Byla 2-5201-570/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui G. S. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo G. S. 9064,33 Lt skolos, 4745,71 Lt palūkanų, 2013,54 Lt delspinigių, 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc., metinių palūkanų, 8,9 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (9064,33 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 493 Lt žyminio mokesčio.

3Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi AB SEB bankas 2007-12-19 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau-Sutartis), pagal kurią buvo suteiktas 10000 Lt dydžio kreditas. Atsakovas, remiantis sutartimi, privalėjo kreditą grąžinti dalimis, kas mėnesį mokėdamas kartu su palūkanomis numatyto dydžio įmokas, tačiau savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdė, į banko siunčiamus priminimus apie sutarties nevykdymą nereagavo. Kadangi kredito gavėjas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, pradinis kreditorius rašytiniu įspėjimu 2007-12-19 informavo atsakovą apie kredito sutarties nutraukimą ir nutraukė sutartį prieš terminą. Ieškovo paskaičiavimu atsakovas G. S. likęs skolingas ieškovei 9064,33 Lt skolos, 4745,71 Lt palūkanų, 2013,54 Lt delspinigių, 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

72009-11-09 buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią AB SEB perleido ieškovei reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovė rašytiniu pranešimu informavo atsakovą apie įsiskolinimą ir reikalavimo perleidimą, tačiau teismui minėta aplinkybę patvirtinančių duomenų nepateikė, iš byloje esančių duomenų matyti, jog procesiniai dokumentai, tarp kurių buvo 2009-11-09 sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutarties kopija, atsakovui buvo įteikti tinkamai, o tai atsakovo teisių nevaržo labiau negu apie cesiją ji būtų informuotas atskiru pranešimu ar jai įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

8Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – Sutartis (b.1.12-16), 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutarties kopija Nr.09-20-83 (b.1.17-22), išrašas iš SEB banko skolų perdavimo-priėmimo akto prie 2009-11-09 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-83 (b.1.4), delspinigių paskaičiavimo aktas (b.1.5) palūkanų paskaičiavimo aktas (b1.6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.1.7), Sutartis pretenzijos (b.1.23,24).

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovas pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.).

10Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovei nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, teismas nustatydamas ar yra pagal LR CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas nustatyti netesybas neprotingai (aiškiai) per didelėmis ir dėl to jas mažinti ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti bylos aplinkybes (šakių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-85/2007;2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007; 2007-11-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-401/2008; 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-409/2010).

11Iš ieškovės pateikto 2014-10-23 delspinigių, ir palūkanų delspinigių paskaičiavimo akto (b. l. 5-6) matyti, kad ieškovė delspinigius pagal 2007-12-19 Vartojimo kredito sutartį Nr. 2050718051300-12 atsakovui skaičiuoja nuo 2014-03-29 iki 2014-09-25. Atsakovas nuo vartojimo kredito sutarties nutraukimo nesumokėjo dalies susidariusios skolos, savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo jau ilgą laiką.

12Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal Vartojimo kredito sutartis atsakovas įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos, t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc. Be to, byloje nėra duomenų, kodėl pradinis kreditorius ar naujasis kreditorius tiek daug laiko delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio, t.y. už 180 dienų terminą ieškovo nurodytu laikotarpiu ieškovui priteistina 440,69 Lt delspinigių suma pagal Sutartį, tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

13Ieškovės prašymas priteisti 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas atmestinas. Byloje pateikti įrodymai nepagrindžia. kad patirtos išlaidos yra pagrįstos. Iš pateiktos išlaidų išklotinės (b.1.7) matyti tik tam tikras nurodytų išlaidų dydis, tačiau šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra pateikti, tai pat nepateikti duomenys, leidžiantys nustatyti ryšį su prašoma priteisti skola, nėra duomenų, kad tokios išlaidos faktiškai patirtos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovė neįrodė išlaidas pagrindžiančių aplinkybių (CPK 178 str.). Prašomos priteisti išlaidos nėra pagrįstos ir būtinos, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

14Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 8,9 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (9064 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-04 iki teismo sprendimo įvykdymo.

15Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistina 9064,33 Lt skolos, 4745,71 Lt palūkanų, 440,69 Lt delspinigių, viso, 14 250,73 Lt (4127,30 Eur), 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-11-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 1.138 str. 6 p., 6.37 str. 1 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.870 str.).

16Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito sutartyje nustatyto dydžio palūkanas iki visos kredito sumos grąžinimo dienos (CK 6.874 str. 1 d., 6.881 str. 2 d.). Dėl to ieškovei iš atsakovo priteistinos sutartinės 8,9 procentų metinės palūkanos nuo pagrindinės skolos sumos (9064 Lt arba 2625,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-04 iki teismo sprendimo įvykdymo.

17Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 428 Lt (123,96 Eur) žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d.).

18Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, todėl šioje byloje susidariusios 3,63 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos.

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str. 1 d., 2 d., 286 str.,

Nutarė

20Ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s. Nr. LT02 7044 0600 0031 0074, AB SEB bankas iš atsakovo G. S., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ) 14 250,73 Lt (keturiolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt litų 73 ct) (4127,30 Eur), skolos su palūkanomis ir delspinigiais, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą (be bylinėjimosi išlaidų) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2014-07-07 iki sprendimo visiško įvykdymo, 8,9 sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos sumos (9064 Lt (devynių tūkstančių šešiasdešimt keturių litų) arba 2625,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2014-11-04 iki teismo sprendimo įvykdymo bei 428 Lt (keturis šimtus dvidešimt aštuonis litus) (123,96 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

22Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo G. S. 9064,33 Lt skolos, 4745,71 Lt... 3. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovas su pradiniu kreditoriumi AB SEB... 7. 2009-11-09 buvo sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią... 8. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai –... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė,... 11. Iš ieškovės pateikto 2014-10-23 delspinigių, ir palūkanų delspinigių... 12. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos... 13. Ieškovės prašymas priteisti 593,54 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 14. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 15. Esant nurodytoms aplinkybėms ieškovei iš atsakovo priteistina 9064,33 Lt... 16. Atsakovas laiku negrąžino suteikto kredito, todėl privalo mokėti kredito... 17. Proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovo... 18. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 str. 1 d., 2... 20. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei UAB „Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834,... 22. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...