Byla B2-992-440/2017
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“ ir akcinės bendrovės „Citadele“ banko finansinių reikalavimų tikslinimo uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ bankroto byloje, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Citadele“ bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Adista“, uždaroji akcinė bendrovė „Spektro“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“ prašymą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“ ir akcinės bendrovės „Citadele“ banko finansinių reikalavimų tikslinimo uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ bankroto byloje, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Citadele“ bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Adista“, uždaroji akcinė bendrovė „Spektro“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „CCM Baltic“, bankroto administratore paskirta UAB „Kitoks sprendimas“ (1 t., b. l. 1–8). Nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. spalio 28 d. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 13 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (nutartis įsiteisėjo 2017 m. vasario 21 d.).
 2. Kreditorė UAB „Talesta“ kreipėsi į teismą prašydama: 1) patikslinti jos finansinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „CCM Baltic“ bankroto byloje, jį padidinant nuo 94 155,93 Eur iki 547 935,47 Eur, pirmuoju etapu tenkinant 519 879,31 Eur dydžio finansinį reikalavimą, antruoju etapu – 28 056,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą; 2) patikslinti AB „Citadele“ banko finansinį reikalavimą, jį sumažinant nuo 1 126 527,94 Eur iki 672 748,40 Eur, iš kurių 672 637,77 Eur tenkinant pirmuoju etapu, o 110,63 Eur – antruoju etapu. Nurodė, kad 2016 m. rudenį UAB „CCM Baltic“ nebeturėjo galimybių vykdyti kredito linijos sutarties Nr. KS/1248, todėl UAB „Talesta“ buvo priversta pradėti derybas su AB „Citadele“ banku dėl dalies UAB „CCM Baltic“ skolos bankui padengimo dėl „cross default“ sąlygos, pagal kurią netinkamai vykdant kredito linijos sutartį Nr. KS/1248 tarp AB „Citadele“ banko ir UAB „CCM Baltic“, bankas turi teisę nutraukti kredito linijos sutartį Nr. KS/1247 tarp AB „Citadele“ banko ir UAB „Talesta“. Tokiu atveju AB „Citadele“ bankas nutraukusi sutartį Nr. KS-1247 galėtų pradėti priverstinį išieškojimą iš banko naudai įkeisto UAB „Talesta“ turto. Derybos su AB „Citadele“ banku buvo užbaigtos tik po bankroto iškėlimo UAB „CCM Baltic“, susitarimas apsirašytas tik 2017 m. sausio 6 d., kuriuo UAB „Talesta“ įvykdė 453 779,54 Eur dydžio piniginę prievolę AB „Citadele“ bankui už BUAB „CCM Baltic“, todėl atitinkamai padidėjo UAB „Talesta“ kreditorinis reikalavimas ir sumažėjo AB „Citadele“ banko reikalavimas UAB „CCM Baltic“ bankroto byloje (1 t., b. l. 9–12, 107–113).
 3. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi patvirtino patikslintą UAB „Talesta“ 547 935,47 Eur kreditorinį reikalavimą ir AB „Citadele“ banko 624 200,36 Eur kreditorinį reikalavimą BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje (2 t., b. l. 45–51).
 4. Bankrutavusios UAB „CCM Baltic“ kreditorė UAB „Adista“ atskiruoju skundu prašė panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartį. Nurodė, kad teismas vadovavosi UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko paaiškinimais, nors šie kreditoriai nepateikė jokių rašytinių įrodymų patvirtinančių paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, teismas neištyrė ar UAB „Talesta“ realiai atsiskaitė su AB „Citadele“ banku, nes prievolės įvykdymo terminas numatytas tik 2019 m. rugpjūčio 5 d., t. y. nepareikalavo finansinių operacijų, mokėjimo pavedimų, apskaitos duomenų. Pažymėjo, kad nei UAB „Talesta“, nei AB „Citadele“ bankas nepateikė teismui reikalavimo perleidimo sutarties, pagal kurią dalis banko finansinio reikalavimo perėjo UAB „Talesta“. Mano, kad 2017 m. sausio 6 d. susitarimas tarp UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko yra negaliojantis, šis sandoris neatitinka protingos verslo praktikos, sudarytas pažeidžiant imperatyvias įstatymo nuostatas, prieštarauja juridinio asmens tikslams, nėra naudingas UAB „Talesta“ bei bankrutavusios UAB „CCM Baltic“ kreditorių interesams. Teismas neįvertino, kad bankrutavusios įmonės ir UAB „Talesta“ akcininkai yra tie patys, kad UAB „CCM Baltic“ bankrotas pripažintas tyčiniu. Šiuo sandoriu UAB „CCM Baltic“ akcininkai siekia sumažinti bendrovei padarytą žalą, padidinti savo įtaką bankroto byloje (2 t., b. l. 54–62).
 5. Tenkinus kreditorės UAB „Adista“ atskirąjį skundą Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartimi buvo panaikinta Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis ir klausimas dėl UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko kreditorinių reikalavimų patikslinimo BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje paskirtas nagrinėti iš naujo. Teismas įpareigojo byloje dalyvaujančius asmenis pateikti papildomus paaiškinimus dėl atskirtajame skunde nurodytų aplinkybių (2 t., b. l. 63–64, 69–71). Apie gautą atskirąjį skundą bei Šiaulių apygardos teismo 2017 m. gruodžio 8 d. nutartį buvo informuota BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorė ir bankrutavusios įmonės kreditoriai (2 t., b. l. 65, 71), tačiau per teismo nustatytą terminą atsiliepimą pateikė tik kreditorės UAB „Talesta“, AB „Citadele“ bankas ir bankroto administratorė.
 6. Kreditorė UAB „Talesta“ nurodė, kad UAB „Adista“ skundas nepagrįstas. Reikalavimo perleidimo sutartis, galinti patvirtinanti reikalavimo teisės į BUAB „CCM Baltic“ perleidimą nebuvo sudaryta, tačiau tokio sutarties ir nereikėjo sudarinėti, kadangi UAB „Talesta“ įgijo regreso teisę į BUAB „CCM Baltic“ pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.50 ir 6.51 straipsnius. Todėl jokių reikalavimo perleidimo arba cesijos teisinių santykių tarp UAB „Talesta“ ir AB Citadele banko nesusiklostė, nes UAB „Talesta“ nepirko iš AB „Citadele“ banko finansinio reikalavimo BUAB „CCM Baltic“, todėl nėra jokio pagrindo įrodinėti atsiskaitymo už perimtą finansinį reikalavimą faktą. 2017 m. sausio 6 d. susitarimu buvo pakoreguota 2014 m. rugpjūčio 27 d. kredito sutartis, nes bankas suteikė papildomą kreditą UAB „Talesta“, jokie pinigų pervedimai nebuvo atliekami, nes bankas 453 779,54 Eur sumą įskaitė kaip įvykdytą dalį BUAB „CCM Baltic“ prievolės. Aplinkybės, kad bankas suteikė 453 779,54 Eur kreditą, kad ši suma skirta dengti BUAB „CCM Baltic“ skolą patvirtina banko išrašai. Pastebėjo, kad UAB „Adista“ pozicija dėl 2017 m. sausio 6 d. sandorio yra prieštaringa: iš vienos pusės teigiama, kad AB „Citadele“ bankas pasinaudojo keblia UAB „Talesta“ situacija dėl „cross default“ sąlygos ir privertė UAB „Talesta“ prisiimti papildomus įsipareigojimus bankui, padengti BUAB „CCM Baltic“ skolas, tačiau vėliau tvirtina, kad „cross default“ sąlyga tebuvo nepagrįstas UAB „Talesta“ pasiteisinimas siekiant perimti AB Citadele banko reikalavimą ir padidinti įtaką BUAB „CCM Baltic“ bankroto procese. Šie teiginiai deklaratyvūs, nenurodė, kokių papildomų priemonių UAB „Talesta“ galės imtis, tačiau negali dabar kaip BUAB „CCM Baltic“ kreditorė, nedetalizuojama kaip konkrečiai UAB „Talesta“ gali išnaudoti padidėjusią įtaką BUAB „CCM Baltic“ bankroto procese, juolab, kad patikslintas UAB „Talesta“ reikalavimas sudarytų tik apie 15 procentų visų BUAB „CCM Baltic“ kreditorių reikalavimų. Jei UAB „Talesta“ ir piktnaudžiautų savo kaip kreditoriaus teisėmis, kiti BUAB „CCM Baltic“ kreditoriai galėtų pažeistas savo teises apginti teisme. Nurodė, kad UAB „Adista“ nepagrįstai teigia, kad 2017 m. sausio 6 d. susitarimas prieštarauja UAB „Talesta“ veiklos tikslams pagrįsti, nepateikė jokių įrodymų apie UAB „Talesta“ finansinę padėtį iki susitarimo sudarymo ir po jo, nėra jokio vertinimo, kokia situacija būtų susiklosčiusi, jei UAB „Talesta“ nebūtų sudariusi susitarimo. AB „Citadele“ bankas būtų nutraukęs kredito sutartį Nr. KS/1247 ir pareikalavęs išankstinio kredito grąžinimo bei nukreipęs išieškojimą į UAB „Talesta“ turtą. Pabrėžė, kad teismas pripažinti negaliojančiais ex officio (lot. savo iniciatyva) gali tik niekinius sandorius, tuo tarpu 2017 m. sausio 6 d. sandoris nėra niekinis CK 1.82 straipsnio prasme. Be to, UAB „Adista“ nėra subjektas galintis reikšti reikalavimą dėl sandorio negaliojimo pagal CK 1.82 straipsnio pagrindu (2 t., b. l. 73–84).
 7. AB „Citadele“ bankas nurodė, kad pagal 2017 m. sausio 6 d. susitarimą AB Citadele bankas suteikė 453 779,54 Eur kreditą UAB „Talesta“, kuris buvo skirtas prievolių įvykdymui už BUAB „CCM Baltic“. Atitinkamai bankas pripažino, kad UAB „Talesta“ įvykdė 453 779,54 Eur dydžio prievolę už BUAB „CCM Baltic“. Patvirtinant šį teiginį pateikė išrašą iš sąskaitos (2 t., b. l. 87).
 8. BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorė UAB „Kitoks sprendimas“ nurodė, kad situacijos teisinį vertinimą palieka teismui, prašo priimti sprendimą pagal byloje esančius duomenis.

5Kreditoriniai reikalavimai tikslintini

 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį savo reiškiamus reikalavimus perduoti administratoriui, kuris, patikslinęs pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o nepagrįstus kreditorių reikalavimus ginčija kreditorių susirinkime ir teisme (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punktas). Teismų praktikoje pripažįstama, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis iš esmės leidžia atlikti kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimus, susijusius su bankroto procesu, tačiau prievolių modifikavimą nulėmusios aplinkybės turi paaiškėti/atsirasti po to, kai teismas nutartimi patvirtina konkretaus kreditoriaus reikalavimą skolininkui jo bankroto byloje. Kartu kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad kreditorių reikalavimų tikslinimas reiškia naują reikalavimo tikrinimą ir kartu įsiteisėjusios nutarties peržiūrėjimą, todėl turėtų būti tikslinama išimtiniais atvejais ir taikoma, kai nagrinėjant bylą nustatomas kreditorių reikalavimų dydžio pakitimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).
 2. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina (tikslina) tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima išvada, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014). Atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes, kad nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių reikalavimai ir būtų apsaugoti tiek visų kreditorių, tiek pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Tačiau aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-99/2014). Taigi kreditorinio reikalavimo tvirtinimo metu taikomas rungimosi principas, pagal kurį tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009).
 3. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad AB „Citadele“ bankas sudarė dvi savarankiškas kredito sutartis su UAB „CCM Baltic“, t. y. 2014 m. birželio 12 d. Atviro kredito linijos sutartimi Nr. KS/1231 AB „Citadele“ bankas suteikė UAB „CCM Baltic“ 1 200 000 Eur dydžio kreditą (2 t., 2-9), o pagal 2014 m. rugpjūčio 27 d. kredito linijos sutartį Nr. KS/1248 AB „Citadele“ bankas suteikė UAB „CCM Baltic“ 3 800 000 Eur dydžio kreditą. Prievolių pagal kredito sutartį įvykdymui užtikinti buvo įteistas UAB „Talesta“ priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis ( - ) (1.5.1 – 1.5.5 punktai) (1 t., b. l. 128–135, 2 t., b. l. 10–18), todėl 2014 m. rugsėjo 4 d. buvo sudaryta sutartinė hipoteka, kuria UAB „Talesta“ įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (1 t., b. l. 128–135). Teismo vertinimu, tarp UAB „CCM Baltic“ ir AB „Citadele“ banko susiklostė sutartiniai prievoliniai kreditavimo santykiai, kurių pagrindu AB „Citadele“ bankas suteikė kreditą UAB „CCM Baltic“, o kredito gavėja įsipareigoja gautą sumą grąžinti kredito davėjui (bankui) ir mokėti sutartyje numatytas palūkanas (CK 6. 881 straipsnio 1 dalis). Kredito linijos sutarties Nr. KS/1248 sąlygos buvo keičiamos du kartus: 2015 m. birželio 3 d. susitarimu Nr. KS/1248.1 ir 2015 m. gruodžio 2 d. susitarimu Nr. KS/1248.2, kuriais kredito gavėjai UAB „CCM Baltic“ buvo suteiktas papildomas kreditas (2 t., b. l. 18–25, 25–26).
 4. Remiantis 2014 m. rugpjūčio 27 d. kredito sutartimi Nr. KS/1247 AB „Citadele“ bankas suteikė UAB „Talesta“ 667 000 Eur kreditą, kredito grąžinimo terminas 2019 m. rugpjūčio 5 d. (1 t., b. l. 114–127). 2015 m. birželio 3 d. susitarimu papildyta atviro kredito linijos sutartis Nr. KS/1231 numatant „cross default“ sąlygą, t. y. bankas turi teisę nutraukti kredito sutartį Nr. KS/1231 ir pradėti priverstinį skolos išieškojimą jeigu bankas kredito linijos sutartyje Nr. KS/1248 numatytais pagrindais ir tvarka nutraukia su kredito gavėju pasirašytą kredito linijos sutartį Nr. KS/1248. Sutarties šalys taip pat sutarė, kad bankas turi teisę nutraukti šią sutartį ir pradėti priverstinį skolos išieškojimą, jei buvo netinkamai vykdoma banko ir UAB „Talesta“ sudaryta kredito sutartis Nr. KS/1247 (2 t., b. l. 10). Taigi pagal „cross default“ sąlygą UAB „CCM Baltic“ nevykdant kredito sutarčių Nr. KS/1231 ir Nr. KS/1248 gali būti nutraukta tarp UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko sudaryta kredito sutartis Nr. KS/1247.
 5. Iškėlus UAB „CCM Baltic“ bankroto bylą (nutartis iškelti bankroto bylą įsiteisėjo 2017 m. spalio 28 d.) AB „Citadele“ bankas kreipėsi į bankroto administratorę prašydamas patvirtinti 1 126 527,94 Eur kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 19 308,02 Eur negrąžinto kredito, 312,79 Eur nesumokėtų delspinigių pagal 2014 m. birželio 12 d. atviro kredito linijos sutartį Nr. KS/1231, taip pat 1 079 053,13 Eur negrąžinto kredito, 24 307,93 Eur nesumokėtų palūkanų, 949,65 Eur nesumokėtų delspinigių, 2 596,42 Eur nesumokėto įsipareigojimo mokesčio pagal 2014 m. rugpjūčio 27 d. kredito linijos sutartį Nr. KS/1248 (2 t., b. l. 2), todėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 10 d. nutartimi patvirtintas 1 126 527,94 Eur dydžio AB „Citadele“ banko kreditorinis reikalavimas (1 098 361,15 Eur pagrindinė skola ir 28 166,79 Eur dydžio palūkanų ir netesybų). Minėta nutartimi taip pat patvirtintas BUAB „CCM Baltic“ trečiosios eilės kreditorės UAB „Talesta“ 94 155,93 Eur dydžio finansinis reikalavimas (eilės Nr. 166).
 6. UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ bankas pripažįsta, kad paaiškėjus, kad UAB „CCM Baltic“ yra nemoki ir negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, siekdama išvengti jai priklausančio turto, kuris buvo įkeistas UAB „CCM Baltic“ naudai, realizavimo bei kredito sutarties Nr. KS/1247 nutraukimo, UAB „Talesta“ inicijavo derybas su AB „Citadele“ banku, kurios buvo baigtos šalims sudarius 2017 m. sausio 6 d. susitarimą, pagal kurį AB „Citadele“ bankas suteikė 453 779,54 Eur kreditą UAB „Talesta“, skirtą UAB „CCM Baltic“ įsipareigojimams bankui padengti (1 t., b. l. 32, 33–45).
 7. CK 6.50 straipsnyje įtvirtinta, kad prievolę visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Kreditorius taip pat negali priimti prievolės įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui, išskyrus CK 6.51 straipsnio 1dalyje nustatytą atvejį, o CK 6.50 straipsnio 3dalyje nustatyta, kad trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Taigi, įstatyme įtvirtinta, kad kito asmens prievolės įvykdymas už skolininką, nepažeidžiant įstatyme įtvirtintų apribojimų, yra pradinio kreditoriaus reikalavimo pasibaigimo pagrindas, skolininkui prievolė (ir visos iš šios prievolės atsiradusios papildomos teisės ir pareigos) nepasibaigia – jis ją turi įvykdyti trečiajam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103-378/2017, 35 punktas).
 8. Nors byloje nėra duomenų, kad pagal 2017 m. sausio 6 d. susitarimą bankas 453 779,54 Eur sumą pervedė į UAB „Talesta“ banko sąskaitą, tačiau išrašas iš UAB „Talesta“ banko sąskaitos patvirtina, kad jai buvo suteiktas 453 779,54 Eur kreditas (2 t., b. l. 85), kad 453 779,54 Eur suma buvo skirta UAB „CCM Baltic“ įsipareigojimams banke dengti (2 t., b. l. 86). Teismas konstatuoja, kad šios teismo nustatytos aplinkybės duoda pagrindą daryti išvadą, jog BUAB „CCM Baltic“ piniginę prievolę, kylančią iš kredito sutarčių Nr. KS/1231 ir Nr. KS/1248, įvykdė trečiasis asmuo UAB „Talesta“. Pažymėtina, kad teisės aktai nedraudžia įvykdyti prievolė už skolininkę, kuriai iškelta bankroto byla, be to, bankroto procese kreditoriai turi teisę perleisti turimą reikalavimo teisę. Taigi vien aplinkybė, kad skolininkei iškelta bankroto byla savaime nereiškia, kad nėra galimas prievolės šalių pasikeitimas.
 9. BUAB „CCM Baltic“ kreditorė UAB „Adista“ tvirtino, kad teismas savo iniciatyva turėjo vertinti sandorio teisėtumą, pats rinkti įrodymus, siekdamas nustatyti ar 2017 m. sausio 6 d. sandoris nepažeidžia UAB „Talesta“ bei BUAB „CCM Baltic“ kreditorių interesų. Kaip minėta nutarties 10 punkte bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas, kuris suteikia teisę bylą nagrinėjančiam teismui pačiam rinkti įrodymus, tačiau jis nepaneigia kreditoriaus pareigos pagrįsti savo argumentus, kreditorius negali apsiriboti vien abstrakčiais pareiškimais, kad tam tikras sandoris yra neteisėtas. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų 2017 m. sausio 6 d. susitarimą vertinti kaip akivaizdžiai niekinį ir šį klausimą spręsti teismo iniciatyva (CK 1.78 straipsnis). UAB „Adista“ nuomone, 2017 m. sausio 6 d. sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu pagal CPK 1.82 straipsnį, nes prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams, nes trečiojo asmens prievolių įvykdymas nėra naudingas UAB „Talesta“, bei BUAB „CCM Baltic“ kreditoriams.Teismas pažymi, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu CK 1.82 straipsnio pagrindu tik nustačius teisiškai reikšmingų aplinkybių visumą: (1), sandorį sudarė viešasis ar privatusis juridinis asmuo; (2), sudarytas sandoris prieštarauja jį sudariusio juridinio asmens teisnumui, t. y. jo steigimo dokumentų nuostatoms dėl juridinio asmens paskirties, tikslų, jo valdymo organų kompetencijos ir pan., ar ne; (3), kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams; (4), konstatavus juridinio asmens interesų pažeidimą, spręsti, ar konkrečiu atveju yra pagrindas ginti pažeistas šio asmens teises pripažįstant jo sudarytą sandorį negaliojančiu ar paliekant jam teisę apginti pažeistus interesus kitais teisių gynimo būdais (pavyzdžiui, reiškiant ieškinį dėl nuostolių atlyginimo savo valdymo organams, sudariusiems tokį sandorį) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-650/2013). Nesant bent vienos iš šių sąlygų, sandoris negali būti pripažintas negaliojančiu CPK 1.82 straipsnio pagrindu.
 10. Pažymėtina ir tai, kad CK 1.82 straipsnyje nustatyti pagrindai sandoriams pripažinti negaliojančiais savaime nėra siejami su juridinio asmens sudaromų sandorių komercine nauda (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2013). Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad 2017 m. sausio 6 d. sandoris, t. y. prievolės įvykdymas už BUAB „CCM Baltic“ siekiant išsaugoti įkeistą turtą ir išvengti kredito sutarties Nr. KS/1247 nutraukimo prieš terminą, prieštarauja UAB „Talesta“ tikslams, kad toks sandoris pažeidžia BUAB „CCM Baltic“ kreditorių teisėtus interesus. Teismo vertinimu, vien deklaratyvūs teiginiai, kad sandoris nenaudingas įmonei, kurios tikslas pelno siekimas, tai nerodo, kad sandoris prieštarauja juridinio asmens teisnumui, steigimo dokumentams. Įvertinus aplinkybę, kad sandorį pasirašė UAB „Talesta“ laikinai einantis direktoriaus pareigas Š. V. (1 t., b. l. 32), nėra pagrindo manyti, kad sandorį sudarė nekompetentingas asmuo. Nors UAB „Talesta“ ir UAB „CCM Baltic“ valdymo organus sieja artimi giminystės ryšiai, tačiau tai nereiškia, kad UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko 2017 m. sausio 6 d. susitarimas yra negaliojantis dėl to, kad sandorio šalys nesąžiningos (CK 6.67 straipsnio 1 punktas), nes šio sandorių šalių (jų valdymo organų) nesieja artimi giminystės ryšiai, t. y. byloje nepateikiama įrodymų dėl galimų artimų giminystės ryšių ar kita.
 11. Aplinkybė, kad dvi BUAB „CCM Baltic“ kreditorės susitarė, kad viena BUAB „CCM Baltic“ kreditorė įvykdys tam tikrą dalį bankrutavusios įmonės prievolių kitai kreditorei tai pagal byloje esančius duomenis pati savaime nepažeidžia BUAB „CCM Baltic“ bei jos kreditorių teisėtų interesų, nes bendra pradelstų įsipareigojimų suma nesikeičia, pasikeičia tik kreditoriaus turimo finansinio reikalavimo dydis, t. y. tam tikra suma sumažėja vieno kreditoriaus reikalavimas ir atitinkamai padidėja kito kreditoriaus turimas kreditorinis reikalavimas. Įvertinus aplinkybę, kad 453 779,54 Eur suma sudaro tik 13 procentų visų BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų (bendra suma 3 336 483,67 Eur), teismas neturi pagrindo manyti, kad atitinkamas kreditorinio reikalavimo pasikeitimas suteiktų UAB „Talesta“ perdėtą pranašumą kitų BUAB „CCM Baltic“ kreditorių atžvilgiu, nes bet kuriuo atveju UAB „Talesta“ jau yra BUAB „CCM Baltic“ trečios eilės kreditore, be to, UAB „Talesta“ netaptų didžiausia bankrutavusios įmonės kreditore, t. y. didesnį kreditorinį reikalavimą turi hipotekos kreditorė AB „Citadele“ bankas, UAB „Talesta“ tik turėtų daugiau balsų kreditorių susirinkimuose nei UAB „Adista“ (Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 17 d. nutartimi patvirtintas 296 972,92 Eur dydžio UAB „Adista“ kaip trečios eilės kreditorinis reikalavimas). Taigi nurodytos aplinkybės nesuteikia pagrindo spręsti, kad egzistuoja CPK 1.82 straipsnio taikymo sąlygos, todėl 2017 m. sausio 6 d. susitarimas negali būti pripažintas negaliojančiu kaip prieštaraujantis juridinio asmens teisnumui ir todėl UAB „Adista“ argumentai, kad 2017 m. sausio 6 d. susitarimas yra negaliojantis, atmestini kaip nepagrįsti.
 12. CK 6.50 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad trečiajam asmeniui, įvykdžiusiam prievolę, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Talesta“ iš dalies įvykdė prievolę už BUAB „CCM Baltic“ ir dėl to jai perėjo kreditoriaus teisės įvykdytos prievolės dalyje (453 779,54 Eur) (CK 6.50 straipsnio 3 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-330-916/2017, 223 punktas). Sutiktina su UAB „Talesta“, kad tokiu pagrindu jai įgijus reikalavimo teisę į BUAB „CCM Baltic“, įstatymai nenumato reikalavimo sudaryti rašytinę reikalavimo perleidimo sutartį, patvirtinančią reikalavimo teisės perdavimą kitam kreditoriui. Atitinkamai tai reiškia, kad UAB „Adista“ argumentai, kad nesant rašytinės reikalavimo perleidimo sutarties, UAB „Talesta“ negalėjo perimti dalies AB „Citadele“ banko reikalavimų, yra nepagrįsti.
 13. Nagrinėjamu atveju po to, kai buvo patvirtinti UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko kreditoriniai reikalavimai UAB „CCM Baltic“ bankroto byloje, UAB „Talesta“ įvykdė 453 779,54 Eur dydžio UAB „CCM Baltic“ prievolę pagal AB „Citadele“ bankas ir UAB „CCM Baltic“ kredito sutartis Nr. KS/1231 ir Nr. KS/1248, todėl yra pagrindas patikslinti BUAB „CCM Baltic“ kreditorių UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko kreditorinius reikalavimus (ĮBĮ 26 straipsnis). Atitinkamai padidėjo UAB „Talesta“ kreditorinis reikalavimas nuo 94 155,93 Eur iki 547 935,47 Eur (t. y. 94 155,93 Eur + 453 779,54 Eur = 547 935,47 Eur) ir sumažėjo AB „Citadele“ banko finansinis reikalavimas (t. y. 1 126 527,94 Eur - 453 779,54 Eur = 672 748,40 Eur). Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas daro išvadą, kad UAB „Talesta“ turi 547 935,47 Eur dydžio reikalavimo teisę, o kreditorė AB „Citadele“ bankas – 672 748,40 Eur (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas, 26 straipsnis).
 14. AB „Citadele“ bankas nurodė, kad ne tik UAB „Talesta“ už BUAB „CCM Baltic“ įvykdė dalį prievolės (453 779,54 Eur), bet ir 2016 m. gruodžio 9 d. baigėsi BUAB „CCM Baltic“ suteikta 41 548,04 Eur garantija, 2016 m. gruodžio 31 d. baigėsi BUAB „CCM Baltic“ suteikta 7 000 Eur garantija, todėl AB „Citadele“ banko finansinis reikalavimas sumažėjo iki 624 200,36 Eur (t. y. 1 126 527,94 Eur - 453 779,54 Eur - 41 548,04 Eur - 7 000 Eur = 624 200,36 Eur) (1 t., b. l. 106). AB „Citadele“ bankas pateikti duomenys patvirtina, kad 2015 m. gruodžio 14 d. bankas suteikė 41 548,04 Eur dydžio garantiją siekiant užtikrinti UAB „CCM Baltic“ ir UAB „Admitutas“ 2014 m. rugpjūčio 14 d. rangos darbų sutartį Nr. CPO29371, kad garantija galioja iki 2016 m. gruodžio 9 d. (2 t., b. l. 89–90, 91), 2016 m. balandžio 4 d. bankas suteikė 7 000 Eur dydžio garantiją siekiant užtikrinti UAB „CCM Baltic“ ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2016 m. lapkričio 27 d. statybos darbų rangos sutartį Nr. VP-712, kad garantija galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. (2 t., b. l. 92–93, 94). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kad UAB „CCM Baltic“ bankroto byloje būtų patvirtintas AB „Citadele“ banko reikalavimas, susijęs su 41 548,04 Eur ir 7 000 Eur garantijomis, todėl daroma išvada, kad garantijų pabaiga neturi įtakos AB „Citadele“ banko kreditorinio reikalavimo dydžio sumažėjimui.
 15. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, paaiškinimus remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalykų konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Nagrinėjamu atveju AB „Citadele“ bankas paaiškino, kad gautą 453 779,54 Eur sumą ji paskirstė taip: 19 308,02 Eur skirta kredito ir 312,79 Eur delspinigių pagal atviro kredito linijos sutartį Nr. KS/1231 grąžinimui, taip pat 406 304,73 Eur skirta kredito grąžinimui, 24 307,93 Eur palūkanoms, 949,65 Eur delspinigiams ir 2 596,42 Eur įsipareigojimo mokesčio sumokėjimui pagal 2014 m. rugpjūčio 27 d. kredito linijos sutartį Nr. KS/1248 (1 t., b. l. 106). Todėl daroma išvada, kad tokiu būdu buvo visiškai padengtos pagal kredito sutartis priskaičiuotos palūkanos, delspinigiai ir kiti mokėjimai (t. y. įsipareigojimo mokestis), taip pat 425 612,75 Eur negrąžinto kredito dalis. Nors byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kaip buvo paskirstytos gautos lėšos, tačiau teismas neturi pagrindo abejoti AB „Citadele“ banko paaiškinimais, pateiktais duomenimis nes tokia įmokų paskirstymo tvarka atitinka CK 6. 54 straipsnyje numatytą įmokų paskirstymo tvarką, pagal kurių pirmiausia dengiamos kreditoriaus išlaidos, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, palūkanos, netesybos ir tik ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti, t. y. negrąžintai kredito daliai sumokėti.
 16. ĮBĮ 35 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmajame etape tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos), taigi pirmuoju etapu tenkinami reikalavimai, susiję su pagrindine skola, o antruoju – visos kitos šalutinės prievolės, tokios kaip palūkanos, delspinigiai. Įvertinus AB „Citadele“ banko paaiškinimus, kaip buvo paskirstytos lėšos, gautos iš UAB „Talesta“ kaip prievolių įvykdymas už BUAB „CCM Baltic“ konstatuotina, kad kreditorinių reikalavimų tenkinimo eiliškumas yra toks: 519 768,68 Eur UAB „Talesta“ finansinio reikalavimo dalis tenkinama pirmuoju etapu, 28 166,79 Eur – antruoju etapu, visas 672 748,40 Eur dydžio AB „Citadele“ banko finansinis reikalavimas tenkinamas pirmuoju etapu.

6Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

 1. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis).
 2. UAB „Talesta“ prašo atlyginti 2 710,17 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisiant iš UAB „Adista“, UAB „Spektro“, UAB „Rainių statyba ir BUAB „CCM Baltic“ lygiomis dalimis po 677,54 Eur.
 3. Pažymėtina, kad kai UAB „Talesta“ kreipėsi į teismą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo, tuomet UAB „Adista“ nesutiko su UAB „Talesta“ prašymu (1 t., b. l. 18–21, 48–51), UAB „Spektro“ palaikė UAB „Adista“ poziciją (1 t., b. l. 22). BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorė UAB „Kitoks sprendimas“ buvo nurodžiusi, kad nėra gavusi UAB „Talesta“ prašymo ir (ar) prašymą pagrindžiančių dokumentų bei AB „Citadele“ banko prašymo sumažinti jo finansinį reikalavimą. Jei bus pateikti papildomi įrodymai, neprieštarauja reikalavimų tikslinimui (1 t., b. l. 30). Siekiant visapusiškai išnagrinėti UAB „Talesta“ prašymą buvo paskirtas teismo posėdis žodinio proceso tvarka. Informacinė pažyma patvirtina, kad posėdyje dalyvavo UAB „Talesta“ ir UAB „Adista“ interesus atstovaujantys advokatai, posėdis truko nuo 9.01 val. iki 10.35 val. (1 t. , b. l. 52–54). Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi kreditorės UAB „Talesta“ prašymą tenkino iš dalies, t. y. patikslino BUAB „CCM Baltic“ kreditorės UAB „Talesta“ finansinį reikalavimą, padidinant jį nuo 94 155,93 Eur iki 547 935,47 Eur, pirmuoju etapu tenkinant 519 879,31 Eur dydžio finansinį reikalavimą, antruoju etapu – 28 056,16 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Likusią prašymo dalį atmetė (1 t., b. l. 56–57), tačiau UAB „Adista“ nesutikdama su teismo išvadomis, kad yra pagrindas patikslinti UAB „Talesta“ kreditorinį reikalavimą, padavė atskirąjį skundą (1 t., b. l. 58–66). Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs BUAB „CCM Baltic“ kreditorės UAB „Adista“ atskirąjį skundą, 2017 m. spalio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1673-370/2017 panaikino Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutartį ir klausimą dėl UAB „Talesta“ ir AB „Citadele“ banko finansinių reikalavimų tikslinimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, įpareigojo nustatyti, ar UAB „Talesta“ atsiskaitė už BUAB „CCM Baltic“ kreditorei AB „Citadele“ bankui pagal įmonės bankroto byloje patvirtintą banko finansinį reikalavimą (1 t., b. l. 58–66, 88–95). Klausimą nagrinėjant iš naujo Šiaulių apygardos teisme, papildomus paaiškinimus pateikė UAB „Talesta“, AB „Citadele“ bankas ir bankroto administratorė (1 t., b. l. 106, 107–113; 2 t. b. l. 36, 37–41). Tik po to, kai Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 28 d. nutartimi išnagrinėjo UAB „Talesta“ prašymą ir patikslino kreditorinius reikalavimus (2 t., b. l. 45–51), UAB „Adista“ padavė atskirąjį skundą, teismas įvertinęs skundo argumentus nutartį panaikino ir prašymą nusprendė nagrinėti iš naujo.
 4. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų apie BUAB „CCM Baltic“ kreditorės UAB „Rainių statyba“ dalyvavimą procese sprendžiant klausimą dėl UAB „Talesta“, AB „Citadele“ banko kreditorinių reikalavimų patikslinimo, todėl nėra pagrindo iš UAB „Rainių statyba“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 5. Teismas atsižvelgia į tai, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios (bankrutavusios) bendrovės administratorius pagal kreditoriaus bei bendrovės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Tačiau nagrinėjamu atveju UAB „Talesta“ tiesiogiai kreipėsi į teismą, ir įvertinus bankroto administratoriaus poziciją (šios nutarties 26 punktas) matyti, kad administratorė neprieštaravo kreditorinių reikalavimų patikslinimui, daroma išvada, kad procesas buvo inicijuotas ne dėl bankroto administratorės prieštaravimų, tęsėsi ir atitinkamai bylinėjimosi išlaidos didėjo taip pat ne dėl bankroto administratorės kaltės, todėl šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindo iš jos priteisti bylinėjimosi išlaidas. Iš BUAB „CCM Baltic“ kreditorės UAB „Spectro“ atsiliepimo matyti, kad ji pritarė UAB „Adista“ pozicijai, kad neturėtų būti tenkinamas UAB „Talesta“ prašymas, nes teismui nėra pateikta pakankamai įrodymų, patvirtinančių prašyme nurodytas aplinkybes, tačiau pateikus papildomus duomenis UAB „Spectro“ neišreiškė savo pozicijos nagrinėjamu atveju, todėl nėra pagrindo vertinti, kad UAB „Spectro“ turėjo neabejotinai priešingą interesą šioje byloje. Teismo vertinimu, UAB „Talesta“ bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš UAB „Adista“, kuri turėjo priešingą poziciją, t. y. nesutiko dėl UAB „Talesta“, AB „Citadele“ banko kreditorinių reikalavimų patikslinimo.
 6. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant civilinę bylą pagal UAB „Adista“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 14 d. nutarties UAB „Talesta“ prašė priteisti iš UAB „Adista“ 605 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. spalio 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1673-370/2017 tenkino visiškai kreditorės UAB „Adista“ atskirąjį skundą (1 t., b. l. 58–66, 88–95), todėl UAB „Talesta“ bylinėjimosi išlaidos, susijusios su atsiliepimu į atskirąjį skundą, neatlygintinos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).
 7. UAB „Talesta“ nurodė, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro 582,59 Eur už prašymą dėl kreditorinių reikalavimų patikslinimo parengimas (50 Eur + PVM), už advokato kelionę Klaipėda–Šiauliai–Klaipėda (200 Eur + PVM), atstovavimas teismo posėdyje (200 Eur + PVM), taip pat kelionės kuro išlaidos (31,42 Eur) (2017 m. rugsėjo 10 d. PVM sąskaita faktūra VYZ Nr. 1708315 apmokėta 2017 m. gruodžio 6 d. pavedimu), 695,75 Eur dokumentų peržiūra ir papildomų paaiškinimų ruošimą 2017 m. spalio mėn. (2017 m. lapkričio 10 d. PVM sąskaita faktūra VYZ Nr. 1710314 apmokėta 2017 m. gruodžio 6 d. pavedimu), 221,83 Eur už teisines paslaugas 2017 m. lapkričio mėn. rengiant papildomus paaiškinimus ir teikiant teisines konsultacijas (2017 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaita faktūra VYZ Nr. 1711305 apmokėta 2017 m. gruodžio 6 d. pavedimu), 605 Eur už rašytinių paaiškinimų rengimą 2017 m. gruodžio mėn. (2017 m. gruodžio 19 d. PVM sąskaita faktūra VYZ Nr. 1712191 apmokėta 2017 m. gruodžio 19 d. pavedimu).
 8. Teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatyti rekomenduojami civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiai, t. y. pagal Rekomendacijų 7 punktą priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių, kuris bylos nagrinėjimo metu buvo 838,70 Eur). Rekomendacijų 8.2 punkte numatyta, jog ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 2,5 koeficiento, už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, – 0,4 koeficiento (Rekomendacijų 8.16 punktas), už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme valandą – 0,1 koeficiento (Rekomendacijų 8.19 punktas). Įvertinęs Rekomendacijose numatytą leistiną advokato darbo užmokestį (838,70 Eur × 2,5 = 2 096,75 Eur, 838,70 Eur × 0,4 = 335,48 Eur, 838,70 Eur × 0,1 = 83,37 Eur), nagrinėjamo klausimo sudėtingumą (kyla ginčas dėl faktinių aplinkybių vertinimo, ar jos sudaro pagrindą patikslinti kreditorinius reikalavimus BUAB „CCM Baltic“ bankroto byloje, byloje nėra sprendžiamas sudėtingas teisės aiškinimo ir taikymo klausimas), procesinio dokumento apimtį, galimas advokato darbo laiko sąnaudas rengiant procesinius dokumentus (didelė dalis procesinių dokumentų užima faktinių aplinkybių aprašymas, didelė dalis teisinių argumentų, susijusių su teisės normų aiškinimu ir taikymu kartojasi, nes paaiškinimuose nurodomi tie patys teisiniai argumentai kaip ir ankstesniuose procesiniuose dokumentuose), taip pat laiko sąnaudas atstovaujant kliento interesus teismo posėdyje (nutarties 26 punktas). Prašymas dėl patirtų išlaidų tenkintinas iš dalies, teismas pripažįsta, kad yra pagrindas mažinti išlaidas už advokato pagalbą iki 1 200 Eur.

7Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 10 punktu, 26 straipsniu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 straipsniu ir 290–292 straipsniais

Nutarė

8Patvirtinti patikslintą uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“, juridinio asmens kodas 301557763, 547 935,47 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ bankroto byloje (pirmuoju etapu tenkinama 519 768,68 finansinio reikalavimo dalis, antruoju etapu – 28 166,79 Eur).

9Patvirtinti patikslintą akcinės bendrovės „Citadele“ banko, juridinio asmens kodas 112021619, 672 748,40 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ bankroto byloje (pirmuoju etapu tenkinama 672 748,40 Eur, antruoju etapu – 0 Eur).

10Priteisti pareiškėjai uždarajai akcinei bendrovei „Talesta“, juridinio asmens kodas 301557763, iš uždarosios akcinės bendrovės „Adista“, juridinio asmens kodas 302903990, 1 200 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

12Nutartį atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorė ir kreditoriai, kuriems ji priimta. Kiti kreditoriai nutartį gali skųsti, tik jeigu nutartimi patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 72 eurus.

13Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti proceso dalyviams.

Proceso dalyviai
Ryšiai