Byla 2-1177-889/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovo ERGO Insurance SE atstovui M. K., atsakovui A. J., atsakovo UAB „Jūros būstas“ atstovei V. K., viešame teismo posėdyje teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikiančio per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams A. J. ir UAB „Jūros būstas“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams UAB „Jūros būstas“ ir A. J. dėl 289,50 Eur nuostolių, 5 procentų dydžio procesinių metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad draudimo sutartimi buvo apdraustas adresu ( - ), Klaipėda, esantis butas. Atsakovui A. J. nuosavybės teise priklausantis butas yra virš draudėjos buto. UAB „Jūros būstas“ yra namo ( - ), Klaipėda, administratorius. Draudimo sutarties pagrindu ieškovas kompensavo draudėjai 304,10 Eur dydžio nuostolius, kuriuos draudėja patyrė 2014-02-13 dėl atsakovui A. J. nuosavybės teise priklausančiame bute adresu ( - ), Klaipėda, įvykusios vandentiekio avarijos, kurios metu vanduo prasiskverbė į draudėjai priklausančias patalpas ir apgadino apdraustą butą. Įgyvendindamas savo regreso teisę, ieškovas išmokėtos nuostolių sumos 289,50 Eur (draudimo išmoka atskaičius 4,8 proc. nusidėvėjimą) reikalauja solidariai priteisti iš atsakovų.

32014-12-23 teisme gautas atsakovo A. J. pranešimas, kuriame nurodo, kad su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad jo ir aukštu žemiau gyvenančių kaimynų butai buvo aplieti iš bendro naudojimo patalpų, už kurias atsakingas administratorius UAB „Jūros būstas“. Nebuvo įmanoma nuspėti kas tai įtakoja (gal nesandari stogo danga ar pan.). Kai įvyko didesnis užliejimas, apie jo bute pradėjusias drėkti lubas buvo pranešta draudimo įmonei, apdraudusiai jo būstą. Jo bute nebuvo nuolat gyvenama, todėl ir po gedimo pažeidimai nebuvo iškart pastebėti. Mano, kad nėra teisinga jį patraukti atsakovu, kuomet pažeidimas įvyko ne jo gyvenamame bute, bet bendro naudojimo patalpose, už kurias atsako UAB „Jūros būstas.

42015-01-02 teisme gautas atsakovės UAB „Jūros būstas“ atsiliepimas į ieškinį, kuriuo nurodo, kad su ieškovo pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas kartu su reikalavimu nepateikia jokių įrodymų, pagrindžiančių jo poziciją. Dėl ieškovo draudėjo turtui tariamai kilusios žalos nėra nustatyta tikroji priežastis. Ieškovas nepateikia jokių įrodymų, jog avarijos kilimo priežastis buvo būtent atsakovo veiksmai. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas pateikė tik bendro pobūdžio teiginius apie atsakovo kaip namo administratorės pareigų laikytis teisės aktų, reglamentuojančių gyvenamųjų namų atitikimą naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams. Pažymėtina, kad vien tik pareiga daugiabučio gyvenamojo namo administratoriui tinkamai prižiūrėti administruojamus pastatus dar nereiškia, kad atsakovas automatiškai turi atsakyti už bet kokią žalą. Atvirkščiai, tiek pateiktame ieškinyje, tiek defektiniame akte nurodoma, kad įvykis įvyko dėl virš draudėjai priklausančio buto Nr. ( - ), kuris priklauso A. J., netvarkingo vamzdyno, todėl nėra aišku, kokie atsakovės veiksmai galėjo sąlygoti žalos atsiradimą ieškovo draudėjos bute.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti, atsakovai A. J. ir UAB „ Jūros būstas“ prašė ieškinį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje nustatyta, kad ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos filialą, su draudėja O. K. 2013-11-12 sudarė Gyventojų turto draudimo sutartį, pagal kurią buvo apdraustas butas, esantis adresu ( - ), Klaipėda. Virš ieškovo draudėjos buto esantis butas ( - ), Klaipėda, nuosavybės teise priklauso atsakovui A. J.. Atsakovas UAB „Jūros būstas“ yra namo ( - ), Klaipėda, bendro naudojimo objektų administratorius.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2014-02-26 pranešimo apie žalą (b. l. 11-13), 2014-02-24 defektinio akto (b.l. 14), nustatyta, kad 2014-02-13 ieškovo draudėjai būnant namuose adresu ( - ), Klaipėda, buvo pastebėta, kad per lubas vonioje bėga vanduo iš viršaus, kuris užpylė ir koridoriaus laminuotą grindų dangą. Byloje nėra ginčo dėl šių aplinkybių. Lokalinėje sąmatoje apskaičiuota, kad dėl buto užliejimo nukentėjusiajai O. K. padaryta 304,10 Eur dydžio žala (b.l. 23). Iš pranešimo apie draudimo išmokos apskaičiavimą (b.l. 16) ir mokėjimo nurodymo (b.l. 17) nustatyta, kad ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atlygino dėl užliejimo draudėjai O. K. padarytą žalą, 2014-04-09 išmokėdamas 304,10 Eur dydžio draudimo išmoką.

9CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, atlyginusiam nukentėjusiam asmeniui šio patirtą žalą (išmokėjusiam draudimo išmoką), pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (nukentėjusiojo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 str. 2 d.). Draudikui perėmus nukentėjusio asmens reikalavimo teisę (išmokėjus jam draudimo išmoką) ir reiškiant reikalavimą atlyginti žalą ją padariusiam asmeniui, tarp šio ir draudiko susiklosto deliktiniai teisiniai santykiai, reguliuojami bendrųjų žalos atlyginimo normų.

10Ieškovas nurodo, kad kompensavo draudėjai nuostolius, kurie atsirado 2014-02-13 dėl atsakovui A. J. nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ), Klaipėda, įvykusios vandentiekio avarijos, kurios metu vanduo prasiskverbė į draudėjai priklausančias patalpas ir apgadino apdraustą butą. Be to, ieškovo teigimu, vandentiekio avarija įvyko ir palėpėje, esančioje virš atsakovo A. J. buto, dėl ko buvo užlietas draudėjos butas. Ieškovas prašo taikyti atsakovams solidarią atsakomybę ir iš jų priteisti 304,10 Eur žalos atlyginimą. Atsakovas A. J. nurodė, kad ieškovo žalos kaltas tik atsakovas UAB „Jūros būstas“, nes ieškovo draudėjos patalpos buvo užlietos dėl palėpėje išsiliejusio vandens. Atsakovas UAB „Jūros būstas“ teigia, kad jo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys dėl 2014-02-13 atsiradusios žalos neįrodyti, nėra jo civilinės atsakomybės sąlygų.

11Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl žalos, padarytos užliejus vandeniu, atlyginimo, jeigu užpylimo priežastis yra statinio ar įrenginių (pvz. vandentiekio tinklų ir sistemų) konstrukciniai trūkumai, taikytina atsakomybė pagal CK 6.266 str. Statinių savininko atsakomybę reglamentuojanti teisės norma numato, jog tuo atveju, jei žala padaryta dėl pastatų, statinių trūkumų, ją privalo atlyginti pastatų ar statinių savininkas, jeigu neįrodo, kad buvo šio CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės. CK 6.266 str. 1 dalyje numatyta civilinė atsakomybė be kaltės. Lietuvos A. T. 2008-05-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008 yra pasisakęs, kad turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovų veiksmai yra neteisėti, jei įrodomas pavojingas, gadinantis poveikis iš atsakovų valdomų patalpų, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovų valdomų patalpų, ieškovas neprivalo įrodinėti (CPK 178 str.).

12Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad reiškią ieškinį dėl 2014-02-13 užliejus ieškovo draudėjos butą atsiradusios žalos, po to į ieškovą draudėja dėl draudiminių įvykių daugiau nesikreipė. Iš 2014-02-26 pranešimo apie draudiminį įvykį nustatyta, kad ieškovo draudėja

132014-02-13 pranešė avarinei tarnybai ir namą administruojančiai tarnybai apie tai, kad 2014-02-13 ji namuose pastebėjo vonioje iš viršaus per lubas bėgantį vandenį ir nurodo, kad vėliau paaiškėjo, jog ( - ) bute įvyko avarija vandentiekio tualete (b. l. 11-12). Atsakovas UAB „Jūros būstas“ pateikė informaciją apie registruotus pranešimus iš ( - ) namo. 2014-12-20 buvo gautas pranešimas iš ( - ) buto gyventojų, kad užpilta vonia ir prašoma atvykti tvarkyti, po to komentaras – užpila iš ( - ) buto, greičiausiai pro nesandarų kanalizacijos stovą, ( - ) buto gyventojų nėra namuose (b. l. 57). 2014-02-24 buvo gautas pranešimas, kad ( - ) buto gyventojai yra namuose ir prašoma patikrinti nuotekų stovą, komentaras – ( - ) bute tualete nuėmus klozetą buvo nustatytas defektas – nesandarus klozeto ir vamzdyno pajungimas (buto problema), tvarkysis patys (b. l. 58). 2014-02-24 priėmimo perdavimo akte nurodyta, kad patikrinus nuotekų stovą, nuėmus klozetą, po juo yra pajungimas, kur vienoje vietoje nėra sandarinimo gumos, perėjimas nuo klozeto ant vamzdžio nesandarus, praleidžia vandenį (buto problema, tvarkysis patys) (b. l. 59). 2014-02-24 Ergo Insurance SE filialo Žalų administravimo departamento Turto draudimo skyriaus turto žalų ekspertas defektiniame akte atliko 2014-02-13 įvykusio įvykio apžiūrą draudėjos bute ir nustatė, kad užlietos lubos vonios patalpoje avarinė tarnyba nuėmė dalį plastikinių lentelių vonioje, užlieta ir koridoriaus laminuota danga, išsikilnojo laminatas. 2014-02-24 defektiniame akte nurodoma, kad paaiškėjo, butas buvo užpiltas dėl netvarkingo buto Nr. ( - ) vamzdyno, tačiau apžiūros dieną į tą butą patekti nepavyko (b. l. 14).

14Ieškovas teigia, kad draudėjos butas buvo apipiltas ir dėl palėpėje įvykusios vandentiekio avarijos, tačiau nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.). Atsakovas A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2014-02-13 jam jo bute Nr. ( - ) gyvenantis asmuo pranešė, kad buvo atėjusi kaimynė ir pasakė, jog jos bute užpiltos lubos užpiltos, tą dieną atsakovo bute nebuvo išsiliejusio vandens, todėl jis mano, kad priežastis buvo vandens išsiliejimas kitose patalpose. Atsakovas A. J. taip pat paaiškino, kad 2014-03-04 buvo apipiltas jo paties butas Nr. ( - ) dėl palėpėje įvykusio gedimo, todėl jis daro prielaidą, kad 2014-03-04 tik buvo užfiksuotos pasekmės dėl 2014-02-13 palėpėje įvykusio vandens išsiliejimo. Nors jo teigimu vanduo bėgo iš palėpės ir jis pats buvo apipiltas 2014-03-04, tačiau šalys neteikė į bylą įrodymų, kad tuo metu buvo apipilta palėpė. Iškovas nurodė, kad į jį draudėja po 2014-02-13 įvykio daugiau nesikreipė. Be atsakovo A. J. paaiškinimų, byloje nėra kitų įrodymų, patvirtinančių jo nurodytas aplinkybes (CPK 178 str.).

15Iš byloje esančių įrodymų teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad 2014-02-13 įvykusio ieškovo draudėjos buto apliejimo priežastis yra nesandarus vamzdynas atsakovo

16A. J. buto Nr. ( - ) vonioje. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurių pagrindu teismas galėtų nustatyti buvus kitas ieškovo draudėjos buto apliejimo priežastis 2014-02-13 (CPK 178 str., 185 str.).

17CK 6.266 straipsnio nuostatos dėl civilinės atsakomybės besąlygiškai gali būti taikomos tik esant tokioms faktinėms aplinkybėms, kai įtariama, jog butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančio buto ir tik tuomet atsakovo veiksmus yra pagrindas kvalifikuoti kaip neteisėtus, civilinei atsakomybei taikyti neįrodinėtina kaltė. Formuojamos praktikos kontekste yra svarbu nustatyti faktines aplinkybes, jog užpylimo židinys yra atsakovui nuosavybės teise priklausančiame ar valdomame bute, ir tokios aplinkybės leidžia kvalifikuoti buto savininko ar valdytojo veiksmus neteisėtais, taikyti civilinę atsakomybę, neįrodinėjant jo kaltės (Lietuvos A. T. 2014-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2014, 2014-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014, 2012-03-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012 ir kt.). Nagrinėjamu atveju byloje tokios aplinkybės, tai yra, jog užpylimo židinys buvo atsakovui A. J. nuosavybės teise priklausančiame bute, nustatytos, atsakovas A. J. neįrodinėjo, jog šiuo atveju buvo sąlygos, numatytos CK 6.270 straipsnio 1 dalyje, tai yra, nenugalimos jėgos arba nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo aplinkybės, todėl yra pagrindas išvadai padaryti, jog atsakovo a. J. atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė, vadovaujantis CK 6.266 straipsnio nuostatomis.

18Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris lemia, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). CPK 178 straipsnyje nustatyta įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta aplinkybių, dėl kurių turėtų būti nukrypstama nuo rungtyniškumo principo, todėl taikytina bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė, t. y. kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle (Lietuvos A. T. 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; ir kt.).

19Ieškovas turėjo įrodyti, kad jo draudėjos buto apipylimo priežastis buvo atsakovo

20A. J. bute ir atsakovo UAB “Jūros būstas” administruojamose patalpose, tačiau įrodė tik atsakovo A. J. bute nesandarų vamzdyną vonioje, kuris buvo 2014-02-13 įvykusio draudėjos vonios kambario užpylimo priežastimi. Todėl ieškovui neįrodžius pavojingo, gadinančio poveikio iš atsakovo UAB „Jūros būstas“ administruojamų bendro naudojimo patalpų, nėra vienos iš pagrindinių šio atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų ir jam civilinė atsakomybė dėl 2014-02-13 atsiradusios žalos atlyginimo netaikytina.

21Kadangi atsakovui A. J. taikytina CK 6.222 str. Numatyta atsakomybė, jam įrodžius, jog dėl žalos padarymo yra kalti kiti asmenys, jis turėtų būti atleistas nuo civilinės atsakomybės (CK 6.266 straipsnio 1 dalis, CK 6.270 straipsnio 1 dalis). Atsakovas A. J. savo atsikirtimus grindė savo paaiškinimais, tačiau šie įrodymai yra nepakankami, nustatyti, kad vanduo į butą Nr. 19 2014-02-13 prasiskverbė iš palėpės, kurį administruoja UAB „Jūros būstas“. Kitų įrodymų atsakovas A. J. nepateikė ir šios aplinkybės neįrodė, nepateikdamas įrodymų teismui, kad būtų suformuotas teismo įsitikinimas šių aplinkybių buvimu, nors teismas siūlė pateikti papildomus įrodymus, taip pat siūlė jam pasirūpinti atstovavimu. Atsakovas pats nusprendė kaip jam naudotis savo procesinėmis teisėmis šios bylos nagrinėjimo metu. Atsakovo A. J. atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė, vadovaujantis CK 6.266 straipsnio nuostatomis, taip pat su išvada, jog atsakovas, turėdamas pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindė, jog dėl žalos atsiradimo galėjo būti kalti asmenys, šių aplinkybių neįrodė.

22Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į kitą bylos medžiagą laikytina, kad ieškinys pagrįstas iš dalies – ieškovas įrodė atsakovo A. J. civilinės atsakomybės sąlygas, jis pagrindų, dėl kurių civilinė atsakomybė jam neturėtų būti taikoma, nepateikė, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies šio atsakovo atžvilgiu. Solidarios atsakovų atsakomybės taikymo pagrindų nenustatyta. Atsakovo

23UAB „Jūros būstas“ atžvilgiu ieškinys yra neįrodytas ir nepagrįstas, atsakovas A. J. taip pat neįrodė, kad dėl ieškovo draudėjai padarytos žalos atsakingas UAB „Jūros būstas“, todėl tenkinti ieškinį šio atsakovo atžvilgiu nėra teisinio pagrindo – ieškinys atmestinas šioje dalyje kaip nepagrįstas. Iš bylos duomenų matyti, kad O. K. 2014-04-09 buvo pervesta 304,10 Eur draudimo išmoka, kurios dydis pagrįstas į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, kitų įrodymų dėl žalos dydžio byloje šalys neteikė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo A. J. 304,10 Eur sumą kaip pagrįstas tenkintinas (CPK 185 str.).

24Ieškovei iš atsakovo A. J. priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

25Iš atsakovo A. J. ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 20,85 Eur žyminis mokestis, 0,87 Eur išlaidos už Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašą, 0,84 Eur išlaidos už Gyventojų registro tarnybos išrašą, ir 44,36 Eur už kelionės išlaidas iš Vilniaus į Klaipėdą ir atgal, iš viso 66,92 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

27tenkinti ieškinį iš dalies.

28Priteisti iš atsakovo A. J. 289,50 Eur žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014-09-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 66,92 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovui ERGO Insurance SE.

29Atmesti kitą ieškinio dalį.

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance SE Lietuvos... 3. 2014-12-23 teisme gautas atsakovo A. J. pranešimas, kuriame nurodo, kad su... 4. 2015-01-02 teisme gautas atsakovės UAB „Jūros būstas“ atsiliepimas į... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Byloje nustatyta, kad ERGO Insurance SE, Lietuvoje veikianti per ERGO Insurance... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: 2014-02-26 pranešimo apie žalą... 9. CK 6.1015 str. 1 d. nustatyta, kad draudikui, atlyginusiam nukentėjusiam... 10. Ieškovas nurodo, kad kompensavo draudėjai nuostolius, kurie atsirado... 11. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl... 12. Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad reiškią ieškinį dėl 2014-02-13... 13. 2014-02-13 pranešė avarinei tarnybai ir namą administruojančiai tarnybai... 14. Ieškovas teigia, kad draudėjos butas buvo apipiltas ir dėl palėpėje... 15. Iš byloje esančių įrodymų teismas daro išvadą, jog labiau tikėtina, kad... 16. A. J. buto Nr. ( - ) vonioje. Byloje nėra pateikta įrodymų, kurių pagrindu... 17. CK 6.266 straipsnio nuostatos dėl civilinės atsakomybės besąlygiškai gali... 18. Civiliniame procese galioja rungimosi principas (CPK 12 straipsnis), kuris... 19. Ieškovas turėjo įrodyti, kad jo draudėjos buto apipylimo priežastis buvo... 20. A. J. bute ir atsakovo UAB “Jūros būstas” administruojamose patalpose,... 21. Kadangi atsakovui A. J. taikytina CK 6.222 str. Numatyta atsakomybė, jam... 22. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, į kitą bylos medžiagą laikytina,... 23. UAB „Jūros būstas“ atžvilgiu ieškinys yra neįrodytas ir nepagrįstas,... 24. Ieškovei iš atsakovo A. J. priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo... 25. Iš atsakovo A. J. ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 20,85 Eur... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 27. tenkinti ieškinį iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovo A. J. 289,50 Eur žalos atlyginimo, 5 (penkių)... 29. Atmesti kitą ieškinio dalį.... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...