Byla 2-1313-910/2012
Dėl draudimo išmokos priteisimo, žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje N. N

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Linai Paltanavičiūtei, Oksanai Videiko, dalyvaujant ieškovei J. G., jos atstovui advokatui Egidijui Balčiūnui, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei J. P., atsakovo UAB „Šiaulių altas“ atstovui advokatui Justui Jankauskui, trečiajam asmeniui N. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės J. G. ieškinį atsakovams AB „Lietuvos draudimas“, UAB „Šiaulių altas“ dėl draudimo išmokos priteisimo, žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, ieškovo pusėje N. N.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš kalto atsakovo 42 102 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu, patikslinusi ieškinio reikalavimus, ieškovė prašė priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ 42 102 Lt neišmokėtą draudimo išmoką, o teismui nustačius, kad šis atsakovas pagrįstai atsisako išmokėti nurodytą išmoką, priteisti iš UAB „Šiaulių altas“ 42 102 Lt žalos atlyginimą.

3Ieškovė nurodė, kad 2010-10-28 sudarė su atsakovu AB „Lietuvos draudimas“ draudimo sutartį (toliau – Draudimo sutartis), kuria apdraudė jai priklausantį automobilį AUDI A6 2.7TDI, valstybinis Nr. ( - ) šios sutarties sudarymą patvirtina jai išduotas Transporto priemonių draudimo liudijimas (serija LD Nr. ( - ), TIA Nr. ( - )). Ieškovės teigimu, prieš sudarant šią sutartį, atsakovas jai nurodė, kad automobilyje turi būti įrengta antro saugos lygio signalizacija ir draudikui pristatyta atitinkama signalizaciją sumontavusio asmens pažyma, bei pasiūlė ieškovei dėl to kreiptis į atsakovą UAB „Šiaulių altas“. Ieškovė nurodė, kad nuvyko pas anksčiau jai apsaugos sistemas montavusį specialistą trečiąjį asmenį N. N., kuris įrengė automobilyje draudiko nurodyto saugos lygio apsaugos sistemą, po to nuvarė automobilį į UAB „Šiaulių altas“, kad ši patikrintų sumontuotą sistemą ir išduotų draudiko reikalaujamą pažymą. Ieškovei pristačius UAB „Šiaulių altas“ 2010-10-19 išduotą pažymą Nr. S2-4679 (toliau – Pažyma), sudaryta Draudimo sutartis.

42011-03-11 ieškovės automobilis buvo pavogtas, ji apie tai pranešė draudikui ir pateikė prašymą išmokėti draudimo išmoką. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ 2011-05-07 pranešimu informavo ieškovę, kad draudimo išmoka negali būti išmokėta, nes po įvykio pateikti ne tie sistemos prieš atvirą vagystę valdymo pulteliai, todėl pagal Transporto priemonių draudimo taisyklių Nr. 021 (toliau – Taisyklės), kurių pagrindu sudaryta Draudimo sutartis, I dalies 8.1.10 punktą įvykis laikomas nedraudžiamuoju.

5Ieškovės teigimu, atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ nepagrįstai atsisako išmokėti draudimo išmoką, nes po automobilio vagystės ji pateikė ikiteisminio tyrimo institucijai visus užvedimo raktelius, kuriuos faktiškai turėjo ir naudojosi. Pasak ieškovės, UAB „Šiaulių altas“ išrašytoje Pažymoje, kuri buvo pateikta draudikui sudarant Draudimo sutartį, per klaidą nurodyta ne ta saugos sistema, kuri faktiškai buvo įrengta, t. y. IBM 5, bet kita to paties apsaugos lygio sistema, t. y. PULSAR 12. Ieškovės teigimu, po įvykio ji pateikė tos saugos sistemos, kuri faktiškai buvo įrengta pavogtame automobilyje, t. y. IBM 5, pultelius, todėl draudikas neturi pagrindo atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, juolab kad abi nurodytos sistemos yra to paties antro saugos lygio. Ieškovės teigimu, ji nepažeidė jokių Draudimo sutarties sąlygų, neatliko nieko neteisėto, tačiau dėl nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių, kurias lėmė kito asmens, t. y. Pažymą su klaida išdavusio atsakovo UAB „Šiaulių altas“, neatidūs veiksmai ir atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ formalus draudžiamojo įvykio tyrimas, ji negauna draudimo išmokos. Dėl draudimo išmokos dydžio ieškovė nurodė, kad Transporto priemonių draudimo liudijime draudimo suma yra transporto priemonės rinkos vertė įvykio dieną; pagal VšĮ „Emprekis“ teikiamą informaciją 2011 m. kovo mėnesį automobilio AUDI A6 2.7 TDI vidutinė rinkos kaina buvo 46 780 Lt. Draudimo sutartyje nustatyta 10 proc. išskaita, todėl jai priklauso 42 102 Lt dydžio draudimo išmoka.

6Ieškovė taip pat nurodė, kad buvo nuvykusi į apsaugos sistemos patikrą atlikusią ir Pažymą draudikui išrašiusią UAB „Šiaulių altas“ dėl klaidos ištaisymo, tačiau jai buvo atsakyta, jog UAB „Šiaulių altas“ negali nurodyti, nei kas, nei kaip atliko patikrą, patikros dokumentai sunaikinti. Ieškovės teigimu, atsakovas UAB „Šiaulių altas“ yra saugos sistemų srities profesionalas, turi užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tuo tarpu ji nėra šios srities specialistė ir negali patikrinti, kokia konkreti saugos sistema sumontuota, ji tėra vartotoja. Ieškovės teigimu, išduodamas Pažymą, kurioje neteisingai nurodytas automobilyje faktiškai sumontuotos saugos sistemos pavadinimas, atsakovas UAB „Šiaulių altas“ pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), be to, tokių veiksmų atlikimas susijęs su jo profesine veikla (CK 6.256 straipsnio 3 dalis), todėl tuo atveju, jeigu teismas pripažintų, kad atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pagrįstai atsisako išmokėti draudimo išmoką, iš atsakovo UAB „Šiaulių altas“ priteistina dėl draudimo išmokos negavimo patirta 42 102 Lt dydžio žala.

7Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo N. N. nurodė, kad sutinka su ieškinio reikalavimu priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ draudimo išmoką, nes draudimo bendrovė nepagrįstai atsisako ją išmokėti. Atsiliepime pažymima, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog ieškovės automobilyje buvo įrengta reikalingo saugos lygio sistema prieš atvirą vagystę, tik ginčijamasi, ar sumontuota to modelio, kuris nurodytas UAB „Šiaulių altas“ pažymoje, nors tai nesusiję su draudžiamuoju įvykiu. Šiuo atveju svarbu, kad ieškovės automobilyje buvo įrengta sistema prieš atvirą vagystę, kurios paskirtis – apsaugoti nuo įvykio, kai žmogus išmetamas tiesiog iš automobilio su užvestu varikliu, plėšikas nuvažiuoja iš įvykio vietos, o automobilio variklis po kurio laiko užgęsta, t. y. ši sistema smurto prieš automobilio savininką atveju palieka galimybę užpuolikui užvaldyti automobilį, kartu užvaldant ir jo užvedimo raktus bei apsaugos sistemos pultelį. Atsiliepime teigiama, kad šios sistemos buvimas ar nebuvimas nagrinėjamu atveju neturėjo jokios įtakos, nes ieškovės automobilis pavogtas, o užvedimo raktai ir visų apsaugos sistemų valdymo pultai liko pas ieškovę ir buvo perduoti draudikui. Kartu atsiliepime nurodyta, kad į ieškovės automobilį buvo sumontuota apsaugos sistema IBM 5, kuri savo kokybe ir techninėmis savybėmis neblogesnė nei Pažymoje nurodyta PULSAR 12, abi šios sistemos atitinka antrą saugos lygį. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovas AB „Lietuvos draudimas“, remdamasis formaliais pagrindais, nepagrįstai atsisako išmokėti draudimo išmoką. Atsiliepime taip pat teigiama, kad, netenkinus ieškovės reikalavimo atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, yra visos sąlygos taikyti civilinę atsakomybę atsakovui UAB „Šiaulių altas“, nes pažymoje neteisingai nurodyta, kad ieškovės automobilyje buvo sumontuota apsaugos sistema PULSAR 12.

8Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad išmokėti draudimo išmoką atsisakyta pagrįstai, nes po automobilio vagystės ikiteisminio tyrimo institucijai ieškovė pateikė saugos sistemos IBM-5 pultelius, tuo tarpu prieš sudarant Draudimo sutartį ieškovės pateiktoje UAB „Šiaulių altas“ Pažymoje nurodyta, kad ieškovės automobilyje buvo sumontuota saugos sistema PULSAR 12. Atsiliepime pažymėta, kad saugos sistemos pultelius galima įsigyti ir atskirai nuo saugos sistemos, be to, po vagystės galima įsigyti visą naują saugos sistemą ir pateikti ikiteisminio tyrimo institucijai ar draudikui tik pačius apsaugos žetonus. Tik operatyviai pateikus tos pačios apsaugos sistemos, kuri įmontuota automobilyje, žetonus, draudikas gali būti įsitikinęs, kad vagystė nebuvo „palengvinta“ pasinaudojant rakteliais (pvz., palikus juos nesaugomoje vietoje ar tiesiog perduodant vagims) ar įvykis nėra inscenizuotas, siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką). Nors ieškovė teigia, kad ikiteisminio tyrimo institucijai pateikė visus pavogto automobilio užvedimo raktelius, kuriuos faktiškai turėjo ir naudojosi, tačiau kai automobilis pavogtas ir nėra galimybės įsitikinti, kokia saugos sistema faktiškai jame buvo sumontuota, vienintelis dokumentas, iš kurio galima daryti išvadą apie pavogtame automobilyje sumontuotą saugos sistemą, – UAB „Šiaulių altas“ Pažyma, nes ieškovė nepateikė jokių kitų duomenų, paneigiančių nurodytus Pažymoje. Atsiliepime taip pat nurodyta, kad Draudimo įstatymo 82 straipsnio 6 dalis nepažeista, nes aplinkybė, atleidžianti draudiką nuo draudimo išmokos mokėjimo įrodyta tuo, jog ieškovė pateikė ne tos saugos sistemos, kuri įrašyta draudikui pateiktoje Pažymoje, raktelius. Draudimo įstatymo 82 straipsnio 7 dalis šiuo atveju netaikytina, nes sprendžiama ne dėl draudėjo pareigų pažeidimo, kai draudikas turi teisę mažinti draudimo išmoką arba atsisakyti ją mokėti, bet dėl nedraudžiamojo įvykio, kai draudikui apskritai neatsiranda pareigos mokėti draudimo išmoką.

9Atsakovas UAB „Šiaulių altas“ atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį jo atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama, kad UAB „Šiaulių altas“ ieškovei išrašytoje Pažymoje nurodyti teisingi duomenys, nėra juos paneigiančių įrodymų. N. N., sumontavęs ieškovės automobilyje saugos sistemą, nurodė, kad ją įsigijo UAB „Šiaulių altas“, tačiau, bendrovės buhalteriniais duomenimis, 2010 m. neišrašyta pardavimo sąskaitų–faktūrų ar grynųjų pinigų priėmimo dokumentų šio asmens vardu. Dėl Pažymoje padarytos klaidos galimybės atsiliepime teigiama, kad atsakovo teikiama paslauga remiasi kliento pateiktų techninių priemonių analize ir šios analizės metu gautų duomenų konstatavimu, t. y. faktiškai įmontuotos saugos sistemos apžiūra, techniniu jos patikrinimu ir pažymos išrašymu. Be to, atsakovo darbuotojai, kaip sergėjimo sistemų profesionalai, net neatlikdami atitinkamos nuodugnios patikros, objektyviai negalėtų suklysti, nurodydami atitinkamo prietaiso duomenis. Kartu atsiliepime teigiama, kad atsakovo darbuotojas A. V., atlikęs ieškovės automobilio sergėjimo sistemos patikrą, griežtai laikėsi transporto priemonių sergėjimo sistemų patikros procedūrų (sistemos įjungimo, patikrinimo specialiais elektroniniais prietaisais ir pan.), o ieškovei išrašytoje Pažymoje nurodė būtent tą saugos sistemą, kuri buvo sumontuota automobilyje. Ieškovė nepateikė jokių leistinų įrodymų, paneigiančių pažymoje įrašytų duomenų teisingumą, neįrodė būtinų sąlygų taikyti UAB „Šiaulių altas“ civilinę atsakomybę. Atsiliepime taip pat teigiama, kad net tuo atveju, jeigu būtų pagrindas taikyti atsakovui civilinę atsakomybę, ieškovė nepagrindė prašomų priteisti nuostolių dydžio: ieškinyje remiamasi VšĮ „Emprekis“ informacija dėl tokio kaip ieškovės automobilio rinkos vertės, tačiau, atsakovo analizuotais portalo www.autoplius.lt duomenimis, analogišką automobilį rinkoje galima įsigyti už gerokai mažesnę kainą – nuo 31 000 Lt iki 37 000 Lt; nepagrįstai reikalaujama priteisti sumą su PVM mokesčiu. Be to, kai iš byloje esančių duomenų akivaizdu, kad nuostolių atsiradimą lėmė ir ieškovės neatsargumas, tai būtų pagrindas teismui mažinti priteistinų nuostolių dydį arba atsisakyti juos priteisti (CK 6.282 straipsnio 1 dalis). Atsiliepime taip pat nurodyta, kad, atsižvelgiant į UAB „Šiaulių altas“ ir AB „Lietuvos draudimas“ sudarytą bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį, ieškovė reikalavimą dėl UAB „Šiaulių altas“ atsiradusios žalos atlyginimo turėtų reikšti tiesiogiai civilinės atsakomybės draudikui AB „Lietuvos draudimas“, o UAB „Šiaulių altas“ nagrinėjamoje byloje turėtų būti ne atsakovas, bet trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų.

10Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus argumentus, prašė jį tenkinti. Ieškovė papildomai nurodė, kad trečiasis asmuo, įrengęs apsaugos sistemą jos automobilyje, buvo davęs jai naudojimosi instrukciją; šią instrukciją ji rado namuose jau po automobilio vagystės; šios aplinkybės anksčiau, nes instrukcija yra tiesiog informacinė, tai nėra pažyma.

11Teismo posėdyje trečiasis asmuo N. N. rėmėsi atsiliepime į ieškinį išdėstyta pozicija, kad UAB „Šiaulių altas“ Pažymoje padaryta klaida, nes ieškovės automobilyje jis įrengė ne apsaugos sistemą PULSAR 12, bet IBM 5, kurią įsigijo iš UAB „Šiaulių altas“. Papildomai paaiškino, kad kai atsirado apsaugos sistema IMB 5, jis nebemontuoja PULSAR 12, nes ji ne tokia patikima ir tenka atlikti garantinius remontus; apsaugos sistemas jis įsigyja iš UAB „Šiaulių altas“, tačiau nekreipia dėmesio, mušamas čekis ar ne; čekio jam nereikia, nes dėl ilgalaikio bendradarbiavimo (kuris trunka apie 14 metų) yra pasitikėjimas. Pasak trečiojo asmens, jis savo klientams suteikia garantijas, tačiau jų niekaip neįformina, remiamasi pasitikėjimu. Trečiasis asmuo pripažino, kad, gavęs Pažymą, jos neperskaitė ir nežiūrėjo, koks apsaugos sistemos pavadinimas įrašytas; kad Pažyma neteisinga, sužinojo policijos komisariate per apklausą po automobilio vagystės.

12Teismo posėdyje atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, papildomai nurodė, kad pagal ieškovės draudikui pateiktą Pažymą automobilyje buvo sumontuota apsaugos sistema PULSAR 12, tuo tarpu po vagystės ieškovė pateikė apsaugos sistemos IMB 5 pultelius; visų užvedimo raktelių grąžinimas yra esminis elementas, pagal kurį sprendžiama, ar transporto priemonė nebuvo kliento prarasta; be trečiojo asmens paaiškinimų, kad ieškovės automobilyje jis įrengė sistemą IBM 5, nėra kitų faktinių duomenų, paneigiančių faktą, jog ieškovė grąžino ne tuos apsaugos pultelius. Atsakovo atstovė paaiškino, kad, sudarant draudimo sutartį, draudėjui nenurodoma, kokią konkrečią sistemą reikia sumontuoti, tik reikalaujama, jog ji būtų antro apsaugos lygio; jeigu nepristatoma pažyma apie atitinkamo lygio apsaugos sistemos buvimą, draudimo apsauga negalioja vagystės atveju. Atsakovo atstovė taip pat pažymėjo, kad apsaugos pultelius galima įsigyti ir be apsaugos sistemos, todėl tam, kad įvykis būtų draudžiamasis, reikia pateikti tos sistemos, kuri nurodyta pažymoje, pultelius; jeigu ieškovė būtų pateikusi sistemos PULSAR 12 pultelius, tai įvykis būtų draudžiamasis.

13Teismo posėdyje atsakovo UAB „Šiaulių altas“ atstovas advokatas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus, pabrėžė, kad UAB „Šiaulių altas“ nagrinėjamoje byloje turėtų būti ne atsakovas, bet trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų.

14Ieškinys atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ tenkintinas, o atsakovui UAB „Šiaulių altas“ – atmestinas.

152010-10-28 ieškovė sudarė su atsakovu AB „Lietuvos draudimas“ kasko draudimo sutartį, kuria apdraudė jai priklausantį automobilį AUDI A6 2.7TDI, valstybinis Nr. ( - ) Transporto priemonių draudimo liudijime (serija LD Nr. ( - ), TIA Nr. ( - )), be kitų draudžiamųjų įvykių, nurodyta ir vagystė (T. 1, b. l. 6). Draudimo sutarčiai sudaryti ieškovė pateikė draudikui UAB „Šiaulių altas“ 2010-10-19 išrašytą pažymą Nr. S2-4679 (Pažyma), kurioje, be kita ko, nurodyta, kad automobilyje sumontuota automatiškai įsijungianti nepriklausoma sistema prieš atvirą vagystę PULSAR 12 (T. 1, b. l. 42).

16Saugos sistemą ieškovės automobilyje įrengė trečiasis asmuo N. N., kuris po to nuvarė automobilį į UAB „Šiaulių altas“, kad ši atliktų sumontuotos sistemos patikrą ir išduotų draudiko reikalaujamą pažymą. Gavęs Pažymą, trečiasis asmuo perdavė ją ieškovei (T. 1, b. l. 82, 167).

172011-03-11 ieškovei priklausantis automobilis buvo pavogtas. Policijos pareigūnams ieškovė pateikė automobilio registracijos liudijimą, užvedimo raktelį, du apsaugos sistemos pultelius, techninės apžiūros kortelę (Ikiteisminio tyrimo Nr. 40-1-00108-11 medžiaga, b. l. 8). Nustatyta, kad pateikti apsaugos pulteliai yra apsaugos sistemos IBM 5, o ne Pažymoje nurodytos sistemos PULSAR 12 .

18AB „Lietuvos draudimas“ 2011-05-07 pranešimu informavo ieškovę, kad negali išmokėti draudimo išmokos, nes po įvykio pateikti ne tie sistemos prieš atvirą vagystę valdymo pulteliai. Pagal Transporto priemonių draudimo Taisyklių I dalies Nr. 021 8.1.10 punktą, kai transporto priemonė buvo pavogta ir draudėjas po įvykio nepateikė draudikui ar ikiteisminio tyrimo institucijai visų transporto priemonės užvedimo raktelių, įvykis laikomas nedraudžiamuoju (T. 1, b. l. 10).

19Dėl ieškovės automobilio vagystės pripažinimo draudžiamuoju ar nedraudžiamuoju įvykiu

20Ieškovei nuosavybės teise priklausančio automobilio Draudimo sutartis sudaryta pagal Transporto priemonių draudimo taisykles Nr. 021 (2010-03-31 redakcija, galiojusi nuo 2010-04-19) (b. l. 95-122). Šios Taisyklės yra sudėtinė Draudimo sutarties dalis. Taisyklių I dalies 1.16 punkte apibrėžta užvedimo raktelių sąvoka, nurodant, kad tai yra transporto priemonės užvedimo rakteliai, užvedimo kortelės, signalizacijos nuotolinio valdymo pultai, imobilizatoriaus raktai. Pagal Taisyklių I dalies, reglamentuojančios nedraudžiamuosius įvykius, 8.1.10 punktą nedraudžiamuoju įvykiu nurodytas įvykis, jeigu transporto priemonė buvo pavogta (išskyrus vagystę plėšimo būdu) ir draudėjas po įvykio, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas po raštiško pranešimo apie įvykį, neperdavė draudikui ar ikiteisminio tyrimo institucijai registracijos dokumentų, visų transporto priemonės užvedimo raktelių.

21Ieškovė nurodė, kad, sudarant Draudimo sutartį, jai šios Taisyklės buvo įteiktos. Nors, pasak ieškovės, atsakovo darbuotoja, sudariusi Draudimo sutartį, nieko jai neaiškino apie draudimo sąlygas, tačiau nagrinėjamu atveju tinkamo draudimo sutarties sąlygų atskleidimo problema nekyla, nes dėl draudimo sutarties sąlygų turinio aiškinimo nėra ginčo. Iš ieškovės veiksmų po automobilio vagystės matyti, kad ji žinojo savo pareigą po vagystės pateikti ikiteisminio tyrimo institucijai ar draudikui visus transporto priemonės užvedimo raktelius, kurie suprantami ne tik kaip transporto priemonės užvedimo rakteliai, bet ir užvedimo kortelės, signalizacijos nuotolinio valdymo pultai, imobilizatoriaus raktai, ir šią pareigą įvykdė.

22Tiek iš atsiliepime į ieškinį, tiek iš teismo posėdyje atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ išdėstytų argumentų matyti, kad draudimo išmoką ieškovei atsisakyta išmokėti dėl to, kad po automobilio vagystės ieškovė pateikė ne tos saugos prieš atvirą vagystę sistemos, kuri nurodyta UAB „Šiaulių altas“ 2010-10-19 Pažymoje, valdymo pultelius, t. y. ne sistemos PULSAR 12, bet IBM 5. Abi šios sistemos yra to paties – antrojo – apsaugos lygio, bet, draudiko teigimu, įvykis negali būti laikomas draudžiamuoju, nes pultelius galima įsigyti atskirai nuo saugos sistemos, todėl, kai pateikti ne tos sistemos pulteliai, nepaneigta galimybė, kad vagystė nebuvo „palengvinta“ pasinaudojant užvedimo rakteliais (pvz., palikus juos nesaugomoje vietoje ar tiesiog perduodant vagims), kad įvykis nėra inscenizuotas, siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką.

23Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad iš karto po automobilio vagystės ji pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams visus užvedimo raktelius, kuriuos faktiškai turėjo ir naudojosi, o UAB „Šiaulių altas“ išrašytoje Pažymoje, kuri buvo pateikta draudikui sudarant Draudimo sutartį, per klaidą nurodytas ne faktiškai sumontuotos saugos sistemos IBM 5, bet kitos – PULSAR 12, pavadinimas.

24Byloje nėra ginčo dėl to, kad, sudarant Draudimo sutartį, ieškovės automobilyje buvo įrengta draudiko reikalaujamo – antro – lygio saugos sistema. Ginčas kilo dėl to, kokio modelio – PULSAR 12 ar IBM-5 – sistema buvo įrengta.

25Nagrinėjamu atveju esminė byloje įrodinėtina aplinkybė – ar po automobilio vagystės ieškovė pateikė tos saugos sistemos, kuri faktiškai buvo sumontuota pavogtame automobilyje, valdymo pultelius, nes tai lemia išvadą, pagrįstai ar ne atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ kvalifikavo įvykį kaip nedraudžiamąjį ir dėl to atsisakė mokėti draudimo išmoką.

26Dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo ir įrodymų vertinimo šioje byloje, sprendžiant, ar ieškovė pateikė tos saugos sistemos, kuri buvo įrengta pavogtame automobilyje, valdymo pultelius

27Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą ir įrodinėjimo pareigos paskirstymo šalims taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsnis).

28Nagrinėjamu atveju atsakovas AB „Lietuvos draudimas“, atsisakydamas išmokėti ieškovei draudimo išmoką, remiasi prieš Draudimo sutarties sudarymą ieškovės pateikta Pažyma, išrašyta atsakovo UAB „Šiaulių altas“, kurioje nurodyta, kad automobilyje sumontuota sistema prieš atvirą vagystę PULSAR 12. Kai yra toks rašytinis įrodymas, tam, kad ieškovė įgytų teisę į draudimo išmoką, būtent jai tenka pareiga įrodyti, jog Pažymoje, nurodant saugos sistemos pavadinimą, padaryta klaida, t. y. kad jos automobilyje, kuris pavogtas, faktiškai buvo sumontuota ne PULSAR 12, bet IBM 5 saugos prieš atvirą vagystę sistema. Tokia pareiga tenka ieškovei ir dėl to, kad saugos sistemą sumontavo jos pasirinktas trečiasis asmuo N. N., jis vyko į UAB „Šiaulių altas“ ir gavo 2010-10-19 Pažymą. Atitinkamai atsakovai AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Šiaulių altas“ turi įrodyti savo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes.

29Ieškovė, įrodinėdama ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, rėmėsi savo ir trečiojo asmens, įrengusio ginčo automobilyje saugos sistemą, N. N. paaiškinimais, liudytojo V. G., parodymais, rašytiniais įrodymais, esančiais ikiteisminio tyrimo medžiagoje.

30Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ atsikirtimus į ieškinio reikalavimą išmokėti draudimo išmoką iš esmės grindė rašytiniu įrodymu – UAB „Šiaulių altas“ 2010-10-19 išrašyta Pažyma.

31Atsakovas UAB „Šiaulių altas“, atsikirsdamas į ieškinio reikalavimus, rėmėsi Bendrovės pažymomis, kuriose nurodyta, kad buhalteriniuose dokumentuose nėra duomenų, jog trečiasis asmuo N. N. įsigijo iš UAB „Šiaulių altas“ apsaugos sistemą IBM 5, kitais rašytiniais įrodymais, liudytojo A. V., t. y. UAB „Šiaulių altas“ darbuotojo, išrašiusio ginčo Pažymą, parodymais.

32Be nagrinėjamos bylos šalių, trečiojo asmens paaiškinimų, apklaustų liudytojų parodymų, civilinėje byloje surinktų rašytinių įrodymų, teismas analizuoja ir vertina ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančius duomenis, kurie yra susiję su civilinėje byloje sprendžiamu ginču. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnų gauti civilinėje byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimai ir parodymai laikytini rašytiniais įrodymais, jie tiriami ir vertinami pagal CPK nustatytas taisykles (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 197 straipsnio 1 dalis) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-278/2006; 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-628/2008).

33Vertindamas ginčo šalių ir trečiojo asmens paaiškinimus, duotus nagrinėjant civilinę bylą teismo posėdyje (CPK 177 straipsnio 2 dalis, 186 straipsnis), teismas atsižvelgia į tai, kad tai yra bylos baigtimi suinteresuoti asmenys, todėl, siekdami sau naudingo teismo sprendimo, gali nurodyti ne visas aplinkybes, dalį jų nutylėti, be to, tam tikras aplinkybes pateikti aiškindami jas savo naudai. Dėl to nurodyti įrodymai vertintini analizuojant jų nuoseklumą, lyginant su priešingos šalies paaiškinimais, liudytojų parodymais, be to, visų kitų byloje surinktų įrodymų kontekste (CPK 185 straipsnis).

34Ieškovė paaiškino, kad, nusprendusi apdrausti įsigytą automobilį kasko draudimu, ji kreipėsi į AB „Lietuvos draudimas“ atstovą; jai buvo nurodyta, jog automobilyje turi būti įrengta antro lygio apsaugos sistema ir pristatyta pažyma, patvirtinanti tokios sistemos įrengimą; pasiūlyta kreiptis į UAB „Šiaulių altas“. Pasak ieškovės, ji norėjo kreiptis į meistrą, kuris buvo įrengęs apsaugos sistemas anksčiau jos turėtuose automobiliuose, t. y. trečiąjį asmenį N. N., todėl nuvyko UAB „Šiaulių altas“ pasiteirauti, ar ši bendrovė išduos draudikui reikalingą pažymą, jeigu apsaugos sistemą sumontuos N. N.; jai buvo atsakyta, kad taip, nes tai yra patikimas žmogus, su juo bendradarbiaujama. Ieškovė nuvyko pas trečiąjį asmenį N. N., jis pažadėjo įrengti antro lygio apsaugos sistemą, nuvaryti automobilį į UAB „Šiaulių altas“ patikrai ir gauti pažymą; kai ji atvyko pasiimti automobilio, trečiasis asmuo įteikė jai Pažymą ir du apsaugos sistemos pultelius („tabletes“), paaiškino, kaip veikia signalizacija (T. 1, b. l. 165-166; T. 2, b. l. 49). Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, ieškovė papildomai nurodė, kad apsaugos sistemą įrengęs trečiasis asmuo, be Pažymos ir pultelių, jai davė naudojimosi apsaugos sistema instrukciją; šią instrukciją ji rado namuose po automobilio vagystės. Teismo paklausta, kodėl nenurodė šios aplinkybės anksčiau, ieškovė teigė, kad nemanė, jog ji reikšminga nagrinėjamai bylai, nes instrukcija yra tiesiog informacinė, tai nėra pažyma. Paklausta, kokiomis aplinkybėmis prisiminė, kad buvo gavusi naudojimosi instrukciją, ieškovė paaiškino, jog, vykstant ikiteisminiam tyrimui, jai paskambino tyrimą atliekantys pareigūnai ir paklausė, ar ji neturinti daugiau jokių dokumentų, susijusių su automobilyje buvusia apsaugos sistema; tuomet, peržiūrėdama dėžutę, kurioje laikomi dokumentai, surado nurodytą instrukciją ir pateikė ją ikiteisminio tyrimo pareigūnams (T. 2, b. l. 49-50).

35Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad 2011-05-19 ieškovė pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams apsaugos sistemos IBM 5 vartotojo instrukciją (Ikiteisminio tyrimo Nr. 40-1-00108-11 medžiaga, b. l. 78, 79-80). Apklausta kaip liudytoja ikiteisminio tyrimo pareigūno ieškovė paaiškino, kad namuose rado iš signalizacijos meistro gautus lapus apie į automobilį įmontuotą signalizaciją, kuriuos, manė, yra palikusi automobilyje. Liudytoja nurodė, kad dėl neatitikties Pažymoje gali paaiškinti tik tiek, jog pati jos negalėjo patikrinti, nežino, kas turėjo būti joje įrašyta, apie tai, kad neatitinka duomenys, sužinojo tik po automobilio vagystės. Liudytoja taip pat parodė, kad buvo nuvažiavusi į UAB „Šiaulių altas“ aiškintis dėl klaidos pažymoje, darbuotojas Arvydas nurodė, jog negali išrašyti jokio papildomo dokumento, taip pat negali pripažinti klaidos, be to, nurodė, kad ne jis, o kitas meistras tikrino automobilį, jis tik surašė, ką nurodė tas meistras (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 77).

36Aptartuose ieškovės paaiškinimuose nėra prieštaravimų dėl esminių aplinkybių, paaiškinimai nagrinėjant civilinę bylą atitinka ikiteisminio tyrimo pareigūnams pateiktus paaiškinimus. Ieškovė vienodai aiškino, kad po automobilio vagystės ikiteisminio tyrimo pareigūnams pateikė tuos apsaugos sistemos pultelius, kuriais faktiškai naudojosi.

37Analizuodamas trečiojo asmens N. N. paaiškinimus, teismas pažymi, kad jie yra nuoseklūs, nenustatyta prieštaravimų dėl esminių aplinkybių, kurias trečiasis asmuo išdėstė jau parengiamojo teismo posėdžio metu (T. 1, b. l. 125-126). Šis dalyvaujantis byloje asmuo laikėsi aiškios pozicijos, kad UAB „Šiaulių altas“ Pažymoje padaryta klaida, nes tikrai prisimena, jog ieškovės automobilyje įrengė ne apsaugos sistemą PULSAR 12, bet IBM 5; nuo 2010 m. vasaros montavo būtent šią naujesnę ir vartotojo požiūriu patikimesnę sistemą; apsaugos sistemas įsigyja iš UAB „Šiaulių altas“. Nurodęs, kad į ieškovės automobilį sumontuotą sistemą įsigijo iš UAB „Šiaulių altas“, kartu pripažino, jog neturi įsigijimo dokumentų, paaiškino, kad dėl ilgalaikio bendradarbiavimo (trunkančio apie 14 metų) ir tarpusavio pasitikėjimo jis ne visada paimdavo prekės įsigijimo čekį. Trečiasis asmuo taip pat pripažino, kad nedavė ieškovei rašytinės garantijos, teigdamas, jog garantiją suteikdavo žodžiu, pasitikėjimo pagrindu. Jis taip pat nurodė, kad automobilį patikrai į UAB „Šiaulių altas“ nuvairavo jis, taip pat jis gavo ieškovei reikalingą Pažymą, tačiau jos neperskaitė ir nepastebėjo, kad joje įrašytas ne tos apsaugos sistemos, kurią sumontavo, pavadinimas (T. 1, b. l. 167-168; 212). Trečiojo asmens teigimu, sistemą IBM 5 jis pradėjo montuoti nuo 2010 m. vasaros pabaigos, nuo tada nutraukė PULSAR 12 montavimą; PVM sąskaitų faktūrų neišrašinėjo, čekių neėmė, nes pasitikėjo; (T. 1, b. l. 212).

38Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu 2011-03-30 apklaustas kaip liudytojas N. N. nurodė, jog tikrai prisimena, kad ieškovės automobilyje įrengė antro lygio apsaugos prieš atvirąją vagystę sistemą IBM 5, bet ne PULSAR 12, nes faktiškai PULSAR 12 jau nemontuodavo, nebent prašydavo pats klientas; nors abi šios sistemos to paties apsaugos lygio, tačiau IBM 5 naujesnė ir patikimesnė vartotojo požiūriu; sumontavęs apsaugos sistemą, nuvažiavo į UAB „Šiaulių altas“ , kad patikrintų sistemą ir išduotų pažymą; patikrinus automobilį Pažymą surašė Arvydas, su kuriuo bendradarbiauja seniai, iš Alto perka apsaugos sistemas; gavęs Pažymą, jos neskaitė ir nematė, kokia joje įrašyta apsaugos sistema (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 55-56)..

39Teismas pažymi, kad ieškovės ir trečiojo asmens elgesys, nereikalaujant iš pardavėjo perkamos saugos sistemos įsigijimo čekio, įsigyjamos prekės garantijos, įrengtos apsaugos sistemos veikimo garantijos iš ją įrengusio asmens, kurie, kilus ginčui, būtų tiesioginiai įrengtos apsaugos sistemos modelio įrodymai, taip pat trečiojo asmens elgesys, kai gavęs UAB „Šiaulių altas“ pažymą, jos neperskaitė, neabejotinai neatitinka atidaus ir rūpestingo asmens elgesio standarto. Tačiau tai nėra pagrindas neanalizuoti nurodytų dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimų, duotų teismo posėdyje, vertinant juos kitų byloje esančių įrodymų kontekste. Tokio nerūpestingo elgesio padarinys yra tas, kad, kilus ginčui dėl Pažymoje nurodyto apsaugos sistemos pavadinimo teisingumo, būtent šiems asmenims tenka pareiga įrodyti, jog ieškovės automobilyje buvo sumontuota ne Pažymoje nurodyta sistema, bet ta, kurios pultelius ieškovė pateikė po automobilio vagystės.

40Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo abejoti trečiojo asmens paaiškinimais, juos patvirtina kiti bylos įrodymai, tarp jų ir UAB „Šiaulių altas“ darbuotojo, išrašiusio ginčo Pažymą, A. V. parodymai, duoti tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant civilinę bylą. Šis liudytojas parodė, kad su N. N. jie pažįstami seniai, jis geras apsaugos sistemų montavimo specialistas, iš UAB „Šiaulių altas“ perka apsaugos sistemas (T. 1, b. l. 208). Apklausiamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų, A. V. pažymėjo, kad kiek yra tekę tikrinti N. N. sumontuotų sistemų, jo darbą galima vertinti labai gerai, gali atskirti net jo darbo braižą (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 67-68).

41Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per pirmiau nurodytą ikiteisminio tyrimo 2011-03-30 apklausą, vykusią praėjus penkiems mėnesiams po apsaugos sistemos sumontavimo, N. N. nurodė, kad kai ieškovė atvažiavo pasiimti automobilio, jis atidavė jai vieną pažymą kartu su apsaugos sistemos instrukcija (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 55-56). Analizuojant trečiojo asmens N. N. 2011-03-30 duotų parodymų turinį, darytina išvada, kad apsaugos sistemos naudojimo instrukcijos įteikimo ieškovei aplinkybė nurodyta ne sąmoningai, neteigiant, jog ši naudojimosi instrukcija yra vienas iš įrodymų, pagrindžiančių, kokia apsaugos sistema faktiškai buvo įrengta pavogtame automobilyje. Tokią išvadą, be kita ko, patvirtina tai, kad, nagrinėjant civilinę bylą, praėjus pusantrų metų nuo apsaugos sistemos įrengimo, trečiasis asmuo nenurodė teismui apie šios instrukcijos buvimą, o ieškovė ją prisiminė tik po to, kai teismas, sprendimų priėmimo kambaryje nustatęs, jog tarp byloje esančių įrodymų yra prieštaravimų, pasiūlė šalims pateikti papildomų įrodymų (T. 1, b. l. 214; T. 2, b. l. 49-50). Minėta, kad ieškovė, paklausta, kodėl nenurodė apie šios instrukcijos gavimą iš apsaugos sistemą sumontavusio trečiojo asmens, paaiškino, jog nemanė, kad ji reikšminga, nes instrukcija yra tiesiog informacinė, tai nėra pažyma (T. 2, b. l. 49-50).

42Aplinkybę, kad tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo nesirėmė IBM 5 apsaugos sistemos naudojimosi instrukcijos buvimo faktu, neakcentuodami šio fakto reikšmės įrodinėjant ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, teismas vertina kaip patvirtinančią šalių sąžiningumą teikiant paaiškinimus. Praėjus gerokai ilgesniam laiko tarpui, ieškovė ir trečiasis asmuo neprisiminė aplinkybės, kurios nelaikė esmine ir dėl to nefiksavo. Tuo tarpu asmuo, sąmoningai siekiantis įrodyti tam tikrą faktą, stengiasi fiksuoti ir nurodyti kaip galima daugiau šalutinių aplinkybių, galinčių patvirtinti jo įrodinėjamo fakto buvimą.

43Be to, teismas pažymi, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnams ieškovės pateiktos apsaugos sistemos IBM 5 naudojimo instrukcijos kairiajame kampe yra užklijuotas lipdukas, kuriame nurodytas IBM 5 „Kodinis raktas“ identifikavimo sistemos numeris ( - )sutampa su IBM 5 sistemos, kurios valdymo pultelius pateikė ieškovė po automobilio vagystės ikiteisminio tyrimo pareigūnams, numeriu (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - ) medžiaga, b. l. 79; civilinės bylos T. 2, b. l. 37).

44Analizuojant ieškovės ir trečiojo asmens paaiškinimus, darytina išvada, kad nurodytų asmenų paaiškinimai neprieštarauja tarpusavyje, priešingai, šie asmenys iš esmės vienodai nurodė esmines ginčo apsaugos sistemos įrengimo, Pažymos gavimo aplinkybes. Šiuos paaiškinimus patvirtina ikiteisminio tyrimo metu jų kaip liudytojų duoti parodymai, kiti ikiteisminio tyrimo medžiagoje esantys rašytiniai įrodymai, tarp jų – IBM 5 apsaugos sistemos instrukcija.

45Teismo posėdyje paklausta, kaip atrodė apsaugos pultelis, kuriuo faktiškai naudojosi, kokios jis buvo formos, koks buvo veikimo principas, ieškovė apibūdino, kad jis buvo stačiakampio formos, vienas galas – suapvalintas; tam, kad veiktų, pakakdavo turėti su savimi (T. 2, b. l. 50, 52). Apklausiamas kaip liudytojas V. G. (ieškovės tėvas), kuris keletą kartų naudojosi ginčo automobiliu, matydavo namuose padėtus dukters automobilio užvedimo raktelius, apibūdino, kad „tabletės“ vienas galas buvo užapvalintas (T. 2, b. l. 51-52).

46Teismo posėdyje pateikus apžiūrai abiejų apsaugos sistemų – PULSAR 12 ir IBM 5 – pultelius, tiek ieškovė, tiek liudytojas V. G. nedvejodami nurodė, kokiu iš dviejų pultelių buvo naudojamasi, t. y. iš karto nurodė sistemai IBM 5 priklausantį pultelį.

47Ieškovė paaiškino, kad naudojosi vienu apsaugos pulteliu, kitas buvo kaip atsarginis, be to, nurodė, jog tas pultelis, kuriuo naudojosi, buvo su skylute, kad galėtų prisikalbinti prie rakto (T. 2, b. l. 52). Pažymėtina, kad šie paaiškinimai atitinka ieškovės parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu: 2011-03-29 apklausiama kaip liudytoja (praėjus dviem savaitėms po automobilio vagystės), ieškovė, be kita ko, nurodė, kad po signalizacijos sumontavimo ji gavo pultelius („tabletes“), viename pultelyje jau buvo įdėtas pakabukas, kad pultelį galima būtų prisegti prie raktų, todėl ten yra skylutė (Ikiteisminio tyrimo Nr. 40-1-00108-11 medžiaga, b. l. 53).

48Apžiūrint teismo posėdyje daiktinius įrodymus – po automobilio vagystės ieškovės pateiktus apsaugos sistemos IBM 5 pultelius – ieškovė iš karto parodė, kuriuo iš dviejų pultelių naudojosi, kuris buvo atsarginis; paaiškino, kad atskirdavo pultelius pagal viename jų esančią skylutę.

49Pažymėtina, kad, apžiūrėjus apsaugos pultelius, vizualiai matyti, kad vienu iš jų naudotasi. Ieškovė, parodydama, kuriuo iš pultelių naudojosi, nurodė būtent tą, kuris, matyti, naudotas. Daiktinių įrodymų apžiūrios metu UAB „Šiaulių altas“ darbuotojas – liudytojas A. V. – nurodė, kad, atsižvelgiant į pultelių veikimą, vienas veikia serviso režimu, o kitas – neaktyvuotas (T. 2, b. l. 52-53). Tačiau šios aplinkybės nevertintinos, nes nagrinėjamos bylos įrodinėjimo dalykas – kokio modelio apsaugos sistema buvo faktiškai sumontuota ieškovės automobilyje ir ar ieškovė pateikė tos apsaugos sistemos, kuri buvo faktiškai sumontuota pavogtame automobilyje, pultelius. Aplinkybė – kokiu režimu buvo nustatyti veikti apsaugos pulteliai – nėra šios bylos įrodinėjimo dalyko dalis. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad aptariami pulteliai paimti iš ieškovės 2011-03-11, su jais buvo atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmai (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 63-64), šioje civilinėje byloje atliktas gamintojo tyrimas (T. 2, b. l. 37), per visą laiką nuo 2011-03-11 eikvojosi elementai.

50Dėl atsakovų AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Šiaulių altas“ argumentų, kad po automobilio vagystės apsaugos pulteliai gali būti įsigyti atskirai nuo apsaugos sistemos, pažymėtina, jog, vadovaujantis logika, bet kuris asmuo, praradęs apsaugos sistemos valdymo pultelius, įsigytų tokios pačios sistemos, kaip prarastieji, o ne kitos sistemos arba bet kokius. Be to, praradęs automobilyje buvusios apsaugos sistemos pultelius ir įsigijęs kitus, bet kuris asmuo stengtųsi pateikti visus įmanomus netiesioginius įrodymus, galinčius patvirtinti, kad buvo įrengta ta apsaugos sistema, kurios pulteliai po automobilio vagystės pateikti ikiteisminio tyrimo pareigūnams ar draudikui. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys tiek dėl ieškovės, tiek trečiojo asmens, įrengusio apsaugos sistemą, elgesio neteikia teismui pagrindo daryti išvadą, kad po automobilio vagystės ieškovė įsigijo kitus apsaugos sistemos valdymo pultelius ir juos pateikė ikiteisminio tyrimo pareigūnams.

51Analizuojant atsakovo UAB „Šiaulių altas“ atsikirtimus į ieškovės argumentus dėl Pažymoje padarytos klaidos, pažymėtina tai, kad 2011-07-25 rašte UAB „Šiaulių altas“ ieškovei nurodė, jog negali atsakyti, koks įmonės darbuotojas atliko sumontuotų apsaugos sistemų patikrą, nes pažyma išrašoma iškart po patikros, pagal patikrą atlikusio darbuotojo pateiktus duomenis patikros lape, kuris nėra saugomas, t. y. po pažymos išrašymo yra sunaikinamas (T. 1, b. l. 11). Tuo tarpu 2012-02-17 atsiliepime į ieškinį šioje byloje nurodyta, kad ieškovės automobilyje sumontuotos apsaugos sistemos patikrą atliko atsakovo darbuotojas A. V. (T. 1, b. l. 35). Pažymėtina, kad, apklausiamas kaip liudytojas ikiteisminio tyrimo metu 2011-04-28, A. V. parodė, kad tikrinto automobilio AUDI A6 tikrai neprisimena, tik pagal išduotą pažymą gali patvirtinti, jog transporto priemonėje buvo įmontuota būtent antro lygio apsaugos sistema bei sistema prieš atvirą vagystę PULSAR 12. Liudytojas taip pat nurodė, kad be jo įmonėje automobilius tikrina dar du asmenys, tačiau tokiu atveju jie pažymas išduoda savo vardu (Ikiteisminio tyrimo Nr. 40-1-00108-11 medžiaga, b. l. 67-68). Civilinės bylos nagrinėjimo metu šis liudytojas tvirtino, kad gerai prisimena, kaip laikė rankose apsaugos sistemos PULSAR 12 pultelius, todėl Pažymoje teisingai nurodytas apsaugos sistemos, kuri buvo sumontuota ieškovės automobilyje, pavadinimas (T. 1, b. l. 208-209). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Šiaulių altas“ 2012-06-06 pažymoje teismui nurodyta, jog bendrovė neatlieka išrašomų pažymų apie automobiliuose sumontuotas apsaugos sistemas registracijos ir apskaitos (T. 1, b. l. 177).

52Dėl UAB „Šiaulių altas“ pateiktos Transporto priemonių sergėjimo sistemų atitikties DB reikalavimams tvarkos (T. 1, b. l. 43-47) pažymėtina tai, kad vien ta aplinkybė, jog patikra buvo atlikta laikantis nurodytos Tvarkos reikalavimų, savaime neįrodo atsakovo atsikirtimo argumentų, kad automobilyje buvo sumontuota PULSAR 12 sistema. Atsakovas pripažino, kad ieškovės automobilio patikros lapas neišsaugotas, t. y. po patikros buvo sunaikintas. Dėl to nepaneigta galimybė, kad, teisingai identifikavus sistemą, buvo suklysta išrašant Pažymą, nurodant joje ne tos sistemos, kuri faktiškai sumontuota, pavadinimą.

53Grįsdamas savo atsikirtimus, atsakovas pateikė teismui 2012-02-13 pažymą, kurioje nurodyta, kad 2010 m. atsakovo bendrovė nėra pardavusi ir išrašiusi PVM sąskaitų-faktūrų, taip pat grynųjų pinigų paėmimo dokumentų N. N. (T. 1, b. l. 48), taip pat 2012-05-30 pažymą, kurioje nurodyta, kad, buhalterijos duomenimis apie sistemos IBM 5 pardavimus laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2010-10-31, t. y. laikotarpiu, kai trečiasis asmuo montavo apsaugos sistemą ieškovės automobilyje, bendrovė pardavė nurodytą apsaugos sistemą šešiems subjektams, iš kurių tik du neidentifikuoti, tačiau jie turi turėti prekės įsijimo čekius, kurių trečiasis asmuo N. N. nurodė neturįs (T. 1, b. l. 157-158). Pažymėtina, kad nurodytos pažymos parengtos atsakovo, t. y. suinteresuoto bylos baigtimi asmens, jos nėra pakankami įrodymai trečiojo asmens N. N. tiek iki teismo, tiek bylos nagrinėjimo metu duotiems paaiškinimams nekvestionuotinai paneigti. Teismas atsižvelgia į tai, kad trečiojo asmens paaiškinimus dėl ilgalaikio bendradarbiavimo su atsakovo bendrove ir tarpusavio pasitikėjimo santykių (T. 1, b. l. 167-168) patvirtina UAB „Šiaulių altas“ darbuotojo A. V. parodymai ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant civilinę bylą (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 67-68; civilinės bylos T. 1, b. l. 208-09). Atsakovo atstovo teismui pateikti įrodymai, kad tuo metu, kai įrengė apsaugos sistemą ieškovės automobilyje, trečiasis asmuo nebuvo įsigijęs patento tokiai veiklai vykdyti, nesilaikė teisės aktų keliamų veiklos apskaitos reikalavimų, gali būti pagrindas šio asmens administracinei atsakomybei, tačiau nėra pagrindas civilinėje byloje nevertinti jo duotų paaiškinimų dėl apsaugos sistemos įsigijimo aplinkybių ir atliktų apsaugos sistemos ieškovės automobilyje įrengimo darbų. Vertinant UAB „Šiaulių altas“ 2012-02-13 pažymą teismui, atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuoroda, jog buhalterijos duomenimis, 2010 m. N. N. neparduota nė vienos prekės, prieštarauja UAB „Šiaulių altas“ darbuotojo, kuris, be kita ko, yra ir akcininkas, A. V. parodymams, duotiems tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek nagrinėjant civilinę bylą teismo posėdyje, kad N. N. įsigydavo iš UAB „Šiaulių altas“ apsaugos sistemas.

54Atsakovas taip pat rėmėsi tuo, kad liudytojas A. V., be kita ko, parodė ir tai, jog, išduodant pažymas, kiekvieną kartą atitinkama forma pildoma iš naujo, o ne rašoma ant seniau išduotos pažymos. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad toks klausimas iš pradžių buvo užduotas teismo posėdyje atsakovo atstovui advokatui, kuris nurodė, jog negali atsakyti, ar nauja pažyma rašoma ant prieš tai buvusio dokumento (T. 1, b. l. 169). Tuo tarpu liudytojas A. V. buvo apklaustas kitame teismo posėdyje, kai iš atstovo žinojo, kad bus užduotas toks klausimas (T. 1, b. l. 208-209). Liudytojas nurodė, kad yra parengta pažymos forma kaip tuščia lentelė, kiekvienąkart reikia įrašyti duomenis iš naujo, tačiau kartu pažymėjo, jog duomenys nėra kaupiami, parengtos pažymos neišsaugomos. Teismas neturi galimybių patikrinti, kaip iš tiesų pildomos pažymos UAB „Šiaulių altas“, todėl nurodytus liudytojo paaiškinimus vertina kitų byloje esančių įrodymų kontekste, atsižvelgdamas, be kita ko, į tai, kad šis liudytojas yra ne tik UAB „Šiaulių altas“ padalinio vadovas, bet ir šios bendrovės akcininkas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad šis liudytojas nurodė, jog AB „Šiaulių altas“ nuolat atlieka automobilių apsaugos sistemų patikras, rengia analogiško pobūdžio pažymas, o apsaugos sistemos PULSAR 12 su IBM 5 yra dažniausiai montuojamos (T. 1, b. l. 209).

55Dėl liudytojo A. V. parodymų, susijusių su UAB „Šiaulių altas“ atlikta ieškovės automobilyje trečiojo asmens sumontuotos apsaugos sistemos patikra, pažymėtina, kad, duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu 2011-04-28, praėjus šešiems mėnesiams nuo atliktos patikros, A. V. teigė, jog tikrinto automobilio AUDI A6 tikrai neprisimena, tik pagal išduotą pažymą gali patvirtinti, jog transporto priemonėje buvo įmontuota būtent antro lygio apsaugos sistema bei sistema prieš atvirą vagystę PULSAR 12; supainioti PULSAR 12 su IBM 5 neįmanoma, nes pulteliai smarkiai skiriasi, todėl suklysti negalėjo. Be to, liudytojas nurodė, kad be jo įmonėje automobilius tikrina dar du asmenys, tačiau tokiu atveju jie pažymas išduoda savo vardu (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 67-68). Tuo tarpu UAB „Šiaulių altas“ atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad ieškovės automobilyje sumontuotos apsaugos sistemos patikrą atliko atsakovo darbuotojas A. V. (T. 1, b. l. 35). Civilinės bylos nagrinėjimo metu, praėjus daugiau kaip pusantrų metų nuo ginčo apsaugos sistemos patikros, šis UAB „Šiaulių altas“ darbuotojas parodė, kad prisimena, jog automobilį patikrai atvarė N. N., be to, gerai prisimena, kaip laikė rankose apsaugos sistemos PULSAR 12 pultelius (T. 1, b. l. 208-209). Esant tokioms aplinkybėms, teismas negali pripažinti liudytojo parodymų nuosekliais. Teismo posėdyje apklausiamas pakartotinai (CPK 192 straipsnio 7 dalis), liudytojas paaiškino, kad parodymų neatitiktys atsirado dėl to, jog apklausiamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų jis negalėjo prisiminti automobilio, bet, kilus ginčui dėl Pažymoje nurodytos apsaugos sistemos, ėmė prisiminti detales (T. 2, b. l. 52). Teismas neturi pagrindo pripažinti pagrįsta tokios liudytojo pozicijos. Visiems žinoma, kad kuo daugiau laiko praeina po tam tikro įvykio, tuo mažiau prisimenama to įvykio aplinkybių ir detalių. Kita vertus, atsižvelgiant į liudytojo argumentus, kad, apklausiamas ikiteisminio tyrimo pareigūnų jis neprisiminė ieškovės automobilio, tai tokioje situacijoje kiekvienas atsakingas, atidus asmuo, būtų taip ir nurodęs pareigūnams, jog šiuo metu negali prisiminti, kad reikia laiko pagalvoti, peržiūrėti dokumentus, paklausti kolegų.

56Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovė pateikė prašymą užklausti apsaugos sistemų IBM 5 gamintoją dėl ieškovės pateiktų pultelių pagaminimo datos, jų priklausymo vienai sistemai. Ieškovės atstovas prašė užklausti gamintojo, kada ir kam buvo parduota sistema prie atvirą vagystę IBM 5, kurios ID kortelė pateikta tyrimui (T. 2, b. l. 17, 18). Teismas tenkino bylos šalių prašymą ir kreipėsi į apsaugos sistemų IBM 5 gamintoją, kad atliktų ieškovės pateiktų imobilizatoriaus pultelių tyrimą (T. 2, b. l. 33-34). V. Stonkaus firma „Kodinis raktas“, atlikusi tyrimą, dėl pateiktų valdymo pakabukų pagaminimo datos atsakė, kad IBM 5 su SN:3051283 pagamintas 2010-10-11; kortelės ( - )ir ( - )pagamintos 2010-10-01; pateikti valdymo pakabukai yra tos pačios identifikavimo sistemos. Gamintojas taip pat nurodė, kad IMB 5 sistemos parduodamos UAB „Šiaulių altas“ nuo 2009-04-20, tačiau ar sistema, kurios ID kortelė pateikta tyrimui, buvo parduota UAB „Šiaulių altas“, atsakyti negali, nes nekaupia duomenų, kam konkrečiai parduodama sistema su konkrečiu serijiniu numeriu (T. 2, b. l. 37).

57Teismo posėdyje atsakovų atstovai teigė, kad realiai neįmanoma, jog 2010-10-11 Vilniuje pagaminta sistema jau 2010-10-19 būtų sumontuota Šiauliuose esančiame automobilyje.

58Tačiau pažymėtina, kad UAB „Šiaulių altas“ atstovas teismo posėdyje nurodė, jog iš V. Stonkaus firmos „Kodinis raktas“ 2010 m. spalio mėn. UAB „Šiaulių altas“ pirko IBM 5 sistemas du kartus: spalio 12 d. ir spalio 29 d. Kartu atstovas paaiškino, kad apsaugos sistemas Bendrovė parduoda chronologine tvarka, t. y. kol neparduotos seniau įsigytos prekės, naujos neteikiamos mažmeninei prekybai; spalio 12 d. sandėlio likutis buvo 22 vienetai (T. 2, b. l. 51). Dėl tokių atsakovo atstovo paaiškinimų pažymėtina, kad ta aplinkybė, jog tyrimui pateiktos IBM 5 sistemos ID kortelės pagamintos 2010-10-01, o IBM 5 sistema pagaminta 2010-10-10, nėra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog ši sistema 2010-10-19 negalėjo būti sumontuota ieškovės automobilyje, juolab kad atsakovo atstovas nurodė, kad UAB „Šiaulių altas“ iš V. Stonkaus firmos „Kodinis raktas“ 2010-10-12 pirko IBM 5 sistemas. Atstovo teiginys dėl bendrovėje nustatytos šių sistemų realizavimo tvarkos grindžiamas tik jo paaiškinimais, kitų įrodymų nepateikta. Dėl to tiek ginčo apsaugos sistemos gamintojo V. Stonkaus firmos „Kodinis raktas“ atsakymai į šalių suformuluotus ir teismo pateiktus klausimus, tiek atsakovo UAB „Šiaulių altas“ paaiškinimai dėl gamintojo atsakymų teismo vertinami visų byloje surinktų ir ištirtų įrodymų kontekste.

59Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-428/2010; 2011-08-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Kasacinio teismo pažymima, kad, vertindamas įrodymus, teismas turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; kt.). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

60Nagrinėjamu atveju, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas sprendžia, kad yra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog ieškovės automobilyje faktiškai buvo sumontuota apsaugos prieš atvirą vagystę sistema IBM 5. Dėl atsakovo UAB „Šiaulių altas“ pateiktuose įrodymuose užfiksuotų duomenų nenuoseklumo, tam tikro prieštaringumo, vertinant juos kitų byloje ištirtų įrodymų visumos kontekste, konstatuotina, kad šio atsakovo pateikti įrodymai nepaneigia pirmiau padarytos išvados. Byloje nenustatyta aplinkybių, nėra įrodymų, kad ieškovė ginčo automobilio eksploatavimo metu būtų išmontavusi ir pakeitusi sumontuotą saugos sistemą kita arba būtų praradusi automobilyje sumontuotos apsaugos sistemos valdymo pultelius ir dėl to įsigijusi naujus. Tiek ieškovės paaiškinimai teismo posėdyje, tiek elgesys daiktinių įrodymų apžiūros metu, vertinant tai kitų byloje esančių įrodymų, tarp jų – trečiojo asmens N. N., liudytojų V. G. ir A. V. parodymų, ikiteisminio tyrimo medžiagoje esančių rašytinių įrodymų kontekste, leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnams ieškovė pateikė tuos apsaugos sistemos pultelius, kuriais faktiškai naudojosi iki automobilio vagystės, nes ieškovės nurodytas aplinkybes gali žinoti tik asmuo, kuris realiai naudojosi tais daiktais.

61Dėl atsakovų atsikirtimų argumentų, kad apsaugos sistemos pulteliai gali būti įsigyjami ir be pačios apsaugos sistemos, pažymėtina tai, jog tuo atveju, kai automobilio valdytojas praranda apsaugos pultelius, kuriuos automobilio vagystės atveju reikia pateikti draudikui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnams, vadovaujantis logikos dėsniais, jis įsigytų analogiškos, bet ne kitos ar bet kokios apsaugos sistemos pultelius. Kiekvienas automobilio valdytojas žino, kad apsaugos sistemų yra įvairių, tačiau net nežinodamas konkretaus apsaugos sistemos pavadinimo, jis neabejotinai žino ir skiria apsaugos pultelius, kuriais naudojasi, pagal jų formą, dydį, veikimo principą. Todėl suprantama ir aišku, kad apsaugos sistemos pultelių praradimo atveju įsigyjama analogiška.

62Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad UAB „Šiaulių altas“ Pažymoje, išduotoje ieškovei prieš sudarant Draudimo sutartį, buvo neteisingai įrašytas apsaugos sistemos pavadinimas. Tokią išvadą, be pirmiau išdėstytų argumentų, pagrindžia ir tai, kad abi apsaugos sistemos – PULSAR 12 ir IBM 5 – yra to paties antro saugos lygio, jos montuojamos dažniausiai, abiejų veikimo principas iš esmės identiškas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad praktikoje kyla ginčų dėl to, jog, išrašant tokio pobūdžio kaip nagrinėjamu atveju pažymas, dėl skubėjimo, neatidumo ar kitų priežasčių vietoje faktiškai sumontuotos sistemos nurodoma kita (žr., pvz., Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-12-28 sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovo T. K. ieškinį atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 2-3749-827/2011).

63Dėl atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ pareigos mokėti draudimo išmoką

64Ieškovei įrodžius, kad draudikui pateiktoje Pažymoje nurodytas ne tos apsaugos sistemos, kuri faktiškai buvo sumontuota jos automobilyje, pavadinimas ir kad ji po įvykio perdavė ikiteisminio tyrimo pareigūnams tos apsaugos sistemos, kuri buvo įrengta ginčo automobilyje, pultelius, darytina išvada, jog ieškovė tinkamai įvykdė Taisyklių 8.1.10 punkte nustatytą pareigą po įvykio, bet ne vėliau kaip per tris darbo dienas po raštiško pranešimo apie įvykį, perduoti draudikui ar ikiteisminio tyrimo institucijai registracijos dokumentus, visus transporto priemonės užvedimo raktelius. Dėl to nėra pagrindo laikyti įvykį nedraudžiamuoju ir atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ kyla pareiga vykdyti Draudimo sutartį – išmokėti ieškovei draudimo išmoką.

65Pažymėtina, kad iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog turėtus automobilio užvedimo raktelius, tarp jų ir ginčo pultelius, ieškovė perdavė pareigūnams vagystės dieną (Ikiteisminio tyrimo Nr. ( - )medžiaga, b. l. 8 antra pusė). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurios būtų pagrindas teigti, kad ieškovė pateikė ne tos apsaugos sistemos, kuri buvo įmontuota automobilyje, pultelius, kad ginčo automobilio vagystė buvo „palengvinta“ pasinaudojant ieškovės paliktais nesaugomoje vietoje ar tiesiog perduotais vagims rakteliais. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ nenurodė aplinkybių ir neįrodinėjo, kad ginčo automobilio vagystė buvo inscenizuota, siekiant neteisėtai gauti draudimo išmoką.

66Teismo posėdyje atsakovo atstovė patvirtino, kad nėra ginčo dėl draudimo išmokos dydžio, t. y. ieškovė teisingai ieškinyje nurodė jai priklausančią draudimo išmokos, atskaičius besąlyginę išskaitą, sumą. Dėl nurodytų motyvų ieškovės reikalavimas atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ tenkintinas, priteisiant jai 42 102 Lt draudimo išmoką.

67Dėl ieškinio reikalavimo atsakovui UAB „Šiaulių altas“

68Teismui konstatavus, kad ieškovė turi teisę gauti draudimo išmoką iš draudiko, t. y. atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, jų sudarytos Draudimo sutarties pagrindu, nėra pagrindo tenkinti ieškinio reikalavimą UAB „Šiaulių altas“ dėl žalos atlyginimo: pripažinus ieškovės teisę gauti draudimo išmoką, nėra pagrindo teigti, kad ji patyrė žalą, kurios dydį grindė negautos draudimo išmokos suma.

69Dėl ieškovės atstovo advokato pareikšto prašymo ieškinio sumą priteisti solidariai iš abiejų atsakovų, pažymėtina, kad jis negali būti tenkinamas vien dėl to, kad pareikštas baigiamųjų kalbų metu, t. y. pažeidžiant CPK 141 straipsnyje įtvirtintas ieškovo teisės keisti ieškinio pagrindą arba dalyką įgyvendinimo sąlygas ir tvarką. Be to, toks reikalavimas yra teisiškai ydingas, nes ieškinio reikalavimai atsakovams pareikšti skirtingais pagrindais: reikalavimas priteisti iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ draudimo išmoką, reiškia reikalavimą įpareigoti šį atsakovą vykdyti Draudimo sutartį, bet ne taikyti jam sutartinę civilinę atsakomybę; tuo tarpu reikalavimas priteisti iš UAB „Šiaulių altas“ žalos atlyginimą yra reikalavimas taikyti šiam atsakovui civilinę atsakomybę. Dėl solidarios nurodytų dviejų atsakovų pareigos būtų pagrindas svarstyti tuo atveju, jeigu jiems abiem būtų pareikšti reikalavimai dėl žalos, grindžiamos jų neteisėtais veiksmais, atlyginimo, t. y. jeigu reikalavimas būtų pareikštas tuo pačiu pagrindu – taikyti civilinę atsakomybę.

70Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš byloje esančios AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Šiaulių altas“ 2003-06-05 bendradarbiavimo sutarties matyti, jog šios dvi bendrovės susitarė dėl tarpusavio teisių ir pareigų tais atvejais, kai pažymoje pateikta neteisinga informacija apie apsaugos sistemas, sumontuotas draudiko kliento transporto priemonėje, ir dėl to draudikas transporto priemonės vagystės atveju privalo išmokėti draudimo išmoką draudėjui (T. 1, b. l. 153-154).

71Dėl bylinėjimosi išlaidų

72Patenkinus ieškovės reikalavimą, pareikštą atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, pagal bendrąsias bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles šis atsakovas turėtų atlyginti ieškovei patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1-3 dalys). Bylos duomenimis, ieškovė turėjo 1263 Lt žyminio mokesčio išlaidų (T. 1, b. l. 5). Atstovavimo išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikta.

73Tačiau nagrinėjamu atveju teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatomis, įtvirtinančiomis teismo teisę nukrypti nuo bendrųjų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, kad žyminio mokesčio išlaidas ieškovė patyrė iš esmės ne nuo atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ priklausančių priežasčių, o dėl to, kad, įsirengdama automobilyje apsaugos sistemą, nebuvo pakankamai atidi ir rūpestinga dėl savo teisių, todėl teko kreiptis į teismą, nusprendžia, jog ieškovės patirtos žyminio mokesčio išlaidos jai neatlygintinos.

74Ieškinio reikalavimą, pareikštą atsakovui UAB „Šiaulių altas“, atmetus, pagal bendrąją taisyklę ieškovė turėtų atlyginti šio atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Pagal atsakovo pateiktus įrodymus jis patyrė iš viso 8804,57 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą (T. 1, b. l. 191-201; T. 2, b. l. 40-47).

75Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų šiam atsakovui atlyginimo klausimą, teismas pažymi, kad UAB „Šiaulių altas“ advokatas teisingai nurodė, jog nagrinėjamoje byloje nebuvo pagrindo reikšti reikalavimą UAB „Šiaulių altas“ dėl žalos atlyginimo. Kita vertus, pažymėtina tai, kad UAB „Šiaulių altas“ visgi pagrįstai įtrauktas dalyvauti byloje, nes ir esant tinkamai suformuluotam ieškinio reikalavimui jis būtų dalyvavęs byloje kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ pusėje. Bet kuriuo atveju, t. y. tiek būdamas atsakovas, tiek trečiasis asmuo, UAB „Šiaulių altas“ būtų grindęs savo nesutikimą su ieškiniu, patyręs advokato pagalbos išlaidų. Be to, pažymėtina, jog nagrinėjamos bylos šalių ginčas dėl draudimo išmokos priteisimo kilo dėl to, jog UAB „Šiaulių altas“ išduotoje ieškovei Pažymoje buvo nurodytas ne tos apsaugos sistemos, kurios valdymo pultelius ieškovė pateikė draudikui po automobilio vagystės, pavadinimas. Išnagrinėjęs bylą, teismas konstatavo, kad UAB „Šiaulių altas“ Pažymoje per klaidą buvo įrašytas ne tos apsaugos sistemos, kuri faktiškai buvo sumontuota ieškovės automobilyje, pavadinimas.

76Remdamasis išdėstytais motyvais, įvertindamas priežastis, dėl kurių UAB „Šiaulių altas“ patyrė atstovavimo išlaidas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 4 dalies nuostatomis, teismas sprendžia, kad pagal šioje konkrečioje byloje susiklosčiusią teisinę situaciją, nėra pagrindo priteisti iš ieškovės atsakovui UAB „Šiaulių altas“ jo patirtų advokato pagalbos išlaidų.

77Nagrinėjant civilinę bylą turėta 104 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Vadovaudamasis CPK 96 straipsnio nuostatomis, nurodytas išlaidas teismas priteisia iš visų ginčo šalių lygiomis dalimis, nes ieškovė ir atsakovai nepasiekė visiems priimtino susitarimo be teismo, ginčas išspręstas teisme, todėl jiems visiems tenka pareiga atlyginti valstybės patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

78Dėl atskirosios nutarties šioje byloje

79CPK 299 straipsnyje įtvirtinta teismo pareiga reaguoti į nagrinėjant civilinę bylą nustatytus teisės pažeidimus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nurodyta, kad teismas yra valstybės institucija, todėl privalo reaguoti į bet kokius teisės pažeidimus, nors tie pažeidimai ir neturėtų įtakos nagrinėjamai bylai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1043/2003; 2007-03-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2007).

80Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjant šią civilinę bylą nustatyta, jog trečiasis asmuo N. N. 2010 m. spalio mėn. vykdė automobilio apsaugos sistemos įrengimo ieškovės automobilyje darbus neturėdamas verslo liudijimo, teismas, nustatęs šį viešosios teisės aktų pažeidimą, vadovaudamasis CPK 299 straipsniu, priima dėl to atskirąją nutartį ir apie nustatytą pažeidimą informuoja Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

81Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

82patenkinti ieškovės J. G. (asmens kodas ( - ) ieškinio reikalavimą atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ (juridinio asmens kodas 110051834).

83Priteisti ieškovei J. G. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ (juridinio asmens kodas 110051834) 42 102 (keturiasdešimt dviejų tūkstančių vieno šimto dviejų) Lt draudimo išmoką ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 42 102 (keturiasdešimt dviejų tūkstančių vieno šimto dviejų) Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-27 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

84Ieškinio reikalavimą atsakovui UAB „Šiaulių altas“ (juridinio asmens kodas 144934976) atmesti.

85Priteisti iš ieškovės J. G. (asmens kodas ( - ) atsakovų AB „Lietuvos draudimas“ (juridinio asmens kodas 110051834) ir UAB „Šiaulių altas“ (juridinio asmens kodas 144934976) po 34,67 Lt (po trisdešimt keturis litus 67 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Nurodytas sumas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, banko Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitus būtina pateikti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismui.

86Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš kalto atsakovo 42 102... 3. Ieškovė nurodė, kad 2010-10-28 sudarė su atsakovu AB „Lietuvos... 4. 2011-03-11 ieškovės automobilis buvo pavogtas, ji apie tai pranešė... 5. Ieškovės teigimu, atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ nepagrįstai atsisako... 6. Ieškovė taip pat nurodė, kad buvo nuvykusi į apsaugos sistemos patikrą... 7. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo N. N. nurodė, kad sutinka su... 8. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su... 9. Atsakovas UAB „Šiaulių altas“ atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį... 10. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovas palaikė ieškinyje išdėstytus... 11. Teismo posėdyje trečiasis asmuo N. N. rėmėsi atsiliepime į ieškinį... 12. Teismo posėdyje atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovė palaikė... 13. Teismo posėdyje atsakovo UAB „Šiaulių altas“ atstovas advokatas palaikė... 14. Ieškinys atsakovui AB „Lietuvos draudimas“ tenkintinas, o atsakovui UAB... 15. 2010-10-28 ieškovė sudarė su atsakovu AB „Lietuvos draudimas“ kasko... 16. Saugos sistemą ieškovės automobilyje įrengė trečiasis asmuo N. N., kuris... 17. 2011-03-11 ieškovei priklausantis automobilis buvo pavogtas. Policijos... 18. AB „Lietuvos draudimas“ 2011-05-07 pranešimu informavo ieškovę, kad... 19. Dėl ieškovės automobilio vagystės pripažinimo draudžiamuoju ar... 20. Ieškovei nuosavybės teise priklausančio automobilio Draudimo sutartis... 21. Ieškovė nurodė, kad, sudarant Draudimo sutartį, jai šios Taisyklės buvo... 22. Tiek iš atsiliepime į ieškinį, tiek iš teismo posėdyje atsakovo AB... 23. Ieškovė savo reikalavimą grindžia tuo, kad iš karto po automobilio... 24. Byloje nėra ginčo dėl to, kad, sudarant Draudimo sutartį, ieškovės... 25. Nagrinėjamu atveju esminė byloje įrodinėtina aplinkybė – ar po... 26. Dėl įrodinėjimo pareigos paskirstymo ir įrodymų vertinimo šioje byloje,... 27. Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą ir įrodinėjimo... 28. Nagrinėjamu atveju atsakovas AB „Lietuvos draudimas“, atsisakydamas... 29. Ieškovė, įrodinėdama ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, rėmėsi savo... 30. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ atsikirtimus į ieškinio reikalavimą... 31. Atsakovas UAB „Šiaulių altas“, atsikirsdamas į ieškinio reikalavimus,... 32. Be nagrinėjamos bylos šalių, trečiojo asmens paaiškinimų, apklaustų... 33. Vertindamas ginčo šalių ir trečiojo asmens paaiškinimus, duotus... 34. Ieškovė paaiškino, kad, nusprendusi apdrausti įsigytą automobilį kasko... 35. Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, kad 2011-05-19 ieškovė pateikė... 36. Aptartuose ieškovės paaiškinimuose nėra prieštaravimų dėl esminių... 37. Analizuodamas trečiojo asmens N. N. paaiškinimus, teismas pažymi, kad jie... 38. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo metu 2011-03-30 apklaustas kaip... 39. Teismas pažymi, kad ieškovės ir trečiojo asmens elgesys, nereikalaujant iš... 40. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo abejoti trečiojo asmens... 41. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per pirmiau nurodytą ikiteisminio tyrimo... 42. Aplinkybę, kad tiek ieškovė, tiek trečiasis asmuo nesirėmė IBM 5 apsaugos... 43. Be to, teismas pažymi, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnams ieškovės... 44. Analizuojant ieškovės ir trečiojo asmens paaiškinimus, darytina išvada,... 45. Teismo posėdyje paklausta, kaip atrodė apsaugos pultelis, kuriuo faktiškai... 46. Teismo posėdyje pateikus apžiūrai abiejų apsaugos sistemų – PULSAR 12 ir... 47. Ieškovė paaiškino, kad naudojosi vienu apsaugos pulteliu, kitas buvo kaip... 48. Apžiūrint teismo posėdyje daiktinius įrodymus – po automobilio vagystės... 49. Pažymėtina, kad, apžiūrėjus apsaugos pultelius, vizualiai matyti, kad... 50. Dėl atsakovų AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Šiaulių altas“... 51. Analizuojant atsakovo UAB „Šiaulių altas“ atsikirtimus į ieškovės... 52. Dėl UAB „Šiaulių altas“ pateiktos Transporto priemonių sergėjimo... 53. Grįsdamas savo atsikirtimus, atsakovas pateikė teismui 2012-02-13 pažymą,... 54. Atsakovas taip pat rėmėsi tuo, kad liudytojas A. V., be kita ko, parodė ir... 55. Dėl liudytojo A. V. parodymų, susijusių su UAB „Šiaulių altas“ atlikta... 56. Atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“... 57. Teismo posėdyje atsakovų atstovai teigė, kad realiai neįmanoma, jog... 58. Tačiau pažymėtina, kad UAB „Šiaulių altas“ atstovas teismo posėdyje... 59. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją, įrodinėjimo tikslas... 60. Nagrinėjamu atveju, išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų... 61. Dėl atsakovų atsikirtimų argumentų, kad apsaugos sistemos pulteliai gali... 62. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad UAB „Šiaulių altas“... 63. Dėl atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ pareigos mokėti draudimo išmoką ... 64. Ieškovei įrodžius, kad draudikui pateiktoje Pažymoje nurodytas ne tos... 65. Pažymėtina, kad iš ikiteisminio tyrimo medžiagos matyti, jog turėtus... 66. Teismo posėdyje atsakovo atstovė patvirtino, kad nėra ginčo dėl draudimo... 67. Dėl ieškinio reikalavimo atsakovui UAB „Šiaulių altas“... 68. Teismui konstatavus, kad ieškovė turi teisę gauti draudimo išmoką iš... 69. Dėl ieškovės atstovo advokato pareikšto prašymo ieškinio sumą priteisti... 70. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš byloje esančios AB „Lietuvos... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 72. Patenkinus ieškovės reikalavimą, pareikštą atsakovui AB „Lietuvos... 73. Tačiau nagrinėjamu atveju teismas, vadovaudamasis CPK 93... 74. Ieškinio reikalavimą, pareikštą atsakovui UAB „Šiaulių altas“,... 75. Spręsdamas bylinėjimosi išlaidų šiam atsakovui atlyginimo klausimą,... 76. Remdamasis išdėstytais motyvais, įvertindamas priežastis, dėl kurių UAB... 77. Nagrinėjant civilinę bylą turėta 104 Lt procesinių dokumentų įteikimo... 78. Dėl atskirosios nutarties šioje byloje ... 79. CPK 299 straipsnyje įtvirtinta teismo pareiga reaguoti į... 80. Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjant šią civilinę bylą nustatyta, jog... 81. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 260,... 82. patenkinti ieškovės J. G. (asmens kodas ( - ) ieškinio reikalavimą... 83. Priteisti ieškovei J. G. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo AB „Lietuvos... 84. Ieškinio reikalavimą atsakovui UAB „Šiaulių altas“ (juridinio asmens... 85. Priteisti iš ieškovės J. G. (asmens kodas ( - ) atsakovų AB „Lietuvos... 86. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...