Byla 2S-363-661/2014
Dėl antstolio D. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, J. B., UAB „Butmeta“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens S. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo S. B. skundą dėl antstolio D. T. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“, J. B., UAB „Butmeta“,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Pareiškėjas skundžia 2013-08-23 dienos antstolio patvarkymą Nr. 50 241 2013 08 23 761/12-1, kuriuo atsisakyta tenkinti prašymą dėl turto perkainavimo bei nutarta neskirti įkeisto turto pakartotinės ar papildomos ekspertizės. Nurodo, kad toks antstolio atsisakymas gali pažeisti tiek skolininko tiek turto savininko teises, kadangi per laikotarpį, praėjusį nuo vertinimo atlikimo, t.y. 5-6 mėnesius, turto kaina galėjo pasikeisti. Taip pat pareiškėjas nurodo, jog skolininkas net nežino, kad jo atžvilgiu vykdomas išieškojimas, kadangi procesiniai dokumentai UAB „Butmeta“ siunčiami registruotos buveinės adresu.

4Antstolis D. T. 2013-09-19 patvarkymu Nr. 50 241 2013 09 19 761/12-1S atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad S. B. atstovas nepateikia jokių motyvų ir juos pagrindžiančių įrodymų, kodėl vykdymo procese kvalifikuotų turto vertintojų nustatyta įkeisto buto rinkos vertė yra netinkama. Vien pareiškėjo teiginys, kad įkeistą turtą reikia perkainoti, negali būti vertinamas kaip pagrindas abejoti kvalifikuoto turto vertintojo nustatyta turto rinkos verte. S. B. atstovas nepateikia jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad ekspertų nustatyta turto vidutinė rinkos kaina neatitinka realios turto vertės, o Lietuvos rinkoje skolininko atstovo minimu penkių - šešių mėnesių laikotarpiu neįvyko tokių ekonominių veiksnių, kurie sąlygotų nekilnojamojo turto objektų kainų pokyčius. Iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas, kuris priešingai nei kilnojamasis turtas praėjus tokiam laikotarpiui savo vertės nepraranda, o įrodymų, kad nekilnojamojo turto būklė buvo pagerinta, prie skundo nepridedama. Antstolis taip pat nurodė, kad suinteresuotas asmuo teikdamas skundą nepridėjo dokumentų įrodančių, kad jis turi teisę atstovauti UAB „Butmeta“, o VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Butmeta“ vadovas bei vienintelis akcininkas yra V. A., taigi UAB „Butmeta“ vardu teikiamų skundo motyvų antstolis detaliai nenagrinėjo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėjas skunde neneigia ekspertų kvalifikacijos, neginčija ekspertizės metu nustatytos turto vertės, tačiau nurodo, kad per praėjusį nuo vertinimo laikotarpį kainos galėjo pasikeisti, dėl ko, jo manymu, turėtų būti atliktas turto perkainavimas. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog pareiškėjo teiginys yra nepagrįstas, kadangi nuo turto apžiūros ir ekspertizės akto surašymo praėjo pakankamai trumpas laiko tarpas (apie 6 mėn.), o jokių ekonominių veiksnių, įtakojančių nekilnojamojo turto rinkos pokyčius, dėl kurių per tokį trumpą laikotarpį galėtų ženkliai pasikeisti buto vertė, per pastaruosius 6 mėnesius nebuvo. Jokių kitų motyvų, dėl kurių turėtų būti atlikta pakartotinė ekspertizė, pareiškėjas nenurodė. Teismas taip pat pažymėjo, jog iš vykdomosios bylos matyti, kad A. B. yra tik S. B. atstovas pagal įgaliojimą (v.b.l. 15), jokių duomenų ir įrodymų, kad jis turi teisę veikti skolininko UAB „Butmeta“ vardu, nepateikta, todėl antstolis pagrįstai nenagrinėjo skundo motyvų dalyje dėl skolininko UAB „Butmeta“ interesų.

  1. Atskirojo skundo argumentai

6Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį ir priimti naują nutartį - panaikinti antstolio patvarkymą Nr. 50 241 2013 08 23 761/12-1. Apelianto manymu, per laikotarpį, praėjusį nuo vertinimo atlikimo, t.y. 5-6 mėnesius, turto kaina galėjo pasikeisti, todėl būtina atlikti pakartotinę ar papildomą ekspertizę.

7Antstolis D. T. atsiliepimu nesutinka su atskiruoju skundu ir prašo jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta bei jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo.

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

9Teismas pažymi, jog įstatymo antstoliui nustatyta pareiga ir suteikta realių galimybių taip įkainoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realias rinkos kainas, išieškotojo ir skolininko interesus. Kasacinio teismo praktika dėl tinkamą varžytynėse parduodamo turto kainos nustatymą teisės normų taikymo ir aiškinimo iš esmės suformuota ir orientuota į tai, kad tai visų pirma yra antstolio, kaip valstybės įgalioto asmens, pareiga. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje V. K. V. v. antstolė R. S. ir kt., byla Nr. 3K-3-161/2007; 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G. ir kt., byla Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. B. ir kt. v. antstolė B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje UAB „JGK statyba“ v. AB „Lithun“ ir kt., byla Nr. 3K-3-604/2008; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje V. R. v. R. M., byla Nr. 3K-3-218/2009; 2009 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje V. J. Č. v. A. R. ir kt., byla Nr. 3K-3-292/2009; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje K. S. v. antstolė N. Š., bylos Nr. 3K-3-121/2010). Teismas nurodo, jog vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kaina. Taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Siccum“ v. antstolis L. G., M. M., D. G., V. V., ir kt., bylos Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje D. B., R. B. v. antstolė B. P., J. V., J. K., A. K., AB Sampo bankas, VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje A. G., V. G. v. antstolė R. S., M. K., O. P., trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „BTA draudimas“, ir kt., bylos Nr. 3K-7-90/2009; kt.). CPK 681 straipsnis nustato areštuoto turto įkainojimo tvarką. Pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatą, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą ir į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę.

10Iš pateiktos vykdomosios bylos Nr. 241/12/00761 medžiagos nustatyta, kad antstolis D. T. vykdo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012-03-01 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 6311 V/2011 dėl 366 789,68 Lt išieškojimo iš UAB „Butmeta“, nukreipiant išieškojimą į įkeistą nekilnojamąjį turtą – 67,20 kv. m. butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklausantį S. B., a/k ( - ) išieškotojo UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ naudai (v.b.l. 1-2). 2012-05-24 buvo priimtas patvarkymas dėl nekilnojamojo turto vertės ekspertizės paskyrimo, ekspertizę pavedant atlikti UAB „Butas Tau“. Dėl ekspertų nušalimo vykdymo proceso dalyviai nesikreipė. Ekspertizės aktas surašytas 2013-04-11, vertinamo nekilnojamojo turto apžiūros data- 2013-04-09, nustatyta vertinamo turto vertė- 197 000 Lt. Ekspertizės akto vykdymo proceso dalyviai neskundė. 2013-05-09 patvarkymu buvo paskelbtos įkeisto turto – 67,20 kv. m. buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Vilniuje, pirmosios varžytynės, kurios vyko 2013-06-17– 2013-06-25 elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt. už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą- 157 600 Lt (v.b.l. 8), tačiau varžytinės neįvyko, nes jose nedalyvavo nei vienas dalyvis (v.b.l. 32). Vadovaujantis CPK 719 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis, neįvykus pirmosioms įkeisto turto varžytynėms, išieškotojams buvo pasiūlyta perimti įkeistą turtą už pradinę turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių kainą, t. y. už 157 600 Lt, kas sudaro 80 procentų turto rinkos kainos. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad ir įkeisto turto savininkai ir skolininkas UAB „Butmeta“ buvo tinkamai informuoti apie visus atliktus priverstinius veiksmus turto atžvilgiu.

11Apeliantas teigia, jog per laikotarpį, praėjusį nuo vertinimo atlikimo, t.y. 5-6 mėnesius, turto kaina galėjo pasikeisti, todėl būtina atlikti pakartotinę ar papildomą ekspertizę. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka bei pažymi, jog apeliantas nei teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, nei kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių argumentų, kodėl UAB „Butas Tau“ ekspertizės išvadoje nurodyta turto vertė turėtų būti laikoma neteisinga ir neatspindinčia rinkos vertės bei keliančia abejonių, taip pat nepateikė ir įrodymų, kad UAB „Butas Tau“ atlikta ekspertizė būtų ydinga, prieštarautų konkretiems teisės aktų reikalavimams ar ja būtų nustatyti ne turto rinkos, bet kokia nors kita vertė. Išvadoje aiškiai nurodyta, kad buto su rūsiu turto vertė, apskaičiuota lyginamuoju vertės metodu, vertinimo dienai yra 197 000 Lt. Skundą nagrinėjantis teismas, atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi nuomonės, kad antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto vertės įkainojimui nustatyti tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia jam abejonių. Nagrinėjamu atveju antstolis, nustatęs, jog ekspertizė yra išsami, joje nurodyta turto vertinimą reglamentuojanti įstatyminė bazė, detalus vertinimo aprašymas, aptarta vertinimo metodika, pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo abejoti atliktu vertinimu ir nustatyta kaina. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad pagal LR CPK 704 str. 1 d. iki varžytynių pradžios skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Ta aplinkybė, kad skolininkas iki šiol nėra pasiūlęs savo pirkėjo, pageidaujančio pirkti turtą už didesnę kainą, patvirtina, kad pagal ekspertizės aktą nurodyta turo vertė yra reali ir atitinka rinkos vertę. Situacija, kai pats skolininkas neieško ir nepaveda kitiems asmenims surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, patvirtina, kad skolininkas nėra suinteresuotas operatyviais vykdymo veiksmais, nes formaliais pagrindais skundžia iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

12Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentu, jog A. B. yra tik S. B. atstovas pagal įgaliojimą (v.b.l. 15), jokių duomenų ir įrodymų, kad jis turi teisę veikti skolininko UAB „Butmeta“ vardu, nepateikta, todėl antstolis pagrįstai nenagrinėjo skundo motyvų dalyje dėl skolininko UAB „Butmeta“ interesų.

13Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, teismas konstatuoja, kad keisti ar naikinti teisėtą bei pagrįstą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį remiantis atskirojo skundo argumentais nėra teisinio ir faktinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai