Byla A2-502-357/2015
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka spręsdamapareiškėjos AB „Orlen Lietuva“ prašymą suinteresuotam asmeniui M.B. B., tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006

Nustatė

2AB „Orlen Lietuva“ 2014 m. spalio 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu: 1) sustabdyti AB „Orlen Lietuva“ prašymo dėl proceso atnaujinimo Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 nagrinėjimą iki bus priimti ir įsiteisės Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 7 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1113/2014 ir galutiniai teismų procesiniai sprendimai dėl 1994 m. rugsėjo 5 d. sutarties Nr. 2, sudarytos tarp M. B., A. G., B. V., M. B., B. B., S. S. ir P. R. ir akcinės bendrovės „MAŽEIKIŲ NAFTA“ ir C. B. B. 2008-09-19 ekspertizės akto Nr. 2A-17/2008 suklastojimo; 2) atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-375-399/2011, užbaigtoje įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-11/2009; 3) priimti naują sprendimą - atmesti ieškovo 2003 m. vasario 28 d. M.B. B. ieškinį dėl 399.355,57 Lt autorinio atlyginimo priteisimo iš atsakovės AB „Orlen Lietuva“; 4) įpareigoti ieškovą M.B. B. grąžinti atsakovei AB „Orlen Lietuva“ vykdant Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimą gautus 344.602,00 Lt autorinio atlyginimo ir 25.236,00 Lt bylinėjimosi išlaidų; 5) priteisti AB „Orlen Lietuva“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3AB „Orlen Lietuva“ prašyme nurodo, kad pareiškimo pateikimo teismui dienai Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-1113/2014 pagal atsakovės ieškinį ieškovams M. B., B. B., A. G., P. R., S. S., B. V. dėl Patento Nr. ( - )pripažinimo negaliojančiu. Toks reikalavimas reiškiamas remiantis tuo, kad: Patentu Nr. ( - ) apsaugotas išradimas yra nepatentabilus, t. y. nėra naujas, neatitinka išradimo lygio ir negali būti pritaikomas pramonėje, beiPatente Nr. ( - )išradimo esmė neatskleista taip aiškiai ir išsamiai, kad jį galėtų panaudoti tos srities specialistas.Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus Patentą Nr. ( - )negaliojančiu ar vien konstatavus jo negaliojimo sąlygas teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje, ieškinį atmetus dėl ieškinio senaties termino praleidimo, išnyktų pagrindas ieškovui reikalauti autorinio atlyginimo iš atsakovės. Ši naujai paaiškėjusi aplinkybė turėtų esminės reikšmės bylai ir būtų pagrindas panaikinti šioje civilinėje byloje jau priimtus teismo sprendimus ir ieškovo reikalavimus atmesti - pripažinus Patentą Nr. ( - ) negaliojančiu būtų paneigta prielaida, kad ieškovas yra išradimo autorius ir kad jam priklauso autorinis atlyginimas už tai, kad atsakovė tariamai naudojo šį išradimą.

4Aplinkybė, kad Patentas Nr. ( - ) negalioja nuo patentinės paraiškos padavimo dienos egzistavo prašomos atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimo metu, tačiau apie ją atsakovėobjektyviai negalėjo sužinoti iki bylos išnagrinėjimo pabaigos, nes tuo metu nebuvo teismo sprendimo pripažinti Patentą Nr. ( - ) negaliojančiu. Aplinkybė, kad Patentas Nr. ( - ) negalioja nuo patentinės paraiškos padavimo dienos galimai paaiškės Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. lapkričio 7 d. paskelbus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1113/2014. Tol, kol Patentas Nr. ( - ) nenuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, jis teisėtas ir galiojantis. Todėl tik nuo 2014 m. lapkričio 7 d. dienos bus skaičiuojamas CPK 368 str. 1 d. nustatytas 3 mėnesių terminas pareiškimui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Kadangi šio pareiškimo padavimo teismui dienai šio termino skaičiavimas dar nėra prasidėjęs, nėra pagrindo ir spręsti, kad atsakovė į teismą kreipėsi praleidusi CPK 368 str. 1 d. nustatytą terminą. Tačiau nurodo, kad atsakovė į teismą dėl proceso atnaujinimo kreipiasi dabar, nes 2014 m. spalio 28 d. sueina CPK 368 str. 2 d. nustatytas naikinamasis penkerių metų terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, ir tuo pagrindu, kad aplinkybė dėl Patento Nr. ( - ) negaliojimo paaiškės tik 2014 m. lapkričio 7 d. prašo sustabdyti šio prašymo priėmimą.

5Pažymi, kad Sutartis, kuria ieškovui priteistas autorinis atlyginimas yra suklastota. Dėl to Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 yra pateiktas atsakovės pareiškimas. Šiaulių apygardos teismui civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 pripažinus, kad Sutartis suklastota ir dėl to išnagrinėjus baudžiamąją bylą šis faktas bus įtvirtintas teismo nuosprendžiu.Atsakovė Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 taip pat yra pateikusi pareiškimą dėl Eksperto išvados kaip įrodymo suklastojimo. Šiaulių apygardos teismui ar kitam teismui pripažinus, kad Sutartis suklastota ir dėl to išnagrinėjus baudžiamąją bylą šis faktas bus įtvirtintas teismo nuosprendžiu.Jeigu aplinkybės, kad Sutartis ir Eksperto išvada yra suklastoti, būtų buvusios žinomos ir konstatuotos nagrinėjant prašomą atnaujinti civilinę bylą, tai ieškovui palankus teismo sprendimas nebūtų priimtas.

6AB „Orlen Lietuva“ 2014-11-28 rašytiniame paaiškinime nurodo, kad sprendžiant dėl AB „Orlen Lietuva“ prašymo dėl proceso atnaujinimo pagrįstumo dalyje dėl aplinkybės, kad Patentu Nr. ( - ) saugomas techninis sprendimas nėra išradimas, turi būti įvertinta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutarties tiek rezoliucinė tiek motyvuojamoji dalis. Kasacinio teismo praktika, grindžiama ieškinio senaties prigimtimi, turi esminės reikšmės ir interpretuojant Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį. Atsižvelgiant į tai, kad teisminio nagrinėjimo dalyku buvo Patentu Nr. ( - ) saugomo techninio sprendimo patentabilumas, o ieškinys atmestas ne kaip nepagrįstas, bet dėl ieškinio senaties termino praleidimo, tai akivaizdu, kad teismas laikė, jog ieškinys yra pagrįstas, tačiau atsisakė ginti AB „ORLEN Lietuva“ teises dėl suėjusio ieškinio senaties termino. Tokia teismo nutartis reiškia ne ką kitą, kaip pareiškėjo įrodinėjamą esminės reikšmės turinčią aplinkybę, kad Patentu Nr. ( - )techninis sprendimas nėra išradimas. Ši aplinkybė patvirtinta Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi, kas yra pagrindu atnaujinti procesą pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p.

7Suinteresuotas asmuo M.B. B. pateiktu atsiliepimu prašoatmesti 2014-10-27 AB „Orlen Lietuva“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje 2-185-44/2006.

8Atsiliepime nurodo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti vertinamas atsietai nuo 1998 m. besitęsiančių AB „Orlen Lietuva“ gynybos veiksmų, kurie yra nukreipti išvengti privalomos ir galiojančios prievolės pagal 1994-09-05 Sutartį.AB „Orlen Lietuva“ pareiškė prašymą dėl proceso atnaujinimo likus 1 dienai iki naikinamojo 5 metų termino, numatyto CPK 368 str. 2 d. Nurodo, kad AB „Orlen Lietuva“ teiginiai apie prašymo metu dar nepriimtą Lietuvos apeliacinio teismo nutartį yra nepagrįsti.Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi atmetė AB „Orlen Lietuva“ reikalavimus, o Patento LT patentabilumo prezumpcija liko nepaneigta. Priešingai nei nurodyta AB „Orlen Lietuva“ prašyme dėl proceso atnaujinimo, teismas nekonstatavo nei Patento LT nepatentabilumo, Sutarties suklastojimo fakto, todėl nėra jokio pagrindo CPK 366 str.1 d. 2 p. taikymui.

9AB „Orlen Lietuva“ teiginiai apie Sutarties ir Ekspertizės akto 2008 suklastojimą nėra pagrindas atnaujinti procesą atnaujinti procesą pagal CPK 366 str. 1 d. 2 p.Pažymi, kad ši aplinkybė bylos nagrinėjimo metu neegzistavo ir yra inicijuota AB „Orlen Lietuva“. Pažymi, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas faktiniu pagrindu, kuris galbūt atsiras ateityje, todėl šiuo metu pagrindo taikyti proceso atnaujinimą nėra. Mano, kad nėra jokių aiškių įrodymų, kad net ir teismui pasikreipus dėl ekspertizių atlikimo būtų konstatuotas Sutarties ir Ekspertizės akto 2008 suklastojimas, nėra aišku ar dėl to bus pradėtas ikiteisminis, neaišku ar bus surašytas kaltinamasis aktas ir ar jo pagrindu bus priimtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis kas ir būtų pagrindas atnaujinti procesą dėl galimo įrodymų suklastojimo.

10Tiek dabartinės, tiek ginčo metu galiojusios teisės normos nenumatė privalomo antspaudo naudojimo, todėl jokios esminės reikšmės materialinių santykių sukūrimui tarp autorių ir AB „Orlen Lietuva“ antspaudas neturėjo.Ant Sutarties, kuri sudaryta 1994-09-05, AB „Orlen Lietuva“ padėjo „Lietuvos Respublika Mažeikių valstybinė naftos perdirbimo įmonė Nafta“ antspaudą. Iki 1994-10-27 AB „Orlen Lietuva“ pavadinimas ir buvo būtent Mažeikių valstybinė naftos perdirbimo imonė „Nafta“. Taip pat Mažeikių VNP „Nafta“ įstatuosenurodytas būtent toks įmonės antspaudo pavadinimas, koks yra Sutarties antspaude, todėl antspaudas buvo teisėtas ir galiojantis. Taip pat nurodo, kad nepagrįsti teiginiai dėl Ekspertizės akto 2008 suklastojimo, su ja susiję klausimai išspręsti byloje, kur teismo nurodyta, kad tam tikri neatitikimai formulėse Patente LT ir RU nepaneigia formulės tikslumo ir galėjimo atitinkamam specialistui apskaičiuoti išradimo duodamą ekonominį efektą.

11Suinteresuotas asmuo M.B. B. pateiktu atsiliepimu į AB „Orlen Lietuva“ 2014-11-28 paaiškinimą nurodo, kad AB „Orlen Lietuva“ pozicija yra teisiškai nepagrįsta. Kasacinio teismo praktikoje ieškinio senaties taikymas yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti, nevertinant reikalavimų pagrįstumo.AB „Orlen Lietuva“cituojama teismų praktika, yra visiškai nesusijusi su Patento LT pripažinimo negaliojančiu byla.Teigia, kad Patento LT pripažinimo negaliojančia byla buvo dar vienas dirbtinis AB „Orlen Lietuva“bandymas išvengti Sutarties. AB „Orlen Lietuva“ginčijo Patento LT patentabilumo kriterijus. Pažymi, kad AB „Orlen Lietuva“išradimas saugomas Patentu LT buvo įdiegtas tik tuomet, kai Rusijos Federacijoje buvo atlikta materialinė šio išradimo ekspertizė,vertinusi visus 3 patentabilumo kriterijus. Tik po šio įvertinimo, įsitikinęs išradimo patentabilumu, prioritetinės paraiškos pagrindu,AB „Orlen Lietuva“pati įregistravo ir įdiegė išradimąbei mokėjo Patento LT palaikymomokesčius.Rusiškas Patento LT analogas, kurio savininkė yra AB „Orlen Lietuva“, niekada nebuvo ginčijamas.AB „Orlen Lietuva“generalinio direktoriaus pavaduotojas G. K. 1994-06-03 nusamdė profesionalų atstovą - patentinę patikėtinę M. T. veikti ieškovo vardu dėl visų su Patentu LT susijusių klausimų. AB „Orlen Lietuva“aukščiausi technikos darbuotojai t.y. technikos skyriaus viršininkas - J. Š. ir vyr. technologas - K. R., pasirašė po išradimo apibrėžtimiir po išradimo aprašymu.AB „Orlen Lietuva“ 1997-04-03 ir1998-01-12 savo paties parašu patvirtino autorinio atlyginimo dalis autoriams už išradimą.Išradimo autorystė, įdiegimo faktas, Sutarties galiojimas ir prievolės vykdymas už 1995 metus yra pripažinti ir oficialiose AB „Orlen Lietuva“finansinėse ataskaitose.Keičiantis AB „Orlen Lietuva“akcininkams teisinių patikrinimų metu buvo identifikuota ir tuo metu buvusi M. B. pretenzija dėl Sutarties, kuri tiesiogiai siejama su Patentu LT saugomu išradimu. Šie reikalavimai buvo pripažinti ir oficialiame LR Vyriausybės nutarime, tačiau jokių veiksmų AB „Orlen Lietuva“dėl galimo Patento LT nepatentabilumo nesiėmė.Nėra buvę atvejo kuriame nors ginče dėl patento pripažinimo negaliojančiu, kad patentą ginčytų pats patento savininkas, kuris tą patentą įregistravo. Tai beprecedentis atvejis, kurio motyvas yra visiškai aiškus bet kokia kaina ir visomis įmanomomis priemonėmis išvengti galiojančios Sutarties vykdymo.

12Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja resjudicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, turi būti reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to, proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, prašymai dėl proceso atnaujinimo turi būti ribojami laiku, ir resjudicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindui, tuos pagrindus taikant neformaliai ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2007).

13CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, tai yra teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Teismas, nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, nustato, ar subjektas įgijo jo nurodomas teises, kad būtų galima spręsti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia šio subjekto teises.

14Civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 atsakovas AB „Orlen Lietuva“ prašo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 punkto ir 3 punkto pagrindu.

15Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindo

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 1994 m. rugsėjo 5 d. ieškovas M.B. B. ir kiti bendraautoriai sudarė sutartį su atsakove AB „Orlen Lietuva“ (tuo metu Mažeikių VNPĮ „NAFTA“) dėl 1996 m. balandžio 29 d. patentu Nr. 3884 apsaugoto išradimo „Terminio krekingo reaktorius“ panaudojimo naftos produktų gamybos srityje. Sutartyje nurodyta, kad Patento Nr. ( - ) savininkai yra AB „Orlen Lietuva“ ir M.B. B., o įdiegiant išradimą AB „Orlen Lietuva“, autoriams išmokami 25 procentai pelno, gauto už išradimo naudojimą per patento galiojimo laikotarpį.

172003 m. vasario 28 d. M.B. B. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu dėl 399355,57 Lt / 115661,37 Eur autorinio atlyginimo už išradimo, apsaugoto Lietuvos Respublikos patentu Nr. ( - ), naudojimą 1998 metais naftos produktų gamyboje, pagal 1994 m. rugsėjo 5 d. sutartį Nr. 2, sudarytą su AB „Orlen Lietuva“ priteisimo iš atsakovės AB „Orlen Lietuva“. Šiaulių apygardos teismas 2006 m. vasario 2 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 ieškinį atmetė, nes remdamasis byloje surinktais įrodymais teismas sprendė, kad negalima nustatyti ekonominio efekto, kurį galėjo turėti išradimas, o nenustačius ekonominio efekto, negalima nustatyti ir autorinio atlyginimo dydžio. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. spalio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-11/2009 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2006 m. vasario 2 d. sprendimą ir priėmė naują sprendimą - ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovui M.B. B. iš atsakovės AB „Orlen Lietuva“ 344602 Lt / 99803,64 Eur autorinį atlyginimą, priteisiamą autorinio atlyginimo sumą fiksuojant neišskaičius pajamų mokesčio.Lietuvos apeliacinis teismas vertino, kad pagal naują ekspertizę nustatyta, jog AB „Orlen Lietuva“ veikloje buvo įdiegtas ir ieškinyje nurodytu laikotarpiu – 1998 metais naudojamas ieškovo M. B. su kitais bendraautoriais sukurtas techninis sprendimas, pripažintas išradimu „Terminio krekingo reaktorius“, kuriam teisinė apsauga suteikta pagal Lietuvos Respublikos patentą Nr. ( - ) (patento turėtojai M. B. ir AB „Orlen Lietuva“). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-66/2010 Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 28 d. sprendimą paliko nepakeistą.

18Pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 grindžia aplinkybe, kad Lietuvos apeliaciniame teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-1113/2014 pagal atsakovės ieškinį ieškovui, M. B., B. B., A. G., P. R., S. S., B. V. dėl Patento Nr. 3884 pripažinimo negaliojančiu.

19Proceso atnaujinimo pagrindus nustato įstatymas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 366 straipsnis). Vadovaujantis CPK365 straipsnio 1 dalimi, procesas gali būti atnaujintas bylose, užbaigtose nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). Ši įstatymo norma rodo, kad procesas gali būti atnaujintas tik toje byloje, kurioje priimtas teismo sprendimas (nutartis) yra įsiteisėjęs, ir asmuo neturi galimybės pasinaudoti sprendimo(nutarties) peržiūrėjimu instancine tvarka, arba tokia galimybe asmuo jau yra pasinaudojęs. Be to, proceso atnaujinimas galimas ne dėl visų įsiteisėjusių sprendimų (nutarčių), o tik dėl tų, kuriais išsprendžiama byla iš esmės. Pagal CPK 259 straipsnio 1 dalį, teismas išsprendžia bylą iš esmės, priimdamas sprendimą, be to, byla gali būti užbaigta ir teismo nutartimis, kuriomis nutraukiama byla arba pareiškimas paliekamas nenagrinėtas (CPK 294 str., 297 str.).

20Iš pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, jog šiame dokumente pareiškėjaAB „Orlen Lietuva“ nurodo CPK366 straipsnio 1 dalies 2 punkte (kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu) įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą.Proceso civilinėje byloje atnaujinimo galimybė dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių egzistuoja tais atvejais, kai pareiškėjas įrodo, kad jo nurodytos aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant procesinį sprendimą, tačiau dėl objektyvių priežasčių jos pareiškėjui ir teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos. Šis pagrindas gali būti taikomas, kai šios faktinės aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo procesiniam sprendimui ir turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtų, kurį nustačius, turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2014).

21Pareiškėja paduodama prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė,jog aplinkybė dėl Patento Nr. ( - )negaliojimo nuo patentinės paraiškos padavimo dienos, galimai paaiškės Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. lapkričio 7 d. paskelbus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-1113/2014. Pažymėjo, kad atsakovė į teismą dėl proceso atnaujinimo kreipiasi dabar, nes 2014 m. spalio 28 d. sueina CPK 368 str. 2 d. nustatytas naikinamasis penkerių metų terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

22CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Minėto straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad prašymasatnaujinti procesą negali būti teikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, o šio Kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu atveju – jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip vieni metai.Pagal CPK370 str.3 dalį teismas, nagrinėdamas teismo posėdyje prašymą atnaujinti procesą, sprendžia dėl prašymo pagrįstumo, t. y.patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepažeidus CPK368 str. nustatyto termino ir ar pagrįstas CPK366 str. 1 dalyje įtvirtintais pagrindais.Taip pat pažymėtina, kad proceso atnaujinimo institutas nenumato galimybės atnaujinti procesą dėl aplinkybių, kurių dar nėra prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo metu.

23Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gruodžio30 d. sprendimą, kuriuo atmestas AB ,,Orlen Lietuva“ ieškinys atsakovams M.B. B., B. V., A. G., M. B., B. B., S. S., P. R. dėlLietuvos Respublikos patento Nr. ( - )pripažinimo negaliojančiu. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad AB ,,Orlen Lietuva“2001-03-26 raštu kreipdamasi į išradimo autorius, siekė išspręsti finansinius klausimus, kylančius iš naudojimosi Sutartyje numatytu Patentu, be pagrindo nurodo, kad poreikis kreiptis į ekspertus dėl išradimo patentabilumo atsirado tik atsakovams kreipusis su ieškiniu dėl autorinio atlyginimo kitoje byloje; byloje nėra duomenų, kad AB ,,Orlen Lietuva“būtų ginčijusi ar ginčytų Sutartį ar kitus sandorius, kuriais yra įgijusi dalį išimtinių teisių į Patentą ir juo apsaugotą išradimą. Teismas pažymėjo, kad AB ,,Orlen Lietuva“nepagrindė savo prašymo atnaujintiieškinio senaties terminą. LITEKO duomenimis, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartį paliko nepakeistą.

24Pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ teigia, kad atsižvelgiant į tai, kad teisminio nagrinėjimo dalyku buvo Patentu Nr. ( - )saugomo techninio sprendimo patentabilumas, o ieškinys atmestas ne kaip nepagrįstas, bet dėl ieškinio senaties termino praleidimo, tai akivaizdu, kad teismas laikė, jog ieškinys yra pagrįstas, tačiau atsisakė ginti AB „ORLEN Lietuva“ teises dėl suėjusio ieškinio senaties termino.

25Teismas tokias pareiškėjos AB „Orlen Lietuva“ išvadas vertina kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad ieškinio senaties taikymas yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti, nevertinant reikalavimų pagrįstumo(CK1.124 straipsnis).Ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą. Jeigu suinteresuotasis asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę arba įstatymo saugomą interesą, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba atsisako nuo savo teisės, arba nemano, jog jo teisė yra pažeista.Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro pagrindą atmesti ieškinį (CK1.131 straipsnio 1 dalis).Pareiškėjo cituojamos kasacinio teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartiescivilinėje byloje Nr. 3K-7-34/2011 faktinės aplinkybės nesutampa su nagrinėjama byla. Minėtoje nutartyje kasacinis teismas konstatavo, kad ieškinio senaties skaičiavimas ir taikymas yra apskritai neįmanomas kai teisė yra nepažeista. Teismas gina tik pažeistą teisę, kasacinis teismas atmetė reikalavimus dėl jų nepagrįstumo, skirtingai nuo pareiškėjos cituojamos kasacinio teismo nutarties, byla dėl Patento Nr. ( - )pripažinimo negaliojančiu neabejotinai susijusi su galimuAB „Orlen Lietuva“teisių pažeidimu ginčijant AB „Orlen Lietuva“įregistruotąišradimą.

26Atkreiptinas dėmesys, kad pati pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ 2014-11-28 d. paaiškinimuose nurodo, kad turi būti vertinama ne tik rezoliucinė, bet ir motyvuojamoji dalis.Kaip jau minėta, įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 7 d. nutartyje konstatuota, kad AB „Orlen Lietuva“teiginiai ir argumentai dėl Patentu apsaugoto išradimo patentavimo, naudojimo AB „Orlen Lietuva“ir AB „Orlen Lietuva“ sužinojimo apie jos nurodytą teisių pažeidimą momentą yra prieštaringi, neatitinka byloje nustatytų aplinkybių ir nesudaro pagrindo teigti, kad AB „Orlen Lietuva“negalėjo pasinaudoti teise į jos nurodytų pažeistų teisių gynybą ieškinio senaties terminu.Lietuvos apeliacinis teismasminėtoje nutartyje konstatavo, kad ieškovas, dar 2001-03-26 raštu kreipdamasis į išradimo autorius, siekė išspręsti finansinius klausimus, kylančius iš naudojimosi Sutartyje numatytu Patentu, nagrinėjamoje byloje be pagrindo nurodo, kad poreikis kreiptis į ekspertus dėl išradimo patentabilumo atsirado tik atsakovams kreipusis su ieškiniu dėl autorinio atlyginimo kitoje byloje, juolab kad byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ginčijęs ar ginčytų Sutartį ar kitus sandorius, kuriais yra įgijęs dalį išimtinių teisių į Patentą ir juo apsaugotą išradimą. Teismas nurodė, kad ginčo Patento galiojimas buvo panaikintas 2000-06-22, ieškovui nesumokėjus metinio mokesčio už septintuosius Patento galiojimo metus ir tokiu būdu ieškovui įgyvendinus vieną iš Patento savininko teisių - atsisakyti Patento (II b. t., 187 l.; PĮ 27 str.).

27Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartyje konstatavo, kadatsižvelgiant į ieškovės profesionalumą ir galimybes, akivaizdu, kad asmuo, prisiimdamas tokio pobūdžio finansinius įsipareigojimus, kokius prisiėmė ieškovė, sudarydama Sutartį Nr. 2 su išradimo autoriais, turi suvokti, jog iš esmės tai yra susitarimai dėl atlygio už tam tikrą intelektinį darbą – išradimą. Protingai veikiantis ir atsakingas asmuo, priimdamas įsipareigojimus, suvokia būtinybę išsiaiškinti, ar jo mokamas atlygis yra protingas ir ekonomiškai pagrįstas. Dėl to akivaizdu, jog išradimo patentabilumo klausimas turėjo kilti ir abejonės dėl jo turėjo būti sprendžiamos iš karto, kai buvo sudaromos sutartys dėl atlygio už šio išradimo naudojimą ar kai buvo vykdoma išradimo patentavimo procedūra. Nurodė, kad siekiant nustatyti ieškovo sužinojimo arba turėjimo sužinoti apie teisių pažeidimą momentą pirmiausia būtina nustatyti įvykį, su kuriuo ieškovas sieja savo teisių pažeidimą, o ne konstatuoti realų tokių teisių (ne)pažeidimą (nes pastarasis konstatavimas yra jau bylos nagrinėjimo iš esmės klausimas). Nagrinėjamu atveju toks momentas yra ginčo išradimo patentavimo procedūra, nes būtent su nepagrįstu patentavimu ieškovė sieja savo teisių pažeidimą. Kitas etapas, sprendžiant dėl ieškinio senaties termino taikymo, – tirti, kada apie tokį patentavimą sužinojo ar turėjo sužinoti ieškovė (apie tai jau pasisakyta pirmiau šioje nutartyje). Teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ieškinys pagrįstai teismų atmestas taikant ieškinio senatį, todėl nėra aktualu tirti ginčo išradimo patentabilumo klausimą, nes net ir nustačius teisės pažeidimą pažeistos teisės nebūtų įmanoma apginti dėl praleisto ieškinio senaties termino. Nurodė, kad bylą nagrinėję teismai, atmesdami ieškinį dėl ieškinio senaties taikymo, neturėjo analizuoti bei pasisakyti dėl ginčijamo išradimo patentabilumo. Atsižvelgdamas į tai, kasacinis teismas pašalino pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties motyvus, susijusius su išradimo patentabilumo vertinimu.

28Įvertinus šiuos įrodymus teismas sprendžia, kad AB „Orlen Lietuva“ argumentai dėl civilinio proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindųegzistavimo yra neįrodyti ir atmetami.

29Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 punkto pagrindo

30Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą taip pat grindžia CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų arba daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas. Procesas gali būti atnaujinamas esant CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytiems pagrindams, tačiau tokiu atveju prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridėtas įsiteisėjęs teismo nuosprendis, kuriame būtų nurodyta bent viena aplinkybė, sudaranti pagrindą spręsti klausimą dėl proceso atnaujinimo.

31Pareiškėja nurodo, kad Sutartis, kuria ieškovui priteistas autorinis atlyginimas yra suklastota ir dėl to Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 yra pateiktas atsakovės pareiškimas, o Šiaulių apygardos teismui civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 pripažinus, kad Sutartis suklastota ir dėl to išnagrinėjus baudžiamąją bylą šis faktas bus įtvirtintas teismo nuosprendžiu. Atsakovė Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 taip pat yra pateikusi pareiškimą dėl Eksperto išvados kaip įrodymo suklastojimo. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 3 d. nutartimi buvo sustabdytas civilinės bylos dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas tol, kol bus priimtas procesinis sprendimas Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 dėl AB „Orlen Lietuva“ 2014-09-24 pareiškimo. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gruodžio 30 d. nutartimi atnaujintas civilinės bylos dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas.Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ nepateikė įsiteisėjusio teismo nuosprendžio, pagrindžiančio Sutarties ir Ekspertizės akto 2008 suklastojimą. Civilinėje byloje Nr. 2-111-210/2014 Šiaulių apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi atmetė AB „Orlen Lietuva“ prašymą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo, netenkino AB „Orlen Lietuva“ pareiškimo dėl įrodymų – 1994 m. rugsėjo 5 d. sutarties Nr. 2 ir eksperto C. B. B. 2008-09-19 ekspertizės akto Nr. 2A-17/2008 išvadų galimo klastojimo – tyrimo. Minėtoje civilinėje byloje 2015 m. rugpjūčio 6 d. priimtame teismo sprendime pareiškėjo nurodomos aplinkybės nekonstatuotos. Šie procesiniai sprendimai teismui leidžia daryti išvadą, kad AB „Orlen Lietuva“ nurodytas pagrindas t.y. Sutarties ir Ekspertizės akto 2008 galimas suklastojimas nėra įrodytas, todėl nenustatytas CPK 366 str. 1 d. 3 p. proceso atnaujinimo pagrindas. Pažymėtina, kad tokios aplinkybės nebuvo nustatytos ir nagrinėjant civilinę bylą, kurią pareiškėja prašo atnaujinti.

32Įvertinus išdėstytas aplinkybės teismas konstatuoja, kad nėra duomenų, jog Patento Nr. ( - )autoriai būtų klastoję dokumentus, taigi, sutiktina su suinteresuoto asmens M.B. B. argumentais, kad AB „Orlen Lietuva“ registruodama Patentą LT, mokėjusi Patento LT išlaikymo mokesčius, įdiegusi išradimą, nustačiusi išradimo ekonominio efektyvumo metodiką, apskaičiavusi išradimo ekonominį efektą už 1995 m. ir tuo pagrindu išmokėjusi atlyginimą autoriams už išradimo naudojimą, neginčydama Sutarties, įvykdžiusi teismo sprendimą,pripažino sutartinius santykius su M.B. B. ir kitais autoriais Sutarties pagrindu.Suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad AB „Orlen Lietuva“ generalinio direktoriaus pavaduotojas rinkodaros ir tiekimo klausimams T. S. 2001-03-26 rašte savo parašu patvirtino AB „Orlen Lietuva“ pasiūlymą autoriams dėl atlygintino sutarčių pasibaigimo, ir sutarties nutraukimo mokesčio autoriams išmokėjimu. Nepaneigta, kad Sutartį pasirašė AB „Orlen Lietuva“ įgalioti asmenys, o ant 1994-09-05 Sutarties AB „Orlen Lietuva“ padėjo „Lietuvos Respublika Mažeikių valstybinė naftos perdirbimo įmonė Nafta“ antspaudą. Kadangi 1994-10-27 AB „Orlen Lietuva“ pavadinimas buvo Mažeikių valstybinė naftos perdirbimo įmonė „Nafta“, antspaudo klastojimo faktas neįrodytas, todėl teismas plačiau dėl šių aplinkybių, kaip neturinčių įtakos proceso atnaujinimui, nepasisako.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, teismas

Nutarė

34Atsakovo AB „Orlen Lietuva“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 atmesti.

35Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė... 2. AB „Orlen Lietuva“ 2014 m. spalio 27 d. kreipėsi į teismą su prašymu:... 3. AB „Orlen Lietuva“ prašyme nurodo, kad pareiškimo pateikimo teismui... 4. Aplinkybė, kad Patentas Nr. ( - ) negalioja nuo patentinės paraiškos... 5. Pažymi, kad Sutartis, kuria ieškovui priteistas autorinis atlyginimas yra... 6. AB „Orlen Lietuva“ 2014-11-28 rašytiniame paaiškinime nurodo, kad... 7. Suinteresuotas asmuo M.B. B. pateiktu atsiliepimu prašoatmesti 2014-10-27 AB... 8. Atsiliepime nurodo, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti... 9. AB „Orlen Lietuva“ teiginiai apie Sutarties ir Ekspertizės akto 2008... 10. Tiek dabartinės, tiek ginčo metu galiojusios teisės normos nenumatė... 11. Suinteresuotas asmuo M.B. B. pateiktu atsiliepimu į AB „Orlen Lietuva“... 12. Prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti. Įsiteisėjęs teismo sprendimas... 13. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 14. Civilinėje byloje Nr. 2-185-44/2006 atsakovas AB „Orlen Lietuva“ prašo... 15. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindo... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 1994 m. rugsėjo 5 d. ieškovas M.B. B. ir... 17. 2003 m. vasario 28 d. M.B. B. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 18. Pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ prašymą dėl proceso atnaujinimo... 19. Proceso atnaujinimo pagrindus nustato įstatymas (Lietuvos Respublikos... 20. Iš pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, jog šiame... 21. Pareiškėja paduodama prašymą dėl proceso atnaujinimo grindė,jog... 22. CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prašymas atnaujinti procesą gali... 23. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. lapkričio 7 d. nutartimi paliko... 24. Pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ teigia, kad atsižvelgiant į tai, kad... 25. Teismas tokias pareiškėjos AB „Orlen Lietuva“ išvadas vertina kaip... 26. Atkreiptinas dėmesys, kad pati pareiškėja AB „Orlen Lietuva“ 2014-11-28... 27. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. liepos 24 d. nutartyje konstatavo,... 28. Įvertinus šiuos įrodymus teismas sprendžia, kad AB „Orlen Lietuva“... 29. Dėl proceso atnaujinimo CPK 366 str. 1 d. 3 punkto pagrindo... 30. Pareiškėja prašymą atnaujinti procesą taip pat grindžia CPK 366... 31. Pareiškėja nurodo, kad Sutartis, kuria ieškovui priteistas autorinis... 32. Įvertinus išdėstytas aplinkybės teismas konstatuoja, kad nėra duomenų,... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 34. Atsakovo AB „Orlen Lietuva“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 35. Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...