Byla e2-12735-769/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovei S. G. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 580,06 Eur skolos, 631,54 Eur palūkanų, 54,53 Eur delspinigių, 5,46 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 22 procentų dydžio metines palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (580,06 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį ar kito parengiamojo procesinio dokumento, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 straipsnis, 142 straipsnio 4 dalis).

6Teismas konstatuoja:

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų dokumentų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2010 m. vasario 10 d. AB „Swedbank“ ir atsakovė sudarė kredito sutartį Nr. 10-008367-RK, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas kreditas, atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka grąžinti kreditą bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė. 2012 m. gruodžio 6 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-12-6162/12-20-79, kurios 2013 m. balandžio 24 d. bylų priėmimo – perdavimo aktu Nr. 4 pirminis kreditorius AB „Swedbank“ bankas perleido naujajam kreditoriui UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises į atsakovę pagal Sutartį.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 ir 2 dalis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė pažeidė savo sutartines prievoles, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 580,06 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.1 straipsnis, 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.101 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis).

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 0,05 procento dydžio delspinigius, t.y. 54,53 Eur delspinigių, iš kurių 2,32 Eur paskaičiuota už laikotarpį iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo (2013 m. balandžio 24 d.) bei 52,21 Eur už 180 dienų už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 23 d. iki 2017 m. liepos 24 d., taip pat 5,46 Eur palūkanų delspinigių, perleistų reikalavimo perleidimo sutartimi. Civilinio kodekso 6.71 straipsnio nuostatos nustato, jog netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai), todėl ieškovės paskaičiuotų delspinigių suma- 59,99 Eur iš atsakovės priteistina.

11Vartojimo kredito sutartimi buvo nustatyta 22 procentų dydžio metinių palūkanų norma. Negrąžinta kredito suma 580,06 Eur, ieškovė prašo priteisti 631,54 Eur palūkanų, t.y., prašoma priteisti palūkanų suma didesnė nei prašoma priteisti pagrindinė skola. Šioje dalyje ieškinys tenkintinas iš dalies.

12CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę ar kaip atlyginimas kreditoriui už skolininko naudojimąsi svetimais pinigais. Ieškovė, perėmusi reikalavimo teises 2013 metais, į teismą dėl skolos išieškojimo kreipėsi tik 2017 metais, prašydama priteisti iš atsakovės ir palūkanas už visą laikotarpį, t. y. nuo 2013 m. balandžio 24 d. iki 2017 m. liepos 24 d. – 550,15 Eur. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ir reikalavimo perleidimo sutartyje nurodytą palūkanų sumą – 81,39 Eur. Įvertinus, kad Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ST-12-6162/12-20-79 ieškovei buvo perleista paskaičiuota 81,39 Eur palūkanų suma, ši skola priteistina iš atsakovės. Reikalavimas dėl 550,15 Eur palūkanų, kaip atlyginimo kreditoriui už skolininko naudojimąsi kreditu, atmestinas, kaip nepagrįstas, nes ieškovės vykdoma veikla,- skolų išieškojimas, bet ne kreditų už palūkanas davimas, t.y., pajamų iš pinigų skolinimo bendrovė neuždirba, paskolų neišduoda. Be to, reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001, Nr. 3K-3-141/2006, Nr. 3K-3-211/2008, Nr. 3K-3-536/2008); vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT nutartis Nr. 3K-3-1137/2002, Nr. 3K-3-536/2008). Pažymėtina, kad vartojimo sutarties institutas, kaip ir kiekvienas teisės institutas, turi būti taikomas atsižvelgiant į jo tikslą – didesnės vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugos užtikrinimą (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). 2013 m. gegužės 9 d. pranešime duomenų apie palūkanų už naudojimąsi kredito likučiu skaičiavimą iki galutinio atsiskaitymo nėra. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, reikalavimas dėl 550,15 Eur palūkanų priteisimo atmestinas.

13Ieškovė taip pat prašo priteisti 22 proc. palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, t.y., palūkanų už pradinio kreditoriaus,-banko, suteiktų pinigų naudojimą. Šioje dalyje ieškinys negali būti tenkinamas aukščiau išdėstytais motyvais: ieškovės vykdoma veikla,- skolų išieškojimas, pradinis kreditorius 2013 m. gegužės 9 d. pranešime skolininkui dėl 22 proc. palūkanų skaičiavimo nuo pagrindinės skolos nėra informavęs. Be to, ieškiniu yra prašoma priteisti nuo visos priteistinos sumos 5 procentus metinių palūkanų, įstatyme įvardijamų kaip minimalūs nuostoliai, todėl reikalavimas dar priteisti ir 22 procentų palūkanų „už naudojimąsi kreditu“ nuo pradinio kreditoriaus suteiktos kredito sumos laikytinas nepagrįstu. Pažymėtina, kad teismui nepateikti ir jokie įrodymai apie patirtus didesnius nei minimalūs nuostolius dėl atsakovės prievolės nevykdymo (Klaipėdos apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1196-123/2012).

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje yra numatyta skolininko pareiga mokėti procesines palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovės priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2017 m. liepos 31 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio l dalis).

15Iš dalies tenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė prašo priteisti 29 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Laikant, kad patenkinta apie 57 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistina 16,53 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, 270 straipsniu, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, a.s. LT02 7044 0600 0031 0074, AB bankas SEB bankas, iš atsakovės S. G., a. k. ( - ) 580,06 Eur (penki šimtai aštuoniasdešimt Eur 06 ct) skolos, 81,39 Eur (aštuoniasdešimt vienas Eur 39 ct) palūkanų, 59,99 Eur (penkiasdešimt devyni Eur 99 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2017 m. liepos 31 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,53 Eur (šešiolika Eur 53 ct) žyminio mokesčio.

19Kitą ieškinio dalį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai