Byla e2-6294-1041/2018
Dėl paskolos sutarties modifikavimo bei delspinigių sumažinimo ir vykdomojo įrašo dalies panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstolis Arturas Bložė, notarė Virginija Jarienė, A. K., B. S. K. ir R. K

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Simona Dementavičienė, sekretoriaujant Rozalinai Batiuškinaitei, Renatai Spirinai, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Kristinai Pugačienei, atsakovui V. J., trečiajam asmeniui A. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. A. K. patikslintą ieškinį atsakovui V. J. dėl paskolos sutarties modifikavimo bei delspinigių sumažinimo ir vykdomojo įrašo dalies panaikinimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstolis Arturas Bložė, notarė Virginija Jarienė, A. K., B. S. K. ir R. K.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovo argumentai ir jo reikalavimai
  1. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo teismo modifikuoti tarp šalių 2009 m. birželio 1 d. pasirašytos paskolos sutarties 1 punktą, sumažinant netesybas (delspinigius) nuo 0,5 proc. iki 0,05 proc., paskaičiuotas už laiku negrąžintą sumą už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną ir nustatyti ieškovo mokėtinų netesybų (delspinigių) atsakovui dydį, skaičiuojant delspinigius už 6 mėnesius – iš viso 1 581,58 Eur; panaikinti trečiojo asmens notarės 2017 m. spalio 12 d. vykdomąjį įrašą dalyje dėl 14 231,49 Eur delspinigių išieškojimo (1 t., e. b. l. 70–76).
   1. Šalys 2009 m. birželio 1 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas ieškovo šeimos nario (ieškovo sūnaus trečiojo asmens A. K.) prievolių tretiesiems asmenims įvykdymui paskolino ieškovui 17 377 Eur, o ieškovas įsipareigojo grąžinti atsakovui šią sumą.
   2. Ieškovas prievolės atsakovui įvykdymą užtikrino ieškovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, gyvenamojo namo bei kitų statinių, esančių adresu Kelmė, ( - ), hipoteka.
   3. Paskolos sutartimi buvo nustatytas paskolos grąžinimo terminas iki 2009 m. rugsėjo 1 d., o paskolos sutarties 1 punkte buvo nurodyta, kad laiku negrąžinus paskolos už kiekvieną pavėluotą dieną ieškovas privalo mokėti atsakovui 0,5 proc. dydžio delspinigius už negrąžintą sumą, t. y. 182,5 proc. per metus. Šalių sutarimu visos 17 377,00 Eur paskolos sumos grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 2014 m. kovo 15 d.
   4. Ieškovo ir jo šeimos narių (trečiojo asmens A. K.) turtinė padėtis yra bloga: ieškovas nuosavybės teise valdo vos vieną nekilnojamojo turto objektą – žemės sklypą su gyvenamuoju namu bei priklausiniais, adresu Kelmė, ( - ). Vienintelės jo pajamos yra jam mokama senatvės pensija, kurios užtenka minimaliausių ieškovo poreikių tenkinimui. Ieškovas paskolos sutartį sudarė savo sūnaus trečiojo asmens A. K. interesais, tačiau šis nebegalėjo įvykdyti paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl jo sūnui E. K. diagnozuotos sunkios ligos gydymo išlaidų.
 1. Atsakovo argumentai
  1. Atsakovas atsiliepimu prašo teismo patikslintą ieškinį atmesti.
   1. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad paskolos sutartį sudarė šeimos nario A. K. prievolių tretiesiems asmenims įvykdymui, nenurodė prievolių dydžio bei asmenų, kuriems tariamai turėjo prievolių.
   2. Nepagrįstas ir neįrodytas ieškovo argumentas dėl paskolos termino grąžinimo pratęsimo. Atsakovas pažymėjo, kad 2009 m. birželio 1 d. paskolos sutarties sąlygos galėjo būti keičiamos tik patvirtinus notarui. Jokio susitarimo dėl paskolos sąlygų keitimo atsakovas su ieškovu niekada nesudarė. Atsakovas mano, kad sutartis pažeista nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. ir nuo šios dienos turi būti skaičiuojami 0,5 proc. delspinigiai.
 1. Trečiųjų asmenų argumentai
  1. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, notarė Virginija Jarienė atsiliepimu prašo teismo sprendimą priimti teismo nuožiūra (2 t., b. l. 136–137).
   1. Paskolos sutartyje buvo išreikšta šalių valia, prievartos ir spaudimo, sudarant šią sutartį, nebuvo. Jokios kitos aplinkybės tarp šalių, susijusios su suteikta paskola, notarei nėra žinomos. Paskolos sutartyje nurodyti tik delspinigiai, palūkanos nenurodytos.
  2. Kiti tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, antstolis Arturas Bložė, A. K., B. S. K. ir R. K. atsiliepimų nustatytu laiku nepateikė.

5Teismas

konstatuoja:

6Patikslintas ieškinys tenkinamas iš dalies.

7Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Dėl faktinių aplinkybių

  1. Šalys 2009 m. birželio 1 d. sudarė sutartį, notarinio registro Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas iš atsakovo pasiskolino 17 377,00 Eur sumą (1 t., e. b. l. 11). Ieškovas įsipareigojo skolą grąžinti iki 2009 m. rugsėjo 1 d.
   1. Sutarties 1 punktu ieškovas įsipareigojo mokėti atsakovui 0,5 proc. dydžio delspinigius už negrąžintą paskolos sumą už kiekvieną pavėluotą dieną. Paskolos grąžinimo terminas šalių susitarimu buvo pratęsinėjamas, galutinis skolos grąžinimo terminas 2014 m. kovo 15 d. (1 t., e b. l. 12–14).
   2. Ieškovas prievolės atsakovui įvykdymą užtikrino ieškovui ir jo žmonai trečiajam asmeniui B. S. K. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – žemės sklypo, gyvenamojo namo bei kitų statinių, esančių adresu Kelmė, ( - ), hipoteka (1 t., e. b. l. 16–18). Trečiasis asmuo notarė 2015 m. rugsėjo 29 d. informavo įkeisto turto savininkus, kad gautas hipotekos kreditoriaus (atsakovo) prašymas dėl priverstinio skolos išieškojimo (1 t., e b. l. 20). Notarė 2017 m. spalio 12 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. ( - ) (toliau – vykdomasis įrašas) dėl 17 377,00 Eur skolos, 15 813,07 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už išieškomą sumą nuo vykdomojo įrašo išdavimo dienos iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo bei 86,75 Eur notaro išlaidų (1 t., e. b. l. 22–23).
   3. Atsakovas 2017 m. spalio 19 d. kreipėsi į trečiąjį asmenį antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo (1 t., e. b. l. 24). Antstolis vykdomąjį įrašą priėmė ir pradėjo priverstinius skolos išieškojimo veiksmus (1 t., e. b. l. 25–33, 53–55).
  2. Ieškovo anūkas E. K., gim. ( - ) (toliau – anūkas), buvo paguldytas į ligoninę nuo 2016 m. vasario 29 d. iki 2016 m. kovo 7 d., nuo 2016 m. kovo 22 d. iki 2016 m. kovo 25 d., nuo 2016 m. gegužės 9 d. iki 2016 m. birželio 17 d., nuo 2016 m. liepos 5 d. iki 2016 m. liepos 14 d.; konstatuota pagrindinė liga – ( - ), sunki forma (1 t., e. b. l. 37–46, 48–50). Anūkui nuo 2016 m. birželio 30 d. iki 2017 m. birželio 29 d. buvo nustatytas 25 proc. darbingumo lygis (1 t., e. b. l. 34–37). Be to, be šio paminėto gydymo, ieškovo anūkas 78 kartus lankėsi Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikos dienos stacionare; dalis vaistų nėra kompensuojama (16 t., e. b. l. 111; 14 t., e. b. l. 90–107).
  1. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių sumažinimo, ginčo dėl pačios paskolos sumos – 17 377,00 Eur, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, taip pat dėl 86,75 Eur notaro išlaidų ginčo nėra, todėl toliau teismas pasisako dėl sutarties 1 punkto modifikavimo – delspinigių mažinimo ir atitinkamai vykdomojo įrašo dalies panaikinimo.

9Dėl sutarties 1 punkto modifikavimo – delspinigių sumažinimo

  1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.71 straipsnyje nurodyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).
   1. Kaip nurodyta sprendimo 5 ir 5.1 punktuose, šalys notariškai patvirtinta 2009 m. birželio 1 d. sutartimi (2 t., b. l. 68, 75) susitarė, kad ieškovui laiku negrąžinus paskolos atsakovui, t. y. iki 2009 m. rugsėjo 1 d., ieškovas mokės atsakovui 0,5 proc. dydžio delspinigius už negrąžintą paskolos sumą už kiekvieną pavėluotą dieną.
  2. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos faktines aplinkybes ir privalo atsižvelgti į toliau 10, 11 ir 12 punktuose analizuojamus aspektus (Lietuvos A. T. 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.).
  3. Teismas privalo atsižvelgti į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus.
   1. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo reikšmingos faktinės aplinkybės, kad ieškovas paskolos sutartį sudarė ir savo vienintelį su sutuoktine (trečiuoju asmeniu) būstą prievolės įvykdymui atsakovui (skolininkui) įkeitė savo sūnaus trečiojo asmens A. K. prievolėms įvykdyti (išieškotojas G. D. (16 t., e. b. l. 109) ar verslo sukūrimui (technikos pirkimui). Tikrasis piniginės naudos gavėjas buvo išimtinai trečiasis asmuo, kuris ir disponavo pasiskolintomis piniginėmis lėšomis, o ieškovas nepanaudojo nei dalies iš atsakovo gautų piniginių lėšų.
   2. Patį paskolos davėją (atsakovą) taip pat rado būtent trečiasis asmuo per skelbimą laikraštyje, teismo posėdžio metu paaiškindamas (2018 m. balandžio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 6 min. 52 sek. – 2 val. 9 min. 50 sek.), kad kredito įstaigos jam paskolos nebūtų davę, nes jo turtas buvo areštuotas prievolės kreditoriui G. D. įvykdymui.
   3. Su atsakovu dėl paskolos sąlygų derėjosi taip pat trečiasis asmuo (ieškovo sūnus), kuris ją ir vykdė, o atsakovas dėl to neprieštaravo. Tokias faktines aplinkybes patvirtina ir paties atsakovo į bylą pateiktas 2013 m. balandžio 3 d. liudytojo (ieškovo) apklausos protokolas (4 t., b. l. 35–36) bei 2013 m. balandžio 3 d. liudytojo (trečiojo asmens) apklausos protokolas (4 t., b. l. 37–38) (atsakovo atžvilgiu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose yra nagrinėjama baudžiamoji byla Nr. ( - )). Iš bylos nagrinėjimo metu atsakovo (2 t., b. l. 78–79) ir trečiojo asmens pateiktų rašytinių įrodymų (2 t., b. l. 75–77) paaiškėjo, kad šalys paskolos grąžinimo terminą (2009 m. rugsėjo 1 d.) vis pratęsdavo, užtvirtinami tai savo parašais ir paskutinysis sulygtas paskolos grąžinimo terminas – 2014 m. kovo 15 d. (2 t., b. l. 77).
   4. Be to, trečiasis asmuo į bylą pateikė savo paties pildytą raštelį (16 t., e. b. l. 72), paaiškindamas, kad už tai, jog terminas paskolai grąžinti būtų pratęstas, trečiasis asmuo mokėjo mokėjimo palūkanas, dėl kurių šalys sutartyje nebuvo susitarę. Iš viso nuo 2009 m. birželio 1 d. (nuo pat sutarties sudarymo) iki 2014 m. kovo 15 d. jis sumokėjo didesnę sumą nei pati paskolos suma: apie 2 metus trečiasis asmuo atsakovui mokėjo 4 proc. dydžio mokėjimo palūkanas už skolos sumą, o vėliau šalių žodiniu susitarimu buvo sumažintos iki 2,5 proc. Trečiasis asmuo atsakovui iš viso sumokėjo 30 801,00 Eur (16 t., e. b. l. 72), kuomet skolos dydis – 17 373,00 Eur. Trečiasis asmuo apie tai paliudijo ir 2018 m. kovo 28 d. teisiamojo posėdžio metu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) (teisiamojo posėdžio garso įrašą dėl trečiojo asmens (liudininko) apklausos ir teisiamojo posėdžio protokolą (2 t., b. l. 113–118) prašė išreikalauti pats atsakovas (2 t., b. l. 104). Trečiasis asmuo apie tai, kodėl jis apie palūkanų mokėjimą neužsiminė ikiteisminio tyrimo metu (2 t., b. l. 75–77), o apie tai parodė tik baudžiamosios bylos metu (2 t., b. l. 113–118, baudžiamosios bylos garso įrašas – trečiojo asmens apklausa), teismo posėdžio metu paaiškino (2018 m. balandžio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 6 min. 52 sek. – 2 val. 9 min. 50 sek.), kad ikiteisminio tyrimo metu paskolos grąžinimo terminas jo ir atsakovo susitarimais vis dar buvo pratęsinėjamas, o priešingi parodymai galėjo sąlygoti neigiamas pasekmes trečiajam asmeniui (skolos grąžinimo termino nepratęsimą ir priverstinį skolos išieškojimą).
   5. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; kt.). Teismas, spręsdamas delspinigių mažinimo klausimą, negali neįvertinti 10.1–10.4 papunkčiuose aptartų šalių sutartinių santykių pobūdžio ir sutarties tikslų, tikrųjų sutarties šalių ketinimų, kuomet atsakovas faktinėmis aplinkybėmis, o ne vien tik deklaratyviomis teisinėmis frazėmis (ar deklaratyvia teisine argumentacija) (pavyzdžiui, kad trečiasis asmuo neturėjo ieškovo išduoto įgaliojimo veikti jo vardu, nėra notarinio susitarimo dėl palūkanų mokėjimo ir pan.), jų nepaneigė.
  4. Taip pat teismas privalo atsižvelgti į šalių tarpusavio santykius ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus.
   1. Nagrinėjamu atveju atsakovas (kreditorius) delspinigių neragino grąžinti pakankamai ilgą laiką: pirmoji pretenzija (raginimas) datuota 2015 m. rugpjūčio 15 d. (2 t., b. l. 74), o priverstinis vykdymas pradėtas tik 2017 metų pabaigoje (sprendimo 5.2, 5.3 punktai), kas leidžia pagrįstai spręsti apie trečiojo asmens paaiškinimų realumą dėl palūkanų mokėjimo, kas būtent ir sąlygojo atsakovo apsisprendimą pakankamai ilgą laiką laukti skolos grąžinimo ir neraginti nedelsiant įvykdyti įsipareigojimus po sutartimi sulygto termino – 2009 m. rugsėjo 1 d., įskaitant sumokėti delspinigius.
   2. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą. Paaiškėjus tarp trečiojo asmens ir atsakovo dėl skolos grąžinimo susiklosčiusių santykių pobūdžiui, t. y. kad atsakovas penkerius metus skolos grąžinti nereikalavo ir tik 2015 m. pabaigoje pirmąjį kartą kreipėsi į notarę dėl priverstinio įsipareigojimų vykdymo, kuomet antstolė 2017 m. spalio 12 d. išdavė vykdomąjį įrašą (sprendimo 5.2 punktas) ir jo pagrindu antstolio kontoroje 2017 m. spalio 19 d. pradėti priverstinio vykdymo veiksmai (3 t., b. l. 9), užvesta vykdomoji byla Nr. 0041/17/02400 (nagrinėjamos civilinės bylos 3 tomą sudaro vykdomosios bylos kopija), o trečiojo asmens užfiksuotas sumokėtų palūkanų dydis – 30 801,00 Eur (kuomet pati paskolos suma siekė tik 17 377,00 Eur) (žr. sprendimo 10.4 punktas), sudaro pagrindą teismui įvertinti delspinigių mažinimą iš šiuo aspektu.
  5. Teismas mažindamas delspinigius taip pat privalo atsižvelgti į šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne; sutarties šalių interesų pusiausvyrą, ar nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį; šalių turtinę padėtį, be to, teismas, spręsdamas dėl netesybų dydžio, atsižvelgia į skolininko turtinę padėtį bei skolininko elgesį (aptartas taip pat ir sprendimo 10 punkte ir jo papunkčiuose).
   1. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų nustatyta, kad atsakovas yra patyręs asmuo paskoliniuose santykiuose – jis yra paskolos davėjas, ką patvirtina net tik gausus civilinių bylų kiekis, tačiau ir aptarta baudžiamoji byla. Tuo tarpu ieškovas ar trečiasis asmuo yra paskolos gavėjai, todėl vertinti kaip silpnesnioji ir nepatyrusi sandorio šalis, kuri atsakovui jau yra sumokėjusi pinigų sumą, didesnę nei pati paskola. Taigi, atsakovas yra pasiekęs savo tikslą gauti atlyginimą už naudojimąsi jo paskolintais pinigais.
   2. Nagrinėjamu atveju nesumažinus delspinigių dydžio, ieškovas ir jo sutuoktinė (trečiasis asmuo) atsidurtų prastesnėje padėtyje, nei atsakovas: jiedu yra pensininkai, dėl prastos sveikatos būklė jiedu negali dalyvauti civiliniame procese (16 t., e. b. l. 73, 74) (taip pat nedalyvavo ir aptartoje baudžiamojoje byloje), jų vienintelis gyvenamasis būstas dėl prievolės įvykdymo užtikrinimo yra įkeistas atsakovui, o realizavus jų turtą iš varžytynių, įvertinus jų gaunamus senatvės pensijų dydžius (14 t., e. b. l. 23–36, 37–49), kurie pakankami tik būtiniausiems poreikiams užtikrinti, jiedu nebus pajėgūs įsigyti kito gyvenamojo būsto.
   3. Tuo labiau, kad paskola buvo paimta trečiojo asmens interesų užtikrinimui, ką pripažino ir pats atsakovas, derindamas su juo skolos grąžinimo termino pratęsimus ir priimdamas už tai palūkanas. Įstatymas nedraudžia vykdyti prievolę už trečiąjį asmenį (CK 6.50, 6.51 straipsniai), todėl atsakovo argumentas, kad trečiasis asmuo veikė ieškovo vardu be įgaliojimo yra teisiškai nereikšmingas.
   4. Be to, iš byloje išanalizuotų rašytinių įrodymų (sprendimo 6 punktas) matyti, kad blogoje finansinėje padėtyje atsidurtų ne tik ieškovas, tačiau ir pats trečiasis asmuo, kurio vaikas (ieškovo anūkas) serga itin sunkia liga ir kurio gydymui reikalinga skirti papildomas pinigines lėšas, įskaitant kelionei iš trečiojo asmens gyvenamosios vietos Kelmėje į Vilnių, kur gydomas trečiojo asmens vaikas ir ieškovo anūkas (iš sprendimo 6 punkto matyti, kad Vilniuje jau teko lankytis daugiau nei 78 kartus). Neatmestina, kad ši aplinkybė ir tai, jog kitoje vykdomojoje byloje yra vykdomas dar vienas priverstinis apie 15 000 Eur išieškojimas iš trečiojo asmens (16 t., e. b. l. 109), sąlygojo objektyvias priežastis, dėl ko trečiasis asmuo iki šiol yra nepajėgus įvykdyti prievolės už ieškovą. Ta aplinkybė, kad trečiasis asmuo Valstybinei mokesčių inspekcijai 2010–2013 metais yra deklaravęs turinti pakankamai lėšų ir juvelyrinių dirbinių prievolei įvykdyti (1 t., b. l. 124–140), nevertinta kaip besąlyginė ir objektyviai sudaranti pagrindą jai įvykdyti, nes neatmestini trečiojo asmens teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai (2018 m. balandžio 23 d. teismo posėdžio garso įrašas: 1 val. 6 min. 52 sek. – 2 val. 9 min. 50 sek.), kad deklaracijose atsispindi realiai neegzistuojantys duomenys, kurių trečiasis asmuo tiesiog nėra patikslinęs.
   5. Tuo tarpu atsakovas šiuo atveju dėl to, kad ieškovas laiku negrąžino paskolos, nuostolių nepatyrė (jų tokių neįrodė (CPK 178 straipsnis), nes, kaip jau buvo aptarta, labiau tikėtina, kad palūkanas už prievolės termino pratęsimą atsakovas iš trečiojo asmens yra gavęs, priešingu atveju nėra objektyviai paaiškinamas atsakovo penkerių metų delsimas dėl raginimo įvykdyti prievolę bei vykdomojo įrašo išdavimas tik dar po dviejų metų, kas suponuoja išvadą apie tokį atsakovo elgesį tik paskatintą palūkanų gavimu už paskolintas pinigines lėšas.
   6. Atsakovo iš trečiojo asmens gautos piniginės lėšos turėjo būti pakankamos pasisamdyti advokatą, siekiant apginti save nuo pareigūnų ar kitų valstybės tarnautojų veiksmų (pavyzdžiui Panevėžio apygardos teismo baudžiamojoje byloje Nr. ( - ) ir kt. (4 t., b. l. 55–79), su kuo atsakovas būtent sieja savo patirtus nuostolius: ieškovui negrąžinus laiku paskolos, atsakovo teigimu, jis negalėjo pasisamdyti advokato. Kita vertus, atsakovo patirtų nuostolių faktą ir sunkią jo materialinę padėtį, atitinkamai dėl ko jis negalėjo neatgaunant piniginių lėšų pasinaudoti advokato pagalba, paneigia ne vien ta aplinkybė, kad iš Teismų informacinės sistemos nustatyta, kad atsakovas verčiasi paskolų suteikimo verslu, todėl galėjo, jeigu matė poreikį, pasinaudoti advokato pagalba, tačiau ir tai, kad atsakovas nesinaudojo valstybės garantuojama teisine pagalba, teikiama Valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais.
   7. Dėl nuostolių, susijusių su tai, kad atsakovas negalėjo įsigyti patalpų, jų nuomoti ir gauti papildomų pajamų, nurodytina, kad šie argumentai nevertintini, nes atsakovo išsakyti tik baigiamojoje kalboje (CPK 253 straipsnio 4 dalis).
  6. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau nurodoma, ieškinys dalyje dėl sutarties modifikavimo tenkinamas visiškai ir modifikuojamas tarp šalių 2009 m. birželio 1 d. pasirašytos paskolos sutarties 1 punktas, sumažinant netesybas (delspinigius) nuo 0,5 proc. iki 0,05 proc., paskaičiuotas už laiku negrąžintą sumą už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

10Dėl senaties termino ir vykdomojo įrašo pakeitimo (bet ne panaikinimo)

  1. Ieškovas prašo modifikuoti sutarties 1 punktą, nurodant, kad delspinigiai skaičiuojami už 6 mėnesius. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas nustato, jog sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (CK 1.126 straipsnio 2 dalis). Ieškovas prašo taikyti ieškinio senatį ir delspinigius skaičiuoti už šešis mėnesius, t. y. sumažinti iki 1 581,58 Eur sumos. Toks ieškovo reikalavimas yra pagrįstas įstatymu, todėl tenkinamas ir atitinkamai keičiamas vykdomasis įrašas.
   1. Ieškovas ginčija ne notaro veiksmų teisėtumą išduodant vykdomąjį įrašą, bet atsakovo reikalavimo dydį dėl delspinigių. Todėl tenkinus ieškovo reikalavimą dėl delspinigių sumažinimo, atitinkamai keičiamas, o ne naikinamas, ir vykdomasis įrašas (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2014).
  2. Taigi, šioje dalyje ieškinys tenkinamas iš dalies. Be to, teismas rezoliucinėje dalyje nenurodo konkrečios delspinigių sumos, iki kurios prašoma sumažinti delspinigius, nes delspinigių dydžio paskaičiavimas yra priverstinį išieškojimą vykdančio antstolio prerogatyva, o šiuo atveju pakeisdamas 2009 m. birželio 1 d. sutarties 1-mo punkto sąlygą dėl delspinigių dydžio ir sumažindamas šia sutartimi nustatytų delspinigių dydį nuo 0,5 procento iki 0,05 procento už nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą dieną, ir nustatydamas, kad pagal notarės vykdomąjį įrašą netesybos (delspinigiai) išieškotinos už šešių mėnesių laikotarpį.

11Dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

  1. CPK 150 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismui atmetus ieškinį, laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos, paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą turi išspręsti sprendimu. Aptariamo straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo, išskyrus CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatytą atvejį. Antstolis, įvykdęs teismo sprendimą, praneša atitinkamo viešo registro tvarkytojui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje pabaigą.
   1. Kauno apylinkės teismas Kauno rūmų 2018 m. vasario 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies. Ieškovo ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė pagal notarės 2017 m. spalio 12 d. išduotą vykdomąjį įrašą antstolio vykdomoje byloje Nr. ( - ) išieškomų iš ieškovo piniginių lėšų dalyje dėl 0,5 procentų dydžio delspinigių už nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą dieną išmokėjimą atsakovui. Teismas likusioje dalyje ieškovo prašymą atmetė.
  2. Įvertinus sprendimo 16 punkte nurodytą teisinį reglamentavimą ir byloje susiklosčiusią faktinę situaciją, teismas 16.1 punkte aptartas laikinąsias apsaugos priemones palieka galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, tik po kurio bus aišku, kad antstolis turi teisę vykdyti priverstinį išieškojimą tik dalyje sumažintų delspinigių.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų

  1. Ieškovas 2018 m. kovo 8 d. teismo nutartimi buvo atleistas nuo 655,00 Eur dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (1 t., e. b. l. 82–83), o sumokėjo 100,00 Eur žyminį mokestį (1 t., e. b. l. 16). Ieškovo ieškinį tenkinus iš dalies, tačiau įvertinus, kad materialinis reikalavimas tenkintas visiškai – sutartis modifikuota ir delspinigiai sumažinti, tik kad vykdomasis įrašas dėl to pakeistas, o ne panaikintas, iš atsakovo ieškovui priteisiamas visas jo sumokėtas 100,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis). Įrodymų apie ieškovo patirtas išlaidas advokatės pagalbai apmokėti nepateikta, todėl jos nėra priteisiamos (CPK 98 straipsnio 1 dalis).
  2. Iš bylą pralaimėjusio atsakovo valstybei priteisiamos 27,48 Eur procesinių dokumentų siuntimo (įteikimo) išlaidos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290) (1 t., b. l. 2) ir 655,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio dalies ieškovas buvo atleistas (CPK 96 straipsnio 1 dalis) (1 t, b. l. 25–26), iš viso 682,48 Eur.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

14Patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

15Pakeisti 2009 m. birželio 1 d. sutarties, notarinio registro Nr. ( - ), sudarytos tarp ieškovo A. A. K. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) 1-mo punkto sąlygą dėl delspinigių dydžio ir sumažinti šia sutartimi nustatytų delspinigių dydį nuo 0,5 procento iki 0,05 procento už nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą dieną.

16Pakeisti notarės Virginijos Jarienės 2017 m. spalio 12 d. vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), dalyje dėl išieškotinų netesybų, nurodant, kad hipotekos kreditoriui atsakovui V. J. (asmens kodas ( - ) išieškotinas netesybas sudaro 0,05 proc. dydžio delspinigiai už nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą dieną.

17Nustatyti, kad pagal notarės Virginijos Jarienės 2017 m. spalio 12 d. vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), netesybos (delspinigiai) išieškotinos už šešių mėnesių laikotarpį.

18Priteisti iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) ieškovui A. A. K. (asmens kodas ( - ) 100,00 Eur (vieno šimto eurų) žyminį mokestį.

19Priteisti iš atsakovo V. J. (asmens kodas ( - ) valstybei 655,00 Eur (šešių šimtų penkiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį ir 27,48 Eur (dvidešimt septynių eurų 48 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (valstybei priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

20Išaiškinti, kad Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 8 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, tik po kurio bus aišku, kad antstolis turi teisę vykdyti priverstinį išieškojimą tik dalyje sumažintų delspinigių.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai