Byla 1-187-363/2016
Dėl jo veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 201 straipsnio 2 dalies sudėtį

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena Šeškauskienė, sekretoriaujant Daivai Žvinklienei, dalyvaujant prokurorui: Mindaugui Vilniui, kaltinamajam D. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje D. R., gimęs 1981-09-12 Plungės r. sav., asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), ( - ) k., Alsėdžių sen., Plungės r. sav., Lietuva, nevedęs, nedirbantis, teistas 2014-10-13 Plungės rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu pagal Baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 201 straipsnio 1 dalį, 201 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 641 straipsniu, 20 MGL (2600 Lt, atitinkamai 753.01 Eur) dydžio bauda, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal BK 201 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

3kad kaltinamasis neteisėtai pagamino daugiau nei penkiasdešimt litrų naminių stiprų alkoholinių gėrimų, turėdami tikslą realizuoti.

4Tai yra, kaltinamasis D. R., nuo 2016 metų balandžio mėnesio vidurio, tiksli data ir laikas tyrimo metu nenustatytas, turėdamas tikslą realizuoti naminius stipriuosius alkoholinius gėrimus, miške, esančiame ( - ) k., Alsėdžių sen., Plungės r. sav., pasigamino ir laikė aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, ir toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, jis, 2016-04-30 apie 09.00 val. aštuoniose plastikinėse talpyklose užraugė 2470 litrų brogos (raugalo), kurios stiprumas nuo 10,8 % iki 12,3 %, išeiga 280,77 litrai absoliutaus etilo alkoholio, bei turėdamas tikslą realizuoti pagamino 1050,2 litrų naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija nuo 20,1% iki 74,3 %.

5Kaltinamasis D. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad naminės degtinės pardavimo tikslu pasigamino aparatą naminei degtinei gaminti, per kelis kartus užsiraugė raugą ir gamino naminę degtinę kol sulaikė policijos pareigūnai. Su kaltinime nurodytais kiekiais sutinka.

6Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina kiti byloje esantys įrodymai, kuriuos teismas paskelbė vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso (toliau-BPK) 273 straipsnio 1 dalies, 291 straipsnio pagrindu.

7Liudytojas K. B. parodė, kad automobilis Jeep Cheroke, valstybinis Nr. ( - ) priklauso jam, tačiau nuo 2016-03-04 yra išregistruotas, nes neatlikta automobilio tech. apžiūra, bei nedraustas. Šiuo automobiliu jis leidžia naudotis pažįstamam D. R.. Kas ir kokiu tikslu 2016-05-03 šiuo automobiliu važiavo į mišką, esantį ( - ) k., Plungės r., jis nežino.

8Liudytojas Vygandas Gedgaudas parodė, kad 2016-05-02 vakare, apie 22.00 val. kartu su kitais policijos pareigūnais: Eugenijumi Palubinsku, Sauliumi Gedgaudu, Daliumi Pečiuliu, Donatu Gudu nuvyko tikrinti gautos informacijos apie tai, kad Plungės r., ( - ) kaime esančiame miške yra gamina naminė degtinė. Nuvykus į mišką, esantį minėtu adresu, jis ir su juo buvę policijos pareigūnai einant mišku išgirdo keliamą triukšmą. Priėjus arčiau prie tos vietos, iš kurios sklido triukšmas pamatė, kad yra gaminama naminė degtinė (matė, kad degė ugnis, girdėjo, kad toje vietoje vaikšto ne mažiau kaip vienas žmogus), taipogi nuo tos vietos sklido kvapas, turintis specifinį naminės degtinės kvapą. jis ir su juo buvę asmenys vykusį vaizdą stebėjo apie vieną valandą, po to asmuo, buvęs įvykio vietoje pasišalino. Asmens buvusio įvykio vietoje jis nematė, nes stovėjo atokiau nuo įvykio vietos, be to jau buvo aptemę.

9Įvykio vietoje (kurioje buvo gaminama naminė degtinė) pasiliko Saulius Gedgaudas ir Dalius Pečiulis laukti kol galimai tas pats asmuo grįš į įvykio vietą. 2016-05-03 apie 06.00 val. jis drauge su Donatu Gudu nuvyko į tą pačią įvykio vietą. Atvykus į įvykio vietą, jau matė, kad įvykio vietoje yra įranga skirta gaminti naminei degtinei, bei plastikinės talpos, kurių tikrai buvo virš 30. Plastikinės talpos buvo sudėtos ant žemės šalia įrangos skirtos gaminti naminę degtinę. Apie 08.00 val. į įvykio vietą atėjo vienas asmuo, kokie buvo konkretūs asmens veiksmai- nematė. Jam ir kitiems pareigūnams stebint įvykio vietą, išgirdo užsivedančio automobilio garsą, tada visi bėgo link įvykio vietos ir automobilio. Prie automobilio (kuris buvo netoli įrenginių skirtų gaminti naminę degtinę) buvo vienas asmuo, kuris buvo sulaikytas. Vizualiai apžiūrėjus automobilį matė, kad automobilio viduje - gale yra sudėtos plastikinės talpos su skysčiu turinčiu specifinį naminės degtinės kvapą. Įvykio vietoje sulaikytas asmuo prisistatė esantis D. R., kuris nurodė, kad jis vakar vakare (2016-05-02) gamino naminę degtinę, o šiandien (kai buvo sulaikytas) į įvykio vietą atvyko tikslu toliau gamintų naminę degtinę. Kokiu tikslu D. R. buvo susidėjęs plastikines talpas su skysčiu turinčiu specifinį naminės degtinės kvapą į automobilį, jis neatsakė. (b.l. 44-45)

10Liudytojų Daliaus Pečiulio, Donato Gudo, Eugenijaus Palubinsko, Sauliaus Gedgaudo parodymai iš esmės analogiški liudytojo Vygando Gedgaudo parodymams. (b.l. 49-65)

11Tarnybinis pranešimas patvirtina, kad 2016-05-03 apie 08.50 ( - ) k. esančiame miške įvykio vietoje prie naminės degtinės gaminimo aparatų sulaikytas D. R., kuris gamino naminę degtinę. (b.l. 6-7)

12Įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolai patvirtina, kad įvykio vieta yra ( - ) k., Plungės r. Įvykio vietoje rasta įranga naminei degtinei gaminti, tuščios talpos ir talpos su raugalu, 53 talpos su skysčiu, turinčiu naminės degtinės kvapą, viso skysčio rasta apie 1125 litrus, kurios apžiūrėtos, paimti mėginiai, telefonas, automobilis, prikrautas talpų su skysčiu, turinčiu specifinį naminės degtinės kvapą. (b.l. 9-15, 19-23)

13Specialisto išvada patvirtina, kad skystis, esantis 53 buteliuose, paimtas 2016-05-03 sulaikius D. R., yra naminė degtinė, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 12,2-74,3 proc. (b.l. 26-30)

14Kita specialisto išvada patvirtina, kad tirti pateikti skysčio ėminiai buteliuose yra broga (raugalas). Bendrame 2470 litro brogos (raugalo), kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 10,8-12,3 proc., yra 280.77 litro absoliutaus (100 proc.) etilo alkoholio. (b.l. 35-37)

15Šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20 straipsnio reikalavimus, visuma patvirtina, kad kaltinamasis D. R., turėdamas tikslą gaminti stiprius naminius alkoholinius gėrimus realizavimo tikslu, pasigamino ir laikė aparatą naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, ir toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, neteisėtai pagamino daugiau nei penkiasdešimt litrų naminių stiprų alkoholinių gėrimų – naminės degtinės, turėdamas tikslą šią degtinę realizuoti, todėl jo veika atitinka nusikaltimo, numatyto BK 201 straipsnio 2 dalies sudėtį.

16Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

17Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 41 straipsnyje numatytais bausmės paskirties kriterijais, bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnio 1 ir 2 dalyse, ir atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė apysunkį nusikaltimą, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į tai, kad nėra jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių. Taip pat teismas atsižvelgia į užraugtos ir pagamintos naminės degtinės didelį kiekį, aparato naminei degtinei gaminti didelę apimtį, į jo asmenybę, kad nusikalto būdamas teistas už tokios pat veikos padarymą, neatlikęs bausmės, tai rodo, kad nėra linkęs taisytis, išvadų iš savo netinkamo elgesio nedaro, bausmė-bauda nepasiekė bausmės tikslų. Būdamas jaunas, darbingas, kaltinamasis darbo neieškojo, bausmės atlikti nesistengė. Įvertinus visas šias aplinkybes, darytina išvada, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskiriant jam terminuoto laisvės atėmimo bausmę ir atidedant bausmės vykdymą.

18Yra sąlygos taikyti kaltinamajam BK 641 straipsnio nuostatas, todėl paskirta bausmė sumažintina 1/3.

19Kadangi kaltinamasis nusikalto neatlikęs bausmės pagal 2014-10-13 Plungės rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą, naujuoju nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su neatlikta bausme pagal BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalių, 65 straipsnio 2 dalies taisykles visiško bausmių sudėjimo būdu.

20Kaltinamajam pagrįstai paskirta kardomoji priemonė-namų areštas, todėl ši kardomoji priemonė paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios, o pradėjus vykdyti bausmę, panaikintina.

21LR BK 72 straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Šis įstatymo reikalavimas yra imperatyvus. Nusikalstamos veikos padarymo priemonės baudžiamojoje teisėje suprantamos kaip įtaisai, įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ir kiti materialūs daiktai, kurie sudaro sąlygas ar palengvina tokios veikos padarymą, nors jų panaudojimas pats savaime tiesiogiai nedaro žalos atitinkamos veikos objektui ar dalykui. Tokia nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma ir transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad susidarytų galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (nutartis kasacinėje byloje Nr. 2K-5/2007). Transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta arba tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas (nutartis kasacinėje byloje 2K-50/2007, Nr. 2K-636/2007). Šiuo konkrečiu atveju kaltinamojo naudotas automobilis pripažintinas nusikaltimo padarymo priemone, nes juo kaltinamasis gabeno didelį kiekį naminės degtinės iš gaminimo vietos. Taigi transporto priemonė buvo panaudota nusikaltimui palengvinti ir be jos kaltininko tikslas negalėtų būti realizuotas, todėl konfiskuotina. (BPK94 str. 1 d., 1) p.)

22Ikiteisminio tyrimo metu paimti ir UAB „Palska“ aikštelėje saugomi daiktai: tuščios plastikinės talpos, variklis (siurblys), mėlynos spalvos elektros generatorius, briketų pakuotės, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini. (BPK 94 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

23Ikiteisminio tyrimo metu paimti ir Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK saugomi daiktai: automobilio sėdynių apmušalai 2 vnt., mobilus telefonas „Samsung“, kepurė, maišelis su nuorūkomis, juodos spalvos džemperis, striukė, naminė degtinė 1096,65 l, 53 plastikinės talpos nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini. (BPK 94 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

24Baudžiamojoje byloje saugomas kompaktinis diskas su vaizdo medžiaga, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintinas. (BPK 94 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Proceso kodekso 297 straipsniu, 302 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

26D. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 2 dalį ir paskirti jam bausmę-terminuotą laisvės atėmimą 2 metams.

27Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti sumažintą bausmę-terminuotą laisvės atėmimą 1 metams 4 mėnesiams.

28Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 65 straipsnio 2 dalimi, naujuoju nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti visiško bausmių sudėjimo būdu su neatlikta bausme pagal 2014-10-13 Plungės rajono apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą, prie griežčiausios šiuo nuosprendžiu paskirtos 1 metų 4 mėnesių terminuoto laisvės atėmimo bausmės pridedant švelnesnę bausmę-20 MGL t. y. 753.01 Eur (2600 Lt) baudą, ir galutinę subendrintą bausmę D. R. paskirti-terminuotą laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 4 (keturiems) mėnesiams ir 20 MGL tai yra 753.01 Eur (2600 Lt) baudą.

29Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti dvi paras jo laikinojo sulaikymo laiką nuo 2016-05-03 iki 2016-05-04, vieną sulaikymo dieną prilyginant vienai laisvės atėmimo dienai.

30Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams, įpareigojant per vieną mėnesį nuo bausmės vykdymo pradžios pradėti dirbti ir visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

31Kardomąją priemonę-namų areštą taikyti iki bausmės vykdymo pradžios, pradėjus vykdyti bausmę, kardomąją priemonę panaikinti.

32Konfiskuoti automobilį Jeep Cheroki valstybinis Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), savininkas K. B., saugomą UAB „Palska“ aikštelėje esančioje Stoties g. 19, Plungėje.

33Ikiteisminio tyrimo metu paimtus ir UAB „Palska“ aikštelėje, esančioje Stoties g. 19, Plungėje, saugomus daiktus: tuščias plastikines talpas, variklį (siurblį), mėlynos spalvos elektros generatorių, briketų pakuotes, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini. (BPK 94 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

34Ikiteisminio tyrimo metu paimtus ir Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK saugomus daiktus: automobilio sėdynių apmušalus 2 vnt., mobilų telefoną „Samsung“, kepurę, maišelį su nuorūkomis, juodos spalvos džemperį, striukę, naminę degtinę 1096,65 l, 53 plastikines talpas nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintini. (BPK 94 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

35Baudžiamojoje byloje saugomą kompaktinį diską su vaizdo medžiaga, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti. (BPK 94 str. 1 d. 2 p., 4 p.)

36Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Irena... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. kad kaltinamasis neteisėtai pagamino daugiau nei penkiasdešimt litrų... 4. Tai yra, kaltinamasis D. R., nuo 2016 metų balandžio mėnesio vidurio, tiksli... 5. Kaltinamasis D. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad naminės degtinės... 6. Be kaltinamojo parodymų, jo kaltę patvirtina kiti byloje esantys įrodymai,... 7. Liudytojas K. B. parodė, kad automobilis Jeep Cheroke, valstybinis Nr. ( - )... 8. Liudytojas Vygandas Gedgaudas parodė, kad 2016-05-02 vakare, apie 22.00 val.... 9. Įvykio vietoje (kurioje buvo gaminama naminė degtinė) pasiliko Saulius... 10. Liudytojų Daliaus Pečiulio, Donato Gudo, Eugenijaus Palubinsko, Sauliaus... 11. Tarnybinis pranešimas patvirtina, kad 2016-05-03 apie 08.50 ( - ) k.... 12. Įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokolai patvirtina, kad įvykio vieta... 13. Specialisto išvada patvirtina, kad skystis, esantis 53 buteliuose, paimtas... 14. Kita specialisto išvada patvirtina, kad tirti pateikti skysčio ėminiai... 15. Šių duomenų, kuriuos teismas pripažįsta įrodymais, atitinkančiais BPK 20... 16. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad prisipažino... 17. Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas vadovaujasi BK 41 straipsnyje numatytais... 18. Yra sąlygos taikyti kaltinamajam BK 641 straipsnio nuostatas, todėl paskirta... 19. Kadangi kaltinamasis nusikalto neatlikęs bausmės pagal 2014-10-13 Plungės... 20. Kaltinamajam pagrįstai paskirta kardomoji priemonė-namų areštas, todėl ši... 21. LR BK 72 straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas tas turtas, kuris buvo... 22. Ikiteisminio tyrimo metu paimti ir UAB „Palska“ aikštelėje saugomi... 23. Ikiteisminio tyrimo metu paimti ir Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK... 24. Baudžiamojoje byloje saugomas kompaktinis diskas su vaizdo medžiaga,... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Proceso kodekso 297 straipsniu,... 26. D. R. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201... 27. Vadovaujantis BK 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir... 28. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 65 straipsnio 2 dalimi, naujuoju... 29. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į laisvės atėmimo bausmės laiką įskaityti... 30. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, bausmės... 31. Kardomąją priemonę-namų areštą taikyti iki bausmės vykdymo pradžios,... 32. Konfiskuoti automobilį Jeep Cheroki valstybinis Nr. ( - ) identifikacinis Nr.... 33. Ikiteisminio tyrimo metu paimtus ir UAB „Palska“ aikštelėje, esančioje... 34. Ikiteisminio tyrimo metu paimtus ir Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK... 35. Baudžiamojoje byloje saugomą kompaktinį diską su vaizdo medžiaga,... 36. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos...