Byla 1A-57-462/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Remigijaus Preikšaičio,

2teisėjų Eduardo Maškevičiaus ir Lino Pauliukėno,

3sekretoriaujant Aušrai Čybienei,

4dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Veitui,

5nukentėjusiajam E. V.,

6atstovui advokatui Edvardui Staponkui,

7nuteistajam E. Ž.,

8gynėjui advokatui Vaclovui Šerlinskui,

9viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nukentėjusiojo E. V. atstovo advokato Edvardo Staponkaus apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. nuosprendžio, kuriuo E. Ž. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. 1 metų laisvės apribojimo bausme, įpareigojant jį per visą bausmės laiką mokytis ar dirbti, ar registruotis darbo biržoje bei per šešis mėnesius išdirbti 50 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse įstaigose bei organizacijose visuomenės labui ir šešis mėnesius būti namuose nuo 22 val. iki 6 val.

10Iš E. Ž. priteista 569,73 Eur žalos atlyginimo Klaipėdos teritorinei ligonių kasai bei 2 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir 1 034,43 Eur proceso išlaidų už advokato pagalbą nukentėjusiajam E. V..

11Teisėjų kolegija

Nustatė

12E. Ž. nuteistas už tai, kad tyčia nesunkiai sužalojo žmogų, nes 2014-05-17, apie 00.20 val., Šilutės r. ( - ), prie greitojo maisto užkandinės, sugriebė už kaklo automobilyje „Mitsubishi Carisma“, valstybinis Nr. ( - ) sėdintį E. V. ir ištempė lauk iš automobilio, po to gulinčiam ant žemės nukentėjusiajam E. V. kumščiu sudavė tris smūgius į veidą ir du kartus įspyrė į veidą, po to, kai nukentėjusysis E. V. atsistojo, sudavė vieną smūgį kumščiu į veidą, taip padarė galvos sumušimą su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose tarpusavyje susisiekiančiomis nosies nugarėlės srityje, muštinę žaizdą nosies nugarėlėje, nosies kaulų lūžimą ir nesunkiai sutrikdė E. V. sveikatą.

13Nukentėjusiojo E. V. atstovas advokatas Edvardas Staponkus apeliaciniu skundu prašo panaikinti 2016 m. liepos 19 d. Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo E. Ž. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., bei atnaujinti bylos nagrinėjimą ir priimti nukentėjusiojo teikiamą kaltinimą E. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. ir 135 str. 2 d. 8 p.

14Apeliaciniame skunde nurodoma, kad po atliktos operacijos, tolimesnio gydymo metu, nukentėjusiojo giminės ir jis pats pastebėjo, kad jo nosis yra pakreipta į dešinę, veidas tapo asimetriškas, nepatrauklus ir tai yra akivaizdžiai matoma kitiems asmenims, o tai reiškia, kad nukentėjusiajam E. V. buvo nepataisomai subjaurotas veidas. Nukentėjusiajam tik 20 metų, jis nevedęs, todėl ši aplinkybė nukentėjusiajam turi didelę reikšmę.

15Apeliaciniame skunde toliau nurodoma, kad papildomoje specialisto išvadoje nustatyta, jog po E. V. traumos liko nosies ašies iškrypimas, kurio atstatymui reikalingas operacinis gydymas bei, kad kūno subjaurinimo fakto nustatymas yra teisėsaugos institucijų kompetencija. Plastikos chirurgas V. J. tyrėją laišku informavo, kad E. V. nosies deformacija gali būti pašalinta chirurginiu būdu ir tai jis rekomenduoja daryti ne anksčiau kaip po 18 mėnesių. Tačiau prokuratūra tik laišku kreipėsi į Lietuvos plastinės – rekonstrukcinės chirurgijos draugiją, prašydama įvertinti, ar E. V. nustatytas sužalojimas – nosies deformacija, gali būti pašalinta įprastiniu chirurginiu būdu – ne kosmetine operacija. Į šį prašymą buvo atsakyta, kad atsakyti į pateiktus klausimus, remiantis vien atsiųsta medžiaga, negalima.

16Byloje nėra nustatyta, kad nusikalstami veiksmai prieš nukentėjusįjį E. V. buvo įvykdyti dėl kokių nors asmeninių nesutarimų. Be to, veiksmai buvo atlikti viešoje vietoje, kur buvo sutrikdyta su nukentėjusiuoju buvusių asmenų ir užkandinės savininko rimtis, o tai reiškia, kad E. Ž. savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, todėl jo veiksmai, sužalojant E. V., turėjo būti kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d.

172015 m. spalio 12 d. Šilutės rajono apylinkės teismas nutartimi nutarė perduoti bylą nagrinėti pagal nukentėjusiojo prašomus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius Klaipėdos apygardos teismui. 2016 m. sausio 13 d. Klaipėdos apygardos teismas nutartimi nutarė baudžiamąją bylą perduoti nagrinėti Šilutės rajono apylinkės teismui, kadangi teismas, priimdamas kaltinimą ir bylą perduodamas Klaipėdos apygardos teismui pagal teismingumą neįvertino aplinkybės, jog Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorė 2015 m. balandžio 14 d. nutarimu nutraukė ikiteisminio tyrimo dalį pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. ir 135 str. 2 d. 8 p., o šis prokurorės nutarimas nepanaikintas ir yra galiojantis.

18Bylą grąžinus Šilutės rajono apylinkės teismui buvo pakartotinai prašoma kaltinamojo E. Ž. veiksmus kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d. ir 135 str. 2 d. 8 p., tačiau šį prašymą teismas atmetė motyvuodamas tuo, kad dėl tokios kvalifikacijos bei prokuroro nutarimo nutraukti dalį ikiteisminio tyrimo galiojimo jau yra pasisakęs Klaipėdos apygardos teismas, tačiau Klaipėdos apygardos teismo pozicija minėtoje nutartyje prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamai praktikai, pavyzdžiui, 2012 m. spalio 23 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-476/2012.

19Teismo posėdyje nukentėjusysis ir jo atstovas advokatas prašo apeliacinį skundą tenkinti.

20Prokuroras, nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.

21Apeliacinis skundas tenkintinas.

222015 m. gegužės 20 d. Šilutės apylinkės teisme buvo gautas Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokurorės kaltinamasis aktas, kuriuo E. Ž. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d. tuo, kad tyčia nesunkiai sužalojo žmogų, nes 2014-05-17, apie 00.20 val., Šilutės r. ( - ), prie greitojo maisto užkandinės, sugriebė už kaklo automobilyje „Mitsubishi Carisma“, valstybinis Nr. ( - ) sėdintį E. V. ir ištempė lauk iš automobilio, po to gulinčiam ant žemės nukentėjusiajam E. V. kumščiu sudavė tris smūgius į veidą ir du kartus įspyrė į veidą, po to, kai nukentėjusysis E. V. atsistojo, sudavė vieną smūgį kumščiu į veidą, taip padarė galvos sumušimą su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose tarpusavyje susisiekiančiomis nosies nugarėlės srityje, muštinę žaizdą nosies nugarėlėje, nosies kaulų lūžimą ir nesunkiai sutrikdė E. V. sveikatą.

23Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 256 str. 2 d. nustatyta, kad prokuroras, privatus kaltintojas ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikti rašytinį prašymą pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą. 2015 m. rugsėjo 11 d. Šilutės rajono apylinkės teisme teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis E. V. pateikė rašytinį prašymą nagrinėti kaltinimą E. Ž. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. 1 d., ir 135 str. 2 d. 8 p., kuriame jis kaltinamas tuo, kad 2014-05-17 apie 00 val. 20 min. prie ( - ) Šilutės r., esančios greitojo maisto užkandinės, automašinų stovėjimo aikštelėje, viešoje vietoje įžūliu elgesiu, kitų asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdydamas viešąją tvarką, iš chuliganiškų paskatų sugriebė už kaklo stovinčiame automobilyje „Mitsubushi Carisma“, valstybinis Nr. ( - ) sėdėjusį E. V., prievarta ištempė jį iš automobilio ir pargriovė ant žemės. Po to gulinčiam ant žemės ir negalinčiam pasipriešinti E. V. jis tris kartus kumščiu sudavė į veido sritį bei du kartus įspyrė į veidą. Nukentėjusiajam atsistojus, jis dar kartą sudavė jam vieną smūgį kumščiu į veidą. Įvykdydamas smurtinius veiksmus E. V. atžvilgiu jis padarė jam galvos sumušimą su poodinėmis kraujosruvomis abiejų akių vokuose tarpusavyje susisiekiančiomis nosies nugarėlės srityje, muštinę žaizdą nosies nugarėlėje, nosies kaulų lūžimą, dėl to nukentėjusiajam buvo nepataisomai subjaurotas kūnas, padarant nuolatinį nežymų 5 laipsnių nosies nugarėlės iškrypimą nuo menamos fiziologinės nosies ašies į dešinę.

24Apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus bylas, kuriose asmenys kaltinami padarę nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 1 d., 149 str. 1, 2 ir 3 d., 150 str. 1, 2 ir 3 d., 178 str. 3 d., 180 str. 2 ir 3 d., 182 str. 2 d. ir 260 str. 1 ir 2 d., taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konstitucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais (BPK 225 str. 1 d.).

252015 m. spalio 12 d. Šilutės rajono apylinkės teismas nutartimi perdavė baudžiamąją bylą, kurioje E. Ž. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., 284 str. 1 d., 135 str. 2 d. 8 p., pagal teismingumą Klaipėdos apygardos teismui. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. sausio 13 d. nutartimi perdavė baudžiamąją bylą, kurioje E. Ž. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., atgal pagal teismingumą Šilutės rajono apylinkės teismui.

26Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą apeliacine tvarka dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. nuosprendžio, kuriuo E. Ž. pripažintas kaltu ir nubaustas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., 2017 m. sausio 5 d. nutartimi nukentėjusiajam E. V. skyrė teismo medicinos ekspertizę. Atlikus teismo medicinos ekspertizę nustatyta, jog E. V. nosies ašies iškrypimas (nežymus nosies piramidės nukrypimas į šoną) liko po 2014-05-17 traumos – nosies kaulų lūžimo. Ši nosies ašies iškrypimą galima pašalinti įprastiniu chirurginiu būdu – operuojant. Pooperacinis gydymas preliminariai užtrunka iki 2-3 savaičių. Kosmetinėmis priemonėmis esamo E. V. nosies ašies iškrypimo pašalinti negalima (t. 3, b. l. 97).

27Dėl šių aplinkybių, nepaisant to, kad, kaip minėta anksčiau, Šilutės rajono apylinkės teismas buvo priėmęs nukentėjusiojo pateiktą kaltinimą ir baudžiamąją bylą perdavęs pagal teismingumą nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui, o baudžiamąją bylą tik pagal kaltinamajame akte pateiktą kaltinimą išnagrinėjo Klaipėdos apygardos teismui grąžinus Šilutės rajono apylinkės teismui baudžiamąją bylą nagrinėti pagal pateiktą kaltinimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad baudžiamajame procese tiesiogiai taikomi teisingumo ir teisėtumo principai lemia pirmosios instancijos teismo nuosprendžio panaikinimą ir bylos perdavimą pagal teismingumą nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

28Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nukentėjusiojo atstovas advokatas Edvardas Staponkus pateikė prašymą priteisti nukentėjusiojo E. V. patirtas proceso išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. 3, b. l. 103). Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 str. 2 d. numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus šio Kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus, taip pat nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, sprendžiant dėl išlaidų, turėtų advokato paslaugoms apmokėti, turi būti atsižvelgiama į tai, pagal kieno skundus byla buvo nagrinėjama ir koks yra skundo nagrinėjimo rezultatas (kasacinės nutartys Nr. 2K-410/2008, 2K-267/2009, 2K-174/2014, 2K-322/2014). Nagrinėjamojoje byloje apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija priėmė sprendimą tenkinti nukentėjusiojo atstovo Edvardo Staponkaus apeliacinį skundą. Nukentėjusysis E. V. turėjo išlaidų advokato paslaugoms apmokėti dėl apeliacinio skundo parengimo bei dalyvavimo Klaipėdos apygardos teismo posėdžiuose. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, už advokato Edvardo Staponkaus paslaugas apeliaciniame procese nukentėjusysis E. V. sumokėjo 200 Eur (t. 3, b. l. 103). Teisėjų kolegijos vertinimu, tokio dydžio suma, atsižvelgiant į suteiktų paslaugų kiekį, atitinka protingumo, proporcingumo bei sąžiningumo kriterijus, todėl priteistina iš nuteistojo E. Ž..

29Klaipėdos apygardos teisme 2017 m. sausio 5 d. gautas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymas dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš nuteistojo E. Ž.. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 str. 1 d., kai įtariamajam, kaltinamajam ar nuteistajam buvo paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, advokatui apmokama Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtino gynėjo dalyvavimo, išskyrus šio kodekso 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus; teismas, atsižvelgdamas į nuteistojo turtinę padėtį, gali šių išlaidų kaltinamajam nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje nėra duomenų apie nuteistojo turtinę padėtį. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, pateikusi prašymą priteisti valstybės naudai antrinės teisinės pagalbos išlaidas, nepateikė teismui duomenų apie nuteistojo, kurio byloje yra būtinas gynėjo dalyvavimas, turto ir pajamų lygį. Tokie duomenys yra esminiai sprendžiant klausimą dėl galimybės priteisti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas. Dėl šių aplinkybių Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymas atmestinas.

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

31Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. nuosprendį panaikinti ir baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 str. 1 d., 284 str. 1 d., 135 str. 2 d. 8 p. perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui pirmąja instancija.

32Iš E. Ž. priteisti nukentėjusiajam E. V. 200 Eur (du šimtus eurų) proceso išlaidoms atlyginti.

33Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš E. Ž. atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Eduardo Maškevičiaus ir Lino Pauliukėno,... 3. sekretoriaujant Aušrai Čybienei,... 4. dalyvaujant prokurorui Kęstučiui Veitui,... 5. nukentėjusiajam E. V.,... 6. atstovui advokatui Edvardui Staponkui,... 7. nuteistajam E. Ž.,... 8. gynėjui advokatui Vaclovui Šerlinskui,... 9. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 10. Iš E. Ž. priteista 569,73 Eur žalos atlyginimo Klaipėdos teritorinei... 11. Teisėjų kolegija... 12. E. Ž. nuteistas už tai, kad tyčia nesunkiai sužalojo žmogų, nes... 13. Nukentėjusiojo E. V. atstovas advokatas Edvardas Staponkus apeliaciniu skundu... 14. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad po atliktos operacijos, tolimesnio gydymo... 15. Apeliaciniame skunde toliau nurodoma, kad papildomoje specialisto išvadoje... 16. Byloje nėra nustatyta, kad nusikalstami veiksmai prieš nukentėjusįjį E. V.... 17. 2015 m. spalio 12 d. Šilutės rajono apylinkės teismas nutartimi nutarė... 18. Bylą grąžinus Šilutės rajono apylinkės teismui buvo pakartotinai prašoma... 19. Teismo posėdyje nukentėjusysis ir jo atstovas advokatas prašo apeliacinį... 20. Prokuroras, nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą atmesti.... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. 2015 m. gegužės 20 d. Šilutės apylinkės teisme buvo gautas Klaipėdos... 23. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 256 str. 2 d. nustatyta, kad... 24. Apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami... 25. 2015 m. spalio 12 d. Šilutės rajono apylinkės teismas nutartimi perdavė... 26. Klaipėdos apygardos teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą apeliacine... 27. Dėl šių aplinkybių, nepaisant to, kad, kaip minėta anksčiau, Šilutės... 28. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nukentėjusiojo atstovas... 29. Klaipėdos apygardos teisme 2017 m. sausio 5 d. gautas Valstybės garantuojamos... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 31. Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 19 d. nuosprendį panaikinti... 32. Iš E. Ž. priteisti nukentėjusiajam E. V. 200 Eur (du šimtus eurų) proceso... 33. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus...