Byla e2-2718-635/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,

2sekretoriaujant Irenai Valužienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. P., dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

4Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką šalims tinkamai pranešta. Atsakovui procesiniai dokumentai tinkamai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 str.). Iš ieškovės gautas prašymas bylą nagrinėti jos atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 600 Eur negrąžintos paskolos, 286,97 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2015-02-26 ieškovė sudarė su atsakovu paskolos sutartį pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 100 Eur paskolą. Vadovaujantis Sutarties 2.10 punktu, 2015-03-06 atsakovas pateikė prašymą papildomai 500 Eur kredito sumai. Paskolos sutarties terminas – 6 mėnesiai.

6Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 600 Eur. Tačiau atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos.

7Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 1 dalį ir Vartojimo kredito sutarties 4.1. punktą už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas. Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino – 122,07 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2015-04-26 iki 2015-07-17. Palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 164,90 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-07-18 iki 2015-09-25. Taigi reikalaujama palūkanų suma yra viso 286,97 Eur.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2015-02-26 sudarė su atsakovu per sistemą Vivus.lt, kurą valdo ieškovė, pagal bendrąsias paskolos sutarties sąlygas ir suteikė jam 100 Eur. 2015-03-06 atsakovas pateikė prašymą papildomai 500 Eur sumai 6 mėnesių terminui, viso 600 Eur. Be to, šalių sudarytos sutarties 4.1 punkte numatyta, kad už naudojimąsi Kredito, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška yra pateikiama Sutarties specialiosiose sąlygose.

10Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl ieškovė paskaičiavo, kad Fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 122,07 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2015-04-26 iki 2015-07-17, o palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 164,90 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2015-07-18 iki 2015-09-25 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 148,70 %). Tokiu būdu reikalaujama palūkanų suma yra viso 286,97 €.

11Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties ar įstatymo reikalavimus, o jei tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str.). Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 600,00 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

12Ieškovės prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

13Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 d. nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 str. nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 str., mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

14Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str. numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovė prašo priteisti sutartyje nustatytą metines palūkanas, kurias skaičiuoja ne tik nuo paskolos suteikimo dienos iki sutarties nutraukimo dienos, tačiau prašo priteisti palūkanas ir už tolesnį naudojimąsi paskola, iš viso paskaičiuota 286,97 Eur palūkanų. Įvertinus ieškovės paskaičiavimus, laikytina, jog už daugiau nei vienerius metus paskaičiuota palūkanų suma yra neprotingai didelė, esant paskaičiuotai tokiai didelei palūkanų sumai daugiau nei už metus laikytina, kad palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant,- taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes ir remdamasis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. teismas turi teisę mažinti pagal sutartį nustatytas palūkanas, todėl palūkanų, dydis mažintinas viena antrąja - iki 143,49 Eur.

15CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, todėl ieškovės prašymu iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną skolą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. l d.).

16Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos toje apimtyje, kiek tenkinamas ieškinys, t.y. 17 Eur žyminio mokesčio ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. ).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 600,00 Eur negrąžintos paskolos, 143,49 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 743,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė,... 2. sekretoriaujant Irenai Valužienei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 4. Į teismo posėdį neatvyko ieškovės atstovas ir atsakovas. Apie teismo... 5. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 600 Eur negrąžintos... 6. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 600... 7. Taip pat nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė 2015-02-26 sudarė su atsakovu per... 10. Kadangi atsakovas laiku neįvykdė prievolės, t.y. negrąžino paskolos,... 11. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, nustatytu terminu pagal sutarties... 12. Ieškovės prašymas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 13. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 14. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 str.... 15. CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 16. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos toje apimtyje, kiek... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str.,... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo E. P., asmens kodas ( - ) 600,00 Eur negrąžintos... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...