Byla 2-554-294/2016
Dėl žalos atlyginimo ir atsakovo UAB Refta priešieškinį

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Miglei Jokimavičienei, atsakovo atstovei advokatei Kristinai Pugačienei, trečiojo asmens atstovui M. K., trečiajam asmeniui G. M. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB Megatranzit ieškinį atsakovui UAB Refta, tretieji asmenys Ergo Insurance SE, G. M., dėl žalos atlyginimo ir atsakovo UAB Refta priešieškinį,

Nustatė

2Ieškovas UAB Megatranzit prašo priteisti iš atsakovo 2352,21 EUR skolą, 116 EUR palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Ieškovas su atsakovu 2013 m. lapkričio 28 d. sudarė Užsakymą - sutartį krovinio pervežimui Nr.2013/11/28 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu atsakovui priklausanti transporto priemonė (toliau - Automobilis) vežė krovinį (skalbimo ir valymo priemones, toliau - Krovinys) iš Vokietijos į Rusiją (pakrovimo data - 2013 m. gruodžio 4 d., sutartas pristatymo terminas - 2013 m. gruodžio 9 d., krovinio gavėjas - OOO ,.Alteros-R"). 2013 m. gruodžio II d. pristačius Krovinį į jo paskirties vietą paaiškėjo, kad dalis Krovinio yra sugadinta. Atsakovas patvirtino žalą (jos faktą ir dydį) 2013 m. gruodžio 12 d. pasirašydamas defektų aktą Nr.48, bei padarydamas įrašą tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje (CMR) Nr.910. Apie Kroviniui padarytą žalą, jos mastą, ieškovas sužinojo iš Krovinio gavėjo OOO „Alteros-R" 2013 m. gruodžio 13 d. pretenzijos, su kuria kartu buvo pateiktas ir 2013 m. gruodžio 12 d. defektų aktas Nr.48, kur; pasirašė vežėjas, patvirtindamas OOO „Alteros-R" pretenzijoje nurodytas aplinkybes. Išrašęs kreditinę sąskaitą MEG Nr.003815/1 bendrovei OOO „Alteros-R", kuria buvo sumažinta mokėtina suma už prekes, t.y. atlyginęs Krovinio gavėjo nuostolius, ieškovas atlygino atsakovo padarytus nuostolius ir įgijo teisę reikalauti nuostolių atlyginimo iš atsakovo. Ieškovas atsakovui pateikė 2013 m, gruodžio 16 d. pretenziją, ragindamas prisiimti nuostolius, tačiau atsakovas ją atmetė 2013 m. gruodžio 20 d. raštu. Pakartotinai j atsakovą kreiptasi 2014 m. sausio 17 d. pretenzija, prašant atlyginti 2352,21 EUR nuostolius, kilusius dėl Krovinio apgadinimo. Žalą buvo siūloma atlyginti per 3 dienas nuo pretenzijos gavimo. Per nurodytą terminą žala nebuvo atlyginta, taip pat per šį terminą negauta jokių pranešimų, prieštaravimų, nebuvo išreikšta jokia kita iniciatyva. Vis dėlto, kadangi atsakovas nepripažįsta įskaitymo ir savo mokėjimo prievolės, ieškovas, siekdamas efektyviai išnaudoti visas teisinės gynybos priemones ir neprarasti galimybės reikšti atsakovui reikalavimus tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad dėl formalių kliūčių įskaitymas negalėjo būti atliekamas, ieškovas reiškia šį ieškinį dėl žalos priteisimo atsakovo atžvilgiu.

3Atsakovas UAB Refta teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad Atsakovės vežto krovinio pakuotė buvo sugadinta dėl jo nepakankamumo įpakavimo bei dėl netinkamo krovinio paruošimo transportavimui, t.y. nepakankamo krovinio pritvirtinimo prie padėklo bei paliktų tarpų, susidariusių tarp krovinių, sukrautų ant šalia stovinčių padėklų. Nepriklausomi ekspertai “Survey Service” LLC ekspertizės aktu Nr. SR.13.250 nustatė, kad jog vežtas krovinys yra sugadintas dėl krovinio nepakankamo paruošimo transportavimui, nepakankamo įpakavimo: nepakankamas krovinio tvirtinimas prie padėklo; laisvas 100 mm pločio tarpas tarp krovinių, esančių ant gretimų padėklų. Būtent šios nepriklausomų ekspertų nustatytos aplinkybės sudaro Atsakovės atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindą, numatytą CMR Konvencijos 17 straipsnio 4 punkto b ir c papunkčiuose. Ieškovė taip pat nepateikė įrodymų apie jos patirtą žalą. Žalos dydis yra grindžiamas surašytais aktais, pretenzijomis, tačiau nėra pateikti pirminiai galimos žalos dydį patvirtinantys įrodymais. Žalos atlyginimo krovinio gavėjui faktą Ieškovė įrodinėja OOO “Alteros” išrašyta PVM sąskaita – faktūra bei kreditine sąskaita faktūra, tačiau nėra nurodytas šios bendrovės žalos atlyginimo reikalavimo iš Ieškovės pagrindas, kadangi nėra žinomas šios bendrovės vaidmuo Atsakovės pagal Ieškovės užsakymą vykdytame krovinio pervežime. Taip pat nėra pateikti duomenys apie tai, kad OOO “Alteros” būtų realiai sumokėjęs mažesnę sumą Ieškovei pagal jos pateiktą PVM sąskaitą faktūrą MEG Nr. 003815

4Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiantis per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, pateiktu atsiliepimu į ieškovo ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, apdraudė UAB „Refta" krovinio vežėjo automobiliais atsakomybę (draudimo liudijimo NR. 710-932- 247638). Vežėjas UAB „Refta" su ekspeditoriumi UAB „Megatransit" sudarė užsakymą-sutartį krovinio pervežimui Nr. 2013/11/28, kuriuo įsipareigojo maršrutu Vokietija-Rusija pervežti krovinį - valymo priemones. Pristačius krovinį į išsikrovimo vietą paaiškėjo, kad sugadinta dalis krovinio. Šiuo atveju vežėjas savo pareigas atliko tinkamai, todėl nėra atsakingas už krovinio sugadinimą, todėl ieškinys nepagrįstas. Trečiasis asmuo apdraudė vežėjo atsakomybę, todėl atliko tyrimą ir nustatė, kad krovinio apgadinimą lėmė netinkama pakuotė ir netinkamas paruošimas vežti. Žalos priežasčiai ir dydžiui nustatyti trečiasis asmuo pasamdė nepriklausomą ekspertą „Survey Service" LLC, kuris nustatė (ekspertizės aktas Nr. SR.13.250), kad krovinys apgadintas dėl netinkamos pakuotės ir dėl netinkamo krovinio paruošimo vežimui (krovinys buvo netinkamai pritvirtintas prie paletės, palikti tarpai (100 mm)). Tarptautinius krovinių pervežimus keliais reglamentuojančiame teisės akte - 1956 m. Ženevos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijoje (toliau - CMR konvencija) nėra nustatyta kam tenka pareiga pakrauti, perkrauti, sudėti ar iškrauti krovinį, todėl tokia pareiga nustatoma šalių tarpusavio susitarimu. Remiantis tarp UAB „Megatransit" ir UAB „Refta" sudarytos užsakymo-sutarties krovinio pervežimui Nr. 2013/11/28 2.1 punktu, užsakovas įsipareigojo organizuoti pakrovimo- iškrovimo darbus bei pateikti krovinio pervežimui reikalingus dokumentus, todėl prisiėmė atsakomybę už tinkamą krovinio paruošimą vežimui (krovimą, išdėstymą bei tvirtinimą).

5Ieškovas UAB „Refta“ pateiktu ieškiniu (kuris sujungus civilines byla laikytinas priešieškiniu) prašo 1) pripažinti negaliojančiu UAB „Megatranzit“ 2014-01-27 įskaitymą, kuriuo ji įskaitė 2 352,21 EUR žalą į savo mokėjimus UAB „Refta“ už atliktas paslaugas pagal užsakymą-sutartį krovinio pervežimui Nr. 2013/11/28 ir PVM sąskaitą-faktūrą REF Nr. 0033816; 2) priteisti ieškovei iš atsakovės 8121,71 Lt skolos už pervežimą; 3) priteisti ieškovei iš atsakovės 72,15 Lt palūkanų; 4) priteisti ieškovei iš atsakovės 8,75 proc. dydžio metines palūkanas skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5) bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose (ieškinyje, dublike (1 t., b.l. 89-91) nurodo, kad ieškovas UAB „Refta“ ir atsakovas UAB „Megatranzit“ 2013-11-28 sudarė Užsakymą-sutartį krovinio pervežimui Nr. 2013/11/28, pagal kurį ieškovas įsipareigojo pervežti krovinį maršrutu Vokietija-Rusija. Sutarties 2.1 punktu atsakovas įsipareigojo organizuoti pakrovimo-iškrovimo darbus. Krovinį – valymo priemones – į ieškovės transporto priemones pakrovė siuntėjas. Pristačius krovinį į jo paskirties vietą paaiškėjo, kad dalis krovinio (popierinės pakuotės) yra sugadintos. OOO „Survey Service“ patikros aktu Nr. SR.13.250 nustatė, jog žala dėl krovinio sugadinimo atsirado dėl krovinio (valymo priemonių) nepakankamos pakuotės ir dėl netinkamo krovinio paruošimo transportavimui, t.y. dėl nepakankamo krovinio pritvirtinimo prie padėklo ir paliktų tarpų, susidariusių tarp krovinių, sukrautų ant šalia stovinčių padėklų. Ieškovas pateikė atsakovui CMR važtaraščių originalus bei 2013-12-16 PVM sąskaitą-faktūrą REF Nr. 0033816 (9 495,20 Lt sumai), tačiau atsakovas apmokėjo tik dalį šios sumos ir liko skolingas ieškovui 8 121,71 Lt. Atsakovas 2013-12-16 pretenzija informavo ieškovą, kad ieškovas padarė 2 352,21 EUR dydžio žalą dėl pakuotės sugadinimo, kurią atsakovas krovinio gavėjui yra atlyginęs bei pareikalavo tokio dydžio žalą atlyginti. Ieškovas 2013-12-20 atsakymu į atsakovo pretenziją informavo, kad atsakovės pretenzija nepagrįsta. Atsakovas 2014-01-27 pranešimu apie dalinį priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą informavo ieškovą. Pranešimo apie įskaitymą momentu ieškovas neturėjo galiojančių ir vykdytinų piniginių prievolių atsakovui, todėl neegzistavo įstatyme suformuluotos teisinės prielaido atlikti įskaitymą. Ieškovas nėra atsakingas už žalą atsakovui, kadangi krovinys buvo sugadintas dėl krovinio siuntėjo kaltės, siuntėjas neįvykdė pareigos tinkamai supakuoti krovinį. Pagal sutarties 2.1 punktą atsakovas įsipareigojo organizuoti krovinio pakrovimo darbus, krovinį pakrovė ne vežėjas, o siuntėjas arba trečias asmuo, veikiantis siuntėjo vardu, todėl dėl netinkamo krovinio pakrovimo pareigos nevykdymo vežėjui atsakomybė nekyla. 2013-12-11 atsakovo darbuotojai buvo informuoti apie krovinio sugadinimą, o ieškovo prašymu atsakovo darbuotoja nurodė jų paskirtą kontaktinį asmenį iškrovime, ką patvirtina susirašinėjimo Skype programas išrašas. Žalos atsiradimo priežastys nustatytos OOO „Survey Service“ patikros aktu. Atsakovas nepateikė kitų įrodymų, paneigiančių žalos atsiradimo priežastis. Ieškovas nėra atsakingas atsakovui už žalą, kadangi krovinys buvo sugadintas dėl krovinio siuntėjo kaltės. Ieškovas nesutinka ir su pranešime nurodyta 2 352,21 EUR žalos suma, kurią atsakovas įskaito į jo mokėjimus ieškovui už suteiktas paslaugas. Pagal ekspertų patikros aktą ekspertai nustatė, kad krovinio gavėjo nurodoma 2 352,21 EUR dydžio žala yra nepagrįsta. Atsakovas, neturėdamas jokio teisinio ir faktinio pagrindo sutiko su krovinio gavėjo nurodytu žalos dydžiu, todėl 2352,21 EUR sumos įskaitymas yra nepagrįstas. Atsakovo įskaitymas 2 352,21 EUR Lt sumai yra neteisėtas ir turi būti pripažintas negaliojančiu. Ieškovo ir atsakovo darbuotojų susirašinėjimo skype programos išrašas patvirtina, kad 2013-12-11 atsakovo darbuotojai buvo informuoti apie krovinio sugadinimą, o ieškovo prašymu atsakovo darbuotoja nurodė jų paskirtą kontaktinį asmenį iškrovime Konstantin. Taigi atsakovas nedelsiant buvo informuotas apie krovinio pakuotės apgadinimą, bei sudaryta galimybė paskirti savo atstovą krovinio iškrovime, o taip pat paskirti specialistą žalos atsiradimo priežasčiai nustatyti. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas atsakovo nesumokėta vežimo užmokesčio dalis 2352,21 EUR, 72,15 Lt palūkanos už laikotarpį nuo prievolės įvykdymo termino dienos 2014-01-20 iki ieškinio teismui 2014-02-28 pateikimo dienos ir procesinės palūkanos.

6Atsakovas UAB „Megatranzit“ atsiliepimu į ieškinį, tripliku su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad įskaitymas atliktas tinkamai, todėl atsakovas ieškovui neskolingas. Apie 2013 m. gruodžio 11 d. pastebėtą žalą ieškovas nepranešė atsakovui, o vienašališkai su žala sutiko – pasirašė 2013-12-12 defektų aktą Nr. 48, padarytas įrašas CMR važtaraštyje Nr. 910. Atsakovas apie kroviniui padarytą žalą sužinojo tik iš 2013-12-13 OOO „Alteros-R“ pretenzijos, su kuria kartu buvo pateiktas ir 2013-12-12 defektų aktas, kurį pasirašė vežėjas. Išrašęs kreditinę sąskaitą MEG Nr. 003815/1 bendrovei OOO „Alteros-R“, t.y. atlyginęs krovinio gavėjo nuostolius, atsakovas atlygino ieškovo padarytus nuostolius ir įgijo teisę reikalauti nuostolių iš ieškovo. Nurodo, kad ieškovas žalos padarymo fakto neginčija, o nurodo, kad turi būti atleistas nuo atsakomybės pagal CMR konvencijos 17 str. 4 d. Ieškovas pripažįsta faktą, kad krovinys buvo sugadintas vežimo metu, o ne perdavimo ar iki perdavimo vežėjui, todėl yra pagrindas taikyti ieškovui, kaip vežėjui, atsakomybę už krovinio sugadinimą. Žala kroviniui padaryta dėl ieškovo aplaidumo ir sutartyje bei Konvencijoje nustatytų pareigų nevykdymo, sutarties 3.2 punkte vežėjas įsipareigojo teisingai išdėstyti krovinį transporto priemonėje, saugiai pervežti krovinį per nurodytus terminus ir pilnai priduoti krovinio gavėjui. Kelių transporto kodekso 32 str. 1 d. įtvirtina, kad vežėjas privalo tikrinti, ar pakrauto krovinio išdėstymas ir tvirtinimas atitinka eismo saugumo reikalavimus ir kitas krovinių vežimo sąlygas. Konvencijos 8 str. 1 d. vežėjui nustato pareigą, priimant krovinį, patikrinti krovinio ir pakuotės išorinę būklę, 2 d. nurodyta, kad jis taip pat privalo motyvuotai pagrįsti visas pastabas apie krovinio ir pakuotės būklę. Ieškovui neįrašius motyvuotų pastabų apie krovinį ir pakuotės būklę, pripažįstama, kad krovinio ir pakuotės išorė buvo tinkamos vežimui būklės (konvencijos 9 str. 2 d.). Jeigu krovinio pakuotė, kaip teigia ieškovas, tikrai būtų nepakankama ar krovinys būtų paruoštas transportavimui netinkamai, ieškovas, kaip savo srities profesionalas, turėjo laiku pateikti apie tai savo pastabas, jas pažymėti CMR važtaraščio 18 skiltyje. To padaryta nebuvo. Iš vairuotojo rašytinio paaiškinimo akivaizdu, kad ieškovo argumentai, jog jam nebuvo žinoma krovinio ir pakuotės būklė, yra neatitinkantys tikrovės. Krovinio priėmimo metu ieškovas šių aplinkybių nenurodė ir neįvardino kaip trūkumų, nors apie jas žinojo, o padarius kroviniui žalą bando išvengti atsakomybės remdamasis šiomis aplinkybėmis. Taigi, netgi nevertinant, ar minėta krovinio pakuotės būklė ir jos tvirtinimas automobilyje galėjo būti kroviniui padarytos žalos priežastimi, akivaizdu, kad už tai buvo atsakingas ieškovas. Ieškovui neįrašius motyvuotų pastabų apie krovinį ir pakuotės būklę, pripažįstama, kad krovinio ir pakuotės išorė buvo tinkamos būklės vežimui. Defektų akto Nr. 48 grafoje nurodytas sugadintų prekių kiekis ir pažymėta, kad prekės yra netinkamos. Sugadintų prekių kaina laikytina krovinio gavėjui padaryti nuostoliai. Aktą pasirašė ir ieškovo atstovas, todėl atsakovui gavus pretenziją iš OOO „Alteros-R“, atsakovui pagrindo abejoti padarytos žalos dydžiu nebuvo. Ieškovas ir vėliau pasirašyto akto ar padarytos žalos dydžio neginčijo, tik ieškinyje nurodė, kad žalos dydis nepagrįstas.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais, priešieškinį prašė atmesti

8Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko iš esmės procesiniuose dokumentuose nurodytais motyvais, prašė ieškinį atmesti, o priešieškinį tenkinti.

9Tretieji asmenys teismo posėdžio metu prašė UAB Refta ieškinį tenkinti, o UAB Megatranzit ieškinį atmesti.

10Ieškovo UAB Megatranzit ieškinys atmestinas visiškai.

11Ieškovo UAB Refta ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Iš ieškovo atstovo, atsakovo atstovo, trečiojo asmens ir trečiojo asmens atstovo paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad tarp šalių susiklostė pervežimo santykiai.

13ieškovas UAB „Refta“ ir atsakovas UAB „Megatranzit“ 2013-11-28 sudarė Užsakymą-sutartį krovinio pervežimui Nr. 2013/11/28, pagal kurį ieškovas (vežėjas) įsipareigojo pervežti krovinį (33 padėklus valymo priemonių) maršrutu Vokietija-Rusija. Sutarties 2.1 punktu atsakovas (užsakovas) įsipareigojo organizuoti pakrovimo-iškrovimo darbus ir sumokėti pervežimo kainą pavedimu per 30 dienų po sąskaitos ir CMR originalų gavimo dienos. Pervežimo kaina 2 750 EUR, dėl šios aplinkybės byloje ginčo nekilo. Krovinio pervežimui išduotas CMR važtaraštis, kuriame vežėjas nurodytas UAB „Refta“, krovinio siuntėjas – Interos GmbH, krovinio gavėjas – Alteros-R LTD. Krovinys pristatytas krovinio gavėjui, tačiau pristačius krovinį į jo paskirties vietą paaiškėjo, kad krovinys nuo padėklo pasislinko į priekį autotransporto judėjimo kryptimi, iškrovimo metu išrinktos pažeistos kartoninės dėžutės su savo turiniu. 2013-12-12 buvo sudarytas aktas Nr. 48 apie priimant nustatytą importuotų prekių kokybės ir kiekio neatitikimą, kuriame nurodytas netinkamų prekių kiekis, CMR važtaraštyje padarytas įrašas. „OOO „Alteros-R“ pateikė atsakovui 2013-12-13 pretenziją. Pagal šią pretenziją atsakovas UAB „Megatranzit“ išrašė kreditinę sąskaitą MEG Nr. 003815/1 bendrovei OOO „Alteros-R“. ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, apdraudęs UAB „Refta“ krovinių vežėjo automobiliais atsakomybę (draudimo liudijimas (polisas) Nr. 710-932-247638) pasamdė nepriklausomus ekspertus OOO „Siurvey Service“ atlikti krovinio patikrą ir nustatyti priežastis, galimos žalos dydį, o 2013-12-16 OOO „Survey Service“ surašė patikros aktą Nr. SR.13.250.

14Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

15Abi šalys yra verslininkai, todėl laikytinos lygiavertėmis (nėra skiriama silpnesnioji ir stipresnioji šalis).

16CMR konvencija nereguliuoja pervežimo sutarties turinio bei formos. Tai reiškia, kad dėl vežimo gali būti susitarta bet kokia forma, t.y. ne tik surašant šalių pasirašomą dokumentą, bet apsikeičiant raštais, užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija, taip pat ir žodžiu. Važtaraštis – tai ne tik prima facie įrodymas, kad sudaryta vežimo sutartis, bet ir vežimo sutarties sąlygų įrodymas, t. y. jis patvirtina ne tik sutarties sudarymą, bet ir jos turinį, net jeigu nėra rašytinės formos vežimo sutarties. CK 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį, nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas – sumokėti vežimo mokestį. Tokia vežimo sutarties apibrėžtis leidžia daryti išvadą, kad vežėjas, priėmęs pervežti siuntėjo krovinį, įsipareigoja ne tik pristatyti jį į paskirties vietą, bet ir perduoti krovinio valdymą siuntėjo nurodytam gavėjui.

17Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 06 15 nutarime Nr. 31 išaiškinta, jog vežėjas turi įrodyti tikėtiną priežastinį ryšį tarp siuntėjo, gavėjo veiksmų ir atsiradusios žalos.

18CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 straipsniai), kartu nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 straipsnio 1–3 dalys, 28 straipsnis). Pagal CMR konvencijos 23 straipsnio nuostatas nuostolių dydis nustatomas tokia tvarka: kai, remiantis šios Konvencijos nuostatomis, vežėjas, prarado dalį krovinio, jis privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti. Tačiau kompensacija negali būti didesnė kaip 8,33 atsiskaitymo vieneto už kiekvieną trūkstamą kilogramą bruto svorio. Be to, turi būti kompensuojamas visas užmokestis už vežimą, muitų rinkliavas ir mokesčius bei kitos su krovinio vežimu susijusios išlaidos proporcingai nuostolio dydžiui, praradus dalį krovinio.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią teisės normą, yra konstatavęs, kad CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta vežėjo kaltė suprantama kaip: 1) žalos padarymas tyčia; 2) žalos padarymas veiksmais, kurie pagal bylą nagrinėjančio teismo taikomus įstatymus prilyginami tyčiniams. Civilinėje atsakomybėje pagal teisinę reikšmę tyčinei kaltės formai gali būti prilyginamas didelis neatsargumas. Lietuvos nacionalinėje teisėje tiesiogiai didelis neatsargumas nevertinamas tyčia, bet teisiniai tyčinių veiksmų ir didelio neatsargumo padariniai neretai yra vienodi. Taikant CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį vežėjo didelis neatsargumas pagal bylos aplinkybes gali būti prilyginamas tyčiniams veiksmams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „ERGO Lietuva“ v. UAB „Transtira“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-172/2009). Tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas, t.y. neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti.

20Pažymėtina, kad gabenant krovinį visada egzistuoja tam tikra objektyvi krovinio praradimo rizika, todėl atsakovas, kaip verslininkas – krovinių vežimo profesionalas, nuolat užsiimantis krovinių pervežimu už atlygį, turi iš anksto numatyti ir įvertinti visas galimas grėsmes, galinčias kilti vežant krovinį, bei imtis visų įmanomų priemonių krovinio sužalojimo rizikos veiksniams pašalinti ar krovinio praradimo ar sugadinimo rizikos laipsniui sumažinti.

21CK 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį, nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį.

22Kadangi krovinys pateiktas gabenti buvo netinkamai supakuotas, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju vežėjui taikytinos CMR konvencijos nuostatos, atleidžiančios arba ribojančios jo civilinę atsakomybę. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas UAB Megatranzit yra neteisus nurodydamas, kad vežėjas turėjo daryti pastabas apie netinkamą supakavimą ir turėjo imtis papildomų atsargumo priemonių, kad krovinys nebūtų sugadintas. Priešingai, krovinio siuntėjo pareiga vežėjui pateikti tinkamai supakuotą ir tinkamą pervežti krovinį. Kadangi byloje nenustatyta, kad vežėjas pažeidė savo pareigas, pvz. vairavo neatsargiai, padarė eismo įvykį ir pan., dėl šios priežasties ieškovo argumentai dėl žalos apskaičiavimo atmestini.

23Nesutikimą su pareikštu ieškiniu atsakovas UAB „Megatranzit“ grindė ta aplinkybe, kad už ieškovo suteiktas krovinio vežimo paslaugas pagal ankščiau nurodytą sutartį atsiskaityta, nes ieškiniu prašoma priteisti suma – 8121,71 Lt buvo įskaityta atsakovui atlikus priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, o būtent įskaičius dėl ieškovo kaltės patirtą 2352,21 eurų (8121,71 Lt) nuostolį, nes ieškovui į sutartyje nurodytą iškrovimo vietą pristačius krovinį, buvo nustatyta, kad dalis krovinio sugadinta dėl netinkamo transportavimo, ko pasekoje atsakovas patyrė 2352,21 eurų (8121,71 Lt) dydžio nuostolius, kuriuos atsakovas 2013-12-13 atlygino krovinio gavėjui OOO „Alteros-R“ išrašydamas kreditinę sąskaitą.

24Tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra pasibaigusi dėl iki bylos iškėlimo įvykusio įskaitymo, teismas turi patikrinti tokio atsikirtimo pagrįstumą, t. y. ar įskaitymas įvyko ir ar jis pagrįstas (LAT 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje V. P. v. V. R., A. R., bylos Nr. 3K-3-363/2009; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Metaloidas“ v. UAB „Šiaulių lyra“, bylos Nr. 3K-3-408/2008). Atsakovui ginčijant reikalavimą dėl prievolės įvykdymo tuo pagrindu, kad ji yra pasibaigusi priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, nereikia reikšti priešinio reikalavimo dėl įskaitymo sandorio nustatymo, tačiau atsakovas privalo įrodyti, kad įskaitymas atliktas laikantis įstatymo reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Neries verslas“ v. UAB ,,Sarių sala“, bylos Nr. 3K-3-407/2010).

25Įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 str. 1 d. nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 str. 1 d.). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų. Iš įstatyme įtvirtintos prievolės pabaigos įskaitymu sąvokos matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius yra nurodęs tokias įskaitymo sąlygas: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (LAT 2010-02-01 nutartis c.b. BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, Nr. 3K-3-18/2010; 2010-01-04 nutartis c.b. UAB „Alginora“ v. UAB„Transekspedicija“, Nr. 3K-3-9/2010; 2009-04-26 nutartis c.b. UAB „Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, Nr. 3K-3-293/2009 ir kt.). Teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio. CK 6.134 str. 1 d. 1 p. taikytinas tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui, o kai skolininkas dalį reikalavimo pripažįsta, tai nurodytas įstatymo draudimas įskaityti reikalavimus netaikomas, tačiau būtina nustatyti neginčijamos prievolės apimtį (LAT 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonė „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, byla Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Palangos statyba“ v. UAB „Ardimas“, bylos Nr. 3K-3-360/2009).

26Taigi atsakovas, atlikdamas įskaitymą, laikė, kad jo teisė gauti iš ieškovo 2352,21 EUR nuostolių atlyginimą yra aiškus, galiojantis ir apibrėžtas reikalavimas, tuo tarpu ieškovas, ir jo vardu ieškovo atstovas draudikas, tiek pirminiame atsakyme į atsakovo pretenziją dėl nuostolių atlyginimo ir tuo pačiu į pranešimą apie įskaitymą bei ieškinyje iš esmės teigė, kad atsakovas be pagrindo įgytų 2352,21 EUR, nes vežėjas nėra atsakingas už krovinio dalies apgadinimą, o žalos suma yra naujų 139 vnt. kartoninių dėžių kaina ir perpakavimo sąnaudos. Atsakovo nurodoma aplinkybė, kad 2012-12-12 aktą Nr. 48 pasirašė ieškovo vairuotojas, pati savaime nereiškia, kad ieškovas pripažino atsakovo nurodomą žalos dydį. Be to, teismo posėdžiu metu apklaustas trečiasis asmuo (vairuotojas) patvirtino, kad jis siūlė papildomai krovinį sutvirtinti diržais, bet kadangi kartotinės dėžės nebuvo papildomai sutvirtintos krovinio siuntėjas nepageidavo, nes tokis tvirtinimas diržais galėtų pažeisti supakuotas prekes. Tokiais vairuotojo parodymais (prisiekusio sakyti byloje tiesą) teismas neturi pagrindo netikėti.

27CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais.

28Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011).

30Kiekvienoje civilinėje byloje teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos teismo proceso metu, išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 straipsnis). Vertindamas kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, teismas, be kita ko, turi nustatyti įrodymo ryšį su byla (įrodymo sąsajumą), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo ar neegzistavo, taip pat, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokią išvadą. Įrodymų sąsajumas (CPK 180 straipsnis) reiškia, kad informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių.

312014 m. sausio 27 d. pranešimu apie dalinį priešpriešinių vienarūšių įsipareigojimų įskaitymą atsakovas nurodė, kad vienašališkai įskaito UAB „Megatranzit“ 2352,21 EUR patirtus nuostolius į vežėjui UAB „Refta“ mokėtiną 2750 EUR pervežimo kainą, po šio įskaitymo už pervežimą mokėtina suma sumažėja iki 397,79 EUR, kurią atitinkanti suma litais ieškovui buvo sumokėta. Šiuo atveju, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą įrodymų ir šalių pasisakymų vertinimą darytina išvada, kad ieškovo atliktas įskaitymas nebuvo galimas, todėl atsakovo UAB Refta ieškinys tenkintinas visiškai.

32Taigi iš esmės šalys nesutarė dėl atsakovo nuostolių, atsiradusių dėl krovinio sugadinimo, ir ieškovas, iš esmės nesutiko su atsakovo nustatytu priešpriešiniu reikalavimu ir priešpriešinių reikalavimų dydžiu. Esant tokiai situacijai nebuvo vienos būtinų įskaitymui atlikti sąlygos, t. y. neaišku dėl šalių priešpriešinių reikalavimų dydžio – atsakovo įskaitytas priešpriešinis reikalavimas neapibrėžtas, nebuvo aišku kokio dydžio atsakovo reikalavimą galima laikyti galiojančiu ir vykdytinu (LAT 2011-11-23 nutartis c.b. UAB „X servisas“ v UAB ‚Autorealybė“, Nr. 3K-3-457/2011, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1222-232/2013, Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-534-730/2014). Atmetant atsakovo nurodomus argumentus dėl atlikto įskaitymo teisėtumo, galiojimo bei atsakovo prievolės atsiskaityti su ieškovu už krovinių vežimo paslaugas nebuvimo (pasibaigimo), pažymėtina ir tai, kad 2013 m. gruodžio 13 d. pretenzijoje OOO „Alteros-R“ prašo UAB „Megatranzit“ iki 2013-12-31 atlyginti įmonei padarytą 2352,21 EUR žalą (1 t., b.l. 112-115). Tuo tarpu atsakovas, žinodamas, jog iškviesti nepriklausomi ekspertai (1 t., b.l. 92, 105-106), nelaukdamas jų išvadų, 2013-12-13 išrašo kreditinę sąskaitą MEG Nr. 003815/1 bendrovei OOO „Alteros-R“, teigdamas, jog tokiu būdu atlygino nuostolius krovinio gavėjui (1 t., b.l. 71, 79, 80). Tačiau teismui nepateikti įrodymai, kad iš tikrųjų atlikdama atsakovui skirtą mokėjimą už įvykdytus ir užsakytus pervežimus įmonė „OOO „Alteros-R“ sumokėjo atsakovui 2352,21 EUR mažesnę sumą (mokėjimo pavedimas), atliko įskaitymą iš mokėtinų sumų išskaičius pareikštos pretenzijos sumą. Šalių pareiga yra pateikti įrodymus, pagrindžiančius jų atsikirtimus (CPK 178 str.). Dėl to teismas negali daryti išvados, kad krovinio gavėjas OOO „Alteros-R“ realiai apmokėjo atsakovui 2352,21 EUR mažesnę sumą, atliko įskaitymą iš mokėtinų sumų išskaičius pareikštos pretenzijos sumą, nes nėra OOO „Alteros-R“ valinius veiksmus patvirtinančių įrodymų. Aplinkybė, kad atsakovas pripažino OOO „Alteros-R“ reikalavimą dėl 2352,21 EUR nuostolių atlyginimo, nereiškia, kad UAB „Megatranzit“ reikalavimas ieškovui UAB „Refta“ automatiškai laikytinas apibrėžtu ir galiojančiu. Be to, tokiu atveju atsakovas nutylėjo apie jo civilinę atsakomybę apdraudusio draudiko poziciją atsakovui veikiant santykiuose su OOO „Alteros-R“. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir įrodymų visetą, teismas negali daryti išvados, kad atsakovo reikalavimas įskaitymo metu buvo apibrėžtas, todėl sprendžia, jog atsakovo taikytas įskaitymas nesant jam įstatyme numatytų būtinųjų sąlygų yra neteisėtas, o atsakovas tenkindamas OOO „Alteros-R“ pretenziją veikė išimtinai savo rizika. Taip pat pažymėtina, kad kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad šių teismų praktikoje pripažįstamų sąlygų visuma, vertinant jas sistemiškai ir siejant su CK6.130 straipsnio 1 dalimi, lemia išvadą, kad vienašališkai negali būti įskaitomi tokie reikalavimai, kurie yra aiškiai nelygiaverčiai vykdytinumo ir akivaizdumo požiūriu, ypač kai faktinės aplinkybės tokios, kad yra didelė tikimybė, jog dėl reikalavimo pagrįstumo neišvengiamai kils teisminis ginčas. Teismų praktikoje taip pat yra pažymėta, jog visais ginčytinais klausimais, atsiradusiais dėl pervežimo, patenkančio į CMR konvencijos veikimo sferą, privalu kreiptis į teismą ar arbitražą. Kreiptis į teismą privalu ir dėl žalos ar nuostolių atlyginimo, kuomet asmuo neigia savo kaltę ar pareigą juos atlyginti (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-799-464/2012). Taigi esant nesutarimui dėl ieškovo atsakomybės (prievolės ir jos dydžio) jis turi būti išspręstas šalių susitarimu arba išnagrinėjus ieškinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-399/2010). Pagal šią teismų praktiką, spręstina, kad nagrinėjamu atveju esant nesutarimui dėl ieškovo atsakomybės (prievolės) ir jos dydžio, o šių aplinkybių vertinimas taip pat susijęs su draudiko pareiga atlyginti nuostolius, nes nuo jos konstatavimo (nekonstatavimo) darytina išvada, ar įvykis buvo draudžiamasis (nedraudžiamasis), jis turi būti išspręstas šalių susitarimu arba išnagrinėjus ieškinį. Tik esant suderintam susitarimui ar įsiteisėjusiam teismo sprendimui galima būtų pripažinti, jog yra galiojanti ieškovo UAB „Refta“ prievolė sumokėti atsakovui UAB „Megatranzit“ 2352,21 EUR. Kadangi tokio susitarimo ar teismo sprendimo nėra, atsakovo reikalavimas ieškovui nėra galiojantis, o negaliojantis reikalavimas negali būti pripažintas vykdytinu. Prievolė negali pasibaigti negaliojančio ir nevykdytino reikalavimo įskaitymu. Tarp šalių esant tarpusavio ginčui dėl atsakovo UAB „Megatranzit“ reikalavimo apibrėžtumo, atsakovas UAB „Megatranzit“ neturėjo pagrindo, remdamasis CMR nuostatomis, įskaityti ieškovo UAB „Refta“ neginčijamą reikalavimą į savo pagrįstu laikomą reikalavimą. Šią poziciją patvirtina ir teismų praktika, pvz., Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-534-730/2014 ir kt.

33Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui ir jo atsakomybės draudikui, iš esmės nesutinkančiam su atsakovo nurodomais nuostoliais, o atsakovui žinant apie ieškovo nesutikimą su pareikšta pretenzija, nepareiškus ieškinio/priešieškinio dėl kroviniui padarytos žalos atlyginimo bei tokiu būdu ginčo teisenos tvarka neišsprendus kilusį nesutarimą, o iš karto pritaikius 2352,21 EUR įskaitymą, teismas negali daryti išvados dėl atsakovo atlikto įskaitymo galiojimo ir teisėtumo. Nesant galiojančios ir mokėtinos apibrėžtos ieškovo priešpriešinės prievolės, atsakovas savo prievolės atlikti įskaitymu negalėjo. Tik ieškovo pripažinimu, teismo sprendimu ar kitokiu būdu aptariamą atsakovo reikalavimą ieškovui teisiškai įtvirtinus kaip galiojantį, galima būtų spręsti dėl įskaitymo ar tarpusavio užskaitymo, kuris galimas ir vykdymo procese. Tačiau nagrinėjamoje byloje atsakovas UAB Megatranzit atitinkamo priešinio ieškinio dėl nuostolių atlyginimo nepareiškė, nors buvo atstovaujamas profesionalių teisininkų - advokatų. Dėl šių priežasčių konstatuotina, jog atsakovo atliktas vienarūšių reikalavimų įskaitymas nesant jo būtinų įstatymų leidėjo nustatytų jo taikymo imperatyviųjų sąlygų (apibrėžtumo, galiojimo ir vykdytinumo) (CK 6.130 str.) bei atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines reikšmingas aplinkybes bei formuojamą teismų praktiką, laikytinas neteisėtu, todėl pripažintinas negaliojančiu ir negali sukurti teisinių padarinių, t. y. atsakovo prievolė sumokėti ieškovui 2352,21 EUR už suteiktas vežimo paslaugas įskaitymu nepasibaigė, kas reiškia, jog atsakovo nurodyto pagrindo netenkinti ieškinio nėra. Nagrinėjamu atveju, pranešimo apie įskaitymą dieną atsakovo reikalavimas nors ir nebuvo ginčijamas teisme, tačiau vėliau pateiktas ieškinys dėl atsakovo UAB Refta atsakomybės.

34Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad krovinys buvo pristatytas į CMR važtaraštyje nurodytą krovinio gavimo vietą, perduotas krovinio gavėjui, tuo tarpu atsakovas UAB „Megatranzit“ neįvykdė savo pareigos atsikaityti už pervežimo paslaugas per 30 dienų, gavus originalus sąskaitos-faktūros ir CMR važtaraščio. Atsakovas, nustatytais terminais neatsikaitęs pagal sutartį ir pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, savo prievolių tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina likusio 2352,21 EUR atlyginimo už suteiktas paslaugas (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str., 6.807 str.).

35Šiuo atveju, civilinėje byloje ištyrus vežėjo civilinės atsakomybės sąlygas, išsprendus jo „kaltės“ klausimą dėl krovinio dalies sugadinimo, darytina išvada, kad UAB Megatranzit atliktas įskaitymas surinktų įrodymų prasme yra neteisėtas, nes vežėjo kaltė neįrodyta, todėl ieškovo UAB Megatranzit ieškinys atmestinas, o UAB Refta ieškinys tenkintinas dalyje dėl įskaitymo pripažinimo negaliojančiu bei nesumokėtos 2352,21 EUR sumos iš UAB Megatranzit priteisimo

36Kiti reikalavimai

37Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 20,90 EUR dydžio palūkanas už laikotarpį nuo 2014-01-20 iki ieškinio teismui pateikimo dienos (2014-02-28), apskaičiuotas remiantis dydžiu, nustatytu Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas). Atsakovas nurodė, kad PVM sąskaitą-faktūrą gavo 2013-12-27. Ieškovas šios aplinkybės neginčijo ir bylos nagrinėjimo metu nepaneigė. Pagal užsakymą – sutartį krovinio pervežimui Nr. 2013/11/28 pervežimo kaina turi būti sumokama per 30 dienų po sąskaitos, CMR originalo gavimo. Atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, todėl pagrįsta būtų skaičiuoti palūkanas nuo sąskaitos apmokėjimo termino suėjimo pirmos dienos (2014 m. sausio 27 d.) iki ieškinio pateikimo teismui - 2014 m. vasario 28 d., t.y. už 33 dienas. Minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šis įstatymas taikomas visiems tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams sandoriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai ir atliekami mokėjimai. Taigi pagal šią normą Įstatyme nustatyto dydžio palūkanas moka ūkio subjektai, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine ar profesine veikla (Įstatymo 2 straipsnio 6 dalis). Palūkanas nurodyti ūkio subjektai moka, jeigu jų sudarytas sandoris yra komercinis (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Pagal nustatytas aplinkybes šalys yra ūkio subjektai. Jų sudarytas vežimo sandoris yra komercinis, nes susijęs su abiejų šalių verslu ir yra atlygintinis. Taigi, esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovo prašomoms palūkanoms taikytinas Įstatymas. Įstatymo 3 str. 2 d. numato, kad palūkanų dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytą palūkanų normą, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Pirmąjį metų pusmetį taikoma tų metų sausio 1 dieną galiojusi palūkanų norma, antrąjį metų pusmetį taikoma tų metų liepos 1 dieną galiojusi palūkanų norma. Šiame įstatyme nustatytos palūkanos skaičiuojamos už kiekvieną sumokėti praleistą dieną nuo nesumokėtos mokėtinos sumos. Šio Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad mokėjimo palūkanų norma – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma, padidinta 8 procentiniais punktais. Atsakovo prievolė mokėti palūkanas atsirado pirmąjį metų pusmetį (2014-01-27), todėl taikytina 2014 m. sausio 1 d. galiojusi palūkanų norma, t.y. 0,75 proc. Taigi palūkanos už laikotarpį nuo 2014-01-27 iki 2014-02-28 sudaro 18,61 EUR. Iš atsakovo UAB Megatranzit ieškovo UAB Refta naudai priteisiama 18,61 EUR palūkanų nuo sąskaitos apmokėjimo termino suėjimo pirmos dienos (2014 m. sausio 27 d.) iki ieškinio pateikimo teismui - 2014 m. vasario 28 d. (Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., 3 str. 2 d., CK 6.261 str.), likusioje dalyje reikalavimas dėl palūkanų atmestinas.

38Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis LR CK 6.37 str., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu, iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 8,75 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2370,82 EUR sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-12) iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

39Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

40Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

41Kadangi ieškovo UAB Refta ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau atmesta tik 0,01 proc. ieškinio dalies sumažinus palūkanas, suapvalinus proc. (99,90 į 100 proc.) laikytina, kad ieškovo UAB Refta ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo UAB Megatranzit ieškovui priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 112,95 EUR žyminio mokesčio ir 2150,28 EUR teisinės pagalbos išlaidų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 2 p. išvardintus kriterijus, t.y. suteiktos paslaugos teisme nebuvo nei didelės apimties, nei sudėtingos, tačiau rekomendacijų dydžių neviršija, todėl priteistinos bylinėjimosi išlaidos nėra mažintinos ir ieškovui iš atsakovo yra pagrindas nurodyto dydžio išlaidas priteisti (CPK 93, 98 str.).

42UAB Megatranzit ieškinį atmetus, jam nėra priteisiamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos: sumokėtas žyminis mokestis, vertimo išlaidos ir teisinės pagalbos išlaidos (CPK 93, 98 str.).

43Tretieji asmenys iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė įrodymų apie patirtas teisinės pagalbos išlaidas, todėl pastarosios iš UAB Megatranzit nėra priteisiamos (CPK 93, 98 str.).

44Byloje susidarė 14,91 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje dalyvaujantiems asmenims įteikimu (iki civilinių bylų sujungimo ir bylas jau sujungus). Patenkinus UAB Refta ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 14,91 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str., 96 str.).

45Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

46Ieškovo UAB „Megatranzit“, juridinio asmens kodas 300606816, ieškinį visiškai atmesti.

47Ieškovo UAB Refta juridinio asmens kodas 145161856, ieškinį patenkinti iš dalies ir priteisti jam iš atsakovo UAB „Megatranzit“, juridinio asmens kodas 300606816, 2370,82 EUR (du tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų 82 ct) skolą katu su sumažintomis palūkanomis bei 8,75 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 2370,82 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2263,23 EUR (du tūkstančiai du šimtyai šešiasdešimt trys eurai 23 ct) bylinėjimosi išlaidų.

48Pripažinti atsakovo UAB „Megatranzit“ 2014-01-27 pranešimu atliktą įskaitymą 2352,21 EUR (8121,71 Lt) sumai negaliojančiu.

49Ieškovo UAB Refta juridinio asmens kodas 145161856, dalyje dėl palūkanų priteisimo iš dalies atmesti (dalyje dėl 2,29 EUR).

50Priteisti iš UAB „Megatranzit“, juridinio asmens kodas 300606816, valstybės naudai 14,91 EUR (keturiolika eurų 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išaiškinti kad nurodytas išlaidas turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą

51Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas UAB Megatranzit prašo priteisti iš atsakovo 2352,21 EUR skolą, 116... 3. Atsakovas UAB Refta teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su... 4. Trečiasis asmuo ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiantis per ERGO Insurance SE... 5. Ieškovas UAB „Refta“ pateiktu ieškiniu (kuris sujungus civilines byla... 6. Atsakovas UAB „Megatranzit“ atsiliepimu į ieškinį, tripliku su ieškiniu... 7. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 8. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko iš esmės... 9. Tretieji asmenys teismo posėdžio metu prašė UAB Refta ieškinį tenkinti, o... 10. Ieškovo UAB Megatranzit ieškinys atmestinas visiškai.... 11. Ieškovo UAB Refta ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Iš ieškovo atstovo, atsakovo atstovo, trečiojo asmens ir trečiojo asmens... 13. ieškovas UAB „Refta“ ir atsakovas UAB „Megatranzit“ 2013-11-28 sudarė... 14. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 15. Abi šalys yra verslininkai, todėl laikytinos lygiavertėmis (nėra skiriama... 16. CMR konvencija nereguliuoja pervežimo sutarties turinio bei formos. Tai... 17. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 06 15 nutarime Nr. 31 išaiškinta,... 18. CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės dėl... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas šią teisės normą, yra... 20. Pažymėtina, kad gabenant krovinį visada egzistuoja tam tikra objektyvi... 21. CK 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį,... 22. Kadangi krovinys pateiktas gabenti buvo netinkamai supakuotas, atsižvelgiant... 23. Nesutikimą su pareikštu ieškiniu atsakovas UAB „Megatranzit“ grindė ta... 24. Tuo atveju, kai atsakovas teisme pareiškia, jog prievolė pagal ieškinį yra... 25. Įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. CK 6.130 str. 1 d.... 26. Taigi atsakovas, atlikdamas įskaitymą, laikė, kad jo teisė gauti iš... 27. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 28. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 30. Kiekvienoje civilinėje byloje teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 31. 2014 m. sausio 27 d. pranešimu apie dalinį priešpriešinių vienarūšių... 32. Taigi iš esmės šalys nesutarė dėl atsakovo nuostolių, atsiradusių dėl... 33. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui ir jo atsakomybės... 34. Atsižvelgiant į išdėstytą, darytina išvada, kad krovinys buvo pristatytas... 35. Šiuo atveju, civilinėje byloje ištyrus vežėjo civilinės atsakomybės... 36. Kiti reikalavimai... 37. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 20,90 EUR dydžio palūkanas už... 38. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti... 39. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 40. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 41. Kadangi ieškovo UAB Refta ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau atmesta... 42. UAB Megatranzit ieškinį atmetus, jam nėra priteisiamos jo patirtos... 43. Tretieji asmenys iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė... 44. Byloje susidarė 14,91 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 45. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 46. Ieškovo UAB „Megatranzit“, juridinio asmens kodas 300606816, ieškinį... 47. Ieškovo UAB Refta juridinio asmens kodas 145161856, ieškinį patenkinti iš... 48. Pripažinti atsakovo UAB „Megatranzit“ 2014-01-27 pranešimu atliktą... 49. Ieškovo UAB Refta juridinio asmens kodas 145161856, dalyje dėl palūkanų... 50. Priteisti iš UAB „Megatranzit“, juridinio asmens kodas 300606816,... 51. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...