Byla e2S-784-340/2016
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „Cornus“ atžvilgiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus UAB „Palangos butų ūkis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditoriaus UAB „Palangos butų ūkis“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininko UAB „Cornus“ atžvilgiu.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria patenkintas iš dalies kreditoriaus prašymas priteisti išlaidas už teisines paslaugas.

5Nustatyta, kad kreditorius UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkui UAB „Cornus“. Kreditorius prašė teismo priteisti iš skolininko 162,16 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, tarp kurių 53,24 Eur už advokato teisines paslaugas. 2015 m. gegužės 13 d. kreditoriui buvo išduotas teismo įsakymas dėl 162,16 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 3 Eur bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko UAB „Cornus“.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi patenkino iš dalies kreditoriaus prašymą priteisti išlaidas už teisines paslaugas: priteisė kreditoriui UAB „Palangos butų ūkis“ iš skolininko UAB „Cornus“ 15 Eur bylinėjimosi išlaidų; atmetė kitą reikalavimo dalį dėl išlaidų už advokato pagalbą priteisimo. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinęs bylos sudėtingumą (pareiškimas išnagrinėtas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, nebuvo sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai), pareiškimo turinį (teismui pateiktas šabloninis pareiškimas, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį (162,16 Eur), taip pat tai, kad ginčo dalykas susijęs su kreditoriaus vykdoma veikla, advokato A. Š. darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas), atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius bei teismų formuojamą praktiką padarė išvadą, kad kreditoriui iš skolininko priteistina išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina nuo 53,24 Eur iki 15 Eur.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu kreditorius prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą išspręsti iš esmės – priimti naują nutartį priteisti 53,24 Eur UAB „Palangos butų ūkis“ naudai iš skolininko UAB „Cornus“ už advokato suteiktas paslaugas. Nurodė šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. Reikalauta suma už advokato pagalbą buvo ne didesnė nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, t.y. šiuo atveju nebuvo viršyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai, o išlaidos advokato pagalbai apmokėti nesiekė net pusės maksimalaus dydžio;
  2. Teismo įsakymu priteistinų sumų pagrįstumas nėra tikrinamas, nes remiantis LR CPK 433 str. 3 d. ir 435 str. 3 d. prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo nereikia pridėti jokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimus, ir teismas netikrina reikalavimų, taip pat ir dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo;
  3. Šiuo konkrečiu atveju teismas už atsakovą nusprendė – sutikti su bylinėjimosi išlaidomis, ar nesutikti, todėl tokiu poelgiu pažeidė šalių lygiateisiškumo, dispozityvumo ir rungimosi principus.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. (CPK 329 str., 338 str.).

13Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo, prašydamas priteisti iš skolininko UAB „Cornus“ 162,16 Eur skolos, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Kreditorius taip pat prašė priteisti iš skolininko 53,24 Eur advokato pagalbai už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi kreditoriaus prašymą dėl išlaidų už teisines paslaugas priteisimo tenkino iš dalies, prašomas priteisti išlaidas už teisines paslaugas sumažino ir priteisė iš skolininko kreditoriaus naudai 15 Eur dydžio išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Kreditorius UAB „Palangos butų ūkis“, nesutikdamas su minėta 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

14Atskirajame skunde kreditorius nurodo, jog reikalauta suma už advokato pagalbą buvo net du kartus mažesnė nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“, t. y. šiuo atveju nebuvo viršyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai. Kreditoriaus vertinimu, 53,24 Eur suma neprieštarauja protingumo ir proporcingumo principams.

15Pažymėtina, jog pagal CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, vadovaujasi ne tik nurodytais CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais, tačiau ir sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008).

16Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydį nustato teismas ir būtent jo diskrecijai priklauso klausimo dėl priteistinų išlaidų pagrįstumo išsprendimas. Taigi, spręsdamas klausimą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo iš skolininko, teismas privalo vadovautis ne tik Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, bet ir teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, taip pat vertinti ir atsižvelgti į kitus kriterijus, svarbius teisingam klausimo dėl išlaidų už teisines paslaugas priteisimo išsprendimui. Nagrinėjamu atveju, nors kreditoriaus UAB „Palangos butų ūkis“ prašomų priteisti išlaidų už teisinę pagalbą suma neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, tačiau atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, pareiškimo turinį, pareikšto reikalavimo dydį, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teikiamų paslaugų pobūdį, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog 53,24 Eur sumos, skirtos bylinėjimosi išlaidų atlyginimui, priteisimas iš skolininko pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, priteisus tokio dydžio bylinėjimosi išlaidas, kokių prašo kreditorius, taip pat būtų pažeistas ir šalių lygiateisiškumo principas.

17Kreditorius skunde nurodė, jog teismo įsakymu priteistinų sumų pagrįstumas nėra tikrinamas, nes remiantis LR CPK 433 str. 3 d. ir 435 str. 3 d. prie pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo nereikia pridėti jokių įrodymų, pagrindžiančių reikalavimus, ir teismas netikrina reikalavimų, taip pat ir dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka.

18Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB „Furnitera LT“ v. UAB „VD projektai“, bylos Nr. 2S-1190-345/2012, nurodė, kad Civilinio proceso kodekso 433 straipsnio 3 dalies ir 435 straipsnio 3 dalies normos įtvirtina kreditoriaus teisę neįrodinėti tik materialinio teisinio pobūdžio reikalavimų pagrįstumo, tačiau šios teisės normos neatleidžia kreditoriaus nuo pareigos įrodyti procesinio pobūdžio aplinkybes – procesinio atstovavimo santykius, žyminio mokesčio sumokėjimą, patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pan.

19Esant nurodytiems motyvams, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria patenkintas iš dalies... 5. Nustatyta, kad kreditorius UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į teismą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 13 d. nutartimi patenkino... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu kreditorius prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 11. Atskirasis skundas atmetamas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Byloje nustatyta, kad kreditorius UAB „Palangos butų ūkis“ kreipėsi į... 14. Atskirajame skunde kreditorius nurodo, jog reikalauta suma už advokato... 15. Pažymėtina, jog pagal CPK 98 str. 2 d. šalies išlaidos, susijusios su... 16. Pažymėtina ir tai, kad konkretų atlygintinų išlaidų advokato pagalbai... 17. Kreditorius skunde nurodė, jog teismo įsakymu priteistinų sumų pagrįstumas... 18. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartyje,... 19. Esant nurodytiems motyvams, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 13 d. nutartį palikti...