Byla 2-697-436/2012
Dėl 2009-10-05, 2009-11-19 ir 2009-11-24 turto perdavimo išieškotojui aktų ir 2010-04-09 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys antstolius S. U., Kauno apskrities VMI, Ž. A., „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Aldengas“ atstovui advokato padėjėjui Michail Bron, atsakovės UAB „DZO Capital“ atstovei advokatei Midai Vengeliauskaitei, atsakovės UAB „Soloservis“ atstovui advokatui Kęstučiui Jonaičiui, atsakovui M. P., trečiojo asmens S. U. atstovei advokatei Rasai Užkuraitienei., trečiojo asmens Ž. A. atstovei Rasai Gradauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-697-436/2012 pagal ieškovo BUAB „Aldengas“ ieškinį atsakovams BUAB „DZO capital“, UAB „Soloservis“, antstoliui M. P., dėl 2009-10-05, 2009-11-19 ir 2009-11-24 turto perdavimo išieškotojui aktų ir 2010-04-09 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys antstolius S. U., Kauno apskrities VMI, Ž. A., „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje,

Nustatė

2Ieškovas BUAB „Aldengas“ patikslintu ieškiniu (1 t., b.l. 100-109) prašo pripažinti negaliojančiais antstolio S. U. kontoros 2009-10-05, 2009-11-24, 2009-11-19 Turto perdavimo išieškotojui aktus, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0034/09/01456 ir antstolio M. P. 2010-04-09 priimtą turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0123/00456 negaliojančiais ab initio ir taikyti restituciją. Teismo posėdyje ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir paaiškino, kad 2009-10-05, 2009-11-19 ir 2009-11-24 buvo priimti Turto perdavimo išieškotojui aktai, iš kurių matyti, kad pagal UAB „Aldengas“ prašymą Ieškovo turtas buvo perduotas išieškotojui UAB „DZO Capital“. Pažymi, kad UAB „DZO Capital" perėmė reikalavimo teisę į UAB „Aldengas“ iš WEST TIMBER LTD. Išieškojimas pagal UAB „DZO Capital" reikalavimą buvo vykdomas antstolio S. U. kontoroje. Nurodyti aktai atitinkamai buvo patvirtinti 2009-10-29, 2009-12-16 Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo rezoliucijomis. Pažymi, kad Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2010-01-20 parengė išvadą, kuria atsisakė išdėstyti UAB „Aldengas“ skolinio įsipareigojimo (PVM nepriemoka) 500.000 Lt sumoje mokėjimą. Kauno VMI minėtoje išvadoje konstatavo, kad:

3-

4pagal 2008 m. balansą UAB „Aldengas" yra bankroto būsenoje;

5-

6iš UAB „Aldengas“ turto išieškojimą vykdo UAB „Enax“ (antstolio M. P. kontora);

7-

8UAB „Aldengas“ 2009-12-31 dienai yra skolinga biudžetui 994.625.51 Lt. Skola biudžetui susidarė nuo 2008-11-25. Buvo vykdomas išieškojimas iš įmonės banko sąskaitose esančių lėšų. 2009-10-01 sprendimas Nr. 14-19-25223 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto perduotas antstolio S. U. kontorai - vykdymui.

9Ieškovo vertinimu, tuo metu, kai buvo tvirtinami Turto perdavimo aktai, išieškojimą iš BUAB „Aldengas“ turto priverstine tvarka vykdė ir Kauno apskrities VMI, kuri skolos išieškojimą perdavė taip pat antstoliui S. U., tai yra tam pačiam antstoliui, kuris vykdė išieškojimą pagal UAB „DZO Capital" reikalavimą ir formino Ieškovo turto perdavimą jam. Be to, kaip matyti iš turto arešto aktų registro, buvo ir kitų išieškotojų dar iki Ieškovo turto perdavimo atsakovui UAB „DZO Capital“.

10Atkreipia dėmesį, į tai, kad Ieškovas ir atsakovas UAB „DZO Capital“ yra susijusios įmonės per įmonės akcininkus.

11BUAB „Aldengas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“ nurodo, kad sudarant ginčijamus Turto perdavimo aktus vykdomojoje byloje Nr. 1034/09/01456 dėl 1 794 914 Lt. išieškojimo iš Ieškovo trečios eilės išieškotojui atsakovui UAB „DZO Capital“ pagal Kauno apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2229-264/2009, buvo pažeistas CPK 701 straipsnis, ko pasėkoje atsakovas UAB „DZO Capital“ atsidūrė privilegijuotoje padėtyje kitų išieškotojų iš to paties skolininko atžvilgiu. Remiantis LR CK 1.80 straipsnio 1 dalimi, imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantys sandoriai yra niekiniai ir negaliojantys, todėl Turto perdavimo aktai turi būti pripažinti negaliojančiais ab initio ir taikoma restitucija.

12Atsakovo UAB „DZO Capital“ perimtas turtas pagal Ieškovo perduotus finansinės atskaitomybės dokumentus yra vertas 2.792.391,00 Lt. Tuo tarpu antstolio S. U. kontoros šis turtas buvo įvertintas tik 1.900.000 Lt, o tai daugiau nei du kartus mažesnė vertė. Juolab, kad perduotas turtas buvo įkainotas tik 1.842.000 Lt suma perdavimo momentu, kai tokia vertė iš viso nėra paremta jokiais objektyviais dokumentais.

13Antstolis S. U., vykdydamas išieškojimą iš UAB „DZO Capital“ turto kreditoriaus WEST TTMBER LTD naudai, nukreipė išieškojimą į iš BUAB „Aldengas“ įgytą turtą ir 2010-02-22 jį areštavo (vykdomoji byla Nr. 0034/10/00219). 2010-03-26 antstolis M. P. priėmė patvarkymą Nr. 0123/10/00456, kuriuo remiantis prisijungė prie išieškojimo antstolio S. U. vedamoje vykdomojoje byloje, kurioje iš to paties skolininko, tai yra UAB „DZO Capital“, antstolis S. U. vykdė išieškojimą - buvo paskelbęs skolininko turto varžytines, tai yra pradėjęs skolininko turto realizavimo procesą.

14Antstoliui S. U., sustabdžius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0034/10/00219, antstolis M. P. 2010-04-06 patvarkymu Nr. 0123/10/00456 toliau vykdė išieškojimą iš UAB „DZO Capital“ ir 2010-04-09 priėmė Turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą Nr. 0123/10/00456, kuriuo neteisėtai pardavė iš BUAB „Aldengas“ ginčijamais aktais UAB „DZO Capital“ įgytą turtą skolininko pasiūlytam pirkėjui atsakovui UAB „Soloservis“. Turto pardavimas skolininko pasiūlytam pirkėjui yra neteisėtas bei pažeidžiantis imperatyvias įstatymo normas.

15Atsakovo BUAB „Dzo Capital“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ direktorius V. Č. atsiliepime į ieškinį (2 t., b.l. 23-25) nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Mida Vengeliauskaitė palaikė atsiliepime nurodytus motyvus. Nurodo, kad nors Ieškovas teigia, kad teismas patvirtino Aktus, kurie buvo surašyti esant kitų išieškotojų, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikia. Taip pat nurodo, kad 2009-10-01 trečiojo asmens Kauno apskrities VMI sprendimas Nr. 14-19-25223 buvo perduotas vykdyti trečiajam asmeniui antstolio S. U. kontorai, tačiau 2009-10-01 yra sprendimo priėmimo data, o, kada jis buvo perduotas, antstolio priimtas ir/ar pradėtas vykdyti, ieškovas duomenų nebepateikia. Faktinė aplinkybė, kad Ieškovo pateiktame turto arešto aktų registre neregistruotas Ieškovo turto areštas išieškotojo, trečiojo asmens Kauno apskrities VMI reikalavimo patenkinimui užtikrinti, leidžia pagrįstai teigti, kad išieškojimas trečiojo asmens Kauno apskrities VMI naudai Aktų surašymo momentu nebuvo vykdomas. Vadovaujantis LR CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, tačiau Ieškovas savo teiginius apie trečiojo asmens Kauno apskrities VMI naudai vykdytą išieškojimą pagrindžiančių faktinių duomenų nepateikė.

16BUAB „Dzo Capital“ nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad antstolis M. P. vykdė išieškojimą UAB „Enax" naudai. Faktinė aplinkybė, kad UAB „Enax" nėra ieškovo kreditoriumi, lemia išvadą, kad UAB „Enax" teisės ir teisėti interesai skundžiamais Aktais pažeisti nebuvo.

17Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones (LR CPK 681 str. 1 d.) Ieškovas yra praleidęs naikinamąjį terminą pateikti skundą dėl trečiojo asmens antstolio S. U. veiksmų, t.y. UAB „DZO capital" perduoto turto vertės pagrįstumas nekvestionuotinas.

18Kita vertus Ieškovas neteikia teismui ir objektyvių faktinių duomenų apie Aktais perleisto turto rinkos kainas turto perleidimo momentu. Ieškovo nurodyta perduoto turto balansinė vertė ir rinkos vertė nėra tapačios sąvokos.

19Atsakovas antstolis M. P. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t. b.l. 72-74) su ieškovo BUAB „Aldengas" (toliau - ieškovas) pareikštu ieškiniu nesutinka. Teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime nurodytus argumentus. Atsakovas nurodė, kad ieškinys yra absoliučiai nepagrįstas, ieškinio pagrindas neatitinka faktinėms vykusio vykdymo proceso aplinkybėms. Nurodo, kad pareikštame ieškovo ieškinyje nėra nurodyta nei vieno Turto perdavimo aktų negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 602 str. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių CPK 681 str. pažeidimą, o ieškinyje tik abstrakčiai nurodo, kad neteisingai įvertintas turtas. Faktinės vykdomosios bylos (antstolio S. U. vykdomosios bylos) aplinkybės rodo priešingą išvadą, kad turtas buvo įvertintas CPK 681 str. nustatyta tvarka, neįvykus skelbtoms turto varžytynėms, nes neatvyko nei vienas pirkėjas, turtą buvo pasiūlyta perimti išieškotojui. Atkreipia dėmesį į tai, kad antstolio nustatyta turto kaina buvo pakankamai aukšta, nes net ir CPK 718 str. nustatyta tvarka nustačius pradinę turto varžytynių kainą 80 proc. nuo įvertinimo sumos, turtas nebuvo parduotas iš varžytynių, nes galimiems pirkėjams pradinė varžytynių kaina (80proc. nuo įvertinimo sumos) buvo per didelė.

20Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad, vykdant išieškojimus UAB „Aldengas“, buvo ir daugiau kreditorių - Kauno apsk. VMI, UAB „Enax“. Išieškotojas įgyja teisę į priverstinį skolos išieškojimą, taip pat ir į dalį skolininko nuosavybę, kai turtas neparduotas iš varžytynių ir siūloma perimti už skolą išieškotojui, tik tuomet, kai išieškotas turi CPK 584, 587 str. numatytą vykdomąjį dokumentą ir jį pateikia vykdyti antstoliui. Todėl, jei 2009-11-19 Kauno apsk. VMI sprendimas buvo neįsiteisėjęs ir nebuvo tinkamai pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas, tai Kauno apsk. VMI negalėjo būti išieškotoja vykdymo procese ir jai negalėjo būti siūloma perimti neparduotą iš varžytynių skolininko UAB „Aldengas“ turtą.

212009-11-19 UAB „Enax“ nebuvo išieškotoja vykdymo procese. UAB „Enax“ antstoliui M. P. pateikė vykdyti vykdomąjį dokumentą 2009-12-22, t.y. jau po to kai skolininko UAB „Aldengas“ turtas buvo realizuotas CPK VI d. nustatyta tvarka. Be to, pats išieškotojas UAB „Enax“ 2010-01-20 atsiėmė iš antstolio vykdomąjį raštą ir atsisakė nuo tolimesnio išieškojimo iš UAB „Aldengas“. Todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad antstolio S. U. 2009-11-19 surašyti ir Kauno m. apylinkė teismo patvirtinti Turto perdavimo išieškotojui aktai yra negaliojantys, nes perduodant neparduotą iš varžytynių UAB „Aldengas“ turtą, nebuvo pasiūlyta tą turtą perimti ir kitiems kreditoriams - VMI ir UAB „Enax“, nes šie skolininko turto perdavimo momentu net nebuvo išieškotojais CPK 638 str. prasme.

22Po priverstinio turto realizavimo iš UAB „Aldengas“ turto, esančio ( - ), nuosavybės teisė perėjo į UAB „DZO Capital“. Vykdant priverstinį išieškojimą iš UAB „DZO Capital“ dėl 828.627,60 Lt išieškojimo išieškotojo UAB „Baltic reality investments“ naudai, 2010-04-09 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr. 0123/10/00456 turtas buvo parduotas UAB „Soloservis“, t.y. buvo kelių sandorių seka. Todėl neįrodžius sandorio - skolininko UAB „Aldengas“ turto perdavimo išieškotojui UAB „DZO Capital“ neteisėtumo, t.y. neatitikimą sprendimų vykdymą reglamentuojančioms normoms, nėra prasmės teikti atsiliepimą ir dėl 2010-04-09 Turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 0123/10/00456, kuriuo UAB „DZO Capital“ turtas buvo parduotas UAB „Soloservis“.

23Atsakovas UAB „Soloservis“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį ( 2 t. b.l. 77-82) su patikslinto ieškinio reikalavimais nesutinka. Atsakovės UAB „Soloservis“ atstovas advokatas Kęstutis Jonaitis palaikė atsileipime išdėstytus argumentus. Nurodo, kad atsakovo UAB „Soloservis“ turtinėms teisėms ir interesams pasekmės kiltų tik 2009-10-05 turto perdavimo išieškotojui akto pripažinimo negaliojančiu atveju. UAB „Soloservis“ ginčijamu 2009-10-05 aktu UAB „DZO Capital" naudai perduotą turtą įsigijo kaip minėtos bendrovės pasiūlytas pirkėjas antstolio M. P. vykdomojoje byloje dėl įsiskolinimo iš UAB „DZO Capital“ priverstinio išieškojimo, taigi, nebūdama ginčijamo 2009-10-05 sandorio šalimi UAB „Soloservis“ yra laikytina su sandoriu nesusijusiu trečiuoju asmeniu.

24Įvertinant aplinkybę, kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų dėl galimo UAB „Soloservis“ nesąžiningumo antstolio M. P. vykdomojoje byloje įsigyjant uždarajai akcinei bendrovei „DZO Capital“ 2009-10-05 aktu perduotą nekilnojamąjį turtą (ieškovo pateiktos nuorodos į galimą įmonių sąsajumą per buvusius vadovus bei įmonių ir fizinių asmenų tarpusavio sandorius nelaikytinos tariamą UAB „Soloservis“ nesąžiningumą patvirtinančiomis aplinkybėmis), atsakovas UAB „Soloservis“ ginčijamo 2009-10-05 sandorio atžvilgiu yra vertintinas kaip sąžiningas Pramonės g. 41, Jonavoje esančio turto įgijėjas. Atsižvelgiant į nurodytą darytina išvada, kad net tuo atveju, jeigu 2009-10-05 turto perdavimo išieškotojui aktas nuo jo sudarymo momento teismo būtu pripažintas negaliojančiu, iš UAB „Soloservis“ kaip iš sąžiningo įgijėjo 2010-04-09 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pagrindu atsakovui perleistas UAB „DZO Capital“ nekilnojamasis turtas, kurį UAB „DZO Capital“ ginčijamu 2009-10-05 aktu įgijo iš BUAB „Aldengas“, vadovaujantis CK 4.96 str. 2 dalies nuostatomis, negali būti išreikalautas.

25Byloje ieškovas neginčija 2010-04-09 turto pardavimo skolininko pasirinktam pirkėjui aktu perleisto turto kainos (1.080.000 Lt) pagrįstumo, taigi turto įgijėjo UAB „Soloservis“ nesąžiningumo klausimas dėl turto pirkimo mažesne nei vidutinė rinkos kaina šiuo iš viso nekyla.

26Sprendžiant dėl UAB „Soloservis“ tariamo nesąžiningumo kitais išvardintais pagrindais, svarbu yra tai, kad turto įgijėjui (atsakovui UAB „Soloservis“) pasirašius 2010-04-09 aktą dėl turto pardavimo, jokių pagrindų, galinčių įtakoti minėto pirkimo sandorio neteisėtumą, dar nebuvo atsiradę - pareiškimas dėl skolininko UAB „DZO Capital“ bankroto bylos iškėlimo Kauno apygardos teisme nebuvo gautas, laikinosios apsaugos priemonės apribojant įmonės teisę disponuoti savo turtu taip pat nebuvo pritaikytos. Tokiu būdu, sudaręs priverstinį vykdymą reglamentuojančių teisės normų numatytą 2010-04-09 sandorį dėl turto iš UAB „DZO Capital“ per antstolį įgijimo, atsakovas UAB „Soloservis“ pagrįstai pasitikėjo tokio valstybės įgalioto asmens vykdomo sandorio teisėtumu, o valstybės institucijai - Kauno miesto apylinkės teismui - 2010-04-29 rezoliucija patvirtinus turto pardavimo aktą, kas pirkėjo atžvilgiu garantavo įvykusio sandorio atitikimą įstatymo normoms, turto įgijėjui UAB „Soloservis“ nekilo pagrindo domėtis papildomomis aplinkybėmis dėl galimo sandorio prieštaravimo įstatymams - tokio sandorio teisėtumą turėjo garantuoti turto pardavimo aktui teismo rezoliucijos forma suteiktas patvirtinimas, sąlygojantis akto įsigaliojimą ir nuosavybės teisės į turtą UAB „Soloservis“ perėjimą.

27Trečiasis asmuo antstolis S. U. atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 80-84) su pateiktu ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Jo atstovė advokatė Rasa Užkuraitienė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Nurodo, kad 2009 m. spalio mėn. 5 d. patvarkymu buvo įkainuotas turtas: mechaninės dirbtuvės, esančios ( - )., garažas, esantis ( - ) ir gamybos patalpos , esančios ( - ). 2009 m. lapkričio 18 d. buvo paskelbtos minėto turto varžytinės. Į mechaninių dirbtuvių, esančių ( - ) ir garažo, esančio ( - ) varžytines neatvyko nė vienas pirkėjas, todėl varžytinės paskelbtos neįvykusiomis ir turtas sutinkamai su LR CPK 719 str. pasiūlytas perimti išieškotojui. 2009 m. lapkričio mėn. 19 d. buvo surašytas mechaninių dirbtuvių , esančių ( - ) ir garažo, esančio ( - ) turto pardavimo aktas išieškotojui, kuris buvo patvirtintas 2009 m. gruodžio 19 d. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo rezoliucija.

282009 m. lapkričio 18 d. vyko gamybos patalpų, esančių ( - ) varžytinės, tačiau pirkėjas pasiūlęs aukščiausią kainą per 5 dienas neįmokėjo pasiūlytos sumos, todėl sutinkamai su LR CPK 719 straipsnio 2 dalimi turtą buvo pasiūlyta perimti išieškotojui. 2009 m. lapkričio mėn. 24 d. buvo surašytas gamybos patalpų, esančių ( - ) turto pardavimo aktas išieškotojui, kuris buvo patvirtintas 2009 m. gruodžio 16 d. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo rezoliucija.

29Surašant 2009 m. spalio mėn. 5 d. turto perdavimo išieškotojui aktą UAB „DZO Capital“ buvo vienintelis išieškotojas, kadangi Kauno apskrities VMI, nebuvo perdavusi išieškojimui 2009 m. spalio 1 d. sprendimo. Neįsiteisėjęs 2009 m. spalio 1 d. sprendimas gautas antstolio S. U. kontoroje 2009 m. spalio mėn. 9 d.

30Surašant 2009 m. lapkričio 19 d. ir 2009 m. lapkričio 24 d. turto perdavimo išieškotojui aktus nebuvo pažeistos LR CPK 701 straipsnio nuostatos, kadangi 2009 m. spalio 9 d. buvo pateiktas neįsiteisėjęs 2009 m. spalio 1 d. Kauno apskrities VMI sprendimas. Mokesčių administravimo įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nurodytas 20 dienų terminas, skirtas skolininkui jo mokestinei nepriemokai geruoju sumokėti, kuriam pasibaigus mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką (Mokesčių administravimo įstatymo 105 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Todėl 2009 m. spalio mėn. 9 d. neįsiteisėjusio sprendimo Kauno apskrities VMI neturėjo teisės pateikti, išieškotojas teisės aktų nustatyta tvarka neįgijo teisę į priverstinį išieškojimą. Todėl VMI sprendimas išieškojimui buvo nepagrįstai priimtas, kadangi buvo akivaizdžios kliūtys priimti šį neįsiteisėjusįjį sprendimą. Todėl iš neteisės negali atsirasti teisė. Pats ieškovas nurodo, kad tik 2010-01-20 buvo parengta išvada dėl mokestinės nepriemokos mokėjimo išdėstymo. Todėl ieškinio teiginiai, kad turto perdavimo metu Kauno apskrities VMI buvo išieškotoja yra nepagrįsti. Be to nepagrįsti ieškovo argumentai, kad buvo pažeistos LR CPK 701 straipsnio nuostatos, kadangi Kauno apskrities VMI nėra pirmesnės eilės išieškotojas negu išieškotojas UAB „DZO Capital“, o yra priskiriamas trečios eilės išieškotojams, todėl LR CPK 701 str. 1 dalies ir 754 straipsnio nuostatos pažeistos nebuvo. Taip pat nepagrįstai ieškinyje nurodyta, kad buvo pažeistas ir LR CPK 702 straipsnio nuostatos. Todėl nepagrįsti ieškinio motyvai, kad turto perdavimo išieškotojui sandoriai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Dėl to ieškinys kaip nepagrįstas atmestinas.

31Nepagrįsti argumentai, kad turtas buvo perduotas už per mažą kainą, nes priimti patvarkymai dėl turto įkainavimo atitinka procesines teisės normas. Antstolio priimti 2009 m. rugpjūčio 3 d. ir 2009 m. spalio 10 d. patvarkymai buvo išsiųsti tiek skolininkui, tiek išieškotojui. Su antstolio nustatyta kaina sutiko tiek skolininkas, tiek išieškotojas, kadangi nebuvo pareikšta jokių prieštaravimų. Tai, kad turtas buvo įkainuotas rinkos verte ir net aukštesne negu rinkos verte patvirtina tas faktas, kad už varžytinėse nurodytą kainą neatsirado pirkėjų.

32Tas faktas, kad apie varžytines paskelbus viešai tiek internete, tiek spaudoje ir į 5,494 ha žemės sklypo su jame esančių pastatų, esančių ( - ), mechaninių dirbtuvių, esančių ( - )rajone ir garažo, esančio ( - ) neatvyko nė vienas pirkėjas, nors varžytinėse turto pardavimas paskelbimas 20 procentų mažesne negu rinkos kaina, įrodo, kad turtas buvo įkainuotas per didele kaina, nes nesudomino nė vieno pirkėjo, be to LR CPK 681 straipsnis suteikia teisęs antstoliui įkainuoti parduodamą iš varžytinių turtą. Turto vertė pagal finansinės atskaitomybės dokumentus nerodo turto rinkos vertė. Be to, ieškinyje klaidingai nurodoma, kad turto įvertintas 1.900.000 Lt, kadangi patvarkymais turtas įkainuotas rinkos verte 2 255 125 Lt, o tai, kad perduoto turto vertė 1.842.000 Lt, atitinka LR CPK 719 str. 1 dalies nuostatas, kadangi išieškotojui turtas perduodamas už pradinę turto pardavimo iš varžytinių kainą, o varžytinių pradinė kaina yra 80 proc. nuo nustatytos kainos. Todėl ieškinio argumentai, kad turtas buvo perduotas išieškotojui už per mažą kainą yra nepagrįsti ir ieškinys kaip nepagrįstas atmestinas.

33Trečiojo asmens Ž. A. atstovė advokatė Rasa Gradauskienė teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko. Ji paaiškino, kad ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad ginčijami aktai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, vadovaujantis specialiaisiais LR CPK įtvirtintais pagrindais. Dėl ekspertizės vertinimo, pagal LR CPK nuostatas teismo ekspertizė nėra privaloma, teismas turi teisę remtis kitų įrodymų visuma.

34Patikslintas ieškinys atmestinas.

35Nagrinėjamoje byloje ieškovas BUAB „Aldengas“ prašo teismo ginti teises, pripažįstant negaliojančiais turto perdavimo išieškotojui aktus ir turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ir taikyti restituciją. Kaip ieškinio teisinį pagrindą jis nurodo CK 1.80 straipsnį, t. y. remiasi bendrąja sandorių pripažinimo negaliojančiais norma.

36Nustatyti, kokiu būdu ieškovo subjektinės teisės turėtų būti apgintos ir nurodyti konkrečią pažeistos teisės gynimo būdą įtvirtinančią teisės normą, turi bylą nagrinėjantis teismas, vertindamas faktines aplinkybes, susijusias su ieškinio dalyku. Kitaip tariant, ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas nesaisto teismo, nes faktinių bylos aplinkybių teisinė kvalifikacija yra teismo prerogatyva. Bylą nagrinėjantis teismas ex officio privalo nuspręsti, koks įstatymas turi būti taikomas, ir jo pagrindu įvertinti teisinį pareikštų reikalavimų pagrįstumą (CPK 265 straipsnio 1 dalis, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. V. Z., bylos Nr. 3K-3-598/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. L. v. I. K. , bylos Nr. 3K-3-148/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 9 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-85/2012).

37Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad, esant teisės aktų įtvirtintam dvigubam varžytynių teisėtumo kontrolės mechanizmui (antstolio ir teismo), teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas pagal nustatytą teisinį reguliavimą vertintinas kaip teisinis rezultatas, kuris orientuoja į asmenų veiksmų skundimą ir civilinės atsakomybės taikymą ir kuriam teisės aktai nustato tik minimalias, specialiųjų teisės normų reglamentuojamas nuginčijimo galimybes. Pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises ir teisėtus interesus. Turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais. Iš kasacinio teismo praktikos taip pat išplaukia, kad jeigu priverstinio turto pardavimo vykdymo procese neteisėtumą lėmė antstolio atlikti neteisėti veiksmai, tai teismas gina pažeistas asmenų teises, taikydamas civilinę atsakomybę, bet netaiko restitucijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. V. ir kt. v. S. V., bylos Nr. 3K-3-434/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta c.b Nr. 3K-3-157/2012).

38Teismas, vadovaudamasis suformuota teismų praktika, ieškovo prašomų pripažinti negaliojančiais aktų teisėtumą vertins CPK 602 straipsnyje nustatytais pagrindais.

39Dėl antstolio S. U. 2009-10-05, 2009-11-24, 2009-11-19 Turto perdavimo išieškotojui aktų, priimtų vykdomojoje byloje Nr. 0034/09/01456, pripažinimo negaliojančiais.

40Vykdomosios bylos Nr. 0034/09/01456 medžiaga nustatyta, 2009 m. liepos 23 d. antstolio S. U. patvarkymu jo kontoroje buvo priimtas vykdyti išieškotojo West Timber LTD pateiktas Kauno apygardos teismo 2009 m. liepos 21 d. išduotas vykdomasis raštas pagal 2009 m. birželio 26 d. teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2229-260/2009 dėl 1.783.994,00 Lt avanso ir negautų pajamų, 10.920,00 Lt žyminio mokesčio ir 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko UAB „Aldengas“ (vykd. b.l. 2-5). Antstolis, vadovaudamasis CPK 655-656 straipsniais, UAB „Aldengas“ išsiuntė raginimą įvykdyti teismo sprendimą geruoju (vykd. b.l. 6) bei pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį 2009 m. liepos 29 d. patvarkymu antstolis areštavo UAB „Aldengas“ turtą (vykd. b.l. 913-18) ir surašė Turto arešto aktą, kuriuo apribojo disponavimą UAB „Aldengas“ turtui - gamybine patalpa, unikalus Nr. ( - ), esančia ( - ), žemės sklypu, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), kitiems statiniams, esantiems ( - ), garažu, unikalus Nr. ( - ), esančiu ( - ), mechaninėmis dirbtuvėmis, unikalus Nr. ( - ), esančiomis ( - ) (vykd. b.l. 52-55). 2009 m. rugpjūčio 13 d. papildomai antstolis S. U. areštavo sandėlį, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (vykd. b.l. 63-64). Turto arešto aktuose turto kaina nenurodyta, antstolis pažymėjo, kad kainai nustatyti bus kviečiamas ekspertas. 2009 m. rugpjūčio 3 d. patvarkymu dėl areštuoto turto perkainojimo, antstolis S. U., vadovaudamasis CPK 681 straipsniu, nurodė, kad 5,494 ha žemės sklypas su pastatais, esančiais ( - ), įkainojamas 1.900.000 Lt sumai (vykd. b.l. 67). Apie turto įkainojimą informuotas skolininkas UAB „Aldengas“ ir jam išaiškinta šio patvarkymo apskundimo tvarka. Vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, kad skolininkas būtų pareiškęs prieštaravimus dėl teismo antstolio atlikto turto įkainojimo, kaip tai numatyta CPK 681 straipsnyje.

41Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas teismo sprendimo geruoju neįvykdė, todėl antstolis, vadovaudamasis CPK 694 straipsniu, pradėjo priverstinio vykdymo procedūrą ir 2009 m. rugpjūčio 17 d. paskelbė apie UAB „Aldengas“ turto pardavimą iš pirmųjų varžytynių, kurio metu turėjo būti pardavinėjamas turtas, esantis ( - ), už pradinę turto pardavimo kainą 1.520.000,00 Lt. Apie 2009 m. rugsėjo 23 d. turėjusias vykti pirmąsias varžytynes informavo skolininką ir išieškotoją (vykd. b.l. 68, 75, 76). Antstolis S. U. 2009 m. rugsėjo 23 d. patvarkymu vykdomojoje byloje Nr. 0034/09/01456 vadovaujantis LR CPK 717 straipsnio 1 punktu varžytynes paskelbė neįvykusiomis, kadangi neužsiregistravo nė vienas pirkėjas.

42Tuo tarpu 2009 m. rugpjūčio 26 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu pradinis išieškotojas West Timber LTD perleido savo reikalavimo teisę į skolininką UAB „Aldengas“ visai priteistai Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 26 s. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2229-264/2009 sumai naujajam išieškotojui UAB “DZO Capital“ (vykd. b.l. 78-79). Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2229-260/2009 pakeitė pradinį išieškotoją nauju išieškotoju UAB „DZO Capital“ (vykd. b.l. 90-91).

43Tą pačią dieną, kai neįvyko pirmosios varžytynės, antstolis S. U. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino UAB „Aldengas“ direktoriaus A. R. atstovės advokatės prašymo sustabdyti UAB „Aldengas“ turto realizavimą ir išieškojimą, kadangi Kauno apygardos teismas dar nebuvo išsprendęs ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Aldengas“ priėmimo klausimo (vykd. b.l. 80-81). Kauno apygardos teismo 2009 m. spalio 2 d. nutartimi A. R. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Aldengas“ paliktas nenagrinėtas (vykd. b.l. 104-105). Taigi, antstoliui nebuvo kliūčių toliau vykdyti priverstinio išieškojimo procedūrą ir, vadovaujantis CPK 719 straipsniu informuoti naująjį išieškotoją UAB „DZO Capital“ apie jam suteiktą teisę perimti skolininko UAB „Aldengas“ turtą natūra už pradinio įkainojimo sumą 1.520.000 Lt (vykd. b.l. 103). Vienintelis UAB „DZO capital“ akcininkas ir direktorius M. A. sutiko perimti UAB „Aldengas“ turtą. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0034/09/01456 medžiagos, neįvykus pirmosioms turto pardavimo varžytynėms, antstolis S. U., vadovaudamasis CPK 719 – 720 straipsniais, 2009 m. spalio 5 d. Turto perdavimo išieškotojui aktu Nr. 0034/09/01456 perdavė UAB „Aldengas“ priklausantį žemės sklypą (bendro ploto 5,494 ha) su statiniais, esančius ( - ), išieškotojui UAB „DZO Capital“ (vykd. b.l. 109-110), kuris 2009 m. spalio 29 d. patvirtintas Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo rezoliucija.

442009 m. spalio 5 d. antstolis S. U. priėmė patvarkymą dėl kito areštuoto, bet neįkainoto turto perkainojimo, kuriame nurodė, kad mechaninės dirbtuvės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), įkainotos 200.000 Lt, garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), – 150.000 Lt, gamybos patalpa, unikalus Nr( - ), esanti ( - ) – 5125 Lt (vykd. b.l. 108). Vykdomojoje byloje vėl gi nėra duomenų apie tai, kad skolininkas būtų pareiškęs prieštaravimus dėl teismo antstolio atlikto turto įkainojimo, kaip tai numatyta CPK 681 straipsnyje.

452009 m. spalio 13 d. antstolis paskelbė apie UAB „Aldengas“ priklausančių mechaninių dirbtuvių, esančių ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių už pradinę pardavimo kainą 160.000 Lt (vykd. b.l. 112), garažo, esančio ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių už pradinę pardavimo kainą 120.000 Lt (vykd. b.l. 119) bei gamybos patalpos, esančios ( - ), pardavimą iš pirmųjų varžytynių už pradinę pardavimo kainą 4613 Lt (vykd. b.l. 120). Paskelbus antstoliui apie kito neperduoto turto varžytynes, antstolis M. P., vadovaudamasis CPK 759 straipsniu, prisijungė prie antstolio S. U. vykdomo išieškojimo iš UAB „Aldengas“ turto, kurio išieškojimo mastas 83.665,77 Lt, išieškotojas UAB „Enax“ (vykd. b.l. 121).

46Iš 2009 m. lapkričio 18 d. varžytynių protokolo matyti, kad tą dieną buvo pardavinėjama gamybinė patalpa, esanti ( - ), kurią nupirko D. B. už 42.000 Lt (vykd. b.l. 127-128). Pirkėjas visą sumą už varžytynėse nupirktą daiktą privalėjo sumokėti per 5 dienas nuo varžytynių pabaigos. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, pirkėjas visos sumos per 5 dienas nesumokėjo, todėl 2009 m. lapkričio 24 d. antstolis S. U. patvarkymu, vadovaudamasis CPK 717 straipsnio 1 dalies 3 punktu, paskelbė 2009 m. lapkričio 18 d. vykusias varžytynes neįvykusiomis (vykd. b.l. 142). Kadangi dėl mechaninių dirbtuvių, esančių ( - ), ir garažo, esančio ( - ), pardavimo varžytynėse neužsiregistravo nei vienas pirkėjas, antstolis S. U., vadovaudamasis CPK 717 straipsnio 1 punktu priėmė patvarkymą, kuriuo paskelbė šias varžytynes neįvykusiomis (vykd. b.l. 140).

47Iš antstolio 2009 m. lapkričio 18 d. ir 2009 m. lapkričio 24 d. raštų matyti, kad neįvykus pirmoms varžytynėms, antstolis, vadovaudamasis CPK 719 straipsnio 1 dalies 3 punktu, pasiūlė atsakovei UAB „DZO Capital“ perimti skolininkės UAB „Aldengas“ turtą - mechanines dirbtuves, esančias ( - ), garažą, esantį ( - ), gamybos patalpas, esančias ( - ). Taip pat išaiškino, kad išieškotojui atsisakius perimti skolininko turtą, būtų skelbiamos antrosios varžytynės. Tačiau UAB „DZO Capital“ direktorius M. A. sutiko perimti UAB „Aldengas“ turtą (vykd. b.l. 141, 143).

48Remiantis šiais dokumentais, antstolis atitinkamai 2009 m. lapkričio 19 d. ir 2009 m. lapkričio 24 d. Turto perdavimo išieškotojui aktais perdavė anksčiau nurodytą skolininko UAB „Aldengas“ turtą išieškotojui UAB „DZO Capital“ (vyld. b.l. 144, 145), kurie 2009 m. gruodžio 16 d. patvirtinti Kauno miesto apylinkės teismo teisėjo rezoliucijomis. 2010 m. sausio 20 d. vykdomoji byla Nr. 0034/09/01456 antstolio S. U. patvarkymu buvo užbaigta (vykd. b.l. 167).

49Pagal CPK 602 straipsnį turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais šiais atvejais: 1) jeigu buvo realizuotas skolininkui nepriklausantis turtas; 2) jeigu turtas parduotas asmenims, kurie neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse; 3) jeigu kuris nors asmuo buvo neteisėtai pašalintas iš varžytynių proceso arba buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; 4) jeigu turtas buvo parduotas anksčiau, negu buvo skelbimuose nurodytas pardavimo laikas; 5) jeigu buvo pažeista šio kodekso 715 straipsnyje numatyta skolininko teisė; 6) jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turi būti nustatyta šio kodekso 713 straipsnio 4 dalyje, 718 straipsnyje ir 722 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

50Vertinant anksčiau nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas neįrodė nė vienos iš CPK 602 straipsnyje nustatytų turto perdavimo išieškotojui aktų pripažinimo negaliojančiais sąlygų.

51Visų pirma, ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad Kauno miesto apylinkės teismas turėjo atsisakyti tvirtinti turto perdavimo išieškotojui aktus, kadangi antstolis S. U. perdavė UAB „Aldengas“ turtą išimtinai tik vienam išieškotojui, šiuo atveju atsakovui UAB „Dzo Capital“, kadangi tuo metu buvo daugiau išieškotojų ir kreditorių, antra, turto įkainojimas gerokai neatitinka jo rinkos vertės.

52Teismas pažymi, kad pagal CPK 702 straipsnio 1 dalį išieškotojui, pareiškusiam norą pasiimti turtą natūra, turtas perduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Šis aktas kartu su vykdomąja byla perduodamas tvirtinti teisėjui. Teisėjas tvirtina aktą šio kodekso 725 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 702 str. 3 d.). Prieš tvirtinant turto perdavimo aktą, įstatymas įpareigoja teisėją patikrinti, ar nėra padaryta esminių turto perdavimo išieškotojui pažeidimų. Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0034/09/01456 medžiagos, teisėjai, tvirtindami ginčijamus turto perdavimo išieškotojui aktus, esminių pažeidimų nenustatė, todėl šie aktai buvo patvirtinti. Toks aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas (CPK 725 str. 8 d.).

53Teismas įvertino ieškovo nurodytą aplinkybę, kad antstolio S. U. žinioje buvo kita vykdomoji byla pagal išieškotojo Kauno apskrities VMI sprendimą dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš skolininko UAB „Aldengas“. Nustatyta, kad Kauno apskrities VMI 2009 m. spalio 1 d. priėmė sprendimą Nr. 14-19-25223, kuriuo nusprendė išieškoti į biudžetą iš UAB „Aldengas“ 634.881,02 Lt. Šį sprendimą 2009 m. spalio 6 d. išsiuntė vykdyti antstolio S. U. kontorai. 2009 m. spalio 9 d. antstolis patvarkymu priėmė šį sprendimą vykdyti (vykdomoji byla Nr. 0034/09/01923). Atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apskrities VMI sprendimas buvo priimtas vykdymui neįsiteisėjęs, t.y. nepasibaigus ATPK nustatyta tvarka sprendimo apskundimo terminui. Vėliau, antstolis gavęs UAB „Aldengas“ prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo, kadangi apskundė anksčiau minėtą Kauno apskrities VMI sprendimą, sustabdė vykdymo veiksmus, o įsiteisėjus 2010 m. gegužės 31 d. nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Aldengas“, šį vykdomąjį dokumentą persiuntė bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (vykd. b.l. 7-12). Taigi, teismas nustatė, kad išieškojimas pagal Kauno apskrities VMI sprendimą nebuvo vykdomas tuo metu, kai UAB „Aldengas“ turtas buvo perdavinėjamas išieškotojui UAB „Dzo Capital“.

54Taip pat teismas įvertino ieškovo nurodytas aplinkybes dėl kito išieškotojo UAB „Enax“. Kaip jau buvo minėta, antstolis M. P. 2009 m. lapkričio 12 d. prisijungė prie antstolio S. U. vykdomo išieškojimo iš UAB „Aldengas“ turto, kurio išieškojimo mastas 83.665,77 Lt, išieškotojas UAB „Enax“, t.y. jau po to, kai buvo paskelbtos kito skolininkui priklausančio turto pirmosios varžytynės, bei gerokai po to, kai teismo buvo patvirtintas ginčijamas 2009 m. spalio 5 d. aktas. Taip pat buvo minėta, kad vėlesnius ginčijamus turto perdavimo išieškotojui aktus teismas patvirtino, nes nenustatė esminių turto perdavimo išieškotojui pažeidimų.

55Taigi, įvertinus visas nustatytas aplinkybes, kad antstolis nepagrįstai priėmė vykdyti neįsiteisėjusį vykdomąjį dokumentą, tačiau po to pagrįstai sustabdydamas jo vykdymą, bei aplinkybė, kad antstolis M. P. tik vėliau, kai jau buvo perduota didžioji dalis skolininko UAB „Aldengas“ turto išieškotojui UAB „DZO Capital“, prisijungė prie antstolio S. U. dėl skolos išieškojimo iš to pateis skolininko išieškotojo UAB „Enax“ naudai, sprendžia, kad ieškovo argumentai, jog antstolis S. U. perdavė UAB „Aldengas“ turtą išimtinai tik vienam išieškotojui UAB „Dzo Capital“, atmestini, kadangi, kaip jau buvo minėta, CPK 602 straipsnyje nėra nė vienos nuostatos, kad ieškovų nurodytais argumentais būtų galima pripažinti negaliojančiais ginčijamus 2009-10-05, 2009-11-19, 2009-11-24 turto perdavimo išieškotojui aktus.

56Ieškovas turto perdavimo išieškotojui aktą ginčija ir tuo pagrindu, kad turto įkainojimas gerokai neatitiko rinkos vertės. Pagal civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 6 punkto normą teismo patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu, jeigu turtas parduotas už kainą, mažesnę, negu ji turėjo būti nustatyta CPK 713 straipsnio 4 dalies, 718 straipsnio ir 722 straipsnio 1 dalies tvarka.

57Iš bylos medžiagos matyti, kad 5,494 ha žemės sklypas su pastatais, esančiais ( - ), antstolio S. U. įkainotas 1.900.000 Lt, mechaninės dirbtuvės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), įkainotos 200.000 Lt, garažas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), – 150.000 Lt, gamybos patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ) – 5125 Lt. Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalį, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja teismo antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 str. 3 d.). Anksčiau jau buvo minėta, kad vykdomojoje byloje nėra duomenų apie tai, jog skolininkas UAB „Aldengas“ ar išieškotojas UAB „DZO Capital“ būtų pareiškę prieštaravimus dėl teismo antstolio atlikto turto įkainojimo, kaip tai numatyta CPK 681 straipsnyje.

58Taigi, CPK 681 straipsnyje nustatyta areštuoto turto įkainojimo procedūra yra svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija; antstolis privalo atsižvelgti į išieškotojo ir skolininko interesus, o šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja jį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai. Teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – visų pirma antstolio pareiga, kurią vykdyti jis privalo nepaisant to, kaip vykdymo proceso šalys naudojasi savo procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta c.b Nr. 3K-3-157/2012).

59Skolininkas UAB „Aldengas“ nereiškė prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainojimo, neteikė kitokią nei nustatytoji kaina patvirtinančių įrodymų, neprašė paskirti ekspertizės turto vertei nustatyti. Minėta, kad tinkamas areštuoto turto kainos nustatymas visų pirma yra antstolio pareiga. Antstolis turi diskrecijos teisę pasirinkti, kokiomis priemonėmis jis šią pareigą įgyvendins (vadovausis Nekilnojamojo turto registro duomenimis, paskirs ekspertizę turto vertei nustatyti ir pan.), tačiau bet kuriuo atveju jis turi veikti taip, kad nustatyta areštuoto turto kaina būtų kuo objektyvesnė, artimesnė rinkos kainai. Sprendžiant dėl antstolio veiksmų, įkainojant iš varžytynių parduodamą turtą, tinkamumo ir nustačius, kad skolininkas nereiškė prieštaravimų ar neskundė antstolio veiksmų, svarbu įvertinti, ar buvo tam tikrų kitų aplinkybių (duomenų), dėl kurių antstoliui galėjo kilti abejonių dėl jo nustatytos areštuoto turto vertės. Kartu su byla pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0034/09/01456 yra turto vertės nustatymo duomenys. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovo atstovo prašymą teismo posėdžio metu, 2012 m. kovo 1 d. paskyrė turto vertės nustatymo ekspertizę, kurią atliko ekspertas M. K. (3 t. b.l. 184-186) bei teismui pateikė ekspertizės išvadą T(4 t. b.l. 62-111).

60VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė 2009 m. balandžio 8 d. 54.000 Lt (vykd. b.l. 41). Iš 2009-04-14 UAB „Lituka ir ko“ preliminarios išvados dėl turto vertės tai dienai šio pastato rinkos vertė nurodyta apie 20.000 Lt, likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 13.000 Lt (vykd. b.l. 21), tačiau antstolio jis įkainotas 150.000 Lt, pardavimo iš pirmųjų varžytynių – 120.000 Lt (2009 m. lapkričio 18 d.), už tą pačią sumą ir perduotas išieškotojui UAB „DZO Capital“.

61VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad mechaninių dirbtuvių, bendro ploto 1773,02 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), vidutinė rinkos vertė 2009 m. balandžio 8 d. 552.000 Lt (vykd. b.l. 35). Iš 2009-04-14 UAB „Lituka ir ko“ preliminarios išvados dėl turto vertės tai dienai šio pastato rinkos vertė nurodyta apie 301.000 Lt, likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 196.000 Lt (vykd. b.l. 20). Antstolis šį pastatą įkainojo 200.000 Lt, pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainą nustatė 160.000 Lt (2009 m. lapkričio 18 d.), už tą pačią sumą ir perduotas išieškotojui UAB „DZO Capital“.

62Ekspertizės akte garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir mechaninių dirbtuvių, bendro ploto 1773,02 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), vidutinė rinkos vertė turto perleidimo dienai 2009 m. lapkričio 19 d. buvo 121.700 Lt, likvidacinė vertė – 85.200 Lt.

63VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad gamybos patalpa, bendro ploto 968,01 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), vidutinė rinkos vertė 2008 m. birželio 25 d. 454.000 Lt (vykd. b.l. 23). Iš 2009-04-14 UAB „Lituka ir ko“ preliminarios išvados dėl turto vertės tai dienai šio pastato rinkos vertė nurodyta apie 174.000 Lt, likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 113.000 Lt (vykd. b.l. 21), tačiau antstolio ji įkainota 5125 Lt, pardavimo iš pirmųjų varžytynių – 4613 Lt (2009 m. lapkričio 18 d.), o perduotas išieškotojui UAB „DZO capital“ už 42.000 Lt.

64Ekspertizės akte gamybos patalpa, bendro ploto 968,01 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), vidutinė rinkos vertė turto perleidimo dienai 2009 m. lapkričio 24 d. buvo 48.000 Lt, likvidacinė vertė – 34.000 Lt.

65VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad žemės sklypo, bendro ploto 5,494 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinė rinkos vertė 2007 m. balandžio 26 d. 587.309 Lt (vykd. b.l. 33). Ant tos žemės esantys statiniai įkainoti 953.100 Lt, iš viso žemės sklypo su statiniais turto vidutinė rinkos vertė laikotarpiu 2004 – 2006 metais sudarė 1.540.409 Lt Iš 2009-04-14 UAB „Lituka ir ko“ preliminarios išvados dėl turto vertės tai dienai žemės ir šių pastatų rinkos vertė nurodyta apie 3.016.000 Lt, likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė – 1.960.000 Lt (vykd. b.l. 19, 21). Viso žemės sklypo su jame esančiais statiniais antstolio jis įkainotas 1.900.000 Lt, pardavimo iš pirmųjų varžytynių – 1.520.000 Lt (2009 m. lapkričio 18 d.), už kurią ir perduotas išieškotojui UAB „DZO Capital“.

66Ekspertizės akte žemės sklypo, bendro ploto 5,494 ha, unikalus Nr. ( - ), su statiniais, esančiais ( - ), vidutinė rinkos vertė turto perleidimo dienai 2009 m. spalio 5 d. buvo 1.550.000 Lt, likvidacinė vertė – 1.085.000 Lt.

67Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų analizės, antstolis S. U. įkainodamas areštuotą turtą, atsižvelgė į VĮ Registrų centro duomenis, į turto vertintojo preliminarius duomenis ir jam nekilo abejonių dėl realios tuo metu galiojusios viso anksčiau minėto UAB „Aldengas“ turto rinkos vertės. Teismas neturi pagrindo abejoti eksperto išvadomis, kadangi iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad jis turi pakankamai didelę turto vertintojo patirtį - ekspertui turto vertintojo pažymėjimas išlaikius egzaminus išduotas 2000 metais, nuo 2009 m. lapkričio 30 d. įrašytas į teismo ekspertų sąrašą. Todėl, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad skolininkės UAB „Aldengas“ turtas buvo įkainotas ir perduotas išieškotojui didesne nei vidutinė rinkos kaina, išskyrus gamybos patalpa, bendro ploto 968,01 kv. m., unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), buvo perduota išieškotojui šiek tiek mažesne nei eksperto nustatyta tuo metu buvusia rinkos kaina, bet tai, teismo vertinimu, nėra esminis pažeidimas. Ieškovas perleisto turto vertę įrodinėja balansiniais duomenimis (1 t., b.l. 151-171), tačiau byloje esantys UAB „Aldengas“ balanso duomenys neatspindi konkretaus perleisto ginčo turto rinkos vertės 2009 metų pabaigoje, todėl teismas šiuos įrodymus atmeta. Kitų įrodymų, patvirtinančių ieškovų argumentus, kad perleisto UAB „DZO Capital“ turto vertė neatitiko jo rinkos vertės, byloje nėra, todėl darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog buvo pažeistas CPK 681 straipsnis, kad turtas perduotas išieškotojui UAB „DZO Capital“ už mažesnę nei vidutinę rinkos kainą.

68Dėl 2010 m. balandžio 9 d. Turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto Nr. 0123/10/00456 pripažinimo negaliojančiu

69Ieškovas nurodo, kad šiuo aktu neteisėtai buvo perleistas iš UAB „Aldengas“ perduotas turtas UAB „Dzo Capital“ skolininko pasiūlytam pirkėjui UAB „Soloservis“. Pažymėtina, kad šis reikalavimas yra išvestinis iš pirminio reikalavimo, kuriuo buvo prašoma pripažinti negaliojančiais 2009 m. spalio 5 d., 2009 m. lapkričio 19 d. ir 2009 m. lapkričio 24 d. turto perdavimo išieškotojui aktus. Teismas pripažino, kad nėra pagrindo minėtų aktų pripažinti negaliojančiais, todėl nėra pagrindo pripažinti ir šio 2010 m. balandžio 9 d. turto perdavimo pasiūlytam pirkėjui akto negaliojančiu.

70Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškinys atmestinas tuo pagrindu, kad ieškovas prašo panaikinti turto perdavimo aktus CK 1.80 straipsnio pagrindu, kai tuo tarpu tokie aktai pripažįstami negaliojančiais tik CPK 602 straipsnio pagrindu, ir nėra nė vieno punkto, kurio pagrindu būtų galima panaikinti ginčijamus aktus, todėl ieškovo ieškinys atmestinas.

71Atmetus ieškinį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė UAB „Soloservis“ atsiliepime į ieškinį prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas. Byloje duomenys apie atsakovės turėtas atstovavimo išlaidas nepateikti, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės, kurios susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str. 2 d.). Be to, atmetus ieškinį, teismo 2011-03-14 ir 2011-04-13 nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos (CPK 150 str. 2 d.).

72Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

73Ieškinį atmesti.

74Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Aldengas“ (juridinio asmens kodas 136053963, adresas Chemijos pr. 29, Kaunas) 303,87 Lt (tris šimtus tris litus 87 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (šias išlaidas sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

75Laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos 2011-03-14 ir 2011-04-13 nutartimis, palikti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

76Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Onai... 2. Ieškovas BUAB „Aldengas“ patikslintu ieškiniu (1 t., b.l. 100-109) prašo... 3. -... 4. pagal 2008 m. balansą UAB „Aldengas" yra bankroto būsenoje;... 5. -... 6. iš UAB „Aldengas“ turto išieškojimą vykdo UAB „Enax“ (antstolio M.... 7. -... 8. UAB „Aldengas“ 2009-12-31 dienai yra skolinga biudžetui 994.625.51 Lt.... 9. Ieškovo vertinimu, tuo metu, kai buvo tvirtinami Turto perdavimo aktai,... 10. Atkreipia dėmesį, į tai, kad Ieškovas ir atsakovas UAB „DZO Capital“... 11. BUAB „Aldengas“ bankroto administratorius UAB „Bankroto valdymas“... 12. Atsakovo UAB „DZO Capital“ perimtas turtas pagal Ieškovo perduotus... 13. Antstolis S. U., vykdydamas išieškojimą iš UAB „DZO Capital“ turto... 14. Antstoliui S. U., sustabdžius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0034/10/00219,... 15. Atsakovo BUAB „Dzo Capital“ administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir... 16. BUAB „Dzo Capital“ nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų, kad... 17. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 18. Kita vertus Ieškovas neteikia teismui ir objektyvių faktinių duomenų apie... 19. Atsakovas antstolis M. P. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t. b.l.... 20. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad, vykdant išieškojimus UAB... 21. 2009-11-19 UAB „Enax“ nebuvo išieškotoja vykdymo procese. UAB „Enax“... 22. Po priverstinio turto realizavimo iš UAB „Aldengas“ turto, esančio ( - ),... 23. Atsakovas UAB „Soloservis“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį ( 2 t.... 24. Įvertinant aplinkybę, kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų dėl galimo... 25. Byloje ieškovas neginčija 2010-04-09 turto pardavimo skolininko pasirinktam... 26. Sprendžiant dėl UAB „Soloservis“ tariamo nesąžiningumo kitais... 27. Trečiasis asmuo antstolis S. U. atsiliepimu į ieškinį (1 t., b.l. 80-84) su... 28. 2009 m. lapkričio 18 d. vyko gamybos patalpų, esančių ( - ) varžytinės,... 29. Surašant 2009 m. spalio mėn. 5 d. turto perdavimo išieškotojui aktą UAB... 30. Surašant 2009 m. lapkričio 19 d. ir 2009 m. lapkričio 24 d. turto perdavimo... 31. Nepagrįsti argumentai, kad turtas buvo perduotas už per mažą kainą, nes... 32. Tas faktas, kad apie varžytines paskelbus viešai tiek internete, tiek... 33. Trečiojo asmens Ž. A. atstovė advokatė Rasa Gradauskienė teismo posėdžio... 34. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 35. Nagrinėjamoje byloje ieškovas BUAB „Aldengas“ prašo teismo ginti teises,... 36. Nustatyti, kokiu būdu ieškovo subjektinės teisės turėtų būti apgintos ir... 37. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad, esant teisės aktų... 38. Teismas, vadovaudamasis suformuota teismų praktika, ieškovo prašomų... 39. Dėl antstolio S. U. 2009-10-05, 2009-11-24, 2009-11-19 Turto perdavimo... 40. Vykdomosios bylos Nr. 0034/09/01456 medžiaga nustatyta, 2009 m. liepos 23 d.... 41. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkas teismo sprendimo... 42. Tuo tarpu 2009 m. rugpjūčio 26 d. reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu... 43. Tą pačią dieną, kai neįvyko pirmosios varžytynės, antstolis S. U.... 44. 2009 m. spalio 5 d. antstolis S. U. priėmė patvarkymą dėl kito areštuoto,... 45. 2009 m. spalio 13 d. antstolis paskelbė apie UAB „Aldengas“... 46. Iš 2009 m. lapkričio 18 d. varžytynių protokolo matyti, kad tą dieną buvo... 47. Iš antstolio 2009 m. lapkričio 18 d. ir 2009 m. lapkričio 24 d. raštų... 48. Remiantis šiais dokumentais, antstolis atitinkamai 2009 m. lapkričio 19 d. ir... 49. Pagal CPK 602 straipsnį turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo... 50. Vertinant anksčiau nustatytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad ieškovas... 51. Visų pirma, ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad Kauno miesto... 52. Teismas pažymi, kad pagal CPK 702 straipsnio 1 dalį išieškotojui,... 53. Teismas įvertino ieškovo nurodytą aplinkybę, kad antstolio S. U. žinioje... 54. Taip pat teismas įvertino ieškovo nurodytas aplinkybes dėl kito... 55. Taigi, įvertinus visas nustatytas aplinkybes, kad antstolis nepagrįstai... 56. Ieškovas turto perdavimo išieškotojui aktą ginčija ir tuo pagrindu, kad... 57. Iš bylos medžiagos matyti, kad 5,494 ha žemės sklypas su pastatais,... 58. Taigi, CPK 681 straipsnyje nustatyta areštuoto turto įkainojimo procedūra... 59. Skolininkas UAB „Aldengas“ nereiškė prieštaravimų dėl areštuoto turto... 60. VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio (... 61. VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad mechaninių dirbtuvių, bendro... 62. Ekspertizės akte garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir mechaninių... 63. VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad gamybos patalpa, bendro ploto... 64. Ekspertizės akte gamybos patalpa, bendro ploto 968,01 kv. m., unikalus Nr. ( -... 65. VĮ Registrų centro pažymoje nurodyta, kad žemės sklypo, bendro ploto 5,494... 66. Ekspertizės akte žemės sklypo, bendro ploto 5,494 ha, unikalus Nr. ( - ), su... 67. Kaip matyti iš vykdomojoje byloje esančių dokumentų analizės, antstolis S.... 68. Dėl 2010 m. balandžio 9 d. Turto perdavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui... 69. Ieškovas nurodo, kad šiuo aktu neteisėtai buvo perleistas iš UAB... 70. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškinys... 71. Atmetus ieškinį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 72. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 73. Ieškinį atmesti.... 74. Priteisti iš ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 75. Laikinąsias apsaugos priemones, kurios buvo taikytos 2011-03-14 ir 2011-04-13... 76. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...