Byla e2-155-475/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorėms Justinai Norvaišaitei ir Kristina Verbylaitei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Niskama“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Mokumo valdymo sprendimai“, atstovui advokatui Mariui Grucei, atsakovo A. Ž. atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, nedalyvaujant atsakovui A. Ž.,

2žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Niskama“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Mokumo valdymo sprendimai“, ieškinį atsakovui A. Ž. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Niskama“, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Mokumo valdymo sprendimai“, kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo A. Ž. 24 971,17 Eur žalos, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. kovo 27 d. nutartimi Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1719-153/2017 nutarė iškelti ieškovei UAB „Niskama“ bankroto bylą ir jos bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Mokumo valdymo sprendimai”. 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2-1027-241/2017 nutarė 2017 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą. 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi Kauno apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-1719-273/2017 nutarė patvirtinti ieškovo kreditorių finansinius reikalavimus. Laikotarpiu 2015 m. lapkričio 6 d. – 2017 m. birželio 8 d. ieškovės vadovo pareigas ėjo A. Ž..

6Ieškovės bankroto administratorė, patikrinusi ieškovės buhalterinius dokumentus, kurie jai buvo perduoti, nustatė, jog laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 31 d. iki 2017 m. vasario 27 d. buvo nurašyti net 34 ieškovės turto objektai. Nurašyto turto atsakovas ieškovės bankroto administratorei neperdavė. Nurašytas turtas buvo nurašytas už likvidacinę (likutinę) 0,00 Eur (1 objektas), 0,29 Eur (30 objektų) ar 1 Eur (3 objektai) vertę, nors reali šio turto vertė jo nurašymo metu galėjo būti daug didesnė. Tokių atsakovės veiksmų pagrįstumas kelia rimtų abejonių, nes be ilgalaikio turto kortelių, atsakovas bankroto administratorei nepateikė jokių dokumentų, kurie pagrįstų būtinybę nurašyti minėtą turtą, o jis buvo nurašytas ieškovei iš esmės esant nemokiai. Abejonių dėl atsakovo veiksmų teisėtumo kelia ir tai, jog bankroto administratorei nebuvo pateikti dokumentai, kurie patvirtintų nurašyto turto utilizavimo ar kitokio pobūdžio realizavimo faktą. Pažymėtina ir tai, kad net jei būtų konstatuota, jog atsakovas minėtą turtą nurašė pagrįstai, buhalterinis turto nurašymas neatleidžia atsakovo nuo pareigos faktiškai perduoti šį turtą bankroto administratorei. Šiuo atveju lieka neaišku, kur šiuo metu minėtas turtas yra, nes atsakovas jo bankroto administratorei iki šiol neperdavė. Atsakovas minėtą turtą nurašė nepagrįstai, tokiu būdu galimai iššvaistydamas ieškovei priklausantį turtą bei ieškovei ir jo kreditoriams padarydamas žalą, nurašyto ir/ar iššvaistyto turto verte sumažindamas bendrovės turto, iš kurio būtų galima patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus (jų dalį), masę. Atsakovas, nepaisydamas nei prastos įmonės finansinės padėties, nei kitų įmonės kreditorių interesų, nurašydamas ir galimai iššvaistydamas bendrovei priklausantį turtą, ieškovui padarė žalos. Dėl tokių atsakovo veiksmų ne tik sumažėjo bankrutuojančios bendrovės turtas, bet ir buvo grubiai pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai, jų galimybės gauti savo finansinių reikalavimų patenkinimą.

7Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčo turtas buvo nurašytas įvertinus bendrovės veikloje naudoto turto faktinį nusidėvėjimą, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje pateiktais ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvais (metais). Teisės aktų nustatyta tvarka nurašęs susidėvėjusį bendrovės turtą, atsakovas nelaikytinas minėtus veiksmus atlikęs nepagrįstai ir/ar neteisėtai. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato įmonės valdymo organams pareigą perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Įvertinant, kad Kauno apygardos teismo nutarties, kuria ieškovui iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dieną (2017 m. rugsėjo 7 d.) nurašytas ginčo turtas į ieškovo buhalterinę apskaitą nebuvo įtrauktas, neperduodamas jo ieškovo bankroto administratoriui atsakovas (buvęs BUAB „Niskama“ vadovas) įstatyminės pareigos nepažeidė, neteisėtų veiksmų neatliko. Neatlikęs neteisėtų veiksmų, atsakovas ieškovui žalos nesąlygojo.

9Kita vertus, net jei egzistuotų ieškovo deklaruojamos žalos faktas, pažymėtina yra tai, jog ieškovė neįrodė reikalaujamos priteisti žalos dydžio. Ieškovės į bylą pateikti įrodymai – nurašyto ilgalaikio turto kortelės – nepatvirtina, jog galimai ieškovei sąlygota žala sudaro būtent 24 971,17 Eur sumą. Iš su ieškiniu pateikto nurašyto turto sąrašo ir kortelių duomenų matyti, kad nurašyto turto eksploatacijos įmonėje pradžios datos varijuoja nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. sausio 28 d., o turtas buvo nurašytas laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 31 d. iki 2017 m. vasario 27 d. Pažymėtina, kad kortelėse įrašytos ilgalaikio turto vertės, kuriomis ieškovas vadovaujasi skaičiuodamas tariamos žalos sumą, visais atvejais yra nurodytos kaip pradinės turto vertės, t. y. vertės, kurios buvo turto eksploatacijos pradžioje.

10Ieškovo pateiktas ilgalaikio turto sąrašas patvirtina, kad nurašytas ginčo turtas ieškovo įmonėje buvo eksploatuojamas nuo vienerių iki devynerių metų. Atsižvelgiant, kad įmonės veikloje naudojamas turtas dėvisi ir natūraliai praranda vertę (ypač įvertinant tokį turtą, kaip automobilis, kompiuteriai, telefono aparatai), akivaizdu, jog turto eksploatacijos pradžioje nustatyta turto vertė nėra ir negali išlikti nepakitusi (tokia pati) visą turto eksploatavimo laikotarpį, iki turtą nurašant. Tačiau, skaičiuodamas tariamos žalos sumą, ieškovas vis tiek vadovaujasi pradine (eksploatacijos pradžioje) buvusia turto verte, o ilgalaikio turto nusidėvėjimo per eksploatacijos trukmę faktoriaus bei jo įtakos turto vertei eksploatacinio laikotarpio pabaigoje (nurašymo momentu) visiškai nevertina.

11Kadangi ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, jog ginčo turto vertė jo eksploatacijos pabaigoje (t. y. nurašymo metu) buvo didesnė nei ilgalaikio turto kortelėse nurodyta turto likvidacinė vertė (kuri atskirų turtinių vienetų atveju sudarė 0,00 Eur, 0,29 Eur, 1,00 Eur), o nustatydamas tariamos žalos dydį ieškovas vadovavosi išskirtinai pradinėmis turto vertėmis, neatsižvelgdamas, kad per iki devynerių metų trukusį naudojimo laikotarpį turtas nusidėvėjo bei turto pradinė vertė natūraliai pakito (sumažėjo), seka, kad ieškinyje išdėstytos aplinkybės ir pateikti įrodymai nepagrindžia ieškovo deklaruojamo 24 971,17 Eur žalos dydžio.

12Ieškovės atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje išdėstytus reikalavimus, ieškinį prašė tenkinti pilna apimtimi.

13Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus reikalavimus, ieškinį prašė atmesti.

14Teismas

konstatuoja:

15ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Ieškovės BUAB „Niskama“ bankroto administratorė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, ieškinį atsakovui dėl žalos atlyginimo grindžia tuo, kad atsakovas A. Ž. (bendrovės vadovas) laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 31 d. iki 2017 m. vasario 27 d. nurašė 34 ieškovės turto objektus už likvidacinę (likutinę) 0,00 Eur (1 objektas), 0,29 Eur (30 objektų) ar 1 Eur (3 objektai) vertę, nors reali šio turto vertė jo nurašymo metu galėjo būti daug didesnė, ir minėtų objektų ieškovės bankroto administratorei neperdavė, tokiais veiksmais ieškovei buvo padaryta 24 971,17 Eur žala.

17Įstatymų nuostatose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 8 dalis), užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žala, o padarytą žalą turi pareigą visiškai atlyginti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorių, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkams, bet ir bendrovės kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Jeigu bendrovės vadovas padaro bendrovei žalą, tai jam taikytina civilinė atsakomybė.

18Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti skolininko veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, skolininko kaltė (išskyrus įstatymines ar sutartines išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Nurodytos įstatyme sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti taikytinos ir įmonės vadovo civilinės atsakomybės atveju, todėl bylose, kuriose bankroto administratorius reiškia reikalavimus dėl žalos atlyginimo, teismas turi spręsti dėl kiekvienos iš jų. Tokio pobūdžio bylose iš aptartų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir dydį, bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Teismui nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) ir paneigti šią prezumpciją bei įrodyti, kad nėra jo kaltės dėl atsiradusios žalos, turi atsakovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 dalis).

19Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas A. Ž. nuo 2015 m. lapkričio 6 d. iki 2017 m. birželio 8 d. buvo UAB „Niskama“ vadovas. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 27 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1719-153/2017 UAB „Niskama“ iškėlė bankroto bylą ir įpareigojo atsakovą, kaip UAB „Niskama“ vadovą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas). Laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 31 d. iki 2017 m. vasario 27 d. buvo nurašyti 34 ieškovės turto objektai, nurašyto turto atsakovas ieškovės bankroto administratorei neperdavė.

20Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, o tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 straipsnis); administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-528/2009; 2010 m. liepos 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2010).

21Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo, veiksmų teisėtumą/neteisėtumą, remiamasi ne tik aukščiau minėto CK 2.87 straipsnio nuostatomis, bet ir CK 6.246 straipsnio 1 dalimi, kur nurodyta, kad neteisėtais veiksmais pripažįstamas įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, atlikimas (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2006 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006).

22Kauno apygardos teisme 2017 m. sausio 25 d. ieškovės UAB „CONLEX“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Niskama“ dėl nemokumo, pagrindu užvesta civilinė byla Nr. B2-1719-153/2017. Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 9 d., 2017 m. vasario 27 d. nutartimis UAB „Transrifus“, UAB „Dahlgera“, UAB „Dengsta“ įtrauktos į bylą bendraieškovėmis. Ieškovė UAB „PAKOM“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Niskama“ (civilinės bylos Nr. B2-1874-153/2017). Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 7 d. nutartimi civilinės bylos pagal UAB „PAKOM“ (civilinės bylos Nr. B2-1874-153/2017) ir UAB „CONLEX“, UAB „Transrifus“, UAB „Dahlgera“, UAB „Dengsta“ (civilinės bylos Nr. eB2-1719-153/2017) pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Niskama“ sujungtos į vieną civilinę bylą Nr. eB2-1719-153/2017. UAB „Niskama“ vadovas A. Ž. civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjančiam teismui 2017 m. vasario 20 d. pateikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kuriuo prašė atsisakyti iškelti atsakovei bankroto bylą. 2017 m. vasario 15 d. teisme gautas UAB „Niskama“ direktoriaus A. Ž. ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Niskama“. UAB „Niskama“ restruktūrizavimo plano metmenyse buvo pateiktas numatomo parduoti turto sąrašas. Dalis nurodyto turto buvo realizuota 2017 m. kovo 1 d. sutartimi, nesulaukus kol bus išspręstas ieškinys dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Byloje nėra duomenų dėl dalies nurašyto turto, todėl spręstina, kad įmonės buhalteriniai duomenys buvo tvarkomi netinkamai. Už įmonės buhalterinės dokumentaciją atsako įmonės vadovas. Atsakovo tyčiniai ir sąmoningi veiksmai – nurašant įmonės turtą, sudarant sandorius, prieš pat bankroto bylos iškėlimą, taip pat ir pareiškus ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo – negali būti vertinami kaip rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesys. Taigi, būtent šie atsakovo veiksmai vertintini kaip neteisėti CK 6.246 straipsnio 1 dalies, 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalių požiūriu.

23Ieškovė savo reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo iš esmės grindžia 2017 m. kovo 27 d. UAB „Niskama“ ilgalaikio turto sąrašu ir ilgalaikio turto kortelėmis. 2017 m. kovo 27 d. UAB „Niskama“ ilgalaikio turto sąraše nurodytas šis ilgalaikis turtas: 1. Kompiuterinė programa; 2. Programinė įranga Sąmata; 3. Komp. programa Office Basic, Win Pro 7; 4. Komp. programa Soft nod32, Office home business 2010; 5. Komp. programa Win7 Ultimate English DVD; 6. Programinė įranga Sąmata; 7. Komp. programa offise home ahd business 2010; 8. Komp. programa Office home and business 2010; 9. Komp. programa Win 7 ultimate 64-BIT ENG DVD; 10. Komp. programa Win 7 ultimate 32-BIT ENG DVD; 11. Kompiuterinė programa Microsoft Offise 2010 LTPKC; 12. Ford tranzit; 13. Statybiniai pastoliai; 14. Lazerinis tolimatis Disto A5; 15. Nešioj. komp. Toshiba Satellite A300-20N NB Core2; 16. Šildymo įrenginys; 17. Neš komp. Eee 1201PN Asus12.1 N450/250/2G; 18. Televizorius LE32C450E1WXBT; 19. Kompiuteris Asus K52JG 15.6/15-460/4/500/GT310; 20. Kompiuteris Asus K52JC 15.6/15-460/4/500/; 21. Kopijuoklis bizhub 163 su AF-12; 22. Statybiniai pastoliai; 23. ( - ) atskėlimo plaktukas; 24. Komp.GPK-i7-8GB-580-Air; 25. Mašinėlė MultiMaster ( - ) Top plus Fein; 26. Daugiafunkcinis kopijuoklis Bizhub 215; 27. LAX200 kryžminių linijų nivelyras Stabila; 28. Kompiuteris D. L. E5520; 29. Neš.komp.Asus X550LB-X0026H; 30. Neš.komp. Asus X550LB-X0026H; 31. Neš.kompiuteris HP 250 G3 Intel N2830; 32. Mob.tel. iPhone 6 16GB Gray; 33. Mob.tel. Samsung Galaxy S6 edge; 34. Mobitel. iPhone 6S 64GB Goki. Kortelėse įrašytos ilgalaikio turto vertės, kuriomis ieškovė vadovaujasi skaičiuodama žalos sumą, nurodytos kaip pradinės turto vertės, t. y. vertės, kurios buvo turto eksploatacijos pradžioje. Ieškovės pateiktas ilgalaikio turto sąrašas patvirtina, kad nurašytas ginčo turtas ieškovės įmonėje buvo eksploatuojamas nuo vienerių iki devynerių metų, t. y.: sąrašo 21 pozicijoje nurodytas turtas eksploatuotas daugiau kaip devynerius metus; sąrašo 1, 2, 13 – 14 pozicijose nurodytas turtas – daugiau kaip aštuonerius metus; sąrašo 3 pozicijoje nurodytas turtas – daugiau kaip septynerius metus; sąrašo 4, 5, 15 – 18 pozicijose nurodytas turtas – daugiau kaip šešerius metus; sąrašo 6 – 10, 22, 23 pozicijose nurodytas turtas – daugiau kaip penkerius metus; sąrašo 11, 19, 2024, 25, 27, 28 pozicijose nurodytas turtas – daugiau kaip ketverius metus; sąrašo 26 pozicijoje nurodytas turtas – daugiau kaip trejus metus; sąrašo 29 – 31 pozicijose nurodytas turtas – daugiau kaip dvejus metus; sąrašo 32 – 34 pozicijose nurodytas turtas – daugiau kaip vienerius metus. Teismas sutinka su atsakovo argumentais, kad įmonės veikloje naudojamas turtas dėvisi ir natūraliai praranda vertę (ypač įvertinant tokį turtą, kaip automobilis, kompiuteriai, telefono aparatai), akivaizdu, jog turto eksploatacijos pradžioje nustatyta turto vertė nėra ir negali išlikti nepakitusi (tokia pati) visą turto eksploatavimo laikotarpį, iki turtą nurašant.

24Ginčuose dėl žalos atlyginimo, kai įrodinėjimo dalykas yra žalos dydis, teismas diskrecijos teisę dalyvauti įrodinėjimo procese turi įgyvendinti, atsižvelgdamas į tai, kad nenustačius tikrojo žalos dydžio negali būti teisingai išspręstas šalių ginčas. CK 6.249 straipsnio, reglamentuojančio žalos (nuostolių) nustatymą, 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad tais atvejais, kai šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas; tai reiškia, kad tuo atveju, kai žalos padarymo faktas, kaip pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti, yra įrodytas, ieškinys dėl žalos atlyginimo negali būti atmestas tik tuo pagrindu, kad suinteresuota šalis tinkamai neįrodė patirtų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009).

25Teismo vertinimu programinių įrangų, kurių ekpsloatacijos pradžia laikotarpyje 2008–2012 m., realizavimas mažai tikėtinas (2017 m. kovo 27 d. nurašyto ilgalaikio turto balanso 1-11 pozicijos). Byloje pateikta 2016 m. rugpjūčio 1 d. transport priemonės Ford tranzit pirkimo–pardavimo sutartis, kurios pagrindu transporto piemonė (12 pozicija) perleista T. B. už 100 Eur (1 t., el. b. l. 156), taip pat pateikta 2017 m. kovo 1 d. sutartis, kuria atsakovas, kaip įmonės vadovas, perleido Neš.komp.Asus X550LB-XO026H (29 pozicija); Neš.kompiuteris HP 250 G3 Intel N2830 (30 pozicija); Neš.komp. Asus X550LB-XO026H (31 pozicija); Mob.tel. iPhone 6 16GB Gray (32 pozicija); Mob.tel. Samsung Galaxy S6 edge (33 pozicija); Mob.tel. iPhone 6S 64GB Gold (34 pozicija) už 100 Eur. Ieškovė šio sandorio neginčijo. Apie turto, nurodyto 2017 m. kovo 27 d. UAB „Niskama“ ilgalaikio turto sąrašo 12-15, 17, 18, 20–26 pozicijose, realią vertę byloje duomenų nėra.

26Atsakovas reikšdamas ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovei, pateikė ieškovės UAB „Niskama“ restruktūrizavimo plano metmenys, kuriose nurodytas numatomo parduoti turto sąrašas bei jo orientacinė vertė (lentelė Nr. 14). Turto vienetai nurodyti 2017 m. kovo 27 d. nurašyto ilagalaikinio turto balanso 16, 19, 27 ir 28 pozicijose atitinka UAB „Niskama“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytus numatomo parduoti turto vienetus (lentelė Nr. 14), tai yra Šildymo preitaisas (16 pozicija, 18 pozicija), orientacinė vertė 1 200 Eur; LAX200 kryžminių linijų nivelyras Stabila (27 pozicija, 5 pozicija), orientacinė vertė 450 Eur, Neš.komp.Asus K52JC 15.6"/15-460/4/500/GT310 (19 pozicija, 11 pozicija), orientacinė vertė 350 Eur; Kompiuteris D. L. E55200.29 (28 pozicija, 15 pozicija), orientacinė vertė 150 Eur (1 t., el. B. l. 34, 2 t., el. b. l. 127). Nurodyto tuto vertė 2 150 Eur. UAB „Niskama“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyta, kad numatomo parduoti turto sąrašas sudarytas remiantis įsigijimo verte ir rinkos kainomis. Kitų duomenų apie nurodyto turto vertę byloje nėra. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta ieškinys tenkintinas iš dalies priteisiant iš atsakovo 2 150 Eur žalos atlyginimo. Likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip neįrodytas (CK 6.245 straipsnis, 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis, CPK 177-178 straipsnis).

27CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 straipsnis) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

29Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, o kitoje dalyje atmetus, buvo patenkinta 8,61 procentai ieškinio reikalavimų (2150*100/24971,17), atmesta 91,39 proc. ieškinio reikalavimų (22821,17*100/24971,17). Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos atsižvelgiant į aukščiau nustatytas proporcijas.

30Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė iš viso patyrė 980 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų (1 t., e. b. l. 76, 77, 108, 160, 161, 167, 168). Bylinėjimosi išlaidos sudaro: 180 Eur už ieškinio parengimą, 30 Eur teismų praktikos paieška, 90 Eur susipažinimo su bankroto administratorės perimtais dokumentais, 180 Eur už atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl laikinųjų taikymo, 255 Eur už atstovavimas 2018 m. balandžio 19 d. teismo posėdyje civ. b. Nr. e2-8225-475/2018 ir 25 Eur kuro išlaidos, 255 Eur atstovavimas 2018 m. birželio 7 d. teismo posėdyje civ. b. Nr. e2-8225-475/2018 ir 25 Eur kuro išlaidos. Teisinių paslaugų išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, teismo vertinimu yra pagrįstos, todėl atsižvelgiant į nustatytas proporcijas, ieškovei iš atsakovo priteistina 84,38 Eur bylinėjimosi išlaidų.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas iš viso patyrė 1 815 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų ir 38 Eur žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo (1 t., e. b. l. 95, 169-170, 171-173). Advokato teisinių paslaugų išlaidas sudaro 100 Eur ieškinio teisinė analizė, konsultacijos su klientu, 1 150 Eur atsiliepimo į ieškinį parengimas, 50 Eur prašymo dėl papildomų dokumentų prijungimo parengimas, 200 Eur atstovavimas 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. birželio 7 d. teismo posėdžiuose. Teismas, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus rekomendacinius užmokesčio dydžius, į tai, kad byloje nebuvo keliami itin sudėtingi teisiniai klausimai, todėl atsiliepimas į ieškinį nereikalavo itin detalios ir sudėtingos teisinės analizės bei vadovaudamasi ne tik CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, mažina atsakovo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį iki 1 000 Eur. Atsižvelgiant į nustatytas proporcijas, atsakovui iš ieškovės priteistina 913,90 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 38 Eur už žyminio mokesčio, nes atskirasis skundas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo patenkintas.

32Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

34Ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Niskama, į. k. 125991848, 2 150 Eur (dviejų tūkstančių šimto penkiasdešimt eurų) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 150 Eur) nuo ieškinio priėmimo (2018 m. vasario 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 84,38 Eur (aštuoniasdešimt keturių eurų 38 ct) bylinėjimosi išlaidas.

36Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Niskama, į. k. 125991848, atsakovui A. Ž., a. k. ( - ) 951,90 (devynis šimtus penkiasdešimt vieną eurą 90 ct) bylinėjimosi išlaidų, atlyginant šias išlaidas iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų.

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija... 2. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2017 m. kovo 27 d. nutartimi Kauno apygardos teismas... 6. Ieškovės bankroto administratorė, patikrinusi ieškovės buhalterinius... 7. Atsakovas atsiliepimu prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 8. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ginčo turtas buvo nurašytas įvertinus... 9. Kita vertus, net jei egzistuotų ieškovo deklaruojamos žalos faktas,... 10. Ieškovo pateiktas ilgalaikio turto sąrašas patvirtina, kad nurašytas ginčo... 11. Kadangi ieškovas į bylą nepateikė įrodymų, jog ginčo turto vertė jo... 12. Ieškovės atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinyje išdėstytus... 13. Atsakovo atstovas teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus... 14. Teismas... 15. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Ieškovės BUAB „Niskama“ bankroto administratorė UAB „Mokumo valdymo... 17. Įstatymų nuostatose įtvirtinta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės... 18. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma:... 19. Šalių paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 20. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad administracijos... 21. Nagrinėjamoje byloje vertinant atsakovo, kaip įmonės administracijos vadovo,... 22. Kauno apygardos teisme 2017 m. sausio 25 d. ieškovės UAB „CONLEX“... 23. Ieškovė savo reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo iš esmės... 24. Ginčuose dėl žalos atlyginimo, kai įrodinėjimo dalykas yra žalos dydis,... 25. Teismo vertinimu programinių įrangų, kurių ekpsloatacijos pradžia... 26. Atsakovas reikšdamas ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo... 27. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 29. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 30. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė iš viso patyrė 980 Eur advokato... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas iš viso patyrė 1 815 Eur advokato... 32. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 34. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 35. Priteisti iš atsakovo A. Ž., a. k. ( - ) ieškovei bankrutavusiai uždarajai... 36. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...