Byla 2A-222-619/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Andrutės Kalinauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ritos Kisielienės ir Alvydo Barkausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apelianto MB “ML GRUPĖ” apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo M. M. individualios įmonės „ML Grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Vinnys“ dėl skolos priteisimo,

3Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

4ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 5810,89 Lt skolą pagal 2013-01-09 Paslaugų teikimo sutartį Nr. 8, 6 procentus metinių palūkanų nuo skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Trakų rajono apylinkės teismas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį atsakovui, 2013 m. spalio 16 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo nusprendė ieškovo ieškinį patenkinti visiškai.

6Atsakovas pateikė teismui prieštaravimus dėl Preliminaraus sprendimo, prašydamas Preliminarų sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad šalys, sudarydamos 2013-10-16 paslaugų teikimo sutartį Nr. 8 susitarė, kad ieškovas sukurs ir perduos internetinę svetainę atsakovui bei ieškovas atliks papildomas paslaugas, dėl kurių ieškovas ir atsakovas susitars. Sutartyje šalys numatė, kad atlyginama bus pagal Sutarties priede esančio kainoraščio nurodytas kainas. Atsakovas prieštaravimuose nurodė, kad minėta sutartimi šalys sulygo dėl konkretaus fotografijų kiekio – iki 250 vienetų bei konkrečios kainos – 800 Lt. Papildomos paslaugos, nenumatytos Sutarties 1 priede, galėjo būti atliekamos ieškovui ir atsakovui susitarus raštu. Atsakovas nesutinka su ieškovo pateiktoje PVM sąskaitoje-faktūroje, serija MLG Nr. 0000047 nurodyta 5360,60 Lt suma. Dalį skolos, t.y. 2761,60 Lt, pripažįsta ir yra šią sumą sumokėjęs. Mano, kad šalys susitarė dėl konkretaus nuotraukų kiekio ir kainos, o raštu niekada nesitarė dėl kitokio darbų kiekio ar kainos. Kadangi šie reikalavimai nėra pagrįsti, ieškovo prašomi priteisti 420,29 Lt delspinigiai taip pat nepagrįsti. Atsakovas sutinka dėl už laikotarpį nuo 2013-05-22 iki 2013-07-22 nesumokėtos 2100 Lt skolos priskaičiuotų 176,40 Lt delspinigių sumos.

7Ieškovas CPK nustatyta tvarka pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (b. l. 67-71). Ieškovas atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, kad atsakovas 2013-11-07 sumokėjo 2100 Lt sumą, t.y. dalį ieškovo prašomos sumos. Pateiktame atsiliepime į atsakovo prieštaravimus, ieškovas nurodė, kad atsakovas geranoriškai atsisako reikalauti iš atsakovo 499 Lt sumos, be to, pripažįsta, kad ieškovas sumokėjo ieškovui 2100 Lt sumą, todėl ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 3211,89 Lt skolos. Atsiliepime į atsakovo prieštaravimus ieškovas nurodė, kad ieškovas padarė 1113 vnt. nuotraukų, jų kaina – 3561,60 Lt. Nurodė, kad su atsakovu buvo sutarta dėl visų prekių, esančių atsakovo parduotuvėje, nufotografavimo. Ieškovo teigimu, šalys sutarė ne dėl 250 vnt. nuotraukų fotografavimo, bet dėl atsakovo viso asortimento prekių nufotografavimo, nurodydami, kad už iki 250 vnt. nuotraukų mokama 800 Lt kaina. Ieškovas nufotografavo 1113 vnt. atsakovo prekių, vienos nuotraukos kaina 3,20 Lt. Nurodė, kad dėl viso asortimento buvo susitarta susirašinėjant programa Skype.

  1. Teismo priimto sprendimo esmė

8Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu nutarė pakeisti Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 6 d. preliminarų sprendimą. Teismas priteisė iš UAB „Vinnys“ šešių procentų dydžio metines palūkanas už 2276,40 Lt sumą nuo 2013-07-03 iki 2013-11-07 ir 61,25 Lt bylinėjimosi išlaidų M. M. individualiai įmonei „ML Grupė“. Priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio dalyje dėl 499,00 Lt išieškojimo ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad atsakovas 2013-11-07 sumokėjo ieškovui 2276,40 Lt skolos, todėl ieškovas sumažino reikalavimą iki 3035,49 Lt sumos, kurią sudaro 2761,60 Lt pagrindinė skola ir 273,89 Lt delspinigių. Pažymėjo, kad tarp šalių kilo ginčas dėl nuotraukų kiekio ir kainos. Ieškovas nurodė, kad jis, vykdydamas tarp šalių sudarytą sutartį, padarė 1113 nuotraukų, už kurias atsakovas pagal sutartį neatsiskaitė; atsakovas teigia, kad jis su ieškovu atsiskaitė, o šalys buvo sutarę, kad ieškovas padarys iki 250 fotografijų, už kurias atsakovas sumokės 800 Lt. Aiškindamas sutarties priedo nuostatą dėl fotografijų kiekio ir kainos, teismas vadovavosi CK 6.193 straipsniu ir įvertinęs sutarties tekstą bei šalių ketinimus, padarė išvadą, jog šalys susitarė dėl nuotraukų skaičiaus iki 250 vienetų už 800 Lt kainą. Teismo vertinimu, šią aplinkybę pagrindžia šalių ketinimai – atsakovas ketino už visas paslaugas, įskaitant internetinio puslapio kūrimą ir kitas paslaugas, tame tarpe ir fotografavimą, mokėti ieškovui apie 4000 Lt sumą. Be to, sutartyje numatytas fotografijų kiekis ir kaina nurodyti konkrečiais dydžiais, tai yra iki 250 vnt. nuotraukų mokama 800 Lt kaina, o ne nurodyta vienos nuotraukos kaina. Teismo vertinimu, šia nuostata šalys sutarė, jog ieškovas padarys atitinkamą kiekį nuotraukų - iki 250 vnt., o atsakovas už ieškovo pateiktas nuotraukas iki 250 vnt. sumokės ieškovui 800 Lt. Tikslesnį nuotraukų skaičių (iki 250 vnt.) šalys turėjo derinti vykdydamos sutartį. Teismas atsižvelgė ir į tai, kad atsakovo internetinėje svetainėje patalpinta 103 ieškovo darytos fotografijos. Ieškovo argumentus, kad šalys sutartyje numatė tik preliminarų fotografijų skaičių, teismas vertino kritiškai. Pažymėjo, kad nors iš pokalbių išklotinės „Skype“ programoje matyti, kad ieškovas siuntė atsakovui daugiau nuotraukų nei 250 vnt., atsakovas jas priėmė, tačiau tokius šalių veiksmus laikė sutarties vykdymo derinimu. Teismas, įvertinęs pateiktus įrodymus ir bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, darė išvadą, kad ieškovas atsakovui perdavė 103 nuotraukas, kurios yra publikuojamos atsakovo internetiniame puslapyje, o atsakovas už šias fotonuotraukas turėjo sumokėti 800 Lt. Todėl ieškovo reikalavimą dėl 3035,49 Lt sumos laikė nepagrįstu.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2014-02-28 sprendimą dalyje, kuria teismas atmetė ieškovo reikalavimą dėl 2 993,57 Lt sumos (2761,60 Lt pagrindinė skola ir 231,97 Lt delspinigių) ir 6 proc. metinių palūkanų nuo 2993,57 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir šioje dalyje priimti naują sprendimą priteisti 2993,57 Lt skolą bei procesines palūkanas. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgdamas į tarp šalių susiklosčiusią Sutarties vykdymo praktiką, nepagrįstai suabsoliutindamas CK 6.183 str. 1 d. taisyklę, pažeidė teisėtumo principą ir akivaizdžiai iškėlė atsakovo interesus, taip pažeisdamas teisingumo, protingumo principus, šalių teisinių santykių stabilumą ir interesų pusiausvyrą.

10Nurodo, kad šalys vykdant Sutartį žodžiu sutarė, kad ieškovas suteiktų atsakovui fotografo paslaugas, kurios nebuvo įskaičiuotos į Svetainės kainą ir nufotografuotų visus atsakovo produktus, esančius užsakovo parduotuvėje Jogailos g. 4, Vilnius. Fotografavimo paslaugos užsakymą patvirtina vėlesni susirašinėjimai elektroniniu paštu ir Skype susirašinėjimas. Remiantis šiais susirašinėjimais atsakovas norėjo visos produkcijos nuotraukų, neginčijo visų produktų fotografavimo darbų fakto, prašė pateikti papildomą kiekį nuotraukų, jau turėdamas daugiau kaip 700 vnt. sutvarkytų nuotraukų. Pažymi, kad fotografavimo paslaugos kaina numatyta Sutarties priede – Kainoraštis – 800 Lt/iki 250 vnt. nuotraukų. Ieškovas sutarties sudarymo metu objektyviai negalėjo žinoti, o atsakovas prieš Sutarties sudarymą neinformavo apie prekiaujamų produktų, kuriuos reikės nufotografuoti kiekį, todėl Šalys sutarties priede Kainoraštis nurodė, jog iki 250 vnt nuotraukų kainuos 800 Lt. Sutarties vykdymo metu atsakovui užsakius visos produkcijos fotografavimą, ieškovas vienos fotografijos kainą vertino pagal jau sutartą kainą 250 vnt. nuotraukų, atitinkamai paskaičiuodamas vienos nuotraukos kainą 3,20 Lt. Iš viso ieškovas nufotografavo ir paruošė naudojimui (koregavo, retušavo) 1113 vnt. atsakovo produkcijos nuotraukų, atitinkamai mokėtina suma 3561,60 Lt. Teigia, jog sutarties vykdymo metu šalys nuolatos tarėsi dėl paslaugų žodžiu. Šiuos žodinius susitarimus patvirtina šalių susirašinėjimas, sąskaitoje faktūroje Nr. 0000047 nurodyti įkainiai. Nurodė, jog atsakovui 2013-05-14 buvo išrašyta sąskaita faktūra 6360,60 Lt sumai MLG Nr. 0000047, dėl jos pretenzijų atsakovas nereiškė. Apelianto tvirtinimu, faktinės bylos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas prašė, kad būtų nufotografuoti visi jo parduotuvėje esantys produktai, būtų siunčiamos jo sutvarkytos nuotraukos, gavęs produkciją prašė, jog būtų atliekami naujų produktų fotografavimo darbai, atliktus darbus jis priėmė. Nurodo, jog svetainėje esančių nuotraukų kiekis, t.y. 103 vnt. neatspindi faktiškai ieškovo atlikto nuotraukų kiekio, t.y. 1113 vnt., nes į fotografavimo paslaugą neįeina nuotraukų talpinimas svetainėje. Nuotraukų talpinimo paslauga yra atskira paslauga. Ieškovas samdė trečiuosius asmenis retušavimo ir pritaikymo svetainei darbams atlikti, todėl patyrė nuostolius.

11Atsakovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, jog remiantis šalių pasirašytos sutarties nuostatomis akivaizdu, jog šalims tariantis dėl paslaugos, kuri nėra apskritai nurodyta Priede Kainoraštis, šalys dėl konkrečių paslaugos kainų gali tartis raštu. Tuo tarpu tiek fotonuotraukų atlikimo paslauga kaip tokia, tiek konkretus fotonuotraukų kiekis bei konkreti nuotraukų kaina yra nurodyta Priede Kainoraštis, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Sutarties 4.3 punktas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, jog Sutartis gali būti keičiama, papildoma tik abiejų šalių raštišku susitarimu, o ne elektroniniu nekonkrečiu šalių susirašinėjimu, iš kurio akivaizdu, kad šalys viena kitos nesuprato arba netinkamai suprato ir dėl to apeliantas nepagrįstai vienašališkai pakeitė pasirašytos sutarties sąlygas. Šalys dėl kiekio ir kainos pasikeitimo niekada nesitarė ir nebuvo sudarytas joks raštiškas Sutarties pakeitimas, kaip reikalavo sutarties nuostatos. Pažymi, jog elektroninio susirašinėjimo ištraukas apeliantas iškreipia sau palankia linkme, šalys nesitarė dėl viso atsakovo asortimento parduotuvės viduje fotografavimo – prekių asortimentas keičiasi itin dažnai, dėl ko fiziškai nufotografuoti visą asortimentą nebūtų įmanoma. Šią aplinkybę žinojo šalys, todėl būtent ir susitarė dėl maksimalaus 250 vnt fotonuotraukų kiekio ir apmokėjimo už jas. Pažymi, jog apeliantas pateikė atsakovui elektroninės parduotuvės sukūrimo pasiūlymą, kuris vėliau buvo koreguojamas, žinojo apie apelianto prekiaujamų produktų pobūdį ir kiekį, dėl ko šalys sutarties Priede Kainoraštis susitarė dėl konkretaus fotografo paslaugų kiekio ir kainos. Apelianto teiginiai, jog šalys konkludentiniais veiksmais susitarė dėl fotonuotraukų kiekio, yra nepagrįsti, kadangi ši paslauga – konkretaus kiekio ir kainos fotografo paslaugos buvo nurodyta priede Kainoraštis, o šį priedą šalys galėjo pakeisti tik abiejų šalių raštišku susitarimu, ką teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas savo sprendime. Tvirtina, kad apeliantas dėl atsakovui nežinomų priežasčių vienašališkai pakeitė sutarties sąlygas ir beveik 4 kartus padidino šalių sutartą fotografo paslaugų kiekį ir kainą, o tai daryti draudžia CK 6.59 str., CK 6.38 str. 1 d.. Teismas pagrįstai vadovavosi CK 6.193 str., kuriame numatyta, jog šalys turi būti aiškinamos sąžiningai, taigi, nesant raštiško šalių susitarimo dėl priede Kainoraštis numatytų paslaugų kiekio ir kainos pasikeitimo, vienašališkai atlikto Sutarties pakeitimo negalima laikyti teisėtu, dėl ko buvo priimtas teisėtas ir pagrįstas skundžiamas sprendimas. Taigi, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CK 6.183 str. 1 d., dėl ko nėra teisinio pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimas.

12Apeliacinis skundas tenkintas.

13Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant tiek faktinę, tiek teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Ši byla nagrinėjama ieškovo pateikto apeliacinio skundo ribose.

14Dėl ginčo šalių pasirašyto sutarties, Priedo Kainoraštis sąlygų dėl fotografo paslaugų apimties aiškinimo

15Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys pasirašė Paslaugų teikimo sutartį Nr. 8, pagal kurią užsakovas įsipareigojo sukurti ir perduoti užsakovui internetinę svetainę ir atlikti papildomas paslaugas, dėl kurių šalys susitars, o užsakovas įsipareigoja už suteiktą paslaugą ir jos metu sukurtą rezultatą – internetinę svetainę atsiskaityti su vykdytoju sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b.l. 15-17). Užsakovas įsipareigojo sumokėti vykdytojui atlyginimą už paslaugos suteikimą, faktiškai atliktus darbus, ir 1.2 p. nurodytas turtines teises į svetainę pagal Sutarties priede Kainoraštis nurodytas kainas. Jeigu atliekamos Paslaugos, suteikiamų darbų, jų rezultatų kainos nėra nurodytos Priede kainoraštis, šalys dėl kainų konkrečiu atveju tariasi raštu (įskaitant susirašinėjimą el.paštu).

16Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl apmokėjimo už ieškovo suteiktas fotografo paslaugas, nes sutarties šalys skirtingai aiškina šalių pasirašytos Sutarties sąlygas bei Priedo Kainoraštis Į paslaugų kainą nėra įskaičiuota Fotografo paslaugos. Viso asortimento (iki 250 vnt. plius nuotraukų retušavimas, pritaikymas internetinei svetainei) fotografavimo kaina 800 Lt sąlygą, susijusią su fotografo paslaugomis.

17Ieškovo tvirtinimu, atsakovas turi apmokėti fotografavimo ir nuotraukų koregavimo, retušavimo paslaugas už 1113 vnt. jo padarytų nuotraukų, vnt. kaina 3,20 Lt, kas sudarytų 3 561,60 Lt, tuo tarpu atsakovas tvirtina, kad buvo sutartas padaryti konkretus nuotraukų kiekis – iki 250 vnt. nuotraukų, kurių kaina 800 Lt.

18Pirmosios instancijos teismas, remdamasis CK 6.193 str. ir įvertinęs sutarties tekstą bei šalių ketinimus, padarė išvadą, kad šalys susitarė dėl nuotraukų skaičiaus iki 250 vienetų už 800 Lt konkrečią sumą. Teismas konstatavo, kad atsakovas ketino už visas sutarties paslaugas mokėti ieškovui apie 4000 Lt sumą; fotografijų kiekis ir kaina numatyti konkrečiais skaičiais; tikslesnį nuotraukų skaičių šalys turėjo derinti vykdydamos sutartį; sutarties pakeitimai gali būti daromi tik raštu; atsakovo didesnis nuotraukų kiekio priėmimas yra sutarties vykdymo derinimas.

19Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į tarp šalių susiklosčiusią Sutarties vykdymo praktiką, nepagrįstai suabsoliutindamas CK 6.183 str. 1 d. taisyklę, pažeidė teisėtumo principą ir akivaizdžiai iškėlė atsakovo interesus, pažeisdamas šalių teisinių santykių stabilumą ir interesų pusiausvyrą.

20Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. Lietuvos-Ukrainos įmonė UAB „Azovlitas“, bylos Nr. 3K-3-201/2008; 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Vilkaviškio agrotiekimas“ v. J. N., bylos Nr. 3K-3-406/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Via Unica“ v. UAB „Interselas“, UAB „Hansa lizingas“, Panevėžio miesto 6-ojo notarų biuro notarė N. K., bylos Nr. 3K-3-107/2009; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje AB „City Service“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“, BAB „BSA Construction“, bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.).

21Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo teismo sprendimo, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į skundo argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas vertindamas šalių susitarimą dėl apmokėjimo už fotografijos paslaugas, nukrypo nuo nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių.

22Kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas vertino ginčo sutarties nuostatas, šalių ketinimus, tačiau sutarties turinys turėjo būti vertinimas atsižvelgiant ir į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, tiriant ir vertinant ne tik šalių tikruosius ketinimus, bet ir šalių faktinį elgesį vykdant sutartį bei po sutarties sudarymo.

23Sutiktina, kad 2012-01-09 paslaugų teikimo sutarties Nr. 8 Priedas Kainoraštis (pasiūlymas) Į paslaugų kainą nėra įskaičiuota „Fotografo paslaugos. Viso asortimento (iki 250 vnt. plius nuotraukų retušavimas, pritaikymas internetinei svetainei) fotografavimo kaina 800 Lt“ sąlyga nėra visiškai aiški, yra prieštaringa (neaišku ar viso asortimento fotografavimo plius nuotraukų retušavimo, pritaikymas internetinei svetainei, kaina 800 Lt, ar iki 250 vnt nuotraukų kaina), todėl kilus šalių ginčui dėl apmokėjimo už paslaugas, vertintinas sutarties sąlygų tarpusavio ryšys, šalių ketinimai, faktinis elgesys vykdant sutartį.

24Nustatyta, kad pagal Paslaugų teikimo sutarties Nr. 8, 2.1 punktą atsakovas įsipareigojo sumokėti Vykdytojui atlyginimą už paslaugos suteikimą (internetinės svetainės sukūrimą, sutartų papildomų paslaugų) suteikimą, faktiškai atliktus darbus, ir 1.2 p. nurodytas turtines teises į Svetainę pagal Sutarties priede nurodytas kainas. Šalys Sutarties priede Kainoraštyje susitarė dėl Svetainės programavimo, kūrimo darbų kainos, o taip pat dėl atskirai sutartų Paslaugų, kurios neįskaičiuotos į Svetainės kūrimo, programavimo darbų kainą. Šalių susirašinėjimo elektroniniu būdu bei „Skype“ programa medžiaga (b.l. 21-50) patvirtina, kad sutarties vykdymo metu ieškovas ir atsakovas susitarė dėl papildomų paslaugų: informacijos talpinimo svetainėje (2013-03-12; 2013-03-18; 2013-03-24; 2013-03-27 susirašinėjimo medžiaga), fotografo paslaugų (2013-01-26; 2013-02-28; 2013-03-12; 2013-03-18; 2013-03-23; 2013-03-24; 2013-03-28; 2013-05-09; 2013-05-10 susirašinėjimo medžiaga), tekstų kūrimo (2013-03-29 susirašinėjimo medžiaga), logotipo redagavimo (2013-03-29 susirašinėjimas), atsakovo svetainės korekcijos (2013-03-20 susirašinėjimo elektroniniu paštu medžiaga). Taigi, šie rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalys sistemingai tarėsi dėl kitų paslaugų nedarydami sutarties pakeitimų rašytine tvarka, kaip tai numato Sutarties 4.3 punktas.

25Kolegijos vertinimu, šalių tarpusavio susirašinėjimas elektroniniu būdu bei „Skype“ programa patvirtina, kad atsakovas išreiškė prašymą, kad būtų nufotografuoti visi jo parduotuvėje esantys produktai, siunčiamos nuotraukos, atliekami naujų produktų fotografavimo darbai. Remiantis bylos medžiaga, atsakovas 2013-03-24 prašė pateikti sutvarkytas nuotraukas jau po to, kai jam buvo pateiktas daugiau nei 346 vnt. nuotraukų kiekis (b.l. 30-32). Ieškovui pateikus apie 1000 nuotraukų vnt. ( 2013-05-09 22:18 žinutė „ir dar liko apie 50 nuotraukų ir bus viskas su nuotraukomis“), atsakovas prašė papildomai sukelti kuo daugiau nuotraukų į Svetainę bei atvykti ir papildomai nufotografuoti kitą atsakovo produkciją (2013-05-10 19:20 žinutė) (b.l. 35). Kolegijos nuomone, prašydamas didesnio nuotraukų kiekio nei šalių buvo sutarta (atsakovo pozicija, kad sutarta tik iki 250 vnt), priimdamas padarytas nuotraukas, nereikšdamas pretenzijų dėl jų kiekio nei sutarties vykdymo metu, nei vėliau 2013-05-14 išrašius sąskaitą dėl atsiskaitymo, kurioje yra nurodyta 00026 Fotografavimo ir nuotraukų koregavimo, retušavimo paslaugos 1113 vnt., atsakovas tokiu būdu savo faktiniais veiksmais patvirtino, kad nebuvo sutartas konkretus iki 250 vnt. nuotraukų kiekis. Dėl nurodytų aplinkybių, atsakovui kyla pareiga sumokėti už atliktas fotografavimo paslaugas. Kolegijos vertinimu, priešingas sutarties aiškinimas reikštų nesąžiningumą ieškovo atžvilgiu. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti apeliacinį skundą, panaikinti teismo sprendimą dalyje, kuria atmestas reikalavimas priteisti iš atsakovo 866, 99 EUR ir šioje dalyje ieškinio reikalavimą tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo 866,99 EUR (799,81 EUR skolą ir 67.18 EUR delspinigių) (CK 6.38 str. 1 d., 6.258 str. 1 d.), 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą byloje (CPK 93 straipsnio 5 dalis). Panaikinus teismo sprendimo dalį, atitinkamai keičiama sprendimo dalis dėl žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Ieškovui iš atsakovo priteistina 45.28 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 88 str.).

28Patenkinus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisiama 19.54 EUR žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d., 93 str. 1 d., 3 d.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

30Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą dalyje, kuria atmestas kitoje dalyje ieškinys panaikinti, ieškinį šioje dalyje tenkinti, teismo sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

31„Priteisti ieškovui MB „ML Grupė“ (buvęs pavadinimas M. M. IĮ „ML GRUPĖ“) iš atsakovo UAB „VINNYS“ 866,99 EUR skolą, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 866,99 EUR sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2013-07-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“.

32Priteisti ieškovui MB „ML Grupė“ (buvęs pavadinimas M. M. IĮ „ML GRUPĖ“) iš atsakovo UAB „VINNYS“ 64.82 EUR bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme.

33Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, n u s t a t ė :
    4. ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 5810,89 Lt skolą pagal... 5. Trakų rajono apylinkės teismas, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs... 6. Atsakovas pateikė teismui prieštaravimus dėl Preliminaraus sprendimo,... 7. Ieškovas CPK nustatyta tvarka pateikė teismui atsiliepimą į atsakovo... 8. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. vasario 28 d. sprendimu nutarė... 9. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 10. Nurodo, kad šalys vykdant Sutartį žodžiu sutarė, kad ieškovas suteiktų... 11. Atsakovas prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo sprendimą palikti... 12. Apeliacinis skundas tenkintas. ... 13. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 14. Dėl ginčo šalių pasirašyto sutarties, Priedo Kainoraštis sąlygų dėl... 15. Iš bylos duomenų nustatyta, kad šalys pasirašė Paslaugų teikimo sutartį... 16. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl apmokėjimo už ieškovo suteiktas... 17. Ieškovo tvirtinimu, atsakovas turi apmokėti fotografavimo ir nuotraukų... 18. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis CK 6.193 str. ir įvertinęs... 19. Apelianto tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į tarp... 20. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje bei... 21. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo teismo sprendimo, apeliacinio... 22. Kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas... 23. Sutiktina, kad 2012-01-09 paslaugų teikimo sutarties Nr. 8 Priedas... 24. Nustatyta, kad pagal Paslaugų teikimo sutarties Nr. 8, 2.1 punktą atsakovas... 25. Kolegijos vertinimu, šalių tarpusavio susirašinėjimas elektroniniu būdu... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 27. Apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas dalyje pirmosios instancijos... 28. Patenkinus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui priteisiama 19.54 EUR... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. vasario 28 d. sprendimą dalyje, kuria... 31. „Priteisti ieškovui MB „ML Grupė“ (buvęs pavadinimas M. M. IĮ „ML... 32. Priteisti ieškovui MB „ML Grupė“ (buvęs pavadinimas M. M. IĮ „ML... 33. Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą....