Byla 2-331-1007/2016
Dėl įpareigojimo pateikti išlaikymui nepilnamečiam vaikui skirtų lėšų panaudojimo ataskaitą, išvadą teikianti institucija – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Domeikienė, sekretoriaujant Dianai Suščenovienei. dalyvaujant ieškovui A. J. ir jo atstovei advokatei Stanislavai Barvidytei, atsakovei T. G. ir jos atstovei advokatei Ritai Lankutienei, išvadą teikiančios institucijos, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovui Audriui Klišauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovei T. G. dėl įpareigojimo pateikti išlaikymui nepilnamečiam vaikui skirtų lėšų panaudojimo ataskaitą, išvadą teikianti institucija – Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius,

Nustatė

3Ieškovas A. J. 2016-01-29 kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį 2016-05-15 patikslino, prašydamas: (1) įpareigoti atsakovę T. G. ieškovui gyvenamosios vietos adresu registruotu paštu pateikti ataskaitą apie Akmenės rajono apylinkės teismas 2014-04-04 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-7-922/2014, priteisto išlaikymo įsiskolinimo lėšų panaudojimą nuo 2015-01-12 iki bus baigtas įsiskolinimo išieškojimas, t. y. iki 2016-07-16, bei antstolės Redos Vizgaudienės. išieškotų išlaikymo lėšų panaudojimą, kartu pateikti įrodymus (pirkimo kvitus ir/ar sąskaitas); (2) priteisti iš atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis kreipėsi į atsakovę prašydamas pateikti ataskaitą apie išlaikymo įsiskolinimo lėšų panaudojimą, tačiau atsakovė to nepadarė. Ieškovui kyla abejonių, jog atsakovė jo pervedamas išlaikymo įsiskolinimo lėšas naudoja ne vaiko poreikiams patenkinti, o savo asmeniniams poreikiams, nes pati atsakovė niekur nedirba, turi skolinių įsipareigojimų (60-63 b.l.). Ieškovas teikia išlaikymą vaikui, moka išlaikymo įsiskolinimą, todėl jis turi teisę žinoti, kur naudojami vaiko išlaikymui skirti pinigai. Atsakovė atsisakė jam geranoriškai teikti ataskaitą apie šių lėšų panaudojimą, todėl jam kylą įtarimų, kad atsakovė kažką slepia. Pirmąkart įtarimas, kad atsakovė netinkamai naudoja pinigus kilo tuomet, kai su sūnumi nuėjo į parduotuvę jis parodė, ką mama jam perka valgyti, tai buvo 0,20 Eur kainuojantys makaronai, vaikas atrodė išblyškęs, dažnai sirgdavo. Su sūnumi daugiau nei metus nesimatė, nes jis yra priverstas bendrauti su atsakove.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (65-68 b.l.). Paaiškino, kad ieškovas teismuose itin kovojo dėl teisės bendrauti su judviejų sūnumi, tačiau daugiau nei metus nesimatė su juo, nebendrauja, ieškovas net nesidomi kaip sūnui sekasi, jo sveikata ir pan. Atkreipia teismo dėmesį į tai, kad ji viena rūpinasi sūnaus būtinųjų poreikių tenkinimu (gyvenamuoju būstu, jo išlaikymu, maistu, apranga, higiena, sveikatos priežiūra ir kt.), jo laisvalaikiu, poilsiu bei ugdymu, o ieškovas vykdydamas teismo sprendimą teikia išlaikymą (nors priteista 350 Lt (101,37 Eur), tačiau moka tik 100 Eur) ir moka išlaikymo įsiskolinimą. Kadangi ieškovas gera valia nemokėjo išlaikymo, todėl ji kreipėsi į antstolę Redą. Vizgaudienę. dėl priverstinio vykdymo. Nors ieškovas prašė teikti ataskaitas apie vaiko išlaikymui skiriamų pinigų panaudojimą, tačiau ji atsisakė tai daryti, nes iki šiol nekaupė čekių ir kvitų, todėl negalėtų pateikti ataskaitos apie tai, kur anksčiau panaudojo pinigus skirtus vaiko išlaikymui. Be to, ji yra dirbanti, viena pati rūpinasi dviem vaikais, nes jos sutuoktinis dirba užsienyje, todėl neturi laiko rengti išsamias ataskaitas apie tai, kiek pinigų skiria būtent J. J. išlaikymui, nes paprastai maistas perkamas visai šeimai, o ne vienam vaikui, todėl ji nesutiktų teikti tokių ataskaitų ir ateityje. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kurie leistų manyti, kad atsakovė vaiko pinigus naudoja ne pagal paskirtį. Nurodo, kad vaikui skirtas išlaikymas naudojamas išimtinai sūnaus poreikiams ir interesams tenkinti. Patvirtino, kad išlaikymo įsiskolinimas, kurį ieškovas mokėdavo į vaiko vardu atidarytą banko sąskaitą, buvo pervestas į jos asmeninę banko sąskaitą, jos manymu, šie pinigai yra jos, nes laikotarpiu, už kurį priteistas išlaikymo įsiskolinimas, ji viena pati išlaikė sūnų, skolinosi iš artimųjų. Atsakovės nuomone, ji tinkamai rūpinasi sūnumi, jis yra pasirengęs ir pavalgęs, jam sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos, todėl įpareigojimas teikti ataskaitas pernelyg apsunkintų ją, nors ieškovas pats nusišalino nuo sūnaus auklėjimo ir priežiūros. Jos nuomone, ieškovo prašymas teikti jam ataskaitas yra tam tikra keršto forma, kuria siekiama apsunkinti jos gyvenimą.

5Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodoma, kad ieškovas ir atsakovė turi sūnų J. J.. Atsakovė bei jos sutuoktinis dirbantys, namuose švaru ir tvarkinga, atsakovės šeima kreditorinių įsiskolinimų ir įsiskolinimų už komunalines paslaugas neturi. Ieškovas kreipdamasis į teismą su prašymu teikti ataskaitas už išlaikymo įsiskolinimo lėšų panaudojimą iš esmės teigia, kad atsakovė netinkamai naudoja pinigines lėšas, skirtas nepilnamečio vaiko poreikių tenkinimui, tačiau teismui nepateikė jokių duomenų pagrindžiančių šiuos teiginius. Be to, atsakovės teigimu, tik ji užsiima jų bendro vaiko auklėjimu ir priežiūra, ieškovas pats paskutinį kartą sūnų lankė 2015 m. vasario mėn., ieškovas nusišalino nuo pareigos rūpintis sūnumi. Atkreipiamas dėmesys, kad įpareigojimas teikti ataskaitas, rinkti čekius ir kvitus sumažintų laiką, kurį atsakovė galėtų skirtui vaikų auklėjimui ir priežiūrai. Kasdieninius vaiko poreikius užtikrina bei lėšų panaudojimo tikslingumą sprendžia tas vaiko tėvas, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta ar vaikas realiai gyvena (41-42 b.l.). Institucijos atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad institucijai yra žinoma ieškovo ir atsakovės šeima, nes ieškovas dažnai skundžiasi, kad atsakovė netinkamai rūpinasi sūnumi, neleidžia ieškovui matytis su vaiku ir pan., tačiau paprastai skundai nepasitvirtina. Institucija neturi duomenų, kad atsakovė netinkamai vykdytų tėvų pareigas, vaikai prižiūrėti, jiems sudarytos geros gyvenimo sąlygos, namuose tvarkinga. Ieškovas daugiau nei pusantrų metų nelankė sūnaus, nebendravo su juo, tačiau reikalauja, kad atsakovė teiktų ataskaitą apie tai, kur panaudoja vaiko išlaikymui skirtus pinigus, net jei tai būtų tik 1 Eur, todėl toks prašymas neproporcingas ir pernelyg apsunkintų atsakovę, kuri šiuo metu viena pati rūpinasi dviem mažamečiais vaikais, ypač turint omenyje, kad jis reikalauja ataskaitos ir už praėjusį laikotarpį, kai atsakovė tokių ataskaitų nerengė ir čekių nekaupė.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovas ir atsakovė yra nepilnamečio J. J., gim. ( - ), tėvai. Akmenės rajono apylinkės teismas 2014-04-04 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-7-922/2014, nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyta su ieškove T. G., jos gyvenamojoje vietoje; iš atsakovo A. J. priteistas išlaikymas sūnui, mokant kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo visų rūšių gaunamų pajamų po 350 Lt nuo kreipimosi į teismą (2013-02-11) iki vaiko pilnametystės; taip pat iš atsakovo A. J. priteistas 7500 Lt nepilnamečio sūnaus išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2010-09-01 iki 2013-02-11 (30 mėnesių), skaičiuojant vaikui per mėnesį po 250 Lt; ieškovė paskirta nepilnamečiam sūnui priteisto išlaikymo tvarkytoja uzufrukto teise; nustatyta atsakovo A. J. bendravimo tvarka su sūnumi. Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-07-16 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-7-922/2014, išdėstytas Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-04-14 sprendimu priteisto 7500 Lt išlaikymo įsiskolinimo mokėjimas 2 metų laikotarpiui, mokant po 312,50 Lt kas mėnesį, kiekvieną įmoką sumokant iki einamojo mėnesio 30 d., pirmą įmoką 312,50 Lt sumokant iki 2014-08-30, bei paskutinę įmoką sumokant iki 2016-07-30.

8Ieškovas nurodo, kad atsakovė neteikia jam jokios informacijos apie sūnaus išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą, todėl prašo įpareigoti atsakovę teikti ataskaitas apie išlaikymo įsiskolinimo lėšų panaudojimą nuo 2015-01-12 iki 2016-07-16.

9Pažymėtina, kad išlaikymą tvarkantys asmenys išlaikymui skirtas pinigų sumas ir turtą turi tvarkyti remdamiesi apdairaus, rūpestingo ir atidaus žmogaus (bonus pater familias) elgesio standartu. Vaikams skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.203 str. 1 d.). Išlaikymas priteisiamas vaikui yra jo nuosavybė (CK 3.186 str. 1 d.). Išlaikymas negali būti naudojamas vaiko tėvo (motinos) ar kitų asmenų asmeniniams poreikiams tenkinti. Visos sumos, gaunamos kaip išlaikymas, pirmiausia privalo būti naudojamos būtiniausiems vaiko poreikiams tenkinti, ji maitinti, aprengti, mokyti, ugdyti, laisvalaikio reikmėms ir pan. Tuomet, kai išlaikymui skiriamos lėšos nesunaudojamos kasdienių poreikių tenkinimui, jos gali ir turi būti taupomos būsimiems vaiko poreikiams, sukuriant tam tikrą materialinį pagrindą savarankiško gyvenimo pradžiai ar ateityje atsirasiantiems naujiems jo poreikiams (susimokėti už mokslą ir pragyvenimą, jeigu mokymosi procesas vyksta ne vaiko gyvenamojoje vietoje ir pan.) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2008-11-10 nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-7-495/2008).

10Teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimas Nr. 54 „Dėl įstatymų, reglamentuojančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, taikymo teismų praktikoje“) pripažįstama išlaikymą teikiančio tėvo (motinos) teisė kontroliuoti, jog vaiko išlaikymui skiriamos lėšos būtų panaudotos išimtinai tik vaiko poreikiams. Kai vienas iš vaiko tėvų, vaiko globėjas (rūpintojas) ar kiti asmenys panaudoja vaikui skirtą išlaikymą ne vaiko interesais (sunaudoja jį savo asmeniniams poreikiams tenkinti, iššvaisto, perleidžia kitiems asmenims ir pan.), tokie asmenys privalo atlyginti vaikui padarytus nuostolius. Vaikui skirtas išlaikymas, kurį jo tėvas (motina), globėjas (rūpintojas) panaudoja ne vaiko interesams, yra išieškomas iš asmens, panaudojusio išlaikymą ne vaiko interesams, turto pagal vaiko atstovų, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį (CK 3.203 str. 2 d.).

11Įpareigojimas teikti ataskaitas apie lėšų panaudojimą nėra savitikslis veiksmas, būtinai taikomas kiekvienu priteisto vaikui išlaikymo iš antrojo tėvo atveju. Tokia pareiga nėra įtvirtinta ir įstatymo normomis. Įpareigojimas yra prevencinė prievartos priemonė ir įprastai yra taikoma, kai nevykdoma nustatyta pareiga, šiuo atveju, vaikui skirtą išlaikymą naudoti išimtinai jo interesams. Todėl sprendžiant dėl įpareigojimo teikti ataskaitas apie lėšų panaudojimą nustatymo teismo sprendimu, pirmiausiai būtina analizuoti, ar konkrečioje situacijoje yra prielaidos vertinti, kad išlaikymui skiriamas lėšas gali būti panaudojamos netinkamai (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-596/2013, Vilniaus apygardos teismo 2013-04-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-783-464/2013, Vilniaus apygardos teismo 2013-08-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-2217-115/2013, Kauno apygardos teismo 2016-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-270-390/2016). Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad įpareigojimas teikti ataskaitas apie išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą gali būti pateisinamas tik esant žymiai didesnei išlaikymo sumai, skirta ne tik būtiniausiems vaiko poreikiams patenkinti (pvz., Vilniaus apygardos teismo 2010-09-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-777-302/2010).

12Pažymėtina, kad ieškovui yra žinoma, kokia lėšų suma kas mėnesį yra reikalinga šalių nepilnamečio sūnaus išlaikymui. Šis faktas nustatytas Akmenės rajono apylinkės teismo 2014-04-04 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-7-922/2014, kuriuo buvo išspręstas nepilnamečio sūnaus išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo klausimas, dydžio nustatymas. Nagrinėjant minėtą civilinę bylą šalys nesitarė dėl atsiskaitymo apie išlaikymo lėšų panaudojimą, kaip pripažįsta šalys, ieškovas į atsakovę dėl ataskaitos teikimo kreipėsi tik 2015-12-05 elektroniniu laišku, atsakovei nesutikus teikti ataskaitų, 2016-01-29 pateikė ieškinį teismui. Kaip matyti, ieškovas prašo pateikti ataskaitas nuo 2015-01-12, tai yra reikalauja duomenis pateikti retrospektyviai. Teismo vertinimu, toks reikalavimas neatitinka sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1.5 str.). Pažymėtina, kad ieškovas tinkamai ir laiku nerealizavo savo teisės kontroliuoti išlaikymo panaudojimą, todėl jis pats turi prisiimti tokių duomenų nepateikimo riziką (pvz. Šiaulių apygardos teismo 2014-06-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-517-368/2014).

13Civilinis procesas grindžiamas rungimosi ir šalių lygiateisiškumo principais, todėl kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi (Lietuvos Respublikos civilinio procesas kodekso toliau – CPK) 12, 178 str.). Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.; pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-02-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009; 2009-10-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009-11-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2011-02-07nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011). Šaliai neįrodžius aplinkybių, kuriomis ji remiasi, atsiranda neigiamos pasekmės, t. y. tokios aplinkybės pripažintinos neįrodytomis ir šalies reikalavimai (atsikirtimai) atmetami (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-06-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-878/2002.).

14Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad nepilnamečiam vaikui teikiamas išlaikymas yra panaudojamas ne pagal paskirtį. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovas teismui patvirtino, kad sūnus visą laiką augo mamos prižiūrimas, ugdomas ir lavinamas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas jokiomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė savo abejonių, kad vaikui skirtos išmokos naudojamos ne pagal paskirtį, darytina išvada, kad ieškovo prašomas nustatyti įpareigojimas būtų ne tik perteklinis, bet kartu nepagrįstai suvaržytų atsakovės teises – užkraunant pastarajai papildomus įpareigojimus, susijusius su detalių ataskaitų rengimu, tuo labiau visas išlaidas patvirtinančių mokėjimo dokumentų rinkimu. Be to, išankstinis apribojimas pažeistų atsakovės laisvę spręsti, kas geriausiai atitinka nepilnamečio vaiko interesus, kas prieštarauja ir protingumo principams (pvz., Panevėžio apygardos teismo 2015-02-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-133-278/2015). Aplinkybė, kad dalį ieškovo sūnaus išlaikymui skirtų pinigų atsakovė persivesdavo į savo asmeninę sąskaitą, atsižvelgiant į byloje surinktų įrodymų visetą, nors ir suponuoja atsakovės elgesio neatitikimą tėvo (motinos) pareigoms, tačiau nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovė akivaizdžiai vaiko išlaikymu skirtas pinigines lėšas naudojo ne pagal jų paskirtį, t. y. ne vaiko, bet, tarkime, savo poreikių tenkinimui, taigi netinkamai vykdo savo pareigas. Įvertinus byloje esančius duomenis darytina išvada, kad teismas neturi pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo įpareigoti atsakovę teikti ieškovui ataskaitas apie sūnaus išlaikymo įsiskolinimo panaudojimą, todėl ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

15Byloje esantys duomenys patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro: 17,50 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 b. l.), 41 Eur žyminio mokesčio (5 b. l.), 285,66 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų už atsakovei teikiamą teisinę pagalbą (39, 69 b. l.) bei 70 Eur išlaidų už advokato pagalbą ieškovui (75, 76 b. l.). Vadovaujantis CPK 96 str. 2 d. atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos valstybei iš ieškovo.

16Vadovaudamasis CPK 12 str., 29 str., 80 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 ir 6 p., 96 str. 2 d., 99 str., 176–179 str., 185 str., 259–260 str., 263–270 str. teismas

Nutarė

17Ieškinį atmesti.

18Priteisti iš ieškovo A. J., asmens kodas ( - ), 17,50 Eur (septyniolika eurų 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, ir 285,66 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 66 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai