Byla 2-1934/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Transolis“ administracijos vadovo A. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Transolis“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-1864-173/2013 pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Transolis“ administracijos vadovo ir uždarosios akcinės bendrovės ,,REIKALAVIMAS.LT“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Transolis“, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų uždaroji akcinė bendrovė ,,Nordcarrier Baltic“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Transolis“ administracijos vadovas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Transolis“. Nurodė, jog įmonė užsiėmė krovinių ekspedijavimo paslaugomis, tačiau dingus vienam kroviniui ir vilkikui nepakanka lėšų žalai atlyginti, dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių įmonės veikla sutrikdyta. Įmonė neturi lėšų, negali atsiskaityti su kreditoriais, tapo nemoki, o skolos viršija įmonės turtą. Įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB ,,Baklis“.

5Pareiškėjas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ nurodė, kad iš „Klaipėdos transekspedicija“ perėmė reikalavimo teisę į UAB „Transolis“ 12 324,77Lt skolą bei netesybas, nuostolius, palūkanas ir kitus mokėjimus pagal 2013-02-13 krovinio pervežimo sutartį Nr. 2013/02/087v bei 2013-01-23 krovinio pervežimo sutartį Nr. 2013/01/051v. Atsakovo skola UAB „REIKALAVIMAS.LT“ yra 12 543,93 Lt. Įmonės bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB ,,MaxContract“.

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Nordcarrier Baltic“ nurodė, kad atsakovas UAB „Transolis“ jam yra skolingas 4 717,48 Lt pagal krovinių pervežimo sutartis Nr. 201301/065k, 201302/098v, 201303/152v (PVM sąskaitos-faktūros Nr. NCB 97817, NCB 98831, NCB 99218). Įmonės bankroto administratoriumi taip pat prašė paskirti UAB ,,MaxContract“.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovui UAB ,,Transolis“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,MaxContract“.

9Teismas nustatė, kad pagal pateikto atsakovo UAB ,,Transolis“ 2013-04-15 balanso duomenis įmonė turi turto už 279 434 Lt, ilgalaikio turto neturi, turtą sudaro tik trumpalaikis turtas (per vienerius metus gautinos sumos – 252 534 Lt bei pinigai ir pinigų ekvivalentai – 26 900 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 405 171 Lt, pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai – 405 171,09 Lt, o debitoriniai įsiskolinimai – 252 534,42 Lt.

10Remdamasis paminėtu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) nuostatomis (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p., 10 str.3 d.), sprendė, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, įmonės skolos viršija turimą turtą, yra pradelstos, taigi atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą.

11Vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir įvertinęs byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras – UAB „Baklis“ ir UAB „MaxContract“, bankroto administratoriumi nagrinėjamoje byloje paskyrė UAB ,,MaxContract”. Nurodė, kad skiriant bankroto administratorių, profesinė patirtis, užimtumas savaime nelemia prioritetiškumo, todėl sprendė, jog paskyrus šį asmenį tikėtinai bus užtikrinta kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyra, sklandi bankroto proceso eiga. Pažymėjo, jog bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Transolis“ administracijos vadovas A. V. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį dalyje dėl UAB „MaxContract“ paskyrimo bankroto administratoriumi ir šiuo klausimu priimti naują nutartį – administratoriumi skirti UAB ,,Baklis“. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad paskirto administratoriaus UAB „MaxContract“ veiklos buveinė yra Vilniuje, tuo tarpu UAB „Baklis“ – Kaune. Taigi UAB „Transolis“ esant registruotai Kauno r., bankroto procedūras sklandžiau ir operatyviau vykdytų būtent UAB „Baklis“.

152. Teismas neįvertino aplinkybės, kad UAB „Baklis“ yra baigęs 115 bankroto procedūrų, o UAB „MaxContract“, registruotas 2012-04-02, vykdantis iš viso 3 procedūras, nebaigęs nei vienos. Be to, UAB „Transolis“ veikla buvo specifinė – krovinių pervežimas, o UAB „Baklis“ yra sėkmingai baigęs tokią veiklą vykdžiusių įmonių bankroto procedūras.

16Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Transolis“ atskirąjį skundą, pareiškėjas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, teigdamas, kad:

171. Vien aplinkybė, kad bankrutuojančios įmonės vadovas, teikdamas skundą dėl nutarties, kuria įmonės bankroto administratoriumi paskirtas ne jo pasiūlytas asmuo, siekia, jog teismas būtinai paskirto jo siūlomą administratorių, parodo, jog įmonės vadovas ir administratorius yra suinteresuoti bylos baigtimi.

182. Apeliantas nekelia klausimo dėl bankroto administratoriaus neatitikimo ĮBĮ reikalavimams, o teismas vertindamas siūlomų bankroto administratorių patirtį, nepadarė jokių pažeidimų.

19Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Transolis“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB ,,Nordcarrier Baltic“ prašo šį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą, teigdamas, kad:

201. Priešingai nei teigia apeliantas, paskyrus įmonės vadovo siūlomą administratorių, gali būti sudaromos prielaidos kilti interesų konfliktui, bankroto procedūros pasunkėtų.

212. Teismas pagrįstai paskyrė administratorių, kurio užimtumas šiuo metu yra mažesnis, todėl procedūros galės būti vykdomos sparčiau.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutarties dalies, kuria išspręstas administratoriaus paskyrimo klausimas UAB ,,Transolis“ bankroto byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

24Nagrinėdamas pareiškėjo UAB „Transolis“ administracijos vadovo A. V. atskirojo skundo argumentus, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad gausioje teismų praktikoje svarstomu klausimu ne kartą yra pabrėžta, jog bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių, pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 str. 1, 3 d.). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1, 4 d.).

25Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 str. 1 d.), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 str. 4 d.), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę. Kriterijų, kuriais remdamasis teismas tai turėtų padaryti, įstatymas nenustato, tačiau jie yra suformuluoti teismų praktikoje ir teisės doktrinoje.

26Apelianto teigimu, ĮBĮ nustatytas funkcijas geriau galėtų įvykdyti jo pasiūlytas administratorius UAB „Baklis“, kuris turi daugiau patirties nei teismo paskirtas, nes šiuo metu yra baigęs daugiau bankroto procedūrų, turi patirties vykdant krovinių logistika užsiimančių įmonių procedūras, todėl bankroto procesas vyktų sklandžiau ir operatyviau. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su nurodytais argumentais, šiame kontekste pažymi, kad bankroto administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių, jie vertinami kartu su visomis kitomis faktinėmis aplinkybėmis, galinčiomis būti reikšmingomis parenkant tinkamiausią administratorių (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-1784/2012 ir kt.). Be to, naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tinkamiausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, kiek, priklausomai nuo eigos ir kitų bankroto proceso ypatumų, laiko sąnaudų reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis byloje Nr.2-699/2013).

27Byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius nesugebės tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūrų, tokių duomenų pareiškėjas nepateikė taip pat ir apeliacinės instancijos teismui. Todėl minėtų aplinkybių kontekste nėra pagrindo pripažinti, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria BUAB „Transolis“ administratoriumi paskirtas UAB „MaxContract“, yra nepagrįsta ir neteisėta (ĮBĮ 11 str., CPK 178 str., 314 str.).

28Kaip minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis bylos medžiaga bei viešais duomenimis, nenustatė nei UAB „MaxContract“, nei UAB „Baklis“ šališkumo ar suinteresuotumo baigtimi, todėl sprendžia, kad neturi teisinės reikšmės teismo bei šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai dėl galimo bankroto administratoriaus UAB „Baklis“ šališkumo vykdant UAB „Transolis“ bankroto procedūras. Šiame kontekste pažymėtina, jog tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu tokių abejonių nėra, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis byloje Nr. 2-571/2012). Todėl atsižvelgdamas į teismų praktikos nuostatas, kad teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tik tuo atveju, jei šis asmuo neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių kyla abejonių, ar paskirtasis administratorius galės tinkamai atlikti savo pareigas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti paskirtą bankroto administratorių (CPK 185 str.).

29Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto UAB ,,Transolis“ administracijos vadovo A. V. atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis šioje dalyje paliekama nepakeista (CPK 185 str., 338 str., ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Transolis“ administracijos vadovas kreipėsi į teismą... 5. Pareiškėjas UAB „REIKALAVIMAS.LT“ nurodė, kad iš „Klaipėdos... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartimi atsakovui UAB... 9. Teismas nustatė, kad pagal pateikto atsakovo UAB ,,Transolis“ 2013-04-15... 10. Remdamasis paminėtu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto... 11. Vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalimi, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Transolis“ administracijos vadovas A.... 14. 1. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad paskirto administratoriaus UAB... 15. 2. Teismas neįvertino aplinkybės, kad UAB „Baklis“ yra baigęs 115... 16. Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Transolis“ atskirąjį skundą, pareiškėjas... 17. 1. Vien aplinkybė, kad bankrutuojančios įmonės vadovas, teikdamas skundą... 18. 2. Apeliantas nekelia klausimo dėl bankroto administratoriaus neatitikimo... 19. Atsiliepimu į atsakovo UAB ,,Transolis“ atskirąjį skundą trečiasis... 20. 1. Priešingai nei teigia apeliantas, paskyrus įmonės vadovo siūlomą... 21. 2. Teismas pagrįstai paskyrė administratorių, kurio užimtumas šiuo metu... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 23. Apeliacijos objektą sudaro Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 14 d.... 24. Nagrinėdamas pareiškėjo UAB „Transolis“ administracijos vadovo A. V.... 25. Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys... 26. Apelianto teigimu, ĮBĮ nustatytas funkcijas geriau galėtų įvykdyti jo... 27. Byloje nenustatyta faktinių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius... 28. Kaip minėta, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį,... 29. Dėl aukščiau paminėtų motyvų apelianto UAB ,,Transolis“ administracijos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 31. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....