Byla 2-1062/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytra“ direktoriaus atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Alytra“ ir paskirtas įmonės bankroto administratorius, pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytra“ akcininko V. L. bei pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytra“ direktoriaus A. C. ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-1525-395/2008).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Alytra“ akcininkas V. L. 2008 m. rugsėjo 10 d. ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Alytra“, o įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“.

4Pareiškėjas nurodė, kad iš UAB „Alytra“ balanso, sudaryto 2008 m. rugpjūčio 31 d., duomenų matyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonė nevykdo prievolių, o jos pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pagal balanso duomenis įmonės turto vertė siekia 1 088 282 Lt, o finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 2 131 059 Lt. Įmonės nuostoliai siekė 901 298 Lt. Pareiškėjas pažymėjo, kad įmonės įstatinis kapitalas yra 185 000 Lt. Jis padalintas į 1 850 paprastųjų vardinių akcijų, kurios vienos nominali vertė yra 100 Lt. 1 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų priklauso pareiškėjui. Jo manymu, įmonės bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Verslo konsultantai“. Šis bankroto administratorius turi patirties administruojant ir dideles, ir mažas įmones, joje dirba keturi patyrę fiziniai bankroto administratoriai, kurių kompetencija leistų sklandžiai organizuoti įmonės bankroto procesą.

5Pareiškėjas UAB „Alytra“ vadovas A. C. teisme 2008 m. rugsėjo 13 d. gautu atskiru ieškiniu prašė iškelti bankroto bylą UAB „Alytra“ ir įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ (civilinės bylos Nr. B2-1532-395/2008).

6Kauno apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartimi sujungė civilines bylas Nr. B2-1525-395/2008 (pagal UAB „Alytra“ akcininko V. L. ieškinį) ir Nr. B2-1532-395/2008 (pagal UAB „Alytra“ direktoriaus A. C. ieškinį) dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Alytra“ į vieną bylą ir nustatė jai Nr. B2-1525-395/2008.

7Kauno apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Alytra” ir bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai”.

8Nutartyje rašoma, kad įmonė yra nemoki ir dėl nuostolingos ūkinės finansinės veiklos negali atsiskaityti su kreditoriais. Tai patvirtina UAB „Alytra” akcininko V. L. ir įmonės direktoriaus nurodytos aplinkybės, 2008 m. rugpjūčio 31 d. įmonės balanso duomenys, debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų aprašymo duomenys bei įmonės akcininko 2008 m. rugsėjo 10 d. pranešimų akcininkui ir įmonei kopijos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, į tai, kad įmonėje apskaitomo turto vertė nuolat mažėja, o nuostoliai ir įsiskolinimai kreditoriams auga, darytina išvada, kad UAB „Alytra” yra nemoki. Įmonei iškelta bankroto byla, paskiriant ĮBĮ reikalavimus atitinkantį administratorių, galintį optimaliai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugas ir tinkamai atstovauti bendrovės kreditorių interesams.

9Teismas 2008 m. spalio 2 d. nutartimi civilinę bylą Nr. B2-1587-395/2008 pagal Lenkijos įmonės „Aris Polska“ ieškinį atsakovui UAB „Alytra“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo prijungė prie UAB „Alytra“ bankroto bylos Nr. B2-1525-395/2008.

10Teismas 2008 m. spalio 9 d. nutartimi sujungė civilinę bylą Nr. B2-1525-395/2008 ir Nr. B2-1613-395/2008 pagal ieškovo UAB „Skulas“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Alytra“ į vieną bylą, nustatydamas jai Nr. B2-1525-395/2008.

11Pareiškėjas UAB „Alytra“ direktorius A. C. atskiruoju skundu prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį dėl UAB „Verslo konsultantai“ paskyrimo BUAB „Alytra“ administratoriumi ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „Alytra“ administratoriumi paskirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Skunde rašoma:

  1. Teismas nurodė motyvus, dėl kurių priėmė sprendimą iškelti bankroto bylą UAB „Alytra“, tačiau nenurodė motyvų, dėl kurių įmonės administratoriumi paskyrė įmonės akcininko pasiūlytą kandidatūrą – UAB „Verslo konsultantai“. Teismui buvo pasiūlytos dvi įmonės administratoriaus kandidatūros (UAB „Verslo konsultantai“ ir UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“), todėl teismas pagal ĮBĮ 10, 11 straipsnius ir CPK 291 straipsnį turėjo nurodyti motyvus, kuriais remdamasis nusprendė, jog tinkamiausias įmonės administratorius – UAB „Verslo konsultantai“. Kadangi teismas nenurodė motyvų, dėl kurių įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“, ši aplinkybė pripažintina absoliučiu nutarties negaliojimo pagrindu, o teismo nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo yra naikintina.
  2. UAB „Verslo konsultantai“ kandidatūrą pasiūlė įmonės akcininkas ir buvęs direktorius V. L. . Jis iš užimamų įmonės direktoriaus pareigų buvo atšauktas tik 2008 m. balandžio 18 d., o iki šios dienos buvo įmonės vadovas. Dėl prastų įmonės finansinių rodiklių bei galimai neteisėtų sandorių, kuriuos įmonės vardu sudarė V. L. , jį iš direktoriaus pareigų buvo siekta atleisti ir anksčiau, tačiau to nepavykdavo padaryti, nes jis turėjo daugumą balsų visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Įmonė buvo nemoki jau faktiškai 2007 metais, tačiau V. L. , tuo metu būdamas įmonės direktoriumi, vengė laiku inicijuoti įmonės bankroto bylos iškėlimą bei tokiu būdu sumažinti galimus įmonės nuostolius, maksimaliai apsaugoti įmonės kreditorių turtinius interesus. Pagrįsta rizika, jog dėl to gali kilti interesų konfliktas tarp įmonės administratoriaus ir jos kreditorių. Nurodytų aplinkybių pagrindu teismas, parinkdamas administratoriaus kandidatūrą, turėjo elgtis taip, kad nebūtų net menkiausių pagrindų abejoti sprendimu dėl paskirto administratoriaus nešališkumo.

12Pareiškėjas UAB „Alytra“ akcininkas V. L. atsiliepimu į apelianto UAB „Alytra“ direktoriaus A. C. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime rašoma, kad paskirtas administratorius atitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, teismo nuomone, tikėtina, kad jis optimaliai atliks bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugas, tinkamai atstovaus kreditorių interesus. V. L. yra pateikęs teismui pareiškimą dėl įmonės tyčinio bankroto, kuris perduotas Alytaus rajono apylinkės prokuratūrai. V. L. neteisėtais UAB „Alytra“ direktoriaus A. C. veiksmais buvo nušalintas nuo direktoriaus pareigų. Įmonės akcininkas pažymi, kad tik teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi, o jo nevaržo pareiškimą pateikusių asmenų pasiūlymai. Teismas nenustatė paskirto administratoriaus suinteresuotumo bylos baigtimi bei nėra pagrindo abejoti jo nešališkumu ir tinkamumu atlikti įstatymu pavestas funkcijas. UAB „Alytra“ direktoriaus A. C. pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Kauno restruktūrizavimo centras“ kelia pagrįstas abejones dėl jo šališkumo ir teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Paskirtas bankroto administratorius turi didelę patirti administruojant įvairaus dydžio įmones. Jo darbuotojų darbo krūvis atitinka administratorių užimtumo normas, o apelianto siūlomo administratoriaus darbo krūvis yra dvigubai didesnis.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Alytra“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Verslo konsultantai“, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas spręstinas vadovaujantis apelianto atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Nuo administratoriaus veiksmų didžia dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti subjektai, turintys teisę siūlyti administratoriaus kandidatūrą, tačiau teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui pačiu įstatymu yra suteikta bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyva, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teismo teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas UAB „Alytra“ akcininkas V. L. įmonės bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo konsultantai“ (b. l. 1-2), o pareiškėjas įmonės direktorius A. C. įmonės bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ (civilinė byla Nr. B2-1532-395/2008, b. l. 1-2). Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarties dalimi UAB „Alytra“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo konsultantai“ (b. l. 32-33).

18Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas visiškai nenurodė motyvų, kodėl bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskiria UAB „Verslo konsultantai“, o tai esą sudaro absoliutų priimtos nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 338 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog skirtinas bankroto administratorius (UAB „Verslo konsultantai“) atitinka ĮBĮ 11 straipsnio reikalavimus, gali optimaliai atlikti bankrutuojančios įmonės administravimo paslaugas ir tinkamai atstovauti bendrovės kreditorių interesams. Nors pirmosios instancijos teismo motyvai, kurių pagrindu parinktas įmonės bankroto administratorius, nėra išsamūs, tačiau pirmosios instancijos teismas, būtent šių motyvų pagrindu pagrįstai sprendė, jog įmonės bankroto administratoriumi skirtina UAB „Verslo konsultantai“, o tai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamos nutarties dalį remiantis absoliutaus negaliojimo taisykle (CPK 329 str. 2 d. 4 p., 338 str.).

19Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas UAB „Alytra“ bankroto administratorius yra netinkamas. Kaip jau nurodyta aukščiau, teismas turi diskrecijos teisę, kurį iš pasiūlytų kandidatų skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi.

20Byloje yra UAB „Verslo konsultantai“ sutikimas teikti UAB „Alytra“ bankroto paslaugas (b. l. 21), šiai įmonei yra išduotas leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (b. l. 23). Sutikimą teikti UAB „Alytra“ bankroto paslaugas pateikė ir UAB „Kauno restruktūrizavimo centras“, įmonei taip pat išduotas leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas (civilinė byla Nr. B2-1532-395/2008, b. l. 21, 24). Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2008 m. rugsėjo 22 d. rašto Nr. (6.20) A2-1284 matyti, kad tiek UAB „Verslo konsultantai“, tiek „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, pretenduojantys administruoti UAB „Alytra“, atitinka teisės aktų reikalavimus (b. l. 29, 30). Taigi abi administratorių kandidatūros atitinka ĮBĮ reikalavimus. Teisėjų kolegija neturi objektyvių duomenų, kurių pagrindu pasiūlytos bankroto administratorių kandidatūros negalėtų būti paskirtos vykdyti bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijų, todėl analizuotina ir vertintina, ar pirmosios instancijos teismo pasirinkta kandidatūra yra tinkama.

21Ta aplinkybė, jog paskirtą administratorių UAB „Verslo konsultantai“ siūlė įmonės akcininkas ir buvęs direktorius V. L. , nesudaro pagrindo šiuo atveju administratoriaus paskyrimą laikyti nepagrįstu ir neteisėtu. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, aplinkybių, nurodytų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Verslo konsultantai“ paskirti UAB „Alytra“ administratoriumi, nėra. Šiuo atveju nėra objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išankstinę išvadą, jog įmonės bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Verslo konsultantai“ gali kilti interesų konfliktas tarp įmonės bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, jog paskirtas įmonės bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ bus suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, šališkas ar netinkamai vykdys įstatymu jam nustatytas funkcijas. Nėra objektyvių įrodymų apie aplinkybes, kurios trukdytų paskirtam administratoriui tinkamai ir sklandžiai vykdyti bankroto procedūras. Apeliantas nepateikė reikšmingais duomenimis pagrįstų motyvų, jog teismo paskirtas administratorius netinkamai gintų visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teises. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įstatyme įtvirtinta bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisė kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl jo veiklos tinkamumo, atitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų vykdant bankroto procedūras (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.), todėl tolesnių bankroto procedūrų metu kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirto administratoriaus veiklos, gali būti inicijuojamas klausimas dėl jo pakeitimo (atstatydinimo).

22Kadangi, kaip nurodyta aukščiau, abu pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, šiuo atveju svarbią reikšmę turi teikiamų administratoriaus kandidatūrų patirties bei kvalifikacijos kriterijai, taip pat vertintinas jų darbo krūvis.

23Teisėjų kolegijos įsitikinimu, minėtus kriterijus labiau atitinka pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius – UAB „Verslo konsultantai“. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje (www.bankrotodep.lt) skelbiamų duomenų bei bylos medžiagos apie pasiūlytus įmonės bankroto administratorius matyti, kad UAB „Verslo konsultantai“ dirba 4 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, šiuo metu šis bankroto administratorius vykdo 26 bankroto procedūras, o iš viso yra baigęs 48 įmonių bankroto procedūras. UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ dirba 2 darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, šis bankroto administratorius vykdo 11 bankroto procedūrų, yra baigęs 18 bankroto procedūrų. Iš UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ 2008 m. rugsėjo 10 d. deklaracijos dėl UAB „Alytra“ bankroto administravimo ir likvidavimo matyti, kad G. A. administruoja 9 įmones, o B. D. 8 įmones (civilinė byla Nr. B2-1532-395/2008, b. l. 22-23). Šios aplinkybės patvirtina, kad paskirto bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ darbo krūvis yra mažesnis, negu UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, įmonėje dirba daugiau administratorių, o tai leistų paskirtam administratoriui operatyviau ir sklandžiau vykdyti įstatymu nustatytas bankroto procedūras. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad paskirtas bankroto administratorius turi didesnę patirtį administruojant įvairaus dydžio bankrutuojančias ir bankrutavusias įmones.

24Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius UAB ,,Verslo konsultantai“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo yra pagrįsta ir teisėta. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.). Apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (jos dalį), todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Alytra“ akcininkas V. L. 2008 m. rugsėjo 10 d.... 4. Pareiškėjas nurodė, kad iš UAB „Alytra“ balanso, sudaryto 2008 m.... 5. Pareiškėjas UAB „Alytra“ vadovas A. C. teisme 2008 m. rugsėjo 13 d.... 6. Kauno apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 22 d. nutartimi sujungė civilines... 7. Kauno apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė bankroto... 8. Nutartyje rašoma, kad įmonė yra nemoki ir dėl nuostolingos ūkinės... 9. Teismas 2008 m. spalio 2 d. nutartimi civilinę bylą Nr. B2-1587-395/2008... 10. Teismas 2008 m. spalio 9 d. nutartimi sujungė civilinę bylą Nr.... 11. Pareiškėjas UAB „Alytra“ direktorius A. C. atskiruoju skundu prašo... 12. Pareiškėjas UAB „Alytra“ akcininkas V. L. atsiliepimu į apelianto UAB... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Šioje apeliacijoje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas UAB „Alytra“ akcininkas V.... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad teismas visiškai... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios... 20. Byloje yra UAB „Verslo konsultantai“ sutikimas teikti UAB „Alytra“... 21. Ta aplinkybė, jog paskirtą administratorių UAB „Verslo konsultantai“... 22. Kadangi, kaip nurodyta aukščiau, abu pasiūlyti bankroto administratoriai... 23. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, minėtus kriterijus labiau atitinka pirmosios... 24. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą....