Byla e2A-117-480/2019
Dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, ieškovės pusėje, T. B.

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Lozoraitytės, Edvardo Palioko ir Albinos Rimdeikaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant apeliantui, trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais ieškovės pusėje, T. B. ir jo atstovui advokatui G. G., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kriautė“ atstovui advokatui R. J.,

2teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens (apelianto) T. B., atstovaujamo advokato G. G., apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. A. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kriautė“ dėl turtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, ieškovės pusėje, T. B.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė J. A. ieškiniu teismo prašė: 1) sumažinti 2013 m. gruodžio 20 d. skydinio - karkasinio namo pirkimo - pardavimo sutarties kainą 12 461,96 Eur; 2) priteisti J. A. naudai 3740,04 Eur statybos darbų trūkumų ištaisymo išlaidų atlyginimą; 3) priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kriautė“ ieškovės J. A. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Trečiasis asmuo T. B. savarankiškais reikalavimais teismo prašė: 1) priteisti T. B. naudai 14 746,04 Eur statybos darbų trūkumų ištaisymo išlaidų atlyginimą; 2) priteisti iš atsakovės UAB „Kriautė“ ieškovės J. A. patirtas bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Ieškovė nurodė, kad 2013 m. gruodžio 20 d. tarp užsakovų T. B., J. A. ir UAB „Kriautė“ buvo sudaryta skydinio - karkasinio namo pirkimo - pardavimo sutartis, kuria atsakovė įsipareigojo atlikti namo darbo brėžinių projektavimo, skydų, transportavimo ir sumontavimo darbus, adresu: ( - ). 2014 m. sausio 8 d. buvo sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis, pagal kurią UAB „Kriautė“ įsipareigojo pateikti ir sumontuoti langus ir duris į gyvenamąjį namą. Šia sutartimi produkcijai atsakovė suteikė penkių metų garantiją. 2014 m. balandžio 4 d. skydinio namo priėmimo – perdavimo protokolu atsakovė perdavė atliktus darbus T. B., tačiau ieškovė nebuvo įgaliojusi T. B. veikti savo vardu ir nėra pasirašiusi darbų perdavimo protokolo, kas lemia, jog jai darbai nėra perduoti. Sutarties kaina – 83 801,00 Eur, neapmokėtas kainos likutis sudaro 12 461,96 Eur. Pagal sutartį nėra pilnai atsiskaityta dėl darbų defektų. Pradėjus naudotis namu, paaiškėjo darbų trūkumai, kurių atsakovė nesugebėjo ištaisyti ir neištaisė, ir dėl kurių ištaisymo ieškovė patyrė išlaidų. Iš viso dėl darbų trūkumų ieškovė patyrė 16 202,00 Eur išlaidų.

114.

12Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taikyti ieškinio senaties terminą dėl atliktų darbų trūkumų, priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė netinkamai atliko sutartinius įsipareigojimus ir dėl to ieškovė patyrė žalą. Sudarant sutartį, užsakovų prašymas buvo namą pagaminti kuo pigiau. Skydinio - karkasinio namo kokybė atitiko Lietuvos Respublikos patvirtintus standartus. Namas 2014 m. balandžio 4 d. aktu perduotas T. B. ir ieškovė daugiau nei tris metus nepareikalavo iš atsakovės perduoti pirktą namą. 2014 m. balandžio 4 d. perdavimo - priėmimo protokolo akte jokių išlygų nenurodyta, todėl ieškovė trūkumų faktu remtis nebegali. Ieškovė nėra namo savininkė, nes nėra pilnai atsiskaičiusi su atsakove. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie patirtas darbų trūkumų išlaidas. Atsakovė laiku ir kokybiškai pagal sutartį ieškovei atliko statybos rangos darbus, už kuriuos ieškovė liko atsakovei skolinga 12 461,96 Eur.

135.

14Trečiasis asmuo su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad byloje yra pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovė teikė 2015 m. gegužės 19 d. susitarimą, kuriuo siūlė kompensuoti 18 803,96 Eur už darbų defektus, kas aiškiai atskleidžia, kad buvo reiškiamos pretenzijos dėl darbų trūkumų ir atsakovė bandė šias problemas spręsti ne taisydama savo darbo broką, o siūlydama kompensaciją. Atsakovė prisiimdama pareigą sumontuoti gyvenamąjį namą Norvegijoje, žinojo, kad tokie statybos darbai ir jų rezultatas turi atitikti ne Lietuvos Respublikos, o Norvegijos teisės aktų reikalavimus. Atsakovė turėjo aiškiai išsakyti, kad ji negali atlikti užsakovų pageidaujamų statybos darbų, nes negali užtikrinti jų atitikties tos valstybės teisės aktams, tačiau tokių pastabų atsakovė niekada neišsakė ir užsakovų neįspėjo. Nurodė, kad buvo pasirašytas dokumentas, jog trečiasis asmuo sumokės 6 000,00 Eur, o atsakovė dovanos 12 461,96 Eur likutį ir suteiks garantiją, tačiau trečiajam asmeniui sumokėjus, atsakovė nesutiko suteikti garantijos.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

166.

17Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu ieškovės J. A. ieškinį ir trečiojo asmens T. B. savarankiškus reikalavimus atmetė, priteisė iš ieškovės atsakovei UAB „Kriautė“ 1 560,03 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisė iš trečiojo asmens T. B. atsakovei UAB „Kriautė“ 1 419,97 Eur bylinėjimosi išlaidų bei priteisti iš ieškovės ir trečiojo asmens valstybei išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

187.

19Teismas nustatė, kad užsakovai J. A. ir T. B. bei rangovė UAB „Kriautė“ 2013 m. gruodžio 20 d. sudarė skydinio – karkasinio namo pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią užsakovai paveda, o rangovė įsipareigoja pagal užsakovų pateiktą techninį projektą atlikti namo darbo brėžinių projektavimo, skydų gamybos, transportavimo ir sumontavimo darbus objekte pagal su užsakovais suderintą darbo projektą adresu: ( - ). 2014 m. sausio 8 d. trečiasis asmuo ir atsakovė sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo parduoti, o trečiasis asmuo įsipareigojo nupirkti pasiūlyme produkciją bei sumokėti už produkciją pardavimo kainą. 2014 m. sausio 9 d. langų bei durų pirkimo – pardavimo sutartyje, sudarytoje tarp atsakovės ir ieškovės, trečiojo asmens, nurodyta, kad 2014 m. sausio 8 d. pirkimo – pardavimo sutartis yra sutarties priedas. 2014 m. balandžio 4 d. rangovė UAB „Kriautė“ ir užsakovas T. B. pasirašė skydinio namo priėmimo – perdavimo protokolą, kuriuo užsakovas patvirtino, kad šiame etape neturi jokių pretenzijų dėl atliktų darbų. 2014 m. liepos 23 d. T. B. el. laišku informavo atsakovę, kad perdengimas pirmojo aukšto svetainėje, vaikštant antrajame aukšte, akivaizdžiai siūbuoja. 2014 m. rugpjūčio mėn. atsakovė ir trečiasis asmuo pasirašė skydinio namo defektų ištaisymo aktą. 2014 m. lapkričio 5 d. išduota atitikties deklaracija, kurioje nurodyta, kad darbai adresu: ( - ), už kuriuos yra atsakinga rangovė, yra baigti. Liko nesumokėta 12 461,96 Eur sutarties kainos.

208.

21Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl atsakovės ir subrangovės L. Š. įmonės „Guobynė“ atliktų darbų trūkumų, šių trūkumų pašalinimo ir būsimų išlaidų šiam namui eksploatuoti. Po 2014 m. balandžio 4 d. skydinio namo priėmimo – perdavimo protokolo pasirašymo ieškovė ir trečiasis asmuo pastebėjo atsakovės ir subrangovės L. Š. įmonės „Guobynė“ atliktų darbų trūkumus.

229.

23Teismas padarė išvadą, kad aplinkybė, jog ieškovė nepasirašė 2014 m. balandžio 4 d. skydinio namo priėmimo – perdavimo protokolo, nereiškia, kad ieškovė nepriėmė atliktų darbų rezultato. Ieškovė sudarė 2014 m. sausio 8 d. pirkimo – pardavimo sutartį, kas parodo, kad ji pritarė trečiojo asmens veiksmams. Konstatuotina, kad atsakovės atlikti darbai pagal sutartį 2014 m. balandžio 4 d. skydinio namo priėmimo – perdavimo protokolu perduoti trečiajam asmeniui ir ieškovei. Taigi trečiojo asmens ir ieškovės veiksmai patvirtina, kad 2014 m. balandžio 4 d. jie nenustatė atliktų darbų trūkumų.

2410.

25Teismas nustatė, kad atsakovė pripažino, jog 2014 m. liepos 23 d. trečiojo asmens el. laiškas atsakovei yra jo pretenzija dėl atliktų darbų trūkumų. Atsakovė šiame el. laiške nurodytus trūkumus ištaisė. Nepaisant to, ieškovė ir trečiasis asmuo nurodo, kad jie šalino atsakovės ir subrangovės L. Š. įmonės „Guobynė“ atliktų darbų trūkumus bei patyrė 16 202,00 Eur nuostolių, tačiau, teismo vertinimu, šios aplinkybės jie neįrodė. Teismas pažymėjo, kad ieškovė nenurodė, kiek išlaidų patyrė šiems trūkumams pašalinti, nepateikė šių išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų. Ieškovės pateiktose sąskaitose – faktūrose nurodytos sumos nekonvertuotos į eurus, nėra duomenų, kad jos būtų apmokėtos.

2611.

27Teismas sprendė, kad trečiasis asmuo neįrodė, jog atlikti ateityje darbus pagal specialisto nustatytus namo trūkumus kainuos 11 006,00 Eur. Teismo vertinimu, 2017 m. rugpjūčio 30 d. trūkumų vertinimo ataskaitoje nurodytų nustatytų darbų trūkumų nepakanka įrodyti, kad šių atliktų darbų trūkumų pašalinimas kainuos 11 006,00 Eur. Trečiasis asmuo nepateikė darbų, medžiagų sąmatos.

2812.

29Teismas nustatė, kad ieškovė atsakovei apie atliktų darbų trūkumus pareiškė per savo atstovą 2016 m. rugsėjo 23 d. raštu, į teismą su ieškiniu kreipėsi 2017 m. rugpjūčio 9 d., todėl ieškinio senaties termino ji nepraleido. Trečiasis asmuo atsakovei apie atliktų darbų trūkumus pareiškė 2014 m. liepos 23 d., o su pareiškimu į teismą jis kreipėsi tik 2018 m. kovo 30 d., todėl praleido senaties pareikšti savarankiškus reikalavimus terminą. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu baigiamųjų kalbų metu teismo prašė atnaujinti senaties terminą, tačiau šioje proceso stadijoje toks reikalavimas negali būti reiškiamas.

30III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3113.

32Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo T. B., atstovaujamas advokato G. G., prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės dėl 21 983,03 Eur UAB „Kriautė“ atliktų darbų trūkumų taisymo išlaidų kompensavimo: sumažinti 2013 m. gruodžio 20 d. skydinio - karkasinio namo pirkimo - pardavimo sutarties kainą 12 461,96 Eur; priteisti T. B. naudai 9521,07 Eur statybos darbų trūkumų ištaisymo išlaidų atlyginimą iš UAB „Kriautė“; priimti pirmos instancijos teisme nepateiktą 2014 m. rugpjūčio 13 d. „Optimera“ AS užsakymo originalą; T. B. naudai iš UAB „Kriautė“ priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

33Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3413.1.

35Įvertinus 2014 m. liepos 23 d. el. laiško turinį, matyti, kad jame T. B. nurodo, jo nuomone, esančius gyvenamojo namo defektus, tačiau dėl to nereiškia jokių reikalavimų. Atitinkamai, abejotina ar šio el. laiško pateikimo datą galima sieti su T. B. reikalavimo pareiškimu, kuris laikytinas ieškinio senaties pradžios terminu. Po 2014 m. liepos 23 d. el. laiško, atsakovė 2014 m. rugpjūčio mėn. išsiuntė savo darbuotojus taisyti gyvenamojo namo defektų. Iš kitų byloje pateiktų el. laiškų matyti, kad po 2014 m. rugpjūčio mėn. atlikto darbų trūkumų taisymo, 2014 – 2015 m. vyko šalių susirašinėjimas. 2015 m. gegužės 19 d. trečiajam asmeniui buvo pateikta oferta dėl defektų ištaisymo, kompensuojant juos pinigais. Byloje pateikti įrodymai rodo, kad santykyje su T. B. atsakovė neneigė savo prievolės atlyginti trūkumų ištaisymo išlaidas iki T. B. pareiškiant savarankišką reikalavimą, todėl trečiojo asmens nuomone, teismas nepagrįstai sprendė, kad senaties terminas yra praleistas. Teismas net ir nustatęs, kad trečiasis asmuo praleido senaties terminą, turėjo ex officio patikrinti ar nėra jo atnaujinimo pagrindų, juolab argumentai dėl atnaujinimo buvo pateikti baigiamosiose kalbose.

3613.2.

37Trečiasis asmuo pažymi, kad apskaičiavęs savo faktines išlaidas Norvegijos kronomis trūkumams ištaisyti ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. trūkumų vertinimo ataskaitoje nurodytas trūkumų būsimas ištaisymo išlaidas Norvegijos kronomis, ieškovas konvertavo šias sumas į 27 208 Eur. Atskirų sąskaitų sumų ar ataskaitoje nurodytos atskirų darbų grupių sumoms konvertuoti į eurus nebuvo poreikio. Teismas, spręsdamas, kad yra pagrindas priteisti konkrečių atsakovės darbų trūkumų šalinimo išlaidas išreikštas Norvegijos kronomis, gali tiek savo iniciatyva šias sumas konvertuoti į eurus, tiek priteisti Norvegijos kronomis, tačiau vien tai, kad sumos nebuvo išreikštos nacionaline valiuta, jokiu būdu negali būti motyvas atsisakyti ginti pažeistas asmens teises.

3813.3.

39Dokumente „Atliktų darbų paskaičiavimai“ T. B. savo asmeninį darbą įvertino 445 NOK/val. + PVM. Kadangi durų keitimui (išmontavimas/sumontavimas) sugaišo 14 val., durelio plokštės montavimui - 15 val. už šiuo darbus prašė iš atsakovės priteisti 8 312,50 NOK ir 8906, 25 NOK, nors teismas dėl šių sumų iš viso nepasisakė. Nurodė, kad darbų kaina paskaičiuota pagal Norvegijos įmonių apskaičiuotą darbų kainą. Pažymėjo, kad Norvegijoje kvalifikuoto statybininko darbo minimalus įkainis darbų atlikimo metu buvo 193,60 NOK. Atsižvelgiant į tai, T. B. darbas turėtų būti įvertintas ne mažiau kaip minimaliu atlygiu už tokį darbą, kas sudarytų 5614,40 NOK, kas atitinka 593,90 Eur.

4013.4.

41Kadangi atsakovė iš viso neigia pagal sutartį atiliktų darbų trūkumų faktą, reikšminga aplinkybė yra tai, kad subrangovas L. Š. įmonė „Guobynė“ Panevėžio miesto apylinkės teismui buvo pareiškusi 54 000 Lt reikalavimą, kadangi UAB „Kriautė“ nebuvo atsiskaičiusi už L. Š. įmonės „Guobynė“ atliktus T. B. gyvenamojo namo montavimo darbus. Byla baigta taikos sutartimi, pagal kurią UAB „Kriautė“ sumokėjo L. Š. įmonei „Guobynė“ 10 000 Lt, kas patvirtinta, kad L. Š. įmonė „Guobynė“ pripažino, jog gyvenamojo namo montavimo darbai buvo atlikti su trūkumais.

4213.5.

43Patvirtino, kad faktinės išlaidos, kurias trečiasis asmuo gali pagrįsti dokumentais yra: perdangos sutvirtinimo darbai ir medžiagos - iš viso 37 662,50 NOK, kas atitinka 3986,43 Eur; perdangos išlyginimo darbus glaistu pagrindžia, kad T. B. sumokėjo 10 462,50 NOK, kas atitinka 1107, 38 Eur; durelio plokštės įsigijimui T. B. išleido 7155,22 NOK, kas atitinka 757,34 Eur; už apskardinimo darbus ir medžiagas pagrindžia 10 387 NOK mokėjimas Brødr. Pettersen AS, kas atitinka 1097,69 Eur; dėl drėgmės pažeidimų ir pralaidumo pakeistos penkios durys – 69 335,50 NOK, kas atitinka 7327,32 Eur; durelio plokštės ir keturių durų keitimas ūkio būdu - 12 905 NOK, kas atitinka 1365,22 Eur; 2018 m. rugpjūčio mėn. medžiagos pirktos UAB „Kriautei“ darbams atlikti - 10 824,86 NOK, kas atitinka 1108,60 Eur; pirmo – antro aukšto laikančiųjų konstrukcijų defektų nustatymas – 5 859,38 NOK, kas atitinka 619,62 Eur; iš viso: 16 262,11 Eur.

4413.6.

45Nurodė, kad būsimos išlaidos yra: balkono turėklų ir stelažo trūkumų taisymas – 15 052 NOK, kas atitinka 1591,83 Eur; slankiojančios durys 22 176 NOK su PVM, kas atitinka 2347,27 Eur; slankiojančių durų pakeitimas ūkio būdu 1780 NOK, kas atitinka 188,41 Eur; dvejos lauko durys su pakeitimo darbu – 30 054 NOK (po 15 027 NOK), kas atitinka 3185,24 Eur, iš viso: 5720, 92 Eur.

4613.7.

47Pažymėjo, kad trečiasis asmuo sumažina savo reikalavimą nuo 27 208 Eur iki 21 983,03 Eur (16 626,11 Eur faktinės išlaidos ir 5720,92 Eur būsimos esamų trūkumų šalinimo išlaidos). Atsižvelgiant į tai, sutarties kaina turėtų būti mažintina 12 461, 96 Eur ir T. B. priteistina 9521,07 Eur darbų trūkumų ištaisymo išlaidų kompensacija iš atsakovės.

4814.

49Atsakovė UAB „Kriautė“, atstovaujama advokato R. J., atsiliepime į apeliacinį skundą prašo trečiojo asmens T. B. pateikto naujo įrodymo neprijungti prie bylos; trečiojo asmens T. B. apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš trečiojo asmens T. B. atsakovei UAB „Kriautė“ patirtas 600,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimą į apeliacinį skundą.

50Nurodo šiuos argumentus:

5114.1.

52Apeliaciniame skunde nurodoma, kad trečiasis asmuo sumažina savo reikalavimą nuo 27 208 Eur iki 21 983,03 Eur, tačiau apeliaciniu skundu keisti ieškinio reikalavimus nebegalima. Galima skųsti tik dalį teismo sprendimo, bet to apeliantas nedaro. Taip pat apeliaciniame skunde pateikti nauji išlaidų paskaičiavimai, į kuriuos jau įtrauktos ir pačio apelianto neva tai atliktų darbų išlaidos, kas taip pat negali būti apeliacijos pagrindu.

5314.2.

54Vertinant byloje esančius, apelianto patirtų darbų trūkumų taisymo išlaidų įrodymus (užsakymų, sąskaitų ir pan.) negalima laikyti tinkamais įrodymais, nes teikiant teismui dokumentus užsienio kalba, jie turi būti vertėjo išversti į nacionalinę kalbą, originalas surištas su vertimu ir patvirtintas vertėjo. Taigi trečiojo asmens pateikti dokumento vertimai be originalo, nesusiūti ir ranka prirašyti, negali būti patikimais įrodymais.

5514.3.

56Atsakovė pagal sutartį apeliantui ir ieškovei namą perdavė neįrengtą, todėl apeliantas pats įsirenginėjo namą, dėl ko galėjo patirti tam tikras išlaidas, pirkti medžiagas, vidaus duris ir pan., tačiau tai nebuvo darbų trūkumų ištaisymo išlaidos.

5714.4.

58Apeliantas jokių išlygų pasirašytame 2014 m. balandžio 4 d. skydinio priėmimo - perdavimo protokole nenurodė. Priešingai, apeliantas savo parašu patvirtino, kad skydinio namo skydai yra pagaminti, pristatyti į statybos aikštelę, sumontuoti ir atitinka patvirtintą projektą, todėl trūkumų faktu vadovautis nebegali.

5914.5.

60Apeliantas atsakovei apie atliktų darbų trūkumus pareiškė 2014 m. liepos 23 d., o pareiškimu į teismą kreipėsi tik 2018 m. kovo 30 d., t. y. praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą. Apeliantas apeliaciniame skunde abejoja, ar apelianto el. laiškai išvis yra reikalavimas, tačiau vėliau tvirtina, kad atsakovė, pasirašydama 2015 m. gegužės 19 d. susitarimą, savo prievolę atlyginti trūkumų ištaisymo išlaidas pripažino. Šį susitarimą pasirašė ir atsakovė ir apeliantas. Tokio susitarimo apeliantas negalėjo pasirašyti prieš tai nereiškęs atsakovei pretenzijų dėl darbų kokybės. Tai reiškia, kad pretenzijos vis tik buvo reiškiamos. Jeigu jau pretenzijos pareiškimą laikytume susitarimo pasirašymo dieną, tai ir nuo tos dienos yra praleistas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Baigiamųjų kalbų metu apelianto atstovo prašymas atnaujinti senaties terminą negali būti net svarstomas, nes šioje proceso stadijoje reikalavimai negali būti reiškiami.

6114.6.

62Apeliantas savarankiškus reikalavimus pareiškė Lietuvos Respublikos valiuta - eurais, todėl užsienio valiuta (Norvegijos kronomis) išreikštas pinigines sumas privalėjo konvertuoti pagal mokėjimo dieną galiojusį valiutos kursą. Apeliantas teismo prašė sumažinti sutarties kainą ir priteisti trūkumų ištaisymų išlaidas, todėl privalėjo įrodyti 27 208,00 Eur sumos savarankiškų reikalavimų pagrįstumą, t. y. apeliantas privalėjo įrodyti ne tik kada patyrė trūkumų ištaisymo išlaidas, bet ir išlaidų patyrimo dienos valiutų kursą, ko apeliantas nepadarė.

6314.7.

64Apeliantas nepateikė teismui tų darbų atlikimo sutarties, darbų atlikimo perdavimo - priėmimo akto ir pan., todėl neįrodė patirtų perdangos ištaisymo išlaidų. Be originalios sąskaitos ir vertėjo patvirtino vertimo, tai ne dokumentas, įrodantis patirtas išlaidas. Be to, užsakymas nėra prekės pirkimą įrodantis dokumentas, kas visiškai nepagrįstai priešingai nurodoma apeliaciniame skunde.

6514.8.

66Apeliantas nurodė, kad viso patyrė 18 728,00 Eur nuostolių. Tačiau 2018 m. kovo 29 d. savarankiškų reikalavimų 17 punkte apeliantas nurodė, kad yra išleidęs 16 202,00 Eur trūkumų taisymui. Savarankiškų reikalavimų dydžio po 2018 m. balandžio 30 d. atliktų paskaičiavimų apeliantas nedidino. Bylos nagrinėjimo metu apeliantas negalėjo paaiškinti, kodėl savarankiškų reikalavimų dydis skiriasi nuo jo atliktų išlaidų paskaičiavimų, todėl teismas skundžiamame sprendime visiškai pagrįstai nepasisakė dėl apelianto darbo įsivertinimo, dėl ko apeliantas nebuvo pareiškęs net reikalavimo. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodydamas, kad patyrė 1 365,22 Eur išlaidų dėl savo darbo įvertinimo, išėjo iš ginčo ribų, o apeliaciniame skunde reikšti naujus reikalavimus negalima.

6714.9.

68Savarankiškų reikalavimų 18 punkte apeliantas nurodė, kad būsimų trūkumų taisymo išlaidų kaina sudaro 11 006,00 Eur sumą. Tuo tarpu apeliacinio skundo 41 punkte nurodoma, kad būsimos išlaidos sudaro 5 720,92 Eur sumą. Aukščiau nurodyti apelianto procesinių dokumentų pacitavimai įrodo, kad apeliantas net negali suskaičiuoti neva tai patirtų savo nuostolių, todėl apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas.

6914.10.

70Apeliaciniame skunde nurodyta priežastis, kad byloje nebuvo išreikšta poreikio pateikti sąskaitų/užsakymų originalus, todėl buvo pateikiami tik vertimai, yra visiškai nepagrįsta, todėl su apeliaciniu skundu pateiktas naujas įrodymas negali būti priimtinas ir prijungtinas prie bylos.

7115.

72Ieškovė J. A., atstovaujama advokato G. G., atsiliepime į apeliacinį skundą prašo patenkinti trečiojo asmens T. B. apeliacinį skundą.

73Nurodo šiuos argumentus:

741.1.

75Teismui nusprendus senaties terminą skaičiuoti nuo 2014 m. liepos 23 d. T. B. el. laiško dėl darbų trūkumų atsakovei, negalima ignoruoti aplinkybės, kad po šios pretenzijos atsakovės darbuotojai vyko į Norvegiją ir taisė gyvenamojo namo trūkumus. Po to yra įrodymai apie vykusias derybas, yra 2015 m. gegužės 19 d. UAB „Kriautės“ pasiūlytas susitarimas dėl darbų trūkumų kompensavimo. UAB „Kriautės“ veiksmai pagrindžia, kad ji pripažino savo atsakomybę už darbų defektus ir pripažino prievolę kompensuoti jų ištaisymo išlaidas, kas sustabdė ieškinio senaties terminą. Pirmosios instancijos teismas T. B. atžvilgiu neteisingai nustatė ieškinio senaties pradžios terminą, nepagrįstai nusprendė, kad terminas buvo praleistas. Netgi nustatęs, kad T. B. praleido senaties terminą, teismas turėjo savo iniciatyva įvertinti ar nėra pagrindo atnaujinti senaties termino.

761.2.

77Trečiasis asmuo atsakovės darbų trūkumų ištaisymui rangovus samdė ir medžiagas pirko Norvegijoje, todėl išlaidas patyrė Norvegijos kronomis, kas lemia, kad ieškinys yra pareikštas Lietuvos Respublikoje dėl užsienio valiuta išreikštos pinigų sumos priteisimo. Savo reikalavimą Norvegijos kronomis trečiasis asmuo konvertavo į eurus pagal kursą galiojusį savarankiško reikalavimo pareiškimo dieną. Tai aiškiai atskleidžia asmens norą, kad užsienio valiuta išreikštos sumos jam būtų priteistos eurais pagal kursą sumokėjimo dieną. Pažymėjo, kad vien dėl to, jog trečiasis asmuo išreiškė savo reikalavimą eurais, o jo išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra Norvegijos kronomis, negali būti pagrindas atmesti ieškinį.

781.3.

79Atsižvelgiant į trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimą, akivaizdu, kad perdangos trūkumai yra užfiksuoti ir atsakovės pripažinti, todėl nesuprantama kaip pirmosios instancijos teismas galėjo konstatuoti, kad trečiasis asmuo neįrodė šių trūkumo fakto. Byloje yra pateiktos visos trečiojo asmens patirtos išlaidos, susijusios su šių trūkumų taisymu: sąskaitos ir jų apmokėjimo įrodymai. Atitinkamai, byloje yra įrodytas tiek trūkumų faktas, tiek išlaidos šiems trūkumams ištaisyti.

801.4.

81Tai, kad 2014 m. balandžio 4 d. darbai buvo priimti kaip atlikti tinkamai, nepatvirtina, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Tą patvirtina ir faktas, kad jau už keturių mėnesių atsakovės darbuotojais važiavo taisyti trūkumų, reiškė subrangovams pretenzijas dėl netinkamai atliktų darbų, ginčijo darbų priėmimo akto teisėtumą. Pažymėjo, kad apskardinimo buvo atliekami, siekiant pakoreguoti namo pasislinkimo ant pamatų sąlygota neestetišką vaizdą, ir atsakovei buvo žinomas poreikis šiems darbams atlikti.

821.5.

83Pažymėjo, kad visi dokumentai byloje (sąskaitos, jų apmokėjimas, ataskaita, T. B. paaiškinimai byloje) pagrindžia, kad buvo keistos penkios durys, visur buvo nurodomos penkių durų keitimo išlaidos, atitinkamai, aplinkybė, kad viename procesinių dokumentų buvo nurodytos keistos keturios durys, nekeičia fakto, kad keičiamos buvo penkios durys ir prašoma atlyginti jų keitimo išlaidas. Taip pat atsakovė siekia klaidinti teismą, kad durų užsakymas patvirtintas 2018 m. rugsėjo 15 d., t. y. po skundžiamo sprendimo priėmimo, kai aktualiame „Optimera“ AS užsakyme nurodyta, kad užsakymas patvirtintas 2015 m. rugsėjo 18 d.

841.6.

85Ieškovė įvertinusi atsakovės atsiliepimo argumentus, sutinka, kad 2018 m. kovo 29 d. trečiojo asmens savarankiškame reikalavime nurodyta faktiškai patirtų išlaidų suma 16 202,00 Eur neatitinka apeliaciniame skunde nurodytos trūkumų taikymo sumos 16 262,11 Eur. Nepaisant šių netikslumu, pirminiame 2018 m. balandžio 4 d. reikalavime faktiškai patirtos išlaidos buvo aiškiai apibrėžtos 16 202,00 Eur suma, taigi ieškinio dalykas yra aiškiai apibrėžtas, yra šias išlaidas pagrindžiantys įrodymai, atitinkamai, tai netrukdo teismui tenkinti trečiojo asmens reikalavimo jo apsibrėžtose ieškinio ribose.

86Teisėjų kolegija

konstatuoja:

87IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai

88ir išvados

8916.

90Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

9117.

92Byloje nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 20 d. tarp užsakovų J. A. ir T. B. ir rangovo UAB „Kriautė“ (toliau – rangovas arba atsakovė) buvo sudaryta skydinio - karkasinio namo LT-13 72 pirkimo/pardavimo sutartis Nr. KR-SNGP-72 (toliau – sutartis), kuria rangovas įsipareigojo pagal užsakovų pateiktą techninį projektą, kuris yra šios sutarties priedas Nr. 4, atlikti namo LT-13 72 darbo brėžinių projektavimo, skydų gamybos, transportavimo, ir sumontavimo darbus objekte, pagal su užsakovu suderintą darbo projektą, adresu: ( - ), (sutarties 2 punktas). Pagal sutarties 11.2 punktą, užsakovas, gavęs rangovo prašymą, per 3 darbo dienas privalo priimti atliktus darbus pasirašant priėmimo -perdavimo protokolą (sutarties 11.2.1 punktas) arba atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį rangovas turi atlikti, kad galėtų būti pasirašytas priėmimo -perdavimo protokolas (sutarties 11.2.2 punktas). Šalys sutarė, kad garantinis laikotarpis sumontuotam namui - 5 metai (sutarties 12.1 punktas), o rangovas atsako už garantiniu laikotarpiu pastebėtų ar atsiradusių defektų pašalinimą (sutarties 5.8 punktas).

9318.

94Byloje taip pat nustatyta, kad 2014 m. sausio 8 d. pardavėja UAB „Kriautė“ ir pirkėjas T. B. sudarė pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 384 (1211-0212), kuria pardavėjas įsipareigoja parduoti, o pirkėjas nupirkti pasiūlyme (priedas Nr. 1 prie šios sutarties) nurodytą produkciją bei sumokėti už ją pardavimo kainą šios sutarties 6.2 punkte nustatyta tvarka ir terminais (sutarties 2.1 ir 2.2 punktai). 2014 m. sausio 9 d. priedu Nr. 5 jo šalys susitarė, kad langų bei durų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 384 (1211-0212), sudaryta 2014 m. sausio 8 d., yra 2013 m. gruodžio 20 d. sutarties Nr. KR-SNGP-72 priedas Nr. 5.

9519.

962014 m. balandžio 4 d. rangovas UAB „Kriautė“ (toliau – rangovas arba atsakovė) ir užsakovas - trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais T. B. (toliau – užsakovas arba apeliantas) pasirašė skydinio namo Nr. LT-13 72 priėmimo - perdavimo protokolą Nr. 1, kuriame užsakovas patvirtino, kad skydinio namo LT 13 72 skydai yra pagaminti, pristatyti į statybos aikštelę, sumontuoti ir atitinka patvirtintą projektą. Užsakovas taip pat patvirtino, kad šiame etape neturi jokių pretenzijų dėl atliktų darbų, visos ateities pretenzijos turi atitikti sutartį. 2014 m. liepos 23 d. apeliantas atsiuntė atsakovei el. laišką, kuriame nurodė pastebėtus trūkumus. UAB „Kriautė“ ir T. B. pasirašytame skydinio namo Nr. LT-1372 defektų ištaisymo akte Nr. 1, kuriame nėra nurodyta data, o pagal jį pasirašiusio atsakovės atstovo J. Š. liudijimą teisme tai buvo 2014 m. rugpjūčio mėnuo, užsakovas patvirtino, kad po skydinio namo LT-13 72 priėmimo - perdavimo pastebėti defektai yra ištaisyti ir užsakovas šiame etape daugiau pretenzijų neturi. Visos ateities pretenzijos turi atitikti sutartį. 2014 m. lapkričio 5 d. Atitikties deklaracijoje nurodyta, kad darbai, už kuriuos atsakingas rangovas, yra baigti; nėra pastabėta neatliktų darbų, kas užkirstų kelią išduoti darbų baigimo sertifikatą; darbų atlikimas patvirtintas pagal techninę dokumentaciją.

9720.

98Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šalis siejusių santykių tinkamas kvalifikavimas nagrinėjamu atveju lemia teisingą ginčo išsprendimą. 2014 m. balandžio 4 d. - skydinio namo Nr. LT-13 72 priėmimo - perdavimo protokolo Nr. 1 pasirašymo metu, kada galėjo būti pažeistos apelianto teisės, Civilinio kodekso (toliau – CK) 6 knygos XVIII1 skyrius, reglamentuojantis vartojimo sutartis, dar negaliojo (įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 13 d.). Nors civilinėje teisenoje taikomas įstatymo atgal negaliojimo principas, pagal kurį teisės galia yra nukreipta į ateitį, tačiau kaip orientacinis kriterijus CK 6.2283 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintos nuostatos, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 37 ir 84 dalyse pateiktos sampratos, leidžia teigti, kad šalių ginčui išspręsti taikytinos CK nuostatos, reguliuojančios rangą, o ne vartojimo teisinius santykius. Kita vertus, kad nors sutartį apeliantas pasirašė kaip fizinis asmuo, tačiau jo išsilavinimas ir praktinio darbo patirtis (pasak apelianto, jis yra baigęs Ukmergės aukštesniąją verslo (t. y. technologijų ir verslo) mokyklą, dirba 16 - 17 metų statybų sferoje, turi susijusią su statyba įmonę Norvegijoje) leidžia konstatuoti, kad apelianto supratimas apie statybos rangos teisinius santykius, sandorius neabejotinai yra platesnis nei vidutinio vartotojo, ir elgtis jis turėjo rūpestingai.

9921.

100Ginčas byloje kilo dėl atsakovės atliktų darbų trūkumų, šių trūkumų pašalinimo ir būsimų išlaidų atlyginimo.

10122.

102CK 6.667 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl atliktų rangos darbų trūkumų. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatą ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Spręsti, ar ieškinio senaties terminas praleistas, galima tik nustačius tikslų momentą, nuo kurio prasidėjo šio termino eiga. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą; šios taisyklės išimtis nustato CK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Viena iš tokių išimčių yra nustatyta CK 6.667 straipsnio 3 dalyje ir taikytina esant rangos teisiniams santykiams. CK 6.667 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, pagal kurią tuo atveju, kai įstatymas ar rangos sutartis nustato garantinį terminą ir apie trūkumus buvo pareikšta per šį garantinį terminą, ieškinio senaties terminas prasideda nuo pareiškimo apie trūkumus dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ieškinio senaties termino pradžia laikoma pretenzijos apie rangos darbų trūkumus pareiškimo data (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112-313/2015).

10323.

104Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad po 2014 m. liepos 23 d. el. laiško ir atsakovės 2014 m. rugpjūčio mėnesį atlikto darbų taisymo, 2014 m. – 2015 m. vyko šalių susirašinėjimas, 2015 m. gegužės 19 d. atsakovė pateikė ofertą dėl defektų ištaisymo, kas, apelianto nuomone, rodo, jog atsakovė neneigė savo prievolės atlyginti jam trūkumų ištaisymo išlaidas iki pareiškiant savarankišką reikalavimą, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad senaties terminas yra praleistas. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais skundo argumentais. Nustačius, jog ieškinio senačiai taikytina CK 6.667 straipsnio 3 dalis, užtenka nustatyti vien objektyvųjį momentą – dieną, kada užsakovas (trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais) pareiškė apie rangovo (atsakovės) atliktų darbų trūkumus. Kaip minėta, šiuo atveju apeliantas atsakovei pateikė el. laišką (pretenziją) dėl pastebėtų trūkumų 2014 m. liepos 23 d., o savarankiškus reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo šalinant darbų trūkumus pareiškė tik 2018 m. kovo 30 d., t. y. praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą. Dėl to laikytina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio senaties terminas, trečiajam asmeniui reiškiant savarankiškus reikalavimus šioje byloje, buvo praleistas. Teismas neturėjo pareigos ex officio spręsti dėl termino atnaujinimo. Kita vertus, trečiojo asmens savarankiški reikalavimai buvo atmesti išnagrinėjus ginčą iš esmės, bet ne praleidus ieškinio senaties terminą.

10524.

106Rangos sutarties samprata įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. CK 6.645 straipsnio 1 dalyje apibrėžtas rangos sutarties dalykas – rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Taigi rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių jau esančiam daiktui suteikimas (remontas, patobulinimas ir pan.).

10725.

108Pagal CK 6.662 straipsnio 1–4 dalių nuostatas užsakovas privalo rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą, o pastebėjęs nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti rangovui; trūkumų faktu užsakovas gali remtis tik tuo atveju, jei darbų priėmimą patvirtinančiame dokumente jie buvo aptarti arba nustatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau.

10926.

110Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad būtent darbų perdavimo - priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

11127.

112Bylos duomenimis, apeliantas 2014 m. balandžio 4 d. pasirašydamas skydinio namo Nr. LT-13 72 priėmimo - perdavimo protokolą Nr. 1, jame jokių pastabų dėl atsakovės neatliktų ar netinkamai atliktų darbų nenurodė, todėl pagal CK 6.662 straipsnio 2 dalį ir kasacinio teismo praktiką toks elgesys eliminuoja užsakovo (apelianto) teisę remtis akivaizdžiu darbų trūkumų faktu.

11328.

114Rangos darbų trūkumų akivaizdumas ar neakivaizdumas yra vertinamasis požymis, kuris gali būti įrodinėjamas įvairiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

11529.

116Apeliantas, pareikšdamas byloje savarankiškus reikalavimus, darbų trūkumus, kaip ir šių trūkumų šalinimo išlaidas, iš esmės grindžia vieninteliu įrodymu – 2017 m. rugpjūčio 30 d. sertifikuotos Norvegijos įmonės UAB „Jaertakst“ statybų vertintojo W. S. parengta trūkumų vertinimo ataskaita (toliau – ataskaita). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ši ataskaita yra parengta trečiojo asmens T. B., kaip kliento užsakymu, nurodant išankstinę užduotį įvertinti aptiktas klaidas bei trūkumus, kurie atsirado statant karkasinį namą. Ataskaitos turinys rodo, kad atskiri namo būklės vertinimai yra paimti iš savininko darytų nuotraukų ir faktūrų; pateikta langų ir durų garantija yra lietuvių kalba <...>; kai kurie nukrypimai/pastabos nebus tiesiogiai laikomi nukrypimais nuo statybų nuostatų, bet vis tiek bus aprašomi, nes ataskaitą pasirašiusio statybų vertintojo nuomone, tam tikrų produktų kokybė ir perduotų darbų atlikimas neatitinka norvegiško kokybės standarto; statybų vertintojas nežino kitų valstybių statybų reikalavimų <...>, neapsiima vertinti pateikto kontrakto/garantijos tarp rangovo ir užsakovo, nes dokumentacija FDV yra užsienio kalba, todėl negali būti pakomentuota ir kt. Visa tai leidžia vertinti, kad ataskaita yra Norvegijos nepriklausomo statybų vertintojo nuomonė, pareikšta pagal apelianto pateiktą informaciją, ir tokia ataskaita neįrodo darbų trūkumų pagal sutartį.

11730.

118Nuotraukos byloje yra pateikiamos prie ataskaitos norvegų kalba, o dėl jų prastos kokybės teisėjų kolegija negali vertinti (ne)tinkamos atsakovės darbų kokybės.

11931.

120Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad kaip nurodė pats apeliantas, namo pasislinkimas nuo pamato, linguojančios lubos dėl nestabilios perdangos tarp pirmo aukšto bei perdangos nelygumai, yra akivaizdžiai matomi trūkumai, net ir vidutiniam vartotojui, kokiu apeliantas nėra laikomas (nutarties 20 pastraipa). Visa tai leidžia daryti išvadą, kad trūkumai, kuriais grindžiami apelianto reikalavimai, yra akivaizdūs, ir jie galėjo būti konstatuoti normaliai priimant darbą.

12132.

122Skydinio namo Nr. LT-1372 defektų ištaisymo aktas Nr. 1 bei liudytojo J. Š. parodymai nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme patvirtina, kad po priėmimo - perdavimo protokolo Nr. 1 pasirašymo apelianto pastebėtus trūkumus atsakovės darbuotojai taisė, o pasirašydamas defektų ištaisymo aktą užsakovas (apeliantas) patvirtino, kad po skydinio namo LT-13 72 priėmimo - perdavimo pastebėti defektai yra ištaisyti ir užsakovas šiame etape daugiau pretenzijų neturi. Visos ateities pretenzijos turi atitikti sutartį. Užpildydamas 2014 m. lapkričio 5 d. atitikties deklaraciją apeliantas dar kartą patvirtino, kad darbai, už kuriuos atsakingas rangovas, yra baigti, nėra pastabėta neatliktų darbų ir darbų atlikimas patvirtintas pagal techninę dokumentaciją.

12333.

124Nors ankščiau nustatytos aplinkybės, aptartas teisinis reglamentavimas ir kasacinio teismo praktika yra pakankami apelianto reikalavimų atmetimui, tačiau atsižvelgiant, kad pirmosios instancijos teismas vertino apelianto patirtų darbų trūkumų taisymo išlaidas, būsimas esamų trūkumų šalinimo išlaidas, o trečiojo asmens apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino pateiktus įrodymus, teisėjų kolegija toliau pasisako paminėtais aspektais.

12534.

126Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos sutarčiai; įstatyme nustatyta rangovo atliktų darbų kokybės garantija – rangovas, jeigu ko kita nenustato statybos rangos sutartis, per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį; rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys). Šios materialinės teisės normos reiškia specifinį įrodinėjimo naštos pasiskirstymą teisme sprendžiant ginčus dėl garantiniu laikotarpiu atsiradusių statybos darbų trūkumų. Kasacinio teismo nutartyse akcentuojama, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės; užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos; tuo tarpu rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas, jo atsakomybę šalinančias, defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009; ir kt.). Faktinės iš statybos rangos santykių kilusios ginčo aplinkybės turi būti nustatinėjamos laikantis įstatymo ir teismų praktikos nuostatų dėl įrodinėjimo taisyklių.

12735.

128Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Vertindamas įrodymus teismas privalo įvertinti byloje esančių įrodymų sąsajumą, leistinumą, patikimumą, įrodomąją reikšmę, palyginti tiriamose įrodinėjimo priemonėse esančią informaciją ir patikrinti, ar ji nėra prieštaringa. Objektyvus įrodymų įvertinimas reiškia, kad teismas juos privalo vertinti nešališkai, visapusiškai ir pagrįsti savo išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-409/2008; kt.).

12936.

130Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tyrė ir vertino visus į bylą pateiktus įrodymus. Vien ta aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantas, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (CPK 185 straipsnis).

13137.

132Teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad trečiojo asmens apeliacinio skundo argumentai, jog įvertinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir kritiškai peržiūrėjus byloje pateiktus įrodymus, jis sumažina savo reikalavimą nuo 27 208 Eur iki 21 983,03 Eur (16 626,11 Eur faktinės išlaidos ir 5 720,92 Eur būsimos esamų trūkumų šalinimo išlaidos), prieštarauja apeliacijos esmei bei paskirčiai, nes apeliacinis procesas nėra pripažįstamas pakartotiniu bylos nagrinėjimu iš esmės aukštesnės instancijos teisme, o kadangi apeliaciniame skunde negalima kelti naujų reikalavimų, teisėjų kolegija neanalizuoja ir nevertina apeliaciniame skunde pateikiamo naujo išlaidų paskaičiavimo, į kurį yra įtrauktos ir pačio apelianto atliktų darbų išlaidos (CPK 312 straipsnis).

13338.

134Įvertinusi nustatytų faktinių aplinkybių visumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto deklaruojami teiginiai apie jo patirtas išlaidas gyvenamojo namo trūkumams taisyti nėra pagrįsti įrodymais, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad apeliantas neįrodė savo savarankiškų reikalavimų. Iš dalies teisus apelianto atstovas teigdamas, kad kai sutartis sudaryta Lietuvoje, o namas pastatytas Norvegijoje, tokia situacija apsunkina įrodymų rinkimą ir pateikimą, bet tai neatleidžia jo nuo pareigos pateikti įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes. Atsakovės, kaip rangovo, atsakomybė negali būti suabsoliutinama ir ji negali atlyginti bet kokių apelianto patirtų išlaidų. Apeliantui pasirinkus CK 6.665 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytą savo teisių gynimo būdą, ginčo sprendimui pagal CK 6.665 straipsnio 1 dalies 3 punktą, taikytinos civilinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos (CK 6.245 straipsnio 1 dalis) ir net specifinė rangovo ir užsakovo įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė (aptarta nutarties 34 pastraipoje) nepaneigia apelianto pareigos įrodyti jam tenkančias civilinės atsakomybės sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2011).

13539.

136Iš į bylą apelianto pateiktų sąskaitų ir užsakymų nėra pagrindo spręsti, kad būtent jie patvirtina apelianto patirtas išlaidas atsakovės darbų defektams taisyti. Apelianto advokatas, tuo metu dar atstovaudamas ieškovę (kuri šiuo metu yra apelianto sutuoktinė), 2016 m. gruodžio 12 d. buvo pateikęs prašymą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – tarnyba) dėl įsigytos prekės – gyvenamojo namo netinkamos kokybės. Tarnybos 2017 m. gegužės 19 d. atsakyme yra konstatuota, kad vartotoja dėl neatitinkančios reikalavimų perdangos ir dėl minimalių reikalavimų, keliamų statybos darbams Norvegijoje, papildomai kreipėsi į „SINTEF TRETEKNISK“ (Norvegijos medienos pramonės tyrimo institutą). Vartotoja pateikė susirašinėjimo su Norvegijos medienos pramonės tyrimo instituto specialistais medžiagą dėl perdangos nestabilumo, jos įlinkių, inžinierių išvadas ir skaičiavimus, tačiau išvados apie galimai netinkamą langų kokybę nėra. Apibendrindama savo rašte tarnyba nurodė, kad iš ginčo nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių objektyviai negali nustatyti, kokios, dėl kieno kaltės ir kokiu metu atsiradusios priežastys galėjo sukelti aukščiau minėtus statybos darbų trūkumus, todėl nutraukė tarp šalių kilusio ginčo nagrinėjimą. Nors apeliantas tvirtina, kad pirmo-antro aukšto laikančiųjų konstrukcijų defektų nustatymas kainavo 619,62 Eur (5 859,38 NOK) (2014 m. lapkričio 26 d. faktūra Nr. 2013264), tačiau duomenų apie defektų nustatymą pačioje faktūroje nėra (pastaba: nurodomas būsto vertės nustatymas), nėra pateiktas ir pats defektų nustatymo dokumentas, kaip iš prieš tai paminėta Norvegijos medienos pramonės tyrimo instituto specialistais medžiaga dėl perdangos nestabilumo. Apibendrinat pasakytina, kad iš į bylą pateiktų įrodymų nėra pagrindo spręsti, jog apelianto nurodomas perdangos defekto faktas byloje įrodytas, o jo pateiktos 2015 m. kovo 11 d. sąskaita Nr. 2657, 2016 m. sausio 31 d. sąskaita Nr. 13027, 2016 m. kovo 2 d. sąskaita Nr. 021179151 savaime neįrodo, kad jose nurodytos medžiagos bei jų kaina, skirtos būtent perdangos trūkumams taisyti.

13740.

138Kad namas sumontuotas ne pagal projektinius duomenis, nuotraukos neįrodo. Skydinio namo Nr. LT-1372 defektų ištaisymo aktas Nr. 1 bei liudytojo J. Š. parodymai patvirtina, kad atsakovės darbuotojai pašalino cokolinės namo sienos nesutapimą su skydinio namo siena. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Sutartį užsakovas įsipareigojo namo montavimui perduoti paruoštus pamatus, tačiau byloje nėra jokių įrodymų apie tai, ar užsakovo paruošti pamatai, o rangovo pagaminti skydai atitinka jų techninio ir darbo projekto charakteristikas, kas taip pat yra reikšminga sprendžiant dėl namo pamato ir sienos nesutapimo. Byloje nėra įrodymų, kurie leistų spręsti apie buvusį šalių susitarimą, kad atsakovė cokolinės namo sienos nesutapimui su skydinio namo siena šalinti panaudos apelianto įsigytas medžiagas, o 2014 m. rugpjūčio 13 d. užsakymas Nr. 1008865455 pats savaime nepatvirtina nei minėto susitarimo fakto, nei jame nurodytų medžiagų panaudojimo tiems darbams. Apeliantas, pasirašydamas defektų ištaisymo aktą, patvirtino, kad po namo priėmimo - perdavimo pastebėti defektai ištaisyti. Yra sunkiai logiškai paaiškinami įprastos praktikos kontekste apelianto, kurio supratimas apie statybas yra platesnis nei vidutinio vartotojo, argumentai, kad atsakovės darbuotojams taisant vieną sieną dėl namo pasislinkimo, jis nepastebėjo kitos sienos pasislinkimo, dėl ko vėliau pačio apelianto iniciatyva buvo atliekami apskardinimo darbai ir perkamos medžiagos (2016 m. kovo 31 d. sąskaita Nr. 101252). Vien apelianto aiškinimas, kad 2016 m. kovo 31 d. sąskaitoje Nr. 101252 nurodyti darbai ir medžiagos buvo fasado skardinimas dėl namo pasislinkimo, nepatvirtina šių išlaidų būtinumo trūkumams taisyti. Atsakovės atsakomybė už šiuos trūkumus neįrodyta.

13941.

140Apeliantas durų defektus grindžia Ataskaita, tačiau ji nėra tinkamas įrodymas apelianto išlaidoms dėl patirtų išlaidų durų trūkumams šalinti (nutarties 29 pastraipa). Šalys 2014 m. sausio 8 d. sutartimi sutarė dėl produkcijos pirkimo - pardavimo (nutarties 18 pastraipa), tačiau byloje visiškai nėra šią produkciją identifikuojančių duomenų, ir tik iš šalių, jų atstovų paaiškinimų spręstina, kad tai buvo sutartis dėl durų, langų pirkimo. Tokiu atveju net nežinant produkcijos charakteristikos (išmatavimų, savybių, montavimo schemos ir kt.), asortimento, kiekio, kainos, vien tik apelianto teiginiai dėl jos trūkumų, nelemia atsakovės pareigos apmokėti 2015 m. rugpjūčio 15 d. apelianto užsakyme nurodytos durų kainos. Be to, tiek minėtame užsakyme, tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo nurodomos 4 durys, tačiau apeliaciniame skunde jau reikalaujama išlaidų atlyginimo už 5 pakeistas duris, bet teisėjų kolegija šiuo aspektu plačiau nepasisako dėl nutarties 37 pastraipoje nurodytų argumentų.

14142.

142Būsimas trūkumų taisymo išlaidas apeliantas taip pat grindė ataskaita (nutarties 29 pastraipa). Vertinant visų bylos aplinkybių kontekste apelianto atliktą vadovaujantis ataskaita būsimų išlaidų paskaičiavimą, bet ne realų jos pagrindimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad apelianto prašomos priteisti būsimos išlaidos šiuo atveju nėra realios, bet hipotetinės, o teisė reguliuoja tik tai, kas yra įmanoma bei egzistuoja tikrovėje (ius imposisibilitum est non iuris), todėl menami turtiniai praradimai ateityje negali būti kompensuojami. Byloje nenustatyta, kad apelianto galimybės tiksliai įrodyti būsimų išlaidų dydį atsakovės padarytiems trūkumams ištaisyti būtų ribotos – jis tiesiog neteikė kitokių, nei ataskaita, dokumentų.

14343.

144Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

14544.

146Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino procesines ir materialines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Dėl to trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14745.

148Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme apeliantui neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 2 dalis).

14946.

150Atsakovei iš apelianto, sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98 straipsnio 3 dalies nuostatomis, priteistinos advokato teisinės pagalbos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu apeliacinės instancijos teisme (t. y. atsiliepimo į apeliacinius skundus parengimą, atstovavimą teismo posėdžiuose) – 1 200,00 Eur, kurių dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (pakeistu 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) 8.11 ir 8. 8.19 punktuose nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus.

151Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

152Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

153Priteisti iš T. B., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, 1 200,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

154Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė J. A. ieškiniu teismo prašė: 1) sumažinti 2013 m. gruodžio 20 d.... 7. 2.... 8. Trečiasis asmuo T. B. savarankiškais reikalavimais teismo prašė: 1)... 9. 3.... 10. Ieškovė nurodė, kad 2013 m. gruodžio 20 d. tarp užsakovų T. B., J. A. ir... 11. 4.... 12. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, taikyti ieškinio... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo su ieškiniu sutiko, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad byloje... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 6.... 17. Kauno apylinkės teismas 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu ieškovės J. A.... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad užsakovai J. A. ir T. B. bei rangovė UAB „Kriautė“... 20. 8.... 21. Teismas nurodė, kad ginčas byloje kilo dėl atsakovės ir subrangovės L. Š.... 22. 9.... 23. Teismas padarė išvadą, kad aplinkybė, jog ieškovė nepasirašė 2014 m.... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad atsakovė pripažino, jog 2014 m. liepos 23 d. trečiojo... 26. 11.... 27. Teismas sprendė, kad trečiasis asmuo neįrodė, jog atlikti ateityje darbus... 28. 12.... 29. Teismas nustatė, kad ieškovė atsakovei apie atliktų darbų trūkumus... 30. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 31. 13.... 32. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo T. B., atstovaujamas advokato G. G., prašo... 33. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 34. 13.1.... 35. Įvertinus 2014 m. liepos 23 d. el. laiško turinį, matyti, kad jame T. B.... 36. 13.2.... 37. Trečiasis asmuo pažymi, kad apskaičiavęs savo faktines išlaidas Norvegijos... 38. 13.3.... 39. Dokumente „Atliktų darbų paskaičiavimai“ T. B. savo asmeninį darbą... 40. 13.4.... 41. Kadangi atsakovė iš viso neigia pagal sutartį atiliktų darbų trūkumų... 42. 13.5.... 43. Patvirtino, kad faktinės išlaidos, kurias trečiasis asmuo gali pagrįsti... 44. 13.6.... 45. Nurodė, kad būsimos išlaidos yra: balkono turėklų ir stelažo trūkumų... 46. 13.7.... 47. Pažymėjo, kad trečiasis asmuo sumažina savo reikalavimą nuo 27 208 Eur iki... 48. 14.... 49. Atsakovė UAB „Kriautė“, atstovaujama advokato R. J., atsiliepime į... 50. Nurodo šiuos argumentus:... 51. 14.1.... 52. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad trečiasis asmuo sumažina savo reikalavimą... 53. 14.2.... 54. Vertinant byloje esančius, apelianto patirtų darbų trūkumų taisymo... 55. 14.3.... 56. Atsakovė pagal sutartį apeliantui ir ieškovei namą perdavė neįrengtą,... 57. 14.4.... 58. Apeliantas jokių išlygų pasirašytame 2014 m. balandžio 4 d. skydinio... 59. 14.5.... 60. Apeliantas atsakovei apie atliktų darbų trūkumus pareiškė 2014 m. liepos... 61. 14.6.... 62. Apeliantas savarankiškus reikalavimus pareiškė Lietuvos Respublikos valiuta... 63. 14.7.... 64. Apeliantas nepateikė teismui tų darbų atlikimo sutarties, darbų atlikimo... 65. 14.8.... 66. Apeliantas nurodė, kad viso patyrė 18 728,00 Eur nuostolių. Tačiau 2018 m.... 67. 14.9.... 68. Savarankiškų reikalavimų 18 punkte apeliantas nurodė, kad būsimų... 69. 14.10.... 70. Apeliaciniame skunde nurodyta priežastis, kad byloje nebuvo išreikšta... 71. 15.... 72. Ieškovė J. A., atstovaujama advokato G. G., atsiliepime į apeliacinį... 73. Nurodo šiuos argumentus:... 74. 1.1.... 75. Teismui nusprendus senaties terminą skaičiuoti nuo 2014 m. liepos 23 d. T. B.... 76. 1.2.... 77. Trečiasis asmuo atsakovės darbų trūkumų ištaisymui rangovus samdė ir... 78. 1.3.... 79. Atsižvelgiant į trečiojo asmens ir atsakovės susirašinėjimą, akivaizdu,... 80. 1.4.... 81. Tai, kad 2014 m. balandžio 4 d. darbai buvo priimti kaip atlikti tinkamai,... 82. 1.5.... 83. Pažymėjo, kad visi dokumentai byloje (sąskaitos, jų apmokėjimas,... 84. 1.6.... 85. Ieškovė įvertinusi atsakovės atsiliepimo argumentus, sutinka, kad 2018 m.... 86. Teisėjų kolegija... 87. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 88. ir išvados... 89. 16.... 90. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 91. 17.... 92. Byloje nustatyta, kad 2013 m. gruodžio 20 d. tarp užsakovų J. A. ir T. B. ir... 93. 18.... 94. Byloje taip pat nustatyta, kad 2014 m. sausio 8 d. pardavėja UAB... 95. 19.... 96. 2014 m. balandžio 4 d. rangovas UAB „Kriautė“ (toliau – rangovas arba... 97. 20.... 98. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, šalis siejusių santykių tinkamas... 99. 21.... 100. Ginčas byloje kilo dėl atsakovės atliktų darbų trūkumų, šių trūkumų... 101. 22.... 102. CK 6.667 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutrumpintas vienerių metų... 103. 23.... 104. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, kad po 2014 m. liepos 23 d. el. laiško... 105. 24.... 106. Rangos sutarties samprata įtvirtinta CK 6.644 straipsnio 1 dalyje, kurioje... 107. 25.... 108. Pagal CK 6.662 straipsnio 1–4 dalių nuostatas užsakovas privalo rangos... 109. 26.... 110. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad būtent darbų perdavimo - priėmimo... 111. 27.... 112. Bylos duomenimis, apeliantas 2014 m. balandžio 4 d. pasirašydamas skydinio... 113. 28.... 114. Rangos darbų trūkumų akivaizdumas ar neakivaizdumas yra vertinamasis... 115. 29.... 116. Apeliantas, pareikšdamas byloje savarankiškus reikalavimus, darbų trūkumus,... 117. 30.... 118. Nuotraukos byloje yra pateikiamos prie ataskaitos norvegų kalba, o dėl jų... 119. 31.... 120. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad kaip nurodė pats apeliantas, namo... 121. 32.... 122. Skydinio namo Nr. LT-1372 defektų ištaisymo aktas Nr. 1 bei liudytojo J. Š.... 123. 33.... 124. Nors ankščiau nustatytos aplinkybės, aptartas teisinis reglamentavimas ir... 125. 34.... 126. Rangovo atsakomybė už darbų kokybę išlieka ir pasibaigus statybos rangos... 127. 35.... 128. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK... 129. 36.... 130. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tyrė... 131. 37.... 132. Teisėjų kolegija visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad trečiojo asmens... 133. 38.... 134. Įvertinusi nustatytų faktinių aplinkybių visumą, teisėjų kolegija... 135. 39.... 136. Iš į bylą apelianto pateiktų sąskaitų ir užsakymų nėra pagrindo... 137. 40.... 138. Kad namas sumontuotas ne pagal projektinius duomenis, nuotraukos neįrodo.... 139. 41.... 140. Apeliantas durų defektus grindžia Ataskaita, tačiau ji nėra tinkamas... 141. 42.... 142. Būsimas trūkumų taisymo išlaidas apeliantas taip pat grindė ataskaita... 143. 43.... 144. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie... 145. 44.... 146. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 147. 45.... 148. Atmetus apeliacinį skundą, bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos... 149. 46.... 150. Atsakovei iš apelianto, sutinkamai su CPK 93 straipsnio 1 dalies bei CPK 98... 151. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 152. Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą palikti... 153. Priteisti iš T. B., asmens kodas ( - ) uždarajai akcinei bendrovei... 154. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....