Byla e2-192-729/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams R. R. ir E. K. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovės Vidos A. L. ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Medicinos bankas“ atstovui advokatui Sigitui Čepui,

4atsakovams E. K. ir R. R.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vidos A. L. ieškinį atsakovams R. R. ir E. K. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams R. R. ir E. K. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

6ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nu sudarymo momento E. K. ir R. R. sudarytą 2010-03-22 vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį ir taikyti restituciją - grąžinti E. K. katerį Glastron GS 249, registro Nr. KL-7932, identifikavimo kodas 0000323479, pavadinimas „Elena“, gamybos metai 2000 m., korpuso Nr. GLA24242G001, variklio tipas stacionarus, variklio modelis Volvo Penta, variklio Nr. 3856270, bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad pagal 2009-01-15 paprastąjį vekselį A. T. paskolino E. K. 28.962 Eur iki 2009-04-15. Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaras E. S. 2010-03-22 išdavė vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. K1ES-3347) dėl 28.962 Eur skolos, 577 Eur išlaidų ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš E. K.. A. T. 2010-03-22 ladosamentu (įrašu vekselio pratąsoje) perleido reikalavimą pagal vekselį ieškovei. Ieškovė pagal 2010-03-15 paprastąjį vekselį paskolino E. K. 2.900 Eur iki 2010-04-30. Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaras E. S. 2010-11- 03 išdavė vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. K1ES-14495) dėl 2.900 Eur skolos, 69,10 Eur išlaidų ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo E. K.. Antstolis A. Selezniovas (antstolio padėjėjas A. M.) 2010-03-22 patvarkymu Nr. S-12146 „Dėl informacijos pateikimo” paprašė Valstybinę vidaus vandenų laivybos inspekciją pateikti informaciją apie E. K. ir E. K. vardu registruotus laivus ir nurodė, kad nuo šio patvarkymo gavimo momento bet kokie pakeitimai registre, susiję su E. K. ir E. K. priklausančiais laivais, įstatymo nustatyta tvarka sustabdomi, o gavęs atsakymą apie įregistruotą katerį Glaston GS 249, 2010-03-23 turto arešto aktu areštavo jį areštavo. 2010-03-22 vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi atsakovas E. K. pardavė atsakovui R. R. katerį Glastron GS 249, unikalus Nr. 0000323479, korpuso Nr. GLA24242G001, variklio tipas - stacionarus, markė Volvo Penta, variklio Nr. 8856270 už 25 000 Lt kainą. Ieškovė mano, kad Valstybinei vidaus vandenų laivybos inspekcijai gavus antstolio 2010-03-22 patvarkymą Nr. S-12146 „Dėl informacijos pateikimo“ 2010-03-22 vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, nes Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija kaip savininką nurodė E. K.. Antstolio 2010-03-22 patvarkyme Nr. S-12146 „Dėl informacijos pateikimo“ buvo nurodyta, kad nuo šio patvarkymo gavimo momento bet kokie, pakeitimai registre, susiję su E. K. ir E. K. priklausančiais laivais, įstatymo nustatyta tvarka sustabdomi, todėl antstolio 2010-03-22 patvarkymas Nr. S-12146 „Dėl informacijos pateikimo“ dėl bet kokių pakeitimų registre, susijusių su E. K. priklausančiu laivu pagal savo esmę yra pirminis turto arešto aktas (LR CPK 678 str. 4 d.), kuris yra privalomas visiems asmenims (LR CPK 585 str. 1 d.). Pagal LR CPK 675 str. 1 d. skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių - valdymo, naudojimosi ar disponavimo - laikinas uždraudimas ar apribojimas, todėl 2010-03-22 vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis pažeidžia LR CPK 585 str. 1 d,,675 str. 1 d. ir 678 str. 4 d., todėl ji turi būti pripažinta negaliojanti LR CPK 1.80 str, 1 d. pagrindu. Nurodė, kad 2010-03-22 vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta ieškovei pradėjus išieškojimą iš atsakovo E. K. turto, todėl mano, kad tariamo sandorio tikslas ir reali E. K. valia buvo ne turto pardavimas, o turto paslėpimas, todėl mano, kad sandoris buvo sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių, nes ieškovės žiniomis atsakovas R. R. neturi teisės vairuoti katerio, o kateriu faktiškai ir toliau naudojasi E. K., todėl realiai R. R. neįgijo katerio, jis nebuvo jam perduotas. Nurodė, kad ji ginčijamo sandorio sudarymo metu turėjo neabejotiną reikalavimo teisę į E. K., ką patvirtina 2009-01-15 paprastasis vekselis, 2010-03-22 vykdomais įrašas, 2010-03-22 indosamentas ir 2010-03-15 paprastasis vekselis. Šios reikalavimo teisės galiojo sudarant ginčijamą sandorį, jos iki šiol yra galiojančios ir nenuginčytos, todėl ji turi teisę reikalauti atkurti atsakovo E. K. turtinę padėtį buvusią iki ginčijamo sandorio sudarymo. Mano, kad ginčijamu sandoriu buvo pažeistos jos kaip kreditoriaus teisės, nes ji iki šiol negali išieškoti iš atsakovo E. K. skolos, o jeigu nebūtų buvęs sudarytas ginčijamas sandoris, ji būtų galėjusi išieškojimą nukreipti į parduotą turtą. Mano, kad atsakovas R. R. elgėsi taip pat nesąžiningai, jis negalėjo nežinoti, kad E. K. turi daug skolų, nes apie tai žinojo daug žmonių, o jis bendravo su E. K. pažįstamais, be to jo nesąžiningumą įrodo ir tai, kad jis kateriu nesinaudoja, nes juo toliau naudojasi E. K.. Jie neprivalėjo sudaryti ginčo sandorio, nes nebuvo nei vienos sąlygos galėjusios nulemti sandorio sudarymo privalomumą. Prašo taikyti restituciją natūra, nes turtas yra išlikęs, jo grąžinimas nesukels didelių nepatogumų šalims.

72015-09-21 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Medicinos bankas“, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus byloje ieškinys, kuriuo jis pareiškė reikalavimus: nuo sudarymo momento pripažinti negaliojančia 2010-03-22 tarp E. K. ir R. R., sudarytą vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, kuria E. K. R. R. perleido katerį GLASTRON GS 249, pavadinimu „Elena", kurio korpuso Nr. GLA24242G001, registro Nr. KL-7932, unikalus numeris 0000323479, variklio modelis Volvo Penta, variklio Nr. 3856270, ir taikyti dvišalę restituciją natūra, grąžinant šalims tai, ką jos perleido pagal ginčijamą sandorį, o E. K. skolos UAB Medicinos bankui išieškojimą nukreipti į grąžintiną katerį; patenkinus Actio Pauliana ieškinį, ir pritaikius restituciją natūra, suteikti teisę UAB Medicinos bankui atsakovo R. R. ar E. K. lėšomis Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijoje atlikti nuosavybės teisės į E. K. grąžintino katerio teisinę registraciją. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad UAB Medicinos bankas 2007-07-11 kredito sutartimi Nr. LOAN_44109 su vėlesniais pakeitimais suteikė E. K. 80 750 EUR dydžio kreditą iki 2011-08-01. Suteikto kredito grąžinimas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto hipoteka, kurios vertė 2010-05-20 siekė tik 59 661.72 EUR (206 0000 Lt) sumą. E. K. nevykdant kredito sutarties sąlygų kreditorius vienašališkai 2011-01-10 sutartį nutraukė. 2015-5-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimis nutarta išieškoti iš skolininko 100 321,51 EUR dydžio skolą, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas, parduodant įkeistus nekilnojamuosius daiktus. 2011-11-09 UAB Medicinos bankui visi įkeisti turtai buvo parduoti E. K. pasiūlytam pirkėjui ir padengta dalis skolos. Nurodė, kad vykdant priverstinį skolos išieškojimą 2010 metais E. K. kartu su savo sutuoktine E. K. neinformavę UAB Medicinos banko ir, negavę jų raštiško leidimo, perleido net 12 nekilnojamojo turtinių vienetų, tačiau Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-12-13 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8482-889/2011 pripažino negaliojančiais šiuos jų sudarytus turto perleidimo sandorius, konstatuojant UAB Medicinos banko kreditorinio reikalavimo teisės egzistavimą, jo teisių pažeidimą sudarytu sandoriu bei sandorio šalių nesąžiningumą. UAB Medicinos bankas, tik 2015-09-02 gavęs antstolio padėjėjo pažymą sužinojo apie katerio perleidimą, todėl kreipėsi į teismą, nepraleidęs senaties termino. Nurodė, kad šiuo metu E. K. skola trečiajam asmeniui sudaro 120 647,01 EUR. Trečiasis asmuo palaiko ieškovės A. V. L. ieškinį ir mano, kad ginčijama sutartis turi būti pripažinta negaliojančia trim pagrindais - kaip prieštaraujanti imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.), nes sutartis buvo sudaryta ir įregistruota vykdant priverstinio skolos išieškojimo iš E. K. turto poveikio priemonėms, egzistuojant priverstinio nuosavybės teisių į laivą apribojimams, todėl toks sutarties sudarymas ir katerio nuosavybės perleidimas egzistuojant nuosavybės teisių apribojimams yra grubus imperatyvių įstatymo normų pažeidimas; kaip sudaryta tik dėl akių (CK 1.86 str.), nes trečiasis asmuo, kaip ir ieškovė, yra įsitikinęs, kad atsakovas R. K. katerį perleido tik tariamai (dėl akių) savo draugui tuo metu, kai katerio nuosavybės teisė jau buvo ribojama ir labai įtartinomis aplinkybėmis, tokiam asmeniui, kuris kateriu nesinaudoja ir net neturi vairavimo teisių, be to kateris parduotas ne rinkos kaina. Mano, kad tokia ginčijama sutartis sudaryta ne dėl to, kad R. R. iš tiesų siekė įgyti katerio nuosavybės teisę, tačiau tik tam, kad ypatingai didelius reikalavimus turintys E. K. kreditoriai neturėtų galimybių išsiieškoti skolas parduodami E. K. priklausantį katerį. Trečias pagrindas – skolininkas šio sandorio sudaryti neprivalėjo, jis pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (CK 6.66 str.). Ginčijama sutartis atitinka visas šias sąlygas, nes UAB Medicinos bankas turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę į skolininką E. K., kad ginčijama sutartis pažeidė kreditoriaus teises ir sumažino galimybes atgauti paskolintas lėšas, be to prabangus turtas - kateris buvo parduotas už itin mažą kainą (25 000 Lt). Nurodė, kad atsakovai ginčijamos sutarties sudaryti neprivalėjo ir jie yra nesąžiningos ginčijamos sutarties šalys. Apie vertingo sandorio sudarymą E. K. neinformavo UAB Medicinos banko nei žodžiu, nei raštu, taip pat neprašė duoti leidimą tokiam sandoriui sudaryti, nors jo sudarymo metu įsipareigojimų UAB Medicinos bankui nebevykdė. Sudarius ginčijamą sutartį, E. K. įsipareigojimų bankui nedengė, piniginių lėšų į banko sąskaitą neįnešė, kas taip pat pagrindžia jo nesąžiningumą. Nurodė, kad pagal kasacinio teismo suformuotą CK 6.66 str. 4 d. aiškinimo ir taikymo praktiką patenkinus actio Pauliana ieškinį kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į ginčijamo sandorio dalyku buvusį ir skolininkui grąžintiną turtą, šiuo atveju bankas prašo išieškojimą nukreipti į ginčijama sutartimi perleistą katerį.

8Atsakovas R. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškovės V.A. L. ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais UAB „Medicinos bankas“ ieškinius, kuriuose nurodė, kad su ieškiniais nesutinka ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad jis 2009-01-08 pagal paprastąjį vekselį paskolino E. K. 25 000,00 Lt (7240,50 eurų) iki 2010-01-07, todėl jis buvo pirmesnis kreditorius negu ieškovė, o jo žiniomis trečiajam asmeniui buvo įkeistas nekilnojamas turtas, viršijantis paskolos išdavimo sumą. Negrąžinus jam paskolintų pinigų, jis su E. K. susitarė, kad jis už skolą perleis minėtą katerį, todėl jie 2010-03-22 pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį. Tai dienai jokio arešto kateriui nebuvo, todėl saugios laivybos inspekcija išdavė jį įregistravo kaip savininką. Tokiu būdu E. K. jam tapo neskolingas. Ieškovė kreipėsi i prokuratūrą dėl šio sandorio, tačiau prokuratūra patikrinusi sandorio aplinkybes atsisakė atlikti ikiteisminį tyrimą dėl to, kad nėra nusikaltimo sudėties. Tik 2015 metais atsakovas sužinojo, kad kateris nuo 2010-03-22 yra areštuotas antstolio Aleksandro Selezniovo, todėl jis mano, kad ieškovė yra praleidusi senaties terminą ieškiniui pareikšti. kyla klausimas, kodėl ieškovė delsė pateikti šį ieškinį penkerius metus. UAB Medicinos bankas pateikti motyvai, kad sandoris yra fiktyvus (tariamas) ar nesąžiningas, ar neprivalomas, neturi teisinių pagrindų, tokiam reikalavimui reikšti yra suėjęs senaties terminas, kurį prašo taikyti. Grąžinti E. K. katerį (taikyti restituciją) taip pat nėra teisinio pagrindo, nes jis yra pirminis kreditorius ir grąžinus katerį bus pažeisti jo, kaip pirminio kreditoriaus interesai, o trečiojo asmens interesai nebuvo ir negalėjo būti pažeisti, nes juos užtikrino nekilnojamojo turto įkeitimas, viršijantis išduotą paskolos sumą. Nurodė, kad teisių vairuoti vidaus vandenų vandens transporto priemones neturėjimas neįrodo nesąžiningumo.

9Atsakovas E. K. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į V.A. L. ir UAB „Medicinos bankas“ ieškinius, su kuriais nesutinka ir prašo juos atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad 2009-01-08 R. R. pagal paprastąjį vekselį paskolino jam 25 000,00 Lt (7 240,50 eurų) iki 2010-01-07, todėl R. R. buvo pirmesnis kreditorius negu ieškovė V. A. L., o trečiajam asmeniui UAB „Medicinos bankas“ buvo įkeistas jo nekilnojamas turtas, viršijantis paskolos išdavimo sumą. Pasiskolintų pinigų jis laiku grąžinti nesugebėjo, todėl su R. R. susitarė, kad jis už skolą perims minėtą katerį. Jie 2010-03-22 pasirašė pirkimo - pardavimo sutartį. Tai dienai jokio draudimo perleisti turtą ar arešto nebuvo, todėl Saugios laivybos inspekcija įregistravo sandorį ir R. R. kaip katerio savininką. Taip jis atsiskaitė su R. R. už skolą ir tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Per šį laikotarpį ieškovė kreipėsi į prokuratūrą dėl šio sandorio, tačiau buvo nustatyta, kad nėra nusikaltimo sudėties. Sandoris nebuvo sudarytas tik dėl akių, o siekiant atsiskaityti už skolą. Tai, kad R. R. neturi teisės eksploatuoti katerio, neatima jam teisės jį perimti už skolą. Ginčijamos sutarties sudarymas nepažeidė ir UAB „Medicinos banko teisių, kadangi joms garantuoti už 85 000 eurų paskolą buvo įkeistas žemės sklypas individualiems namams statyti 21,43 a plotas Tauralaukio k.v., įvertintas 429 000 Lt (124 147 eurų) ir dar du sklypai. UAB „Medicinos bankas" šiuo metu yra realizavęs įkeistą turtą už mažiausią kainą, todėl reikalauja papildomo turto ir prašo teismo panaikinti sutartis, kurios buvo sudarytos sąžiningai su kitais-kreditoriais. Ieškovė ir trečiasis asmuo nepateikė įrodymų, kad sandoris buvo neprivalomas ir šalys yra nesąžiningos. Atsakovai nėra artimi bičiuliai, o tik pažįstami, gyvenantys viename miestelyje. Dėl minėto katerio ieškovei žinoma nuo 2011-07-07, kai vyko teismo procesas dėl turto dalies nustatymo bendrojoje sutuoktinių jungtinėje nuosavybėje; teismas 2011-08-25 nutartimi ieškovės prašymo netenkino, nes kateris jau buvo parduotas, o ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ieškovė pareiškė tik 2015-06-18, t.y., suėjus senaties terminui dėl restitucijos taikymo. Taip pat UAB „Medicinos bankas", kaip kreditorius, privalėjo sekti turto judėjimą, nes vykdė išieškojimo procesą ir turėjo tam visas galimybes, tačiau to nedarė. Tik sužinojęs apie 2015-06-18 pareikštą ieškinį, 2015-09-18 jis įstojo į bylą ir pareiškė reikalavimą dėl restitucijos, tačiau taip pat yra praleidęs senaties terminą šiam reikalavimui reikšti.

10Teismo posėdžio metu ieškovės ir trečiojo asmens pareiškusio savarankiškus reikalavimus atstovas palaikė jų reikalavimus ir prašė juos tenkinti, papildomai paaiškindamas, kad 2010-03-22 14:16 val. antstolis išsiuntė Saugios laivybos administracijai patvarkymą dėl užklausos apie tai, ar yra E. K. ir jo sutuoktinės E. K. vardu įregistruotų laivų; tą pačią dieną 16:02 val. buvo gautas atsakymas, kad E. K. vardu yra registruotas kateris Glastron GS 249; kartu atėjo atsakymas, kad 15:44 val., buvo padarytas transporto priemonės savininko keitimas. Tai prieštarauja įstatymo reikalavimams, o ikiteisminio tyrimo išvados įtakos tam neturi. Paaiškino, kad E. K. buvo skolininkas, todėl tai, kad tą pačią dieną uždėtas areštas ir įforminta sutartis, rodo, kad siekiant išvengti arešto buvo perleistas turtas. Vadovaujantis LR CK 1.86 str., ginčijamą sandorį galima pripažinti fiktyviu (tariamas), nes sandorių šalių vidinė valia(nuslėpti turtą) neatitiko išorinės (perleidimo): realiai toliau E. K. ir naudojasi kateriu, išvengęs išieškojimo. Tai įrodo skolos faktas, tai, kad labai daug turto perleido ir ginčų su ieškove ir trečiuoju asmeniu buvo ne vienas. R. R. yra jo draugas, pats neturi teisės vairuoti katerį, kurį išlaikyti brangus ir šiaip jis jo nebūtų pirkę, todėl labiau tikėtina, kad dangstė draugą nuo skolos išieškojimo. Paaiškino, kad A. T. skola pagal 2009 m., vekselį ir ieškovei pagal 2010-10-15 vekselį yra pradėta išieškoti, skolų terminai yra suėję. Trečiojo asmens UAB Medicinos banko kredito sutartis sudaryta 2007-07-11, reikalavimo teisė atsiradusi iki sandorio sudarymo, o ir prievoles 2010-01-08 buvo nustojęs mokėti, 2010 m.. kovo mėn., bankas jau ragino jį susitvarkyti. Turto apimties sumažinimas pažeidė kreditoriaus teises, nes sumažėjo galimybė patenkinti reikalavimus. Nors E. K. nurodo, kad tam turėjo pakakti įkeisto nekilnojamojo turto, tačiau jo vertė neoficialiai nustatyta 2007 m., kainų pakilimo metu, o kai įvertino prasidėjus neatsiskaitymui, nustatyta daug mažesnė vertė buvo daug mažesnė. Šis turtas parduotas E. K. pasiūlytam pirkėjui, todėl nepagrįstas jo teiginys, kad už mažiausią kainą. E. K. nesąžiningumas sudarant šį sandorį yra akivaizdus, tai jau yra nustatyta kitose bylose. O ir R. R., prieš sudarydamas šį sandorį, turėjo visas galimybes susipažinti su viešųjų registrų duomenimis. Be to, turtas parduotas už mažesnę nei reali kaina. Antstolio nustatytai katerio vertei E. K. neprieštaravo, tačiau pardavė katerį už pusę kainos. Šis sandoris nebuvo ir privalomas. UAB Medicinos bankas senaties termino nepraleido, nes sužinojo apie šį sandorį tik 2015-09-02, kai gavo antstolio duomenis apie vykdomą V.A. L. išieškojimą, nes trečiasis asmuo katerio areštavęs nebuvo ir apie tokį turtą nežinojo. Ieškovės V.A. L. atžvilgiu yra pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą, ko ji dabar ir prašo teismo posėdžio metu, nes ji nebuvo pasyvi, kreipėsi į ikiteisminio tyrimo įstaigas, laukė, ką jos nuspręs.

11Atsakovas E. K. teismo posėdžio metu su reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti, kaip nepagrįstus. Papildomai paaiškino, kad antstolio pranešimai faksu nesutampa su oficialiais turto areštų registrų duomenimis: sandorio įregistravimo metu turto areštas nebuvo uždėtas, kitaip nebūtų leista jo įforminti. Dėl katerio vertės paaiškino, kad jis bandė katerį „Autoplius“ interneto svetainėje parduoti už 10 000 Eur, tačiau niekas nenorėjo jo pirkti, taigi reali rinkos vertė nebuvo didelė. UAB Medicinos bankas nuo 2010 metų vedė vykdomąją bylą, todėl apie katerį turėjo sužinoti anksčiau nei 2015 m. Dėl bankui įkeistų trijų žemės sklypų vertės ekspertizės nebuvo atliekamos taupumo sumetimais, todėl dėl jų kainos jis nesiginčijo, surado pirkėją turtui pats ir be vertinimo. Paaiškino, kad jam ir šiandien užtenka turto atsiskaityti su kreditoriais. Katerio perleidimo metu kitų kreditorinių reikalavimų buvo, bet jie buvo apsaugoti užstatais. Su R. R. jie yra geri pažįstami, todėl jam ir paskolino jis pinigus. Yra draugavę šeimomis, porą kartų plaukę į marias kateriu, jų žmonos draugauja. Kateris šiuo metu yra remontuojamas, R. R. nori jį parduoti, o jis padeda ieškoti pirkėjų. 2011 m. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi yra pasisakyta, kad šio sandorio nuginčyti nėra pagrindo. Po tos bylos areštas ir buvo panaikintas kateriui. Paaiškino, kad UAB Medicinos bankas daugiau nei 5 kartus lankėsi Turto arešto registre, Nekilnojamojo turto registre ir matė, kokia yra jo turtinė padėtis, žinojo ir apie katerį, todėl mano, kad jie yra praleidę terminą kreiptis į teismą su actio Pauliana ieškiniu.

12Atsakovas R. R. teismo posėdžio metu su reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti, kaip nepagrįstus. Papildomai paaiškino, kad E. K. buvo jam skolingas pagal vekselį, paskolą ėmė verslo apyvartinėmis lėšoms papildyti, o nebegalėdamas atsiskaityti pats pasiūlė paimti katerį už skolą. Jis netikrino, ar E. K. dar kam yra skolingas. Mano, kad 50 000 Lt už katerį yra nereali kaina, o jis katerį ketina parduoti, bet kainos šiuo metu yra smukusios. O 2015 m. pavasarį, kai buvo atsiradęs pirkėjas, iš Saugios laivybos administracijos sužinota, kad kateris yra areštuotas; tada išsiaiškino, kad vienas antstolis panaikino areštą, o kitas uždėjo.

13Liudytojas antstolio A.Selezniovo padėjėjas A. M. teismo posėdžio metu parodė, kad 2010-03-22 V.A. L. patvarkymu buvo pradėta vykdomoji byla. Jis patikrino E. K. turtinę padėtį. Apie laivą informaciją gavo nuvykę į Laivų registrą, sustabdė bet kokius pakeitimus turto atžvilgiu. Jis jį asmeniškai nuvežė į Laivų registrą, kur gavo patvirtinimą, kad laivas yra, tik informaciją pateikti gali Kauno agentūra. Tą pačią dieną 14:16 val. faksu buvo išsiųstas patvarkymas į Kauną ir pateiktas Klaipėdos agentūrai. 16 val. iš Laivų inspekcijos gavo jie oficialų patvirtinimą, kad tas laivas priklauso E. K.. 2015-05-25 R. R. kreipėsi į antstolio kontorą su prašymu panaikinti areštą ir pateikė Klaipėdos apygardos teismo sprendimą. Paaiškino, kad Medicinos banko išieškojimas prasidėjo 2011, po to kai buvo realizuotas įkeistas turtas, tačiau apie galimybę perimti tą katerį Medicinos bankui antstolių kontora pranešė 2015-05-25, kai sužinojo apie bylos užvedimą. Nors toje pačioje antstolio kontoroje buvo vykdomi išieškojimai ir pagal ieškovės, ir pagal trečiojo asmens vykdomąsias bylas, bylos nėra apjungiamos, to katerio pagal Medicinos banko išieškojimą net nebuvo areštavę. Katerio vertę nustatinėjo arešto metu pagal internetinėse svetainėse buvusią informaciją, savininkas jos neginčijo, eksperto skirti neprašė. 2010-05-13 jie buvo įpareigoję K pristatyti laivą ir priekabą apžiūrai, jis atsakė raštu, kad negali to padaryti, bet dėl vertės neprieštaravo.

14Liudytojas R. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažįsta visas šalis, su R. R. pabendrauja, o su E. K. po nepasisekusių bendrų reikalų nebebendrauja. Žino, kad atsakovai nuo jaunų dienų buvo draugai, lankosi vienas pas kitą. Žino, kad E. K. turėjo katerį.

15Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-01-15 pagal paprastąjį vekselį A. T. paskolino atsakovui E. K. 28 962 eurų iki 2009-04-15. 2010-03-22 A. T. reikalavimą pagal šį vekselį perleido ieškovei Vidai A. L.. Šio vekselio pagrindu Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notaras E. S. 2010-03-22 išdavė vykdomąjį įrašą dėl 28962 eurų išieškojimo iš E. K. A. T. naudai (I t., 10-11 b.l.). 2010-03-15 pagal paprastąjį vekselį ieškovė Vida A. L. paskolino atsakovui E. K. 2900 eurų iki 2010-04-30. Šio vekselio pagrindu Klaipėdos m. pirmojo notarų biuro notaras E. S. 2010-11-03 išdavė vykdomąjį įrašą dėl 2900 eurų išieškojimo iš E. K. V.A. L. naudai (I t., 12-13 b.l.). Nustatyta, kad 2010-03-22 antstolis A.Selezniovas su patvarkymu Nr. S-12146 vykdomojoje byloje Nr.0010/10/01862 kreipėsi į Valstybinę vidaus vandenų inspekciją Kaune dėl informacijos pateikimo, kurioje prašė pateikti informaciją apie E. K. ir E. K. vardu registruotus laivus ir nurodė, kad nuo šio patvarkymo gavimo momento bet kokie pakeitimai registre, susiję su E. K. ir E. K. priklausančiais laivais, įstatymo nustatyta tvarka sustabdomi. Patvarkymas faksu išsiųstas 14:16 val. (I t., 14 b.l; II t. 83 b.l.). Iš Valstybinės vidaus vandenų inspekcijos 2010-03-22 rašto Nr.1-206 nustatyta, jog inspekcija informavo antstolį, kad E. K. vardu yra įregistruotas kateris Glastron GS 249, pavadinimu „ELENA“, informacija antstolio kontoroje gauta faksu 16:02 val. (I t., 15 b.l; II t. 84 b.l.). Nustatyta, kad 2010-03-23 turto arešto aktu antstolis A.Selezniovas vykdomojoje byloje Nr.0010/10/01862 areštavo E. K. priklausantį katerį Glastron GS 249, pavadinimu „ELENA“, 2000 m. gamybos, registro Nr. KL-7932, turto arešto aktas išsiųstas faksu iš antstolio kontoros 11:14 val. (I t.,16-18 b.l. II t., 85 b.l.). Iš vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nustatyta, kad E. K. pardavė pirkėjui R. R. katerį Glastron GS 249, pavadinimu „ELENA“, 2000 m. gamybos, registro Nr. KL-7932, už 25000 Lt (I t., 20 b.l.). 2010-03-22 R. R. kreipėsi į Valstybinę vidaus vandenų inspekciją su prašymu atlikti pirminę techninę apžiūrą ir įregistruoti vidaus vandenų transporto priemonę katerį Glastron GS 249, pavadinimu „Elena“ (I t., 19 b.l.). Nustatyta, kad 2010-03-22 R. R. buvo išduotas pramoginio laivo bilietas Nr.023822, kateriui Glastron GS 249 (I t., 21 b.l.). Atsakovo R. R. atstovas 2015-05-25 raštu kreipėsi į antstolį A.Selezniovą dėl arešto panaikinimo kateriui Glastron GS 249, motyvuodamas tuo, kad skolininkas E. K. pardavė minėtą katerį R. R. (I t.,22 b.l.). Nustatyta, kad 2015-06-25 antstolis patvarkymu Nr.S1-355931 panaikino areštą kateriui Glastron GS 249 ( I t.43 b.l.). Iš 2011-12-13 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo Nr.2-8482-889/2011 nustatyta, kad UAB „Medicinos bankas“ kreipėsi į teismą su ieškinį atsakovams E. K., E. K., D. K. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, ieškovo ieškinys buvo patenkintas ir pripažintos negaliojančios nuo jos sudarymo momento: 2010-03-19 sudaryta dovanojimo sutartis Nr. M-1523 ir 2010-03-19 sudaryta dovanojimo sutartis Nr. M-1524 dėl žemės sklypų dovanojimo D. K., taikyta restitucija, sklypai grąžinti E. K. ir į juos nukreiptas ieškovės UAB Medicinos banko reikalavimas dėl atsakovų E. K. ir E. K. skolos išieškojimo pagal 2007-07-11 kredito sutartimi Nr. LOAN_44109 su visais pakeitimais į 86/511 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 9110-0002-0030, esančio Šiaulių r., Egėliškių k. 19A, ir 176/1132 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1270-2488, esančio Klaipėdos r., Sendvario sen., Mazūriškių k. (I t., 106-109 b.l.). Nustatyta, kad 2015-08-27 antstolis A.Selezniovas pažyma informavo UAB „Medicinos bankas“ apie skolos išieškojimą iš E. K. ir informavo, kad E. K. 2010-03-22 pirkimo pardavimo sutartimi perleido R. R. katerį Glastron GS 249 (I t. 109-110 b.l.). Iš skolos paskaičiavimo nustatyta, kad E. K. nesumokėta skola pagal 2008-01-08 kredito sutartį yra 85306,33 eurų (I t., 111-112). Iš VĮ Registrų centro išrašo nustatyta, kad atsakovo E. K. ir jo sutuoktinės E. K. vardu yra įregistruotos administracinės patalpos, adresu Baltijos pr.117, Klaipėda. (I t.114-116 b.l.). Nustatyta, kad atsakovas E. K. nuo 2002-02-22 iki 2004-03-14 buvo išrinktas Pagėgių kredito unijos valdybos nariu (I t., 122-131 b.l.), o atsakovas R. R. laikotarpiu nuo 2006-01-26 iki 2006-07-27 buvo UAB „Klaipėdos Lytagra“ direktorius, laikotarpiu nuo 1992-07-18 iki 2013-11-12 buvo ŽŪB „Vaga“ likvidacijos pirmininkas (I t.,132-139 b.l.). 2007-07-11 UAB „Medicinos bankas“ kredito sutartimi LOAN-44109 suteikė 270000,00 Lt kreditą atsakovui E. K. iki 2008-07-10. Papildomais susitarimais prie kredito sutarties LOAN-44109 bankas atsakovui E. K. suteikė papildomus kreditus, galutinė kredito suma 80079,31 Eur. Kredito užtikrinimui buvo išduotas hipotekos lakštas (I t., 139-167 b.l.). Nustatyta, kad 2010-03-18 ir 2010-03-30 raštais UAB „Medicinos bankas“ informavo atsakovą E. K. ir jo sutuoktinę E. K. apie kredito sutarties sąlygų nevykdymą, o 2010-12-29 raštu informavo, kad vienašališkai nutraukė sutartį (I t.170-172 b.l.). Nustatyta, kad 2011-05-20 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo patenkintas pareiškėjo UAB „Medicinos bankas“ pareiškimas ir nutarta iš E. K. išieškoti 100321,51 Eur skolą, 11,5525 proc. palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos, 5 proc. palūkanas nuo visos išieškomos sumos (I t.173-174 b.l.). Iš 2010-04-26 LITURTA atliktos turto vertės nustatymo ataskaitos nustatyta, kad žemės sklypų unikalus Nr.4400-0613-1570 ir unikalus Nr.4400-0613-1504, esančių Mazūriškės k., Klaipėdos r., priklausančių E. K. vertė yra 71000,00 Lt; žemės sklypo unikalus Nr.4400-0316-3491, esančio Mazūriškių k., Klaipėdos r., priklausančio E. K. ir E. K. vertė yra 135000,00 Lt ( II t. 20- 77 b.l.). Nustatyta, kad 2010-05-13 antstolis A.Selezniovas priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto vertės nustatymo, kuriuo katerį Glastron GS 249 įvertino 50000,00 Lt. Skolininkas E. K. buvo informuotas apie turto vertinimą, ragintas pristatyti transporto priemones dėl vertės nustatymo (II t., 86, 137 b.l.). Iš teismui pateikto Lietuvos saugios laivybos administracijos 2015-11-27 rašto nustatyta, kad kateris Glastron GS 249, identifikavimo kodas 0000323479, perregistruotas R. R. vardu 2010-03-22 15 val.44 min.44 s., pramoginio laivo bilietas išduotas 2010-03-22 (tikslus laikas nenustatytas), apribojimas kateriui įvestas 2010-03-22 (tikslus laikas nenustatytas) (II t., 102 b.l.). Iš byloje pateiktų internetinių puslapių apie parduodamus katerius nustatyta, kad parduodamų katerių Glastron (2000 m. gamybos) kaina svyruoja 13000 - 15000 Eur (II t. 108 -114 b.l.). Iš antstolio A.Selezniovo rašto, rašyto ieškovės V.A. L. atstovui nustatyta, kad vykdant skolų išieškojimą iš skolininkų E. ir E. K. išieškotojo UAB „Medicinos bankas“ naudai, kateris Glastron GS 249, nebuvo areštuotas (II t.,127 b.l.). Iš turto arešto aktų registro išrašo nustatyta, kad antstolis A.Selezniovas turto arešto aktą, kuriuo areštuotas E. K. priklausantis kateris Glastron GS 249, priėmė 2010-03-23 10:55 val., o turto areštas įregistruotas 2010-03-23 14:47 val. (II t.155 b.l.). Iš Lietuvos saugios laivybos administracijos 2016-03-04 rašto nustatyta, kad ji neturi duomenų apie UAB „Medicinos bankas“ kreipimąsi dėl E. K. turto arešto duomenų nuo 2010-03-23 (II t.165 b.l.). Iš atsakovo E. K. byloje pateiktų internetinių puslapių apie parduodamus katerius nustatyta, kad parduodamų katerių Glastron (2000 m. gamybos) kaina svyruoja 4000 iki 10 000 JAV dolerių (II t. 174- 181 b.l.).

16Iš baudžiamosios bylos Nr.30-2-00036-12 medžiagos nustatyta, kad ieškovė A.V. L. 2012-01-23 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra su pareiškimu, kuriuo prašė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl jai padarytų nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 208 str. 1 d. bei BK 228 str. 1 d., kurias padarė E. K., nes būdamas skolininku pardavė jam nuosavybės teise priklausantį katerį Glastron GS 249. 2013-02-28 nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas nenustačius, kad E. K. būtų padaręs nusikalstamą veiką, išvengdamas turtinės prievolės.

17Dėl ieškinio senaties taikymo.

18Atsakovai reikalavo byloje taikyti vienerių metų ieškinio senatį actio Pauliana (CK 6.66 str.) pagrindu pareikštam ieškiniui dėl 2010-03-22 sudaryto vidaus vandenų transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį pripažinimo negaliojančiu.

19Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį, actio Pauliana kreditorius turi teisę pareikšti per vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį - sudarymo faktą, taip pat aplinkybes, kad sudarytas sandoris pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises. Vien sandorio fakto sužinojimas arba turėjimas galimybės sužinoti yra nepakankamas, kad būtų pradėtas ieškinio senaties termino skaičiavimas. Kol kreditorius sužino ar atsiranda aplinkybės, kad jis turėjo galimybę sužinoti su sandoriu susijusias aplinkybes, nuo sandorio sudarymo gali būti praėję daugiau kaip vieneri metai, bet kreditorius tokiu atveju nelaikomas praleidusiu ieškinio senaties termino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2013; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2013; 2014 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2014.

20Vadovaujantis tokiu įstatyminiu reglamentavimu bei teismų praktika, darytina išvada, kad trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ nėra praleidęs ieškinio senaties termino šioje byloje. Nesuprantama, kodėl išieškojimą pagal 2010 m. užvestą vykdomąją bylą vykdžiusi antstolio kontora, kitoje byloje sužinojusi apie brangų skolininko turtą – katerį, neperkėlė šios informacijos ir į UAB „Medicinos bankas“ reikalavimo pagrindu užvestą vykdomąją bylą, tačiau šioje byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad trečiasis asmuo būtų gavęs tokios informacijos anksčiau nei 2015-09-02, todėl 2015-09-21 pareikšdamas savarankišką reikalavimą šioje byloje, jis veikė itin operatyviai.

21Dėl ieškovės 2015-06-19 pareikšto reikalavimo pasakytina, kad jis paduotas praleidus ieškinio senaties terminą, nes būtent jos užvestoje vykdomojoje byloje dar 2010-03-23 paaiškėjo apie ginčijamą katerio perleidimo sandorį ir jai tai buvo žinoma, nes ji 2011 kreipėsi į Klaipėdos m. apylinkės teismą, prašydama nustatyti skolininko nuosavybės dalį taip pat ir šiame turte (kateryje), o teismo sprendimu buvo įtvirtinta, kad jis yra perleistas R. R.. Sprendimą tikrinęs Klaipėdos apygardos teismas 2011-11-16 nutartyje tiesiogiai išaiškino ieškovei teisę kreiptis į teismą dėl šio turto perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tačiau ji vietoj to 2012-01-31 kreipėsi į Klaipėdos apylinkės prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl skolininko nesąžiningumo E. K. atžvilgiu. Ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas 2013-02-28, tačiau su actio Pauliana ieškiniu į teismą ieškovė kreipėsi tik 2015-06-19. Vis dėl to, atsižvelgiant į itin trumpą ieškinio senaties terminą šios kategorijos reikalavimams reikšti ir į visus šiuos veiksmus, kuriuos ieškovė, būdama ribotų galimybių ir teisinių žinių fizinis asmuo, padarė nuo sužinojimo apie tokį sandorį iki ieškinio padavimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.131 str. 2d., praleistasis terminas jai turi būti atnaujintas kaip praleistas dėl svarbios priežasties.

22Galiausiai pažymėtina, kad ieškovė ir trečiasis asmuo savo reikalavimus šioje byloje yra pareiškę ne tik actio Pauliana, kuriam taikomas sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas, pagrindu, bet ir kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais, kuriems įstatymo nustatytas bendrasis 10 metų senaties terminas. Šių reikalavimų nagrinėjimui šis terminas nėra suėjęs, todėl negali būti taikomas ir plačiau neaptarinėjamas.

23Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu jo prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (LR CK 1.80 str) pagrindu

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.80 str.,imperatyviosioms įstatymo nuostatoms prieštaraujantis sandoris laikomas niekiniu, t. y. nesukuriančiu teisinių padarinių, įstatymo pagrindu (CK 1.78 str. 1 d.), jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: pirma, kad teisės norma, kuriai, ieškovo teigimu, prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-432/2008). Byloje buvo įrodinėjama, kad sutartis buvo sudaryta ir įregistruota jau egzistuojant priverstinio nuosavybės teisių į laivą apribojimams ir vykdant priverstinį skolų išieškojimą iš E. K., o tai imperatyviai draudžiama. Byloje nustatyta, jog 2010-03-22 14.16 val. Saugios laivybos administracijai pateiktas antstolio patvarkymas, kuriuo prašoma pateikti informaciją apie E. K. ir E. K. vardu registruotus laivus ir nurodoma, kad nuo šio patvarkymo gavimo momento bet kokie pakeitimai registre įstatymo nustatyta tvarka sustabdomi, tačiau tos pačios dienos 15.44 šioje įstaigoje užregistruotas transporto priemonės savininko keitimas, o 16.02 val. iš administracijos į antstolio kontorą išsiųstas pranešimas apie laivo, registruoto E. K. vardu, egzistavimą. Nors turto arešto aktas iš antstolio kontoros į administraciją atsiųstas tik 2010-03-23 11 val., Lietuvos Respublikos CPK 585 str. 1d. nustatyta, kad antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims, o 2010-03-22 14.16 Administraciją pasiekęs antstolio patvarkymas būtent tokio reikalavimu ir laikytinas. Kompleksiškai ir lingvistiškai aiškinant šios teisės normos ir aptariamojo patvarkymo turinį, darytina išvada, kad įstatymo nuostatos buvo imperatyvios ir jos buvo pažeistos, atsakovams įregistruojant savo sudarytą laivo perleidimo sandorį jau galiojant tokiam antstolio patvarkymui. Tai, kad sandoris sudarytas keliomis valandomis anksčiau, tik įregistruotas jau po antstolio patvarkymo, negali būti pagrindu laikyti sandorį teisėtu ir neprieštaraujančiu įstatymo normoms : tokio pobūdžio sandoriams yra nustatyta privaloma teisinė registracija, todėl neįregistravus šio sandorio, jo sudarymo faktas negali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis, šiuo atveju – prieš ieškovę ir trečiąjį asmenį ( Lietuvos Respublikos CK 1.75 str.). Pats šio sandorio įregistravimas, esant minėtam antstolio patvarkymui, prieštaravo imperatyviai CPK 585 str. normai, šio pažeidimo padarinys – ginčijamo sandorio negaliojimas ir tuo pagrindu ieškinys pripažįstamas visiškai pagrįstu.

25Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl jo fiktyvumo (LR CK 1.86 str.).

26Lietuvos Respublikos CK 1.86 str. įtvirtinta, kad negalioja sandoris, sudarytas tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių padarinių. Sudarydamos tokį sandorį, šalys paprastai siekia sukurti tik išorinį tam tikrų teisinių santykių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos vaizdą, o pats sandoris turi paslėptą (neviešą) šalių suderintą išlygą, jog jis neturi teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2005). Tam tikrais atvejais tokiais sandoriais siekiama neteisėtų tikslų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2014). Esminis tariamojo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nevykdomas. Įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2006). Bylose dėl tariamojo sandorio padarinių taikymo galioja bendrosios civilinio proceso įrodinėjimo taisyklės: pareiga įrodyti sutarties tariamumą tenka ieškovui, t. y. šaliai, kuri tokia aplinkybe grindžia savo poziciją byloje, o realų ginčijamo sandorio vykdymą – atsakovui. Byloje dėl sandorių pripažinimo tariamais, siekiant patvirtinti ar paneigti sandorio fiktyvumą, nustatinėjamos dvi pagrindinės faktinių aplinkybių grupės: pirma, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai, o visos šios aplinkybės turi būti vertinamos kompleksiškai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2012 ir kt.).

27Šioje byloje ieškovas ir trečiasis asmuo įrodinėjo, kad atsakovai sandorį dėl laivo perleidimo sudarė tik dėl akių ir realiai jo nevykdė; atsakovai tam prieštaravo ir įrodinėjo, kad sandoris turėjo pagrindą – E. K. ketinimą atsiskaityti su kreditorium R. R. ir buvo realiai įvykdytas – perduotas naujojo savininko nuosavybėn. Įvertinęs visų byloje dalyvavusių asmenų parodymus ir rašytinę medžiagą, teismas daro išvadą, jog sandorio tariamumas šiuo atveju nebuvo įrodytas. Tai, kad atsakovas R. R. neturi teisės vairuoti nusipirktą laivą ir neplaukiojo juo ar kitaip jo nenaudojo, neįrodo, kad šis laivas nebuvo jam perleistas. Šio sandorio sudarymo pagrindas – skola pagal vekselį, kurio mokėjimo terminas pasibaigęs – byloje nebuvo nei ginčijamas, nei nuginčytas. Turto perėmimas už skolą yra specifinis nuosavybės įgijimo pagrindas, kuriam negali būti pilna apimtim taikomi įprastiniai atlygintinių sandorių protingumo kriterijai; net neturėdamas tikslo asmeniškai tuo turtu naudotis ar greitai gauti iš jo apčiuopiamą naudą, asmuo išsaugo pagrindinį savo interesą – bent tokiu būdu atgauti skolą ir vėliau jau kaip savininkas spręsti dėl šio turto naudojimo, perleidimo ar valdymo niuansų. Įstatymo nėra draudžiama derinti šių savo teisų įgyvendinimą ir su turtą perleidusiu asmeniu, kuris gali padėti tinkamai jį prižiūrėti ir pan. Byloje nustatyta pakankamai duomenų, kad R. R. faktiškai perėmė jam perleistą laivą savo nuosavybėn, ir nenustatyta, kad E. K. po to būtų juo naudojęsis, todėl teismas šioje dalyje pripažįsta ieškinį neįrodytu.

28Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana (LR CK 6.66 str.) pagrindu

29Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienų metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012 ir kt.). Sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant šių sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo pagal šią teisės normą pripažinti sandorį negaliojančiu. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris, o kai neatlygintinis – tik skolininko nesąžiningumas (Lietuvos Respublikos CK 6.66 str. 1,2 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-262/2008).

30Šioje byloje nebuvo ginčo dėl to, kad kreditoriai – V.A. L. ir UAB „Medicinos bankas“ laivo perleidimo metu ( 2010-03-22) turėjo atsakovo E. K. atžvilgiu neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises. Tai buvo patvirtinta notarų vykdomaisiais įrašais vekseliuose, teismo sprendimais ir užvestomis vykdomosiomis bylomis. Taip pat atsakovai neginčijo, kad jie neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio, tik nurodė motyvuotą ir realų jo pagrindą – atsiskaityti pagal tarp jų sudarytą paskolos sutartį. Atsakovas E. K. nesutiko, kad šis sandoris pažeidė kreditorių teises, nurodydamas, kad UAB „Medicinos bankas“ reikalavimų patenkinimas buvo užtikrintas nekilnojamojo turto įkeitimu ir tik dėl kreditoriaus skubėjimo atsiimti skolą šis turtas buvo išparduotas skubiai, nežiūrint labai nukritusių kainų.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditoriaus teisės gali būti pažeistos skolininko sudarytais sandoriais, kurie, nors ir nesukėlė bendro skolininko nemokumo, bet sumažino turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertę ir to sumažėjusios vertės turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti. Be to, kreditoriaus teisės gali būti pažeistos ir kitais būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-191/2006). Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu juo sumažinta turto, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, vertė ir šio turto neužtenka kreditorių reikalavimams patenkinti. Byloje nėra duomenų, kad ieškovės ir trečiojo asmens reikalavimai būtų patenkinti iš likusio atsakovo E. K. turto, todėl byloje nustatytas laivo perleidimas už skolą kitam kreditoriui gali būti vertinamas kaip kreditorių V.A. L. ir UAB „Medicinos bankas“ teisių pažeidimas.

32Remiantis teismų praktika, kreditoriaus teises pažeidžiantys sandoriai gali būti nuginčyti tik tuomet, kai nustatoma, kad skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises, ir trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad sąžiningumas – tai teisinė ir faktinė kategorija, vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys; subjektyviuoju požiūriu jis nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Taikant actio Pauliana institutą turi būti nustatomas tiek skolininko, tiek trečiojo asmens nesąžiningumas, kai ginčijamas atlygintinis sandoris (CK 6.66 straipsnio 1, 2 dalys). Ginčijamo sandorio šalys laikytinos nesąžiningomis, jeigu jos žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromi sandoriai pažeidžia kitų kreditorių teises.

33Pagal šioje byloje nustatytas aplinkybes, atsakovų parengtas ir sudarytas sandoris tapo nesąžiningu paskutiniu – jo įregistravimo Valstybinės vidaus vandenų inspekcijos registre – momentu. Byloje buvo nustatytas šio sandorio sudarymo pagrindas – 2010-01-07 suėjęs E. K. skolos R. R. mokėjimo terminas ir abiejų atsakovų siekimas sureguliuoti šią skolą, perduodant už tai turtą. Iki 2010-03-21 priverstinis išieškojimas pagal ieškovės ir trečiojo asmens reikalavimus iš E. K. dar nebuvo vykdomas, todėl nėra pagrindo vertinti šį šalių veiksmų iki registravimo kaip pažeidžiančių kitų kreditorių teises. Ypač tai akcentuotina atsakovo R. R. atžvilgiu – jis taip pat buvo E. K. kreditorius, sutikęs už suteiktą ir negrąžintą paskolą priimti sunkiau realizuojamą, ypač ekonominio nuosmukio metu, prabangos daiktą – pramoginį laivą. Tarp atsakovų sudarytas sandoris pripažintinas atlygintiniu, kadangi tokiu būdu jie sureguliavo skolos grąžinimą. Ieškovės ir trečiojo asmens įrodinėtos aplinkybės, kad atsakovai buvo geri draugai ir todėl sudarė šį apsimestinį sandorį bei kad laivo vertė jo sudarymo metu buvo didesnė nei 25 000 Lt, kokio dydžio skola juo buvo padengta, byloje liko neįrodyti: teismui nepateikta nei pakankamai svarių CK 6.67 prezumpcijoms prilyginamų įrodymų apie tokią atsakovų draugystę, kad jie būtų galėję pasitikėdami vienas kitu rizikuoti savo turtu ir bandyti apgauti kitus kreditorius, nei išties objektyvių ginčo objektu tapusio laivo rinkos vertės 2010-03-22 įrodymų. Visuotinai žinoma, kad tuo metu Lietuvoje tęsėsi ekonomikos nuosmukis, prabangos prekės, kurioms priskirtinas ir toks laivas, perkamos rečiau ir ženkliai žemesne kaina, neaiški ir šio laivo techninė būklė bei kitos individualios savybės, galėjusios ženkliai įtakoti jo kainą pardavimo metu. Vis dėl to ta šioje byloje nustatyta aplinkybė, kad laivo pardavimo sandoris buvo užbaigtas, pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas (įregistruojant šį sandorį jau po antstolio uždraudimo atlikti tokius veiksmus) yra pagrindas abiejų atsakovų nesąžiningumui konstatuoti, nes tuo momentu informacija apie kitų kreditorių pretenzijas į tą patį turtą jau buvo paskelbta, ją turėjo būtent sandorį įregistravusi institucija, todėl pakankamai rūpestingi, atsakingi ir sąžiningi asmenys turėjo visas galimybes ir pareigą tokią informaciją sužinoti ir prieš įregistruodami turto perleidimą apsvarstyti, kaip tai paveiks jų teises ir pareigas.

34Įvertinus visa tai, ieškovės ir trečiojo asmens reikalavimas tenkinamas ir actio Pauliana pagrindu.

35Dėl restitucijos taikymo.

36Teismas, patenkinęs prašymą sandorį pripažinti negaliojančiu, toje pačioje byloje privalo išspręsti restitucijos klausimą (CK 6.145, 6.241 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2006.). Pagal CK 1.80 straipsnio 2 dalį, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo padarinių. Taigi įstatymas nukreipia šiuo atveju į CK 6.66 straipsnio 4 dalį, kurioje įtvirtinta actio Pauliana institutui būdinga restitucijos forma – sandorio pripažinimas negaliojančiu sukelia teisinius padarinius ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareiškusiam kreditoriui ir tik tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti; kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal skolininko sudarytą sandorį turtą, jo vertę ar lėšas tiek, kiek būtina kreditoriaus teisių pažeidimui pašalinti.

37Pagal byloje esančius duomenis, atsakovas E. K. ieškovei skolingas 32 508 Eur, o trečiajam asmeniui – 120 647 Eur; šioms sumoms išieškoti pagal suėjusius ir vykdytinus kreditorinius reikalavimus yra vykdomi išieškojimai vykdomosiose bylose. Jose taip pat yra informacija, kad katerio Glastron GS 249, pavadinimu „ELENA“ vertė 2010-05-13 buvo nustatyta 50 000 Lt, kas atitinka 14 481 Eur; atsakovai įrodinėjo, kad šio katerio vertė buvo 25 000 Lt, kas atitinka 7 240 Eur, bent jau už tokio dydžio skolą kateris buvo perleistas R. R.. Į bylą yra pateikta duomenų, kad tokio katerio rinkos vertė gali būti nuo 4 000 iki 15 000 eurų; tikslus jos nustatymas nebuvo atliktas, bet atsižvelgiant į ieškovės ir trečiojo asmens turimų ir nepatenkintų kreditorinių reikalavimų dydį, akivaizdu, kad restitucija nukreiptina į visą šį katerį, kurį realizavus bus padengta tik dalis šių reikalavimus pareiškusių kreditorių reikalavimų dalis. Įstatymas nustato prioritetinį restitucijos natūra būdą ir toks jis šiuo atveju taikytinas, kadangi laivas yra išlikęs ir gali būti perduotas kreditorių reikalavimams patenkinti.

38Dėl teisinės registracijos

39Trečiasis asmuo yra pareiškęs ir reikalavimą suteikti jam teisę atsakovų lėšomis atlikti nuosavybės teisės į E. K. grąžintino katerio teisinę registraciją. Šis reikalavimas teismo nesprendžiamas kaip perteklinis ir nepriklausantis teismo kompetencijai. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti vykdomas visų valstybinių ir kitų įmonių, įstaigų, organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų, atitinkamai įregistruojant tokiu sprendimu nustatytus faktus ir aplinkybes valstybiniuose registruose, kurių kompetencijai tai priskirta teisės aktų. Be to, šis registruotinas daiktas perduodamas antstolių vykdomam ieškovės ir trečiojo asmens skolų išieškojimui, o ne grąžinamas atsakovui E. K., todėl teismo įpareigojimas leisti būtent trečiajam asmeniui jį įregistruoti gali sukelti kolizijų išieškojimo procese. Dėl šių priežasčių šis reikalavimas netenkinamas.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų.

41Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė yra pateikusi įrodymus, kad sumokėjo 163 Eur dydžio žyminį mokestį ( I t.24 b.l.), trečiasis asmuo taip pat yra sumokėjęs 163 Eur dydžio žyminį mokestį ( I t. 65 b.l.). Taip pat ieškovė patyrė 600 Eur atstovavimo išlaidų, o trečiasis asmuo – 300 Eur atstovavimo išlaidų. Šios šios išlaidos yra susijusios su bylos nagrinėjimu, todėl priteistinos iš atsakovų. Nustatant šių išlaidų dalis, priteistinas iš kiekvieno atsakovo atskirai, teismas atsižvelgia į skirtingą kiekvieno iš jų suinteresuotumą sudaryti nuginčytąjį sandorį ir žinojimą apie galimas tokio sandorio pasekmes.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

43ieškinį tenkinti visiškai, trečiojo asmens savarankišką reikalavimą tenkinti iš dalies.

44Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento E. K., a.k. ( - ) ir R. R., a.k. ( - ) sudarytą 2010-03-22 vidaus vandenų transporto priemonės- katerio Glastron GS 249, registro Nr. KL-7932, identifikavimo kodas 0000323479, pavadinimas „Elena“, gamybos metai 2000 m., korpuso Nr. GLA24242G001, variklio tipas stacionarus, variklio modelis Volvo Penta, variklio Nr. 3856270, pirkimo-pardavimo sutartį.

45Taikyti dvišalę restituciją – įpareigoti R. R. grąžinti E. K. katerį Glastron GS 249, registro Nr. KL-7932, identifikavimo kodas 0000323479, pavadinimas „Elena“, gamybos metai 2000 m., korpuso Nr. GLA24242G001, variklio tipas stacionarus, variklio modelis Volvo Penta, variklio Nr. 3856270 ir pripažinti, kad E. K. tebėra skolingas R. R. 7240,50 Eurų ( 25 000 Lt) pagal 2009-01-08 išduotą paprastąjį vekselį.

46Nukreipti ieškovės Vidos A. L., a.k. ( - ) reikalavimus dėl atsakovo E. K. skolų pagal Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaro E. S. 2010-03-22 išduotą vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. K1ES-3347) dėl 28.962 Eur skolos, 577 Eur išlaidų ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo ir pagal Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaro E. S. 2010-11-03 išduotą vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. K1ES-14495) dėl 2.900 Eur skolos, 69,10 Eur išlaidų ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo bei trečiojo asmens, pareiškusio savarankišką reikalavimą, UAB Medicinos banko, juridinio asmens kodas 112027077, reikalavimus dėl atsakovo E. K. skolos išieškojimo pagal 2007-07-11 kredito sutartį Nr. LOAN_44109 su visais pakeitimais į katerį Glastron GS 249, registro Nr. KL-7932, identifikavimo kodas 0000323479, pavadinimas „Elena“, gamybos metai 2000 m., korpuso Nr. GLA24242G001, variklio tipas stacionarus, variklio modelis Volvo Penta, variklio Nr. 3856270.

47Likusį trečiojo asmens UAB Medicinos bankas ieškinio reikalavimą atmesti.

48Priteisti ieškovei V. A. L. iš atsakovų E. K. ir R. R. po 381,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

49Priteisti trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankišką reikalavimą, UAB Medicinos bankas iš atsakovų E. K. ir R. R. po 231,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

50Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovės Vidos A. L. ir trečiojo asmens su savarankiškais... 4. atsakovams E. K. ir R. R.,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Vidos... 6. ieškovė ieškiniu prašė pripažinti negaliojančia nu sudarymo momento E.... 7. 2015-09-21 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Medicinos bankas“,... 8. Atsakovas R. R. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į... 9. Atsakovas E. K. per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į V.A. L.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovės ir trečiojo asmens pareiškusio... 11. Atsakovas E. K. teismo posėdžio metu su reikalavimais nesutiko, prašė juos... 12. Atsakovas R. R. teismo posėdžio metu su reikalavimais nesutiko, prašė juos... 13. Liudytojas antstolio A.Selezniovo padėjėjas A. M. teismo posėdžio metu... 14. Liudytojas R. A. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažįsta visas šalis,... 15. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-01-15 pagal... 16. Iš baudžiamosios bylos Nr.30-2-00036-12 medžiagos nustatyta, kad ieškovė... 17. Dėl ieškinio senaties taikymo.... 18. Atsakovai reikalavo byloje taikyti vienerių metų ieškinio senatį actio... 19. Pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį, actio Pauliana kreditorius turi teisę... 20. Vadovaujantis tokiu įstatyminiu reglamentavimu bei teismų praktika, darytina... 21. Dėl ieškovės 2015-06-19 pareikšto reikalavimo pasakytina, kad jis paduotas... 22. Galiausiai pažymėtina, kad ieškovė ir trečiasis asmuo savo reikalavimus... 23. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu jo prieštaravimo imperatyvioms... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.80 str.,imperatyviosioms įstatymo... 25. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl jo fiktyvumo (LR CK 1.86 str.).... 26. Lietuvos Respublikos CK 1.86 str. įtvirtinta, kad negalioja sandoris,... 27. Šioje byloje ieškovas ir trečiasis asmuo įrodinėjo, kad atsakovai sandorį... 28. Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana (LR CK 6.66 str.)... 29. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išskyręs tokias būtinas actio Pauliana... 30. Šioje byloje nebuvo ginčo dėl to, kad kreditoriai – V.A. L. ir UAB... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad kreditoriaus teisės gali... 32. Remiantis teismų praktika, kreditoriaus teises pažeidžiantys sandoriai gali... 33. Pagal šioje byloje nustatytas aplinkybes, atsakovų parengtas ir sudarytas... 34. Įvertinus visa tai, ieškovės ir trečiojo asmens reikalavimas tenkinamas ir... 35. Dėl restitucijos taikymo.... 36. Teismas, patenkinęs prašymą sandorį pripažinti negaliojančiu, toje... 37. Pagal byloje esančius duomenis, atsakovas E. K. ieškovei skolingas 32 508... 38. Dėl teisinės registracijos... 39. Trečiasis asmuo yra pareiškęs ir reikalavimą suteikti jam teisę atsakovų... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93, 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 43. ieškinį tenkinti visiškai, trečiojo asmens savarankišką reikalavimą... 44. Pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento E. K., a.k. ( - ) ir R. R.,... 45. Taikyti dvišalę restituciją – įpareigoti R. R. grąžinti E. K. katerį... 46. Nukreipti ieškovės Vidos A. L., a.k. ( - ) reikalavimus dėl atsakovo E. K.... 47. Likusį trečiojo asmens UAB Medicinos bankas ieškinio reikalavimą atmesti.... 48. Priteisti ieškovei V. A. L. iš atsakovų E. K. ir R. R. po 381,50 Eur... 49. Priteisti trečiajam asmeniui, pareiškusiam savarankišką reikalavimą, UAB... 50. Palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-06-25 nutartimi... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...