Byla 2-1632/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Gailiūnas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų M. M. K. ir A. K. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-319-212/2013 pagal ieškovų M. M. K. ir A. K. ieškinį atsakovams „Swedbank lizingas“, UAB, UAB „Darilita“, D. K., trečiajam asmeniui Panevėžio miesto 5 notarų biuro notarei V. J., ERGO Insurance SE Lietuvos filialui, Allianz Global Corporate & Speciality, Nordic Region dėl atsiskaitymo pagal pirkimo–pardavimo sutartį ir pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos pripažinimo niekine, kuria ieškovai nebuvo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. sprendimu ieškovų ieškinį atmetė. Ieškovai padavė teismui apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo ir prašė atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, nes viso žyminio mokesčio sumokėjimas jiems yra sunki našta, abu yra pensininkai, vertingo turto neturi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 4 700 Lt žyminiu mokesčiu, apeliantai sumokėjo 300 Lt žyminį mokestį, apeliantai yra pensininkai, A. K. pensija yra 1 268,43 Lt, o M. M. K. – 735,12 Lt, ieškovai turi per 16 000 Lt santaupų banke, jų vardu registruotas nekilnojamas turtas – butas Suvalkų g. 2-6, Panevėžyje, padarė išvadą, kad atleisti juos nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo nėra pagrindo, tačiau yra pagrindas atidėti jo sumokėjimą iki sprendimo priėmimo (CPK 84 str.). Taigi apeliantams (ieškovams) 4 400 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą atidėjo iki tol, kol apeliacinės instancijos teismas priims sprendimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovai, nesutikdami su skundžiama nutartimi, padavė teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo ją panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovų prašymą ir atleisti juos nuo likusios dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Atskirąjį skundą pagrindė šiais argumentais:

  1. Ieškovai neturi galimybių sumokėti tokio dydžio žyminio mokesčio, tokia našta jiems nepakeliama.
  2. Skundžiama nutartimi užkertamas kelias ieškovams toliau ginti jų pažeistas teises ir siekti atkurti teisingumą, o nepalankaus proceso sprendimo jų atžvilgiu priėmimas sukels sunkais turtines netektis.
  3. Jeigu jų apeliacinis skundas bus nepatenkintas, jie privalės sumokėti 9 100 Lt žyminį mokestį, o tai sudaro jų keturių mėnesių pajamas. Sumokėję tokio dydžio žyminį mokestį, ieškovai liktų pusę metų be pajamų pragyvenimui.
  4. Ieškovų finansinė padėtis palikus galioti pirmos instancijos teismo sprendimą tikrai nepagėrės ir papildomų šaltinių žyminiam mokesčiui sumokėti jie neturi.
  5. Ieškovai prašė atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, neprašė atidėti jo mokėjimo, todėl pagal CPK 84 straipsnį, teismui nebuvo pagrindo spręsti dėl mokėjimo atidėjimo. Teismas pažeidė dispozityvumo principą (CPK 13 str.).

9Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB su paduotu atskirtuoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti, skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą pagrindė šiais motyvais:

  1. Ieškovų pateiktas apeliacinis skundas yra priimtas ir bus išnagrinėtas, todėl ieškovams buvo sudarytos visos sąlygos pasinaudoti teise į apeliaciją ir ieškovai ja pasinaudojo.
  2. Mano, kad įpareigojimas sumokėti visą įstatyme nurodytą žyminio mokesčio sumą tuo atveju, jeigu apeliacinis skundas bus atmestas, visiškai atitinka civilinio proceso tikslus – asmuo, kuris pateikė nepagrįstą apeliacinį skundą privalo sumokėti bylinėjimosi išlaidas.
  3. Atidėjus žyminio mokesčio mokėjimą, ieškovams sudaromos sąlygos per ilgesnį laikotarpį sukaupti sumą, reikalingą žyminiam mokesčiui sumokėti.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

13Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (329 str. 2 d. ir 3 d.).

14Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovai buvo neatleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą, tačiau 4 400 Lt žyminio mokesčio mokėjimas buvo atidėtas iki apeliacinės instancijos teismas priims sprendimą, nors apeliantai atidėti žyminio mokesčio mokėjimą neprašė, teisėtumo ir pagrįstumo.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminio mokesčio sumokėjimą kaip vieną iš tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus teismo sprendimo priėmimo, pateikti užtikrinimą, siekiant apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

16Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo dalies ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Dėl šių institutų paskirties ir jų taikymo savo teismų praktikoje yra ne kartą pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas. Asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį patvirtinantys įrodymai ir nėra duomenų, kad ši padėtis galėtų ateityje pagerėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009, 2010 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1023/2010 ir kt.). Teismas gali atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, tačiau šis sunkumas yra laikinas, t. y. jog pareigą sumokėti žyminį mokestį turinčio asmens turtinė padėtis gali pagerėti per ilgesnį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009 ir kt.).

17Asmuo turi teisę pateikti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, prašymą atidėti žyminio mokesčio mokėjimą, o taip pat turi teisę pateikti alternatyvų prašymą. Remiantis proceso dispozityvumo principu, užtikrinančiu teisę dalyvaujančiam byloje asmeniui laisvai disponuoti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, teismas privataus intereso bylose turi apsiriboti dalyvaujančio byloje prašymo išsprendimu.

18Kaip matyti iš ieškovų prašymo atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo, jame jie nepareiškė alternatyvaus prašymo, t. y. teismui nepatenkinus jų prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, neprašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą.

19Apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais apeliantų argumentus, kad ieškovai prašė tik atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, bet neprašė atidėti jo mokėjimo, todėl pagal CPK 84 straipsnį, teismui nebuvo pagrindo spręsti dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo. Be kita ko, byloje nėra jokių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad ieškovų turtinė padėtis ateityje pasikeis – pagerės. Kadangi pirmosios instancijos teismas ad hoc pažeidė dispozityvumo principą (CPK 13 str.), todėl apeliacinis teismas sprendžia, kad skundžiama nutartis naikintina kaip priimta pažeidus proceso teisės normas, t. y. išsprendus procesinį klausimą, kuris neturėjo būti sprendžiamas nesant ieškovų prašymo (CPK 329 str. 1 d.).

20Kaip minėta, ieškovai prašė atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, nes viso žyminio mokesčio sumokėjimas jiems yra sunki našta, abu yra pensininkai, vertingo turto neturi. Už apeliacinį skundą mokėtinas 4 700 Lt žyminis mokestis, apeliantai sumokėjo 300 Lt žyminį mokestį.

21Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei pateiktus įrodymus, teismas įvertinęs įrodymų visumą (prašančiojo asmens pateiktus duomenis apie nuosavybės teise valdomą turtą, gaunamas pajamas ir pan., bei kitas bylos aplinkybes, atspindinčias asmens turtinę padėtį) sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį. Įstatymų leidėjas atleidimą iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo sieja ne tik su šiuo metu susiklosčiusia asmens turtine padėtimi, bet su visa pareiškėjo turtine padėtimi apskritai. Turtinę asmens padėtį (tiek fizinio, tiek ir juridinio) rodo nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „ Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai.

22Bylos rašytinių įrodymų visuma tvirtina, kad apeliantai yra pensininkai, A. K. pensija yra 1 268,43 Lt, o M. M. K. – 735,12 Lt, ieškovai turi apie 16 000 Lt santaupų banke, jų vardu registruotas nekilnojamas turtas – butas Suvalkų g. 2-6, Panevėžyje, A. K. vardu yra įregistruota 1 transporto priemonė – Opel Astra (1992 m.), byloje yra kilęs turtinis ginčas, Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. sprendimu ieškovų ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovų po 2 200 Lt žyminio mokesčio valstybei.

23Anksčiau nurodytų faktinių aplinkybių visetas suponuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atleisti ieškovus nuo 4 400 Lt už apeliacinį skundą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, nes įstatyme įtvirtinto žyminio mokesčio dydis ieškovams yra per sunki našta, o jų atleidimas nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą, įvertinus ginamą teisinį interesą, neprieštaraus atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-914/2008; 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1377/2009, 2009 m. lapkričio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1369/2009).

24Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

25Taigi atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovų prašymas atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo tenkintinas ir jie atleistini nuo 4 400 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

27panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį.

28Ieškovų M. M. K. ir A. K. 2013 m. balandžio 17 d. prašymą dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo patenkinti.

29Atleisti ieškovus M. M. K. (a. k. ( - )) ir A. K. (a. k. ( - )) nuo 4 400 Lt (keturių tūkstančių ir keturių šimtų litų) žyminio mokesčio sumokėjimo už apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. kovo 19 d. sprendimu ieškovų ieškinį... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas, atsižvelgęs į tai, kad apeliacinis skundas... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Ieškovai, nesutikdami su skundžiama nutartimi, padavė teismui atskirąjį... 9. Atsakovas „Swedbank lizingas“, UAB su paduotu atskirtuoju skundu nesutiko... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 14. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Konstitucijos 30 straipsnio 1... 16. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 17. Asmuo turi teisę pateikti prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio... 18. Kaip matyti iš ieškovų prašymo atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio... 19. Apeliacinės instancijos teismas laiko pagrįstais apeliantų argumentus, kad... 20. Kaip minėta, ieškovai prašė atleisti juos nuo dalies žyminio mokesčio... 21. Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymą atleisti iš... 22. Bylos rašytinių įrodymų visuma tvirtina, kad apeliantai yra pensininkai, A.... 23. Anksčiau nurodytų faktinių aplinkybių visetas suponuoja, kad nagrinėjamu... 24. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos... 25. Taigi atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, remdamasis... 27. panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013 m. balandžio 18 d. nutartį.... 28. Ieškovų M. M. K. ir A. K. 2013 m. balandžio 17 d. prašymą dėl atleidimo... 29. Atleisti ieškovus M. M. K. (a. k. ( - )) ir A. K. (a. k. ( - )) nuo 4 400 Lt...