Byla 2-386/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. M. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Trimatė erdvė“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalies, kuria iškelta bankroto byla ir paskirtas įmonės administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-3038-153/2009 pagal ieškovų akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ ir R. M. pareiškimus atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Trimatė erdvė“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovai AB „Šiaulių bankas“ 2009 m. spalio 5 d., R. M. 2009 m. lapkričio 3 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydami iškelti atsakovui UAB „Trimatė erdvė“ bankroto bylą (b. l. 3-5, 136, civilinės bylos Nr. B2-3322-153/2009 3-4 psl.). Ieškovas AB „Šiaulių bankas“ pageidavo, kad bankroto bylos iškėlimo atveju bankroto administratoriumi būtų paskirtas UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, o ieškovas R. M. – UAB „Verslo konsultantai“.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 14 d. nutartimi (b. l. 142-144) iškėlė atsakovui bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskyrė „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. Parinkdamas administratorių, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad UAB “Verslo konsultantai“ kandidatūrą pasiūlė ieškovas R. M. , kuris kartu yra atsakovo UAB “Trimatė erdvė“ akcininkas. Todėl nemokios įmonės vieno iš savininkų pasiūlyto administratoriaus patvirtinimas įmonės bankroto administratoriumi gali sukurti teisines prielaidas manyti, jog skiriant tokį asmenį nebus tinkamai atstovaujami visų kreditorių interesai, gali būti apsunkinama galimybė išsiaiškinti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Be to, administratorius UAB “Verslo konsultantai“ turi didelį darbo krūvį. Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis (www.bankrotodep.lt), bankroto bylos iškėlimo dieną UAB “J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ vykdė 3 bankroto procedūras, o UAB “Verslo konsultantai“ - 53 bankroto procedūras.

5Atsakovas UAB „Trimatė erdvė“ atskiruoju skundu (b. l. 147-148) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl įmonės administratoriaus skyrimo ir šį klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi skirti UAB „Verslo konsultantai“. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad R. M. dar 2008 m. rugpjūčio 14 d. pardavė UAB „Trimatė erdvė“ akcijas, taigi nuo tada jis nebėra atsakovo akcininkas, tik kreditorius. Atsakovas įtaria, kad teismo paskirtas administratorius UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ yra suinteresuotas privesti jį prie bankroto. Atsakovas 2009 m. rugpjūčio 17 d. kreipėsi į AB „Šiaulių bankas“, kaip didžiausią kreditorių, su prašymu duoti sutikimą dėl įmonės restruktūrizavimo, tačiau pastarasis šiuo klausimu nebendradarbiavo ir inicijavo atsakovui bankroto bylą.

6Ieškovas R. M. atskiruoju skundu (b. l. 153-155) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl įmonės administratoriaus skyrimo ir šį klausimą išnagrinėti iš esmės – administratoriumi skirti UAB „Verslo konsultantai“. Ieškovas R. M. neigia, kad dabartiniu metu yra atsakovo akcininkas (nes turėtas atsakovo akcijas pardavė) ir kad administratorius UAB “Verslo konsultantai“ labiau užimtas palyginti su administratoriumi UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“. UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ dirba 3 darbuotojai, kurie vykdo 3 bankroto procedūras, bet du darbuotojai J. P. bei A. T. , kaip fiziniai asmenys, vykdo dar po 9 įmonių bankroto procedūras. UAB “Verslo konsultantai“ vykdo 54 įmonių bankroto procedūras, įmonėje dirba 8 administratoriai. Vadinasi, abiejų siūlomų administratorių darbo krūvis panašus. Pirmosios instancijos teismas darydamas išvadą dėl skiriamo administratoriaus rėmėsi prielaidomis ir skundžiama nutarties dalis yra be motyvų, taigi niekinė (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

7Ieškovas R. M. išskyrė šiuos siūlomo administratoriaus privalumus. UAB “Verslo konsultantai“ reziduoja tame pačiame mieste, kaip ir atsakovas (Kaune), kas užtikrintų greitesnį ir ekonomiškesnį bankroto procesą. Skirtingai nei UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“, kuris kol kas nėra baigęs nė vienos bankroto procedūros, UAB “Verslo konsultantai“ baigė 55 bankroto procedūras, turi patirties administruojant dideles įmones, o tokia yra atsakovo įmonė, ir tai sudarytų sąlygas užtikrinti sklandų bankroto procesą. Galiausiai UAB “Verslo konsultantai“ nėra susijusi su atsakovu, jo dalyviais ar kreditoriais, todėl užtikrintų skaidrų ir nešališką visų įmonės kreditorių interesų gynimą.

8Ieškovas AB „Šiaulių bankas“ atsiliepimu į ieškovo R. M. atskirąjį skundą (b. l. 162-163) bei atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą (b. l. 166-167) skundų nepripažįsta ir prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo palikti nepakeistą. Pasak banko, ta aplinkybė, kad ieškovas R. M. buvo atsakovo akcininkas, nepaneigia jo suinteresuotumo bankroto bylos eiga. Bankroto administratorių įstatymas įpareigoja patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 3 m. laikotarpį, todėl jis turėtų tikrinti ir tuos sandorius, kuriuos būdamas atsakovo akcininku sudarė R. M. . Tą patį administratorių siūlo tiek buvęs akcininkas R. M. , tiek atsakovo vadovas G. L. , iš R. M. įsigijęs įmonės akcijas. Pagal nusistovėjusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ta aplinkybė, kada bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos suinteresuoto minimo asmens veiklos ir bereikalingai komplikuoja šias procedūras (pvz., prieštaravimai, skundai ir kt.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-361/2009). Bankas neigia esąs didžiausias atsakovo kreditorius, tad jo balsas neturės lemiamos įtakos kreditorių susirinkime.

9UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ taip pat pateikė atsiliepimą į ieškovo R. M. bei atsakovo atskiruosius skundus, su kuriais administratorius nesutinka ir prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo palikti nepakeistą.

10Atskirieji skundai atmestini.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl įmonės bankroto administratoriaus skyrimo.

14Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriumi būtų paskirtas toks asmuo, kuris kuo sklandžiau ir operatyviau atliktų bankroto procedūras, keltų mažiau ginčų dėl kreditorių ir/ar bendrovės interesų atstovavimo tinkamumo; kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2008).

15Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu R. M. , kad civilinėje byloje pasiūlytos dviejų administratorių - UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ ir UAB „Verslo konsultantai“ - kandidatūros panašios tiek pagal pagrindinius reikalavimus, tiek pagal tokį papildomą kriterijų kaip darbo krūvis. Abu administratoriai turi LR ūkio ministerijos išduotus leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas (b. l. 57, civilinės bylos Nr. B2-3322-153/2009 12 psl.), apsidraudė profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu (b. l. 59, civilinės bylos Nr. B2-3322-153/2009 15 psl.), atitinka teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos reikalavimus (b. l. 74, 86, 139-140) bei sutinka administruoti atsakovą (b. l. 71, civilinės bylos Nr. B2-3322-153/2009 10 psl.). Patikrinus internete viešai skelbiamą informaciją apie juridinius, fizinius asmenis, teikiančius bankroto administravimo paslaugas, pasitvirtino apelianto R. M. teiginiai, jog administratorius UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ vykdo 3 bankroto procedūras, bet du jo darbuotojai J. P. bei A. T. , kaip fiziniai asmenys, vykdo atitinkamai 10 ir 9 įmonių bankroto procedūras. Vadinasi, vienas UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ darbuotojas vykdo vidutiniškai po 7 [(3 + 10 + 9) ÷ 3] bankroto procedūras. UAB „Verslo konsultantai“ dirba 7 darbuotojai, šiuo metu įmonė vykdo 57 bankroto procedūras, taigi vienas darbuotojas vykdo vidutiniškai po 8 (57 ÷ 7) bankroto procedūras. Bet kritikuodamas paskirto administratoriaus patirtį, apeliantas R. M. neatkreipė dėmesio, kad UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“ darbuotojai J. P. bei A. T. yra sėkmingai baigę vykdyti atitinkamai 9 ir 18 bankroto procedūrų (iš viso - 27). Tai dvigubai mažiau, nei bankroto procedūrų baigė UAB „Verslo konsultantai“ (57), tačiau paneigia apelianto A. M. teiginius esą paskirtas bankroto administratorius yra be patirties.

16UAB „Trimatė erdvė“ akcininkų knygos išrašas (b. l. 152) ir 2008 m. lapkričio 14 d. UAB „Trimatė erdvė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartis (b. l. 156-158) įrodo, kad apeliantas R. M. pardavė dabartiniam atsakovo vadovui 1 252 vnt. paprastų vardinių įmonės akcijų. Bet, kaip matyti iš kitų bylos duomenų (b. l. 150-151), 2006 m. birželio 19 d. ir 2006 m. spalio 9 d. apeliantas R. M. pardavė dar atitinkamai 635 ir 1 275 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Trimatė erdvė“ akcijų. Taigi iš fragmentiškai pateiktos medžiagos neįmanoma nustatyti, ar apeliantas R. M. perleido visas nuosavybės teisėmis turėtas UAB „Trimatė erdvė“ akcijas. Ieškovas AB „Šiaulių bankas“ teisingai pastebėjo, kad paskirtą įmonės administratorių ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas įpareigoja patikrinti atsakovo sandorius, sudarytus per pastaruosius 36 mėnesius. 36 mėn. terminas apima laikotarpį, kai apeliantas R. M. be abejonių buvo atsakovo akcininkas. Nors paprastai akcininkai tiesiogiai sandorių įmonės vardu nesudarinėja (ABĮ 15-16 str.), kadangi išoriniuose santykiuose įmonei atstovauja bendrovės vadovas (ABĮ 19 str. 6 d.), akcininkai dalyvauja valdant įmonę (ABĮ 20 str.), t. y. priima strateginius sprendimus, kuriuos per konkrečius teisinius veiksmus įgyvendina bendrovės vadovas. Paskyrus įmonės administratoriumi tą subjektą, kurį siūlo vienas iš (buvusių) įmonės akcininkų ir dabartinis įmonės vadovas, gali būti sukurtos prielaidos kilti interesų konfliktui, kai paskirtasis administratorius privalės tikrinti jį pasiūliusių asmenų sandorių teisėtumą. Bankroto administratoriaus, kaip įmonės atstovo ex officio, nešališkumas - prioritetinis tikslas, todėl kiti tarpusavyje panašūs kriterijai (pvz., administravimo sąnaudos, administratoriaus darbo stažas, užimtumas, ect.) netenka lemiamos reikšmės (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1114/2009).

17Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įgyvendino diskrecijos teisę parinkti ir skirti bankrutuojančios įmonės administratorių, tad nėra pagrindo šioje civilinio proceso stadijoje jį keisti. Antra vertus, jei paskirtas administratorius nepateisins a priori parodyto pasitikėjimo, atsakovo kreditoriai turės teisę inicijuoti jo pakeitimo kitu procedūrą (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

18UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterinės paslaugos“ atsiliepimas į atskiruosius skundus grąžinamas siuntėjui, kaip paduotas neįgalioto asmens. Pirmosios instancijos teismo nutartis, susijusi su bankroto bylos atsakovui iškėlimu, įsiteisėja arba ne visa in corpore. Kadangi nutarties dalis buvo apskųsta, tai iki apeliacine proceso pabaigos neįsiteisėja jokia priimtos nutarties dalis, nepriklausomai nuo to, kuri būtent nutarties dalis apskųsta aukštesnės instancijos teismui. 2010 m. sausio 12 d., kai gautas atsiliepimas į atskiruosius skundus, pirmosios instancijos teismo paskirtas administratorius dar neturėjo įgaliojimų veikti bankrutuojančios įmonės vadu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p., 3 str. 6 d., 315 str. 2 d. 2 p.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl įmonės administratoriaus skyrimo palikti nepakeistą.

21Grąžinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Trimatė erdvė“ administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterinės paslaugos“ 2010 m. sausio 12 d. gautą atsiliepimą į atskiruosius skundus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovai AB „Šiaulių bankas“ 2009 m. spalio 5 d., R. M. 2009 m.... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. gruodžio 14 d. nutartimi (b. l. 142-144)... 5. Atsakovas UAB „Trimatė erdvė“ atskiruoju skundu (b. l. 147-148) prašo... 6. Ieškovas R. M. atskiruoju skundu (b. l. 153-155) prašo panaikinti Kauno... 7. Ieškovas R. M. išskyrė šiuos siūlomo administratoriaus privalumus. UAB... 8. Ieškovas AB „Šiaulių bankas“ atsiliepimu į ieškovo R. M. atskirąjį... 9. UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterijos paslaugos“... 10. Atskirieji skundai atmestini.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 12. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas... 13. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl įmonės bankroto... 14. Skirdamas bankroto administratorių teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra... 15. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu R. M. , kad civilinėje byloje... 16. UAB „Trimatė erdvė“ akcininkų knygos išrašas (b. l. 152) ir 2008 m.... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 18. UAB „J ir LBR Bankroto administravimo, teisinės ir buhalterinės... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 20. Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 14 d. nutarties dalį dėl įmonės... 21. Grąžinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Trimatė...