Byla 2-1784/2012
Dėl P. B. komercinės firmos bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. B. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-895-124/2012 dėl P. B. komercinės firmos bankroto.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl paskirto P. B. komercinės firmos bankroto administratoriaus tinkamumo administruoti atsakovo bankroto procesą.

5Ieškovai UAB „Visvilas“ ir P. B. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos P. B. komercinei firmai iškėlimo. Ieškovas UAB „Visvilas“ bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Vorulis“, o ieškovas P. B. – UAB „Alisanta“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 29 d. nutartimi iškėlė P. B. komercinei firmai bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Vorulis“.

8Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis padarė išvadą, jog P. B. komercinė firma yra nepajėgi atsiskaityti su esamais kreditoriais, yra nemoki, todėl įmonei iškėlė bankroto bylą.

9Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus skyrimo, pažymėjo, kad bankroto administratoriai UAB „Vorulis“ ir UAB „Alisanta“ atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytus reikalavimus, teismui pateikti sutikimai teikti bankroto administravimo paslaugas, leidimai teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas bei bankroto administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimai. Bankroto administratorių kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Teismas taip pat nurodė, kad iš Įmonių bankroto valdymo departamento internetinio puslapio matyti, kad UAB „Vorulis“ šiuo metu dirba 2 darbuotojai, kurie vykdo bankroto procedūras 4 įmonėse, baigtos bankroto procedūros taip pat 4 įmonėse. UAB „Alisanta“ šiuo metu dirba 2 darbuotojai, kurie bankroto procedūras vykdo 9 įmonėse, baigtos procedūros 37 įmonėse. Teismas sprendė, jog bankroto administratorius UAB „Alisanta“ šiuo metu yra labiau užimtas, negu bankroto administratorius UAB Vorulis“, t. y. jo 2 darbuotojai vykdo bankroto procedūras 9 įmonėse. Teismas taip pat pabrėžė, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi parenkant bankroto administratorių, tačiau pripažino, kad atstumas tarp Telšių ir Mažeikių yra nedidelis (49 km), todėl laikė, jog atstumo skirtumas nebus kliūtis bankroto administravimo klausimus spręsti operatyviai ir kvalifikuotai. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad bankroto administratorius UAB „Vorulis“ yra labiausiai tinkamas administruoti atsakovą ir pažymėjo, kad šio administratoriaus paskyrimas sudarys prielaidas darniam ir ekonomiškam bankroto procedūrų vykdymui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovas P. B. atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarties dalį, kuria P. B. komercinės įmonės administratoriumi paskirtas UAB „Vorulis“, pakeisti ir nauju įmonės administratoriumi paskirti UAB „Alisanta“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Vorulis“ dirbantys administratoriai M. V. ir A. G. dirba dar ir kitose bankroto paslaugas teikiančiose įmonėse. M. V. šiai dienai vykdo 13 bankroto procedūrų. Jis dirba UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, kurioje kaip įgaliotas asmuo atstovauja 3 įmones bei UAB „Vorulis“, kurioje atstovauja 4 įmones, bei kaip fizinis bankroto administratorius dar administruoja 6 įmones. Kitas UAB „Vorulis“ darbuotojas – A. G. vykdo 23 bankroto procedūras, t. y. dirba UAB „Jonvita“, kuri teikia bankroto administravimo paslaugas ir šioje įmonėje kaip įgaliotas asmuo atstovauja 23 įmones. Bendrai UAB „Vorulis“ darbuotojai administruoja 36 bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones.

132. Bankroto administratoriaus UAB „Alisanta“ darbuotojai bendrai administruoja tik 18 įmonių. D. J. dirba tik UAB „Alisanta“ ir administruoja 9 įmones, o L. B. dirba UAB „Bankroto valdyba“ ir kaip įgaliotas asmuo atstovauja 9 įmones. Taigi administratoriaus UAB „Alisanta“ darbuotojai turi mažesnį darbo krūvį ir gali greičiau bei efektyviau atlikti bankroto procedūrą bankrutuojančioje įmonėje.

143. Nors teismas nutartyje ir pažymėjo, kad bankroto administratoriaus veiklos vieta yra svarbi parenkant bankroto administratorių, tačiau vis tiek parinko administratorių, kurio veiklos buveinė yra ne Mažeikių, bet Telšių mieste.

154. Teismas neteisingai konstatavo bankroto administratorių darbo krūvius bei neatsižvelgė į tai, kad bankrutuojančios įmonės veikimo teritorijoje dirba apelianto siūloma bankroto paslaugas teikianti įmonė.

16Ieškovas UAB „Visvilas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutarties dalį, kuria administratoriumi paskirtas UAB „Vorulis“, palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, kad apeliantas atskirame skunde nenurodė jokių svarbių priežasčių, dėl kurių turėtų būti pakeistas paskirtas bankroto administratorius. Taip pat apeliantas nenurodė kuo vienas administratorius būtų naudingesnis už kitą bei kas pasikeistų bankroto proceso eigoje. Apeliantas pateikė teismui klaidingą informaciją, norėdamas pasiekti vienintelį tikslą – pakeisti bankroto administratorių. Ieškovas, kaip vienas pagrindinių atsakovo kreditorių, pasirinko nepriklausomą administratorių iš kito miesto, kad administratorius negalėtų daryti jokios įtakos bankroto procesui.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

20ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas arba teisėjas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. ĮBĮ taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1214/2011, 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1888/2010, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

22Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo P. B. komercinės firmos bankroto administratoriaus paskyrimo.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas, kaip minėta, turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dėl bankroto administratoriaus paskyrimo dalį tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytas pagrindas, t. y. abejonės dėl administratoriaus galimumo nešališkai teikti administravimo paslaugas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju apeliantas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo, nepateikė įrodymų, patvirtinančių paskirto administratoriaus galimą šališkumą.

24Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors, apelianto teigimu, teismas, skirdamas bankroto administratorių, neatsižvelgė į administruojamų įmonių skaičių, administratoriaus įmonėje dirbančių darbuotojų krūvį, tinkamai, objektyviai ir išsamiai neįvertino byloje pateiktų duomenų ir aplinkybių, tačiau administratorių užimtumo teikiant bankroto administravimo paslaugas bei profesinės patirties kriterijai nėra tie kriterijai, kuriais remiantis būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal viešai skelbiamus Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis UAB ,,Vorulis“ vykdo 6 bankroto procedūras, yra baigęs 5 bankroto procedūras, o jame dirba 2 darbuotojai. Apelianto siūlomas bankroto administratorius UAB „Alisanta“ vykdo 10 bankroto procedūrų, yra baigusi 37 bankroto procedūras, o joje taip pat dirba 2 darbuotojai. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į šiuos duomenis, administratorių turimų darbuotojų skaičių bei darbo krūvį, taip pat atsižvelgiant į bylos medžiagą, nėra pagrindo pripažinti, kad teismo paskirtas administratorius UAB ,,Vorulis“ netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą.

25Teisėjų kolegijos nuomone, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir apelianto atskirojo skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas administratorių, nepagrįstai sprendė, jog sklandžią bankroto proceso eigą galės geriau užtikrinti administratorius, kurio buveinė yra Telšių mieste, o ne kaip bankrutuojančios įmonės – Mažeikių mieste.

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai P. B. komercinės firmos administratoriumi paskyrė UAB „Vorulis“, kuris atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, o apeliantas nepateikė duomenų, kad paskirtasis administratorius neatitiktų šių reikalavimų, todėl nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

27Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas bei atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartis paliktina nepakeista.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl paskirto P. B. komercinės firmos... 5. Ieškovai UAB „Visvilas“ ir P. B. kreipėsi į teismą... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 29 d. nutartimi iškėlė 8. Teismas, atsižvelgdamas į byloje pateiktus atsakovo finansinės... 9. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto administratoriaus skyrimo,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovas P. B. atskiruoju skundu prašo Šiaulių... 12. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Vorulis“ dirbantys... 13. 2. Bankroto administratoriaus UAB „Alisanta“ darbuotojai bendrai... 14. 3. Nors teismas nutartyje ir pažymėjo, kad bankroto administratoriaus veiklos... 15. 4. Teismas neteisingai konstatavo bankroto administratorių darbo krūvius bei... 16. Ieškovas UAB „Visvilas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar... 20. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog priėmęs nutartį... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 22. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstais apelianto atskirojo skundo... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų... 24. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad nors, apelianto teigimu, teismas,... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 27. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad jeigu teismo paskirtas... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 29 d. nutartį palikti...