Byla 2-106/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Aukštaitijos ūkis“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1067-124/2013 pagal pareiškėjo (trečiojo asmens) Valstybės įmonės Turto bankas skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Aukštaitijos ūkis“ dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Sovli“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Žaliavų prekyba“, bankrutavusi Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė „Žadeikoniai“, uždaroji akcinė bendrovė „Best Fert“, uždaroji akcinė bendrovė „Pakrosta“, akcinė bendrovė „Kretingos grūdai“, uždaroji akcinė bendrovė „Piramidus“, V. K., G. N., A. R. ir R. R..

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas VĮ Turto bankas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti 2013 m. rugpjūčio 7 d. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimus: antro darbotvarkės klausimo dalį, kuria nustatytas administratoriaus mėnesinis atlyginimas; penktu darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta perleisti (parduoti) atsakovo 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą Pasvalio rajono ŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje (t. 1, b.l. 2-5). Nurodė, kad įmonės administratoriui nustatytas per didelis atlyginimas, nes darbų apimtys neišaugo, jos mažėja, turto pardavimas gali būti tęsiamas ilgai, tuo tarpu administratoriui būtų skaičiuojamas 3 000 Lt mėnesinis atlyginimas, dėl ko mažėtų galimybė patenkinti kreditorių reikalavimus. Nuo 2011 m. kovo 22 d. iki 2013 m. birželio 30 d. administratoriui buvo patvirtintas 93 517 Lt atlyginimas, jam išmokėta 74 216,47 Lt. Iš administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 6 matyti, kad visos įmonės pajamos panaudojamos administravimo išlaidoms dengti, nesukaupta lėšų kreditorių reikalavimams tenkinti. 2012 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu administratoriui nustatytas 1 000 Lt mėnesinis atlyginimas yra pakankamas. Nurodė, kad perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje už 30 000 Lt nenaudinga. Iš BŽŪB „Žadeikoniai“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad ši įmonė 2013 m. vasario 28 d. turėjo 629 278,86 Lt pinigų likutį, o BŽŪB „Žadeikoniai“ administratorius įpareigotas iš bankroto procese sukauptų lėšų patenkinti visus trečios eilės kreditorių, išskyrus UAB „Best Fert“, finansinius reikalavimus. Todėl parduoti kreditorinį reikalavimą ekonomiškai nenaudinga, nes realu jį atgauti BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi skundą tenkino. Pripažino neteisėtu ir panaikino 2013 m. rugpjūčio 7 d. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimo antru darbotvarkės klausimu dalį, kuria nustatytas administratoriaus mėnesinis atlyginimas: administratoriaus mėnesinis atlyginimas – 3 000 Lt (tame skaičiuje GPM, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos bei PVM nuo PVM mokėtoju įregistravimo dienos) ir įpareigojo kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo. Taip pat pripažino neteisėtu ir panaikino 2013 m. rugpjūčio 7 d. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo nutarimą penktu darbotvarkės klausimu: perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-287-198/2013) už 30 000 Lt, nustatant apmokėjimo tvarką - 5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos ir įpareigojo kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo (t. 2, b.l. 66-70). Teismas nustatė, kad balsavimo raštu biuletenyje pagal 2013 m. rugpjūčio 7 d. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimo paskelbtą darbotvarkę kreditoriams nenurodytas konkretus administratoriaus atlyginimas, t. y. 3 000 Lt, o taip pat nenurodytos ir nedetalizuotos visos kitos administravimo išlaidos. Balsavimo raštu biuletenyje suformuluoto nutarimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu neatitiko to klausimo, dėl kurio buvo nuspręsta 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarime. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad nė vienas kreditorius 2013 m. rugpjūčio 7 d. susirinkime realiai nedalyvavo, todėl negalėjo išreikšti nuomonės dėl bankroto administratoriaus atlyginimo dydžio. Teismas sprendė, kad susirinkime nedalyvavusių kreditorių atžvilgiu priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas, todėl, išsprendus darbotvarkėje nenumatytą klausimą, apie kurį kreditoriai nebuvo informuoti, buvo pažeistos šių kreditorių teisės, o toks kreditorių teisių pažeidimas lemia priimto nutarimo neteisėtumo faktą. Be to, bankroto administratorius neįrodinėjo konkrečių faktinių aplinkybių, kurioms esant kreditoriams atsirastų pagrindas spręsti, jog tinkamam ĮBĮ nustatytų pareigų atlikimui administratoriui nepakanka paskirto atlyginimo (CPK 178 str.). Iš balsavimo raštu biuletenio taip pat matyti, kad kreditoriai buvo informuoti apie kreditorinio reikalavimo pardavimą, tačiau nebuvo nurodytas konkretus kreditorinio reikalavimo pirkėjas. Teismas sutiko su kreditoriaus UAB „Best Fert“ argumentais, kad kreditorių susirinkimo dalyviai balsavo už kreditorinio reikalavimo pardavimą UAB „Best Fert“, nes prie pranešimo apie kreditorių susirinkimą buvo pridėtas UAB „Best Fert“ pasiūlymas. Perleidus kreditorinį reikalavimą pašaliniam asmeniui, nesilaikyta kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių valios. BŽŪB „Žadeikoniai“ kreditorių susirinkime nutarta įpareigoti administratorių iš bankroto proceso metu sukauptų piniginių lėšų patenkinti visų trečios eilės kreditorių, išskyrus UAB „Best Fert“, finansinius reikalavimus. Todėl bankroto administratorius įpareigotas patenkinti visus trečios eilės kreditorių finansinius reikalavimus, inter alia ir BUAB „Aukštaitijos ūkis“, nors jie ir būtų pateikti vėliau. Teismas sprendė, kad yra reali galimybė atgauti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą, juo labiau, kad kreditoriaus UAB „Best Fert“ kreditorinis reikalavimas bus tenkinamas iš įkeisto turto, o BŽŪB „Žadeikoniai“ pinigų likutis 2013 m. vasario 28 d. buvo 629 278,86 Lt. Be to, BŽŪB „Žadeikoniai“ turi turto ir debitorinių įsiskolinimų, kurie nėra išieškoti. Todėl teismas konstatavo, kad BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime priimti nutarimai antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimu yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys kreditorių interesus, todėl panaikintini ir perduotini svarstyti iš naujo.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ (toliau – apeliantas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą atmesti; prijungti BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administravimo išlaidų sąmatos projekto kopiją (t. 2, b.l. 75-81). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neįvertino bylai reikšmingo įrodymo – kartu su BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013 m. liepos 12 d. pranešimu apie kreditorių susirinkimo sušaukimą kreditoriams pateikto priedo Nr. 6 BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administravimo išlaidų sąmatos projekto. Todėl kreditoriai, balsuodami raštu, turėjo išsamią informaciją susirinkimo darbotvarkės klausimu ir galėjo pasisakyti, išreikšti savo valią dėl konkretaus kreditorių susirinkimo nutarimo. Kartu su pranešimu apie šaukiamą kreditorių susirinkimą pateikus administravimo išlaidų sąmatos projektą, nėra pagrindo sąmatą atkartoti balsavimo raštu biuletenyje. Nenustačius, kad skiriasi administravimo išlaidų sąmata projekte, pateiktame su balsavimo biuleteniu ir kreditorių susirinkimo protokole, nėra pagrindo vertinti, kad kreditoriams pateiktas visai kitoks nutarimo projektas. Todėl teismo išvada, kad susirinkime nedalyvavusių kreditorių atžvilgiu buvo priimtas netikėtas (siurprizinis) kreditorių susirinkimo nutarimas, yra nepagrįsta. Pareiškėjas neginčijo 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo procedūros teisėtumo, o pirmosios instancijos teismas nenustatė būtinybės papildomai pateikti dokumentus, susijusius su ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimo klausimu, dėl ko ir nebuvo pateiktas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administravimo išlaidų sąmatos projektas. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus mėnesinio atlyginimo nustatymo atitiko įstatymo reikalavimus, kreditorių valią. Todėl nebuvo pagrindo jį pripažinti neteisėtu, panaikinti ir įpareigoti kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo.
  2. Apelianto nuomone, subjekto, kuriam bus perleidžiamas kreditorinis reikalavimas, nenumatymas negali apspręsti nutarimo penktuoju darbotvarkės klausimu neteisėtumo. Teismas nevertino, kad BŽŪB „Žadeikoniai“ kreditoriaus UAB „Best Fert“ patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 11 615 283,85 Lt, kuris užtikrintas įkeitimu (hipoteka). Todėl patvirtinus varžytynėse neparduoto nekilnojamojo ir trumpalaikio kilnojamojo turto komplekso sumažintą pardavimo kainą iki 8 000 000 Lt, visos gautos lėšos atiteks įkaito turėtojui UAB „Best Fert“.
  3. Teismas, spręsdamas, kad yra reali galimybė atgauti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus bei neatsižvelgė į tai, kad kreditoriai balsavo dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penktu darbotvarkės klausimu turėdami informaciją, jog BŽŪB „Žadeikoniai“ administratorius vienareikšmiai nenurodė, kad 141 611,85 Lt kreditorinis reikalavimas bus patenkintas.

9Pareiškėjas VĮ Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą (t. 2, b.l. 88-90). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad kreditoriai nežinojo už kokį administratoriaus atlyginimą balsuoja. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administratoriui nustatytas 3 000 Lt mėnesinis atlyginimas yra per didelis, nes jo darbų apimtys neišaugo, jos mažėja. 2012 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimu administratoriui nustatytas 1 000 Lt mėnesinis atlyginimas yra pakankamas.
  2. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ administratorius balsavimo raštu biuletenyje nepateikė kreditoriams ekonominio pagrindimo, kodėl yra naudinga parduoti įmonės 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje už 30 000 Lt.

10Suinteresuotas asmuo G. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį panaikinti (t. 2, b.l. 91-93). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimui administratorius pateikė administravimo išlaidų sąmatos projektą, kuriame nurodytas administratoriaus mėnesinis atlyginimas 3 000 Lt. Turėdami šią informaciją, kreditoriai, balsuodami raštu, išreiškė valią ir nutarė šį administratoriaus mėnesinį atlyginimą patvirtinti.
  2. Teismas, vadovaudamasis tuo, kad skolininkas BŽŪB „Žadeikoniai“ 2013 m. vasario 28 d. turėjo 629 278,86 Lt piniginių lėšų likutį, nepareikalavo pateikti duomenų, koks šios įmonės pinigų likutis buvo 2013 m. rugpjūčio 7 d.
  3. Bankroto administratorius, neturėdamas tikslios informacijos apie BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje BUAB „Aukštaitijos ūkis“ finansinio reikalavimo patenkinimo galimybę, įvertindamas riziką, kad dabar yra naudinga gauti 30 000 Lt, bei balsavimo raštu biuletenyje nenurodydamas pirkėjo, pasielgė teisingai.

11Suinteresuotas asmuo BŽŪB „Žadeikoniai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti (t. 2, b.l. 94-96). Nurodo, kad palaiko pirmosios instancijos teismo nutartyje išdėstytus motyvus.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Best Fert“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti (t. 2, b.l. 99-102). Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, panaikindamas kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, nustatančią bankroto administratoriaus atlyginimą 3 000 Lt, tinkamai atsižvelgė į įstatymų reikalavimus bei kreditorių valią.
  2. Kreditorių susirinkimo nutarimas dėl reikalavimo teisės pardavimo yra naikintinas, nes jis yra abstraktaus pobūdžio, jame nenurodytas konkretus pirkėjas. Reikalavimo teisę pardavus pašaliniam asmeniui, nesilaikyta kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių valios, t.y. perleisti minėtą kreditorinį reikalavimą suinteresuotam asmeniui UAB „Best Fert“. Bankroto administratoriaus 2013 m. liepos 12 d. pranešime apie kreditorių susirinkimo šaukimą buvo pridėtas būtent UAB „Best Fert“, o ne kito asmens pasiūlymas pirkti minėtą reikalavimą.

13Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

17Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkimo antruoju ir penktuoju darbotvarkės klausimu priimtų nutarimų, t. y. dėl bankroto administratoriaus atlyginimo nustatymo ir kreditorinio reikalavimo (reikalavimo teisės) pardavimo (perleidimo). Taigi, apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikinti minėti kreditorių susirinkimo nutarimai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Dėl bankroto administratoriui nustatyto atlyginimo

20Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnyje reglamentuojamos kreditorių susirinkimo teisės inter alia teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Kreditorių susirinkimo nutarimų pagrįstumas ir teisėtumas gali būti tikrinami teismine tvarka (ĮBĮ 24 str. 5 d.). Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog kreditorių susirinkimo nutarimus teismas panaikina nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

212013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu nutarta patvirtinti BUAB „Aukštaitijos ūkis“ naują administravimo išlaidų sąmatą nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro inter alia bankroto administratoriaus mėnesinį atlyginimą 3 000 Lt sumai (t. 1, b.l. 7-9). Pareiškėjas (trečiasis asmuo) VĮ Turto bankas teigia, kad administratoriui nustatytas per didelis atlyginimas, nes darbų apimtys mažėja, įmonės turtas pardavinėjamas ilgai, o visos įmonės pajamos panaudojamos administravimo išlaidoms dengti. Pirmosios instancijos teismas su šiais argumentais iš esmės sutiko bei papildomai nurodė, kad priimtu nutarimu išspręstas darbotvarkėje nenumatytas klausimas, t.y. balsavimo raštu biuletenyje nenurodytas konkretus administratoriaus atlyginimas, apie kurį kreditoriai nebuvo informuoti. Todėl ginčijamą priimto nutarimo dalį panaikino ir įpareigojo kreditorių susirinkimą šį klausimą svarstyti iš naujo. Apeliantas, kvestionuodamas skundžiamą nutartį, teigia, kad kreditoriai, balsuodami raštu, turėjo išsamią informaciją šiuo susirinkimo darbotvarkės klausimu, galėjo pasisakyti ir išreikšti savo valią, todėl nebuvo pagrindo jį naikinti.

22Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su atskirojo skundo argumentais, nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis apie netinkamą kreditorių informavimą dėl kreditorių susirinkimui pateiktų duomenų apie svarstytiną administratoriaus atlyginimo dydį. Aplinkybės apie kreditoriams siurprizinį administratoriaus siūlytą atlyginimo dydį iš esmės nepatvirtina nei kreditorių teikti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismams procesiniai dokumentai, nei kita bylos medžiaga (CPK 12, 178 str.). Tuo tarpu iš aukščiau minėto G. N. atsiliepimo į atskirąjį skundą galima spręsti, kad kreditoriai gavo svarstytiną administravimo išlaidų, tarp kurių nurodytas administratoriaus atlyginimas, projektą (t. 2, b.l. 91-93), t.y. priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas.

23Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.). Todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Administratoriui, teikiančiam tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą kreditorių susirinkimui, tenka pareiga motyvuotai pagrįsti, kodėl atitinkamos administravimo išlaidos yra būtinos ir kodėl būtent toks išlaidų dydis reikalingas, norint užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės administravimą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti ne tik ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus (t.y. ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, taip pat į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį), bet ir protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) bei užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-458/2012).

24Iš šios bylos duomenų matyti, kad įmonės administratoriaus 1 000 Lt mėnesinis atlyginimas (plius valstybės nustatyti privalomi mokesčiai) buvo nustatytas 2012 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkime (t. 1, b.l. 10-11). Administratorius, atsižvelgdamas į parduodamo nekilnojamojo turto kiekį, jo nustatytą pardavimo kainą, į nagrinėjamos civilinės bylos dėl 210 122,04 Lt žalos atlyginimo priteisimo sudėtingumą, į tęsiamą ūkinę – komercinę veiklą (nuomojamas nekilnojamasis turtas), į tai, kad Šiaulių apygardos teisme pradėta nagrinėti baudžiamoji byla, be kita ko nurodė, kad tikslinga padidinti mėnesinį bankroto administratoriaus atlyginimą 3 000 Lt (įskaitant mokesčius) sumai (t. 1, b.l. 7-8, t. 2, b.l. 82-83).

25Taigi, teikiant BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimui svarstyti administravimo išlaidų sąmatą, kurioje siūloma nustatyti didesnį bankroto administratoriaus atlyginimą, administratorius privalėjo motyvuotai pagrįsti jo didinimo būtinumą. Minėta, kad iš ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo matyti, jog bankroto administratorius nurodė priežastis dėl ko galiojanti administravimo išlaidų sąmata turėtų būti peržiūrėta (parduodamo nekilnojamojo turto kiekis, kaina, nagrinėjamos civilinės bylos sudėtingumas, tęsiama ūkinė-komercinė veikla, pradėta baudžiamoji byla). Tačiau apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad administratoriaus šiuo metu teikiami argumentai nepagrindžia būtinumo bei poreikio didinti 2012 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkime jam nustatytą 1 000 Lt mėnesinį atlyginimą. Pažymėtina, kad pastarajame susirinkime buvo nuspręsta priešingai – atlyginimas administratoriui buvo mažinamas iki 1 000 Lt (b.l. 10-11), nors akivaizdu, kad faktiškai visos administratoriaus nurodomos aplinkybės, kuriomis po pusmečio nuo 2012 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo grindžiamas administratoriaus atlyginimo padidinimo reikalingumas, buvo iš esmės tos pačios: įmonės turtas buvo žinomas, įmonės veikla buvo tęsiama, civilinė byla Nr. 2-253-357/2014, kurioje įmonę atstovauja ir advokatas, Šiaulių apygardos teisme jau buvo pradėta dar prieš keturis mėnesius iki 2012 m. gruodžio 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo, įmonės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu prieš devynis mėnesius iki minėto nutarimo. Taigi, administratorius faktiškai nenurodė jokių nuo praėjusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo naujai atsiradusių reikšmingų aplinkybių, kurios leistų daryti protingumu grindžiamą išvadą, kad buvęs atlyginimas iš tikrųjų turėtų būti didinamas dėl pasikeitusio veiklos masto. Tuo tarpu tokia minima aplinkybė kaip apklausa liudytoju baudžiamojoje byloje apskritai neteikia pagrindo sąsajai su atlyginimo didinimu. Kitų bankroto administratoriaus atlyginimo didinimo būtinumą pagrindžiančių duomenų bankroto administratorius nepateikė nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei su atskiruoju skundu. Pažymėtina, kad iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos Nr. 6 matyti, kad per laikotarpį nuo 2011 m. kovo 22 d. (teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos) iki 2013 m. birželio 30 d. įmonė gavo 135 665,77 Lt pajamų, kurios visos panaudotos vien administravimo išlaidoms apmokėti, iš jų daugiau kaip pusė - 74 216,47 Lt bankroto administratoriaus atlyginimui (t. 1, b.l. 22-23).

26Be to, apeliantas atsiliepime į skundą buvo nurodęs, kad anksčiau nustatytas atlyginimas kartu su mokesčiais sudaro 2 247,47 Lt. Anot jo, nustatytas ginčijamu nutarimu atlyginimas – 3 000 Lt su įskaitytais mokesčiais įneštų apibrėžtumą ir įmonei nekiltų prievolė mokėti atitinkamus mokesčius. Tačiau tokiu atveju, neapibrėžus paties atlyginimo dydžio, apskritai taptų nebeaišku, nuo kokio atlyginimo dydžio būtų mokami mokesčiai.

27Pirmosios instancijos teismas perdavė šį klausimą nagrinėti iš naujo kreditorių susirinkimui. Nepaisant aukščiau nurodytų aplinkybių, t.y. net ir tuo atveju, jei būtų sprendžiama, jog didinti administratoriui atlyginimą nebuvo pagrindo, apeliacinės instancijos teismas negali pabloginti apelianto padėties (CPK 313 str.). Be to, klausimo grąžinimas naujam svarstymui iš esmės nepažeidžia nei apelianto, nei trečiųjų asmenų teisių. Todėl šioje dalyje skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

28Dėl reikalavimo teisės perleidimo (pardavimo)

29Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus inter alia įmonės turto pardavimo tvarkos bei pardavimo kainos nustatymą (ĮBĮ 23 str.). ĮBĮ 33 straipsnyje nustatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo ir perdavimo tvarka. Šioje normoje nereglamentuota reikalavimo teisės pardavimo (perleidimo) tvarka, tačiau nurodyta, kad kitas turtas (kurio pardavimo tvarka nereglamentuota) parduodamas kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Taigi, kreditorių susirinkimas turi nuspręsti, kokia tvarka ir už kokią kainą turi būti parduotas įmonės turtas, šiuo atveju - reikalavimo teisė.

302013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime penktu darbotvarkės klausimu nutarta perleisti (parduoti) BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje už 30 000 Lt, nustatant apmokėjimo tvarką – 5 kalendorines dienas nuo sutarties dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo pasirašymo dienos (t. 1, b.l. 7-9). VĮ Turto bankas, nesutikdamas su šiuo nutarimu, teigia, kad parduoti minėtą kreditorinį reikalavimą ekonomiškai nenaudinga, nes yra realu jį atgauti BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas su šiais argumentais sutiko bei papildomai nurodė, kad perleidus kreditorinį reikalavimą pašaliniam asmeniui nesilaikyta kreditorių susirinkime balsavusių kreditorių valios. Apeliantas, kvestionuodamas šią skundžiamos nutarties dalį, teigia, jog BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto administratorius vienareikšmiai nenurodė, kad 141 611,85 Lt kreditorinis reikalavimas bus patenkintas, o subjekto, kuriam bus perleidžiamas kreditorinis reikalavimas, nenumatymas negali lemti ginčijamo nutarimo neteisėtumo.

31Įtvirtintas bankroto procedūrų teisinis reguliavimas, visų pirma, dėl bankroto administratoriaus uždavinių bei bankroto proceso pagrindinio tikslo – kreditorių reikalavimų patenkinimo, leidžia daryti išvadą, kad turtinių reikalavimo teisių į bankrutuojančios įmonės skolininkus pardavimas taikytinas tuo atveju, kada dėl tam tikrų objektyvių priežasčių nėra ar nebelieka galimybės bankroto procedūrų vykdymo metu atgauti skolas iš skolininkų ir jas nukreipti kreditorių reikalavimų tenkinimui. Tą suponuoja būtinumas užtikrinti įstatymo nuostatas atitinkantį bankroto administravimą, sudarant sąlygas įmonei kaip galima didesne apimtimi atsiskaityti su savo kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad iš esmės visos bankroto įstatymo nuostatos nukreiptos ne tik į operatyvų bankroto procedūrų užbaigimą, bet ir į kreditorių reikalavimų patenkinimą ir kiek įmanoma didesnį bankrutuojančios įmonės turto ir turtinių teisių išsaugojimą. Visi bankroto administratoriaus veiksmai turi būti nukreipti šiems tikslams pasiekti. Bankroto administratorius yra ypatingą teisinę padėtį bankroto procese turintis šio proceso dalyvis, nuo kurio veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2008).

32Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi BUAB „Aukštaitijos ūkis“ įtrauktas į BŽŪB „Žadeikoniai“ trečios eilės kreditorių sąrašą su 141 611,85 Lt finansiniu reikalavimu (t. 1, b.l. 143-144). BŽŪB „Žadeikoniai“ 2013 m. kovo 29 d. įvykęs kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių iš bankroto proceso metu sukauptų piniginių lėšų patenkinti visų trečios eilės kreditorių, išskyrus UAB „Best Fert“, finansinius reikalavimus (t. 1, b.l. 12-18). BŽŪB „Žadeikoniai“ trečios eilės kreditorių (be atsakovo) finansiniai reikalavimai sudarė 25 860,58 Lt, o pinigų likutis 2013 m. vasario 28 dienai – 629 278,86 Lt (t. 1, b.l. 14), kas reiškia, kad trečios eilės kreditorių reikalavimai gerokai mažesni už šios bendrovės turėtas lėšas. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto administratorius, vadovaujantis minėtu kreditorių susirinkimo nutarimu, buvo įpareigotas patenkinti visus trečios eilės kreditorių finansinius reikalavimus, nors jie ir būtų pateikti vėliau. Nors apeliantas ir nurodo, kad teismas neįvertino to, kad BŽŪB „Žadeikoniai“ administratorius vienareikšmiai nenurodė, kad 141 611,85 Lt kreditorinis reikalavimas bus patenkintas, tačiau jis nenurodė ir priešingai – jis nurodė, kad įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas nėra parduotas, ne visos skolos iš įmonės skolininkų yra išieškotos (t. 1, b.l. 125-126). Todėl sutiktina tiek su VĮ Turto bankas, tiek su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad reali galimybė BUAB „Aukštaitijos ūkis“ atgauti 141 611,85 Lt kreditorinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje ne tik nėra atmestina, bet ir pakankamai tikėtina.

33Kaip minėta, reikalavimo teisės perleidimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 33 str.), o ginčijant kreditorių susirinkime tokį nutarimą, svarbu nustatyti, ar ginčijamu nutarimu nustatyta bankrutavusios įmonės turto pardavimo tvarka yra ekonomiškai pagrįsta ir geriausiai atitinka visų kreditorių teisėtus lūkesčius bei interesus patenkinti jų finansinius reikalavimus (ĮBĮ 3 str., 34 str.). Bankroto procese vykdant įmonės priverstinio likvidavimo procedūras, siekiama kuo didesnio visų kreditorinių reikalavimų patenkinimo, todėl kreditoriai, spręsdami bankrutavusios įmonės turto pardavimo klausimus, privalo nustatyti tokią parduodamo turto kainą ir tvarką, kuri geriausiai atitiks visų įmonės kreditorių interesus ir sudarys galimybę maksimaliai patenkinti jų finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2495/2011, 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1424/2012). Nagrinėjamu atveju matyti, kad BUAB „Aukštaitijos ūkis“ turimo turto (reikalavimo teisės perleidimas) kreditorių susirinkime iš esmės nebuvo sprendžiamas tuo aspektu, kad nebuvo svarstoma nei šio turto pardavimo tvarka, nei galima kitokia – didesnė nei 30 000 Lt - kaina. Vien dėl to, kad kreditorius UAB „Best Fert“ buvo pateikęs pasiūlymą parduoti reikalavimo teisę į 141 611,85 Lt finansinį reikalavimą BŽŪB „Žadeikoniai“ bankroto byloje už 30 000 Lt jam (t. 1, b.l. 122), dar nereiškia, kad nėra galimybės šio reikalavimo parduoti ir už didesnę kainą, pvz. vykdant varžytynes. Todėl yra pakankamas pagrindas manyti, jog nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkime iš esmės neapsvarsčius išsamiau nei reikalavimo teisės pardavimo tvarkos, nei galimos kitos pardavimo kainos, ginčijamu nutarimu iš tikrųjų galėjo būti pažeisti teisėti kreditorių interesai gauti kuo geresnį savo reikalavimų patenkinimą.

34Esant aukščiau išdėstytiems argumentams ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą nutartį. Todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338 straipsniais,

Nutarė

36Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas VĮ Turto bankas kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. lapkričio 6 d. nutartimi skundą tenkino.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atsakovas BUAB „Aukštaitijos ūkis“ (toliau – apeliantas) atskiruoju... 9. Pareiškėjas VĮ Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. Suinteresuotas asmuo G. N. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Šiaulių... 11. Suinteresuotas asmuo BŽŪB „Žadeikoniai“ atsiliepimu į atskirąjį... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Best Fert“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 13. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus... 17. Byloje kilo ginčas dėl BUAB „Aukštaitijos ūkis“ 2013 m. rugpjūčio 7... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Dėl bankroto administratoriui nustatyto atlyginimo ... 20. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnyje reglamentuojamos... 21. 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime antru darbotvarkės klausimu... 22. Apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su atskirojo skundo argumentais,... 23. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios... 24. Iš šios bylos duomenų matyti, kad įmonės administratoriaus 1 000 Lt... 25. Taigi, teikiant BUAB „Aukštaitijos ūkis“ kreditorių susirinkimui... 26. Be to, apeliantas atsiliepime į skundą buvo nurodęs, kad anksčiau... 27. Pirmosios instancijos teismas perdavė šį klausimą nagrinėti iš naujo... 28. Dėl reikalavimo teisės perleidimo (pardavimo)... 29. Bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas sprendžia tiek... 30. 2013 m. rugpjūčio 7 d. kreditorių susirinkime penktu darbotvarkės klausimu... 31. Įtvirtintas bankroto procedūrų teisinis reguliavimas, visų pirma, dėl... 32. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 20 d. nutartimi BUAB... 33. Kaip minėta, reikalavimo teisės perleidimo tvarką nustato kreditorių... 34. Esant aukščiau išdėstytiems argumentams ir nenustačius absoliučių... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 – 338... 36. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 6 d. nutartį palikti...