Byla 2A-1222-232/2013
Dėl atlyginimo už krovinių pervežimą priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Aldonos Tilindienės, Andriaus Ignoto, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Girteka“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Trinitronas“ ieškinį atsakovui UAB „Girteka cargo“, tretieji asmenys – UADB „Ergo Lietuva“, UAB „Girteka“ dėl atlyginimo už krovinių pervežimą priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4 Ieškovas UAB „Trinitronas“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB „Girteka cargo“, tretieji asmenys – UADB „Ergo Lietuva“, UAB „Girteka“, prašydamas priteisti iš atsakovo 18315,49 Lt užmokestį už krovinių vežimo paslaugas, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Vėliau ieškovas pareiškimu savo reikalavimus sumažino, prašydamas priteisti iš atsakovo 8632,01 Lt užmokestį už krovinių vežimo paslaugas, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Pareiškime dėl ieškinio reikalavimo sumažinimo ieškovas nurodė, kad atsakovas, prasidėjus teismo procesui, 2011-12-07 pavedimu sumokėjo dalį prašytos priteisti įsiskolinimo sumos - 9683,48 Lt, dėl ko ieškovas sumažino prašomą priteisti sumą.

5Ieškovas nurodė, kad:

62011 03 31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Lenkijos į Nyderlandų karalystę, už vežimo paslaugą atsakovas ieškovui įsipareigojo sumokėti 2297,84 Lt;

72011 03 31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Lenkijos į Nyderlandų karalystę, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 2297,84 Lt;

82011 04 01 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Vokietijos į Italiją, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 4177,89 Lt;

92011 04 05 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Lenkijos į Italiją, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 3342,31 Lt;

102011 04 11 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį krovinys buvo vežamas iš Vilniaus į Sankt Peterburgą, už paslaugą ieškovas įsipareigojo sumokėti 6560,32 Lt.

11Visi penki krovinių vežimai buvo atlikti, kroviniai pristatyti gavėjams, t.y. ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus atsakovui. Atsakovas ieškovui už krovinių pervežimus pagal sutartis turėjo sumokėti viso 18676,20 Lt, tačiau atsakovas sumokėjo 360,71 Lt.

12Pažymėjo, kad krovinio vežimo į Rusiją metu dėl nedidelio įplyšimo vilkiko priekabos tente į priekabą pateko vandens ir sušlapo krovinio pakuotė. Nepriklausomas ekspertas Rusijoje apžiūros metu konstatavo, kad apgadinta tik pakuotė, žalos dydis – 181,50 eurų, jo surašytas apžiūros aktas, kuriame konstatuotas šis žalos dydis, buvo pasirašytas krovinio gavėjo ir ieškovo vairuotojo, taigi jį pasirašę asmenys konstatavo, kad filtravimo medžiaga čiupinėjant buvo sausa, t.y. kad kroviniui žalos nebuvo padaryta. Pažymėjo, kad ieškovui nebuvo pateikta per 7 dienas pretenzijos dėl kroviniui padarytos žalos, kaip to reikalauja CMR konvencijos 30 str. 2 d., kadangi apie įskaitymą ir pretenziją dėl žalos atlyginimo ieškovui buvo pranešta tik 2011 05 24. 2011 05 24 atsakovas išsiuntė pretenziją ieškovui ir ieškovo civilinės atsakomybės draudikui UADB „Ergo Lietuva“ su reikalavimu atlyginti krovinio gabenimo metu padarytą 5304,53 eurų žalą ir pranešė, kad ši suma bus įskaityta į ieškovo ir atsakovo tarpusavio atsiskaitymus. Ieškovas ir trečiasis asmuo su pretenzija nesutiko. 2011 06 16 pretenzijoje atsakovas nurodė, kad 5304,53 eurų žalą įskaitė į ieškovui mokėtinus užmokesčius už krovinių vežimus. Ieškovo nuomone, atliktas įskaitymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl yra niekinis ir negalioja, kadangi nėra būtinų jo sąlygų – reikalavimo apibrėžtumo bei abipusių šalių priešpriešinių teisių ir pareigų buvimo. Krovinio vežimo į Rusiją atveju važtaraščiuose kaip krovinių siuntėjai yra nurodomi Belgijos įmonė „Dow Coming Europe S.A.“, Belgijos įmonė „Sioen Industries NV“ ir Italijos įmonė „Interfil SRL“. Visų krovinių gavėjas - Rusijos įmonė OO „Unilever Rus“. Reikalavimą reiškia atsakovas, kuris yra asmuo, su kuriuo ieškovas sudarė krovinių vežimo sutartį ir kuris pagal teismų praktiką galėtų reikalauti žalos atlyginimo tik tada, jei būtų atlyginęs žalą siuntėjams arba gavėjui, tačiau tokių duomenų atsakovas nepateikė. Teismui pateikti trečiojo asmens UAB „Girteka“ bei Rusijos įmonės OO „Unilever Rus“, o taip pat UAB „Girteka“ ir UAB ‚Girteka cargo“ pasirašyti aktai yra dvišaliai susitarimai, negali būti laikomi įskaitymu. Be to, krovinio vežimo į Rusiją metu sušlapo 7 dėžės, kuriose buvo 107,8 kg. krovinio, todėl net jei būtų sugadintas visas krovinys, ieškovas būtų atsakingas tik pagal CMR konvencijoje nustatytus kompensacijos apribojimus, t.y. 107,8kg x 8,33 SDR x 3,8393 Lt, viso - 3447,59 Lt, šalys nebuvo susitarusios dėl kompensacijos apribojimų netaikymo. Nėra įvykdyta būtinoje įskaitymo sąlyga, pagal kurią abu reikalavimai turi galioti, šiuo atveju galioja tik ieškovo reikalavimas. Be to, nėra būtinosios įskaitymo sąlygos – apibrėžtumo, kadangi pats atsakovas nežinojo, kiek, kokia suma įskaitoma: atsakovas iš pradžių pareiškė ieškovui apie 5304,53 eurų atliktą įskaitymą, tačiau vėliau, t.y. 2011 12 07 dalį ieškovo prašyto priteisti įsiskolinimo - 9683,48 Lt, sumokėjo ieškovui. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, kuris pasibaigia pranešimu apie įskaitymą, tačiau atsakovas po 2011 05 24 pranešimo sumažino įskaitymo sumą ir sumokėjo ieškovui dalį atlyginimo už krovinių pervežimą.

13Atsakovas UAB „Girteka cargo“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Atsakovas patvirtino ieškovo nurodytas aplinkybes dėl sudarytų sutarčių fakto ir krovinių pervežimo paslaugų suteikimo, tačiau pažymėjo, kad už paslaugas su ieškovu buvo atsiskaityta įskaičius dėl ieškovo kaltės patirtą 5304,53 eurų nuostolį vežant krovinį į Rusiją. Ieškovas krovinį gavėjui OOO „Unilever RUS“ pristatė 2011 04 19, krovinys atvyko su nepažeistomis plombomis, iškraunant aptikti septyni padėklai su sulankstytomis ir apgadintomis dėžėmis, iš jų vienas padėklas su 11 šlapių dėžių. 2011 04 20 atlikta krovinio ekspertinė apžiūra, kuri patvirtina, kad dalis krovinio yra apgadinta krovinio siuntėjui pakraunant krovinį arba krovinio gavėjui krovinį iškraunant. 2011 04 28 OOO „Unilever RUS“ sudarė išbrokavimo aktą Nr. 33, kuriame nurodė, kad 107,8 kg. krovinio yra išbrokuota dėl popieriaus dėžių ir ritinių paviršiuje esančios drėgmės. 2011 05 10 OOO „Unilever RUS“ pateikė pretenziją UAB „Girteka“, kuri buvo įsipareigojusi atlikti krovinio pervežimą, tačiau jį vykdė UAB „Girteka cargo“, pretenzijoje nurodoma, kad dėl netinkamo pervežimo yra patirtas 4260,26 eurų nuostolis bei prašoma grąžinti 1044,27 eurų muito mokesčio, viso – 5304,53 eurų. UAB „Girteka“ reikalavimą pripažino, atlygino įskaitymo keliu ir jį perdavė UAB „Girteka cargo“, kuri reikalavimą taip pat pripažino ir atlygino, o 2011 05 24 pareiškimu įvykdė įskaitymą iš faktiškai pervežimą vykdžiusio ieškovo. Pažymėjo, kad atliktas priešpriešinių šalių reikalavimų įskaitymas yra teisėtas, galiojantis, atitinka visus keliamus reikalavimus: abu reikalavimai yra priešpriešiniai, vienarūšiai, galiojantys (atsakovo reikalavimas dėl žalos atlyginimo galioja, nes tretysis asmuo UAB „Girteka“ atlygino krovinio gavėjui patirtus nuostolius), ieškovas buvo tinkamai informuotas apie įskaitymą raštu. Ieškovui buvo sumokėta dalis atlyginimo už krovinių pervežimą, kadangi trečiojo asmens UAB „Girteka“ civilinės atsakomybės draudikas pripažino įvykį draudiminiu ir išmokėjo 9683,48 Lt draudimo išmoką, apskaičiuotą draudimo sutartyje nustatyta tvarka, t.y. dalis atsakovo patirtų nuostolių buvo draudiko atlyginta, dėl ko atitinkamai buvo sumažinta pretenzija ieškovui. Nurodė, kad CMR konvencijoje numatytas žalos atlyginimo apribojimas 8,33 SDR dydžiu šiuo atveju netaikytinas, kadangi jis taikomas tik krovinio vertei, bet ne kitoms kompensacinėms sumoms, ieškovas, priimdamas krovinį pervežimui, žinojo jo vertę ir prisiėmė vežti krovinį, kurio vertė viršija CMR figūruojantį SDR dydį.

14Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti tais pačiais argumentais, kaip ir ieškovas UAB „Tirintronas“, kadangi atsakovas UAB „Girteka cargo“ nepagrįstai nevykdo įsipareigojimų pagal krovinio vežimo sutartis ir neatsiskaito su ieškovu.

15Tretysis asmuo UAB „Girteka“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti tais pačiais argumentais, kaip ir atsakovas UAB ‚Girteka cargo“, kadangi krovinio – medžiagos arbatos pakeliams pervežimo paslauga ieškovo buvo įvykdyta netinkamai, dalis vežamo krovinio apgadinta, nuostolių suma - 5304,53 eurų. Krovinio savininkas nuostolio sumą įskaitė iš mokėjimų pagal sąskaitas GIR 221012 ir GIR 217608. Dėl netinkamos paslaugos UAB „Girteka“ pateikė atsakovui pretenziją ir 2011-05-20 nuostolio sumą įskaitė. Įskaitymas buvo atliktas su dalimi 2011-02-08 atsakovo sąskaitos Nr. CAR000003.

16II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

17Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo UAB „Trinitronas“ ieškinį atsakovui UAB „Girteka cargo“, tretieji asmenys – UAB „Girteka“, UADB „Ergo Lietuva“ tenkino. Priteisė iš atsakovo UAB „Girteka cargo“ ieškovui UAB „Trinitronas“ 8632,01 Lt atlyginimo už krovinių pervežimą, 6 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-15) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo bei 3646 Lt bylinėjimosi išlaidų. Grąžino ieškovui UAB „Trinitronas“ iš Valstybės mokesčių inspekcijos 291 Lt žyminio mokesčio. Priteisė iš atsakovo UAB „Girteka cargo“ 41 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

18Teismas nustatė, kad 2011 m. kovo - balandžio mėnesiais ieškovas pagal atsakovo pateiktus užsakymus – sutartis suteikė atsakovui krovinių vežimo keliais paslaugų iš viso už 18676,20 Lt, išrašė ir pateikė atsakovui nurodytas PVM sąskaitas-faktūras už krovinio vežimo paslaugas, kurias atsakovas priėmė ir pasirašė. Atsakovas neginčijo tos aplinkybės, kad tarp šalių iš tikrųjų buvo sudarytos krovinių pervežimo sutartys, kad ieškovas faktiškai suteikė atsakovui krovinių pervežimo paslaugas. Tačiau atsakovas su ieškovu tik iš dalies atsiskaitė, likusios sumos, t.y. 8632,01 Lt nesumokėjo iki šiol, todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovas, nustatytais terminais neatsiskaitęs pagal sutartis ir pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, savo prievolių tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas. Teismas taip pat nustatė, kad abi šalys pripažįsta, jog ieškovas, kaip krovinio vežėjas, turi atlyginti atsakovui jo patirtus dėl krovinio sugadinimo nuostolius, tačiau šalys nesutaria, kokio dydžio nuostolių patyrė atsakovas. Esant tokiai situacijai teismas padarė išvadą, jog nebuvo vienos būtinų įskaitymui atlikti sąlygos, t.y. neaišku dėl šalių priešpriešinių reikalavimų dydžio – šalių reikalavimai viena kitai neapibrėžti, nes neaišku, kokio dydžio reikalavimus galima laikyti galiojančiais ir vykdytinais. Teismas nurodė, jog ieškovui nesutinkant ir ginčijant atsakovo nurodytą kroviniui padarytos žalos dydį, o atsakovui nepateikus ieškovui savarankiškos pretenzijos dėl patirtų nuostolių atlyginimo CMR konvencijos 30 str. nustatyta tvarka ir terminu, neišsiaiškinus ieškovo nuomonės dėl pareikštos pretenzijos, kroviniui padarytos žalos fakto, žalos dydžio ir kt., bei nesuteikus ieškovui objektyvios galimybės dėl to pasisakyti, taip pat ir žinant apie ieškovo nesutikimą su pareikšta pretenzija nepareiškus ieškinio/priešieškinio dėl kroviniui padarytos žalos atlyginimo bei tokiu būdu ginčo teisenos tvarka neišsprendus kilusį nesutarimą, o iš karto pritaikius 5304,53 eurų įskaitymą, vėliau po šio vienašalio sandorio įvykdymo pareiškus, kad įskaitymo suma mažinama, teismas negali daryti išvados dėl atsakovo atlikto įskaitymo galiojimo ir teisėtumo. Teismas konstatavo, kad atsakovo 2011-05-24 pranešimu ieškovui atliktas piniginio reikalavimo įskaitymas, nesant jo būtinų sąlygų bei atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines reikšmingas aplinkybes bei formuojamą teismų praktiką, laikytinas neteisėtu, todėl negali sukurti teisinių padarinių, tad atsakovui nesumokėjus ieškovui už suteiktas krovinių vežimo paslaugas visos sutartyse numatytos sumos, likusi atlyginimo už pervežimus suma – 8632,01 Lt, o taip pat 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanas, priteistina iš atsakovo ieškovui.

19III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

20Apeliantas (atsakovas) UAB „Girteka cargo“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2012 02 06 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atsakovo atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą; priteisti iš ieškovo atsakovo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog jo atliktas įskaitymas yra teisėtas, galiojantis ir atitinkantis įstatymo keliamus reikalavimus įskaitymui, abu reikalavimai yra priešpriešiniai ir vienarūšiai, atsakovo reikalavimas yra galiojantis ir vykdytinas, apie atliktą įskaitymą ieškovas buvo tinkamai informuotas raštu, pareiškiant jam 2011 05 24 pretenziją dėl krovinio apgadinimo. Pažymėjo, jog ieškovo nesutikimas su atsakovo nustatytu priešpriešinio reikalavimo dydžiu automatiškai nesąlygoja situacijos, kad atsakovo reikalavimas yra neapibrėžtas. Jau 2011 05 24 pretenzijos pateikimo ieškovui metu atsakovo priešpriešinio reikalavimo dydis buvo apibrėžtas ir patvirtintas dokumentais. Be to 2011 05 24 pretenzijoje buvo nurodyti argumentai dėl SDR apribojimo kompensacijai dė krovinio vertės netaikymo. Pažymėjo, jog dalį nuostolių dėl krovinio apgadinimo jau po atsakovo atlikto įskaitymo atlygino trečiojo asmens UAB „Girteka“ civilinės atsakomybės draudikas, todėl tretysis asmuo UAB „Girteka“ sumažino savo reikalavimą atsakovui dėl nuostolių atlyginimo ieškovui, todėl dalis įskaitytos sumos ir buvo grąžinta. Tokie atsakovo veiksmai turėtų būti vertintini kaip sąžiningumas, o ne kaip aplinkybė, patvirtinanti atlikto įskaitymo apibrėžtumo ir galiojimo nebuvimą. Taip pat pažymėjo, jog atsakovas yra pareiškęs ieškovui savarankišką pretenziją dėl patirtų nuostolių atlyginimo CMR konvencijos 30 str. nustatyta tvarka ir terminu, ieškovas turėjo galimybę įvertinti visus jam pateiktus dokumentus dėl kroviniui padaryts žalos fakto, žalos dydžio ir kt. Krovinys tapo netinkamas naudojimui dėl pažeidimų transportavimo metu, už kuriuos yra atsakingas ieškovas kaip vežėjas ir kuriuos pareigą turi atlyginti pagal CMR konvencijos nuostatas. Atsakovo teigimu, jam ginantis nuo pareikšto ieškinio paaiškinimu apie atliktą įskaitymą, nereikia reikšti priešieškinio dėl jo atlikto prievolės pasibaigimą sukėlusio veiksmo, reikalaujant teismo tokį įskaitymą patvirtinti. Byloje buvo pateikti visi dokumentai, kurių pagrindu buvo galima įvertinti atsakovo atlikto įskaitymo teisėtumą ir konstatuoti, kad įskaitymas atitiko visus įstatymo keliamus reikalavimus, todėl yra teisėtas.

21Ieškovas UAB „Trinitronas“ atsiliepimu prašė pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog eksperto išvada, kurią pasirašė krovinio gavėjas, patvirtina, kad kroviniui nėra padaryta žalos, sugadinta tik dalies krovinio pakuotė. Viso padaryta žalos už 181,50 eurų. Ši eksperto išvada patvirtinta krovinio gavėjo OOO „Unilever Rus“ atstovės parašu. Ieškovo teigimu, trečiasis asmuo ir apeliantas, tenkindami atsakovo jokiais įrodymais nepatvirtintą 5 304,53 eurų reikalavimą, veikė išimtinai savo rizika. Taip pat pažymėjo, jog apelianto reikalavimo neapibrėžtumą patvirtina aplinkybė, kad reikalavimas sumokėti 5 304,53 eurų kompensaciją neatitinka CMR konvencijos 23 str. 3 p. įtvirtintos kompensacijos už padarytą žalą ribojimo taisyklės. Pažymėjo, jog draudiko sutikimas ar nesutikimas pripažinti įvykį draudiminiu neturi jokios įtakos sprendžiant klausimą ar apelianto reikalavimas ieškovui apibrėžtas, ar ne. Prievolė baigiasi kai viena šalis praneša apie įskaitymą kitai šaliai. Apeliantas po pranešimo apie įskaitymą sumokėdamas dalį įskaitytos sumos savo aktyviais veiksmais patvirtino, kad jo prievolė sumokėti ieškovui už krovinių vežimo paslaugas nebuvo pasibaigusi ir kad apelianto reikalavimas 5 304,53 eurų apimtyje negalioja. Apeliantas, grąžindamas dalį įskaitytos sumos, patvirtino, kad įskaitymas apskritai nebuvo atliktas. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

22CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus.

23Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau LAT) formuoja praktiką (LAT 2009 10 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 03 16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 02 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniuose skunduose dėstomų argumentų (CPK 263 str. 1 d.).

24Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš krovinių vežimo bei įskaitymo santykių. Atsakovas laikotarpiu nuo 2011 03 31 iki 2011 04 11 buvo pateikęs 5 ekspedicinius užsakymus ieškovui kaip faktiniam vežėjui dėl krovinių vežimo, kurie kaip matyti iš į bylą pateiktų važtaraščių (t.1,b.l. 8-39) yra įvykdyti, ieškovas vežimo paslaugas yra suteikęs, krovinius į nurodytas vietas pristatęs ir perdavęs gavėjams, bei išrašęs atsakovui sąskaitas - faktūras transporto paslaugų apmokėjimui, tačiau minėtos sąskaitos nebuvo apmokėtos. Atsakovas nurodo jog sąskaitų – faktūrų neapmokėjo todėl, kad vykdant paskutinįjį užsakymą, ieškovui krovinį pristačius krovinio gavėjui į Peterburgą, buvo nustatyta, jog dalis krovinio yra apgadinta, 2011 05 24 jis pateikė ieškovui pretenziją 5 304, 53 EUR sumai dėl krovinio apgadinimo, nurodydamas jog ši suma bus įskaityta į tarpusavio atsiskaitymus (t. 1,b.l 64,65). Atsakovas, pretenzijoje remdamasis CMR konvencijos 8 straipsniu nurodė jog ieškovo vairuotojui priimant krovinį nenurodžius kad jis neturėjo galimybės patikrinti krovinio pakuotės būklės, laikytina jog jos būklė buvo tinkama ir ieškovas atsako už krovinio sugadinimą pagal CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalį. Be to, atsakovas nurodė jog šiuo atveju netaikomas CMR 23 straipsnio 3 dalies apribojimas jog vežėjui praradus visą ar dalį krovinio kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio, nes vairuotojui kartu su CMR važtaraščiu buvo pateikta ir krovinio sąskaita, kurioje buvo nurodyta gabenamų prekių vertė ir svoris ir tokia situacija atsakovo nuomone vertintina kaip CMR konvencijos 24 straipsnyje numatyta išimtis iš minėtos taisyklės jog kai krovinio važtaraštyje nurodoma krovinio vertė viršijanti 23 straipsnio 3 dalyje numatytą ribą, tai toks vertės deklaravimas keičia minėtą ribą.

25Ieškovo, kaip vežėjo, draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ užsakymu, sekančią dieną po krovinio pristatymo gavėjui ir iškrovimo (2011 04 19), nepriklausomi ekspertai atliko krovinio apžiūrą ir nustatė jog ieškovo vairuotojas R. M. priėmė krovinį vežti plombuotoje priekaboje, muitinės sandėlyje „LT Logic“ M pl. V (žr.t.1, b.l. 52). 2011 04 19 krovinio gavėjas surašė kiekio ir kokybės nesutapimo priimant importines prekes aktą Nr. 644u (t.1,b.l. 85) , kuriame nurodė jog atgabento krovinio plombos nebuvo pažeistos iškraunant aptikti 7 padėklai su sulamdytomis ir pradurtomis dėžėmis, įskaitant vieną padėklą su 11 šlapių dėžių. Todėl byloje nustačius, jog krovinį vežėjo vairuotojas priėmė krovinį užplombuotą ir pristatė su nepažeistomis plombomis, laikytina jog vežėjas įrodė, kad jis neturėjo galimybės priimdamas krovinį vežti, patikrinti krovinio ir jo pakuotės būklės ir jo atžvilgiu taikytinas CMR konvencijos 17 straipsnio 4 punktas. Ekspertai nustatė, kad dalis krovinio sugadinimo, pažeidžiant pakuotes galėjo atsirasti siuntėjui pakraunant arba gavėjui perkraunant pakuotes arbatos fabrike, dėl krautuvo vežimėlio poveikio, taip pat dėl netinkamo neleistino šiai transportavimo pakuotei 6 dėžių aukščio galėjo atsirasti apgadinimas sulamdant apatines dėžes. Ekspertai nustatė jog 11 kartono dėžių, kuriose buvo po du rulonus arbatos pakeliams gaminti skirto popieriaus, įpakuoto dar ir į polietileno pakuotę sudrėkimas galimai įvyko dėl automobilio tente buvusio plyšio, per kurį drėgmė galėjo patekti į vidų kai autotransporto priemonė stovėjo Šušarų gyvenvietėje laukdama išmuitinimo, nes vairuotojo parodymais naktį iš balandžio 15 į balandžio 16 dieną pūtė škvalingas vėjas ir lijo lietus. Ekspertai nustatė, kad sušlapo ir buvo pažeistos tik gofruoto kartono dėžės, tuo tarpu pati prekė – arbatos pakelių popierius polietileno įpakavime išliko sausas, tiesioginiais krovinio gavėjo nuostoliais ekspertai pripažino tik 181 ,50 EUR (11 transportavimo pakuočių kainą). Remdamasis šiais duomenimis ieškovas atsakovo pretenziją 2011 06 14 atsakymu į ją atmetė (t.1,b.l. 66). Atsakovas 2011 06 16 raštu (t.1,b.l. 69-71) pranešė atmetąs ieškovo ir jo draudiko argumentus ir nurodė jog 5 304,53 EUR nuostolis yra įskaitytas į transportavimo išlaidas.

26Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu yra pateikęs krovinio gavėjo RAB „Unilever Rus“ surašytą 2011 04 28 išbrokavimo aktą Nr. 33 (t.1,b.l. 89,90), iš kurio matyti, kad krovinio gavėjas išbrokavo 107,8 kg krovinio (filtravimo popieriaus), kurio gavimo data išbrokavimo akte nurodyta 2011 04 22. Išbrokavimo priežastis nurodyta akte jog popieriaus negalima vartoti gamyboje dėl kylančios mikrobiologinio užterštumo rizikos. Atsakovas pareiškė jog trečiasis asmuo UAB „Girteka“, gavęs krovinio gavėjo pretenziją (t.1,b.l. 91,92) dėl nuostolių kilusių dėl išbrokuotų prekių 4260,26 EUR sumai ir 1044,27EUR muito mokesčio, viso 5304,53 EUR sumai, ją patenkino tarpusavio įskaitymu, ir savo ruožtu nuostolių sumą įskaitė į atsiskaitymus su atsakovu, o šis pareiškė įskaitąs šią sumą į atsiskaitymą už krovinių pervežimą su ieškovu. Bylos eigoje atsakovas sumokėjo dalį įsiskolinimo ieškovui, pareikšdamas jog sumoka tą dalį pervežimo išlaidų, kurias apmokėjo jo civilinės atsakomybės draudikas, todėl ieškovas reikalaujamą pagal ieškinį sumą sumažino iki 8 632,01 Lt.

27Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų yra priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnis 1 dalis). Pagal šias įstatymo nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Prievolė pasibaigia įskaitymu, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jeigu kitai šaliai pranešta įskaitymą ir laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų.

28Teismų praktikoje nuosekliai, remiantis CK 6.130 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, laikomasi reikalavimo, jog tam, kad būtų galima būtų atlikti įskaitymą, turi egzistuoti tokios sąlygos: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6), abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo kitos šalies valios, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonei „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB „ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010).

29Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad šių teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų visuma, vertinant jas sistemiškai ir siejant su CK 6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas. Šioje byloje taip ir atsitiko.

30Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, jog ieškovas, pripažindamas tik mažą atsakovo nuostolių dalį ne tik iš esmės nesutiko su įskaitymu, bet ir rėmėsi ekspertų išvadomis, su atsakovo nustatytu priešpriešinių reikalavimų dydžiu. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nebuvo įskaitymui atlikti būtinų sąlygų, neaiškus šalių priešpriešinių reikalavimų dydis atsakovo įskaitytas priešpriešinis reikalavimas neapibrėžtas, nebuvo aišku kokio dydžio reikalavimus galima laikyti galiojančiais ir vykdytinais, nes nebuvo aišku kokio dydžio draudimo išmokas, sumokės šalių bei trečiojo asmens civilinės atsakomybės draudikai. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, kad 2011 06 16 pranešimu (t.1,b.l. 69-71) buvo nepagrįstai suvaržytos ieškovo teisės, nes pranešime dėl draudimo bendrovės pozicijos atmetimo ir įskaitymo, ieškovui, iš esmės nesutinkančiam su atsakovo nurodomų nuostolių dydžiu, nepalikta galimybės nustatyti atsakovo nuostolių skaičiavimo mechanizmą, patikrinti jų dydį, nustatyti šalių priešpriešinius reikalavimus (CK 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.109 straipsnio 1 dalis), atsakovo draudiko, kuris taip pat atlygino tik dalį nuostolių poziciją. Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė įskaitymą reglamentuojančias teisės normas ir konstatavęs, jog nebuvo visų įskaitymui atlikti būtinų sąlygų (CK 6.130-6.140 straipsniai), ieškinį atmetė.

31Reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė įskaitymu taip pat reiškia nesutikimą su įskaitymu, todėl teismas tokiu atveju turi patikrinti, ar prievolė nėra pasibaigusi įskaitymu, t. y. ir tai, ar buvo pagrindas atlikti įskaitymą, kokio dydžio sumos galėjo būti įskaitytos (CK 6.130 straipsnio 1 dalis) ir ar laikytasi įskaitymo tvarkos (CK 6.131 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Metaloidas“ v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-408/2008). Nagrinėjamu atveju šalys nesutaria dėl atlygintinų atsakovo nuostolių dydžio, todėl teismas, spręsdamas dėl ieškinio pagrįstumo ir įskaitymo teisėtumo, turėjo atsižvelgti ir į tai, jog pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

32Kolegija sutinka su apelianto teiginiu jog tik ieškovo nesutikimas su atsakovo nustatytu priešpriešinio reikalavimo dydžiu automatiškai nesąlygoja situacijos, kad atsakovo reikalavimas yra neapibrėžtas. Tačiau nesutinka su apeliacinio skundo teiginiu, kad jau 2011 05 24 pretenzijos pateikimo ieškovui metu, atsakovo priešpriešinio reikalavimo dydis buvo apibrėžtas ir patvirtintas dokumentais, nes pats atsakovas vėliau gražindamas jau įskaitytą sumą patvirtino jo įskaityto reikalavimo neapibrėžtumą. Priešingai nei teigia apeliantas atsakovo veiksmai gražinant dalį jau įskaitytų nuostolių dėl krovinio apgadinimo jau po atsakovo atlikto įskaitymo reiškia ne ieškovo sąžiningumą, nes šiaip ar taip faktas, kad kiekvieno vežėjo civilinė atsakomybė yra draudžiama, (o šiuo atveju trečiasis asmuo su krovinio gavėju kaip tik ir buvo sudaręs krovinių vežimo sutartį) pripažintinas visiems žinoma aplinkybe ir vis tiek būtų išaiškėjęs, o jo reikalavimo neapibrėžtumą, nes įskaitymo metu nebuvo aiškios aplinkybės į kokio dydžio nuostolių atlyginimą iš ieškovo gali ir ar gali pretenduoti atsakovas, o kokio dydžio krovinio gavėjo reikalavimus patenkins bei subrogacijos tvarka ieškovui pateiks UAB trečiojo asmens draudikas, kokio dydžio reikalavimus pripažins ir patenkins ieškovo bei trečiojo asmens draudikai. Kolegija taip pat nesutinka su apeliaciniame skunde nurodytais argumentai dėl SDR apribojimo kompensacijai, numatyto CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punkte dėl krovinio vertės netaikymo, remiantis CMR konvencijos 24 straipsniu, dėl to, kad važtaraštyje buvo nurodytas krovinio svoris ir vertė (lengvas ir brangus). CMR konvencijos 23straipsnio 3 dalyje numatyta, kad vežėjui praradus visą ar dalį krovinio kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. CMR konvencijos 24 straipsnis iš tikrųjų numato, kad 23 straipsniio3 dalyje numatyti apribojimai netaikomi, jeigu važtaraštyje nurodoma krovinio vertė viršijanti ribą numatytą minėtoje 23 straipsnio 3 dalies nuostatoje, bet tik tokiu atveju jeigu apmokėtas sutartas užmokesčio už vežimą priedas. Ieškovas neigia, kad toks priedas šiuo nagrinėjamu atveju buvo su mokėtas.

33Apelianto teiginys, kad ginantis nuo pareikšto ieškinio atliktu įskaitymu, nereikia reikšti priešieškinio yra iš esmės teisingi, tačiau tik tuo atveju, kai įskaitymas atitinka visus įstatymo keliamus tokiam vienašaliui sandoriui, kaip prievolės pasibaigimo pagrindui keliamus reikalavimus. Kolegija šiuo atveju sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis jog atsakovo taikytas įskaitymas nesant jam įstatyme numatytų būtinųjų sąlygų yra neteisėtas, o trečiasis asmuo ir atsakovas tenkindami krovinio gavėjo pretenziją veikė išimtinai savo rizika.

34Apeliacinis skundas atmetamas, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Apeliacinį skundą atmetus, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ieškovo naudai priteisiamos išlaidos apeliacinėje instancijoje advokato pagalbai apmokėti, už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą, neviršijančios Teisingumo ministro įsakymu 2004 04 02, Nr. R1-85, patvirtintose rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgiant į surašyto procesinio dokumento apimtį bylos sudėtingumą sumažinant priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą iki 1200Lt .

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

36Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Priteisti iš UAB „Girteka cargo“, juridinio asmens kodas 302579200, buveinė Minsko pl., Kuprioniškių kaime, Vilniaus rajone UAB „Trinitronas“, juridinio asmens kodas 174938628, buveinė Jašiūnų kaime, Šalčininkų rajone naudai 1200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, advokato pagalbai apeliacinėje instancijoje apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ.... 4. Ieškovas UAB „Trinitronas“ kreipėsi į teismą ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškovas nurodė, kad:... 6. 2011 03 31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį... 7. 2011 03 31 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį... 8. 2011 04 01 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį... 9. 2011 04 05 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį... 10. 2011 04 11 atsakovas pateikė ieškovui ekspedicinį užsakymą, pagal kurį... 11. Visi penki krovinių vežimai buvo atlikti, kroviniai pristatyti gavėjams,... 12. Pažymėjo, kad krovinio vežimo į Rusiją metu dėl nedidelio įplyšimo... 13. Atsakovas UAB „Girteka cargo“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 14. Tretysis asmuo UADB „Ergo Lietuva“ su ieškiniu sutiko, prašė jį... 15. Tretysis asmuo UAB „Girteka“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti... 16. II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 17. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu ieškovo UAB... 18. Teismas nustatė, kad 2011 m. kovo - balandžio mėnesiais ieškovas pagal... 19. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.... 20. Apeliantas (atsakovas) UAB „Girteka cargo“ apeliaciniu skundu prašo... 21. Ieškovas UAB „Trinitronas“ atsiliepimu prašė pirmosios instancijos... 22. CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir... 23. Lietuvos Aukščiausias Teismas (toliau LAT) formuoja praktiką (LAT 2009 10 14... 24. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš krovinių vežimo bei įskaitymo... 25. Ieškovo, kaip vežėjo, draudiko UADB „ERGO LIETUVA“ užsakymu, sekančią... 26. Atsakovas nesutikdamas su ieškiniu yra pateikęs krovinio gavėjo RAB... 27. Vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų yra... 28. Teismų praktikoje nuosekliai, remiantis CK 6.130 straipsnyje įtvirtintomis... 29. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad šių teismų praktikoje... 30. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, jog ieškovas,... 31. Reikalavimas įvykdyti prievolę, kuri, kitos šalies požiūriu, pasibaigė... 32. Kolegija sutinka su apelianto teiginiu jog tik ieškovo nesutikimas su atsakovo... 33. Apelianto teiginys, kad ginantis nuo pareikšto ieškinio atliktu įskaitymu,... 34. Apeliacinis skundas atmetamas, paliekant galioti pirmosios instancijos teismo... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 36. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 6 d. sprendimą palikti... 37. Priteisti iš UAB „Girteka cargo“, juridinio asmens kodas 302579200,...