti spaudiminę vandens liniją drenažinių grotelių latako praplovimui, pirkimo sąlygų apimtis nepasikeitė. Techninės specifikacijos 21 punkto nuostatomis atsakovė nereikalavo pasiūlymuose pateikti konkrečius duomenis apie siūlomos spaudiminės vandens linijos technines charakteristikas, tiekėjams pakako tiesiog nurodyti, ar jie gali pasiūlyti vandens spaudiminę liniją.

145.

15Ieškovė pateiktame dublike prašė reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimus, priimtus vykdant pirkimo procedūras, kuriais tiekėjų pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo sąlygas, sudaryta pirkimo eilė ir nustatytas pirkimą laimėjęs pasiūlymas, palikti nenagrinėtą.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

186.

19Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu civilinės bylos dalį pagal ieškovės ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės 2018 m. liepos 11 d. pretenziją nutraukė; ieškovės ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimus, priimtus vykdant pirkimo procedūras, kuriais tiekėjų pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo sąlygas, sudaryta pirkimo eilė ir nustatytas pirkimą laimėjęs pasiūlymas, paliko nenagrinėtą; ieškovės ieškinį tenkino iš dalies – nutraukė atsakovės vykdomo pirkimo procedūras, o kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas taip pat paskirstė bylinėjimosi išlaidas – priteisė atsakovei iš ieškovės 144,13 Eur bylinėjimosi išlaidas.

207.

21Teismas , įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendė, kad ieškovė iš esmės tinkamai pasinaudojo ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – ir PAVETPPSPSĮ) 107-109 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 4232 straipsnio 1 dalis). Teismas sprendė, kad ieškovės pretenzijoje nurodomos aplinkybės ir pareikšti reikalavimai iš esmės sutampa su ieškovės nurodomais ieškinyje, todėl darė išvadą, jog ieškovė iš esmės tinkamai laikėsi išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos.

228.

23Teismas pažymėjo, kad ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovės 2018 m. liepos 11 d. pretenzija, negali būti vertinamas kaip savarankiškas ieškinio reikalavimas, kadangi tiekėjo pretenzija ir atsakovės sprendimas dėl pareikštos pretenzijos yra ginčo sprendimo proceso dalis (privaloma išankstinio ginčo sprendimo ne teisme stadija) ir sprendimas atmesti tiekėjo pretenziją materialinių teisinių padarinių tiekėjui nesukelia, o tik užtikrina jo teisę perkelti ginčą dėl atsakovės sprendimų ir kitų veiksmų teisėtumo į teismą.

249.

25Teismas įvertino ieškovės pateiktą 2018 m. rugpjūčio 23 d. technikos mokslų daktaro A. R. parengtą specialisto išvadą, kurioje konstatuota, kad esamo MEVA markės RP 20 modelio preso hidraulinio mazgo pakeitimas ne Nordic Water Products, AB gamintojo hidrauliniu mazgu, pagal pateiktus pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus hidrauliniam mazgui, objektyviai negali būti parinktas. 2018 m. rugsėjo 17 d. papildomoje išvadoje specialistas nurodė, kad hidraulinių mazgų siurbliai nėra standartizuoti, todėl vieno gamintojo serijinės gamybos siurblį pakeisti kito gamintojo serijinės gamybos siurbliu faktiškai gali būti neįmanoma, tačiau iš techninės pusės hidraulinis mazgas gali būti pakeistas kito gamintojo mazgu, jei bus atsižvelgiama į pateiktus projektinius esamo tepalo siurblio parametrus. Taip pat teismas įvertino atsakovės pateiktą inžinieriaus A. K. 2018 m. rugsėjo 10 d. atliktą specialisto vertinimą, kuriame ekspertas davė išvadą, kad techniškai kito gamintojo hidraulinis mazgas galėtų būti pritaikomas MEVA presui. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog ginčijamas techninės specifikacijos 19 punkte numatytas reikalavimas yra pritaikytas išimtinai gamintojo Nordic Water Products, AB produktams, kuriuos, ieškovės teigimu, faktiškai gali pasiūlyti tik gamintojo partneris Lietuvoje – UAB „DRENUVA“. Atsižvelgęs į šias išvadas, teismas sprendė, kad ginčijamas reikalavimas nėra pernelyg aukštas ir atimantis galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams, todėl jo nelaikė ribojančiu konkurenciją ar pažeidžiančiu lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

2610.

27Teismas įvertino technikos mokslų daktaro A. R. parengtoje specialisto išvadoje ir papildomoje išvadoje nurodomas aplinkybes, kad techninės specifikacijos 21 punkto reikalavimas numatyti jungtį spaudiminei vandens linijai technine prasme nėra reikalavimas įrengti spaudiminę vandens liniją. Šiuo atveju negali būti sudarytas darbų kiekių žiniaraštis, nes pirkimo sąlygose, techninėje specifikacijoje nėra pateiktų techninių reikalavimų spaudiminei vandens linijai, skirtai hidraulinio preso drenažinių grotelių latako praplovimui, įrengti, ir apskritai nėra nurodyta, kad tokia linija turi būti įrengta. Išvadoje, be kita ko, konstatuota, kad spaudiminės vandens linijos, skirtos hidraulinio preso drenažinių grotelių latako praplovimui, įrengimo darbai nepatenka į pirkimo sąlygų 5 punkte nurodyto įrenginio (įrenginio dalies) montavimo, paleidimo ir derinimo darbus. Taip pat teismas įvertino inžinieriaus A. K. 2018 m. rugsėjo 10 d. specialisto vertinimo išvadas, kad atsakovė, vykdydama pirkimą, privalo vadovautis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 460 punkto ir STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ 116 punkto nuostatomis, nes pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 21 punkto reikalavimas hidraulinio preso drenažinių grotelių latako praplovimui numatyti jungtį spaudiminei vandens linijai yra tiesiogiai susijęs su šiais statybos techninių reglamentų reikalavimais. Ekspertas pažymėjo, kad slėginės linijos kaina, palyginus su visais perkamais darbais, yra nedidelė. Dėl šios priežasties, eksperto nuomone, nėra būtina detali jos specifikacija. Tačiau po visų pirkimo dokumentuose aprašytų darbų atlikimo turi būti garantuota tinkama ir saugi visų objekto įrenginių eksploatacija, o pasiūlymo formos žiniaraštyje nurodyti montavimo, paleidimo ir derinimo darbai turėtų būti suprantami kaip visų perkamų įrangos ir įrenginių, išvardytų pirkimo dokumentuose, įskaitant ir techninę specifikaciją, montavimas, paleidimas ir derinimas. Teismas, atsižvelgęs į šias išvadas, sprendė, kad atliktas pirkimo sąlygų pakeitimas laikytinas esminiu, nes dėl tokių techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų yra išplėstas pirkimo objektas, nustatytas pirkimo sąlygų 5 punkte, kuris turi būti tinkamai išviešintas, kad apie jį sužinotų visi potencialūs tiekėjai, t. y. tiek atitinkantys pradinę, tiek ir pakeistą viešojo pirkimo sąlygų redakciją ar jų neatitinkantys. Šiuo atveju atsakovė, keisdama esmines pirkimo sąlygas (išplėsdama pirkimo objektą), turėjo nutraukti pirkimo procedūras ir skelbti naują pirkimą. To nepadariusi, atsakovė pažeidė tiekėjų lygiavertiškumo ir nediskriminavimo principus. Nesant galimybės šalių grąžinti į prieš pažeidimą buvusią padėtį, teismas viešąjį pirkimą nutraukė.

2811.

29Teismas nurodė, kad ieškovė laimėjo ginčą iš dalies. Teismas sprendė, kad išlaidos paskirstytinos proporcija – 50 proc. ieškovei ir 50 proc. atsakovei, nes tik dalis ieškinio pagrinde nurodytų aplinkybių teismo sprendimu pripažintos pagrįstomis. Ieškovė patyrė 2 066,70 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir 301 Eur žyminio mokesčio išlaidų. Atsakovė patyrė 4 805,45 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas laikė, kad ieškovės patirtos atstovavimo išlaidos, neviršijančios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytų dydžių, yra 1 183,85 Eur. Atsakovės neviršijančios Rekomendacijose nustatytų dydžių, t. y. patirtų ir pripažintų pagrįstomis bylinėjimosi išlaidų – 1 327,98 Eur. Atlikęs priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, teismas iš ieškovės atsakovei priteisė 144,13 Eur bylinėjimosi išlaidų.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3212.

33Apeliaciniame skunde ieškovė prašo: 1) pakeisti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo motyvuojamąją dalį, nurodant, kad pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 19 punkte įtvirtintas reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją ir diskriminuoja tiekėjus; 2) panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo dalį, kuria iš ieškovės atsakovei priteista 144,13 Eur bylinėjimosi išlaidų, ir dėl šios dalies priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovės ieškovei 2 066,70 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 301 Eur žyminio mokesčio; 3) pakeisti Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo rezoliucinę dalį, vietoje žodžių „ieškinį tenkinti iš dalies“ ir „likusioje dalyje ieškinį atmesti“, nurodant žodžius „likusioje dalyje ieškinį tenkinti visiškai“; 4) kitą Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

3412.1.

35Teismui nepripažinus techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimo ribojančiu konkurenciją, naujame pirkime taip pat faktiškai dalyvautų vienintelis tiekėjas. Pirkimo dokumentuose nesant net minimalių duomenų hidrauliniam mazgui parinkti, joks kitas tiekėjas negalėjo pateikti pasiūlymo, išskyrus UAB „DRENUVA“:

3612.1.1.

37Teismas neatsižvelgė, kad pirkimo dokumentuose atsakovė potencialiems tiekėjams nepateikė duomenų, pagal kuriuos objektyviai galėtų būti pagamintas hidraulinis mazgas, tinkantis esamam MEVA markės hidraulinio preso įrenginiui, t. y. duomenų, kurių pagrindu potencialus tiekėjas bent jau techniškai (ne ekonomiškai) galėtų nuspręsti, kokių parametrų mazgą reikėtų pagaminti, kad būtų galima pateikti pasiūlymą. Tačiau atsakovė, kreipdamasi į vieną iš hidraulinių įrenginių gamintojų UAB „Hansa Flex Hidraulika“ 2018 m. rugsėjo 3 d. raštu, šiai bendrovei tokius duomenis pateikė.

3812.1.2.

39Tokia situacija, kai techninės specifikacijos 19 punktas draudžia pasiūlyti visą naują ne MEVA markės hidraulinio preso įrenginį, o pirkimo dokumentuose nėra pateikiami duomenys, kuriais vadovaudamiesi ne MEVA markės produkcija prekiaujantys tiekėjai turėtų bent jau objektyvias galimybes pagaminti MEVA markės presui tinkantį hidraulinį mazgą, diskriminuoja tiekėjus ir riboja konkurenciją.

4012.1.3.

41Net jei atsakovė pirkimo dokumentuose būtų nurodžiusi visus duomenis hidrauliniam mazgui pagaminti, kokius nurodė bylos nagrinėjimo metu UAB „Hansa Flex Hidraulika“, ne MEVA markės produkcija prekiaujantys tiekėjai negalėtų pasiūlyti konkurencingos hidraulinio mazgo kainos, nes jiems reikėtų specialiai serijinės gamybos hidraulinius mazgus pritaikyti arba individualiai pagaminti, be to, tiekėjai negalėtų savarankiškai pateikti viso pirkimo objekto, kadangi jiems reikėtų specialiai kreiptis į subtiekėją. UAB „Drenuva“ visą pirkimo objektą galėtų pasiūlyti be pašalinių subtiekėjų pagalbos ir nespręsdama gamybos ar turimo hidraulinio mazgo pritaikymo prie hidraulinio preso įrenginio problemos.

4212.2.

432018 m. liepos 11 d. pretenzijoje ies?kove?s atsakovei pateiktas reikalavimas leisti tieke?jams pasiu?lyti visa? nauja? hidraulinio preso i?rengini?, o ne tik hidraulinio preso i?renginio nauja? dali? – hidraulini? mazgą?, turi bu?ti pripaz?intas kaip pras?ymas kartu su sude?tini? pirkimo objektą? sudaranc?iu hidrauliniu mazgu leisti pasiu?lyti ir pertekline?, papildoma? nei reikalauta i?ranga?, t. y. naujas viso hidraulinio preso i?renginio dalis, is?skyrus sude?tini? pirkimo objektą? sudaranc?ia? hidraulinio preso įrenginio dalį – hidraulinį mazgą. Tokio tiekėjo pasiūlyta papildoma, pertekline? i?ranga tiesiogiai bu?tu? susijusi su atsakovės siekiamu rezultatu pirkimo objekto atz?vilgiu. Toks tieke?jo pasiu?lymas pripaz?intinas lygiaverčiu ir tinkamu, tode?l pirkimo sa?lygos negali numatyti draudimu? tieke?jams tokius pasiūlymus pateikti. Pirkimą vykdant pagal mažiausios kainos kriterijų, „perteklinį“ pasiūlymą pateikęs tiekėjas neįgyja pranašumo prieš kitus tiekėjus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012).

4412.3.

45Teismas nevertino argumentu?, kad sujungdama vieno i?renginio ir vieno i?renginio dalies įsigijimą į vieną pirkimo objektą, atsakovė pažeidė jai suteiktos diskrecijos ribas, nes nesant svarbiu? priežasčių tokiu sujungimu apribojo konkurencija?.

4612.4.

47Nuspręsdamas šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas paskirstyti ne pagal patenkintu? ir atmestu? reikalavimu? dali?, o pagal patvirtintu? ir atmestu? aplinkybių dalį, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 93 ir 98 straipsniuose įtvirtintas taisykles.

4812.5.

49Nors pirmos instancijos teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad „likusioje dalyje ies?kinys atmetamas“, jokiu? kitokiu? reikalavimu?, kuriuos teismas galėjo atmesti, ieškovė nebuvo pareiškusi. Ieškovė reiškė neturtinį reikalavimą, todėl jis nėra dalus. Vien tas faktas, kad viena iš ieškinyje nurodytų aplinkybių grupių buvo nepatvirtinta, nesudaro pagrindo taikyti CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostata?. Teismas ieškovės pareikštą materialųjį reikalavimą tenkino visiškai, atitinkamai, reikia taikyti ne CPK 93 straipsnio 2 dalyje, o CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisykle?.

5013.

51Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį procesą pagal ieškovės apeliacinį skundą nutraukti arba skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

5213.1.

53Ieškovė tik dublike nurodydama, kad atsakovė neva jai nepateikė visų duomenų apie hidraulinio mazgo technines charakteristikas, nepagrįstai plečia pareikštos pretenzijos ribas.

5413.2.

55Techninėje specifikacijoje buvo nurodomas hidraulinio mazgo tepalo tūris ir tepalo siurblio našumas. Jeigu ieškovei buvo reikalingos papildomos hidraulinio mazgo charakteristikos, ji turėjo galimybes objekto apžiūros metu visus duomenis gauti, pateikti klausimus įrangos atstovei.

5613.3.

57Teismas, darydamas išvadą, kad techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimas nėra išimtinai pritaikytas gamintojo Nordic Water Products, AB, produktams, vertino ne tik ieškovės nurodomą UAB „Hansa Flex Hidraulika“ 2018 m. rugsėjo 4 d. raštą, tačiau ir byloje esančių įrodymų visetą. Be to, minėtas raštas nepaneigia aplinkybės, kad yra visos techninės galimybės tiekėjams pasiūlyti kito gamintojo hidraulinį mazgą, nes tai nepriklauso nuo techninių parametrų (ne)pateikimo.

5813.4.

59Ieškovės siūlymas pakeisti visą įrenginį neatitinka atsakovės poreikių ir paties pirkimo tikslo eksploatuoti tik susidėvėjusias įrenginio dalis. Šiuo atveju ieškovė nepagrindė aplinkybės, kad visą presą būtų įsigyti pigiau nei jo dalį.

6013.5.

61Ieškovė nėra hidraulinio preso ar hidraulinio mazgo tiekėja, todėl ji iš tiesų ir negali pasiūlyti paslaugų, kurios reikalingos atsakovei. Todėl tiekėjo teisės nėra suvaržytos ar apribotos. Atsakovė negali būti atsakinga už tai, ko potencialus tiekėjas negali pasiūlyti perkančiajai organizacijai.

6213.6.

63Neaišku, kokiu objektyviu pagrindu remdamasi ieškovė teigia, kad šiuo atveju faktiškai tiekėjų konkurencija nesusidarė ir negali susidaryti esant techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimams.

6413.7.

65Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ne MEVA markės produkcija prekiaujantys tiekėjai negalėtų savarankiškai pateikti viso pirkimo objekto, kadangi jiems reikėtų kreiptis į subtiekėją. Lietuvoje yra ne viena įmonė, turinti visas galimybes savarankiškai pasiūlyti hidraulinį mazgą atsakovei.

66Teisėjų kolegija

konstatuoja:

67IV.

68Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6914.

70Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

71Dėl teisės skųsti teismo sprendimo motyvuojamąją dalį

7215.

73Teismų praktikoje pripažįstama, kad gali būti skundžiamas tiek visas procesinis sprendimas, tiek jo motyvuojamoji dalis, nes teisinę reikšmę turi ne tik teismo sprendimo rezoliucinė dalis, bet ir nustatymas konkrečių faktų ir teisinių santykių, kurie vertintini kaip prejudiciniai, turintys res judicata (teismo galutinai išspręsto klausimo) galią (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1142-798/2018). Tačiau abiem atvejais, t. y. tiek skundžiant visą teismo procesinį sprendimą, tiek ir jo motyvuojamąją dalį, kaip teisingai nurodo savo atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė, skundą paduodantis asmuo turi turėti teisinį suinteresuotumą, kad skundžiamas teismo procesinis sprendimas ar jo motyvuojamoji dalis būtų pakeista ar panaikinta dėl to, jog skundžiamas teismo procesinis sprendimas ar jo motyvuojamoji dalis jam yra nepalanki.

7416.

75Ieškovė ieškinyje pareiškė reikalavimą pripažinti ginčo pirkimo sąlygas neteisėtomis ir nutraukti pirkimo procedūras. Ieškovė įrodinėjo dviejų pirkimo sąlygų neteisėtumą. Pirma, ieškovės įsitikinimu, techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimas sudaro sąlygas visą pirkimo objektą pasiūlyti tik MEVA modelio produkcijos gamintojo Lietuvoje tiekėjui, todėl diskriminuoja tiekėjus ir dirbtinai riboja konkurenciją. Antra, atsakovė, išaiškindama, kad pagal techninės specifikacijos 21 punkto reikalavimą tiekėjai turės ne tik numatyti jungtį spaudiminei vandens linijai, bet ir ją įrengti, neteisėtai papildė pirkimo objekto apimtį. Pirmosios instancijos teismas tik antrąją ieškovės nurodytą aplinkybę, t. y. kad techninės specifikacijos 21 punkte nustatytas reikalavimas yra neteisėtas, laikė pagrįsta. Pirmosios instancijos teismas nepripažino, kad techninės specifikacijos 19 punkte nustatytas reikalavimas yra neteisėtas. Nagrinėjamu atveju konstatavus pirkimo sąlygų neteisėtumą tik tiek, kiek tai yra susiję su spaudimine linija ir jai keliamais reikalavimais, atsakovė, rengdama naują pirkimą, privalėtų ištaisyti pirkimų sąlygas būtent tik šiuo aspektu. Taigi, nors pirkimo procedūros skundžiamu sprendimu buvo nutrauktos, tačiau skundžiamojo teismo sprendimo motyvuojamoji dalis dėl techninės specifikacijos 19 punkto ieškovei yra nepalanki, egzistuoja aiškus ieškovės teisinis suinteresuotumas, kad būtų atliktas pirkimo sąlygų teisėtumo teisinis vertinimas ir dėl nurodyto pirkimo sąlygų reikalavimo. To nepadarius, atsakovė galėtų skelbti naują pirkimą joje nurodydama analogišką reikalavimą, o tokį reikalavimą ieškovė laiko diskriminuojančiu tiekėjus ir ribojančiu konkurenciją, atitinkamai ribojančiu galimybę siekti sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Tai reiškia, kad jos, kaip potencialios tiekėjos, galimai pažeistos teisės teismine tvarka nebūtų visiškai apgintos.

76Dėl techninės specifikacijos 19 punkte nustatyto reikalavimo teisėtumo

7717.

78Techninės specifikacijos 19 punkte yra nustatyta, kad „Hidraulinis presas naudojamas esamas, tik pilnai keičiant jo hidraulinį mazgą“. Atsakovė pirkimu siekė įsigyti ne visą naują įrenginį, o tik naują hidraulinį mazgą, kuris tiktų atsakovės turimam hidrauliniam preso įrenginiui. Iš bylos duomenų nustatyta, kad atsakovės turimas hidraulinis presas yra MEVA modelio RP 20-70. Ieškovė teigia, kad techninės specifikacijos 19 punkte nustatytas reikalavimas vienai iš sudėtinio pirkimo objekto dalių yra orientuotas išimtinai į vieno gamintojo produkciją. Ieškovės įsitikinimu, pirkime faktiškai galėtų dalyvauti tik vienintelis tiekėjas (tiesiogiai ar kaip subtiekėjas) UAB „Drenuva“, nes tik jis gali pasiūlyti MEVA markės RP 20 modeliui gamintojo naudojamus hidraulinius mazgus. Teisėjų kolegija su tokiais ieškovės apeliacinio skundo argumentais nesutinka, nes jų nepatvirtina bylos duomenų visuma.

7918.

80Priešingai nei nurodo ieškovė savo apeliaciniame skunde, ta aplinkybė, kad atsakovė į bylą nepateikė pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymų, savaime neįrodo, jog techninės specifikacijos 19 punkte nustatytas reikalavimas riboja konkurenciją. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, kiekviena ginčo šalis turi įrodyti savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindus. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad byloje pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdė ginčo pirkimo procedūras ir įpareigojo atsakovę iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Pati ieškovė dublike prašė palikti nenagrinėtą jos ieškinyje pareikštą reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais tiekėjų pasiūlymai pripažinti atitinkančiais pirkimo sąlygas, sudaryta pirkimo eilė ir nustatytas pirkimą laimėjęs pasiūlymas, nes atsakovė iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tokių sprendimų nepriėmė. Tai reiškia, kad pateikti duomenis apie pirkime dalyvavusius tiekėjus ir jų pasiūlymus atsakovė objektyviai negalėjo.

8119.

82Hidrauliniais įrenginiais prekiaujanti UAB „Hansa Flex Hidraulika“ 2018 m. rugsėjo 4 d. rašte patvirtino, kad nėra techninių kliūčių parinkti hidraulinį mazgą, tinkantį esamam MEVA markės RP 20 modelio hidraulinio preso įrenginiui. Ieškovė šios aplinkybės apeliaciniame skunde neginčija, sutinka, kad visi hidraulinių įrenginių gamintojai galėtų pagaminti tokį hidraulinį mazgą, kuris tiktų esamam MEVA markės hidrauliniam presui. Tačiau ieškovė akcentuoja faktą, kad atsakovė šiai bendrovei pateikė kitokius duomenis nei buvo pateikusi potencialiems tiekėjams pirkimo dokumentuose. Iš tikrųjų, bylos duomenys patvirtina, kad kartu su paklausimu UAB „Hansa Flex Hidraulika“ buvo pateiktas hidraulinio preso aprašymas, esamo hidraulinio preso ir hidraulinio mazgo schemos, MEVA markės RP 20 modelio hidraulinio preso hidraulinio mazgo, esančio nuotekų siurblinėje Kęstučio g. 88E, Prienuose, parametrai. Tačiau, kaip minėta, bylos duomenys patvirtina, kad techninės specifikacijos 19 punkte nustatytas reikalavimas nesudaro prielaidų pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui. Dėl šios priežasties vien faktas, kad pasiūlymui pateikti pirkimo sąlygose galėjo būti nurodyti ne visi reikalingi techniniai duomenys, nepatvirtina, jog tokia pirkimo sąlyga yra diskriminuojami tiekėjai ir ribojama konkurencija.

8320.

84Pirkimų sąlygų netikslumai, neaiškumai yra pagrindas kreiptis į perkančiąją organizaciją su prašymu pirkimų sąlygas paaiškinti, patikslinti. Ginčo pirkimų sąlygų 23 punkte yra aiškiai nustatyta, kad pirkimo sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos tiekėjų iniciatyva, jiems CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Ieškovė, matydama, kad tam, jog ji galėtų pateikti pasiūlymą, būtinas pirkimų sąlygų patikslinimas, galėjo kreiptis šiuo tikslu į atsakovę, tačiau to nepadarė. Juo labiau, kai iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė kreipėsi į atsakovę, prašydama leisti apžiūrėti objektą ir susipažinti su grotų ir hidraulinio preso montavimo sąlygomis ir tokia galimybė ieškovei buvo sudaryta. Taigi, ieškovės apeliaciniame skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su pirkimo dokumentuose ir UAB „Hansa Flex Hidraulika“ nurodytų duomenų detalumo skirtumu, nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad techninės specifikacijos 19 punkte nustatytas reikalavimas nėra pritaikytas išimtinai hidraulinio preso gamintojo produktams.

8521.

86Ieškovė objektyviais duomenimis nepagrindė savo teiginių, kad kiti tiekėjai turi ribotas galimybes dalyvauti pirkime, t. y. kad dėl serijinės gamybos produkto pritaikymo ar specialiai atsakovei gaminamo produkto galutinė produkto kaina tiek išaugtų, jog būtų paneigta konkurencija. Apeliaciniame skunde ieškovė taip pat tik deklaratyviai nurodo, kad stambūs hidraulinių presų gamintojai nėra suinteresuoti stabdyti masinę gamybą ir juos atstovaujantiems tiekėjams tiekti tokius vienetinius hidraulinius mazgus.

8722.

88Ieškovė apeliaciniame skunde akcentuoja, kad atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai neleido pateikti tiek hidraulinį mazgą, tiek naują sraigtinį presą vietoje hidraulinio preso. Tačiau, kaip jau minėta, pirkimo sąlygų 5 punkte yra nurodytas pirkimo objektas, t. y. kad atsakovė perka naujas nuotekų siurblinės automatines laiptuotas grotas bei hidraulinį mazgą presui vietoje esamų senų, susidėvėjusių, kartu su pristatymu bendrovės buveinės adresu Pramonės g. 7, Prienai. Tiekėjas privalo atlikti, montavimo, paleidimo, derinimo darbus ir techninę priežiūrą eksploatacijos metu, garantiniu laikotarpiu. 2018 m. liepos 9 d. pateiktame atsakyme į tiekėjo paklausimą atsakovė nurodė, kad pats hidraulinis presas nekeičiamas, o yra keičiamas tik jo hidraulinis mazgas, todėl tiekėjai jį ir turi siūlyti. Taigi, pirkimo sąlygų turinys patvirtina, kad atsakovės pirkimu siekė ne pakeisti turimą įrenginį nauju, o tik pakeisti susidėvėjusias ir toliau nebegalimas eksploatuoti įrangos dalis, jas pritaikant prie turimos įrangos.

8923.

90Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Taigi jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi įstatymuose nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių. Taigi, būtent atsakovei suteikta teisė nuspręsti, ką ji nori įsigyti ir kokius reikalavimus pirkimo objektas turi atitikti. Atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktu, PAVETPPSPSĮ 29 straipsnio 2 dalies 1 punktu, nustatančiais perkančiajai organizacijai pareigą siekti, kad prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, ginčo pirkimu nutarė įsigyti ne visą hidraulinio preso įrenginį, o tik susidėvėjusią jo dalį – hidraulinį mazgą. Ieškovė nepagrindė, dėl kokių priežasčių atsakovė turėtų keisti visą įrenginį, kai nepaneigta galimybė, pakeitus susidėvėjusias jo dalis, toliau eksploatuoti šiuo metu jau turimą hidraulinio preso įrenginį. Atsakovės poreikį pakeisti tik nusidėvėjusias įrenginių dalis pagrindžia į bylą pateikti 2018 m. gegužės 10 d. Nuotekų siurblinės, esančios Kęstučio g. 88, Prienuose, stambių priemaišų atskyrimo įrenginio defektinis aktas ir apžiūros aktas Nr. 1. Nurodytame akte nustatyta, kad hidraulinio nešmenų preso MEVA RP 20-70 būklė gera ir jai nereikalingas remontas.

9124.

92Be to, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas ne tik pagal pasiūlymo kainą, tačiau ir pagal tai, ar pasiūlymo objektas ir jo apimtis atitinka atsakovės poreikius. Kadangi hidraulinis presas nekeičiamas, pirkimo sąlygose pateiktoje specifikacijoje nėra nurodyti šiam įrenginiui keliami reikalavimai (jo savybės, ypatybės). Dėl šios priežasties ieškovei pasiūlius visą hidraulinio preso įrenginį, o ne jo dalį – hidraulinį mazgą, toks jos pasiūlymas pagal pirkimo sąlygas net negalėtų būti įvertintas. Būtent dėl šios priežasties skiriasi šios ir ieškovės apeliaciniame skunde nurodomos kasacinio teismo 2012 m. balandžio 12 d. išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 3K-3-43/2012 faktinės aplinkybės. Nurodytoje kasacinio teismo nutartyje buvo nagrinėjama situacija, kai tiekėjas pasiūlė tai, kas buvo reikalaujama pagal pirkimo sąlygas ir tai, ko pirkimo sąlygose dėl pirkimo objekto nebuvo reikalaujama. Nagrinėjamu atveju ieškovei pasiūlius hidraulinį presą, kurio pirkimu atsakovė neketino įsigyti ir kuriam nenustatė jokių reikalavimų, būtų iš esmės pakeistas pats pirkimo objektas, o, kaip jau minėta, būtent atsakovė turi teisę nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą. Be to, priešingai nei nurodytos kasacinio teismo bylos atveju, ieškovei pasiūlius visą hidraulinį presą vietoje vienos iš jo dalies – hidraulinio mazgo, atsakovė papildomai pasiūlytos prekės negalėtų atsisakyti (nepirkti). Nagrinėjamu atveju ieškovės pasiūlymas įsigyti visą įrenginį neatitiktų pirkimu siekiamo rezultato.

9325.

94Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad sujungdama vieno įrenginio (automatinių laiptuotų grotų) ir vieno įrenginio dalies (hidraulinio mazgo) įsigijimą į vieną pirkimo objektą atsakovė pažeidė jai suteiktos diskrecijos ribas. Ieškovės nuomone, pirkimo objektui sujungti nebuvo svarbių priežasčių. Tačiau šiuo atveju teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytu argumentu ieškovė plečia ikiteismine tvarka 2018 m. liepos 11 d. pareikštos pretenzijos ribas.

9526.

96Kasacinio teismo konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias (rūpestingumo, apdairumo) principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę skųsti perkančiosios organizacijos sprendimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė pretenzijos negrindė galimais pažeidimais dėl pirkimo objekto neišskaidymo į atskiras dalis, tokiomis aplinkybėmis nebuvo grindžiamas ir ieškinys, vertina, jog apeliacinio skundo argumentai dėl atskirų pirkimo dalių sujungimo į vieną nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Be to, pati ieškovė apeliaciniame skunde pripažįsta, kad visi atsakovės siekiami įsigyti objektai yra vienaip ar kitaip susiję su hidraulinio preso įrenginiu.

97Dėl (ne)tinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

9827.

99Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė ginčą laimėjo iš dalies ir bylinėjimosi išlaidas tarp šalių padalijo tokia proporcija – 50 proc. ieškovei ir 50 proc. atsakovei. Nors ieškovė nesutinka su tokiu pirmosios instancijos teismo atliktu bylinėjimosi išlaidų paskirstymu, teisėjų kolegija jam pritaria.

10028.

101Ieškovė ieškinyje prašė pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis ir nutraukti pirkimo procedūras. Reikalavimas nutraukti pirkimo procedūras yra materialusis reikalavimas, tačiau išvestinis iš reikalavimo pripažinti pirkimo sąlygas neteisėtomis. Kai teismas dėl pareikšto reikalavimo (ar ex officio) atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų (pvz., Konkurencijos įstatymo) pagrindu pripažįsta neteisėta kartu teismas privalo ex officio tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo. Tik ieškinio patenkinimas tokiais atvejais nėra pakankamas sprendžiant dėl pirkimą paskelbusio asmens veiksmų padarinių. Pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013).

10229.

103Reikalavimas pripažinti konkrečias pirkimo sąlygas neteisėtomis yra savarankiškas materialusis reikalavimas. Ieškovė ieškinyje reikalavimą dėl pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis suformulavo abstrakčiai, ieškinio dalyke tiksliai neįvardydama, kokias ginčo pirkimo sąlygas prašo pripažinti neteisėtomis. Tačiau iš ieškinio pagrindo matyti, kad ieškovė pirkimų sąlygų neteisėtumas susijęs su techninės specifikacijos 19 ir 21 punktais. Tą nurodė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame teismo sprendime. Išnagrinėjus bylą, pasitvirtino tik ieškovės įrodinėtos aplinkybės, susijusios su techninės specifikacijos 21 punkte nustatytu reikalavimu, t. y. kad atsakovė, išplėsdama pirkimo objektą, tačiau jo nenutraukdama, pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus. Tačiau ieškovės įrodinėtos aplinkybės dėl techninės specifikacijos 19 punkte suformuluoto reikalavimo neteisėtumo nepasitvirtino, todėl, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, ieškovė ginčą laimėjo tik iš dalies. Kad ieškovė nepasiekė ieškinio padavimu siekto rezultato patvirtina apeliacinio skundo padavimo faktas. Jei ieškovė ieškiniu būtų siekusi tik pirkimo procedūrų nutraukimo, tačiau jai nebūtų svarbus atskirų pirkimo sąlygų neteisėtumo konstatavimas, ieškovė neturėtų teisinio suinteresuotumo skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su ieškovės apeliacinio skundo argumentu dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo.

104Dėl procesinės bylos baigties

10530.

106Kadangi apeliaciniame skunde įrodinėjamos aplinkybės nepasitvirtino, apeliacinis skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

107Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

10831.

109Ieškovė už apeliacinio skundo padavimą sumokėjo 225 Eur žyminio mokesčio ir patyrė 363 Eur advokato pagalbos išlaidų. Kadangi ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, nepriteisiamos (CPK 93 straipsnis). Atsakovė apeliacinės instancijos teisme patyrė 874,23 Eur išlaidų už advokato pagalbą surašant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Šioms išlaidoms pagrįsti yra pateikti reikiami faktiniai duomenys (CPK 98 straipsnio 1 dalis), prašomi atlyginti išlaidų dydžiai neviršija maksimalių išlaidų už konkrečias teisines paslaugas dydžių, kuriuos rekomenduojama priteisti pagal Rekomendacijas. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovei iš ieškovės priteisiama 874,23 Eur suma advokato išlaidoms, turėtoms apeliacinės instancijos teisme, apmokėti.

110Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

111Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

112Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“ (juridinio asmens kodas 170639781) iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Akvaja“ (juridinio asmens kodas 161423884) 874,23 Eur (aštuonis šimtus septyniasdešimt keturis eurus ir dvidešimt tris euro centus) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Akvaja“ (toliau –... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdo mažos vertės pirkimą... 10. 3.... 11. Ieškovės vertinimu, techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimas, pagal... 12. 4.... 13. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovė nurodė, kad... 14. 5.... 15. Ieškovė pateiktame dublike prašė reikalavimą panaikinti atsakovės... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 18. 6.... 19. Kauno apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu civilinės bylos dalį... 20. 7.... 21. Teismas , įvertinęs ieškovės pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendė,... 22. 8.... 23. Teismas pažymėjo, kad ieškinio reikalavimas panaikinti atsakovės... 24. 9.... 25. Teismas įvertino ieškovės pateiktą 2018 m. rugpjūčio 23 d. technikos... 26. 10.... 27. Teismas įvertino technikos mokslų daktaro A. R. parengtoje specialisto... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad ieškovė laimėjo ginčą iš dalies. Teismas sprendė,... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 12.... 33. Apeliaciniame skunde ieškovė prašo: 1) pakeisti Kauno apygardos teismo 2018... 34. 12.1.... 35. Teismui nepripažinus techninės specifikacijos 19 punkto reikalavimo... 36. 12.1.1.... 37. Teismas neatsižvelgė, kad pirkimo dokumentuose atsakovė potencialiems... 38. 12.1.2.... 39. Tokia situacija, kai techninės specifikacijos 19 punktas draudžia pasiūlyti... 40. 12.1.3.... 41. Net jei atsakovė pirkimo dokumentuose būtų nurodžiusi visus duomenis... 42. 12.2.... 43. 2018 m. liepos 11 d. pretenzijoje ies?kove?s atsakovei pateiktas reikalavimas... 44. 12.3.... 45. Teismas nevertino argumentu?, kad sujungdama vieno i?renginio ir vieno... 46. 12.4.... 47. Nuspręsdamas šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas paskirstyti ne pagal... 48. 12.5.... 49. Nors pirmos instancijos teismas sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodė, kad... 50. 13.... 51. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė prašo apeliacinį procesą pagal... 52. 13.1.... 53. Ieškovė tik dublike nurodydama, kad atsakovė neva jai nepateikė visų... 54. 13.2.... 55. Techninėje specifikacijoje buvo nurodomas hidraulinio mazgo tepalo tūris ir... 56. 13.3.... 57. Teismas, darydamas išvadą, kad techninės specifikacijos 19 punkto... 58. 13.4.... 59. Ieškovės siūlymas pakeisti visą įrenginį neatitinka atsakovės poreikių... 60. 13.5.... 61. Ieškovė nėra hidraulinio preso ar hidraulinio mazgo tiekėja, todėl ji iš... 62. 13.6.... 63. Neaišku, kokiu objektyviu pagrindu remdamasi ieškovė teigia, kad šiuo... 64. 13.7.... 65. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad ne MEVA markės produkcija prekiaujantys... 66. Teisėjų kolegija... 67. IV.... 68. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 69. 14.... 70. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 71. Dėl teisės skųsti teismo sprendimo motyvuojamąją dalį ... 72. 15.... 73. Teismų praktikoje pripažįstama, kad gali būti skundžiamas tiek visas... 74. 16.... 75. Ieškovė ieškinyje pareiškė reikalavimą pripažinti ginčo pirkimo... 76. Dėl techninės specifikacijos 19 punkte nustatyto reikalavimo teisėtumo... 77. 17.... 78. Techninės specifikacijos 19 punkte yra nustatyta, kad „Hidraulinis presas... 79. 18.... 80. Priešingai nei nurodo ieškovė savo apeliaciniame skunde, ta aplinkybė, kad... 81. 19.... 82. Hidrauliniais įrenginiais prekiaujanti UAB „Hansa Flex Hidraulika“ 2018 m.... 83. 20.... 84. Pirkimų sąlygų netikslumai, neaiškumai yra pagrindas kreiptis į... 85. 21.... 86. Ieškovė objektyviais duomenimis nepagrindė savo teiginių, kad kiti... 87. 22.... 88. Ieškovė apeliaciniame skunde akcentuoja, kad atsakovė neteisėtai ir... 89. 23.... 90. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo... 91. 24.... 92. Be to, ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas vertinamas ne tik pagal... 93. 25.... 94. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad sujungdama vieno įrenginio... 95. 26.... 96. Kasacinio teismo konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali... 97. Dėl (ne)tinkamo bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ... 98. 27.... 99. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė ginčą laimėjo iš... 100. 28.... 101. Ieškovė ieškinyje prašė pirkimo sąlygas pripažinti neteisėtomis ir... 102. 29.... 103. Reikalavimas pripažinti konkrečias pirkimo sąlygas neteisėtomis yra... 104. Dėl procesinės bylos baigties ... 105. 30.... 106. Kadangi apeliaciniame skunde įrodinėjamos aplinkybės nepasitvirtino,... 107. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 108. 31.... 109. Ieškovė už apeliacinio skundo padavimą sumokėjo 225 Eur žyminio mokesčio... 110. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 111. Kauno apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 112. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“...