Byla e2A-2327-392/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. Sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. e2-14460-819/2016 pagal kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ pareiškimą skolininkui M. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 31 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovo M. Š. ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis“ skolą – 601,10 Eur (šeši šimtai vienas Eur 10 ct), 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 601,10 Eur (šeši šimtai vienas Eur 10 ct) sumą nuo 2016-03-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30 Eur (trisdešimt Eur) bylinėjimosi išlaidų. Bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimu teismas nurodė, kad ieškovas prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, tarp jų 62,92 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą kitoje civilinėje byloje. Priteisiant išlaidas, susijusias su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, kitas svarbias aplinkybes. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, jog 2015-10-20 tarp tų pačių šalių, tuo pačiu pagrindu buvo priimtas teismo įsakymas civilinėje byloje Nr. eL2-43137-934/2015, tačiau UAB „Senamiesčio ūkis“ nepašalinus nustatytų pareiškimo trūkumų, priimtas teismo įsakymas panaikintas, pareiškimas paliktas nenagrinėtas (CPK 179 str. 3 d.). Nagrinėjamu atveju, nors ieškovo prašomų priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą suma neviršija Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio (Rekomendacijų 8.6 p.), tačiau teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinęs bylos dėl teismo įsakymo išdavimo sudėtingumą (pareiškimas išnagrinėtas CPK XXIII skyriuje nustatyta tvarka, nebuvo sprendžiami nauji teisės taikymo klausimai), pareiškimo turinį (teismui pateiktas šabloninis pareiškimas, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį, taip pat tai, kad ginčo dalykas susijęs su ieškovo vykdoma veikla, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį (pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimas), atsižvelgęs į rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse bylose dydžius, teismų praktiką (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2016-03-31 nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-784-340/2016, 2015-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-78-661/2015, 2015-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-887-392/2015, 2015-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-597-258/2015, 2015-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-15-590/2015, 2014-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1821-590/2014, 2014-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1779-160/2014, 2014-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1468-577/2014, kt.) sprendžia, kad ieškovui iš atsakovo priteistina išlaidų advokato pagalbai apmokėti už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą suma mažintina nuo 62,92 Eur iki 15 Eur. Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 30 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

4Atskiruoju skundu kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ prašė pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-31 sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo už advokato pagalbą ir padidinti šių sumažintų bylinėjimosi išlaidų dydį iki ieškiniu prašyto dydžio, t.y. 62,92 Eur.

5Nurodė, kad 2016 m. gegužės mėnesio 31 d, Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-14460-819/2015. Apeliantas UAB „Senamiesčio ūkis“ nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų, konkrečiai - išlaidų, advokato pagalbai už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą, sumažinimo. Apeliantas prašė priteisti 62,92 Eur advokato pagalbai apmokėti, tačiau teismas priteisė tik 15 Eur. Teismas pateikė argumentus, kad apeliantas prašo iš atsakovo priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas ne nagrinėjamoje byloje, tačiau kitoje byloje, kurioje ieškovas kreipėsi su pareiškimu dėl teismo įsakymo atsakovui M. Š. išdavimo. Tačiau šie teismo argumentai yra nepagrįsti ir nesudaro pagrindo mažinti ieškovo išlaidų už advokato pagalbą. Pabrėžtina, kad pateikus Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, buvo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos buvo patirtos siekiant prisiteisti tą pačią skolą iš to pačio skolininko kaip ir kreipiantis ieškiniu. Tačiau skolininkui procesinių dokumentų neįteikus, pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo buvo paliktas nenagrinėtas. Tokiu atveju LR CPK nėra numatyta draudimo patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimo perkelti į ieškiniu pradėtą bylą, nes tai savo esme ir turiniu yra tapačios bylos, tik pradėtos kita procesine forma, einančia chronologiškai viena po kitos. Be to, negalimumas priteisti bylinėjimosi išlaidų už pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo vien dėl to, kad procesiniai dokumentai neįteikti atsakovui visose ieškovui žinomose atsakovo buvimo vietose, neatitiktų kreditoriaus kaip nukentėjusios šalies teisėtų interesų, teisingumo principo bei teisėtų lūkesčių atgauti iš skolininko patirtas išlaidas dėl mėginimo supaprastinta ir įstatymo nustatyta tvarka prisiteisti skolą. LR CPK 98 str. 2 dalyje nurodyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant j konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pabrėžtina, kad reikalauta suma už advokato pagalbą buvo ne didesnė nei nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Už šią advokato teikiamą teisinę paslaugą rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis yra: už pareiškimą išduoti teismo įsakymą - 0,25. UAB „Senamiesčio ūkis“ advokatui už pareiškimą išduoti teismo įsakymą sumokėjo 62,92 Eur. Taigi šiuo konkrečiu atveju nebuvo viršytas rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Apeliantas skunde nurodė, kad teismas nepriteisė dalies bylinėjimosi išlaidų ieškovui todėl kad jos buvo patirtos ne nagrinėjamoje byloje, tačiau kitoje byloje, kurioje ieškovas kreipėsi su pareiškimu dėl teismo įsakymo atsakovui M. Š. išdavimo. Apeliacinio teismo vertinimu tokia ieškovo pozicija yra nepagrįsta. Teismas nepriteisė dalies bylinėjimosi išlaidų ieškovui ne todėl, kad jos buvo patirtos kitoje byloje, o todėl, kad teismo vertinimu jos buvo neadekvačios atliktų teisinių paslaugų kiekiui ir sudėtingumui.

9Be to pastebėtina, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-533/2008). Taigi nuspręsti dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio yra teismo diskrecija, nepriklausomai nuo to, kokia tvarka į teismą buvo kreiptasi. Teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, atsižvelgia ne į bylą pralaimėjusios šalies sutikimą/nesutikimą su reikalaujamomis iš jos priteisti bylinėjimosi išlaidomis, o į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas; 4) bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino bylos sudėtingumą, pareikšto reikalavimo dydį (601,10 eurų), tai, kad ginčo dalykas susijęs su kreditoriaus vykdoma veikla, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį, taip pat teikiamų paslaugų pastovumą ir jų pobūdį, atsižvelgė į Lietuvos advokatūros 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse bylose dydžius ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kreditoriui iš skolininko priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą pagrįstai sumažino iki 30 eurų.

10Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad kreditoriaus UAB „Senamiesčio ūkis“ skundą patenkinti nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. sprendimas už akių paliktinas nepakeistu (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

11Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

12UAB „Senamiesčio ūkis“ skundą atmesti.

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 31 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai