Byla 2A-385-538/2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Eugenijos Morkūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Viršuliškių būstas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovei UAB „Rearcus“ dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 5916,04 Lt turtinės žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovė iki

32010-02-22 teikė daugiabučiui namui, esančiam ( - ), bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas. Nustačius šio namo butų sieninių plokščių siūlių defektus, 2009-05-07 tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta rangos sutartis, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo atlikti remonto darbus. 2009 metų birželio mėnesį buvo atlikti remonto darbai, suteikta 7 metų garantija. Netrukus po remonto darbų atlikimo namo gyventojai pastebėjo, kad darbai atlikti nekokybiškai, todėl kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Atlikus namo vertinimą buvo konstatuota, kad atsakovė siūlių remonto darbus atliko nekokybiškai. Namo gyventojams kreipusis į teismą su ieškiniu dėl nuostolių atlyginimo, 2011-04-06 teismo sprendimu pripažinta, jog remonto darbai, kuriuos vykdė atsakovė, buvo visiškai neatlikti arba atlikti nekokybiškai. Vykdydamas teismo sprendimą, ieškovė namo gyventojams turėjo išmokėti 5916,04 Lt nuostoliams, atsiradusiems dėl netinkamai atliktų atsakovės darbų, atlyginti.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-10-25 sprendimu už akių ieškinį atmetė. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta rangos sutartis, ieškovė reiškia reikalavimą jai iš atsakovės priteisti nuostolius, atsiradusius tarp šalių sudarytos rangos sutarties pagrindu. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovė atliko darbus nekokybiškai, todėl atsakovei turi būti taikomos bendrosios civilinės atsakomybės nuostatos. Pagrįsdama žalos dydį, ieškovė nurodė, kad jai iš atsakovės turi būti priteista 5916,04 Lt pinigų suma, kurią teismas priteisė iš ieškovės UAB „Viršuliškių būstas“ namo gyventojams ir kurią teismas pripažino kaip namo gyventojų nuostoliais, susidariusiais dėl to, jog UAB „Viršuliškių būstas“ neįvykdė prisiimtų namo administratoriaus pareigų, kadangi gavusi lėšas jų nepanaudojo pagal paskirtį ir nebuvo pasiektas rezultatas, kurio tikėjosi gyventojai iš namą administruojančios įmonės. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų apie atliktų darbų apimtį bei sumokėtą kainą, atliktų darbų priėmimo aktą, apie tai, kokius veiksmus ieškovė atliko paaiškėjus atliktų darbų trūkumams ir pan. Pažymėjo, kad ieškiniu prašoma priteisti suma nėra nuostoliai, atsiradę rangos sutarties pagrindu, ši suma laikytina namo gyventojų nuostoliais, susidariusiais dėl to, jog UAB „Viršuliškių būstas“ neįvykdė prisiimtų namo administratoriaus pareigų ir ši suma negali būti regreso tvarka priteisiama iš atsakovės.

5Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Viršuliškių būstas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių ir priimti naują – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodo, kad CPK 178 straipsnyje nurodyta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad šalis ar kitas dalyvavęs byloje asmuo gali remtis teismo sprendimu kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu ir tų faktų jam nereikės įrodinėti. Vertinant teisinį reglamentavimą, akivaizdu, jog ieškovė neprivalėjo įrodyti aplinkybių, jog atsakovė atliko tarpblokinių siūlių remonto darbus daugiabučiame name, esančiame ( - ), buvo pasirašytas priėmimo–perdavimo aktas bei buvo atliktas mokėjimas. Teismas ignoravo aplinkybes, jog visi šie faktai jau buvo nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Svarbu ir tai, jog teismas, matydamas tokių įrodymų svarbą ir darydamas išvadas, jog šioje byloje yra būtinas jų pateikimas, turėjo pasiūlyti ieškovei juos pateikti. Šioje byloje yra visi duomenys, jog dėl atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė nuostolius, ši aplinkybė yra nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl pasisakyti, kokiu teisiniu pagrindu ieškovė įgyja teisę reikalauti šios sumos iš atsakovės, būtent teismas turi tinkamai įvertinęs byloje esančius dokumentus. Ieškovė, išimtinai atstovaudama namo butų savininkų interesams, 2009 m. gegužės 8 d. sudarė rangos sutartį dėl namo tarpplokštinių siūlių remonto darbų. Ieškovė, surinkusi įmokas iš gyventojų, šias lėšas pervedė atsakovei. Vadinasi, ieškovas buvo tik tarpininkas tarp namo bendraturčių ir atsakovės. Priteista iš ieškovo suma yra būtent todėl, jog atsakovė netinkamai vykdė rangos sutarties nuostatas. Teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovės netinkamų pareigų vykdymas pagal rangos sutartį buvo konstatuotas teismo sprendimu ir dėl to ieškovė, sumokėdama namo bendraturčiams, patyrė žalą. Kadangi namo bendraturčiai jokių sutartinių santykių su atsakove neturi, dėl žalos atlyginimo buvo kreiptasi į ieškovę, tačiau tai nepanaikina atsakovės atsakomybės prieš ieškovę, nes būtent atsakovė yra atsakinga už netinkamai atliktus darbus.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Rearcus“ prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-10-25 sprendimą už akių palikti nepakeistą, ieškovės apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009 m. gegužės 7 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta statybos rangos sutartis, kurios pagrindu atsakovė įsipareigojo atlikti daugiabučio gyvenamojo namo tarpplokštinių siūlių remonto darbus. 2009 m. birželio mėnesį buvo atlikti remonto darbai ir suteikta 7 metų garantija. Atliktus darbus priėmė ir darbų priėmimo perdavimo aktus pasirašė užsakovė UAB „Viršuliškių būstas“, kuri Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu buvo paskirta daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Apie netinkamai atliktus darbus ieškovė pretenzijų atsakovui nepareiškė. Šioje byloje ieškovė kaltina atsakovę dėl netinkamai atliktų darbų, tačiau atliktų darbų priėmimo perdavimo–aktus pasirašė ieškovė. Taip pat ieškovė neįrodė faktinių aplinkybių apie tai, kaip šalys vykdė bendradarbiavimo pareigą, ar ieškovė reikalavo per protingą terminą pašalinti tariamus trūkumus. Ieškovė nepateikė duomenų apie pasirašytus atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktus su juose įrašytomis pretenzijomis dėl darbų. Taip pat nevykdė rangos sutarties 5.5 punkte nustatyto įsipareigojimo, tai yra nesikreipė į atsakovę dėl išaiškėjusių darbų trūkumų ar defektų ištaisymo.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymu Nr. 30-35 ieškovė buvo paskirta daugiabučio namo, esančio ( - ), bendrojo naudojimo objektų administratore iki 2012-12-31 (b. l. 9–11). Ieškovė (užsakovė) ir atsakovė (rangovė) 2009-05-07 sudarė rangos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti namo, esančio ( - ), tarpplokštinių siūlių remontus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o atsakovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b. l. 15–18). Vilniaus miesto 2–ojo apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimu nustatyta, kad atsakovė UAB „Viršuliškių būstas“ 2009 m. vykdydama gyvenamojo namo ( - ), administratorės pareigas bei remdamasi namo gyventojų prašymais dėl namo išorinių siūlių remonto, paskelbė šio gyvenamojo namo išorinių sienų tarpplokštinių siūlių izoliavimo – hermetizavimo darbų konkursą. Buvo pasirinkta rangovė – UAB „Rearcus“ ir su šia bendrove 2009 m. gegužės 7 d. sudaryta rangos sutartis. Atliktų darbų aktus pasirašė atsakovės UAB „Viršuliškių būstas“ (pastato administratoriaus) atstovas. Atsiskaitymui už darbus 2008 metais buvo surenkamos lėšos iš gyventojų ir kaupiamos. UAB „Rearcus“ atlikus remonto darbus pastebėti jų trūkumai, neatitikimas kokybės reikalavimams. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu buvo atliktas daugiabučių gyvenamųjų namų, iš jų ir namo ( - ), kuriame yra gyventojų butai, išorinių sienų siūlių remonto kokybės, technologijos ir kainos vertinimas. Nustatyta, kad atlikti darbai neatitinka technologijos. Ant esamų siūlių paviršių be paruošimo užtepta hermetizuojanti mastika, o šilumos izoliavimo darbai beveik neatlikti. Darbai atlikti pažeidžiant hermetikų gamintojų ir tiekėjų nustatytus reikalavimus jų panaudojimui. Siūlės hermetiku užteptos netolygiai, nevienodai, tai neatitinka namo fasado estetinio vaizdo. Remontuojant siūles nebuvo įrengti siūlių drenažiniai vamzdeliai, nėra atliktų darbų kontrolinės dokumentacijos bei nurodyti kiti darbų ir kainos trūkumai. Atlikus gyvenamojo namo ( - ), 21-ojo buto, esančio 6 aukšte, apžiūrą, nustatyta, kad siūlių išorinė mastika atskiruose ruožuose nekokybiškai prilipusi prie pagrindo ir todėl lupasi. Viduje pastato, išorinių sienų, sieninių plokščių siūlių vietose paviršių temperatūra yra žemesnė nuo 2,0 iki 4,1 laipsnio intervale, todėl kondensuojasi drėgmė ir genda vidaus apdaila bei susidaro sąlygos veistis pelėsiams ir grybeliams (b. l. 31–34).

9Byloje kilo ginčas iš rangos sutarties ir ieškovė nurodo, kad atsakovė atliko darbus nekokybiškai, todėl turi būti priteista 5916,04 Lt suma, kurią teismas priteisė iš ieškovės UAB „Viršuliškių būstas“ namo gyventojams ir kurią teismas pripažino kaip namo gyventojų nuostolius, susidariusius dėl to, jog UAB „Viršuliškių būstas“ neįvykdė prisiimtų namo administratoriaus pareigų, kadangi gavusi lėšas jų nepanaudojo pagal paskirtį ir nebuvo pasiektas rezultatas, kurio tikėjosi gyventojai iš namą administruojančios įmonės. Pirmosios instancijos teismas ieškinio netenkino bei nurodė, kad ieškovė neįrodė nuostolių, atsiradusių tarp šalių sudarytos rangos sutarties pagrindu. Ieškovė prašo ieškinį tenkinti. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės skunde nurodytais motyvais.

10CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

11Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais etapais. Pirmasis etapas yra faktų nurodymas, kuris yra labai svarbus, nes čia preliminariai nustatomas įrodinėjimo dalykas, toliau – įrodymų nurodymas bei jų pateikimas. Byloje surinktus įrodymus teismas tiria ir vertina pagal CPK nustatytas taisykles. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo pareigą galima apibrėžti kaip būtinybę šaliai įrodyti aplinkybes, kurių nenustačius jai gali atsirasti neigiamų padarinių. Yra skiriami du įrodinėjimo pareigos aspektai. Pirma, įrodinėjimo pareiga reiškia šalies pareigą nurodyti tam tikrus faktus arba teigti juos esant, antra – pateikti įrodymus, patvirtinančius jos nurodytus faktus. Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, teismas gali pripažinti jas neįrodytomis. Be to, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamam faktui buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; 2008-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

12Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, nes nesirėmė prejudiciniais faktais, reikšmingais nagrinėjamai bylai, ir nustatytais įsiteisėjusiais teismų sprendimais (Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo

132011-04-06 sprendimu ir Vilniaus apygardos teismo 2012-03-21 nutartimi). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės nurodymais. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti tų aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. Aiškindamas nurodytą proceso teisės normą kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Z. A. v. Varėnos 1–asis notarų biuras ir kt., bylos Nr. 3K-3-627/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, byla Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB Nord bankas v. UAB „Dama“, bylos Nr. 3K-3-37/2008; 2008 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. G. D., bylos Nr. 3K-3-191/2008; 2010 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. R. N., bylos Nr. 3K-7-173/2010; kt.).

14Konstatuotina, kad prejudicinio fakto reikšmę pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą ir jį aiškinančias teismų praktikos nuostatas nagrinėjamoje byloje turi kitoje civilinėje byloje įsiteisėjusiu Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimu nustatytos aplinkybės. Minėtos bylos nagrinėjimo dalykas buvo dėl nekokybiškai atliktų gyvenamojo namo remonto darbų pagal šalių 2009-05-07 sudarytą rangos sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti namo, esančio ( - ), tarpplokštinių siūlių remontus darbus sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o ieškovė įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Byloje nustatyta, kad atsakovės atlikti darbai neatitinka technologijos, atlikti nekokybiškai bei nustatyta nekokybiškų darbų kaina – 5916,04 Lt. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje ieškovė neprivalėjo įrodinėti, kad atsakovė nekokybiškai atliko tarpblokinių siūlių remonto darbus daugiabučiame name, esančiame ( - ), kurių kaina 5916,04 Lt, nes šios aplinkybės nustatytos įsiteisėjusiu teismo sprendimu (CPK 178 str., 185 str. 182 str. 2 d.).

15Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos sutartyje (CK 6.653 straipsnio 1 dalis). CK 6.663 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad rangovo atliekamų darbų kokybė turi atitikti rangos sutarties sąlygas, o jeigu sutartyje kokybės sąlygos nenustatytos, – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. CK 6.665 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo atitinkamai sumažinti darbų kainą. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011-04-06 sprendimu nustatyta, kad atliktų darbų trūkumų suma yra 5916,04 Lt, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 5916,04 Lt skolos (CPK 178 str., 185 str., CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str., 6.681 str. 1 d.).

16Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino ieškinio, netinkamai taikė procesinės teisės normas ir dėl to neteisingai išspręsta byla

17(CPK 329 str. 1 d.), todėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimas už akių naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys tenkintinas, iš atsakovės ieškovei priteistina 5916,04 Lt skolos (CPK 326 str. 1 d. 2 p).

18Panaikinus teismo sprendimą, keistinos ir teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos

19(CPK 93 str. 1 d., 5 d.). Iš atsakovės ieškovei priteistina 354 Lt sumokėto žyminio mokesčio

20(b. l. 7, 65)

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimą už akių ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, iš atsakovės UAB „Rearcus“ ieškovei UAB „Viršuliškių būstas“ priteisti 5916,04 Lt skolos.

23Iš atsakovės UAB „Rearcus“ ieškovei UAB „Viršuliškių būstas“ priteisti 354 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti jai iš atsakovės... 3. 2010-02-22 teikė daugiabučiui namui, esančiam ( - ), bendrojo naudojimo... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-10-25 sprendimu už akių ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Viršuliškių būstas“ prašo panaikinti... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Rearcus“ prašo... 7. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 8. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 9. Byloje kilo ginčas iš rangos sutarties ir ieškovė nurodo, kad atsakovė... 10. CK 6.681 str. 1 d. numatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 11. Įrodinėjimo procesas civilinėje byloje vyksta nuosekliai ir tam tikrais... 12. Apeliaciniame skunde teigiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK... 13. 2011-04-06 sprendimu ir Vilniaus apygardos teismo 2012-03-21 nutartimi).... 14. Konstatuotina, kad prejudicinio fakto reikšmę pagal CPK 182 straipsnio 2... 15. Darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai nurodomi rangos... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 17. (CPK 329 str. 1 d.), todėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio... 18. Panaikinus teismo sprendimą, keistinos ir teismo priteistos bylinėjimosi... 19. (CPK 93 str. 1 d., 5 d.). Iš atsakovės ieškovei priteistina 354 Lt sumokėto... 20. (b. l. 7, 65)... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 22. panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 25 d. sprendimą... 23. Iš atsakovės UAB „Rearcus“ ieškovei UAB „Viršuliškių būstas“...