Byla 2-1643-881/2013
Dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojas, pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė,

2viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1643-881/2013 pagal ieškovo UAB ,,Corpus A“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, tretiesiems asmenims UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“, UAB ,,Santjana“ ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai dėl viešojo konkurso komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinta pasiūlymų eilė ir konkurso laimėtojas, pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Corpus A“ ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, kuriuo prašo pripažinti atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos veiksmus, priimant sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, neteisėtais ir panaikinti sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo bei konkurso laimėtojo pirkime patvirtinimo, įpareigojant atsakovą atmesti trečiųjų asmenų pasiūlymus kaip nepagrįstus, o taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodo, kad atsakovas 2012 m. birželio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė apie vykdomą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos elektros ūkio, vandentiekio ir nuotekų ūkio, šilumos ūkio ir ventiliacijos įrangos aptarnavimo, priežiūros ir galimų gedimų remonto paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu. Įvykus konkurso procedūroms ir įvertinus konkurso dalyvių pateitus pasiūlymus, 2012 m. lapkričio 12 d. atsakovas raštu Nr. 14M3-1-IS-31 (19) informavo ieškovą apie konkurse sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėtoją. Kadangi pirmose dviejose pasiūlymų eilės vietose esančių tiekėjų konkursui pateiktų pasiūlymų kainos yra pernelyg mažos, norint tinkamai įgyvendinti pirkimo sutartį, 2012 m. lapkričio 27 d. Pretenzija dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas atmesti dviejų pirmųjų pirkimo pasiūlymų eilėje esančių tiekėjų pasiūlymus kaip nepagrįstus ir konkurso laimėtoju paskelbti ieškovą. 2012 m. gruodžio 5 d. raštu dėl atsakymo į pretenziją atsakovas informavo ieškovą, kad pretenziją atmeta, tačiau ieškovas su tokia perkančios organizacijos pozicija nesutiko, todėl pateikė ieškinį teismui. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą nurodė, kad trečiųjų asmenų pateiktas mažos kainos pagrindimas tenkino perkančiąją organizaciją, be to, gavęs pretenziją, atsakovas dar kartą patikrino laimėtojų kvalifikaciją ir pripažino ją tinkama. Ieškovo nuomone, trečiųjų asmenų pirkimui pateiktų pasiūlymų kainos negali būti pripažintos pagrįstomis, nes jos nepadengia pagrindinių pirkimo sutarties vykdymo kaštų ir išlaidų. Vertindama neįprastai mažą pasiūlymo kainą, perkančioji organizacija turi vadovautis objektyviais kriterijais bei nenukrypti nuo racionalaus visuomeninės paskirties lėšų naudojimo principo. Šiuo atveju, ieškovo nuomone, atsakovas, remdamasis analogiška sutarties vykdymo praktika, privalėjo atmesti trečiųjų asmenų pasiūlymus kaip nepagrįstus. Pažymi, jog pirkimo objektas – inžinierinės sistemos ir jų priežiūra. Netinkama šių sistemų priežiūra gali sąlygoti nesavalaikį šių sistemų nusidėvėjimą, gedimą ir net būtinybę šias sistemas renovuoti ar keisti naujomis, todėl atsakovas, siekdamas sutaupyti lėšų sistemų priežiūrai, sukuria situaciją, kai dėl netinkamos šių sistemų priežiūros gali tekti šias sistemas keisti, o tai neatitinka racionalaus visuomeninės paskirties lėšų naudojimo pricipo. Ieškovui yra žinoma, kad šiuo metu pirkimo objekto paslaugas atsakovui teikia UAB ,,Mano būstas LT“. Ieškovui taip pat yra žinoma, kad paslaugas įmonė teikia už itin žemą kainą. Bendrovė už sutartyje numatytą kainą neturi galimybės tinkamai teikti paslaugas, kadangi paslaugų teikimo sąnaudos viršija šios įmonės pasiūlytą kainą, ir sutarties vykdymo laikotarpiu sulaukė iš paslaugų gavėjo nusiskundimų, pretenzijų ir netgi ketinimų nutraukti sutartį. Todėl, dalyvaudama naujame konkurse, UAB ,,Mano būstas LT“, tiksliai žinodama paslaugų teikimo sąnaudas, pasiūlė kainą, kuri ieškovo nuomone, atspindi realius pirkimo sutarties vykdymo kaštus ir išlaidas, ir šio dalyvio kaina gerokai viršija pirmose dviejose pasiūlymų eilės vietose esančių tiekėjų pasiūlytas kainas. Tai rodo, jog už trečiųjų asmenų pasiūlytas kainas neįmanoma tinkamai suteikti paslaugų, numatytų pirkimo objekte. Be to, pirmose dviejose pasiūlymų eilės vietose esančių tiekėjų kainos yra gerokai mažesnės už sumą, numatytą viešųjų pirkimų plane, būtiną šios sutarties tinkamam vykdymui. Tretieji asmenys viešųjų pirkimų konkursuose galimai dalyvauja siekdami išlaikyti atitinkamą apyvartinių lėšų kiekį, todėl konkursams teikia itin žemas kainas, siekdami visais įmanomais būdais laimėti pirkimus. Ieškovui žinoma, kad vėliau šios įmonės neturi galimybių tinkamai teikti paslaugas pagal laimėtus konkursus, todėl sutartys dėl netinkamo vykdymo yra nutraukiamos.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ginčijo ieškinio reikalavimų pagrįstumą ir prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškinyje nėra pagrįsta, kodėl pirmųjų dviejų pasiūlymų kainos yra nepagrįstai mažos ir kaip jos gali įtakoti tiekėjų pajėgumą įvykdyti sutartį, o apsiribota bendrais teiginiais. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje numatyto neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto paskirtis yra ne automatinis tiekėjų pasiūlymų atmetimas kai kaina yra neįprastai maža, o papildomas įsitikinimas, kad tiekėjas, pateikęs neįprastai mažos kainos pasiūlymą, sugebės tinkamai vykdyti sutartį. Tuo tarpu ieškovas reikalauja, kad laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymas, taip pat ir antruoju pasiūlymų eilėje įrašytas tiekėjo pasiūlymas, būtų atmestas vien dėl mažos kainos, o ne dėl to, kad ieškovas pagrindė, kad tokia pasiūlymų kaina lems, jog sutarties nebus įmanoma įvykdyti. Pagrindiniai ieškovo argumentai, kad būsima sutartis nebus tinkamai vykdoma yra tai, kad ieškovo žiniomis atsakovas, patvirtindamas tokią pasiūlymų eilę ir paskelbdamas laimėtoją, nesivadovavo analogiškų sutarčių vykdymo patirtimi, taip pat ieškovo žiniomis pirmųjų dviejų pasiūlymų kainos yra gerokai mažesnės už sumą, numatytą viešųjų pirkimų plane, taip pat ieškovo žiniomis, įmonės, kurių pasiūlymai buvo įrašyti pirmaisiais, turėjo problemų vykdydami kitas sutartis, kurios buvo nutrauktos, tačiau ieškovas nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Tvirtina, jog tik tuomet, kai tiekėjas priimtinomis priemonėmis perkančiajai organizacijai neįrodo, kad pasiūlymo kainos nėra per mažos ir kad tiekėjas sugebės tinkamai vykdyti sutartį, gali būti pripažįstama, jog tiekėjo pasiūlymas neatitinka reikalavimų, todėl turėtų būti atmestas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio pagrindu. Iki 2012 m. gruodžio 31 d. Karo akademija ginčijamu konkursu pirktas paslaugas gaudavo pagal 2010 m. gruodžio 30 d. sutartį, iš kurios 2 priedo matyti, kad kas mėnesį už elektros ūkio priežiūros paslaugas tiekėjui buvo mokama 1 225,80 Lt, už ventiliacijos ūkio priežiūros paslaugas – 1716,03 Lt, o už vandentiekio nuotekų, šilumos ūkio priežiūros paslaugas – 1 961,18 Lt, iš viso 4 903,01 Lt per mėnesį. Taigi per 24 mėnesius šios paslaugos atsakovui kainavo 117 672,24 Lt, kas rodo, jog abiejų pirmųjų tiekėjų pasiūlyta kaina viršija 100 000 Lt paslaugų pagal ankstesnę sutartį kainą, kas reiškia, kad atsižvelgus į ankstesnę panašių paslaugų teikimo praktiką, tiekėjų kainų pasiūlymų negalima pripažinti pernelyg mažomis. Be to, atsakovas pareikalavo tiekėjus pagrįsti pasiūlymų kainą. UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ 2012 m. spalio 18 d. raštu ir UAB ,,Santjana“ 2012 m. spalio 17 d. raštu pateikė perkančiosios organizacijos prašytą kainos pagrindimą, pasiūlymus detalizuodamos pagal sudedamąsias kainos dalis. Viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 26 d. posėdžio metu vertino abiejų tiekėjų pateiktus kainų pagrindimus ir nutarė paprašyti abiejų tiekėjų iki 2012 m. lapkričio 2 d. pateikti papildomus paaiškinimus dėl pateiktų kainų pagrindimo. Tiekėjai komisijai pateikė papildomus siūlomos kainos pagrindimus, kuriuose buvo paaiškintos siūlomos kainos. Abu tiekėjai pagrindė savo siūlomas kainas ir pakankamomis priemonėmis įrodė perkančiajai organizacijai, kad jų siūlomos kainos nėra nepagrįstai mažos ir tokios siūlomos kainos neleidžia daryti išvados, kad tiekėjai būtų nepajėgūs įvykdyti būsimos sutarties. Be to, vadovaujantis Atvirojo konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, patvirtintų 2012 m. birželio 14 d. viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 14M3-1-Pr-5 (1) 29 punktu, pasiūlymo kaina buvo naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir nebus perkelta į pirkimo sutartį, o atsiskaitymas vyks pagal pasiūlymuose nurodytus įkainius, kurie bus perkelti į pirkimo sutartį. Prie konkurso sąlygų taip pat buvo pridėtas būsimos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas, kurio specialiosios dalies 8.1 punktas numato papildomą prievolių užtikrinimą, kuris bus taikomas jeigu dėl tiekėjo kaltės sutartis bus nutraukta. Sutarties projekto 9.5 ir 9.6 punktai nustato netesybas tuo atveju, jei tiekėjas netinkamai vykdytų sutartį, todėl priešingai nei nurodo ieškovas, sudarius sutartį su laimėtoju, nebus pažeisti viešieji interesai, nes tiekėjai pagrindė neįprastai mažą kainą, o ieškovas neįrodė, kad už tokią kainą paslaugų tinkamai suteikti neįmanoma. Pažymi, jog vertinant tiekėjo pasiūlytos kainos realumą, taip pat turi būti atsižvelgta į paslaugų pobūdį, jų teikimo intensyvumą, nes tai sudaro tiesioginius paslaugų teikimo kaštus. Iš perkamų paslaugų techninės specifikacijos matyti, kad daugelis paslaugų pagal sudaromą sutartį bus teikiamos tik pagal poreikį, taigi per visą sutarties galiojimo laikotarpį tokių paslaugų tiekėjui gali apskritai netekti teikti, kas reiškia, jog vien pagal pasiūlymo kainą negalima daryti išvados, jog laimėjęs konkursą tiekėjas pateikė nepagrįstai mažas paslaugų kainas, kurios neleis tiekėjui tinkamai vykdyti sutarties. Tai, kad laimėjusio tiekėjo pateiktame pasiūlyme mažiausią kainos dalį sudaro ventiliacijos sistemų eksploatavimo, aptarnavimo, priežiūros bei gedimo remonto paslaugų kaina, o pagal techninės specifikacijos 3 priedą būtent šios rūšies paslaugų teikimas yra periodiškai rečiausias, tik patvirtina, jog laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas išsamiai susipažino su techninės specifikacijos reikalavimais, įvertino savo galimybes juos įvykdyti ir pateikė pagrįstą pasiūlymą, kuris ir buvo pripažintas laimėjusiu.

6Tretysis asmuo Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodo, kad ieškovas neįrodė ieškinio reikalavimų, nes remiasi tik prielaidomis ir nepateikė teismui jokių jo teiginius pagrindžiančių įrodymų. Konkurso pirmąją ir antrąją vietą užėmę tiekėjai pagrindė neįprastai mažos kainos pasiūlymą, detalizuodami siūlomas paslaugas ir jų įkainius. Atsakovas 2012 m. spalio 26 d. posėdyje įvertino UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ ir UAB ,,Santjana“ pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimus ir nutarė įpareigoti tikėjus dar kartą patikslinti neįprastai mažos kainos pagrindimą. Išanalizavus pateiktus kainos pagrindimus, matyti, kad tiekėjai pateikė tinkamus pasiūlymuose nurodytų kainų pagrindimo įrodymus ir pateikė atsakovui pakankamai duomenų, kad šių tiekėjų siūlomos kainos yra ekonomiškai pagrįstos ir nei UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“, nei UAB ,,Santjana“ siūlomos kainos neleidžia daryti išvados, kad šie tikėjai nebūtų pajėgūs įvykdyti būsimos sutarties. Teigia, kad ieškovas nedetalizuoja, kokiems konkrečiai viešųjų pirkimų principams galimai kils grėsmė, taip pat nepateikia jokių šiuos teiginius patvirtinančių argumentų. Neįprastai mažos kainos teisiniu reglamentavimu siekiama apsaugoti ne tik perkančiąją organizaciją nuo nesąžiningų tiekėjų veiksmų ar grėsmės, kad viešojo pirkimo sutartis nebus įvykdyta laikus ar bus įvykdyta netinkamai, bet ir patį konkurso dalyvį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, nuo vienašališko perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, prieš tai nesuteikus jam galimybės pateikti savo pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrįstumo paaiškinimų. Visiems konkurso dalyviams, kurių pasiūlymo kainos buvo 15 ir daugiau procentų mažesnės už visų konkurso dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį, buvo pranešta, jog jų pasiūlytos kainos pripažintos neįprastai mažomis ir paprašyta savo pasiūlymų kainas pagrįsti per nurodytą laiko tarpą pagal vienodus perkančiosios organizacijos nurodytus kriterijus. Atsakovas tokiu būdu užtikrino viešųjų pirkimų principų laikymąsi, t. y. suteikė vienodas galimybes konkurso dalyviams pagrįsti savo pasiūlymų kainas; konkurso dalyvių pateiktus įrodymus apie kainą, vertino pagal vienodus kriterijus; padarė konkurso dalyvių duomenimis paremtus, perkamų paslaugų poreikį ir kokybę atitinkančias išvadas, jog UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ ir UAB ,,Santjana“ pasiūlymų kainos yra ekonomiškai pagrįstos ir šie tiekėjai sugebės laiku ir tinkami įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Prie konkurso sąlygų buvo pridėtas būsimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas, kuriame numatytas papildomas prievolių užtikrinimas, kuris bus taikomas, jeigu sutartis bus nutraukta dėl tiekėjo kaltės. Sutartyje numatytos netesybos, tam atveju, jei tiekėjas netinkamai vykdytų sutartį. Be to, pažymi, kad atsižvelgiant į ankstesnę analogišką sutarčių vykdymo praktiką, nėra pagrindo UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ ir UAB ,,Santjana“ pasiūlytas kainas laikyti mažomis.

7Tretysis asmuo UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ginčydamas ieškinio pagrįstumą prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas ieškinį grindžia tik hipotetinėmis prielaidomis ir išvedžiojimais, nepateikdamas teismui jokių argumentų ir/ar įrodymų, pagrindžiančių jo poziciją ir/ar reikalavimus. Akivaizdu, jog ieškovas nėra susipažinęs su kitų atsakovo organizuoto konkurso dalyvių pateiktais pasiūlymais, juose esančiais skaičiavimais, ieškovas nežino kitų konkurso dalyvių pateiktų paslaugų įkainių sudedamųjų dalių bei jų verčių. Vien ta aplinkybė, kad UAB ,,Mano būstas LT“, dalyvaudama konkurse, pasiūlė didesnes teikiamų paslaugų kainas, nei kaina, už kurią ši bendrovė tame objekte teikė iki tol, visiškai nereiškia ir neįrodo, kad perkamų paslaugų neįmanoma tinkamai teikti už kitokią ir/ar žemesnę kainą. Ieškovas nurodo, kad viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus, tačiau ieškovas nenurodo nei vieno viešųjų pirkimų principo pažeidimo, kurį būtų padariusi perkančioji organizacija, o taip pat nei vieno perkančiosios organizacijos neteisėto veiksmo. Atvirkščiai, perkančioji organizacija tinkamai vykdė pirkimą, laikydamasi tiek Viešųjų pirkimo įstatymo reikalavimų, tiek konkurso sąlygų, tiek ir kitų teisės aktų reikalavimų. Perkančioji organizacija, gavusi ieškovo pretenziją, sustabdė konkurso procedūras, pareikalavo iš konkurso dalyvių kainų pagrindimo, ir juos įvertinusi, pretenziją išnagrinėjo bei pateikė išsamų atsakymą.

8Tretysis asmuo UAB ,,Santjana“ atsiliepimu į ieškinį ginčijo ieškinio pagrįstumą ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad tretieji asmenys pateikė perkančiajai organizacijai neįprastai mažos kainos pagrindimą, nurodydami detalias teikiamų paslaugų kainas ir jų sudedamąsias dalis. Pateiktas pasiūlymų kainų pagrindimas tenkino perkančiąją organizaciją. Pagal teismų formuojamą praktiką neįprastai maža pasiūlymo kaina nėra kliūtis sutarčiai sudaryti, o kainos įvertinimas yra perkančios organizacijos prerogatyva, todėl nėra pagrindo tenkinti ir ieškovo ieškinio, juolab, kad ieškovas apsiriboja vien deklaratyviomis frazėmis ir nepateikia teismui jokių argumentų, ar įrodymų, pagrindžiančių ieškinio pagrįstumą.

9Ieškinys atmetamas.

10Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ), kurio paskirtis – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais, sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str. 1 d.). Tuo užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.).

11Tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, kurie neatitinka šio įstatymo reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo, žalos atlyginimo, pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir alternatyvių sankcijų taikymo (VPĮ 93 str.).

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, tretysis asmuo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija 2012 m. balandžio 3 d. raštu Nr. 13-877 kreipėsi į Lietuvos karo akademijos įsigijimų departamentą su prašymu inicijuoti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos elektros, vandentiekio nuotekų, dujų, šilumos ūkio ir ventiliacijos įrenginių aptarnavimo, priežiūros bei galimų remonto paslaugų pirkimą 2013-2014 metams pagal pridedamas specifikacijas.

13Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2012 m. birželio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis paskelbė apie vykdomą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos elektros ūkio, vandentiekio ir nuotekų ūkio, šilumos ūkio ir ventiliacijos įrangos aptarnavimo, priežiūros ir galimų gedimų remonto paslaugų pirkimą atviro konkurso būdu.

14Įvykus konkurso procedūroms ir įvertinus konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus, 2012 m. lapkričio 12 d. atsakovas raštu Nr. 14M3-1-IS-31 (19) informavo ieškovą apie konkurse sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėtoją, kuriame nurodė, kad 2012 m. lapkričio 12 d. 12:00 val. įvyko Viešojo pirkimo komisijos posėdis, kuriame komisija balsavusi atviru balsavimu nutarė sudaryti pasiūlymų eilę: 1) UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ ; 2) UAB ,,Santjana“; 3) UAB ,,Corpus A“.

15Ieškovas UAB ,,Corpus A“ 2012 m. lapkričio 27 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje nurodė, kad pirmose dviejose pasiūlymų eilės vietose esančių tiekėjų konkursui pateiktų pasiūlymų kainos yra pernelyg mažos, todėl dviejų pirmųjų laimėtojų pasiūlymai turi būti atmesti kaip nepagrįsti. Be to, pretenzijoje prašė konkurso laimėtoju paskelbti ieškovą.

162012 m. gruodžio 5 d. raštu dėl atsakymo į pretenziją atsakovas informavo ieškovą, kad pretenziją atmeta, nes dar kartą patikrinęs laimėtojų kvalifikaciją pripažino ją tinkama. Be to, bendrovių pateikti pasiūlymų kainų pagrindimai tenkino viešojo pirkimo komisiją.

17Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl to, ar perkančioji organizacija tinkamai įvertino tiekėjų pateiktus neįprastai mažos kainos pagrindimus, ir nusprendė pirkimo laimėtoju pripažinti UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) nurodė, kad pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

19Taigi nagrinėjamu atveju, reikšminga nustatyti, ar perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, nepažeidė imperatyviųjų teisės normų, kurių pažeidimas gali reikštis ir esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimu.

20Esminis argumentas, kurio pagrindu ieškovas prašo panaikinti perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl konkurso laimėtojo yra aplinkybė, jog tretieji asmenys UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ ir UAB ,,Santjana“ pateikė neįprastai mažos kainos pasiūlymą, o esant tokiai mažai kainai kokybiškų paslaugų suteikimas yra neįmanomas.

21Pagal formuojamą teismų praktiką identifikavus neįprastai mažą kainą, ji privalo būti tinkamai pagrįsta (VPĮ 40 str. 2 d., Direktyvos 2004/18/EB 55 str. 1 d. 2 pstr., Europos Sąjungos Teisingumo teismo praktika), formalus procedūrų atlikimas per se pažeidžia viešųjų pirkimų principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010), todėl esminis aspektas, nagrinėtinas šioje byloje, yra viešojo prikimo dalyvių pasiūlyme pateiktos neįprastai mažos kainos tinkamas pagrindimas.

22Pagal susiklosčiusią teismų praktiką neįprastai mažos kainos institutas yra tiesiogiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu, nes siūloma žymiai mažesnė kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta, sukelti pagrįstų abejonių tokio tiekėjo sugebėjimu laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį ar įtarimų dėl elgesio (veiksmų) galimo nesąžiningumo. Taigi šis institutas, visų pirma, yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo išvardytų grėsmių, tačiau kartu siekiama apsaugoti ir pirkimo dalyvį, pasiūliusį neįprastai mažą kainą, nuo vienašališko perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti jo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlytos kainos, prieš tai nesuteikus jam galimybės pateikti savo pasiūlymo pagrįstumo paaiškinimų. Kaip žinoma, neįprastai mažos kainos pagrindimas ir jo vertinamas yra individuali kategorija, o neįprastai maža pasiūlyta kaina per se nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti, nes tokia kliūtimi yra neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad už pasiūlytą kainą jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis, etc. Taip pat pažymėtina tai, kad iš Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyto reglamentavimo išplaukia nuostata, jog pareiga viešuosiuose pirkimuose tikrinti neįprastai mažą kainą ir atmesti pasiūlymą dėl jos nepagrindimo visgi yra suformuluota alternatyviųjų, bet ne imperatyviųjų viešųjų pirkimų procedūras reguliuojančių teisės aktų normų: tuo atveju, kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, perkančioji organizacija turi teisę (ketindama atmesti pasiūlymą – privalo) pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010).

23Kaip matyti iš viešojo pirkimo dokumentų, perkančioji organizacija 2012 m. spalio 12 d. raštais Nr. 14M3-1-IS-19 (10) ir Nr. 14M3-1-IS-20 (11), dar iki ieškovo pretenzijos, įpareigojo tiekėjus pateikti įrodymus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Perkančioji organizacija rašte nurodė, jog vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 ,,Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijų patvirtinimo“ prašo pateikti pasiūlymo kainos išskaidymą, kur matytųsi detalios sudedamosios kainos dalys ir išskaidytų kainų pagrindimas pagal pridedamą priedą, kuriame detalizuojama dalies teikiamų paslaugų darbo sąnaudos, paslaugų suteikimo kaina (bendra darbo užmokesčio, pridėtinių, papildomų ir kitų išlaidų, bei planuojamo pelno suma) ir planuojamos išlaidos medžiagoms (metams) (t. 2, b. l. 35-36).

24Tretysis asmuo UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ 2012 m. spalio 18 d. raštu Nr. 2012-10-18/4 pateikė perkančiajai organizacijai pasiūlymo kainos išskaidymą, kuriame detaliai nurodė sudedamąsias kainos dalis: bendras darbo užmokestis su visais mokesčiais vieneriems metams – 39 961,56 Lt, planuojamos išlaidos medžiagoms vieneriems metams – 38 052,75 Lt, pridėtinės, papildomos ir kitos išlaidos vieneriems metams – 5 461 Lt, kitos paslaugos vieneriems metams – 3 024,79 Lt, planuojamas pelnas vieneriems metams – 5 899,90 Lt, PVM 21 proc. – 19 404 Lt (t. 2, b. l. 37). UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ pateikė perkančiajai organizacijai detalų išlaidų paskaičiavimą pagal atskirus objektus ( praleidžiamasis punktas, valgykla, sporto kompleksas, mokymo korpusas) bei atskiras paslaugų rūšis (pvz., šviestuvų gaubtų valymas, kabelių ir instaliacijos izoliacijos varžtų matavimas, transformatorinės pastotės techninės priežiūros darbai, perdegusių lempų pakeitimas, vedinimo įrenginių priežiūra, elektros automatikos dalis, šaldymo įrenginiai, oro vėsinimo įrenginiai, šilumos ūkio punktų apžiūrą ir t. t.) (t. 2, b. l. 38-48). Be to, pažymėjo, kad UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ techninė bazė yra įsikūrusi ( - ), įmonėje visą parą veikia dispečerinė avarinė tarnyba, šios aplinkybės leidžia sumažinti siūlomų priežiūros paslaugų, gedimų/avarijų likvidavimo darbams tenkančias sąnaudas iki minimumo. Įmonė turi sudariusi ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis su didžiausiais medžiagų tiekėjais. Dėka didelio perkamų prekių kiekio turi dideles nuolaidas, kurios leidžia ženkliai sumažinti teikiamų paslaugų savikainą.

25Tretysis asmuo UAB ,,Santjana“ 2012 m. spalio 17 d. raštu Nr. 20121017-1 taip pat pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą, kuriame detalizavo, jog pateikto pasiūlymo kaina 133 059,36 Lt per vienerius metus yra pakankama tinkamai atlikti konkurse perkamas paslaugas. UAB ,,Santana“ pateikė perkančiajai organizacijai detalų išlaidų paskaičiavimą pagal atskirus objektus bei atskiras paslaugų rūšis (t. 2, b. l. 50-60).

26Viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 26 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos elektros, vandentiekio, nuotekų, šilumos ir ventiliacijos įrenginių aptarnavimo, priežiūros bei galimų remonto paslaugų 2013-2014 metais Viešojo pirkimo komisijos posėdyje, nenorėdama prisiimti rizikos dėl galimo netinkamo sutarties vykdymo, nutarė toliau netęsti UAB ,,Inreal pastatų valdymas“ pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo ir pripažinti, kad pateiktame pasiūlyme tiekėjas nėra pakankamai įvertinęs savo galimybes už pasiūlyme pateiktą kainą kokybiškai teikti elektros ūkio, vandentiekio ir nuotekų ūkio, šilumos ūkio ir ventiliacijos įrangos aptarnavimo, priežiūros bei galimų gedimų remonto paslaugas. Komisija taip pat nutarė paprašyti UAB ,,Inreal pastatų valdymas“ iki 2012 m. lapkričio 2 d. 10 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, dėl komisijos 2012 m. spalio 26 d. protokole vertintų paslaugų atitikimui planuoto darbo valandų kiekio. Perkančioji organizacija be to pažymėjo, kad nurodytu terminu pateikus tinkamus įrodymus kokybiškai suteikti paslaugas, pasiūlymo kainos pagrindimas bus svarstomas toliau (t. 2, b. l. 61-68).

27Be to, komisija nutarė, kad UAB ,,Santjana“ taip pat nėra pakankamai įvertinusi savo galimybių už pasiūlyme pateiktą kainą kokybiškai tekti elektros ūkio, vandentiekio ir nuotekų ūkio, šilumos ūkio ir ventiliacijos įrangos aptarnavimo, priežiūros bei galimų gedimų remonto paslaugas. Komisija nustatė UAB ,,Santjana“ terminą iki 2012 m. lapkričio 2 d. 10 val. CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti papildomus paaiškinimus, dėl komisijos protokole vertintų paslaugų atlikimui planuoto darbo valandų kiekio ir darbuotojų užmokesčio (t. 2, b. l. 61-68).

28Komisija atsižvelgdama į tai, kad ūkio subjektų grupė (UAB ,,Mano būstas“ ir UAB ,,City sevice“) ir UAB ,,Socialinė integracija“ iki nustatyto termino nepagrindė neįprastai mažos kainos, pripažino, jog minėtų bendrovių pasiūlyta kaina yra nepagrįsta ir jos nebeturi teisės dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose (t. 2, b. l. 61-68).

29UAB ,,Inreal pastatų valdymas“ ir UAB ,,Santjana“ 2012 m. spalio 31 d. pateikė perkančiajai organizacijai pakartotinį pasiūlymo kainos pagrindimą (t. 2, b. l. 69-81). Pateiktuose pasiūlymo kainos pagrindimuose tretieji asmenys papildomai detalizavo darbų valandų kiekį ir darbo užmokestį.

30Gavusi tiekėjų paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, perkančioji organizacija įsitikino, jog tiekėjų pasiūlytomis kainomis objektyviai įmanoma įvykdyti pirkimo sutartį. Be to, paaiškėjo, kad lyginant su ankstesnėmis sutartimis, tiekėjų pasiūlytos kainos nėra mažesnės, bet priešingai, yra ženkliai didesnės. Atsižvelgiant į tai, kad perkančioji organizacija laikėsi visų procedūrų, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatyme, t. y. nustatė terminą tiekėjams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, pagrįsti pateiktus pasiūlymus ir juos detalizuoti pagal perkamų paslaugų ir objektų priežiūros specifikacijas, gavęs pirminius duomenis, juos išsamiai analizavęs ir nustatęs jų nepakankamumą įpareigojo per papildomą terminą tiekėjus pagrįsti neįprastai mažą kainą, ir tik įsitikinęs, kad už siūlomas kainas tiekėjai galės realiai ir kokybiškai suteikti perkamas paslaugas, nusprendė leisti tiekėjams ir toliau dalyvauti viešajame pirkime. Dėl šių priežasčių teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija nepažeidė viešųjų pirkimų principų, o priešingai, pagrįstai neapribojo galimybės tiekėjams dalyvauti viešajame pirkime, ir sudarė galimybę pasiekti viešųjų pirkimų tikslą – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

31Kita vertus, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. P. ir kt. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-403/2011; 2012 m. vasario 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje IĮ „Tinkreta“ v. UAB „Vikva“, bylos Nr. 3K-3-46/2012; kt.).

32Minėta, jog vien pasiūlymas sudaryti viešojo pirkimo sutartį su neįprastai mažą kainą pasiūliusiu tiekėju savaime nėra pagrindas konstatuoti viešųjų pirkimų principų pažeidimą, juolab, kai tokią kainą tiekėjas pagrindžia ir šis pagrindimas įtikina perkančiąją organizaciją, kad tiekėjas už siūlomą kainą sugebės realiai įvykdyti sutartį ir kokybiškai suteikti paslaugas.

33Be to, reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principo pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų principų pažeidimo faktą būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Ieškovas, reikalauja, kad laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymas, taip pat ir antruoju pasiūlymų eilėje įrašytas tiekėjo pasiūlymas būtų atmestas vien dėl mažos kainos. Pagrindiniai ieškovo argumentai, kad būsima sutartis nebus tinkamai vykdoma yra tai, kad ieškovo žiniomis, atsakovas, patvirtindamas tokią pasiūlymų eilę ir paskelbdamas laimėtoją, nesivadovavo analogiškų sutarčių vykdymo patirtimi, taip pat ieškovo žiniomis pirmųjų dviejų pasiūlymų kainos yra gerokai mažesnės už sumą, numatytą viešųjų pirkimų plane, taip pat ieškovo žiniomis, įmonės, kurių pasiūlymai buvo įrašyti pirmaisiais, turėjo problemų vykdydami kitas sutartis, kurios buvo nutrauktos, tačiau ieškovas nepateikė jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Kaip žinia, teismo sprendimai negali būti grindžiami prielaidomis, todėl ieškovui nepateikus jokių jo teiginius pagrindžiančių įrodymų, t. y. neįrodžius dėstomų teiginių, teismas juos pripažįsta prielaidomis, todėl nesiremia.

34Prie konkurso sąlygų taip pat buvo pridėtas būsimos paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projektas, kurio specialiosios dalies 8.1 punktas numato papildomą prievolių užtikrinimą, kuris bus taikomas jeigu dėl tiekėjo kaltės sutartis bus nutraukta. Sutarties projekto 9.5 ir 9.6 punktai nustato netesybas tuo atveju, jei tiekėjas netinkamai vykdytų sutartį, todėl priešingai nei nurodo ieškovas, sudarius sutartį su laimėtoju, nebus pažeisti viešieji interesai, nes tiekėjai pagrindė neįprastai mažą kainą, o ieškovas neįrodė, kad už tokią kainą paslaugų tinkamai suteikti neįmanoma.

35Teismas sutinka su atsakovo nurodomu argumentu, jog vertinant tiekėjo pasiūlytos kainos realumą, taip pat turi būti atsižvelgta į paslaugų pobūdį, jų teikimo intensyvumą, nes tai sudaro tiesioginius paslaugų teikimo kaštus. Iš perkamų paslaugų techninės specifikacijos matyti, kad daugelis paslaugų pagal sudaromą sutartį bus teikiamos tik pagal poreikį, taigi per visą sutarties galiojimo laikotarpį tokių paslaugų tiekėjui gali apskritai netekti teikti, kas reiškia, jog vien pagal pasiūlymo kainą negalima daryti išvados, jog laimėjęs konkursą tiekėjas pateikė nepagrįstai mažas paslaugų kainas, kurios neleis tiekėjui tinkamai vykdyti sutartis. Tai, kad laimėjusio tiekėjo pateiktame pasiūlyme mažiausią kainos dalį sudaro ventiliacijos sistemų eksploatavimo, aptarnavimo, priežiūros bei gedimo remonto paslaugų kaina, o pagal techninės specifikacijos 3 priedą būtent šios rūšies paslaugų teikimas yra periodiškai rečiausias, tik patvirtina, jog laimėjusį pasiūlymą pateikęs tiekėjas išsamiai susipažino su techninės specifikacijos reikalavimais, įvertino savo galimybes juos įvykdyti ir pateikė pagrįstą pasiūlymą, kuris ir buvo pripažintas laimėjusiu.

36Įvertinęs, kas išdėstyta ir atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Taigi, nenustačius jokių perkančiosios organizacijos, vykdžiusios viešąjį pirkimą, veiksmų, kuriais būtų pažeistos imperatyvios viešųjų pirkimų procedūras reglamentuojančios teisės normos arba Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinti viešųjų pirkimų principai, nėra pagrindo tenkinti ieškinį ir pripažinti, kad atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos veiksmai, priimant sprendimą patvirtinti pasiūlymų eilę, yra neteisėti.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 269-270 straipsniais, teismas

Nutarė

38Ieškovo UAB ,,Corpus A“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai ieškinį atmesti.

39Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. ieškovas UAB ,,Corpus A“ ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą,... 4. Nurodo, kad atsakovas 2012 m. birželio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų... 5. Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija pateikė... 6. Tretysis asmuo Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademija atsiliepimu į... 7. Tretysis asmuo UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ taip pat pateikė... 8. Tretysis asmuo UAB ,,Santjana“ atsiliepimu į ieškinį ginčijo ieškinio... 9. Ieškinys atmetamas. ... 10. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas,... 11. Tiekėjas, manantis, kad perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tretysis asmuo Generolo Jono Žemaičio... 13. Atsakovas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2012 m. birželio... 14. Įvykus konkurso procedūroms ir įvertinus konkurso dalyvių pateiktus... 15. Ieškovas UAB ,,Corpus A“ 2012 m. lapkričio 27 d. pateikė perkančiajai... 16. 2012 m. gruodžio 5 d. raštu dėl atsakymo į pretenziją atsakovas informavo... 17. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl to, ar perkančioji organizacija... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 19. Taigi nagrinėjamu atveju, reikšminga nustatyti, ar perkančioji organizacija,... 20. Esminis argumentas, kurio pagrindu ieškovas prašo panaikinti perkančiosios... 21. Pagal formuojamą teismų praktiką identifikavus neįprastai mažą kainą, ji... 22. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką neįprastai mažos kainos institutas... 23. Kaip matyti iš viešojo pirkimo dokumentų, perkančioji organizacija 2012 m.... 24. Tretysis asmuo UAB ,,Inreal pastatų priežiūra“ 2012 m. spalio 18 d. raštu... 25. Tretysis asmuo UAB ,,Santjana“ 2012 m. spalio 17 d. raštu Nr. 20121017-1... 26. Viešojo pirkimo komisija 2012 m. spalio 26 d. Generolo Jono Žemaičio... 27. Be to, komisija nutarė, kad UAB ,,Santjana“ taip pat nėra pakankamai... 28. Komisija atsižvelgdama į tai, kad ūkio subjektų grupė (UAB ,,Mano... 29. UAB ,,Inreal pastatų valdymas“ ir UAB ,,Santjana“ 2012 m. spalio 31 d.... 30. Gavusi tiekėjų paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo,... 31. Kita vertus, įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet... 32. Minėta, jog vien pasiūlymas sudaryti viešojo pirkimo sutartį su neįprastai... 33. Be to, reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų... 34. Prie konkurso sąlygų taip pat buvo pridėtas būsimos paslaugų... 35. Teismas sutinka su atsakovo nurodomu argumentu, jog vertinant tiekėjo... 36. Įvertinęs, kas išdėstyta ir atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 38. Ieškovo UAB ,,Corpus A“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos krašto... 39. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...