Byla 2-1098-553/2019
Dėl proceso atnaujinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šilo statyba“ bankroto byloje priimtų procesinių sprendimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Strategy and management group“ prašymą dėl proceso atnaujinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šilo statyba“ bankroto byloje priimtų procesinių sprendimų,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo pagrįstumo.

62.

7Pareiškėja 2019 m. kovo 25 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su prašymu: (1) sustabdyti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016 ir Lietuvos apeliacinio 2016 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1816-798/2016 vykdymą; (2) sujungti šiuos prašymus dėl proceso atnaujinimo ir nagrinėti vienoje byloje; (3) skirti žodinį bylos nagrinėjimą; (4) kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl įstatymo, ribojančio teisė kreiptis teisminės gynybos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 365 straipsnio 1 dalies, 366 straipsnio 3 dalies, 370 straipsnio 1 dalies ir kt. atitikties Lietuvos Konstitucijos 6 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1 daliai; (5) kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl įstatymo, ribojančio teisę kreiptis teisminės gynybos, 365 straipsnio 1 dalies, 366 straipsnio 3 dalies, 370 straipsnio 1 dalies ir kt. atitikties, Europos Žmogaus Teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui ir kt.; (6) kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl įstatymo, ribojančio teisę kreiptis teisminės gynybos, 365 straipsnio 1 dalies, 366 straipsnio 3 dalies, 370 straipsnio 1 dalies ir kt., atitikties Europos Sąjungos Chartijos 47-50 straipsniams, Europos Sąjungos Sutarties 6 straipsniui, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 267 straipsniui ir kt.; (7) atnaujinti terminą (jeigu jis būtų praleistas) prašymui dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1816-798/2016 CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 7, 8, 9 punktų pagrindais; (8) atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 7, 8, 9 punktų pagrindais, išskyrus ta apimtimi, kuria Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 11 d. procesiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1138-381/2017 buvo panaikinta pareiškėjai skirta bauda; (9) išnagrinėjus bylą pakartotinai panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016, išskyrus ta dalimi, kuria Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 11 d. teismo procesiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1138-381/2017 buvo panaikinta pareiškėjai skirta bauda; (10) išnagrinėjus bylą pakartotinai panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1816-798/2016, išskyrus ta dalimi, kuria Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 11 d. procesiniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1138-381/2017 buvo panaikinta pareiškėjai skirta bauda; (11) išnagrinėjus bylą pakartotinai priimti naują procesinį sprendimą šioje civilinėje byloje – pripažinti UAB „Šilo statyba“ 2016 m. gegužės 3 d. kreditorių susirinkimą ir 2016 m. gegužės 11 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą negaliojančiais, panaikinti ir anuliuoti visus šių abiejų kreditorių susirinkimo metu priimtus procesinius sprendimus, kurie išvardinti ir aprašyti 2016 m. gegužės 6 d. dokumente ir 2016 m. gegužės 11 d. dokumente, nuo jų priėmimo momento; (12) išnagrinėjus bylą pakartotinai priteisti pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas; (13) atgręžti sprendimo vykdymą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti.

114.

12Teismas nurodė, kad pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti procesą Panevėžio apygardos teismo UAB „Šilo statyba“ bankroto byloje dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl BUAB „Šilo statyba“ 2016 m. gegužės 6 d. ir 2016 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkimų pripažinimo negaliojančiais ir juose priimtų nutarimų panaikinimo bei Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarties panaikinimo, kuria Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis buvo palikta nepakeista, netenkintas prašymas dėl baudos panaikinimo. Teismas nurodė, kad esminis reikalavimas yra proceso atnaujinimas dėl įsiteisėjusių nutarčių, kiti reiškiami reikalavimai yra išvestiniai iš prašymo atnaujinti procesą. Nagrinėjamu atveju pareiškėja ginčija tarpines teismų nutartis dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, t. y. įsiteisėjusios teismų nutartys, dėl kurių pareiškėja prašo atnaujinti procesą, nėra teismo procesinis dokumentas, kuriuo užbaigta bankroto byla CPK 365 straipsnio 1 dalies prasme. Be to, pareiškėjos keliamas klausimas dėl proceso atnaujinimo dėl nurodomų teismų nutarčių dėl BUAB „Šilo statyba“ kreditorių susirinkimo nutarimų jau yra išspręstas Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi (civilinė byla Nr. A2-691-425/2017), kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjos prašymą dėl proceso atnaujinimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi (civilinė byla Nr. 2-198-370/2018). Pareiškėja, pateikusi teismui analogišką prašymą, nenurodė teismui jokių naujų aplinkybių bei CPK 366 straipsnyje nustatytų pagrindų, kurių nebuvo nurodžiusi ankstesniame prašyme dėl proceso atnaujinimo. Todėl teismas atsakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo ne tik kaip nenagrinėtiną teisme civilinio proceso tvarka, bet ir dėl to, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktai, 370 straipsnio 1 dalis).

13III. Atskirojo skundo argumentai

145.

15Pareiškėja (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti apeliantės 2019 m. kovo 19 d. prašymą dėl proceso atnaujinimo, taip pat tenkinti jame nurodytus procesinius prašymus. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Teismas, atsisakydamas priimti prašymą atnaujinti procesą, apribojo apeliantės teisę į teisingą teismą ir teisminę gynybą.

185.2.

19Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-284-611/2018 išaiškino, kad yra teisinis pagrindas reikšti reikalavimą dėl proceso atnaujinimo.

205.3.

21Įmonių bankroto proceso metu neleidžiama ir/ar negalima (pa)siūlyti kreditorių susirinkimui spręsti ir kreditorių susirinkime balsuoti bei priimti išimtinai CK ir CPK jurisdikcijai suteiktų ir pastarųjų dviejų teisės aktų nuostatose įtvirtintų atstovavimo ir pavedimo institutų ir teisės normų klausimus. Tokiu būdu Lietuvos Respublikos nacionalinėje teisėje įmonių bankroto proceso metu yra neteisėtas atstovavimas ir pavedimo institutų ir teisės normų pagal analogiją plečiamasis taikymas. Dėl minėtų priežasčių egzistuoja proceso atnaujinimo pagrindai.

225.4.

23Iš bankroto byloje esančio kreditorių sąrašo matyti, kad kreditorius bendrovė ELA Container Polska Sp. z. o. o yra Lenkijos valstybėje, todėl jam visi procesiniai dokumentai privalėjo būti išversti į užsienio kalbą ir tinkamai įteikti. Byloje nėra duomenų, kad tai būtų tinkamai atlikta. Todėl byloje yra absoliutus proceso negaliojimo pagrindas (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2, 7, 9 punktai).

245.5.

25Teismai, aiškindami BUAB „Šilo statyba“ kreditorių procesines teises bankroto byloje, nukrypo nuo teismų praktikos, be teisėto pagrindo suvaržė kreditoriams garantuojamas procesines teises – teisę kreiptis į teismą, teisę į teisėtą teismo procesą, teisę į tinkamą teisminę gynybą, teisę į tinkamą ir kompetentingą atstovavimą bankroto proceso metu. Dėl šių priežasčių procesas BUAB „Šilo statyba“ bankroto bylose buvo neteisingas ir neteisėtas, o ši byla ir susijusi byla dėl BUAB „Šilo statyba“ bankroto pripažinimo tyčiniu išnagrinėta neteisingai ir pažeidžiant teisės normas. Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

276.

28CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

297.

30Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės prašymą atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Taigi, apeliacine tvarka nagrinėtinas tik procesinio pobūdžio klausimas, t. y. ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti nagrinėti apeliantės paduotą prašymą dėl proceso atnaujinimo. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra sprendžiamas tik prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas, todėl apeliacine tvarka nenagrinėtinos apeliantės nurodomos aplinkybės, kurių pagrindu yra prašoma atnaujinti procesą, taip pat nespręstini ir kiti apeliantės procesiniai prašymai (dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, Europos Žmogaus Teisių Teismą, Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, dėl prašymų sujungimo ir kt.), nes minėti klausimai prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo stadijoje nenagrinėtini. Pažymėtina, kad apeliantės nurodomi procesiniai prašymai, nurodyti šios nutarties 2 punkte, nagrinėtini tik išsprendus apeliantės paduoto prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą, t. y. prašymą priėmus.

318.

32Apeliantė prašo atnaujinti procesą BUAB „Šilo statyba“ bankroto byloje dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-253-227/2016, kuria atmesti apeliantės prašymai panaikinti BUAB „Šilo statyba“ kreditorių susirinkimo nutarimus ir apeliantei skirta bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, bei dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1816-798/2016, kuria apeliacinis procesas, pradėtas dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutarties dalies dėl baudos skyrimo, nutrauktas, kita nutarties dalis palikta nepakeista.

339.

34Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti apeliantės prašymą dėl proceso atnaujinimo CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto ir 4 punkto pagrindais, konstatavęs, kad prašymas nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka bei tapatus apeliantės prašymas jau išnagrinėtas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu – Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi, kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi palikta nepakeista. Nors apeliantė ir nesutinka su skundžiama nutartimi, tačiau apeliacinės instancijos teismas priešingai išvadai pagrindo nenustatė.

3510.

36CPK 365 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl ginčo esmės įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi, įsakymu ar nutarimu), procesas gali būti atnaujintas šiame (XVII) skyriuje nustatytais pagrindais ir tvarka. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai – atsisako prašymą priimti (CPK 370 straipsnio 1 dalis). CPK 374 straipsnyje nustatyta, kad pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas.

3711.

38Kaip minėta, apeliantė prašo atnaujinti procesą BUAB „Šilo statyba“ bankroto byloje, t. y. dėl priimtų nutarčių, kuriomis buvo nagrinėtas apeliantės skundas dėl BUAB „Šilo statyba“ 2016 m. gegužės 6 d. ir 2016 m. gegužės 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo. Taigi, apeliantė prašo atnaujinti procesą dėl nutarčių, kuriomis nėra iš esmės išsprendžiama byla dėl ginčo esmės (CPK 365 straipsnio 1 dalis), t. y. kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantė prašo atnaujinti procesą tarpinėje nutartyje, priimtoje BUAB „Šilo statyba“ bankroto byloje. Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo procese teismas sprendžia daug su bankroto procesu susijusių klausimų, vienas jų – nagrinėja skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. Tokiu atveju teismas priima nutartis, kuriomis bankroto byloje išsprendžiami tam tikri klausimai, tačiau šiomis nutartimis nėra iš esmės išsprendžiama byla dėl ginčo esmės (dėl bankroto bylos). Šie veiksmai laikytini bankroto procedūros etapais, bet ne bylos užbaigimu CPK 365 straipsnio prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-194-798/2016).

3912.

40Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė prašo atnaujinti procesą dėl BUAB „Šilo statyba“ bankroto proceso metu priimtų teismo nutarčių, t. y. dėl tam tikrų bankroto byloje išspręstų klausimų, kurie laikytini bankroto procedūros etapais, bet ne bylos užbaigimu iš esmės (šios nutarties 8 ir 11 punktai), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad įsiteisėjusios teismų nutartys, dėl kurių prašoma atnaujinti procesą, nėra teismo procesinis dokumentas, kuriuo užbaigta bankroto byla CPK 365 straipsnio 1 dalies prasme.

4113.

42Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis apeliantės nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. lapkričio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-7-284-611/2018, nes joje buvo nagrinėjamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių proceso atnaujinimą civilinėje byloje, kurioje bankrutavusios įmonės bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, aiškinimo ir taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos bylos ir minėtos kasacinio teismo bylos ratio decidendi, t. y. kad būtų tapačios arba esminių panašumų turėtų (tik) tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurių pagrindu ir buvo suformuluota atitinkama taisyklė, nesutampa, todėl joje pateikti išaiškinimai neturi precedento galios šioje byloje sprendžiamo klausimo nagrinėjimui.

4314.

44Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad apeliantė 2019 m. kovo 25 d. pateikė analogišką (tapatų) prašymą dėl proceso atnaujinimo, kurio priėmimo klausimas jau išspręstas Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-694-425/2017 (prašymą atsisakyta priimti) ir kuri Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-198-370/2018 palikta nepakeista. Pažymėtina, kad vertinant, ar pateiktas prašymas atnaujinti procesą nėra tapatus, esminę reikšmę turi ne prašyme panaudotos skirtingos žodinės konstrukcijos, papildomi ar išsamesni motyvai, bet nurodytų faktinių aplinkybių esmė ir jų turinys.

4515.

46Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis ir pirmiau minėtus teismo procesinius sprendimus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), sprendžia, kad 2019 m. kovo 25 d. paduoto prašymo dėl proceso atnaujinimo faktinis ir teisinis pagrindas yra tapatus ankstesniuose apeliantės prašymuose nurodytiems pagrindams, kurių priėmimo klausimas išspręstas įsiteisėjusia Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju yra teikiamas pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu, t. y. dėl tų pačių anksčiau proceso atnaujinimo klausimą jau nagrinėjusių teismo įvertintų aplinkybių, todėl apeliantės 2019 m. kovo 25 d. prašymas atnaujinti procesą negalėjo būti priimtas nagrinėti ir CPK 374 straipsnio pagrindu. Dėl bylos procesinės baigties

4716.

48Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino sprendžiamo klausimo aplinkybes ir teisingai taikė civilinio proceso teisės normas, todėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

49Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje sprendžiamas klausimas dėl atsisakymo priimti prašymą dėl proceso... 6. 2.... 7. Pareiškėja 2019 m. kovo 25 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą su... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. balandžio 25 d. nutartimi pareiškėjos... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad pareiškėja pateikė prašymą atnaujinti procesą... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 5.... 15. Pareiškėja (toliau – ir apeliantė) atskiruoju skundu prašo Panevėžio... 16. 5.1.... 17. Teismas, atsisakydamas priimti prašymą atnaujinti procesą, apribojo... 18. 5.2.... 19. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2018 m. lapkričio 29 d. nutartyje... 20. 5.3.... 21. Įmonių bankroto proceso metu neleidžiama ir/ar negalima (pa)siūlyti... 22. 5.4.... 23. Iš bankroto byloje esančio kreditorių sąrašo matyti, kad kreditorius... 24. 5.5.... 25. Teismai, aiškindami BUAB „Šilo statyba“ kreditorių procesines teises... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 6.... 28. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 29. 7.... 30. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. 8.... 32. Apeliantė prašo atnaujinti procesą BUAB „Šilo statyba“ bankroto byloje... 33. 9.... 34. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti... 35. 10.... 36. CPK 365 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti dėl... 37. 11.... 38. Kaip minėta, apeliantė prašo atnaujinti procesą BUAB „Šilo statyba“... 39. 12.... 40. Atsižvelgiant į tai, kad apeliantė prašo atnaujinti procesą dėl BUAB... 41. 13.... 42. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo vadovautis apeliantės nurodoma Lietuvos... 43. 14.... 44. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai sprendė, kad apeliantė 2019... 45. 15.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis ir pirmiau... 47. 16.... 48. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 49. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 50. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. balandžio 25 d. nutartį palikti...