Byla e2-592-733/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1

2Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovei S. K. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

3atsakovei S. K. už akių,

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur skolos, 138,70 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, kuri turi reikalavimo teisę į su atsakove S. K. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9795562001 bei jos pagrindu atsiradusią 428,32 Eur sumos dydžio skolą. 2016-03-30 raštu pradinė kreditorė informavo atsakovę dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-10-29 tarp pradinės kreditorės, valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovės S. K. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinė kreditorė paskolino atsakovei 72,41 Eur 6 mėnesių terminui, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2015-06-29. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovei buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t. y. nuo 2015-01-29. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovė turėjo teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą, todėl 2014-10-30 ji pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2014-10-31 – 57,92 Eur, 2014-11-01 – 86,89 Eur, 2014-11-05 – 43,44 Eur kredito sumoms 12 mėnesių terminui. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2015-03-22 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Nurodo, kad pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei iš viso 289,62 Eur, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko, liko skolinga 289,62 Eur.

5Taip pat nurodo, kad pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 4.1 punktą, atsakovė privalo sumokėti ir 138,70 Eur palūkanas: fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 60,78 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2014-10-29 iki 2015-03-22 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 88,93 proc.) bei palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 77,92 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-03-23 iki 2015-05-04 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 135,80 proc.).

6Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2015-12-21 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi CK 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2016-03-10 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, kuri turi reikalavimo teisę į su atsakove S. K. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9795562001 bei jos pagrindu atsiradusią 428,32 Eur sumos dydžio skolą. 2016-03-30 raštu pradinė kreditorė informavo atsakovę dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2014-10-29 tarp pradinės kreditorės, valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovės S. K. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinė kreditorė paskolino atsakovei 72,41 Eur 6 mėnesių terminui, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2015-06-29. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovei buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t. y. nuo 2015-01-29. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovė turėjo teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą, todėl 2014-10-30 ji pateikė prašymą papildomai 28,96 Eur kredito sumai, 2014-10-31 – 57,92 Eur, 2014-11-01 – 86,89 Eur, 2014-11-05 – 43,44 Eur kredito sumoms 12 mėnesių terminui. Atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2015-03-22 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei iš viso 289,62 Eur, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko, liko skolinga 289,62 Eur.

9Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovė prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jos ieškovės naudai priteistina 289,62 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 138,70 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį, 6.874 straipsnio 1 dalį: fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 60,78 Eur, skaičiuotą laikotarpiu nuo 2014-10-29 iki 2015-03-22 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 88,93 proc.) bei palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 77,92 Eur, skaičiuotas laikotarpiu nuo 2015-03-23 iki 2015-05-04 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 135,80 proc.).

11Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos po kredito grąžinimo termino mažintinos dviem trečdaliais - iki 46,23 Eur.

12Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

14Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

16Priteisti iš atsakovės S. K., asmens kodas ( - )

17- 289,62 Eur skolos,

18- 46,23 Eur palūkanų,

19- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 335,85 Eur sumą nuo 2017-01-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

20- 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atsakovė S. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę Š. Š. rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Š. Š. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio... 3. atsakovei S. K. už akių,... 4. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 289,62 Eur skolos, 138,70... 5. Taip pat nurodo, kad pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 4.1... 6. Atsakovė be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 9. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 138,70 Eur palūkanų, kaip... 11. Ieškovę ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 12. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovės... 13. Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai... 14. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 16. Priteisti iš atsakovės S. K., asmens kodas 17. - 289,62 Eur skolos,... 18. - 46,23 Eur palūkanų,... 19. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 335,85 Eur sumą nuo 2017-01-20... 20. - 15 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“,... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atsakovė S. K. negali šio sprendimo skųsti nei... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...