Byla 2-1678-867/2014
Dėl įsipreigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi LR CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finace“ ieškinį atsakovui R. G. dėl įsipreigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu iš atsakovo prašo priteisti 2783,73 Lt skolą, kurią sudaro 1000,00 Lt paskola ir 1783,73 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 63,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovui įteikti įstatymo nustatyta tvarka (LR CPK 123 str. 1 d.).

4Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (LR CPK 285 str. 2 d.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė (iki 2011-11-04 buvęs pavadinimas UAB „SMScredi.lt“) su atsakovu 2013-02-02 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr.758099001, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 1000,00 Lt kreditas 30 dienų terminui, tai yra iki 2013-03-04. Vartojimo kredito metinė palūkanų norma 198,30 procentų.

8Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, nes ieškovė suteikė atsakovui kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovei tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas (LR CK 6.886str. 1d. 2p., 2d.). Ieškovė sutarties pagrindu atsiradusią prievolę atsakovui įvykdė tinkamai, tai yra suteikė vartojimo kreditą atsakovui, o atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų numatytais terminais ir tvarka nevykdė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.38str., 6.59str., 6.63str.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas savo sutartines prievoles ieškovei vykdė tinkamai, be to atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolių neįvykdymą. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nevykdo savo prievolės, todėl ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, priteisiant 1000,00 Lt skolą (LR CK 6.38str. 1d., 6.63str. 1d. 2p., 6.886str. 1 d. 2p., 2d., 6.870 str. 1 d., 6.872 str.).

9Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1783,73 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, t.y. 198,30 procentų dydžio palūkanas nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų, už laikotarpį nuo 2013-03-04 iki 2014-01-21, nes tai yra ieškovo nuostoliai (negautos pajamos) vadovaujantis LR CK 6.256str. 2d., 6.249str. 1d. ir 6.261str. Prašymas dėl beveik dvigubai didesnių nei paskola palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011).

11LR CK 6.874str. 1d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui LR CK 6.210str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų LR CK 6.37str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos LR CK 6.73str. 2d. ir 6.258str. 3d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 %. Nagrinėjamu atveju metinė palūkanų norma yra 198,30 %. Nors kreditas nebuvo grąžintas Sutartyje numatytu terminu, tačiau, ieškinys pateiktas tik praėjus metams, o 198,30 % dydžio metinės palūkanos skaičiuotos iki 2014-01-21. Tačiau kai rinkos profesionalu esantis ieškovas, nesiimdamas savalaikių ir aktyvių savo teisės įgyvendinimo veiksmų, beveik metus skaičiuoja ir didžiules 198,30 % metines palūkanas, jos praranda mokėjimo funkciją, o per tokį ilgą laiką susikaupus didelei palūkanų sumai mokėjimo funkciją transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Tokiu būdu įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis LR CK 1.5str., 6.73str. 2d. ir 6.258str. 3d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas.

13Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytu dydžiu - 0,05 proc., taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes bei išaiškinimus, į šalių sutarties 4.4 punkte nustatytą palūkanų mokėjimo laikotarpį, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prašomos priteisti 1783,73 Lt dydžio palūkanos turi būti mažinamos iki 161,50Lt (1000 Lt x 0,05 proc. x 323 d.). Tokia palūkanų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju.

14Kadangi atsakovas pažeidė prievolę ieškovei iš atsakovo yra pagrindas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1161,50 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2014-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37str. 2d., 6.210str. 2d.).

15Tenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovei priteistina 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis) (LR CPK 92 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

16Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija 10,00 Lt (LR CPK 88str. 1d. 3p., 96 tr., 2011-11-07 LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. ir 286 str., teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo R. G., a.k( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r, 1000,00 Lt skolą ir 161,50 Lt palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, viso 1161,50 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt vieną Lt 50 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1161,50 Lt sumos, nuo 2014-07-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis Lt) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,4finance“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000.

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Atsakovas R. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas UAB ,, 4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, vadovaudamasi LR... 2. ieškovė ieškiniu iš atsakovo prašo priteisti 2783,73 Lt skolą, kurią... 3. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 4. Ieškovė ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkinamas iš dalies.... 6. Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai... 7. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė (iki... 8. Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, darytina išvada, kad... 9. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1783,73 Lt palūkanų po kredito... 10. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. LR CK 6.874str. 1d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas... 12. Pastebėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 13. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne... 14. Kadangi atsakovas pažeidė prievolę ieškovei iš atsakovo yra pagrindas... 15. Tenkinus ieškinį iš dalies iš atsakovo ieškovei priteistina 54,00 Lt... 16. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. ir 286 str., teismas... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo R. G., a.k( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r, 1000,00 Lt... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Atsakovas R. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Ieškovas UAB ,, 4finance“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo...